Методичні рекомендації з підходів до виконання та оформлення студентських робіт (реферати, курсові проекти І роботи, звіти з практик) для студентів всіх напрямів підготовкиСкачати 306.71 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації08.01.2017
Розмір306.71 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
ВДЕ.ПКХХ.ХХ.ХХ.ХХ

Номер варіанта згідно з завданням Рік виконання проекту

26 у графі 6 – масштаб. Перевагу віддають масштабу 1:1. Для зменшення застосовують масштаби 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100;
1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000; для збільшення – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1;
40:1; 50:1; 100:1; у графі 7 – порядковий номер аркуша (на документах, що складаються з одного аркуша, не ставиться у графі 8 – загальна кількість аркушів документа з однаковими позначеннями у графі 2 (графу заповнюють тільки на першому аркушеві документа, що складається з декількох аркушів у графі 9 – шифри університету (НГУ), спеціальності (напряму, академічної групи (наприклад НГУ ВДЕ ЕЕ-14-3); у графах 10 – 12 – прізвища осіб (без зазначення ініціалів, підписи, дати підписання (за типом 15.05.2016).
2.4

Звіти по практиці
Під час навчання студенти проходять ряд практик, передбачених навчальним планом

навчально-комп'ютерну;

навчально-виробничу; виробничу переддипломну

науково-педагогічну. По закінченню кожної практики оформляється і здається звіт. Звіт по практиці повинен відповідати програмі конкретної практики, відо- бражати всі поставлені практикою завдання і вимоги програми. Звіт повинен бути оформлений грамотно і акуратно, відповідно до вимог. Затверджується звіт про виробничу і переддипломну практики керівником від підприємства (підписі печатка) і керівником від університету.

Структура звіту

титульний лист зміст основна частина додаток (при необхідності. Звіт оформляється на стандартному аркуші паперу формату А відповідно до зазначених вимог (див. розділ 1). Сторінки звіту з рисунками та додатками повинні мати наскрізну нумерацію. Першою сторінкою є титульний аркуш, на якому номер сторінки непроста- вляється.

27 Титульний лист оформляється за встановленим зразком (Додаток А3). Звіт по практиці, які всі види робіт студентів після попередньої оцінки його з урахуванням оформлення повинен бути захищений.
28
Додаток А
Зразки титульних аркушів
рефератів, курсових проектів і робіт, звітів з практик

Додаток А
Зразок титульного аркушу реферату

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
"Національний гірничий університет"


Кафедра
відновлюваних
джерел енергії


РЕФЕРАТ
на тему ________________________________________________ назва теми) з дисципліни ________________________________ назва дисципліни повністю)
Виконав: Студент гр. назва групи)
(Прізвице ініціали)
Перевірив: кафедри ВДЕ
(посада)
(Прізвице ініціали)
Дніпропетровськ
201__ р.29
Додаток А
Зразок титульного аркушу пояснювальної записки
до курсового проекту (роботи)

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
"Національний гірничий університет"


Кафедра
відновлюваних
джерел енергіїКУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)
(пояснювальна записка)
на тему ________________________________________________ назва теми) з дисципліни ________________________________ назва дисципліни повністю)
Виконав: Студент гр. назва групи)
(Прізвице ініціали)
Перевірив: кафедри ВДЕ
(посада)
(Прізвице ініціали)
Дніпропетровськ
201__ р.

30
Додаток А
Зразок титульного аркушу звіту з практики

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
"Національний гірничий університет"

Кафедра
відновлюваних
джерел енергії

ЗВІТ
з _________________________ назва практики) студента(ки) гр.
(назва групи)
(ПІБ студента(ки)
який(а) проходив(ла) практику в
(назва підприємства)
Керівник практики від підприємства
(посада) підпис)
(ПІБ) Керівник практики від НГУ
(посада) підпис)
(ПІБ) Звіт здано на кафедру "
"
20 р. Захист призначено нар. Оцінка за національною шкалою за 100 бальною шкалою за шкалою
ECTS
Дніпропетровськ
201__ р.

31
Додаток Б
Приклад оформлення змісту

Зміст

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 1. Електронний документ та його властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1 Визначення електронного документа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2 Властивості електронного документа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 Типологія електронного документа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 2.1 Електронні видання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.2 Типи і види електронних документів без індивідуального . . . . . . . . 17 матеріального носія (мережевих) Висновок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Додаток А – Приклад електронного видання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2232

Додаток В
Приклад оформлення умовних скорочень

DEWI – German Wind Energy Institute
GWEC – Global Wind Energy Council
ICAO – International Civil Aviation Organization
NACA – National Advisory Committee for Aeronautics А – World Wind Energy Association
АГ – асинхронний генератор
АД – асинхронний двигун АЕС – атомна електростанція
АІН – автономний інвертор напруги
АМ – асинхронна машина
БК – батарея конденсаторна
ВГУ – вітрогенераторна установка
ВЕС – вітроелектростанція
ВЕУ – вітроелектрична установка ГЕС – гідроелектростанція
ДЕС – дизельна електростанція
ЕРС – електрорухома сила
ККД – коефіцієнт корисної дії
КМУ - Кабінет Міністрів України
ЛЕП – лінія електропередачі
МРС – магнітно рухома сила НБУ - Національний банк України
РЛС – радіолокаційна станція
СГ – синхронний генератор
СГПМ – синхронний двигун з постійними магнітами
СЕП – система електропостачання
СК – синхронний компенсатор СОТ - Світова організація торгівлі т.у.п. – тонна умовного палива ТЕС – теплова електростанція
ЦАГІ – центральний аерогідродинамічний інститут

33
Додаток Г
Приклад виконання вступу до реферату на тему
"Силові перетворювачі у відновлюваній енергетиці"

Вступ

Нафта дорожчає, і перспектива її як джерела енергії в майбутньому вельми невизначена. Нові методи видобутку енергії - від хвильових електростанцій, здатних забирати енергію у морських хвиль, до бактерій, що виділяють електрику зі стічних вод, - можуть вдихнути нові сили в наш світ. Запаси нафти на Землі безумовно обмежені. Навіть водень, яким живиться ядерна реакція на Сонці, і той - на жаль - коли-небудь закінчиться. Якщо не брати до уваги шансів на несподіваний прорив в технологіях ядерного синтезу, ніяке інше джерело не обіцяє водну мить вирішити всі наші проблеми. Швидше, енергетичні запити людства будуть задовольнятися шляхом об'єднання різних передових технологій. У цьому союзі зіграють свою роль енергія сонця, вітру, морських хвиль і інші альтернативні джерела. Промисловість як споживач теж зробить крок назустріч - сучасна технологія успішно вчиться робити більше, споживаючи менше. В Україні альтернативні джерела покине настільки популярні, яку багатьох інших країнах, але викопне паливо може бути скоро вичерпано, так що технології майбутнього в повний голос заявляють про себе вже в наші дні. Вданому рефераті виконана спроба якнайповніше описати існуючі на сьогоднішній день способи отримання електроенергії у відновлюваній енергетиці, а також піде мова про проекти, які можливо в найближчому майбутньому будуть втілені вжиття. Крім цього в роботі розглянуто кілька варіантів схем, що застосовуються у відновлюваній енергетиці сьогодні.34

Додаток Д
Приклад завдання на курсовий проект.

ЗАВДАННЯ № НА РОЗРАХУНОК ТА ПРОЕКТУВАННЯ АСИНХРОНОГО ДВИГУНАЯ Видано студенту(тці) групи Виконати розрахунок і конструктивну розробку асинхронного двигуна з фазним ротором з наступними параметрами
1. Номінальна потужність
55 кВт
2. Номінальна напруга
220/380 В
3. Номінальна частота
50 Гц
4. Число полюсів
4 5. Конструктивне виконання
IM1081 6. Спосіб захисту
IP44 7. Режим роботи
S1 Графічна частина проекту складається з двох листів креслень формату А
- Лист 1 - креслення загального вигляду машини з необхідними для пояснення конструкції розрізами і специфікацією, паспортні дані спроектованого асинхронного двигуна
- Лист 2 - спрощені та розгорнуті схеми і дані обмотки статора спроектованої машини, креслення пазів статора і ротора, електрична схема з'єднання обмоток і підключення до мережі двигуна, його робочі і пускові характеристики. Проект асинхронного двигуна, а також розробка конструкції повинні бути засновані на існуючих державних стандартах і рекомендаціях МЕК. Графічна частина і роз- рахунково-пояснювальна записка повинні відповідати вимогам ЕСКД. Завдання на курсовий проект видано "___" ___________ 20__ г.
Керввник проекту кафедри ВДЕ посада) підпис) Ініціали. прізвище)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал