Методичні рекомендації з організації наступності між початковою та основною школамиСкачати 153.73 Kb.
Дата конвертації13.01.2017
Розмір153.73 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації

з організації наступності

між початковою та основною школами
В період адаптації молодших школярів до нових умов навчання в 5-му класі, керівникам навчальних закладів, учителям, батькам необхідно:

- враховувати індивідуальні та психологічні особливості школярів;

- постійно спиратись на попередні знання, уміння та навички і на основі зазначеного забезпечувати їх удосконалення, осмислення вже на новому, вищому рівні;

- здійснювати обов’язкову підготовку школярів до засвоєння нових навчальних компетентностей;

- забезпечити систему взаємозв’язків у змісті, формах і методах педагогічного процесу, оптимальне співвідношення та зв’язок між окремими етапами навчального процесу;

- створювати освітньо - дидактичні ситуації, в яких дитина почувала б себе невимушено, комфортно, не боялась розкривати світ власних емоцій;

- забезпечити систему оптимальних вимог до знань і поведінки учнів, їхніх моральних якостей, форм і методів роботи з ними на всіх етапах навчання;

- упроваджувати засоби стимулювання та заохочення до пізнавальної діяльності;

- розвивати рефлексивні вміння дивитись на себе з «боку»;

- формувати навички самоконтролю й самооцінки.


Система заходів

з реалізації наступності «Початкова школа - основна школа»

Покликана виконати завдання:

 1. Вивчення психологічних можливостей дітей молодшого шкільного віку.

 2. Здійснення системи психологічного супроводу учнів у період адаптації.

 3. Підвищення мотивації педагогів до оволодіння і пошуку засобів профілактики шкільної дезадаптації.

 4. Координації вимог до організації освітнього процесу, методів і прийомів навчання учнів у 4-х і 5-х класах.

 5. Втілення системи контролю успішності процесу адаптації учнів.

 6. Упередити падіння успішності при переході в основну школу.
Заходи

Час проведення

Відповідальні

Педагогічний консиліум «Організація навчально-виховного процесу в адаптаційний період»:

- вивчення психолого – педагогічної характеристики класів, матеріалів психологічних досліджень, навчально-виховної роботи з дітьми у початковій школі;

- вивчення особових справ учнів;

- ознайомлення з критеріями оцінювання і вимог до навчальних досягнень учнів;

- складання психолого-педагогічної характеристики класу;

- складання програми психолого-педагогічної супроводу учнів у адаптаційний період.Серпень

Заступник директора з навчально-виховної роботи, фахівці психолого-педагогічної служби

Оцінка стану здоров’я і фізичного розвитку учнів.

Вересень

Медпрацівник, класний керівник, вчитель фізкультури

Індивідуальна робота з учнями, які відчувають труднощі в період адаптації.

Вересень-жовтень

Класні керівники, вчителі-предметники

Визначення індивідуальних труднощів вчителів 5 класу у вирішенні проблеми наступності (співбесіди з учителями).

Вересень

Адміністрація

Відвідування уроків у 5 класі. Мета: визначення рівня адаптації учнів.

Вересень

Психологи, вчителі, заступники директора

Тиждень відкритих дверей для батьків. Робота батьківського лекторію «Проблеми психологічної адаптації дітей при переході з початкової школи в середню ланку».

Вересень

Адміністрація, психолог, класний керівник

Вхідний адміністративний контроль у 5 класі. Мета: перевірити якість засвоєння навчального матеріалу 4 класу.

Жовтень

Заступник директора

Аналіз вхідного контролю.

Жовтень

Методична рада школи

Діагностика адаптаційних процесів в учнів 5 класу.

Вересень-жовтень

Психолог

Підготовка до педради: відвідування уроків, анкетування учнів і батьків, бесіди з вчителями, фахівцями психологічної служби.

Вересень-жовтень

Адміністрація, класні керівники

Педрада «Особливості адаптації п’ятикласників» (з вчителями початкових класів та вчителями-предметниками, які працюють в 5 класах, фахівцями психолого-педагогічної служби).

Листопад

Адміністрація

Аналіз програм і методичних рекомендацій з наступності викладання української мови. Вироблення єдиних вимог.

Листопад

Методична рада школи

Взаємовідвідування уроків української мови літератури (читання). Мета: ознайомлення з формами, методами роботи вчителів майбутніх випускників початкової школи.

Грудень

Адміністрація, вчителі

Практикум з класними керівниками 5 класів «Психологічні можливості дітей молодшого підліткового віку».

Грудень

Фахівці психолого-педагогічної служби

Попередня розстановка кадрів у майбутніх 5 класах.

Січень

Адміністрація

Знайомство учнів початкових класів з навчальним процесом у основній школі.

Січень-травень

Класний керівник 4 класу

Аналіз програм, методичних рекомендацій з наступності викладання дисциплін природничо-математичного циклу. Координація вимог.

Січень

Методична рада школи

Взаємовідвідування уроків предметів природничо-математичного циклу.

Січень-березень

Адміністрація, вчителі

Діагностика готовності учнів початкових класів до переходу в середню ланку.

Березень-квітень

Психолого-педагогічна служба

Психологічне відстеження «Готовність учнів 4 класів до переходу в середню ланку»;

- уточнення адаптаційного потенціалу учнів:- складання індивідуальних програм адаптації

Квітень

Психолого-педагогічна служба

Попереднє Знайомство майбутніх класних керівників, вчителів-предметників середньої ланки з учнями випускних класів початкової школи (відвідування уроків у 4 класі вчителями середньої школи, і майбутніх класних керівників у роботі батьківських зборів 4 класу).

Квітень-травень

Адміністрація, класні керівники

Підсумкові контрольні роботи в 4 класі. Спільний аналіз робіт.

Квітень

Голови методичних об’єднань

Спільне засідання методичного об’єднання вчителів початкової школи основної школи за підсумками контрольних робіт.

Траве6нь

Голови методичних об’єднань

Підготовка та проведення свята у 4 класі «Прощання з початковою школою».

Травень

Класні керівники

Спільні батьківські збори «Особливості переходу учнів з початкової в середню ланку». Знайомство з класним керівником, учителями-предметниками.

Травень

АдміністраціяОрганізація роботи з наступності починається ще в початковій школі, задовго до переходу дітей у п'ятий клас, триває протягом року. З метою забезпечення реальної єдності педагогічних вимог методичними об'єднаннями вчителів початкових класів та вчителів-предметників основної школи вивчаються ключові та предметні компетентності, визначені освітніми стандартами обох ланок, засоби їх формування. Потім складається план відстеження навчальних досягнень учнів 4-х класів на весь навчальний рік (графік контрольних робіт), результати яких дозволяють визначити та оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу, виявити рівень підготовки учнів у цілому. У кожного вчителя початкових класів накопичується документація щодо підсумків всіх контрольно-вимірювальних матеріалів. Наступний крок - проводиться детальний аналіз, виявляються типові помилки, дуже ретельно аналізуються роботи учнів, які не справилися з роботою, намічаються заходи по усуненню виявлених пробілів. Тих тем, в яких виявлені прогалини в знаннях учнів приділяється більша увага в травні при повторенні вивченого в 4 класі, а також у 5 класі в вересні в темі "Повторення". Вони включаються в план МО на наступний рік, Учитель основної школи, у якого будуть навчатися діти в 5 класі, знайомиться з класом заздалегідь, з'ясовує рівень навчальних досягнень з предмету, які є проблеми у дітей в засвоєнні матеріалу тощо. Це враховується при виборі методів, засобів, форм роботи з дітьми, з якими він буде працювати далі.

Класний керівник 5-го класу на першому етапі роботи обов'язково з'ясовує:

 • умови життя дитини;

 • здоров'я дитини;

 • індивідуальні особливості;

 • його досягнення і можливості.Які ж першочергові завдання цього періоду?

1. Одна з основних проблем - добитися того, щоб для дітей була створена комфортна атмосфера на уроці.

2. Використовувати інноваційні технології як створення ситуації успіху, особистісно-орієнтованого навчання.

3. Завжди мати в центрі уваги вчителів вироблення єдиних педагогічних вимог.

Вчителі, які працюють в 5-х класах, обов'язково запрошуються на засідання шкільного психолого-медико-педагогічного консиліуму "Готовність учнів початкових класів до переходу в середню ланку" в квітні, а також у серпні. Попередній моніторинг рівня навченості учнів дає можливість спланувати і побудувати уроки так, щоб учні зі слабкою підготовкою отримували завдання репродуктивного рівня з обов'язковим коментарем вчителя і програмуванням на позитивну оцінку. Учні, які здатні працювати на конструктивному рівні, мають можливість вибрати собі завдання. Творчі завдання вчитель дає тільки в тому випадку, якщо впевнений, що клас готовий до виконання такого завдання. Для виконання будь-якого завдання дається чітка інструкція, а якщо потрібно, то зразок виконання. Це допомагає учнями в розумінні і виконанні завдання. При вивченні нової теми матеріал викладається вчителем гранично простою мовою, максимально доступним всім учням. Якщо вчитель бачить, що діти не до кінця зрозуміли матеріал, то пояснення повторюється.

4. У роботі вчителів важливо обережно користуватися таким тонким інструментарієм як оцінка. Проблема - виробити єдину систему при оцінюванні учнів в початковій і основній школі. Оцінка - це необхідну дію педагога в роботі з дітьми. І тут дуже важливі професійні вміння вчителя.

Оцінювання буде ефективним тільки при дотриманні ряду умов:


 • емоційна врівноваженість педагога;

 • доброзичливий тон при оголошенні оцінки будь-якого рівня;

 • порозуміння душевного стану дитини, не покарання відміткою

Якщо все-таки трапляється так, що учень написав, наприклад, контрольну роботу на початковому рівні, то він запрошується на додаткові заняття, і йому дається таке завдання, яке не можна не виконати, бо воно розробляється персонально.

5. Психологічна підтримка учнів, тобто комплекс заходів як з класним колективом в цілому (відвідування уроків, анкетування, проведення групових методик, спостереження за дітьми на перервах та в позаурочний час, бесіди з учнями і вчителями), так і індивідуальна робота за показаннями. У школі велика психолого-педагогічна служба: психолог, логопед, які і здійснюють психологічну підтримку учнів. Кожним фахівцем психолого-педагогічної служби, на підставі проведених обстежень учнів, складається план корекційних заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Дуже велика робота проводиться фахівцями психолого-педагогічної служби з батьками: індивідуальні бесіди, консультації, семінари, виступи на батьківських зборах.

6. При використанні здоров'язберігаючих технологій припускають не тільки розвантаження на уроці, але й уважне ставлення вчителя до навчального навантаження учнів вцілому.

Адміністрація разом з вчителями дуже серйозно підходить до питання складання розкладу уроків, а також графіків контрольних робіт.

Питання по домашньому завданні займає одне з основних місць в процесі навчання. Часто вони приводять до різкого збільшення навантажень. І треба визнати, що медики цілком справедливо б'ють з цього приводу на сполох. Часто наші вчителі використовують диференційований підхід: домашнє завдання дається різного рівня, і учні самі вибирають, який варіант їм виконати. Природно, що якщо учень виконав завдання більш складного рівня, він заохочується.

Дуже важливо, щоб вплив вчителя здійснювався не тільки на уроці, але і в позаурочний час. Уроки української мови і розвитку мовлення на свіжому повітрі - це ще одна форма роботи з учнями. Також вчителі-предметники як і вчителі початкових класів проводять уроки-свята. До них діти готують питання для вікторини, малюнки, ребуси, твори.

7.Сучасному вчителю необхідно вміти педагогічно доцільно використовувати ігрові технології. Саме гра сприяє створенню ситуації успіху для кожної дитини. Гра дозволяє зняти психічне напруження, так як у випадку невдачі гру можна повторити кілька разів. Навчальні ігри - це ігри, які сприяють засвоєнню текстової інформації, розвитку вмінь і навичок, необхідних для оптимального навчання, що розвивають сприйняття, увагу, пам'ять. Інші особливості гри: активність учасників, цікавість, колективність, проблемність, творчий характер, емоційна забарвленість.8.Вже в початковій школі вчителі широко використовують тестові технології. Це викликано потребою в отриманні незалежної об'єктивної інформації про навчальні досягнення учнів, про результати діяльності освітніх установ.
Для вчителя подібна об'єктивна інформація служить не тільки основою для аналізу результатів навчання, прогнозування рівня досягнення державного стандарту, обґрунтованих висновків про ефективність використання тих чи інших інноваційних освітніх технологій, методів, дидактичних прийомів, організаційних форм навчання, а й засобом проектування власної педагогічної діяльності з конкретним контингентом учнів. Правильно організована робота за програмою «Наступність»- запорука успіху навчання дітей в основній школі. Аналіз роботи за даною програмою дозволить прийти до висновку, що вона дає позитивні результати.
Причини труднощів у навчанні учнів 5-х класів
Причини труднощів у навчанні учнів 5-х класів пов’язані з:

 • несформованістю необхідних розумових дій та операцій – аналізу, синтезу, поганого мовного розвитку, недоліків уваги, пам’яті;

 • значними проблемами у знаннях за попередні періоди навчання; не- сформованістю загально навчальних і спеціальних навчальних умінь і навичок;

 • особливостями навчальної мотивації учнів;

 • слабкою доцільністю поведінки та діяльності – небажанням, «неможливістю» змусити себе постійно вчитись.


Характеристика труднощів. Причини, рекомендації вчителям, батькам


 1. Повільний темп розумових операцій. Діти повільно залучаються до роботи, не встигають виконувати домашнє завдання, не одразу розуміють пояснення вчителя, повільно пишуть і читають. Причиною, як правило, є своєрідність типу нервової діяльності. Таких дітей не можна квапити, підганяти на уроці, примушувати працювати «за часом», адже будь-який поспіх та умови обмеження часу тільки загальмують роботу і спричинять негативні емоції. Краще: повторити дитині те, що вона не встигла почути; пропонувати завдання, розраховані на нижчий темп виконання, даючи час на підготовку до відповіді; не ставити в ситуацію необхідності швидкого переключення з одного виду діяльності на інший. Складати для дітей чіткий порядок денний з урахуванням їхніх можливостей для виконання конкретної роботи. Не підганяти.

 2. Погано встигають з усіх предметів через труднощі в запамятовуванні, узагальненні навчального матеріалу, оперуванні поняттями,недостатнім словниковим запасом, несформосаністю навчальних навичок. Причиною може бути педагогічна занедбаність: недоліки виховання, а не н6изький інтелектуальний потенціал. Необхідні додаткові заняття з розвитку мовлення, пам’яті, уваги, мислення, загальнонавчальних навичок. Бажані індивідуальні завдання зниженого рівня труднощів. Варто схвалювати прагнення дитини досягти успіху, відзначити навіть невеликий успіх. У деяких випадках цілеспрямована розвивальна робота дає змогу подолати педагогічну занедбаність і досягти високих навчальних результатів. Рекомендувати різнправи ігри з метою розвитку пам’яті, уваги мислення дитини, її мовлення.

 3. Невисокий інтелектуальний потенціал (навчання дається важко, не засвоюють навчальний матеріал, не завжди розуміють і погано запамятовуютьпояснення вчителя). Вимоги до таких дітей треба знизити, адже вони страждають через слабку пам’ять, низький рівень логічного мислення. Для запобігання втрати мотивації до навчання й відхилень. Варто пропонувати посильні індивідуальні завдання, відзначати навіть маленькі успіхи. Рекомендувати різноманітні вправи та ігри з метою розвитку пам’яті, уваги, мислення дитини, її мовлення. Звернутися для консультації до психолога.

 4. Труднощі тільки в письмі й читанні (почерк, постійні пропуски літер і недописування закінчень слів, заміна одних складів на інші, співзвучні їм). Причина - недорозвинення мислення. Щоб уникнути формування стійкої відрази до навчання, не слід акцентувати увагу на неуспіхах. Краще похвалити такого учня за те, що йому вдалося виконати. Рекомендувати звернутися за допомогою до логопеда.

 5. Труднощі в навчанні, поведінці. Підвищена тривожність, замкнутість, боязкість, нерішучість, сором’язливість. Необхідне доброзичливе ставлення, підтримка, підбадьорення в ситуаціях, що викликають сильну тривогу і хвилювання (при відповідях біля дошки, контрольних роботах). Таких дітей краще не викликати відповідати перед усім класом, особливо на початку навчального року. Необхідне підбадьорення в різних ситуаціях. Розвивати впевненість дитини в собі. Звернутись по допомогу до психолога.

 6. Гіперактивність, підвищена схильність до відволікання, труднощі в концентрації уваги, імпульсивність. Причиною можуть бути емоційні порушення як наслідок неправильного стилю виховання, а також органічні порушення центральної нервової системи. Такі діти не в змозі тривалий час бути зосередженими, уважними, посидючими. Головне в роботі з ними – терпіння й наполегливість. Треба розвивати вміння доводити справу до кінця, діяти цілеспрямовано та планомірно, давати невеликі завдання та здійснювати контроль виконання. Рекомендувати батькам зайняти дитину спортом, відвідувати гуртки.

 7. Труднощі в контактах (погані взаємини з однолітками або відсутність друзів у класі). Причиною можуть бути емоційні порушення як наслідок неправильного стилю виховання, а також органічні порушення центральної нервової системи. Завдання вчителя з «відторгнутими» дітьми – допомогти їм відчувати себе потрібними та бажаними в класі. Необхідно звернути увагу однокласників на успіхи цих дітей у тому, що їм вдається. На позакласних заходах давати можливість виявити себе з кращого боку. Допомагати дитині відчувати себе потрібною та бажаною. Давати роботу або доручення, щоб дитина мала змогу самореалізуватись.

 8. Агресивність, запальність, дратівливість. Причиною можуть бути емоційні порушення як наслідок неправильного стилю виховання. У спілкуванні з цими дітьми потрібно виявляти максимальну стриманість і терпимість, адже вони самі страждають від своєї впертості та дратівливості. Необхідно дати зрозуміти, що дорослий –їхній союзник у вирішенні проблем. Педагог, знаючи інтереси та схильності агресивної дитини, зможе спрямувати її активність у конструктивне русло. Батькам необхідно проявляти стриманість, терпимість. Довести, що батьки – друзі дитини. Розвивати стриманість, самоконтроль.

 9. Підвищена тривожність, плаксивість, вразливість, схильність хвилюватися і переживати через будь-який привід. Підвищена тривожність, плаксивість, вразливість, схильність хвилюватись і переживати через будь-який привід. Причиною можуть бути емоційні порушення як наслідок неправильного стилю виховання, а також органічні порушення центральної нервової системи. Такі діти часто є хорошими учнями, але навчальні успіхи для них набувають надто великого значення. Учителю в цьому випадку не слід акцентувати увагу на оцінках. Перед хвилюючими подіями, контрольними треба знімати тривожність, навіювати впевненість в успіху, частіше заохочувати, схвалювати та відзначати переваги. Батькам треба переглянути свої погляди: не надавати значної уваги оцінкам. Виховувати в дитині впевненість в успіху. Частіше заохочувати.

 10. Боязкість, нерішучість, замкнутість. Причиною можуть бути емоційні порушення як наслідок неправильного стилю виховання. Учителю варто залучати таких дітей до позакласної роботи. Проводити групові заходи, щоб щоб учні більше спілкувалися, долали свою боязкість, нерішучість. Давати певні громадські доручення. Частіше звертати увагу однокласн иків на переваги такого учня, підвищуючи його самооцінку та створюючи ситуацію успіху. Батькам слід залучати таких дітей до гуртків, де вони будуть більше спілкуватися, долати свою боязкість, нерішучість. Підвищувати самооцінку дитини.


Рекомендації для батьків
У спілкуванні зі своїми дітьми:

1. Радійте вашому синові, доньці.

2. Розмовляйте з дитиною турботливим розмовляючим голосом.

3. Коли дитина з вами розмовляє, слухайте уважно, не перериваючи.

4. Установіть чіткі та визначені вимоги до дитини.

5. Будьте терплячими.

6. Заохочуйте цікавість, пізнання та уяву вашої дитини.

7. Частіше хваліть дитину.

8. намагайтеся, щоб дитина разом з вами щось робила по господарству.

9. Грайте з дитиною в різні ігри.

10. Частіше робіть щось спільно, усією сім’єю.

11. Уважно стежте за рівнем виразного читання ваших дітей. Хай удома виразно читають всі тексти, що задані з різних предметів.

12. Стежте за порадами вчителів.

13. Дбайте про те, що дитина навчалась бути охайною в усьому, включаючи бережне ставлення до підручників.

14. Ніколи не поспішайте з висновками ні про дитину, ніі про вчителя – прийдіть у школу, поспілкуйтеся з учителем.

15. Дитину не слід карати за невміння, а терпеливо вчити, підказувати, радити, допомагати, підтримувати.16. Дбайте про всебічний розвиток своєї дитини.

17. Умійте ставити себе на місце дитини.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал