Методичні рекомендації та перелік завдань до практичних занять для студентів фармацевтичного факультетуСторінка6/17
Дата конвертації11.01.2017
Розмір2.66 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Профіль середовища


Чинники середовища

Важливість для фармацевтичної галузі (А)

Вплив на аптеку як організацію (В)

Спрямованість впливу (С)

Ступінь важливості D=ABС

Структура

Технології

Люди

Споживачі

Постачальники

Закони і державні органи

Висновок: Для аптеки як організації більше значення мають такі чинники середовища:
а такі чинники заслуговують меншої уваги:
Завдання 27. Встановіть тип організацій, враховуючи характерні риси чинників зовнішнього середовища і рівень їх невизначеності:
з.п.

Характерні риси чинників зовнішнього середовища і рівня її невизначеності

Тип організації

1.

Чинники зовнішнього середовища є динамічними, рівень невизначеності високий
2.


Чинники зовнішнього середовища є стабільними, невизначеність знаходиться на низькому рівні
Завдання 28. Охарактеризуйте встановлені вище типи організації. При цьому використайте такі дані:

 • влада базується на знаннях і досвіді;

 • влада витікає з ієрархічних рівнів в організації;

 • гнучка структура;

 • готовність до змін;

 • динамічні, не жорстко визначені задачі;

 • командний тип комунікацій, які йдуть зверху вниз;

 • консервативна, негнучка структура;

 • різносторонні комунікації (вертикальні, горизонтальні, діагональні);

 • самоконтроль і контроль колег;

 • зміст комунікацій - переважно розпорядження, інструкції та ухвалені керівництвом рішення;

 • зміст комунікацій — передавання інформації;

 • опір змінам;

 • чітко визначені, стандартизовані та незмінні задачі.


з.п.

Тип організації

Характерні риси організації

1.1.

2.

3.4.

5.

6.7.

2.1.

2.

3.4.

5.

6.
завдання для Самостійної роботи

Завдання 29. Охарактеризуйте процес управління фармацевтичною організацією.

Етапи процесу управління

Їх сутність

І етап
ІІ етап
ІІІ етап
ІV етап

Завдання 30. Підготуйте реферати на тему:

1. Характеристика чинників прямого (безпосереднього) впливу сучасного стану зовнішнього середовища фармацевтичної організації.

2. Характеристика чинників непрямого (опосередкованого) впливу сучасного стану зовнішнього середовища фармацевтичної організації
Література


 1. Лекційний матеріал.

 2. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Менеджмент і маркетинг у фармації. – К.: Медицина, 2008. – С.33-57.

 3. Менеджмент у фармації: Підручник /О.Є. Кузьмін, Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька, О.Г. Мельник. - За ред. О.Є. Кузьміна і Б.П.Громовика. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.-С.36-55.

 4. Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации, ч.І. Менеджмент в фармации / Под ред.З.Н.Мнушко.- Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2007.- С.32-43, 62-78.

 5. Основи менеджменту: практикум - Навчальний посібник / Баєва О.В., Новальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О.

ТЕМА 3: СУБ’ЄКТИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

ТА УМОВИ ЇХ ГОСПОДАРЮВАННЯ


Актуальність теми: На сьогодні національний фармацевтичний ринок представляють багато підприємств-виробників, оптових посередницьких фірм, аптек та їх відокремлених структурних підрозділів. Ці фармацевтичні підприємства різняться формами власності, величиною капіталу і механізмами їх внутрішньої організації та функціонування. У процесі діяльності на ринку ряд фармацевтичних фірм об’єднуються у своїй підприємницькій діяльності. Ці об’єднання можуть бути постійними або тимчасовими. Інші фармацевтичні організації, неадекватно реагуючи на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, припиняють свою підприємницьку діяльність. Тому актуальним для становлення провізора є вивчення принципів підприємницької діяльності, класифікації організаційно-правових форм господарювання та об'єднань підприємств, особливостей підприємницької діяльності, починаючи з процедури її державної реєстрації та закінчуючи ліквідацією фармацевтичного підприємства.

Мета заняття: вивчити сутність, принципи, основні риси підприємницької діяльності та класифікаційні ознаки фармацевтичних підприємств; переваги та недоліки малих підприємств та інших організаційно-правових форм підприємництва, об'єднань підприємств; порядок державної реєстрації підприємства та отримання ліцензії на фармацевтичну діяльність; можливі підприємницькі ризики та способи їх зниження, а також порядок ліквідації підприємства.


Контрольні питання:

 1. В чому полягає сутність підприємництва?

 2. На яких принципах здійснюється підприємницька діяльність?

 3. Які основні риси підприємницької діяльності ?

 4. За якими ознаками класифікують підприємства?

 5. Яке значення мають малі підприємства? Їх переваги і недоліки?

 6. Які основні види фармацевтичних підприємств?

 7. На яких засадах утворюються господарські товариства та їх види?

 8. Які права засновників товариства?

 9. Як трактується АТ, його види?

 10. Які документи необхідні для реєстрації фармацевтичного підприємства?

 11. Які орієнтовні розділи та обов’язкові елементи повинні містити статут фармацевтичного підприємства і установчий договір товариства?

 12. В яких ще державних органах необхідно зареєструвати підприємство і які документи для цього потрібні?

 13. Який порядок реєстрації фармацевтичного підприємства у Державній податковій інспекції?

 14. Як відбувається реєстрація фармацевтичного підприємства в податковій інспекції як платника ПДВ?

 15. Які документи необхідні для відкриття рахунку в банку?

 16. Який порядок виготовлення печатки і штампу фармацевтичного підприємства?

 17. Які документи необхідні для отримання ліцензії?

 18. В чому полягає підприємницький ризик та його види?

 19. Які є можливі ризики оптового фармацевтичного підприємства ?

 20. Які є способи зниження підприємницького ризику? Їх характеристика?

 21. Які головні причини банкрутства?

 22. Який порядок ліквідації фармацевтичного підприємства?


Завдання 31. Дайте визначення та охарактеризуйте види фармацевтичних підприємств у залежності від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду. Результати представте у вигляді таблиці.Вид фармацевтичного підприємства

Його характеристика

Унітарне підприємство

Корпоративне підприємство


Завдання 32. Вкажіть основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності та дайте їх коротку характеристику, використовуючи Державний класифікатор України (розділ «Класифікація організаційно-правових форм господарської діяльності»). Результати представте у вигляді таблиці.


Організаційно-правові форми підприємницької діяльності

Їх характеристика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Завдання 33. Використовуючи Цивільний кодекс України (статті 113-161) і Закон України "Про господарські товариства", охарактеризуйте основні види господарських товариств.Характерис-тики


Господарське товариство
Повне

командитне


з обмеженою відповідальністю

з додатковою відповідальністю

акціонерне


Абревіатура
Мінімальне число учасників
Визначення господарського товаристваЗміст назви господарського товариства

Засновницькі документ

Керівництво товариством


Мінімальний розмір статутного капіталу
Розподіл прибутку і збитків

Відповідальність учасників за зобов’язання товариства


Суть залежного господарського товариства:


Завдання 34. Використовуючи Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (2016), вкажіть послідовність етапів реєстрації фармацевтичного підприємства.


Державний орган

Зміст етапу

Банк

Відкриття рахунку в банку

Орган державної реєстрації

Взяття на облік юридичної особи або ФОП

Орган доходів та зборів

Державна реєстрація фармацевтичного підприємства

Державна служба статистики

Виготовлення печатки і штампу
Передавання до відповідних державних органів повідомлення та відомостей з реєстраційної картки про вчинення реєстраційних дій
Вибір системи оподаткування (звичайна, спрощена)Назва етапу Виконавчий орган


1 -

Виконавець ____________________________________________________________________

Суб'єкти державної реєстрації (ст.1):

-
-
-

Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації (ст.26): ___ год.


2 – (ст.13)

3 – ст.13 (ст.13)


4 –5 -

6 -

Завдання 35. Опишіть фактори, які впливають на вибір спрощеної системи оподаткування юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (згідно з Законом України «Про Податковий Кодекс України» від 02.12.2010 р. №2755-VI).
Група

Суб'єкт

Кількість найманих осіб

Сфера діяльності

Дохід за календ. рік, грн.

Ставка податку
Завдання 36. Вкажіть документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи. Результати представте у вигляді таблиці.
Державний орган

Документи, які фармацевтичне підприємство
подає

отримує

Державна реєстрація фармацевтичного підприємства

(на основі ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (2016)

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал