Методичні рекомендації та перелік завдань до практичних занять для студентів фармацевтичного факультетуСторінка3/17
Дата конвертації11.01.2017
Розмір2.66 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Сутність етапу

Розвиток науки про управління людьми в процесі виробництваФормування управлінських механізмів на засадах розвитку людських стосунківПобудова систем управління, орієнтованих на ринокАктивне застосування кількісних (економіко-математичних) методівФормування системних та ситуаційних підходівКомп’ютеризація управлінських процесівЗавдання 6. Здійсніть аналіз американської та японської моделей управління та вкажіть тенденції європейської моделі за нижченаведеними критеріями (додаток 1). Результати оформіть у вигляді таблиці.

Критерії

Тенденції європейської моделі управління

Характер прийняття управлінських рішень
Відповідальність
Структура управління
Характер контролю
Організація контролю
Оцінка результатів діяльності керівника
Оцінка якостей керівника
Спрямованість управління
Оцінка результатів діяльності персоналу
Стосунки з підлеглими
Кар’єра
Підготовка керівників
Оплата праці
Термін зайнятості на фірмі
Загальний принцип управління

Завдання 7. Визначте моделі менеджменту, за якими організована робота двох фармацевтичних фірм, що працюють на вітчизняному ринку.
1. Фармацевтична фірма “Фарма”.

Стиль керівництва компанії "Фарма" формується на засадах менталітету, традицій, на основі спеціалізованих бізнес-груп. Техніка групової роботи базується на діловій активності співробітників компанії, постійно розширюється коло питань, з яких кожний співробітник може висловити свою точку зору та прийняти участь у прийнятті управлінських рішень. В Меморандумі компанії "Фарма" зазначені такі положення: • базовою основою діяльності групи виступають групові процеси, групова робота, а не розпорядження вищого керівництва;

 • критика в середині групі можлива тільки в тому разі, якщо вона не принижує гідність співробітника, якого критикують.

У групах компанії немає суперництва між окремими співробітниками, і навіть змагання між ними не заохочується. Цього керівництву компанії вдається досягти за рахунок формування чітких повноважень кожного співробітника. В межах цих прав його рішення остаточне і не підлягає обговоренню. Між співробітниками групи часто формуються неформальні групові взаємовідносини. Між самими групами йде серйозна боротьба за лідерство, тому що робота кожного співробітника оцінюється за груповим результатом.

Зі сторони компанії "Фарма" приділяється підвищена увага кар'єрі менеджерів. Не тільки менеджер, а й сама компанія зацікавлена в його кар'єрному зростанні.

З метою формування управлінського резерву компанія "Фарма" готує менеджерів універсального типу, а не вузькоспеціалізованих керівників. Ділова кар'єра зумовлена не тільки особистими результатами, а й віком та стажем роботи (загальним і в компанії).

Для впровадження інновацій та нових технологій компанія "Фарма" використовує технологію прийняття управлінського рішення знизу догори на засадах виваженої регламентації цієї процедури.


2. Фармацевтична фірма “АВС”.
Управління у фірмі "АВС" грунтується на певних принципах та вимогах щодо персоналу фірми, за яких при відборі та найманні персоналу основну увагу приділяють спеціалізованим знанням та професійним навичкам.

До загальних критеріїв відбору персоналу відносяться освіта, практичний досвід роботи, психологічна сумісність у команді, вміння працювати в колективі. Управлінські кадри працюють за призначенням. Компанія орієнтована на вузьку спеціалізацію менеджерів та спеціалістів. Атестація працівників та молодших менеджерів відбувається один або два рази на рік. Результати атестації обговорюються між працівником та його безпосереднім керівником і підписується відповідний документ. Атестаційний документ містить перелік недоліків у роботі, шляхи їх подолання, попередження про звільнення або повідомлення, що подальше перебування на посаді залежить від покращення показників праці. Остаточне рішення щодо звільнення працівника приймає керівник на два-три рівні вище від безпосереднього керівника.


Спеціалісти залучаються до процесу прийняття управлінських рішень. Одним з основних елементів управління в компанії "АВС" є децентралізація, яка сприяє співробітництву адміністративного апарату й працівників у досягненні мети організації. Останніми роками в практиці роботи компанії "АВС" набули поширення супербригади, члени якої від робітників до молодших менеджерів наділені повноваженнями щодо участі в управлінні фірмою: приймають оперативні рішення і беруть участь у прийнятті рішень щодо стратегії бізнесу.
Висновок:

Модель менеджменту фірми “Фарма” _____________________________________

фірми “АВС” _____________________________________

Яку модель менеджменту ви обрали б при започаткуванні власної справи?


Завдання 8. Дайте визначення менеджера та зробіть кваліфікаційну характеристику менеджера (управителя) з адміністративної діяльності, зі збуту та з персоналу.
Кваліфікаційні характеристики менеджерів


Менеджер - це

Менеджер (управитель) з:

Завдання та обов’язки

Повинен знати:

Кваліфікаційні вимоги

адміністративної діяльностізбуту

персоналуЗавдання 9. Охарактеризуйте професійно-ділові, адміністративно-організаційні, соціально-психологічні та моральні якості менеджера. При цьому використайте характеристики, наведені нижче. Результати представте у вигляді таблиці.


Висока професійність

Стратегічне мислення

Генерація ідей

Оперативність

Психологічна компетентність

Резистентність до стресу

Здатність приймати управлінські рішення

Здатність делегувати повноваження

Відповідальність за прийняття управлінських рішень

Інтелектуальність

Патріотизм

Гнучкість стилю управління

Управлінська культура

Уміння мотивувати персонал

Лідерські здібності

Прагнення до професійного зростання

Уміння керувати своєю поведінкою

Уміння управляти емоціями у стресових ситуаціях

Національна свідомість

Упевненість у собі

Державницька позиція

Колегіальність

Інтелігентність

Авторитетність

Уміння створювати імідж

Толерантність

Оптимізм

Здатність до ризику

Послідовність дій

Людяність

Уміння організувати час

Переконливість

Порядність

Риторичні здібності

Почуття обов'язку

Внутрішній контроль

Уміння формувати команду

Громадянська позиція

Чесність

Уміння управляти конфліктами

Уміння запозичувати досвід підлеглих

Володіння антикризовим управлінням

Уміння запозичувати досвід підлеглих

Доброзичливість


Уміння доводити справу до логічного завершення

Почуття гумору
Характеристика якостей менеджера


Групи якостей

Якості менеджера

Професійно-ділові

1-

2-

3-4-

5-

6-7-

8-

9-Адміністративно-організаційні

1-

2-

3-4-

5-

6-7-

8-

9-10-

Соціально-психологічні

1-

2-

3-4-

5-

6-7-

8-

9-10-

11-


12-

13-


14-

15-


16-

Моральні

1-

2-

3-4-

5-

6-7-

8-

9-10-


Завдання 10. Оцініть відповідність індивідуальних здібностей людини (управлінських – У, технічних – Т, комунікативних - К) професії менеджера. Для цього дайте відповіді на питання, наведені нижче, та оцініть відповіді за такою схемою:

5 балів - я завжди так роблю;

4 бали - я так часто роблю;

3 бали – я іноді так роблю;

2 бали - я рідко так роблю;

1 бал - я ніколи так не роблю.
 1. Якщо мені необхідно виконати кілька доручень, я розставляю пріоритети та організую роботу у відповідності до терміну виконання (У).

 2. Більшість моїх знайомих та друзів кажуть, що вмію добре слухати (К).

 3. Коли я обираю конкретне завдання (вивчення іноземної мови, проведення поза аудиторного часу), я, як правило, розглядаю довгострокові (на три та більше років) наслідки та результати (У).

 4. Я надаю перевагу технічним або пов'язаним із розрахунками навчальні дисципліни, а не гуманітарні науки (Т).

 5. Якщо я з чимось не згоден, я завжди відстоюю свою точку зору (К).

 6. Якщо я працюю над великим завданням, то спочатку оцінюю ситуацію в цілому, а тільки потім вникаю в деталі (У).

 7. Я надаю перевагу спілкуванню зі знайомим, а не роботі з комп'ютером (Т).

 8. Якщо я щось роблю, то я намагаюся залучати до цього процесу інших людей (К).

 9. Коли я вивчаю навчальну дисципліну, то я співставляю отриману інформацію з відомими даними й концепціями з інших предметів (У).

 10. Якщо хтось допускає помилку, в мене не виникає бажання поправити його або підказати правильну відповідь чи рішення (К).

 11. Коли я з кимось розмовляю, мені шкода мого часу, який можна використати більш раціонально (Т).

 12. Я маю цілі в кар'єрі, сім'ї та інших галузях. Я довго та ретельно їх обирав (У).

 13. Коли я шукаю рішення якоїсь проблеми, то надаю перевагу вивченню літератури (статистичних даних) (Т).

 14. Якщо я працюю в команді і хтось із її членів удається до хитрощів, щоб не працювати, я скажу про свої претензії йому прямо у вічі, а не буду жалітися іншим членам команди або друзям (К).

 15. Я із задоволенням беру участь у дискусіях про нові ідеї (У).

 16. Навчальний курс із психології це лише витрата часу, краще отримати більш детальні знання з економіки підприємства (Т).

 17. Я вважаю, що кожен із нас повинен поводитися чемно, зважаючи на почуття інших (К).

 18. Інформація та матеріальні предмети цікавлять мене значно більше, ніж люди (Т).

Результати тестування занесіть у таблицю:Тип здібностей

Кількість балів за кожне питання

Загальна кількість балів

У (управлінські)К (комунікативні)Т (технічні)Сумарна максимальна кількість балів на питання, які характеризують управлінські, комунікативні та технічні здібності менеджера – 30. Ідеальний менеджер повинен отримати високі результати за всіма трьома категоріями. Зробіть висновки.
Завдання 11. Охарактеризуйте управлінські ролі менеджера за Генрі Мінцбергом. При цьому використайте такі дані:

 • Відповідає за коригуючі дії, коли в організації постає необхідність важливих чи несподіваних змін

 • Відповідає за мотивацію та активізацію підлеглих, наймання, підготовку працівників

 • Забезпечує функціонування мережі зовнішніх контактів і джерел інформації, які формують сприятливе ставлення до організації та її позитивний імідж

 • Листування, участь у зборах, засіданнях, виконання зовнішніх обов’язків, стосунки з громадськістю, publik relation мас-медіа (ЗМІ)

 • Обговорює стратегічних та оперативних питань, у тому числі проблем і кризових ситуацій

 • Представляє організацію на всіх значних та важливих переговорах

 • Проводить переговори, укладає угоди, ухвалює рішення

 • Символічний глава, до обов’язків якого належить виконання шаблонних дій правового та соціального характеру

 • Фактично усі управлінські дії за участю підлеглих

 • Церемонії, дії, що зумовлені посадою чи статусом, зустріч відвідувачів, підписання


Управлінські ролі менеджера за Генрі Мінцбергом


Роль

Опис ролі

Характер діяльності

Той, що веде переговори

Головний (формальний) керівник

Зв’язуюча ланка із зовнішнім середовищем (посередник)

Лідер

Ліквідатор порушень


Завдання 12. Проведіть аналіз характеру діяльності та вимог до директора виробничої фармацевтичної фірми на прикладі його одного робочого дня. Результати представте у вигляді таблиці.
Директор фармацевтичної фірми. Робочий день директора розпочинається о 8.00. Спершу він опрацьовує друковану кореспонденцію, що надійшла на його адресу (інструктивний лист МОЗ України, комерційний лист іншої фармацевтичної фірми (постачальника субстанцій) про співпрацю, журнал “Компаньйон” тощо), у тому числі переглядає свою електронну пошту. Після цього дає розпорядження канцелярії здійснити розсилку інструктивного листа МОЗ України усім структурним підрозділам фірми для ознайомлення. Далі директор підписує низку документів (наказ про реорганізацію цеху готових лікарських засобів, про прийом на роботу начальника відділу постачання тощо). Потім директор проводить нараду з начальниками планово-фінансового, маркетингового відділів та головним бухгалтером фірми щодо виділення коштів на впровадження інноваційного проекту у відділі маркетингу. З начальником відділу маркетингу, крім того, обговорює стратегію розвитку цього відділу на найближчі 5 років. О 12.00 бере участь у переговорах з представником оптової фармацевтичної фірми стосовно можливої співпраці. На 17.00 заплановано виступ на місцевому телебаченні у програмі “Здоров'я”, де обговорюватимуться питання соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу перед суспільством.Посада

Роль

Приклад діяльності

Міжособистісні роліДиректор


Інформаційні ролі

Ролі, пов'язані з прийняттям рішень
Завдання 13. Оцініть свій підприємницький потенціал. Для цього дайте відповіді на питання наведені нижче, та проведіть підрахунок отриманих балів. Зробіть висновки.

(Тест розроблений Джоном Брауном, професором університету м. Бриджпорту США та адаптований для студентів української вищої школи).


Інструкція до тесту

На кожне запитання необхідно відповісти "Так" або "Ні". У ліву колонку занесіть цифри, за твердження на які ви отримали позитивні оцінки (із знаком плюс). У праву - негативні, із знаком мінус. 1. Ви народилися в Україні? (Так +1. Ні -1).

 2. Чи переважають у вашій залікові відмінні оцінки? (Так -4, Ні +4).

 3. Чи подобаються вам групові заходи (КВК, дискотеки, командні види спорту)? (Так -1, Ні +1).

 4. Чи надаєте ви перевагу самотності ? (Так +1, Ні -1).

 5. Чи працювали Ви в шкільні роки за гроші? (Так +2, Ні -2).

 6. Чи були ви впертою дитиною? (Так+1, Ні -1)

 7. Чи властива вам обачливість (обережність) (Ніколи не стрибну першим у холодну воду)? (Так -4, Ні +4)

 8. Чи хвилює вас те, що думають про вас інші люди? (Так -1, Ні +1).

 9. Чи не набридло вам жити за графіком навчального процесу (за розкладом)? (Так +2, Ні -2).

 10. Чи готові ви (сам) із головою зануритися у власну справу, ризикуючи втратити все, що маєте? (Так +2, Ні -2).

 11. Якщо ви зазнаєте невдачі, ви зразу беретеся за нову справу? (Так +4, Ні -4)

 12. Ви оптиміст? (Так +2, Ні -2).

Підрахуйте кількість набраних балів у лівій і правій колонках. Від більшої цифри відніміть меншу, залишивши знак більшої цифри.

Наприклад, ви отримали в лівій колонці +10, а в правій колонці 12.

12-10 = -2 (залишаємо знак «-», так як мінусовий результат був більшим. Загальний результат буде "-2".

Результати тестування

20 балів і більше - високий підприємницький потенціал. Вам буде важко працювати у великій компанії, особливо з адміністративним стилем керівництва.

11-19 балів. Ви маєте значну здатність до підприємницької діяльності. Проте зможете відчувати себе самодостатнім і бути задоволеним своєю діловою кар'єрою менеджера в компанії з ліберальним стилем керівництва.

Сума менше 11 балів. За природою Вас, на жаль, не можна віднести до підприємців.


Завдання 14. Виявити та описати відмінності управлінської діяльності керівників за трьома рівнями управління на прикладі фармацевтичної служби країни, області, району. Результати оформити у вигляді таблиці.

Характеристика рівнів управління


Рівні

управління

Представники рівнів управління

Рівень держави

Рівень області

Рівень району

Інституційний рівеньУправлінський рівень


Технічний рівень
Завдання 15. Оцініть ступінь соціальної відповідальності фармацевтичних фірм у наведених нижче ситуаціях.

Компанія "Джонсон енд Джонсон" і препарат "Тайленол". 30 вересня 1982 р. три людини постраждали в районі Чикаго від ціаніду, який містився в капсулах препарату "Тайленол посиленої дії". Зв'язок між цією подією та використанням капсул було швидко встановлено і влада повідомила про це фірмі "Джонсон енд Джонсон", виробнику "Тайленолу". Оскільки кількість нещасних випадків збільшилася до 7 осіб, фірма опинилася на межі кризи. "Тайленол" це найпоширеніший знеболювальний засіб і єдина велика новинка корпорації "Джонсон енд Джонсон", яка забезпечувала 7,4 % її виручки та близько 17-18% доходів.

Декілька керівників фірми, які мали вирішити, як слід відреагувати на цей випадок, не знали, чи було введено ціанід до флакону з "Тайленолом" під час виробничого процесу чи пізніше; були ці події поодинокими випадками або це був ланцюг схожих подій; обмежувалися ці випадки тільки районом одного міста чи відбувалися і в інших містах. Американське Управління з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів виступило з пропозицією про застереження щодо небезпеки використання "Тайленолу", але уряд не зобов'язав компанію застосувати якісь спеціальні заходи.

Для компанії "Джонсон енд Джонсон" вилучення препарату з продажу спричинило б втрати в розмірі 100 млн. дол.; страхові виплати не покриють ці втрати; інформація про вилучення препарату з продажу завдасть такої великої шкоди її репутації. Керівництво компанії вже не мало впевненості у тому, що "Тайленол" коли-небудь знову буде в змозі отримати довіру споживачів і повернути 37 % частки ринку, яка йому належала раніше; інформація про вилучення препарату з продажу і втрати компанії неодмінно призведуть до різкого падіння курсу її акцій (фактично за перший тиждень жовтня він уже спав на 15 %); конкуренція на ринку анальгетиків дуже жорстка, і конкуренти "Джонсон енд Джонсон" намагатимуться використати ці події на свою користь.
Як на Вашу думку, має діяти в такому випадку компанія, якщо її кредо: "Ми вважаємо, що свою головну відповідальність ми несемо перед лікарями, медичними сестрами, пацієнтами, матерями, а також перед усіма, хто споживає наші препарати та користується нашими послугами".

Чи доцільно приймати ділові рішення, грунтуючись на фактах та фінансових міркуваннях?

Якщо органи влади не вимагають припинити реалізацію препарату, то чи можна продовжувати його реалізацію?

Чи достатньо лише тимчасово припинити реалізацію препарату до з'ясування дійсних причин нещасних випадків?

Чи була морально зобов'язана компанія негайно зняти препарат з реалізації?
Фармацевтична фірма “Pharma” створила дитячий заклад для своїх співробітників. Звичайно, на це були потрібні значні кошти, але керівники компанії вважають, що справа того варта.

Ярош Соломія - хімік-аналітик, працює у фармацевтичній фірмі “Pharma”. Вона залишає на цілий день свою півторарічну доньку в Центрі з догляду за дітьми, який побудувала фірма. Соломія вважає, що для неї набагато простіше, якщо донька так близько. Її чоловік також працює у даній фірмі. "Ми можемо піти в Центр під час обідньої перерви. Ми знаємо, що доньку добре годують і перевдягають, коли це потрібно. А оскільки я спокійна за неї, то можу повністю віддаватися роботі", - додає Соломія.

Центр догляду за дітьми вирішує проблеми, через які компанія раніше часто втрачала талановитих співробітників. У фірмі вважають, що догляд за дітьми - це гарний спосіб вкладання капіталу. Це допомагає компанії залучити й утримати кваліфікованих службовців, особливо жінок, які намагаються зробити успішну кар'єру.

У фірмі є й інші підстави забезпечити догляд за дітьми своїх співробітників. Це не тільки допомагає створенню морального клімату на підприємстві й зростанню продуктивності, а є ефективним способом зменшення кількості невиходів на роботу і плинності кадрів. Матері не стануть пропускати більше роботи в пошуках людини, яка доглянула б дитину в робочий час.

У перспективі фірма планує надавати своїм працівникам і інші види послуг. Зокрема, розмістити на території підприємства невеличкі магазини та спортивний центр.
Наведіть аргументи "за" і "проти" створення Центру догляду за дітьми у випадку, якщо ви представник вищої ланки управлінні великого підприємства.

Які проблеми можуть виникнути у великого промислового підприємства в разі створення поряд з ним такого Центру?

Які ще види соціальної допомоги може надати своїм робітникам велика корпорація, мале підприємство?
Завдання 16. Ознайомтеся з положенням про контору, яке застосовували в одній із зарубіжних країн стосовно вимог до персоналу у минулому столітті (додаток 2). Якому етапу розвитку менеджменту відповідає наведений текст положення про контору? В якій країні, на Вашу думку, це положення діяло (США, Західній Європі, Японії) ? Відповідь обґрунтуйте. Опрацюйте правила внутрішнього розпорядку для працівників вітчизняного фармацевтичного підприємства, використавши деякі пункти цього положення.
завдання для Самостійної роботи

Завдання 17. Охарактеризуйте основні принципи менеджменту. При цьому використайте такі дані:

Будь-яка діяльність в організації повинна спрямовуватись на досягнення конкретних виробничо-господарських цілей та виконання поставлених завдань

Відповідно до цього принципу організація розглядається як відкрита система, яка складається з взаємодіючих та взаємопов’язаних елементів

Є принципом, який спонукає організацію до діяльності, постійного розвитку, впровадження інновацій тощо

Організація складається з внутрішніх змінних (цілі, структура, технологія, працівники, завдання, ресурси), що тісно залежать одна від одної. При цьому фактори зовнішнього середовища здійснюють постійний вплив на організацію та викликають відповідну реакцію з її боку

Передбачає безперервний розвиток організації та дотримання загальної рівноваги на кожному етапі цього розвитку

Передбачає наявність єдиного відповідального центру, який здійснює керівництво та координацію діяльності організації з метою досягнення її цілей

Формує засади функціонування організації з позиції збалансованості витрат, надходжень тощо, забезпечує розвиток бюджетних відносин.

Це розташування управлінських посад в організаційній структурі, починаючи з найнижчого рівня управління та закінчуючи найвищим.

Цей принцип покликаний задовольняти потреби та інтереси працівників з метою досягнення цілей організації на засадах застосування мотивуванняОсновні принципи менеджменту та їх характеристикаПринцип

Характеристика

ЦілеспрямованістьУрахування потреб та інтересів
Ієрархічність


Взаємозалежність
Динамічна рівновага


Економічність


Активізація


Системність


Єдиновладдя
Завдання 18. Підготуйте реферати на тему:

 1. Використання американської моделі управління в сучасних умовах.

 2. Реальна практика застосування японської моделі управління.

Література

1. Лекційний матеріал.

2. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Менеджмент і маркетинг у фармації. – К.: Медицина, 2008. – С.6-32.

3. Менеджмент у фармації: Підручник /О.Є. Кузьмін, Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька, О.Г. Мельник. - За ред. О.Є. Кузьміна і Б.П.Громовика. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.-С.7-34.

4. Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации, ч.І. Менеджмент в фармации / Под ред.З.Н.Мнушко.- Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2007.- С.8-31.

5. Баєва О.В., Новальська Н.І., Згалат-Лозинська. Основи менеджменту: практикум / Баєва О.В., Новальська Н.І., Згалат-Лозинська // Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 524 с.

ТЕМА 2: ОРГАНІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ. ВНУТРІШНЄ ТА ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗАЦІЇ
Актуальність теми: Організація — це соціальне утворення (група людей) з певними межами, що функціонує на відносно постійних засадах і свідомо координує свою діяльність для досягнення спільної мети. Термін "організація" походить від грецького ȍpγavov, що означає поєднання, побудову, об'єднання чогось або когось у єдине ціле; приведення до строгої системи. За визначенням Б. Карлофа, "організація — це інструмент координації трудових внесків різних людей для досягнення загальної мети". Суспільство складається з великої кількості різноманітних організацій, у тому числі фармацевтичних, з якими пов'язані всі прояви людського життя. Організації можуть бути різними за характером і метою діяльності, за формою власності, мати комерційну й некомерційну спрямованість, але всі вони діють на основі певних правил і процедур. Тому вивчення організацій як об'єктів управління є актуальною темою для професійного становлення провізора.

Мета заняття: вивчити сутність, класифікацію, загальні риси та етапи життєвого циклу організацій; колективи (групи) працівників в організації, особливості управління ними та фактори впливу на діяльність колективу; фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на фармацевтичну організацію; особливості процесу управління організацією.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал