Методичні рекомендації та перелік завдань до практичних занять для студентів фармацевтичного факультетуСторінка11/17
Дата конвертації11.01.2017
Розмір2.66 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


Класифікація управлінський рішень фармацевтичної організації


Ознаки класифікації

Види управлінських рішень


За тривалістю дії


За способом обґрунтування
За способом прийняттяЗа сферою охопленняЗа рівнем прийняттяЗа характеромЗа характером розв'язуваних задач
Завдання 68. Охарактеризуйте зміст основних етапів прийняття і реалізації рішення. При цьому використайте такі дані:

Аналіз ефективності варіантів рішення

Внесення змін у рішення в ході реалізації

Виявлення організаційної ланки, де виникла проблема

Виявлення причин виникнення проблеми

Детальний опис об'єкта

Його реалізація

Спостереження за зовнішнім середовищем

Спостереження за внутрішнім середовищем фірми

Узагальнення результатів з кожної підзадачі

Опис проблемної ситуації

Визначення можливих варіантів рішення щ кожної підзадачі і підсистеми

Визначення критеріїв ефективності рішення

Визначення області зміни перемінних факторів

Визначення обмежень

Визначення вимог до рішення

Оцінка впливу некерованих параметрів

Оцінка важливості проблеми

Оцінка ефективності прийнятого і реалізованого рішення

Підготовка робочого плану реалізації

Пошуки ідей рішення з кожної підзадачі

Побудова моделей і проведення розрахунків

Прогнозування наслідків рішень з кожної підзадачі

Пророблення рішення з виконавцями

Розробка варіантів рішення всієї задачі

Розчленовування задачі на підзадачі

Узгодження рішення з функціонально взаємодіючими службами

Затвердження рішення

Формулювання проблеми


Основні етапи процесу прийняття раціональних управлінських рішень

Зміст основних етапів

Виникнення ситуації, що вимагає ухвалення рішення (поява необхідності формалізації методів менеджменту)

1

2

34

5


Збір і обробка інформації з розроблених методів менеджменту

1

2

34

5

67

Виявлення й оцінка альтернатив, закладених у розроблених методах менеджменту

1

2

34

5

67

Підготовка й оптимізація прийнятого управлінського рішення (вибір альтернативи)

1

2


Ухвалення управлінського рішення (узаконення альтернативи)

1

2

3Реалізація управлінського рішення й оцінка результатів

1

2

34


Завдання 69. Вкажіть документи, що супроводжують зовнішній і внутрішній комунікаційний обмін інформацією (по висхідній та низхідній) в діяльності аптеки. Результати представте у вигляді таблиці.

Вид комунікацій

Документи

Між організацією і зовнішнім середовищем
Організаційні (внутрішні) комунікації:

висхідні
низхідні

Завдання 70. Здійсніть класифікацію видів інформації та комунікації. При цьому використайте перелік таких елементів:


Адміністративна

Вербальні і невербальні

Довгострокова

Зовнішня і внутрішня

Достовірна і недостовірна

Надлишкова

Між організацією і зовнішнім середовищем

Міжособистісні

Неформальні

Організаційні

Офіційні

Первинна і вторинна

Періодична

Повна

Разова

Довідкова

Технологічна

Фінансова

Часткова


Класифікаційні ознаки

Інформація або комунікація

Види

За джерелом появиЗа змістом


За періодом діїЗа повнотою охоплення явищаЗа рівнем достовірності


За способом виникненняЗа способом здійсненняЗа сферою охоплення
Завдання 71. Складіть у вигляді схеми модель комунікаційного процесу між провізором аптеки і амбулаторним хворим, який звернувся в аптеку, щоб придбати лікарський засіб, прописаний лікарем. При відпуску лікарського засобу провізор інформував хворого про правила прийому, спосіб застосування, побічну дію препарату тощо.


Завдання 72. Визначте тип організаційних комунікацій та опишіть можливі перешкоди на шляху даного інформаційного обміну. При цьому врахуйте, що керівник фармацевтичної фірми завжди обговорює з підлеглими проблеми ефективності роботи, пояснює хід виконання завдань, повідомляє про нові законодавчі акти, які регламентують фармацевтичну діяльність, отримує від підлеглих пропозиції щодо удосконалення роботи фармацетмивчної фірми.

Завдання 73. Здійсніть класифікацію управлінської документації фармацевтичної організації. При цьому використайте перелік таких елементів:


Адміністративна

Зовнішня

Внутрішня

Вторинна

Вхідна

Індивідуальна

Вихідна

Копійована

Особиста

Первинна

Друкована

Проста

Розпорядницька

Рукописна

Складна

Службова

Службово-інформаційна

Спеціальна

Стандартна

Технічна

Типова

Трафаретна

Фінансова

Електронна
Класифікаційні ознаки

Група документації

За джерелами походження
За місцем у менеджменті
За місцем створення
За призначенням
За напрямком руху
За складністю
За змістом
За способом виготовлення
За статусом особи, що виготовила документ
За формою

самостійна робота

Завдання 74. Здійсніть класифікацію документів фармацевтичного підприємства за їх видами. Результати представте у формі таблиці. При цьому використайте такі документи:


Положення про відділ збуту фармацевтичного підприємства.

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей

Постанови КМ України.

Ухвала зборів трудового колективу.

Договір з постачальником.

Протокол засідання комісії з трудових суперечок.

Заява про прийом на роботу.

Сертифікат якості виробника на ЛЗ.

Статут підприємства.

Звіт про результат господарсько-фінансової дільності.

Наказ про надання відпустки.

Акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Інструкція з техніки безпеки

Трудова книжка.

Довідник Компендіум.

Сертифікат спеціаліста

Посадова інструкція.

Методичні рекомендації та вказівки.

Договір про матеріальну відповідальність.

Контракт з німецькою фірмою щодо імпорту субстанцій лікарських засобів

Свідоцтво про державну реєстрацію.

Господарський договір.

Ліцензія.

Копії організаційних документів постачальників.

Розпорядження про припинення контракту.

Посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації

Трудовий договір.

Чекова книжка.

Торговий патент.

Рецепти.

Претензійний лист.

Позовні заяви.

Комерційний лист.

Касова книга.

Особова картка з обліку кадрів.

Товарно-транспортні накладні.

Вантажна митна декларація

Договір з польською фірмою на експорт ЛЗ
з/п

Вид документів

Їх перелік

1.

Організаційні
2.

Розпорядчі
3.

Особового складу
4.

Господарсько-договірної діяльності
5.

Обліково-фінансові
6.

Господарсько-претензійної діяльності
7.

Довідково-інформаційні
8.

Зовнішньоекономічної діяльності
Завдання 75. Визначте рівень виконання документів фармацевтичною організацією, якщо за перший період їх надійшло – 31, а виконано – 22, за другий - 44 і 30 відповідно. Для того, щоб визначити рівень виконання документів організації, розраховують коефіцієнт виконання (К) і ступінь виконання (ст).

де Д.в. - кількість документів, виконаних протягом аналізованого періоду;Д н.в. - кількість документів, не виконаних за аналізований період;

Д.заг. - загальна кількість документів, що підлягають виконанню за той же період.

Висновок:Завдання 76. Підготуйте реферати на тему:

1. Невербальні комунікації у менеджменті.

2. Перепони на шляху міжособистісних та організаційних комунікацій.

Література1. Лекційний матеріал.

2. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Менеджмент і маркетинг у фармації. – К.: Медицина, 2008. – С. 149-185.

3. Менеджмент у фармації: Підручник /О.Є. Кузьмін, Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька, О.Г. Мельник. - За ред. О.Є. Кузьміна і Б.П.Громовика. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.-С.168-211.

4. Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч.І. Менеджмент в фармации /Под ред.З.Н.Мнушко.- Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2007.- С.102-104, 107-159.

5. Парновский Б.Л., Корчинский И.Т., Знаевская А.В. Основы документоведения и делопроизводства аптечных учреждений.-Львов: Изд-во при Львов. ун-те, 1989.-176 с.

6. Проблеми інформаційного забезпечення хворих при фармацевтичній опіці в Україні /Б.Л.Парновський, О.Б.Блавацька, О.В.Юрченко, У.Я Янишин //Фармац. журн.-2004.-№2.-С.8-13.ТЕМА 7: КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО У ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Актуальність теми: Ефективність роботи фармацевтичної організації залежить не лише від сформованих у ній стосунків, що забезпечують успішну взаємодію людей у процесі спільної роботи, а й від того, яким чином спрямовується їх діяльність, які форми впливу використовуються для того, щоб спонукати людей до продуктивної праці. Ці питання належать до компетенції керівника. Керівництво є об’єднувальною функцією менеджменту, оскільки вона пронизує усі управлінські процеси в організації. Центральною фігурою в системі менеджменту будь-якої організації є менеджер-керівник, який керує організацією, конкретним видом діяльності, функцією, підрозділом, групою людей тощо. Сильне та ефективне керівництво сприяє створенню атмосфери участі та колективної підтримки цілей діяльності організації, в якій її члени отримують стимул для усунення перепон і досягнення максимальних результатів. Основою ефективного керівництва є вміло побудовані взаємовідносини з підлеглими.

Лідерство — здатність впливати на поведінку окремих осіб чи групи працівників завдяки особистим якостям, які відповідають зовнішнім і внутрішнім потребам групи.


Лідерство ґрунтується на соціальній взаємодії у групі людей, на визнанні професіоналізму та компетентності.
Тому вивчення керівництва та лідерства у фармацевтичних організаціях є актуальним для професійного становлення провізора.

Мета заняття: Набути практичних навичок стосовно основних засад керівництва, лідерства та стилів керівництва, прийняття рішень щодо усунення конфліктів та стресів.
Контрольні питання

 1. Що таке керівництво та яка його основна функція 

 2. Як пояснюються поняття лідерство, влада, вплив 

 3. Які існують форми влади та в чому сутність кожної з них 

 4. Які нові підходи до використання влади застосовуються в сучасному менеджменті 

 5. В чому полягає суть сучасних підходів до керівництва: з позицій особистих якостей, з позицій поведінки та ситуаційного 

 6. Які існують види стилів керівництва 

 7. Що таке комбіновані стилі керівництва  Назвіть та охарактеризуйте їх.

 8. Що таке конфлікт та які основні причини його виникнення 

 9. За якими ознаками класифікують конфлікти та які їх основні види 

 10. З яких етапів складається процес протікання конфлікту та які існують форми перебігу конфлікту 

 11. Які є структурні та міжособисті методи управління конфліктом 

 12. В чому суть таких стилів поведінки у конфліктній ситуації: стилю конкуренції, ухилення, пристосування, співпраці, компромісу 

 13. Що таке стрес та які фактори зумовлюють його 

 14. Які існують види стресів та з яких етапів складається процес виникнення стресу 

 15. Як можна уникнути стресів та як управляти ними 


Завдання 77. Опишіть відмінності між керівником і лідером за окремими характерними ознаками. При цьому використайте тлумачення, вказані нижче. Результати представте у вигляді таблиці.

Характеристика відмінностей між керівником та лідером:

 • багатоступенева та опосередкована відповідальність;

 • прийняття рішень безпосереднє, що стосується групової діяльності;

 • більш визначена система санкцій;

 • виникає стихійно;

 • елемент макросередовища;

 • сфера діяльності - здебільшого мала група;

 • здійснює переважно регулювання міжособистісних стосунків у групі;

 • здійснює регулювання офіційних відносин групи як деякої соціальної організації;

 • елемент мікросередовища;

 • відповідальність мала і безпосередня;

 • менш визначена система санкцій;

 • прийняття рішень опосередковане багатьма обставинами, які не обов’язково витікають з групової діяльності;

 • призначається, або обирається;

 • сфера діяльності ширша, оскільки він репрезентує малу групу в ширшій соціальній системі;

 • явище більш стабільне;

 • явище менш стабільне.

Відмінності між керівником і лідером


Характерні ознаки

Тлумачення відмінностей для
керівника

лідера

Причини появи


Фактор середовища


Сфера діяльності


Напрямок регулювання


Можливість впливу


Прийняття рішень


Стабільність


ВідповідальністьЗавдання 78. Здійсніть класифікацію типів керівників за їх визначеннями. При цьому використайте такі елементи:


Автократ

Виконавець

Вихователь

Гуманіст

Демократ

Дипломат

Догматик

Ініціатор

Інноватор

Консерватор

Ліберал

Лідер

Меланхолік

Організатор

Послужливий

Принциповий

Радикал

Сангвінік

Стратег

Творець

Технократ

Тиран

Флегматик

ХолерикКласифікація типів керівників

Назва типу керівника

Його тлумачення
без будь-якого опору "здає" свої позиції, намагається "вислужитися" перед вищим керівництвом чи владою. Його не поважають та зневажають.
велику увагу приділяє моральному вихованню підлеглих як запоруці ефективного економічного розвитку виробництва.
витрачає майже весь свій робочий час в основному на встановлення і розвиток взаємовідносин, які б сприяли розвитку виробництва, посиленню ділових зв'язків, укладанню угод, розв'язанню спорів та налагодженню контактів з владою тощо.
домінуюча, авторитарна, надзвичайно сильна особистість, яку переважно бояться і смиренно їй підпорядковуються. Його накази виконуються навіть тоді, коли вони не збігаються з інтересами підлеглих та організації загалом.
є відкривачем шляхів у незнане, він успішно здійснює цілеспрямовані зміни для перетворення будь-яких компонентів у структурі або функціонуванні організації.
за високого рівня ініціативності, наявності власних ідей та вмінь їх відстоювати водночас здатний організовувати роботу підлеглих з повною мірою відповідальності та сумлінності.
забезпечує високу ймовірність правильних зважених рішень, високі виробничі результати праці, активність працівників та сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі.
завжди вміє відстояти свою позицію, має виразні переконання.
здатний запровадити зміни в організації, об'єднати команду загальною метою і створити атмосферу поваги і довіри. Збираючись виконувати завдання, він може змінити свій стиль управління, враховуючи специфіку колективу загалом, індивідуальні особливості її членів, а також різноманітні зміни в організації та за її межами.
зорієнтований на виконання завдання, сумлінний та серйозний, повільний і терпеливий, стабільний і врівноважений, йому подобається ретельно працювати з фактами.
зорієнтований на досягнення цілей, рішучий та ефектний, дисциплінований та незалежний, відважний та безкомпромісний. У таких керівників переважають інстинкти домінування, вони самою природою призначені бути лідерами та дослідниками.
зорієнтований на ідею, ризик, швидкий результат та свободу дій. Він відкритий та переконливий, комунікабельний та компромісний. Йому подобається встановлювати стосунки, заохочувати інших до досягнення цілей.
зорієнтований на людський фактор, схильний до співпраці, терплячий та лояльний, це надзвичайно інтелектуальна та творча особистість. Прагне впливати на підлеглих, використовуючи мистецтво бесіди.
обізнаний в усьому, що відбувається навколо нього, підтримує корпоративну культуру та коригує стратегічні дії та наміри щодо діяльності організації.
передусім турбується за проектування завдання і розробку системи винагород для підвищення продуктивності праці, орієнтується здебільшого на критерії технологічної та економічної раціональності, відсуваючи на другий план людські цінності.
перекладає свої виробничі функції та відповідальність на підлеглих, намагається уникати будь-яких нововведень. Наслідком цього є несприятливий соціально-психологічний клімат у колективі, відсутність стимулів та низький рівень співпраці.
поєднує в своїй діяльності два суперечливі чинники: слідування традиціям організації та внесення змін в організаційну та управлінську діяльність у відповідь на вплив зовнішнього середовища.
притягує до себе насамперед здатністю бачити нове, братися за розв'язання завдань, які можуть здаватися такими, що не розв'язуються, вміє зацікавити та привабити працівників.
слідує встановленим пріоритетам в управлінській діяльності, шукає оптимальні шляхи для досягнення бажаних результатів за найменших затрат, змін та зусиль.
слідує наперед встановленим правилам організаційної поведінки і намагається їх не змінювати.
спрямовує свої зусилля на конкретну діяльність, або на те, щоб почати певну діяльність, якою досі не займалися, та спонукає підлеглих до цієї діяльності.
сумлінний та серйозний, зорієнтований на офіційну субординацію та міжособистісні контакти, завжди оперативно виконує налагоджені дії, необхідні для досягнення підприємницької мети.
турботою є працівники та намагання досягти остаточних результатів на підставі довіри та поваги до них, а також створення сприятливих умов для роботи працівників, вдосконалення структури заробітної плати тощо.
централізує повноваження, здійснює психологічний тиск, структурує роботу підлеглих, відмовляє їм у свободі прийняття рішень. Наслідком цього є недовіра до підлеглих та нехтування ними, невикористання реального людського потенціалу.


Завдання 79. Охарактеризуйте модель типології керівника. При цьому використайте такі елементи:


Автократ

Виконавець

Вихователь

Гуманіст

Демократ

Дипломат

Догматик

Ініціатор

Інноватор

Консерватор

Ліберал

Лідер

Меланхолік

Організатор

Послужливий

Принциповий

Радикал

Сангвінік

Стратег

Творець

Технократ

Тиран

Флегматик

ХолерикМодель типології керівника


Класифікаційна ознака

Типи керівників

за позицією щодо людського фактора (2 )
за роллю (4)
за сферою впливу (2)
за стилем діяльності (3)
за типом мислення (5)
за темпераментом (4)
за характером діяльності (2)
за позицією щодо інших інстанцій (2)

Завдання 80. Проведіть оцінку ефективності управління підприємствами „Медтехніка” та „Медсервіс” за попередній рік, які виготовляють та постачають на ринок вироби медичного призначення.


Кількість персоналу та показники діяльності

Назва підприємства
Медтехніка”

Мед сервіс”

Загальна чисельність працівників:

54

49

- з них управлінського персоналу, чол

17

19

Загальні витрати на управління, грн

94450

102 300

Величина основних активів по балансу підприємства за рік, грн.

128000

130 500

Обігових активів, грн.

1 100 200

985 600

Дохід від реалізації виробів медичного призначення, грн

1 105 720

1 120 400

Коефіцієнт ефективності управлінняВисновок:

Для визначення ефективності управління використовують інтегрований показник – Кеф.у.:,

де Кеф.у. – коефіцієнт ефективності управління;Qувитрати на управління (фонд заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу, утримання приміщень, придбання та ремонт засобів, приймання і передавання управлінської інформації тощо), що приходяться на одного працівника;

Lч.п – питома вага чисельності управлінських працівників у загальній кількості працівників;

Fm – фондоозброєність (вартість основних та оборотних активів, що припадають на одного працівника);

Eоф – фондовіддача (умовно чиста продукція, що припадає на одиницю основних та оборотних активів).
Завдання 81. Визначте Ваш стиль поведінки у конфліктній ситуації по методу К.Томаса – Р.Кілмена.
З метою визначення стилю поведінки пропонується 30 пар висловів, які описують варіанти можливої поведінки в конфліктних ситуаціях. З кожної пари потрібно обрати один з варіантів, характерний для Вашої поведінки.
1. А. Інколи я даю можливість вирішувати проблему іншим.

Б. Я стараюсь підкреслити спільне у наших позиціях, а не обговорювати спірні моменти

2. А. Я стараюсь знайти компромісне рішення.Б. Я стараюсь врахувати всі інтереси, як свої, так і опонента.

3. А. Зазвичай я твердо стою на своємуБ. Інколи я можу втішати інших та старатися зберегти з ними відносини.

4. А. Я стараюсь знайти компромісне рішення.Б. Інколи я жертвую власними інтересами заради інтересів протилежної сторони.

5. А. При виробленні рішення я шукаю допомоги зі сторони інших.Б. Я стараюсь зробити все можливе, щоб уникнути непотрібного загострення у відносинах.

6. А. Я стараюсь не створювати собі репутацію неприємної людини.Б. Я стараюсь нав’язати іншим свою позицію.

7. А. Я стараюсь відкласти вирішення питання, щоб мати час добре його обдумати.Б. Я жертвую одними вигодами, щоб отримати інші.

8. А. Звичайно я твердо настоюю на своєму.Б. Я стараюсь зразу ж відкрито обговорити всі інтереси та спірні питання.

9. А. Я відчуваю, що відмінності у позиціях не завжди вартують того, щоб про них турбуватисяБ. Я прикладаю деякі зусилля, щоб повернути справу на свій лад.

10. А. Я твердо настоюю на своєму.Б. Я стараюсь знайти компромісне рішення.

11. А. Я стараюсь зразу ж відкрито обговорити всі інтереси та спірні питання.Б. Інколи я можу втішити інших та старатися зберегти з ними відносини.

12. А. Інколи я уникаю займати позицію, яка веде до конфронтації.Б. Я готовий де в чому уступити опоненту, якщо він також мені уступить.

13. А. Я пропоную варіант „ні вам, ні нам”.Б. Я настоюю на прийнятті моїх умов.

14. А. Я пропоную опоненту мої міркування та цікавлюсь його ідеями.Б. Я стараюсь продемонструвати опоненту логічність та вигоду прийняття моїх умов.

15. А. Інколи я можу втішати інших та старатися зберегти з ними відносини.Б. Я стараюсь зробити все можливе, щоб уникнути непотрібного загострення у відносинах.

16. А. Я стараюсь берегти почуття інших.Б. Я стараюсь переконати опонента у вигідності прийняття моїх умов.

17. А. Звичайно я твердо настоюю на своєму.Б. Я стараюсь зробити все можливе, щоб уникнути непотрібного загострення у відносинах.

18. А. Я дозволяю опоненту притримуватися своєї думки, якщо йому від цього краще.Б. Я згідний де в чому уступити опоненту, якщо він також де в чому мені уступить.

19. А. Я стараюсь зразу ж , відкрито, обговорити всі інтереси та спірні питання.Б. Я стараюсь відкласти прийняття рішення, щоб мати час добре його обдумати.

20. А. Я стараюсь зразу ж обговорити протиріччя.Б. Я стараюсь знайти справедливе поєднання вигод та уступок для кожного із нас.

21. А. При підготовці до переговорів я стараюсь враховувати інтереси опонента.Б. Я більше схильний до безпосереднього та відкритого обговорення проблеми.

22. А. Я стараюсь знайти позицію, що знаходиться між позицією опонента і моєю.Б. Я настоюю на своїх інтересах.

23. А. Дуже часто я стараюсь задовольнити всі інтереси, свої та опонента.Б. Інколи я даю можливість вирішувати проблему іншим.

24. А. Я стараюсь піти назустріч опоненту, якщо його умови дуже для нього багато значать.Б. Я стараюсь схилити опонента до компромісу.

25. А. Я стараюсь продемонструвати опоненту логічність та вигоду прийняття моїх умов.Б. При підготовці до переговорів я стараюсь враховувати інтереси опонента.

26. А. Я пропоную варіант „ні вам, ні нам”.Б. Я майже завжди стараюсь вдовольнити всі побажання, як свої, так і опонента.

27. А. Інколи я уникаю займати позицію, що веде до конфронтації.Б. Я дозволяю опоненту притримуватися своєї думки, якщо йому від цього краще.

28. А. Зазвичай я твердо стою на своєму.Б. При виробленні рішення я постійно шукаю допомоги зі сторони інших.

29. А. Я пропоную варіант „ні вам, ні нам”.Б. Я відчуваю, що відмінності в позиціях не завжди варті того, щоб за них переживати.

30. А. Я стараюсь берегти почуття інших.Б. Я завжди стараюсь знайти вирішення проблеми разом з опонентом.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал