Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціалістів та магістрівСкачати 466.7 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації11.01.2017
Розмір466.7 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
Додаток 3
КЛАСИФІКАТОР
1. Вид події, що призвела до нещасного випадку
01 - дорожньо-транспортна пригода, утому числі
01.1 - наїзд транспортних засобів
02 - падіння потерпілого, утому числі
02.1 - під час пересування
02.2 - з висоти
02.3 - в колодязь, ємність, яму тощо
03 - падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо, утому числі
03.1 - обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів
03.2 - обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо
04 - дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються, утому числі
04.1 - дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машині механізмів
04.2 - дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі
05 - ураження електричним струмом, утому числі
05.1 - у разі доторкання до ліній електропередачі та обірваних проводів
06 - дія підвищених температур (крім пожеж)
07 - дія шкідливих і токсичних речовин
08 - дія іонізуючого випромінювання
09 - показники важкості праці
10 - показники напруженості праці
40

11 - ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами, іншими представниками фауни, а також флори
12 - утоплення
13 - асфіксія
14 - навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою
15 - стихійне лихо
16 - пожежа
17 - вибух
18 - інші види
2. Причини нещасного випадку
Технічні:
01 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва
02 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів
03 - неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, обладнання, устатковання тощо
04 - неякісне виконання будівельних робіт
05 - недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки
06 - незадовільний технічний стан
06.1 - виробничих об'єктів, будинків, споруд, території
06.2 - засобів виробництва
06.3 - транспортних засобів
07 - незадовільний стан виробничого середовища (перевищення граничнодопустимих концентрацій (рівнів) небезпечних та шкідливих виробничих факторів)
08 - інші Організаційні
09 - незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці
10 - недоліки під час навчання безпечним прийомам праці,
41
утому числі
10.1 - відсутність або неякісне проведення інструктажу
10.2 - допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці
11 - неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність
12 - відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов'язків з питань охорони праці
13 - порушення режиму праці та відпочинку
14 - відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору)
15 - невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними
16 - виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо
17 - залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією)
18 - порушення технологічного процесу
19 - порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устатковання, машин, механізмів тощо
20 - порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів
21 - порушення правил дорожнього руху
22 - незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності)
23 - незастосування засобів колективного захисту (за їх наявності)
24 - порушення трудової і виробничої дисципліни, утому числі
24.1 - невиконання посадових обов'язків
24.2 - невиконання вимог інструкцій з охорони праці
25 - інші Психофізіологічні
26 - алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсикологічне отруєння
27 - низька нервово-психічна стійкість
28 - незадовільні фізичні дані або стан здоров'я
42

29 - незадовільний психологічний клімату колективі
30 - травмування внаслідок протиправних дій інших осіб
31 - інші причини
3. Обладнання, устаткування, машини, механізми, транспортні засоби,

експлуатація яких призвела до нещасного випадку

311 - устаткування енергетичне
313 - устаткування для чорної та кольорової металургії
314 - устаткування гірничошахтне
315 - устаткування підіймально-транспортне (крани)
316 - устаткування підіймально-транспортне (конвеєри)
317 - устаткування підіймально-транспортне (крім кранів і конвеєрів)
318 - устаткування і рухомий склад залізниць
331 - машини електричні малої потужності
332 - електродвигуни змінного струму потужністю від 0,25 кВт і більше
334 - електродвигуни вибухозахищені, врубово-комбайнові і електробури
336 - машини електричні постійного струму
337 - генератори змінного струму, перетворювачі, підсилювачі електромашинні, електростанції та електроагрегати живлення
338 - машини електричні великі, агрегати електромашинні, турбо- і гідрогенератори
341 - трансформатори і трансформаторне устаткування, апаратура високовольтна, силова перетворювальна техніка, прилади силові напівпровідникові, детектори ядерного і нейтронного випромінювання, електрохімічні перетворювачі інформації
342 - апарати електричні напругою до 1000 В
343 - комплектне обладнання напругою до 1000 В
344 - устаткування спеціальне технологічне, шинопроводи низької напруги
345 - електротранспорт (крім засобів міського транспорту і моторвагонних поїздів, електроустатковання для електротранспорту і підіймально-транспортних машин
346 - устаткування світлотехнічне і вироби електроустановлювальні, лампи електричні, вироби культурно-побутового призначення і широкого вжитку
43

348 - джерела струму хімічні, фізичні, генератори електрохімічні та термоелектричні
361 - устаткування хімічне і запасні частини до нього
362 - устаткування для переробки полімерних матеріалів і запасні частини до нього
363 - насоси (відцентрові, парові та привідні поршневі)
364 - устаткування кисневе, кріогенне, компресорне, холодильне, для газополуменевої обробки металів, насоси, агрегати вакуумні і високовакуумні, комплектні технологічні лінії, установки та агрегати
365 - устаткування целюлозно-паперове
366 - устаткування нафтопромислове, бурове, геологорозвідувальне і запасні частини до нього
367 - устаткування технологічне і апаратура для нанесення лакофарбового покриття на вироби машинобудування
368 - устаткування нафтогазопереробне
381 - верстати металорізальні
382 - машини ковальсько-пресові (без машин зручним і ножним приводами)
383 - устаткування деревообробне
384 - устаткування технологічне для ливарного виробництва
385 - устаткування для гальванопокриття виробів машинобудування
386 - устаткування для зварювання тертям, холодного зварювання і допоміжне зварювальне обладнання
451 - автомобілі
452 - автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови-фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди
472 - трактори
473 - машини сільськогосподарські
474 - машини для тваринництва, птахівництва і кормовиробництва
481 - машини для землерийних і меліоративних робіт
482 - машини дорожні, устаткування для приготування будівельних сумішей
483 - устаткування і машини будівельні
44

484 - устаткування для промисловості будівельних матеріалів
485 - устаткування технологічне для лісозаготівельної і торф'яної промисловості, машинобудування комунальне
486 - устаткування для кондиціювання повітря і вентиляції
493 - устаткування і прилади для опалення і гарячого водопостачання
511 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для легкої промисловості
512 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для вироблення хімічного волокна
513 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для харчової, м'ясної, молочної та рибної промисловості
514 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для борошномельних, комбікормових підприємств та зерносховищ
515 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для торгівлі, громадського харчування та блоків харчування, устаткування холодильне і запасні частини до нього, вироби культурно-побутового призначення та господарського вжитку
516 - устаткування поліграфічне і запасні частини до нього
517 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для скляно-ситалової промисловості, кабельної промисловості, для розвантаження, розфасування та упакування мінеральних добриві отрутохімікатів
525 - устаткування та оснащення спеціальні для ремонту та експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин, транспортування та складської переробки вантажів, пуску і налагоджування, технічного обслуговування та ремонту машині устаткування тваринницьких та птахівницьких ферма також конструкції, устаткування та оснащення споруд захищеного ґрунту
945 - устаткування медичне
947 - устаткування технологічне для медичної промисловості і запасні частини до нього
968 - устаткування, інвентар та приладдя театрально-видовищних підприємстві закладів культури
45

Додаток 4
ПЕРЕЛІК
обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального
страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання
Виконання потерпілим трудових (посадових) обов'язків за режимом роботи підприємства, утому числі у відрядженні. Перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці, пов'язаному з виконанням трудових обов'язків чи завдань роботодавця, починаючи з моменту прибуття потерпілого на підприємство до його відбуття, який повинен фіксуватися відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, втому числі протягом робочого та надурочного часу. Підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також виконання заходів особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення. Виконання завдань роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні за його письмовим розпорядженням. Проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору. Використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця чи керівника робіт. Виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, зокрема дій щодо запобігання аваріям або рятування людей та майна підприємства, будь-яких дій за дорученням роботодавця, участь у спортивних змаганнях, інших масових заходах та акціях, які проводяться підприємством самостійно або за рішенням вищих органів за наявності відповідного рішення (наказу, розпорядження тощо) роботодавця. Ліквідація наслідків аварії, надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством. Надання підприємством шефської благодійної) допомоги іншим підприємствам, установам, організаціям за наявності відповідного рішення (наказу, розпорядження тощо) роботодавця.
46
Перебування потерпілого у транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, утому числі під час змінного відпочинку, якщо настання нещасного випадку пов'язане з виконанням потерпілим трудових обов'язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища. Прямування потерпілого до об'єкта (між об'єктами) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням роботодавця. Прямування потерпілого до/чи з місця відрядження згідно з установленим завданням, утому числі на транспорті будь-якого видута форми власності. Раптова серцева смерть потерпілого внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах (видобування корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд, проведення геологорозвідувальних робіт) або після підйому потерпілого на поверхню зданою ознакою, що підтверджено медичним висновком.
Скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морського, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних чи шкідливих виробничих факторів. Оголошення потерпілого померлим унаслідок його зникнення, пов'язаного з нещасним випадком, під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків. Заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство потерпілого під час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових (посадових) обов'язків або дій в інтересах підприємства, незалежно від порушення кримінальної справи, крім випадків з'ясування потерпілим та іншою особою особистих стосунків невиробничого характеру, що підтверджено висновком компетентних органів. Одержання потерпілим травми або інших ушкоджень внаслідок погіршення стану його здоров'я, яке сталося під впливом небезпечного виробничого фактора чи середовища у процесі виконання трудових (посадових) обов'язків, що підтверджено медичним висновком. Раптове погіршення стану здоров'я потерпілого під час виконання трудових посадових) обов'язків унаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів та/або важкості чи напруженості трудового процесу, що підтверджено медичним висновком, або непроходження ним обов'язкового медичного огляду,
47
передбаченого законодавством, а робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров'я. Перебування потерпілого на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, технологічної перерви, а також під час перебування потерпілого на території підприємства у зв'язку з проведенням виробничої наради, отриманням заробітної плати, проходженням обов'язкового медичного огляду тощо або проведенням з дозволу чи за ініціативою роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів, спортивних змагань та тренувань чи заходів, передбачених колективним договором, якщо настання нещасного випадку пов'язано з впливом небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком. Вплив на здоров'я потерпілого шкідливих чи небезпечних виробничих факторів, унаслідок яких у нього виявлено професійне захворювання.
48
Автори

Чеберячко Сергій Іванович
Чеберячко Юрій Іванович
Яворська Олена Олександрівна
Столбченко Олена Володимирівна

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ Методичні рекомендації та контрольні завдання

для студентів заочної форми навчання спеціалістів та магістрів специфічних категорій соціальних наук і бізнеса та права Друкується в редакційній обробці авторів
Підп. до друку 16.02.2015. Формат х. Папір офсетний. Ризографія. Ум. друк. арк. 2,8.
Обл.-вид. арк. 2,8. Тираж 50 пр. Зам. № . Державний ВНЗ Національний гірничий університет
49027, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал