Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціалістів та магістрівСкачати 466.7 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації11.01.2017
Розмір466.7 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

АКТ
проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку
(аварії), що стався (сталася)
___ _____________ 20__ р. о ___ год. ___ хв. на _________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ,
___________________________________________________________________________________ найменування органу, до сфери управління якого належить підприємство)
_____________________ ___________________________________________________
(дата складення акта) (місце складення акта) Комісія, утворена наказом від ___ _____________ 20__ р. N _____________
___________________________________________________________________________________
(найменування органу, який утворив комісію з розслідування (спеціального розслідування)
___________________________________________________________________________________ нещасного випадку (аварії) у складі голови _________________________ ____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (посада, місце роботи) членів комісії __________________________ _____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (посада, місце роботи) таза участю ___________________________ _____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (посада, місце роботи) провела з ___ ____________ 20__ р. по ___ _____________ 20__ р. розслідування (спеціальне розслідування) нещасного випадку (аварії, що стався (сталася)
___________________________________________________________________________________
(місце нещасного випадку (аварії, кількість потерпілих,
___________________________________________________________________________________ утому числі із смертельним наслідком) Роботу комісії продовжено згідно з наказом відру зв'язку з
___________________________________________________________________________________
(зазначаються підстави для продовження строку проведення розслідування)
Додаток 1
до Порядку Форма Н ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
(посада роботодавця або керівника органу, який утворив комісію з розслідування (спеціального
_________________________________________ розслідування) нещасного випадку (аварії)
____________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___ ______________ 20__ р. М. П.
29

1. Відомості про потерпілого (потерпілих)
___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, домашня адреса, професія (посада,
___________________________________________________________________________________ загальний стаж роботи, утому числі на підприємстві, за професією
___________________________________________________________________________________ дата проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці,
___________________________________________________________________________________ попереднього та періодичного медичного огляду, професійного добору
___________________________________________________________________________________ наслідки нещасного випадку, діагноз, який встановив лікувально-профілактичний заклад)
___________________________________________________________________________________
(відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні потерпілого, у разі нещасного
___________________________________________________________________________________ випадку із смертельним наслідком - прізвище, ім'я та по батькові, рік народження,
___________________________________________________________________________________ ступінь родинного зв'язку, рід занять)
2. Характеристика підприємства, об'єкта, дільниці та місця,
де стався нещасний випадок (сталася аварія)
___________________________________________________________________________________
(стисла характеристика підприємства, об'єкта, дільниці та місця, де стався нещасний
___________________________________________________________________________________ випадок (сталася аварія, із зазначенням відомостей про затверджений та фактичний
___________________________________________________________________________________ режим роботи підприємства, об'єкта (устаткування) до настання нещасного випадку (аварії)
___________________________________________________________________________________
(стан об'єкта (дільниці, устаткування (конструкцій) і матеріалів
___________________________________________________________________________________ перед нещасним випадком (аварією висновок про їх відповідність нормативним вимогам)
___________________________________________________________________________________
(відомості про аналогічні нещасні випадки (аварії, що сталися на підприємстві)
___________________________________________________________________________________
(опис організації роботи з охорони праці на підприємстві та її
___________________________________________________________________________________ недоліків (зазначаються тільки у разі групового нещасного випадку
___________________________________________________________________________________ та нещасного випадку із смертельним наслідком)
3. Обставини, за яких стався нещасний випадок (сталася аварія)
___________________________________________________________________________________
(опис подій, що сталися, робіт, що проводилися до настання нещасного
___________________________________________________________________________________
випадку (аварії, їх процесу з початку зміни із зазначенням
___________________________________________________________________________________
керівника робіт, його вказівок, дій потерпілого (потерпілих) та
___________________________________________________________________________________
інших осіб, причетних до настання нещасного випадку (аварії)
___________________________________________________________________________________
(послідовний виклад подій із зазначенням небезпечних та шкідливих
30

___________________________________________________________________________________
виробничих факторів, які впливали на потерпілого (потерпілих, перелік машин,
___________________________________________________________________________________
інструментів, устаткування, експлуатація яких призвела до
___________________________________________________________________________________
нещасного випадку, небезпечних умові дій
___________________________________________________________________________________
потерпілого (потерпілих) або інших осіб, характеру аварії)
___________________________________________________________________________________
(перелік заходів, вжитих для ліквідації наслідків
___________________________________________________________________________________
нещасного випадку (аварії, надзвичайної ситуації або плану
___________________________________________________________________________________
локалізації аварійних ситуацій, висновки експертизи (якщо проводилась,
___________________________________________________________________________________
(відомості про осіб, що є свідками нещасного випадку, із зазначення їх прізвищ, імен та
___________________________________________________________________________________
по батькові, постійного місця проживання)
4. Причини настання нещасного випадку (аварії)
___________________________________________________________________________________
(основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини
___________________________________________________________________________________
настання нещасного випадку (аварії, включаючи перевищення граничнодопустимого рівня небезпечних і шкідливих
___________________________________________________________________________________
виробничих факторів, невідповідність засобів колективного,
___________________________________________________________________________________
індивідуального та медичного захисту встановленим
___________________________________________________________________________________
вимогам та їх недостатність (якщо це вплинуло на подію)
___________________________________________________________________________________
(узагальнені результати проведеної органами державного нагляду за охороною
___________________________________________________________________________________
праці та іншими органами перевірки стану охорони праці на
___________________________________________________________________________________
підприємстві, які безпосередньо стосуються нещасного випадку
___________________________________________________________________________________
(у разі настання групового нещасного випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком)
5. Заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку (аварії)
___________________________________________________________________________________
(заходи щодо усунення безпосередніх причин настання
___________________________________________________________________________________
нещасного випадку, запобігання подібним нещасним випадкам,
___________________________________________________________________________________
а також ліквідації наслідків аварії (у разі потреби)
31

6. Висновок комісії
___________________________________________________________________________________
(нещасний випадок визнано (не визнано) таким, що пов'язаний з виробництвом,
___________________________________________________________________________________
із зазначенням відповідного пункту Порядку проведення розслідування та ведення обліку
___________________________________________________________________________________
нещасних випадків, професійних захворювань і аварійна виробництві) складається акт за формою Ну разі, коли випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом картка за формою П (у разі виявлення гострого професійного захворювання чи отруєння)
___________________________________________________________________________________
(відомості про осіб, утому числі потерпілого, працівників іншого
___________________________________________________________________________________
підприємства або сторонніх осіб, дії або бездіяльність яких
___________________________________________________________________________________
призвели до настання нещасного випадку (аварії, перелік порушень вимог
___________________________________________________________________________________
законодавства про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із
___________________________________________________________________________________
зазначенням статей, розділів, пунктів)
___________________________________________________________________________________
(пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або
___________________________________________________________________________________
бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку (аварії)
___________________________________________________________________________________
(дані про зустріч членів комісії з потерпілими
___________________________________________________________________________________
або членами їх сімей чи уповноваженими особами, які представляють їх інтереси,
___________________________________________________________________________________
з метою розгляду питань щодо розв'язання соціальних проблем, які
___________________________________________________________________________________
виникли внаслідок нещасного випадку, пропозиції щодо їх
___________________________________________________________________________________
розв'язання відповідними органами, роз'яснення потерпілим або членам
___________________________________________________________________________________
їх сімей чи уповноваженим особам, які представляють їх інтереси, праву зв'язку з
___________________________________________________________________________________
настанням нещасного випадку)

7. Перелік матеріалів, що додаються
Голова комісії ____________ підпис)
______________________ ініціали та прізвище) Члени комісії ____________ підпис)
______________________ ініціали та прізвище)
____________ підпис)
______________________ ініціали та прізвище)

Примітки:
1. У пункті 1 у разі настання групового нещасного випадку зазначаються відомості про кожного потерпілого. Відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні потерпілого, можуть бути викладені у формі таблиці.
32

2. У пункті 2, якщо нещасний випадок стався внаслідок аварії, зазначаються категорія аварії, обсяги втрати продукції (у натуральному виразі та у гривнях, розмір матеріальних втрат, спричинених аварією (у гривнях.
3. У пункті 4 після викладення кожної причини відзначається, які вимоги законодавства про охорону праці та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, інструкцій з безпечного проведення робіт і посадових інструкцій порушено із зазначенням статті, розділу, пункту тощо.
4. У пункті 5 зазначаються заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку (аварії, які можуть бути викладені у формі таблиці, із зазначенням строків і відповідальних за їх виконання.
33


АКТ N ___
про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом
________________________________________________________________ прізвище, ім'я та по батькові потерпілого,
________________________________________________________________ його місце проживання)
1. Дата і час настання нещасного випадку
____________________________________________________________
(число, місяць, рік,
____________________________________________________________ годин, хвилин)
2. Найменування підприємства, працівником якого є потерпілий
____________________________________________________________
Місцезнаходження підприємства, працівником якого є потерпілий Автономна Республіка Крим, область, місто ______________________ район _______________________________________________________ населений пункт ______________________________________________ Орган, до сфери управління якого належить підприємство ___________________________________ Реєстраційні відомості про підприємство (страхувальника) як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування реєстраційний номер страхувальника ____________________________
Додаток 2
до Порядку Форма Н ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________________ посада роботодавця або керівника органу, який утворив комісію з розслідування нещасного випадку)
__________ _____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___ _____________ 20__ р. М. П.
34
дата реєстрації _______________________________________________ найменування основного виду діяльності та його код згідно з КВЕД _____________________________________ встановлений клас професійного ризику виробництва __________________________________________ Найменування і місцезнаходження підприємства, де стався нещасний випадок _________________________________________________________________________ Цех, дільниця, місце, де стався нещасний випадок ____________________________________________
3. Відомості про потерпілого стать _______________________________________________________ число, місяць, рік народження __________________________________ професія (посада) ____________________________________________ розряд (клас) ________________________________________________ загальний стаж роботи ________________________________________ стаж роботи за професією посадою) ___________________________________________________ ідентифікаційний код _________________________________________
4. Проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці навчання за професією чи роботою, під час виконання якої стався нещасний випадок
____________________________________________________________
(число, місяць, рік) проведення інструктажу вступного ___________________________________________________
(число, місяць, рік) первинного _________________________________________________
(число, місяць, рік) повторного _________________________________________________
(число, місяць, рік) цільового ___________________________________________________
(число, місяць, рік) перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок для робіт підвищеної небезпеки)
___________________________________________________________
(число, місяць, рік) Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
35

5. Проходження медичного огляду попереднього ________________________________________________
(число, місяць, рік) періодичного ________________________________________________
(число, місяць, рік)
6. Обставини, за яких стався нещасний випадок
____________________________________________ Вид події ___________________________________________________
(згідно з класифікатором, зазначеним у цьому додатку) Шкідливий або небезпечний фактор та його значення ______________________________________
7. Причини настання нещасного випадку основна ____________________________________________________ супутні ____________________________________________________
8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, інструменти і пристосування, експлуатація яких призвела до настання нещасного випадку
_____________________________________________________________________________________
(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виробник,
_____________________________________________________________________________________
дата останнього випробування (якщо воно проводилося)
9. Діагноз згідно з листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу ______________________________ Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння згідно з медичним висновком
_______________________________________________________________
(так, ні або не визначалося)
10. Особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, або орган, який проводить розслідування __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та
____________________________________________________________________________________
по батькові, професія, посада, підприємство, порушення вимог законодавства про охорону
________________________________________________________ праці із зазначенням статей, розділів, пунктів тощо,
________________________________________________________ найменування відповідного органу, який проводить розслідування)
11. Свідки нещасного випадку __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
____________________________________________________________________________________
постійне місце проживання)
12. Заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку
36
Порядковий номер Найменування заходу Строк виконання Виконавець Відмітка про виконання Голова комісії з розслідування нещасного випадку
___________ посада підпис ініціали та прізвище)
Члени комісії ___________ посада підпис ініціали та прізвище посада підпис ініціали та прізвище _____________ 20__ р.

ПОЯСНЕННЯ
для заповнення актів форми Н
Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно до міжгалузевих, галузевих класифікаторів з використанням установлених термінів. Коди зазначаються в клітинках. Кодування відомостей актів форми Н та форми НПВ обов'язкове. Пункт 1. У першому рядку число та місяць кодуються відповідно до їх порядкових номерів, а рік - двома останніми цифрами, наприклад дата "1 грудня 1998 р" кодується так |0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8| У другому рядку зазначається і кодується час, коли стався нещасний випадок, наприклад час "22 год. 30 хв." кодується так |2 | 2 | 3 | 0 | Пункт 2. Найменування підприємства кодується відповідно до Єдиного державного реєстру підприємстві організацій України (ЄДРПОУ. Адреса підприємства кодується відповідно до Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ. Найменування органу, до сфери управління якого належить підприємство, кодується відповідно до загального міжгалузевого класифікатора "Система позначення органів державного управління (СПОДУ) 1.74.001". Назва цеху, дільниці кодується відповідно до галузевого класифікатора кодифікатора, а якщо його немає, зазначається назва цеху, дільниці відповідно до затвердженого переліку підрозділів підприємства.
37
Стать кодується так 1 - чоловіча, 2 - жіноча. Зазначається число, місяць і рік народження, а кодується число повних років потерпілого на час настання нещасного випадку.
Наприклад 45 років | 45 | Професія (посада, розряд (клас) записуються і кодуються відповідно до Державного класифікатора професій (ДК-003-95). У разі коли потерпілий має кілька професій, зазначається та, під час роботи за якою стався нещасний випадок. Зазначається і кодується число повних років стажу роботи (загального, за основною професією (посадою, на яку оформлений потерпілий, за виконуваною роботою, під час якої стався нещасний випадок. Наприклад 20 років | 20 |, 15 років | 15 |, 5 років | 5 | Якщо стаж не досягає року, в текстовій частині зазначається кількість місяців днів, а кодується, наприклад, так
9 місяців 2 дні | 00 | Пункт 4. Заповнюється відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці, дата кодується, як в пункті 1. Наприклад
04.12.95 - дата проведення (завершення) навчання за професією, вступного, первинного, повторного або цільового інструктажу, останньої перевірки знань з охорони праці - |0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5|
У разі відсутності даних для заповнення будь-якої позиції навпроти неї ставляться нулі | 00 | Пункт 5. Заповнюється відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ. Дата кодується, як в пункті 1. Пункт 6. Під часопису обставин нещасного випадку дається стисла характеристика умов праці та дій потерпілого, викладається послідовність подій, що відбувалися перед настанням нещасного випадку, описується процес праці, а також зазначається, хто керував роботою або організував її. Відомості про вид події зазначаються і кодуються відповідно до розділу 1 наведеного нижче класифікатора. Відомості про шкідливий або небезпечний фактор та його значення зазначаються відповідно до ГОСТ 12.0.003 "Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація.
38
Шкідливий фактор кодується відповідно до класифікатора N 6, затвердженого наказом МОЗ. Пункт 7. Зазначаються і кодуються три причини нещасного випадку відповідно до розділу 2 наведеного нижче класифікатора. Основна причина нещасного випадку зазначається і кодується першою. Якщо причин нещасного випадку більше ніж три, інші причини зазначаються лише у текстовій частині акта. Пункт 8. Устатковання кодується відповідно до розділу 3 наведеного нижче класифікатора. Наприклад верстати металорізальні - | 381| устатковання гірничошахтне - | 314| Пункт 9. Діагноз зазначається згідно з листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу і кодується відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем здоров'я (МХК-10).
У разі перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння кодується - | 1 | Запис робиться на підставі висновку, що складається лікарем, який проводив огляд потерпілого. Пункт 10. Зазначаються посадові особи і працівники, утому числі потерпілий, працівники іншого підприємства або сторонні особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці і дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку (відповідно до пункту 7). Закони та інші нормативно-правові акти про охорону праці кодуються відповідно до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. Пункт 12. Зазначається кожний захід окремо. Не слід вносити до цього пункту заходи щодо накладення стягнень.
39Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал