Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради кз «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»Сторінка4/6
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.36 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

Красоти О. В., учителя географії Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вільшанської районної ради Кіровоградської області з проблеми «Використання електронних освітніх ресурсів у процесі вивчення шкільного курсу «Географія.


 • Романової М.М., учителя географії КЗ «НВО № 25 «ЗШ І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, ЦПВ «Ліра» Кіровоградської міської ради з проблеми «Застосування стратегій критичного мислення на уроках географії. ІКТ-супровід уроків, застосування і створення ЕНМК».
 • Тасенко Л. О., учителя біології комунального закладу «НВО ЗШ І-ІІІ ступенів № 16 – ДЮЦ «Лідер» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» з проблеми «Використання ІКТ на уроках біології як засіб формування інформаційної компетентності учнів».


 • Руденко В. О., учителя математики Мар`янівської ЗШ І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради з проблеми «Використання нетрадиційних форм роботи при викладанні математики».

 • Нестеренко Л.А., учителя математики Маловисківської ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради з проблеми «Інформаційна компетентність як засіб організації якісного навчально-виховного процесу під час викладання математики».


  Науково-методична лабораторія основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці (завідувач Т.П. Желєзнова, методист С.Л. Барсукова) рекомендує розглянути такі питання:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\1313255844.jpg

  ► на засіданні методичного об'єднання вчителів основ здоров’я та педагогів-тренерів, які запроваджують превентивні проекти «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)», «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу (Захисти себе від ВІЛ)», «Чесна гра», «Маршрут безпеки»:  • Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів основ здоров’я, педагогів-тренерів, які запроваджують превентивні проекти за минулий навчальний рік та основні завдання щодо реалізації змісту науково-методичної проблеми, піднесення результативності їх роботи у 2015/2016 навчальному році.

  • Реалізація Концепцій, інноваційних підходів до формування життєвих компетентностей школярів у навчально-виховному процесі під час викладання предмета «Основи здоров’я», упровадження превентивних проектів «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)», «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу (Захисти себе від ВІЛ)», «Чесна гра», «Маршрут безпеки».

  • Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання основ здоров’я в початковій, основній школі та факультативних курсів «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП») в початковій й «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу (Захисти себе від ВІЛ)», «Чесна гра», «Маршрут безпеки» в старшій школі у 2015/2016 навчальному році.

  • Психолого-педагогічні умови використання інноваційних технологій у процесі впровадження навчальних програм для 4 та 7 класів з предмета «Основи здоров’я».

  • Планування роботи вчителів основ здоров’я, педагогів-тренерів, які запроваджують превентивні проекти.

  • Використання мультимедійних технологій під час організації навчально-виховного процесу.

  • Використання ресурсів мережі Інтернет у професійній діяльності вчителя та педагога-тренера.

  • Розбудова системи моніторингу, орієнтованого на результати впровадження стандартів якості превентивної освіти.

  • Зміст та особливості навчально-виховної роботи з підготовки педагогічних кадрів до реалізації здоров’язберігаючих технологій.

  • Упровадженння інноваційних освітніх технологій навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності в загальноосвітніх навчальних закладах.

  • Проведення моніторингових візитів до навчальних закладів та регулярне висвітлення інформації щодо реалізації превентивних проектів.

  • Використання матеріалів сайту науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (ozbjop.ucoz.ua).


  Корисним під час підготовки буде використання таких літературних джерел:

  1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392.h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg

  2. Концепія навчання здорового срособу життя на засадах розвитку життєвих навичок. – К. : Генеза. – 2005.

  3. Бойченко Т. Є. Здоров’язберігаюча компетентність як ключова в освіті України / Т. Є. Бойченко // Основи здоров’я і фізична культура. – 2008. – № 11- 12. – С. 6-7.

  4. Бойченко Т. Є. Основи здоров’я в національному курікулумі / Т. Є. Бойченко // Рідна школа. – 2009. – № 1. – С. 56-59.

  5. Нормативно-правова база щодо впровадження європейських стандартів превентивної освіти //Т.П. Желєзнова. – Кіровоград: Видавництво: КОІППО імені В.Сухомлинського, 2013. – 42 с.

  6. Аузіна  М. О. Інноваційні процеси в освіті: [навч. посібник] / М. О. Аузіна, А.М. Возна. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 130 с.

  7. Навчання учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок //Т.П. Желєзнова. – Кіровоград: Видавництво: КОІППО імені В.Сухомлинського, 2013. – 60 с.

  8. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою.1-4 класи.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 392 с.

  9. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів //Методичний порадник.  2014. № 4 (724).  87 с.

  10. Воронцова Т.В. Захисти себе від ВІЛ. Тренінги життєвих навичок: [методичний посібник для педагога-тренера] / Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко. – Тернопіль: «Навчальна книга - Богдан», 2012. – 208 с.

  11. Посібник для проведення тренінгу «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної та дошкільної освіти». – Видання друге, перероблене та доповнене. – К., 2013. – 120 с.

  12. Практичні рекомендації з питань реалізації політики щодо ВІЛ-інфекції в системі освіти України: [інформаційно-методичний посібник] /автори-упорядники: О.В. Єресько, С.С. Фіцайло, О.Г. Єщенко (та інші). – К.: Освіта, 2013. – 54 с.

  ► на секційних засіданнях учителів трудового навчання, фізики, хімії, біології, фізичного виховання, інформатики щодо організації роботи в кабінетах (лабораторіях) підвищеної небезпеки пропонується розглянути такі питання:

  • Організація навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) згідно із затвердженими Правилами безпеки для загальноосвітніх навчальних закладів.

  • Підготовка нормативно-правової бази в кабінетах (лабораторіях) з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (акти-дозволи, інструкції, журнали встановленої форми, плани евакуації, первинні засоби пожежогасіння тощо).

  • Організація та проведення навчання учнів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу.

  • Ведення нормативно-правової документації з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

  • Організація оперативного, адміністративно-громадського контролю в кабінетах (лабораторіях).

  • Дії вчителя під час виникнення нещасних випадків у навчально-виховному процесі.

  • Використання матеріалів сайту науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (ozbjop.ucoz.ua).

  Зміст та основні завдання окреслених вище питань визначено низкою нормативно-правових документів, які пропонуємо проаналізувати:

  • наказ Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 р. № 730 «Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти»;

  • наказ Міністерства Надзвичайних ситуацій України від 16.07.2012 р. № 992 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів»;

  • наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2010 р. № 1085 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах»;

  • наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. № 521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури та спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»;

  • наказ Державного Комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 р. № 81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти»;

  • наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 р. № 782 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах»;

  • лист директора департаменту управління освіти та науки обласної державної адміністрації від 29.10.2014 р. № 01-12/661/1-8 «Методичні рекомендації щодо порядку проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в органах управління освітою та навчальних закладах, підпорядкованих районним державним адміністраціям, міським радам Кіровоградської області, професійно-технічних та навчальних закладах обласного підпорядкування»;

  • наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 р. № 616, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 р. № 1365 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».


  Науково-методична лабораторія економіко-технологічних дисциплін (методист О.П. Богданова) на секційних засіданнях директорів ЗНЗ, заступників директорів з навчально-виховної роботи, заступників директорів з виховної роботи рекомендує розглянути:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\1313255844.jpg

  1.  Шляхи реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (освітня галузь «Технології»).

  2.  Навчально-матеріальна база трудового навчання в основній школі.

  3.  Кадрове забезпечення викладання трудового навчання та економіки в загальноосвітніх навчальних закладах.

  На секційних засіданнях учителів економіки радить опрацювати інформаційно-методичний лист Міністерства освіти і науки України «Про викладання економіки у 2015-2016 навчальному році» та приділити увагу таким питанням:

  1. Сталий розвиток у курсі економічної освіти.

  2. Основні підходи до роботи з обдарованими дітьми.

  3. Розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках економіки.

  4. Теорія розв’язання винахідницьких задач у педагогіці.

  5. Профорієнтаційна програма для учнів 8-11 класів.

  6. Основні міфи про економіку України.

  7. Структурні економічні реформи у країнах світу.

  8. Антикризова економічна реформа кінця XX століття в Польщі.

  На секційних засіданнях учителів трудового навчання рекомендує опрацювати інформаційно-методичний лист Міністерства освіти і науки України «Про викладання трудового навчання (технологій) та креслення у 2015-2016 навчальному році» та приділити увагу таким питанням:

  1. Сучасні вимоги до педагогів. Педагогічні здібності та професійні якості.

  2. Особливості застосування загальнодидактичних принципів у технологічній освіті.

  3. Безпека навчально-виховного процесу та охорона праці на уроках трудового навчання.

  4. ІКТ на уроках трудового навчання: технічні рішення та етапи створення інтерактивних навчальних презентацій.

  5. Формування проектно-технологічної компетентності учнів.

  6. Створення позитивного емоційного настрою на уроках трудового навчання.

  7. Підвищення рівня пізнавальної активності учнів на уроках трудового навчання.

  h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg


  Рекомендована література:

  1. Державний стандарт базової та повної середньої освіти // Трудове навчання. – 2012. – № 4. – С. 4-12.

  2. Сталий розвиток в курсі економічної освіти // Економіка в школах України. – 2014. – № 6. – С. 13-17.

  3. Болюх О.О. Робота з обдарованими дітьми / О.О. Болюх // Економіка в школах України. – 2014. – № 10. – С. 2-5.

  4. Артеменко І.О. Розвиваємо пізнавальний інтерес учнів на уроках економіки / І.О. Артеменко // Економіка в школах України. – 2014. – № 11. – С. 2-15.

  5. Грін А.О. ТРВЗ у педагогіці: практичні результати / А.О. Грін // Економіка в школах України. – 2015. – № 3. – С. 2-7.

  6. Бойко С.С. Шлях до успішної кар’єри (профорієнтаційна програма для учнів 8-11 класів) / С.С. Бойко // Економіка в школах України. – 2014. – № 12. – С. 27-33.

  7. 5 міфів про економіку України // Економіка в школах України. – 2014. – № 12. – С. 13-15.

  8. Структурні реформи у країнах світу // Економіка в школах України. – 2015. – № 1. – С. 36-39.

  9. Уроки «шокової терапії» в Польщі // Економіка в школах України. – 2015. – № 1. – С. 6-9.

  10.  Підласий І.П. Компетенції та гривні. Вимоги до педагогів / І.П. Підласий // Трудове навчання в школі. – 2015. – № 1. – С. 2-8.

  11.  Цина А.Ю. Застосування загальнодидактичних принципів у технологічній освіті педагогів / А.Ю. Цина // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. - № 3. – С. 27-31.

  12.  Козяр М.М. Важливість працеохоронної діяльності вчителя технологій / М.М. Козяр, О.С. Тимощук // Трудова підготовка в рідній школі. – 2015. – № 1. – С. 2-5.

  13.  Якунін Я.Б. ІКТ на уроках трудового навчання: технічні рішення та етапи створення інтерактивних навчальних презентацій. / Я.Б. Якунін, С.І. Назаров // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. – № 3. – С. 8-11.

  14.  Тарара А.М., Терещук Б.М. Формування проектно-технологічної компетентності учнів основної школи / А.М. Тарара, Б.М. Терещук, В.І. Туташинський // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. – № 4. – С. 7-11.

  15.  Гаврилюк Г.М. Скарбничка педагогічних ідей для створення позитивного емоційного настрою на уроках трудового навчання / Г.М. Гаврилюк, Т.І. Муравська // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. – № 4. – С. 18-24.

  16.  Андрощук І.В. Розвивальний потенціал трудового навчання / І.В. Андрощук // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. – № 4. – С. 24-29.

  17.  Курок В.П. До питання підвищення активності учнів на уроках трудового навчання / В.П. Курок, Г.В. Ігнатенко // Трудова підготовка в рідній школі. – 2015. – № 2. – С. 14-18.


  Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни (завідувач М.Г. Коробов) пропонує такі питання для розгляду на секційних засіданнях учителів предмети.h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\1313255844.jpg
  «Фізична культура»

  1. Науково-методичний зміст та особливості впровадження нової навчальної програми з фізичної культури в 4 класі.

  2. Реалізація нової навчальної програми з фізичної культури у 7 класі у зв’язку з впровадженням нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» в основній школі.

  3. Навчальні програми, підручники та навчально-методичі посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних у 2015/2016 навчальному році.

  4. Використання елементів інноваційних технологій фізичного виховання у навчально-виховному процесі.
  «Захист Вітчизни»

  1. Організаційно-методичні особливості викладання предмета «Захист Вітчизни» у 2015/2016 навчальному році в контексті впровадження нової навчальної програми предмета «Захист Вітчизни».

  2. Методичні аспекти викладання розділу «Вогнева підготовка».

  3. Зміст та особливості проведення 5-ти денних навчально-методичних зборів з викладачами предмета «Захист Вітчизни» перед початком навчального року.

  4. Навчальні програми, підручники та навчально-методичі посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році.
  При підготовці секційних занять радимо використати таку літературу:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg


  1. Круцевич Т.Ю. Програма предмета «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи» / Т.Ю. Круцевич та інші – К.: Початкова школа, 2011.

  2. Круцевич Т.Ю. та ін. Програма предмета «Фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11 класи / Т.Ю. Круцевич та інші. – К., 2011.

  3. Бурлака Л.Г. Правила безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах: [методичні рекомендації] / Л.Г. Бурлака. – Кіровоград, 2011.

  4. Мелецький В.М. Програма предмета «Захист Вітчизни». 10-11 клас / В.М. Мелецький. – К.: Ранок, 2010.

  5. Пашко К.О. Захист Вітчизни: [підручник для 11 класу (рівень стандарту, академічний, профільний, для хлопців)] / К.О. Пашко, І.М. Герасимів, І.П. Щирба, М.М. Фука. – Тернопіль: Астон, 2011.

  6. Руководство для лидеров и тренеров по проведению открытых футбольных школ. – К., 2013.

  7. Іванова Л.І. Фізичне виховання учнів з відхиленнями у стані здоров’я: [методичний посібник] / Л.І. Іванова. – К.: Літера ЛТД, 2012.

  8. Клясен Н.Л. Кращі уроки Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012» у номінації «Фізична культура»: [навчальний посібник] / Н.Л. Клясен. – Чернівці: «Букрек», 2012.

  9. Постанова Верховної Ради України від 17 квітня 2014 року № 1220-VII «Про додаткові заходи для зміцнення обороноздатності України».


  Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних технологій навчання (завідувач М.С. Чала , методисти О.В. Литвиненко , В.Г. Синюкова , А.В. Частаков , О.С. Шовенко ) рекомендує розглянути такі питання на засіданнях методичних об’єднань учителів інформатики:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\1313255844.jpg

  1. Використання безкоштовного програмного забезпечення у процесі викладання курсу інформатики. Безкоштовне ПЗ для освіти.

  2. Мережеві технології та налагодження мережі комп’ютерного класу.

  3. Формування навичок критичного оцінювання інтернет-ресурсів.

  4. Авторські концепції підручників з інформатики для 4 класу та 7 класу.

  5. Створення вчителями інформатики електронного контенту з предмета.

  6. Використання матеріалів сайту науково-методичної лабораторії інформатики та інформаційних технологій навчання (http://lito.kr.ua/) в діяльності вчителя інформатики.

  7. Про підсумки Міжнародного конкурсу з інформатики і комп’ютерної вправності «Бобер» у 2014–2015 н. р. та організацію конкурсу «Бобер» у 2015–2016 н. р.

  8. Аналіз системи підготовки школярів до олімпіад з інформатики та інформаційних технологій.

  Складовою секції можуть бути вебінари або онлайнові майстер-класи авторів підручників.

  Під час висвітлення цих питань радимо опрацювати такі джерела:


   • Веб-ресурс українського проекту «Якість освіти» www.yakistosviti.com.ua.

   • Сайт науково-методичної лабораторії інформатики та інформаційних технологій навчання http://lito.kr.ua/.

  Рекомендуємо на серпневому засіданні РМО ознайомитися із творчими майстернями вчителів області, досвід яких вивчався й узагальнювався на обласному рівні, зокрема:

  - Аман Ірини Семенівни, учителя інформатики та математики Знам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради з проблеми «Впровадження методів і засобів ефективного використання часу на уроках інформатики»;

  - Мітленко Лариси Олександрівни, учителя інформатики, директора Новопразького навчально-виховного комплексу Олексадрійської районної ради Кіровоградської області з проблеми «Навчання через дію».

  Науково-методична лабораторія виховної роботи і формування культури здоровя (завідувач Ю.В. Міцай, методисти Л.А. Гайда, С.М. Пляка, Н.І. Дяченко ) на секціях заступників директорів шкіл з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, педагогів-краєзнавців, керівників музеїв, працівників позашкільних навчальних закладів рекомендує звернути увагу на питання щодо посилення патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Формування громадянсько-патріотичних цінностей особистості має стати пріоритетним напрямом у ході реалізації Основних орієнтирів виховання та розвитку виховної системи навчального закладу.h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\1313255844.jpg
  З метою реалізації вищезазначених завдань під час серпневих конференцій у рамках пленарного (секційного) засідання радимо опрацювати нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення, зокрема:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg

  1. Укази Президента України:

  - від 25.10.2002 р. № 948 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» (із змінами, унесеними згідно з Указами Президента від 29.10.2003 р. № 1227, від 16.12.2014 р. № 934);

  - від 24.03.2015 р. № 169 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни»;

  - від 13.11.2014 р. № 871 «Про День Соборності України»;

  - від 13.11.2014 р. № 872 «Про День Гідності та Свободи»;

  - від 14.10.2014 р. № 806 «Про День захисника України».

  2. Постанова Верховної Ради України:

  - від 12.05.2015 р. № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

  3. Розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради:

  - від 08.04.2015 р. № 152-р/92-гр «Про підготовку відзначення в області 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги, 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни».

  4. Міністерства освіти і науки України:

  - наказ Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 р. № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді»;

  - наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 р. № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;

  - наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. № 687 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру «Сокіл» («Джура»)» (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 276 від 31.03.2014 р.);

  - лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014 р. № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання»;

  - лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 р. № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності».

  5. Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації:

  - наказ директора департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА від 25.11.2014 р. № 455 «Про посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді».

  Також рекомендуємо опрацювати  Програму українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / [автори: Бех І.Д., Чорна К.І.].

  У системі патріотичного виховання дітей та учнівської молоді важливо обговорити організаційно-педагогічні заходи щодо відзначення національних свят і пам’ятних дат, зокрема:

  22 січня. День Соборності України.

  29 січня. День пам’яті героїв Крут.

  8 травня. День пам’яті та примирення.

  9 травня. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги).

  28 червня. День Конституції України.

  23 серпня. День Державного прапора.

  24 серпня. День Незалежності України.

  14 жовтня. День захисника України.

  28 жовтня. День визволення України від фашистських загарбників.

  21 листопада. День Гідності та Свободи.

  6 грудня. День Збройних сил України.

  У ході секційних засідань доцільно опрацювати методичні рекомендації та заходи щодо підготовки та відзначення 25-ї річниці незалежності України,
  20-ї річниці Конституції України
  з використанням краєзнавчих матеріалів, оформленням відповідних брошур, буклетів, презентацій, тематичних рубрик на сайтах.

  Окрім того, увагу організаторів виховного процесу необхідно зосередити на проблемі оновлення експозицій музеїв при навчальних закладах матеріалами про захисників України, учасників АТО та волонтерів.

  Моделюючи структуру та зміст секційних засідань, акцентуємо увагу на доцільності використання виховного потенціалу інтернет-ресурсу, що дає можливість запропонувати учням віртуальні подорожі музеями України та залучити їх до вивчення історико-культурної спадщини країни.
  З цією метою рекомендуємо ознайомитися з такими інформаційними ресурсами:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg

  - Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс «Відлуння віків» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pamjatky.org.ua/.

  - «Музейний простір України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua;

  Національний музей історії України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nmiu.com.ua/uk.html.

  - Шевченківський національний заповідник у Каневі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shevchenko-museum.com.ua/.

  - Кіровоградський обласний краєзнавчий музей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kokm.kr.ua/.

  - Музей Писанкового Розпису [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hutsul.museum/pysanka/exposition/virtual/.

  - Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hutsul.museum/exposition/virtual/.

  - Музей національної архітектури та побуту «Пирогово» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://museum-pyrogovo-kyiv.virtual.ua.

  - Історико-археологічний музей «Прадавня Аратта – Україна» в с. Трипілля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/museums/trypillia/.

  - Віртуальна екскурсія Музеєм археології в Батурині [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/museums/baturyn/.

  - Віртуальна екскурсія Національним військово-історичним музеєм України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/museums/military/.

  - Музей історії запорозького козацтва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ostrov-hortica.org.ua/.

  - Музей гетьманства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/museums/hetmanstva/museum.swf.

  - Музей Михайла Сергійовича Грушевського [Електронний ресурс]. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://museum3dtours.com/php/point.php?parent=point&idm=7&l=ua.
  У процесі підготовки секційних занять з проблеми формування патріотичних цінностей особистості радимо використати такі науково-методичні та інформаційні джерела:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg

  Бех І.Д. Національна ідея в становленні громадянина-патріота України (Програмно-виховний контекст) / І.Д. Бех, К.І. Чорна. – К., 2014. – 48 с.

  Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів : [методичний посібник] / під заг. ред. К.І. Чорної. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 260 с.

  Журба К.О. Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім’ї і школи: [методичні рекомендації] / К.О. Журба. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 72 с.

  Киричок В.А. Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності: [методичні рекомендації] / В.А. Киричок, О.В. Роговець. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 80 с.

  Маруніна Г.Г. Виховання основ культури гідності дошкільників : [методичні рекомендації] / Г.Г. Маруніна. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 28 с.

  Методичні матеріали для використання у проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та військовослужбовців щодо встановлення Дня захисника України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/8o5YbT.

  Методичні матеріали Українського інституту національної пам’яті до 70-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/EL35S2.

  Методичні матеріали Українського інституту національної пам’яті до відзначення Дня пам’яті та примирення та 70-ї річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (8-9 травня 2015 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/YeyPIm.

  Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/zhjQxU.

  Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища: [навчально-методичний посібник] / автори-упорядники В.І. Кириченко, О.О. Єжова. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с.

  Оржеховська В.М. Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу: [навчально-методичний посібник] / В.М. Оржеховська, Т.Є. Федорченко. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с.

  Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу: [навч.-метод. посіб.] / Єжова О.О., Кириченко В.І., Тарасова Т.В., Федорченко Т.Є., Муромець В.Г., Нечерда В.Б., Оржеховська В.М., Кириленко С.В.; [за заг. ред. д.п.н., проф. Оржеховської В.М.]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с.

  Чорна К.І. Виховання культури гідності старшокласників у позаурочній діяльності : [методичні рекомендації] / К.І. Чорна. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 72 с.

  Шкільна І.М. Виховання культури гідності старших підлітків у позаурочній діяльності : [методичні рекомендації] / І.М. Шкільна. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 32 с.  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал