Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради кз «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»Сторінка3/6
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.36 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

23. З досвіду роботи конкурсантів інших областей. Номінація «Українська мова та література» [Електронний ресурс].  Режим доступу:  http://konkurs2015.blogspot.com/p/blog-page_5.html.

Основну увагу під час секційних засідань учителів зарубіжної літератури та російської мови (О.В. Ревнивцева, завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін) радить звернути увагу на важливі зміни:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\1313255844.jpg • Зміна назви предмета «Світова література» на «Зарубіжна література» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 р. № 518 «Про внесення зміни до деяких наказів»).

 • Зміни до програм зі світової літератури (2012) та російської мови (2012) для 5-7 класів.

 • Поява нових рубрик та оновлення матеріалів на сайті науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://led-koippo.edukit.kr.ua/rosijsjka_mova_ta_svitova_literatura/.

 • Використання Google-сервісів у навчальному процесі

Серед соціальних сервісів особливу роль відводять Google-сервісам. Використання цих сервісів у навчальному процесі надає такі переваги:

  1. Щоб використовувати сервіси Google, немає необхідності купувати операційну систему Windows. Щоб розпочати використання сервісів, достатньо підключення до Інтернету, браузера та будь-якої вільно розповсюджуваної операційної системи або мобільного пристрою.

  2. Доступ до матеріалів можна отримати як із школи, так і з дому.

  3. Спільна робота з учнями в режимі он-лайн.

  4. Можливість інтерактивної перевірки виконання роботи.

  5. Стеження за ходом роботи без потреби відволікати від неї учня.

Серед сервісів та інструментів Google, які можуть бути корисними в навчально-виробничій діяльності викладача професійно-технічного навчального закладу, можна виділити такі:

Ø Google Пошук (google.com) – основна послуга Google. Пошук у Google є простим і компактним – нічого зайвого, усе продумано до найдрібніших деталей. Уводимо ключові слова – отримуємо найбільш релевантний і необхідний нам результат;

Ø Gmail (gmail.com) – безкоштовна електронна пошта, яка є OpenID-провайдером для всіх служб Google. Реєстрація в системі Gmail відкриває вільний доступ до всіх інших сервісів та служб Google, що є досить зручно для розробки та користування освітніми можливостями Google;

Ø Google Groups (groups.google.com) - групи Google дозволяють створювати як сторінки з розміщенням на них навчального контенту, так і персональні сторінки для обміну інформацію за схемою «учень-учень», «учитель-учень», «учитель-вчитель»;

Ø Blogger (blogger.com) - це сервіс для ведення блогів. Блог учителя зарубіжної літератури та російської мови навчального закладу дозволяє в інтерактивному режимі доносити до учнів будь-яку необхідну їм інформацію;

Ø Google Drive (drive.google.com) - безкоштовний он-лайн-офіс, що включає в себе текстовий, табличний процесор і сервіс для створення презентацій, а також інтернет-сервіс хмарного зберігання файлів з функціями файлообміну;

Ø Picasa (picasa.google.ru) - безкоштовна програма, яка дозволяє опрацьовувати фотоматеріали, створювати Web-альбоми, які можна розміщати на сайтах, блогах та інших Web-ресурсах;

Ø Youtube (youtube.com) - сервіс, що надає послуги відеохостингу. YouTube дозволяє створювати власні аккаунти, на яких можна розміщувати різноманітні відеофайли – відеоуроки, презентації, практикуми, семінари, майстер-класи та інше. YouTube є ідеальний сервісом для проведення он-лайн конференцій та презентацій різного масштабу. Аккаунти педагогів та цілих навчальних закладів стають у мережі звичайною справою;

Ø Google Sites (sites.google.com) - безкоштовний хостинг. Google Sites дозволяє створювати сайти для розміщення будь-якого навчального контенту – сайти учнівських груп, викладачів, навчальних закладів тощо;

Ø Google + (plus.google.com) – проект соціальної мережі. Соціальні мережі вже давно переросли рівень простого спілкування, тому є вагомим важелем впливу в будь-якій сфері суспільства, зокрема в освіті.

В опрацюванні поданих вище рекомендацій стане корисним використання таких джерел:


 1. Бугайчук К.Л. Роль соціальних сервісів WEB 2.0 у формуванні персонального навчального середовища [Електронний ресурс] / К.Л. Бугайчук. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis.h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg

 2. Гриценко В. І. Суспільство в інформаційну епоху: реалії і перспективи розвитку / В. І. Гриценко // Вісник НАН України. – 2005. – N 6. – С. 28-32.

 3. Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних технологій навчання КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lito.kr.ua/index.php/korisni-servisi.

 4. Продукты Google [Електронний ресурс]. – Режим дост.: http://www.google.com.ua/intl/ru/about/products/. – Заголовок з екрана.


Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів (завідувач І.Т. Коса, методист Ю.А. Задубняк) пропонує розглянути на секціях такі питання:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\1313255844.jpg


 • Навчально-методичне забезпечення вивчення предмета «Іноземні мови».

 • Організація навчально-виховного процесу на уроках іноземної мови в 4-х, 7-х класах.

 • Педагогічні умови формування мотивації до вивчення іноземної мови у підлітків.

 • Актуальні проблеми роботи з обдарованими дітьми.

 • Створення віртуального середовища для вивчення іноземної мови.

 • Національно-патріотичне виховання у контексті викладання предмета «Іноземна мова».

 • Розвиток соціокультурної компетенції учнів під час навчання другої іноземної мови.

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів.

 • Профільна підготовка учнів засобами англійської мови.

 • Підсумки проведення літніх мовних таборів у загальноосвітніх навчальних закладах.

h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg


Рекомендована література

1. Бандюк А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови / А. Бандюк // Педагогічний вісник № 2 (34). – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015.

2. Буренко В. Актуальні проблеми роботи з обдарованими дітьми / В. Буренко // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 1. – С. 3-5.

3. Воронкова Н. Р. Німецькомовні країни. [навчальні матеріали з країнознавства німецькомовних країн для учнів середніх навчальних закладів] / Н.Р. Воронкова. – Кіровоград: КЗ «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 2014. – 116 с. 1. Гуманкова О. С. Диференційований підхід у навчанні на уроках іноземної мови в початковій школі / О. С. Гуманкова. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 108 с.

 2. Задубняк Ю. Методичні рекомендації щодо забезпечення наступності навчання іноземної мови між початковою та середньою ланками освіти / Ю. Задубняк, І. Коса // Методичний вісник № 49. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2013. – С. 173 – 180.

 3. Задубняк Ю. Коса І. Про вивчення іноземних мов у 2015/2016 навчальному році / Ю. Задубняк, І. Коса // Методичний вісник № 51. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015.

 4. Здібності. Обдарованість. Таланти: система роботи з обдарованими дітьми / упоряд. М. Голубенко. – К.: Шк. Світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 5. Казачінер О. С. Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках іноземної мови / О. С. Казачінер. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 110 с.

 6. Концепція навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів 10-11 класів профільної школи / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. Басай (та ін.) ; за наук. ред. В. Г. Редька. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 38 с.

 7. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-67DEEC287CD4D/list-9CBF2D9326.

 8.  Навчальна програма елективних курсів з іноземних мов для старшої школи ЗНЗ / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. Басай (та ін.) ; за наук. ред. В.Г. Редька. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 41 с.

 9.  Сафарян С. Індивідуальні дистанційні форми роботи з обдарованими дітьми / С. Сафарян // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 1. – С. 6-9.

 10.  http://www.britishcouncil.org.ua/.

 11.  https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum.html.


Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін (завідувач Ю.В. Кравченко, методист Н.С. Черткова) на секціях учителів історії та суспільствознавчих дисциплін рекомендує опрацювати такі питання:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\1313255844.jpg

 • Сучасний урок історії: компетентнісний аспект.

 • Теоретичні засади шкільного курсу історії України.

 • Уроки вступного та підсумкового узагальнення в новій програмі з історії.

 • Особливості змісту та методики нових підручників з історії України та всесвітньої історії для 7 класу.

 • Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх шкіл з історії України, методичні підходи до використання тестових технологій в умовах підготовки учнів до ЗНО з історії України.

 • Практичні заняття в системі історичної освіти основної школи.

 • Ознайомлення та обговорення з інформаційно-методичними листами Міністерства освіти і науки «Про вивчення історії, правознавства, курсу «Людина і світ» та курсів за вибором суспільно-гуманітарного напряму».

 • Технології розвитку критичного мислення на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін.

 • Формування предметної компетентності учнів у процесі навчання історії в основній школі.

 • Методичні засади опрацювання пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва на уроках історії.

 • Актуальні проблеми та зміни національного законодавства.

 • Законодавчі зміни до галузевих кодексів та базових законів України.

 • Моделювання ситуативних вправ на уроках правознавства.

h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg


Особливу увагу варто приділити обговоренню статей:

 • Желіба О. Урок історії: спроба відповіді на виклики сьогодення

/ О. Желіба // Історія в рідній школі. – 2015. – № 4. – С. 15.

 • Кульчицький С. Сучасна історія України: що треба знати одинадцятикласникам про події останнього року в Україні. Актуальне інтерв’ю / С. Кульчицький // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2015. – № 1-2. – С. 2-12.

 • Малієнко Ю. Становлення середньовічної Європи / Ю. Малієнко // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2015. - № 3. – С. 31-39.

 • Малієнко Ю. Сучасна наука про проблеми середньовічної України (Зауваги провідних українських істориків) / Ю. Малієнко // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2015. - № 1-2. – С. 34-39.

 • Пометун О. Як ефективно організувати кооперативне навчання учнів на уроках / О. Пометун // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2015. - № 3. – С. 2-6.

 • Пишко О. Розв’язання правових ситуацій на уроках з практичного курсу правознавства в 9-му класі /О. Пишко // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2014. - № 1-2. – С. 39-41.

 • Пишко О. Роль інтеракції у формуванні правової компетентності дев’ятикласників на уроках практичного курсу правознавства /О. Пишко //Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2014. – № 3. – С.34-38.

 • Данилевська О. Елементи тоталітарної мови в українських підручниках з історії періоду незалежності /О. Данилевська // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2014. – № 12. – С. 38-46.


Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін (завідувач Л.М. Хлань, методисти Л.А. Ткаченко, С.М. Литвин, Т.В. Ціперко, П.В. Побережний) вважає за необхідне розглянути такі питання:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\1313255844.jpg


 • Стан і перспективи розвитку природничо-математичної галузі освіти регіону в контексті реалізації Державного стандарту.

 • Аналіз роботи РМО вчителів - предметників за 2015-2016 н.р. та основні завдання щодо реалізації змісту методичної проблеми.

 • Про запровадження нової програми і підручників для 7 класу шкільного курсу «Біологія», «Географія», «Математика», «Фізика», «Хімія».

 • Про роботу із здібними й обдарованими дітьми. Обговорення результатів участі школярів району (міста) у предметних олімпіадах, конкурсах і турнірах у 2015-2016 н.р.

 • Про результати участі педагогів у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року» в номінації «Хімія» та підготовка до участі у конкурсі в номінації «Математика» і «Біологія».

 • Аналіз результатів ЗНО з предметів природничо-математичного циклу. Специфіка організації навчального процесу в умовах запровадження ЗНО.

 • Технологічна карта уроку як сучасна форма планування педагогічної взаємодії вчителя та учнів.

 • Хмарні технології – інтерактивні сервіси до уроку.

 • Технолоія перевернутого навчання.

 • Майстерня дистанційного уроку.

 • Експрес-інформація про новинки фахової методичної літератури.


Для висвітлення вказаних вище питань пропонуємо ознайомитися з такою літературою:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (галузь «Природознавство»), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392.

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія» 6-9 класи, затверджена МОіН, молоді та спорту України // Наказ МОН України від 06.06.2012 р. № 664.

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. Біологія» 5-9 класи, затверджена МОіН, молоді та спорту України // Наказ МОН України від 06.06.2012 р. № 664.

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія» 7-9 класи, затверджена МОіН, молоді та спорту України // Наказ МОН України від 06.06.2012 р. № 664.

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика» 7-9 класи, затверджена МОіН, молоді та спорту України // Наказ МОН України від 06.06.2012 р. № 664.

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти [Електронний ресурс] .– Режим доступу: xim 101/ krut.doc.

 • Інформаційно-методичні листи про вивчення предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році.

 • Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, турнірах та конкурсах.

Рекомендуємо на серпневому засіданні РМО познайомитися з творчими майстернями вчителів області, які були переможцями обласних конкурсів «Учитель року» та досвід яких вивчався й узагальнювався на районному, обласному рівнях:

 1. Швець О. О., учителя хімії комунального закладу «Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради Кіровоградської області з проблеми «Розвивальне навчання як засіб активізації інтелектуально-пізнавальної діяльності учнів».


 2. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал