Методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році, що додаютьсяСторінка26/29
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.24 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в основній та старшій школі у 2015-2016 н.р.


Викладання інформатики в основній та старшій школі

У 2015-2016 навчальному році шкільний курс «Інформатика» буде мати таку структуру:

З метою розвантаження та удосконалення навчальної програми з інформатики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, збільшення обсягу викладання основ алгоритмізації та програмування Наказом МОНУ від 29.05.2015 № 585 http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-05/4057/nmo-585-2.pdf внесено зміни у зміст курсу інформатики та вимоги до знань учнів.
Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми 5-9 класНазва розділу

Класи і кількість годин
5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

Всього

1

Інформація, інформаційні процеси, системи, технології

4

3

2

9

2

Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних

10

6521

3

Інформаційні технології3.1

Створення та опрацювання текстових документів86

5

19

3.2

Створення та опрацювання графічних зображень

96

15

3.3

Створення та опрацювання об’єктів мультимедіа4610

3.4

Створення та опрацювання комп'ютерних презентацій

96

15

3.5

Створення та опрацювання числових даних

8

1018

4

Комп’ютерні мережі8

416

28

5

Моделювання

36

9

6

Основи алгоритмізації та програмування7

9

28

10

54

7

Розв’язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів

8

9

15

32

8

Резерв

3

2

3

3

4

15
Всього

35

35

35

70

70

245


Оновлений текст програми дивіться на сайта МОН.
Для учнів 5-11-х класів чинними є такі нормативні документи:

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. №409»;

 • лист Міністерства від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • лист Міністерства від 29.08.2014 № 1/9-433 "Рекомендації щодо забезпечення навчально-виховного процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році";

 • додаток до листа Міністерства від 29.08.2014№ 1/9-433 "Рекомендації щодо забезпечення навчально-виховного процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році"

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 № 895 «Про зміни до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • лист Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі»;

 • лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.13 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»;

 • лист Міністерства освіти і науки України від 01.06.2012 року №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (8-11 класи);

 • методичні рекомендації щодо викладання курсу інформатики в 9 класі (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, липень 2009, № 19-20-21);

 • лист Міністерства освіти і науки України від 21.08.2010 N 1/9-580 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у 2010/2011 навчальному році» (10 клас);

 • інструктивно-методичні рекомендації МОНСМ України з інформатики (Інформаційний збірник 2011р., № 22-24) (11 клас).

З метою професійної орієнтації учнів шляхом введення курсів за вибором, поглибленого вивчення предмету «Інформатика» на диференційованій основі у 8—9 класах може здійснюватися допрофільна підготовка.

У профільних загальноосвітніх навчальних закладах передбачається опанування змісту предмету «Інформатика» у 10-11 класах на різних рівнях: рівень стандарту, академічний рівень, рівень профільної підготовки.

При паралельному вивченні двох змістових ліній предмету «Інформатика» за рівнем профільної підготовки у журналі доцільно вести окремі сторінки для запису уроків і обліку рівня навчальних досягнень учнів для кожної з двох змістових ліній: інформатика (ІКТ) та інформатика (ОАП), а семестрові оцінки виставляти на сторінці однієї з ліній за підсумками усіх тематичних оцінок за семестр з обох змістових ліній.

Про організацію викладання інформатики та використання НКК

При викладанні інформатики в усіх класах вчитель самостійно добирає засоби та методи подання навчального матеріалу, визначає форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, проектні роботи, практикуми тощо). Використовувати в процесі навчання інформатики можна тільки те програмне забезпечення і навчально-методичну літературу, яку рекомендовано або схвалено МОН України.

З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики, незалежно від профілю навчання, віку учнів комп’ютерна техніка повинна використовуватися на кожному уроці інформатики. При проведенні всіх навчальних занять з інформатики здійснюється поділ класів на дві групи, за наявності в кожній групі не менше 8 учнів (наказ МОНУ № 128 від 20.02 2002 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»).

При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись Листом МОН України № 1/9-497 від 17.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів».

Відповідно до ДСанПіН 5.5.6.009-98 "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах", затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України № 9 від 30.12.1998 матеріально-технічне оснащення кабінету інформатики забезпечує наявність:


 • санітарного паспорту кабінету інформатики;

 • паспорту кабінету інформатики на кожен НКК;

 • нормативних документів відповідно до переліку;

 • кондиціонер;

 • засобу аварійного відключення живлення комп’ютерного обладнання;

 • мультимедійного проектору;

 • класної (аудиторної) дошки (магнітна, маркерна);

 • телефонної або виділеної ліній зв’язку з відповідною установою, яка надає послуги доступу до мережі Інтернет;

 • настінного психрометра , або термометр і гігрометр;

 • системи автоматичної пожежної сигналізації та переносні вогнегасники;

 • системного програмного забезпечення;

Робоче місце учня, призначене для роботи з комп'ютером,
комплектується одномісним столом і стільцем. Кабінет може комплектуватись додатково двомісними учнівськими столами і стільцями для проведення занять без використання комп'ютера.

Необхідно надавати перевагу люмінесцентним лампам для організації природного та штучного освітлення .

З метою унеможливлення доступу учнів до небажаного контенту, який несе загрозу їх морально-психічному здоров’ю, навчальний комп’ютерний комплекс повинен бути забезпечений безкоштовними фільтрами та брандмауерами:


 • Интернет Цензор - http://www.icensor.ru/soft/;

 • Безкоштовні брандмауери - http://ru.brothersoft.com/security/firewalls/;

 • Безпека сім’ї Windows Live - http://explore.live.com/windows-live-family-safety?os=winxp ;

 • Яндекс.DNS - http://dns.yandex.ua/.

Тривалість та періодичність навчальних занять, чисельність навчальних груп у кабінеті інформатики визначаються ДСанПіН 5.5.6.009-98:

 • для навчання дітей 6 років роботі з ПК безперервні заняття в індивідуальному режимі не повинні бути більше 10 хвилин;

 • для учнів II — V класів — 15 хвилин;

 • для учнів VI — VII класів — до 20 хвилин;

 • для учнів VIII — IX класів — 20 — 25 хвилин;

 • для учнів X — XI класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять — 20 хвилин.


Календарне планування

Програми, затверджені МОНУ або ОІППО, є для вчителя орієнтиром для складання календарного плану. Вчителі інформатики можуть обрати власний підхід до структуризації навчального матеріалу, визначення послідовності його вивчення, а також методичних шляхів формування системи знань, умінь і способів діяльності, розвитку й соціалізації учнів. Вчитель може вносити до 15% змін, які стосуються порядку викладання тем та розподілу годин на вивчення тем.Календарно-тематичне планування вчитель самостійно розробляє відповідно до навчальної програми й вимог Державного освітнього стандарту (без скорочень), особливостей навчального процесу в школі тощо. Тому календарними планами, створеними іншими вчителями, які пропонуються в навчально-методичних посібниках, журналах, інтернет-порталах користуватися не можна.

Календарно-тематичний план вчителя передбачає такі розділи: • титульний аркуш;

 • вступна частина;

 • програмне й навчально-методичне забезпечення навчального плану;

 • основні вміння й навички, які повинні бути сформовані в учнів по закінченню курсу;

 • календарне планування з навчального предмета.

Відповідно до Державного стандарту середньої освіти шкільний курс інформатики віднесено до галузі «Технологія», де провідним компонентом є спосіб діяльності. Тому навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, потрібно розподіляти таким чином:

 • 30% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань;

 • 70% навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.

При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичної діяльності учнів: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних робіт, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів - інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У практичних роботах потрібно передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей.

Практичні роботи, зазначені в програмах, є обов’язковими для оцінювання. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми, самостійні, контрольні роботи) оцінюються за рішенням учителя. Також доцільно в навчальному процесі, крім перевірки практичних навичок учнів, перевіряти й їх теоретичні знання, застосовуючи при цьому різні форми перевірки, у тому числі й тестові завдання.


Оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики здійснюється відповідно до загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики:

 • наказ МОНСМУ від 21.08.2013 №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (за стандартом 2011 року);

 • наказ МОНСМУ від 30.08.2011 № 996 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 13.04.2011 №329.

Методисти центру

інформаційно-комунікаційних технологій
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал