Методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році, що додаютьсяСторінка24/29
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.24 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Програма курсу за вибором «Початкова військова підготовка» 9 (8) класСхвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (Протокол № 1 від 05.06.2014 р.)
Фука М.М., Бондар В.І. Програма курсу за вибором «Початкова військова підготовка»

Навчальна програма курсу за вибором «Початкова військова підготовка» у своїй основі інтегрує знання, вміння і навички, необхідні для початкової військової підготовки майбутнього захисника Вітчизни. Програма спрямована на ознайомлення учнів 9 (8) класу із законодавством України про військовий обов’язок та військову службу, деякими аспектами Міжнародного гуманітарного права, сучасною військовою технікою та озброєнням, статутами Збройних Сил України, основами ведення сучасного бою, оволодінням основами військово-медичної підготовки, засобами індивідуального та колективного захисту.Рецензенти:

Андрієвський В.В. - викладач кафедри методики викладання навчальних предметів та освітнього менеджменту ТОКІППО, кандидат фізико-математичних наук

Батурин П.Р. - вчитель «Захисту Вітчизни» вищої кваліфікаційної категорії Тернопільської школи допризовної підготовки, вчитель-методист

Тіхановський В.І. - вчитель «Захисту Вітчизни» вищої кваліфікаційної категорії Тернопільської загальноосвітньої школи №22, вчитель-методист
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В епоху державного і духовного становлення України як незалежної держави пріоритетна роль належить розвитку національної системи освіти і виховання, яка має забезпечити її вихід на світовий рівень. Значне місце в цій системі займає військово-патріотичне виховання, яке покликане забезпечити морально-політичну і практичну підготовку молоді до виконання свого конституційного обов’язку – захисту Вітчизни, військової служби у Збройних Силах України, які є гарантом національної безпеки держави. Збройні Сили, які побудовані за принципом оборонної достатності, є необхідним атрибутом держави і виконують її найголовнішу – захисну функцію.Мета курсу:

 • розвиток особистості учня;

 • формування готовності до захисту Вітчизни;

 • сприяння активізації пізнавального інтересу учнів до військової справи;

 • формування вміння діяти в надзвичайних ситуаціях.

Головні завдання курсу:

 • оволодіння учнями початковими знаннями з загальновійськової підготовки, цивільного захисту та військово-медичної підготовки;

 • формування в них психологічних та морально-вольових якостей (стійкості, мужності, готовності до подвигу, самопожертви), особистісних поглядів на сучасні події;

 • самопідготовка і самовиховання, які спрямовані на оволодіння учнями певними світоглядними знаннями та уявленнями;

 • популяризація здорового способу життя, фізичний розвиток особистості.

Вивчення курсу базується на широкому використанні активних та інтерактивних методів навчання та різноманітних форм роботи. Навчання здійснюється у формі бесід, їх обговорення, показу (демонстрації), вправ (тренування), практичної та самостійної роботи.

Навчальна програма курсу за вибором «Початкова військова підготовка» передбачає вивчення основ військової справи у 9 (8) –х класах у кількості 35 годин на рік.

Розподіл годин у програмі курсу за вибором є орієнтовним, що передбачає творчий підхід вчителя до викладання матеріалу. Враховуючи регіональні аспекти та наявну навчально-матеріальну базу, учитель має право змінити до 20% запропонованого навчального матеріалу.

Зміст програми структурований за такими розділами: 1. Збройні Сили України.

 2. Загальновійськова підготовка.

 3. Основи військово-медичної підготовки.

 4. Основи цивільного захисту.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу (теми)

всього

теоретичних

практичнихЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

5

5
1.1.

Конституція і закони України про Збройні Сили України.

1

1
1.2.

Міжнародне військове співробітництво і національна безпека України.

1

1
1.3.

Законодавство України про військову службу.

1

1
1.4.

Військова присяга та військова символіка України.

1

1
1.5.

Основи міжнародного гуманітарного права.

1

1


2. ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

18

5

13

2.1.

Статути Збройних Сил України.

1

1
2.2.

Військовослужбовці Збройних Сил України.

1

1
2.3.

Військова дисципліна.

1

1
2.4.

Стройова підготовка.

1
1

2.5.

Вогнева підготовка

5

1

4

2.5.1

Стрілецька зброя.

1

1
2.5.2

Пневматична гвинтівка.

1
1

2.5.3

Правила користування зброєю.

1
1

2.5.4

Ручні гранати.

1
1

2.5.5

Протипіхотні міни.

1
1

2.6.

Тактична підготовка

4

1

3

2.6.1

Поняття про загальновійськовий бій.

2

1

1

2.6.2

Способи переміщення на полі бою.

1
1

2.6.3

Рух у групах.

1
1

2.7.

Основи військової топографії

5
5

2.7.1

Місцевість.

1
1

2.7.2

Топографічні карти.

1
1

2.7.3

Рельєф.

1
1

2.7.4

Вимірювання відстаней, площ, напрямів і координат на карті.

1
1

2.7.5

Орієнтування на місцевості.

1
1

3.

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

7

2

5

3.1.

Поняття про травму.

1

1
3.2.

Рана.

1
1

3.3.

Кровотечі.

1
1

3.4.

Поняття про переломи кісток та вивихи суглобів, їх класифікація.

1

1
3.5.

Транспортування потерпілих.

1
1

3.6.

Оцінювання загального стану потерпілого.

1
1

3.7.

Поняття про реанімацію.

1
1

4.

ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

4

1

3

4.1.

Поняття про надзвичайну ситуацію.

2

1

1

4.2.

Оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час.

1
1

4.3.

Засоби індивідуального захисту.

1
1
РЕЗЕРВ

1

1
РАЗОМ

35

14

21

1. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИКонституція і закони України про Збройні Сили України. Захист Вітчизни – обов'язок громадян України. Конституція України про захист суверенітету і територіальної цілісності України. Конституція України про призначення Збройних Сил України та інших військових формувань. Структура і завдання Збройних Сил України.

Міжнародне військове співробітництво і національна безпека України. Розвиток відносин України з Європейським Союзом у сфері безпеки, військового і військово-технічного співробітництва. Військове співробітництво України з Північноатлантичним блоком (НАТО). Участь Збройних Сил України та інших військових формувань у миротворчих місіях ООН.

Законодавство України про військову службу. Статус військової служби. Підготовка громадян України до військової служби, проходження і види військової служби, виконання військового обов’язку в резерві та запасі. Підготовка військових кадрів для Збройних Сил. Соціальний захист громадян України, які перебувають на військовій службі.

Військова присяга та військова символіка України. Походження Військової присяги, Бойового прапора, військових відзнак та символіки України. Зміст, значення та порядок складання Військової присяги на вірність українському народові. Бойовий прапор військової частини Збройних Сил України – символ честі, доблесті і слави.

Основи міжнародного гуманітарного права. Призначення, принципи і норми МГП. Сфера застосування МГП. Особи та об’єкти захисту МГП та порядок поводження з ними. Заборонені методи ведення воєнних дій. Заборонені дії відносно жертв війни. Відповідальність військовослужбовців за порушення норм МГП. Поняття правового статусу учасників бойових дій і миротворчих операцій.
2. ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

Статути Збройних Сил України. Поняття про військові статути. Загальновійськові статути та бойові статути родів військ Збройних Сил України. Дія статутів Збройних Сил України на інші військові формування держави.

Військовослужбовці Збройних Сил України. Військові звання, знаки розпізнавання і форма одягу військовослужбовців. Начальники та підлеглі, старші та молодші за військовим званням, їх права та обов’язки. Порядок віддавання та виконання наказів. Правила військової ввічливості, поведінки та військового вітання військовослужбовців.

Військова дисципліна. Визначення та шляхи досягнення військової дисципліни, її значення в сучасних умовах. Обов’язки військовослужбовця з дотримання військової дисципліни. Виконання наказу – обов’язок кожного військовослужбовця. Заохочення та стягнення – важливі засоби виховання військовослужбовців і зміцнення військової дисципліни.

Стройова підготовка. Стройові прийоми і рух без зброї. Строї відділення.

Вогнева підготовка

Стрілецька зброя. Історія, класифікація та перспективи розвитку стрілецької зброї. Сучасна зброя України.

Пневматична гвинтівка. Призначення, бойові властивості, загальна будова пневматичної гвинтівки. Заряджання гвинтівки. Затримки під час стрільби, способи їх усунення. Особливості чищення і змащування гвинтівки. Заходи безпеки при поводженні з гвинтівкою.

Правила користування зброєю. Загальні правила користування зброєю. Положення рук і пальців на зброї. Стійки для стрільби: стоячи, лежачи, з коліна, з інших положень.

Ручні гранати. Призначення, бойові властивості, загальна будова ручних уламкових гранат та протитанкової кумулятивної гранати. Поводження з гранатами, догляд і зберігання. Прийоми і правила метання ручних уламкових гранат з різних положень. Прийоми і правила метання ручної протитанкової гранати з окопу. Метання гранати в ціль.

Протипіхотні міни. Будова, призначення та застосування протипіхотних мін. Порядок встановлення та маскування мін. «Міни-сюрпризи» та «міни-пастки». Правила безпеки під час виявлення боєприпасів, що не розірвалися, та інших вибухонебезпечних предметів.

Тактична підготовка

Поняття про загальновійськовий бій. Поняття про бій, його суть, характер, основні види і принципи. Способи ведення бою із застосуванням звичайної зброї. Тактичні знаки - основні умовні позначення загальновійськового бою.

Вимоги сучасного загальновійськового бою до підготовки солдата. Екіпіровка військовослужбовців. Обов’язки солдата в бою. Поведінка солдата в бою.Способи переміщення на полі бою. Вибір шляху руху, подолання природних перешкод, використання у ході пересування простору, який не уражується. Особливості переміщення в лісі, полі, населеному пункті.

Рух у групах. Шикування і рух у групах: в колоні по одному, в колоні по двоє. Перешикування групи: в колону по одному, в колону по двоє, клином, в розгорнутий стрій. Рух групи з одним або двома дозорними. Взаємодія між групами.

Основи військової топографії

Місцевість. Місцевість та її властивості. Сезонні зміни місцевості. Вивчення місцевості.

Топографічні карти. Загальні вимоги та принципи відображення земної поверхні на топографічній карті. Умовні знаки. Особливості зображення елементів місцевості на картах різних масштабів. Пояснювальні підписи та числові характеристики. Кольорове забарвлення. Вивчення топографічних елементів місцевості по карті.

Рельєф. Способи відображення рельєфу. Зображення рельєфу горизонталями. Вивчення кількісних характеристик рельєфу.

Вимірювання відстаней, площ, напрямів і координат на карті. Вимірювання відстаней на карті. Вимірювання площ на карті. Визначення напрямів на карті. Визначення координат на топографічній карті.

Орієнтування на місцевості. Сутність та способи орієнтування на місцевості. Способи визначення напрямів на сторони горизонту. Рух за азимутами. Орієнтування на місцевості за допомогою карти. Порівняння карти з місцевістю. Способи визначення свого місцеположення. Орієнтування по карті під час руху. Орієнтування за допомогою засобів навігації. Особливості орієнтування в різних умовах.
3. ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ.

Поняття про травму. Види травм залежно від чинників довкілля. Класифікація травм від ступеню важкості поранення.

Рана. Поняття про рану, класифікація ран. Основні види та загальна характеристика ускладнень при пораненнях. Обробка рани – основа першої допомоги при пораненнях. Асептичні і антисептичні засоби обробки ран. Правила надання першої допомоги при пораненнях.

Кровотечі. Кровотечі, їх класифікація. Зовнішня і внутрішня кровотечі, причини виникнення та ознаки. Загальні способи зупинки зовнішньої артеріальної, венозної і капілярної кровотечі. Місця затискання артерій. Порядок застосування джгута для зупинки крові. Допомога при появі ознак внутрішньої кровотечі.

Поняття про переломи кісток та вивихи суглобів, їх класифікація. Ознаки переломів та симптоми вивихів. Закриті ушкодження: забиття, вивихи, розтягнення м’язів і зв’язок, синдром тривалого здавлювання.

Транспортування потерпілих. Способи та правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях: перенесенням на руках, на плечах, на спині; з використанням носильних лямок і підручних засобів, на санітарних ношах.

Оцінювання загального стану потерпілого. Визначення ознак втрати свідомості; перевірка наявності дихання і кровотеч, травми голови; вимірювання пульсу на магістральних судинах шиї; визначення наявності (можливості розвитку) шоку.

Поняття про реанімацію. Основні завдання реанімації потерпілого у стані клінічної смерті. Основні реанімаційні заходи: підготовка потерпілого до відновлення дихання, у тому числі забезпечення прохідності дихальних шляхів; штучне дихання; непрямий масаж серця.
4. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ.

Поняття про надзвичайну ситуацію. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру.

Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій терористичного походження. Особливості уражаючої дії та захист від дії зброї масового ураження.Оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час. Сигнали і порядок оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Повідомлення населення попереджувальним сигналом «Увага всім!». Дії населення за сигналами оповіщення. Укриття населення в захисних спорудах. Евакуація населення.

Засоби індивідуального захисту. Використання засобів індивідуального захисту в умовах застосування зброї масового ураження за сигналами «Гази», «Радіаційна небезпека», «Хімічна тривога».

Учні повинні знати:

 • основи законодавства України про військовий обов’язок та військову службу;

 • основи міжнародного гуманітарного права;

 • мати поняття про військові статути ЗСУ;

 • військові звання та знаки розрізнення;

 • мати поняття про військову дисципліну;

 • основи та принципи сучасного загальновійськового бою;

 • історію, класифікацію та перспективи розвитку стрілецької зброї;

 • призначення, бойові властивості, загальну будову пневматичної гвинтівки;

 • загальні правила користування та поводження зі зброєю;

 • загальну будову та принцип дії ручних гранат та протипіхотних мін;

 • правила поведінки з вибухонебезпечними предметами;

 • основи військової топографії;

 • загальні принципи та правила надання першої домедичної допомоги;

 • правила поведінки під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Учні повинні вміти:

 • здійснювати стройові прийоми і рух без зброї;

 • поводитись з вогнепальною зброєю;

 • поводитись з вибухонебезпечними предметами;

 • переміщатись на полі бою та рухатись у групах;

 • працювати з топографічною картою;

 • орієнтуватись на місцевості;

 • надавати першу домедичну допомогу;

 • транспортувати потерпілих;

 • проводити оцінювання загального стану потерпілого;

 • проводити основні реанімаційні заходи;

 • діяти в умовах виникнення надзвичайної ситуації різного виду.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України. Офіційне видання. К, 1996.

 2. Декларація про державний суверенітет України. Відомості Верховної Ради, 1990, №3.

 3. Акт проголошення незалежності України. Відомості Верховної Ради, 1991, № 38.

 4. Кодекс цивільного захисту України. //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458//.

 5. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості» //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 4, ст.1//.

 6. Закон України «Про Збройні Сили України» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 9, ст.108 ).

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 р. № 1770 «Положення про допризовну підготовку». // Урядовий кур'єр.-2000-№ 47.

 8. Указ Президента України № 948/2002 від 25 жовтня 2002 «Про концепцію допризовної підготовки i військово-патріотичного виховання» // Офіційний вісник України. – 2002. – № 44. С. 22–25.

 9. Указ Президента України «Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 (зі змінами).

 10. Програма предмета «Захист Вітчизни» (Затверджена Міністерством освіти і науки України, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021.

 11. Статути Збройних сил України. – К.: Варта, 1999. –516с.

 12. Ангелов Г.В., Соколова Г.Л. Зростання ролі військово–патріотичного виховання молоді в сучасних умовах. – К.: Вища школа, 1996.-112 с.

 13. Військова топографія : підручник / О.Г.Міхно, С.Г.Шмаль. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 384 с.

 14. Герасименко О.І., Рахманов В.О. Вогнева підготовка: Навч. посіб. – К.: НАУ, 2007. – 118 с.

 15. Герасимів І.М., Пашко К.О., Фука М.М., Щирба Ю.П. Захист Вітчизни : Підруч. для учнів 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту для хлопців). – Тернопіль : Видавництво «Астон», 2011. – 280 с .: іл

 16. Герасимів М.М., Гудима А.А., Пашко І.М., Фука М.М. Захист Вітчизни: Основи медичних знань. Підручник для 10 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. – Тернопіль: Астон, 2010.- 352с.:іл.

 17. Гудима А.А., Пашко І.М., Герасимів М.М., Фука М.М. Захист Вітчизни: Підручник для 11 кл. (рівень стандарту для дівчат «Основи медичних знань») – Тернопіль: Астон, 2011.- 280с.:іл.

 18. Досліджуючи гуманітарне право. Навчальні модулі для молоді. Comiteinternationalgeneve MKЧХ Розроблено з EDC. 2006 р. – 383 с.

 19. Дріжчаний В., Павленко О. Міжнародне співробітництво України у правовій сфері, 1999.

 20. Зеркалов Д.В. та ін. Цивільний захист. Навчальний посібник /Зеркалов Д.В., Міхеєв Ю.В., Праховник Н.А., Землянська О.В. За редакцією Д.В.Зеркалова – К.: «Основа». 2014. –234с.

 21. Конституція України: права і свободи громадян. Навчально-методичний посібник в запитаннях і відповідях. К., 1998.

 22. Конотопенко Я.Л., Томчук М.І. Організація та методика допризовної підготовки. – К.: Вежа, 1996. – 288 с.

 23. Криворучко М. Застосування пневматичної гвинтівки на уроках предмета «Захист Вітчизни» [Текст] / М. М. Криворучко // Основи захисту Вітчизни : Загальнодержавний методично-інформаційний журнал.-2010.-№ 2. С. 15-18.

 24. Міненко М.І. Захист Вітчизни. «Основи медичних знань»: збірка, підручники для 10 та 11 класів Х.ФО-П Міненко, 2011.-416с.: іл.

 25. Пашко К.О., Герасимів І.М., Щирба Ю.П., Фука М.М. Захист Вітчизни : Підр/ для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний, профільний, для хлопців). - Тернопіль : Астон, 2011 – 280с. : іл.

 26. Підручник сержанта механізованих військ. Київ.

 27. Психологічна підготовка допризовника в школі: Методичні рекомендації для викладачів допризовної підготовки: у 3–х ч. / Укл. О.Г. Морєв, О.В. Непосєдова. – К.: ІСДО, 1995. – 4.2, 3. –96с.

 28. Томчук М.І. Психологічні основи підготовки учнів до військової служби. – Вінниця: ВДПІ, 1991 – 228 с.

 29. Томчук М.І., Конотопенко Я.Л. Психолого–педагогічні основи допризовної підготовки. – К.: Нова школа, 1996. – 387 с.

 30. Томчук М.Л. Психологічні основи підготовки учнів до військової служби. – К.: Педагогіка, 2001. – 229 с.

 31. Українська звитяга і мужність : Хрестоматія з військово-патріотичного виховання учнівської молоді / Упор. Рудюк С.П. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 576 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал