Методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році, що додаютьсяСторінка23/29
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.24 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29

Організація вивчення предмета «Захист Вітчизни» у загальноосвітніх навчальних закладах області у 2015/2016 навчальному році


На виконання ст. 65 Конституції України, Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», Указу Президента України від 25.10.2002 р. № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Положення про допризовну підготовку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 р № 1770, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24, листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» вивчення предмета «Захист Вітчизни» здійснюється на протязі трьох періодів - у 10 та 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів та під час навчально-польових зборів (група юнаків) або занять у лікувально-оздоровчому закладі (група дівчат).

Враховуючи важливість вивчення предмету для підготовки учнів до військової служби і виконання військових обов’язків у запасі, дій у надзвичайних ситуаціях, організації військово-патріотичного виховання, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів, на виконання наказу департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації від 15.08.2013 №450/215 незалежно від обраного профілю навчання учнів у старшій школі у кожному класі здійснюється в обсязі 70 годин за рахунок 1,5 тижневої години інваріантної та 0,5 тижневої години варіативної складової навчального плану, яка передбачена на вивчення окремих предметів інваріантної складової.

У 2015/2016 навчальному році у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів предмет вивчається за навчальною програмою «Захист Вітчизни» (для навчальних закладів системи загальної середньої освіти), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 30.07.2015 № 826 «Про внесення змін до навчальної програми «Захист Вітчизни» для 10-11 класу загальноосвітніх навчальних закладів».

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» робочою групою з доопрацювання навчальної програми предмета «Захист Вітчизни» розширено зміст окремих розділів та забезпечено практичну спрямованість навчальної програми.

Відповідно до цього наказу керівники загальноосвітніх навчальних закладів повинні забезпечити необхідні умови щодо реалізації змісту навчальної програми предмета «Захист Вітчизни» для 10-11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

На виконання цих же наказів необхідно:

ввести в штатний розклад середніх ЗНЗ і профтехучилищ посаду військового керівника (0, 5 ставки) (з 01 вересня 2015 року);

розробити посадову інструкцію військового керівника, включивши у неї завдання патріотичного виховання (до 01 вересня 2015 року);

розробити тематичні стенди для кабінетів військової підготовки з урахуванням найновіших видів зброї та воєнних стратегій (І квартал 2016 р.);

розробити і виготовити моделі основних видів озброєнь для навчальних цілей (ІІІ квартал 2016 р.);

укомплектувати навчальні заклади (кабінети військової підготовки) засобами і системами захисту (протигази, санітарне обладнання тощо) (ІІІ квартал 2016 р.);

У середніх школах обладнати смугу перешкод та військово-спортивний комплекс (ІІІ квартал 2016 р.;

побудувати (відновити) в опорних школах освітніх округів стаціонарні тири (IV квартал 2016 р.);

обладнати у кожній середній школі приміщення для захисту від військових дій);

активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу службу в Збройних силах України шляхом проведення конкурсів, вікторин, змагань тощо;

директорам шкіл забезпечити зв'язок з військовими частинами (екскурсії до музеїв військових частин, спільні заходи патріотичного спрямування); активізувати зв’язки і спільну профорієнтаційну діяльність шкіл та військових ВНЗ (юний правознавець, десантник, рятівник, розвідник, снайпер, поліцейський, прикордонник, радист) (1-11 кл.);

залучати офіцерів військових частин, воїнів АТО до проведення навчальних занять у школах із військової підготовки);

організувати тренувальні збори юнаків 10 класу середніх навчальних закладів на базі військових частин (ІІІ квартал 2015 р.).

Зміст програмового матеріалу у навчальній програмі «Захист Вітчизни», залежно від матеріальної бази навчального закладу та ін., може бути відкореговано на 20 відсотків у межах розділу. Послідовність вивчення тем вчитель може коригувати самостійно.

Під час вивчення предмета слід користуватися підручниками, посібниками та навчально-наочними матеріалами, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Опанування предмета відповідно до листа-роз'яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 р. № 1/9-444 та програми предмету (наказ МОН від 28.10.2010 р. №1021) здійснюється окремо для юнаків та дівчат. Поділ класів на групи юнаків та дівчат проводиться незалежно від кількості учнів у класі (але не менше ніж 5 осіб). Навчальний предмет при цьому в обох випадках носить назву «Захист Вітчизни». Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за навчальною програмою та підручниками для групи юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для групи дівчат.

В останньому періоді навчання (11 клас) з метою практичного закріплення рівня знань, вмінь та навичок учнів сплановуються та проводяться 3-х денні навчально-польові збори (для групи юнаків) та заняття у лікувально-оздоровчих закладах (для групи дівчат) відповідно до вищеназваного спільного наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації та обласного військового комісаріату.

Викладання розділу «Основи цивільного захисту» проводиться у другому семестрі навчального року. Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту» здійснюється під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного захисту) у загальноосвітніх навчальних закладах.

Основною організаційною формою вивчення «Захисту Вітчизни» в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладів є урок, що проводиться вчителем згідно з навчальним планом, програмою та календарно-тематичним (поурочним) плануванням у кабінеті «Захисту Вітчизни» («Основ медичних знань»), стрілецькому тирі, на стройовому майданчику, у навчально-тренувальному комплексі, єдиній смузі перешкод, місці для занять прикладною фізичною підготовкою. Урок як основна організаційна форма предмета «Захист Вітчизни» починається із шикування, виконання Гімну України, перевірки готовності учнів до уроку і тренування за тематикою уроку протягом 3-5 хв. На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних cил України.

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» юнаками та дівчатами проводиться окремо (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 № 1/9- 444). Навчальний предмет при цьому в обох випадках називається «Захист Вітчизни» з уточненням («Основи медичних знань» для дівчат). Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості учнів у класі (але не менше ніж 5 осіб). Якщо у групі є менше 5 осіб, то учні цієї групи навчаються за індивідуальними навчальними планами.

Разом з тим, дівчата, за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) та відповідно до рішення педагогічної ради навчального закладу, можуть навчатися за програмою для юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для дівчат «Основи медичних знань».

Юнаки вивчають такі розділи: Збройні сили України на сучасному етапі; тактична підготовка; вогнева підготовка; статути Збройних сил України; стройова підготовка; прикладна фізична підготовка; основи медичних знань і допомоги; основи цивільного захисту.

Дівчата – основи медичних знань і допомоги; домедична допомога у надзвичайних ситуаціях; основи цивільного захисту; міжнародне гуманітарне право про захист цивільного населення; домедична допомога в бойових умовах.

Розділ предмета «Основи цивільного захисту» для групи юнаків і для групи дівчат є спільним.

Практичне закріплення теоретичного матеріалу із розділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного захисту) в загальноосвітніх навчальних закладах.

Під час викладання предмета вступний урок та заняття з розділу «Основи цивільного захисту» дозволяється проводити спільно або окремо для груп юнаків і дівчат. Оплата за проведені заняття здійснюється тому вчителеві, який тарифікований на ці години.

Обов’язкова форма одягу для вчителя (викладача), під час проведення занять з предмета «Захист Вітчизни» – військова форма Збройних сил України.

Для учнів під час проведення занять із «Захисту Вітчизни» обов’язкова форма одягу військова (камуфляжна).

Контроль за проведенням занять учителями «Захисту Вітчизни», винесення на обговорення педагогічних рад питань щодо стану «Захисту Вітчизни» та військово-патріотичного виховання рекомендується здійснюється адміністрацією навчального закладу щорічно.

Навчально-польові заняття (збори) і заняття у лікувально-оздоровчому закладі проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів 11 класів наприкінці навчального року. Організовуються 3-х денні (18 годин) навчально-польові заняття (збори) на базі військових частин, військових комісаріатів, базових навчальних закладів та навчальних закладів які організуються та проводяться міськими/районними військовими комісаріатами та органами місцевого самоврядування.

Для більш ефективної організації навчально-польових зборів місцеві органи управління освітою спільно з військовими комісаріатами повинні визначити школи, на базі яких проводитимуться заняття, залучивши до них учнів з інших шкіл, об’єднавши їх у навчальні загони й відділення.

Стрільба зі стрілецької зброї, в тому числі з автомата та малокаліберної гвинтівки, проводиться на відповідно обладнаних стрільбищах і в тирах за планами військових комісаріатів на підставі наказів, погоджених з начальником гарнізону (командиром військової частини, начальником вищого навчального закладу), органом управління освітою і керівником навчального закладу.

Особливістю предмета «Захист Вітчизни» є його спрямованість на підготовку учнів до військової служби і виконання військових обов’язків у запасі, дій у надзвичайних ситуаціях. Отже, об’єктами навчальних досягнень учнів є не тільки якісні знання навчального матеріалу, а й набуття ними практичних умінь і навичок з основ військової справи, цивільного захисту, медичних знань і надання першої допомоги. Тому оцінюванню підлягає: • рівень засвоєння учнями знань з предмета під час усного чи письмового опитування, тестування;

 • рівень умінь застосовувати теоретичні знання під час практичних занять, у ході яких учні виконують підготовчі, початкові і навчальні вправи, прийоми і способи тактичних, вогневих дій та дій у надзвичайних ситуаціях;

 • рівень оволодіння практичними вміннями та навичками, що виявляються під час виконання нормативів, контрольних вправ (занять).

Контрольні вправи та нормативні показники подано у додатках до навчальної програми «Захист Вітчизни» (для навчальних закладів системи загальної середньої освіти), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 30.07.2015 № 826 «Про внесення змін до навчальної програми «Захист Вітчизни» для 10-11 класу загальноосвітніх навчальних закладів».

Оцінювання рівня засвоєння учнями програмового матеріалу здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ МОНмолодьспорту від 13.04.2011 № 329), які визначають загальні підходи до визначення рівня начальних досягнень учнів. Протягом навчального року рекомендується проводития не менше чотирьох контрольних занять з оцінювання навчальних досягнень учнів як в групі юнаків, так і в групі дівчат.

Семестрова оцінку у 10-11 класах виставляється на основі поточних оцінок та оцінок за контрольні заняття, які проводяться після вивчення конкретної теми або декількох тем.

Річна оцінка у 10 класі виставляється на основі семестрових оцінок. Річна оцінка в 11 класі виставляється на основі семестрових оцінок та оцінки за навчально-польові збори або за заняття у лікувально-оздоровчому закладі. Алгоритм оцінювання передбачає, що оцінки за навчально-польові збори та заняття у лікувально-оздоровчому закладі мають вирішальне значення при виставленні індивідуальної оцінки за другий рік навчання.

Під час виконання навчальних вправ і нормативів та тренувань з вогневої, прикладної фізичної, тактичної підготовки, військової топографії, основ цивільного захисту, першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях потрібно врахувати деякі особливості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних випадків:

1. Контрольні навчальні нормативи з прикладної фізичної підготовки складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров'я.

2. Кожній заліковій вправі має передувати спеціальна підготовка (не менше як на двох заняттях).

3. Перед складанням норматива з прикладної фізичної підготовки учитель проводить розминку, а після неї - відновлювальні вправи.

4. Учитель зобов'язаний забезпечити безумовне дотримання правил і вимог безпеки під час виконання учнями нормативів.

При виконанні нормативів також мають ураховуватися фізіологічні особливості (для дівчат) та релігійні погляди учнів. Слід враховувати, що час на виконання нормативів для дівчат, які навчаються за програмою для юнаків та з основ цивільного захисту, збільшується на 10 відсотків.

Керівники навчальних закладів зобов’язані вживати заходів щодо попередження загибелі та травмування учнів, встановлювати необхідні вимоги безпеки під час роботи з озброєнням та військовою технікою, під час здійснення маршу в район занять, проведення занять, стрільб, спеціальних занять і робіт, своєчасно доводити ці вимоги до учнів та досягати їх суворого виконання.

Перед початком занять керівник навчального закладу зобов'язаний особисто впевнитися, що для занять створені безпечні умови, учні засвоїли вимоги безпеки та мають достатні практичні навички щодо їх виконання.

Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки на заняттях несуть викладачі предмета «Захист Вітчизни».

Відповідно до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», прийнятого наказом МОН України від 18.04.2006 р. №304, на початку навчального року перед початком занять у кабінеті «Захист Вітчизни» вчителі предмета зобов’язані провести первинний інструктаж з учнями з безпеки життєдіяльності (юнаки та дівчата). Запис про його проведення фіксується у спеціальному Журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається у кабінеті «Захисту Вітчизни». Учні, які інструктуються, розписуються про проведений інструктаж.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття з тактичної, вогневої, стройової, прикладної фізичної підготовки, військової топографії, основ цивільного захисту та виконанням контрольних нормативів, реєструється в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку.

Під час вивчення «Захисту Вітчизни» учитель та учні повинні дотримуватися вимог безпеки на місці проведення занять з предмета, які викладені у «Правилах безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації» (наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 21.08.2000 р. № 213).

З метою підвищення протимінної безпеки населення та дітей Міністерство освіти і науки рекомендує у загальноосвітніх навчальних закладах спланувати цикл уроків та виховних заходів, присвячених поводженню учнів з вибухонебезпечними предметами, на які учні можуть наразитися (лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 № 1/9-419 «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах»).

Зазначені заходи можуть бути проведені для всіх категорій учнів на уроках з предметів «Фізична культура», «Захист Вітчизни» та виховних годинах у загальноосвітніх навчальних закладах. Для проведення уроків рекомендовано використовувати відеоматеріали з питань протимінної безпеки для загального населення та дітей, що розроблені Державною службою з надзвичайних ситуацій, ОБСЄ, ЮНІСЕФ та отримали статус соціальної реклами від Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення. З цими матеріалами можна ознайомитись в Інтернеті за посиланнями:https://www.dropbox.com/s/6tqoszr2xmiz5lj/Mines.mp4;

https://www.dropbox.com/s/wra85b4hfpdmagn/mns%20720x576%20low%2003.08.14.avi;https://www.dropbox.com/s/z8fz2ktrd2f0nm7/mns%20720x405%2003.08.14.mp4.

Учителям необхідно надавати організаційно-методичну допомогу та брати участь у проведенні зазначених заходів.

Для активізації військово-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах та з метою якіснішої підготовки команд навчальних закладів до участі у дитячо-юнацькій військово-спортивній патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), інших заходах військово-патріотичного та спортивного спрямування відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 «Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів» та спільного наказу департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації та Тернопільського обласного військового комісаріату від 15.08.2013 №450/215 виділяється 0,5 ставки керівника гуртка на проведення гурткової роботи з військово-патріотичного та спортивного напряму, яку повинні проводити вчителі «Захисту Вітчизни» та фізичної культури. Під час проведення гурткової роботи необхідно керуватися «Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», програмою предмета «Захист Вітчизни», програмами гуртків військово-патріотичного, військово-спортивного та військово-прикладного спрямування, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України:


 1. Програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки» (авт. Олексюк В.Л., Горчинська Л.В., Єпіфанцев І.В.), лист МОНмолодьспорту України № 1.4/18-Г-219 від 11.04.2011 р.

 2. Програма гуртка «Юний рятувальник» (авт. Сагайдак Л.Д. та інші), лист МОНмолодьспорту України №1.4/18-Г-459 від 25.06.2011 р.

 3. Навчальна програма гуртка козацько-лицарського-спрямування «Джура» (авт. Бондарчук О.С.), лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 14.06.2012 № 14.1/12–Г–119.

 4. Навчальна програма гуртка «Зірниця» (авт. Коломоєць Г.А.), лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 06.03.2012 № 14.1/12-Г-70.

Навчально-методичне забезпечення зазначено в Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/.

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: загальнодержавний методично-інформаційний журнал «Основи Захисту Вітчизни» та журнал «Оборонний вісник».

Зокрема журнал «Оборонний вісник» – друковане щомісячне видання Центру воєнної політики та політики безпеки (ЦВППБ), що містить широкий спектр інформації військової сфери, яка може використовуватися вчителями і учнями загальноосвітніх навчальних закладів під час підготовки та проведення уроків з предмета «Захист Вітчизни».

Особливістю видання є поєднання інформаційних, аналітичних матеріалів, новин сектору безпеки і оборони України та за військові структури (формування) провідних країн світу.

Допоміжним матеріалом для вчителів буде тематичний розділ з вичерпною, підготовленою профільними фахівцями інформацією, в обсягах та змістом навчального матеріалу та періодичністю відповідно до річного тематичного плану. Розділ журналу «Мій погляд», Internet- сторінка сайту ЦВППБ (www.defpol.org.ua) та електронна адреса (е-mail: info@defpol.org.ua) відкрита для налагодження зворотного зв’язку з аудиторією читачів, обговорення з ними проблемних питань та висвітлення досвіду з питань організації військово-патріотичного виховання, а також для надання відповідей, що виникатимуть під час підготовки до проведення та викладання предмета «Захист Вітчизни».

Інформаційні ресурси


 1. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua.

 2. Офіційний веб-сайт Інститут інноваційних технологій і змісту освіти/ [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://iitzo.gov.ua.

 3. Офіційний веб-сайт Національної академії педагогічних наук України / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ipv.org.ua .

 4. Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua.

знань" / [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.ostriv.in.ua.

 1. Сайт газети «Народна армія» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.na.mil.gov.ua/

 2. Сайт журналу «Військо України» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://viysko.com.ua/

 3. Сайт науково-теоретичного та науково-практичного журналу «Наука і оборона» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nio.mil.gov.ua.

 4. Сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій України / [Електронний ресурс] – http://www.mns.gov.ua.

 5. Сайт Товариства сприяння обороні України / [Електронний ресурс] – http://tsou.org.ua.

 6. Сайт Товариства Червоного Хреста України / [Електронний ресурс] –http://www.redcross.org.ua.

 7. Сайт методично-інформаційного журналу «Основи захисту Вітчизни» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://3axuct.at.ua.

Вчитель також може залучати матеріали з інших українських Інтернет- ресурсів.

Методист інституту М.М.ФукаПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал