Методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році, що додаютьсяСторінка20/29
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.24 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технологій та креслення у 2015/2016 навчальному році


Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання у 2015/2016 навчальному році передбачено:

 • у 5-6 класах – 2 год. на тиждень;

 • у 7 класах – 1 год. та тиждень;

 • у 8 класах – 2 год. на тиждень;

 • у 9 класах – 1 год. на тиждень;

 • у 10-11 класах (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень;

 • у 10-11 класах технологічного профілю – 6 год. на тиждень.

Окрім того, кількість годин на вивчення навчального предмета може збільшуватись за рахунок часу варіативної складової навчальних планів, передбаченої на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації. Також за рахунок варіативної складової можна впроваджувати курси за вибором технологічного спрямування.

У 2015/2016 навчальному році трудове навчання буде вивчатися за такими навчальними програмами:

5 – 7 класи – «Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи» (авт.: В. Сидоренко та інші), затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 585;

8 – 9 класи – «Трудове навчання. 5 – 9 класи» (нова редакція) (за загальною редакцією В. Мадзігона);

10 – 11 класи - «Технології. 10-11 класи» (авт.: А. Терещук та інші).

Всі зазначені навчальні програми та програми з креслення розміщено на офіційному веб-сайті МОН України (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/ ).

Змістове наповнення навчального предмета «Технічна творчість» (для спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу) може здійснюватися за рахунок курсів за вибором відповідного спрямування.

Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання має відбуватися окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 р. № 128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських.

Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній основі, можна скористатись іншими варіантами формування груп:


 • з паралельних класів;

 • формування змішаної групи хлопців і дівчат;

 • поділ на групи за рахунок варіативної частини навчального плану.

При умові поділу класу або паралельних класів на групи відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02. р. № 128, учні мають право навчатися у будь-якій групі, яка відповідає їх інтересам, незалежно від своєї гендерної приналежності.

Навчальна програма з трудового навчання у 5-7 класах спрямована на досягнення головної мети трудового навчання в середній школі, а саме: формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.

Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.

Наказом МОН України від 29.05.2015 № 585 до навчальної програми з трудового навчання у 5-7 класах внесено зміни. Розвантаження навчальної програми здійснювалось з позиції того, що для сучасних школярів існує потреба в формуванні відповідного досвіду використання знань й умінь для розв’язання практичних завдань, значимих для них або наближених до життя. З цією метою з програми вилучено термін «процес». Натомість основним поняттям для змісту навчальної програми залишається «технологія» як практична діяльність людини.

Важливим також було усунення матеріалу, що дублюється в програмах інших предметів. Так, у 6-му класі (1-й і 2-й блоки) усунено часткове дублювання біологічних понять про продукти харчування, їх склад. Зміст теми спрощено і розглядається «Технологія збереження поживних речовин у продуктах харчування під час приготування їжі».

Кожен урок повинен містити практичну роботу. Зміст практичних робіт визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. До переліку практичних робіт варто включати такі, що сприяють формуванню національно-патріотичних почуттів учнів. Зокрема, це можуть бути предмети і речі, що у своєму змісті пов’язані з народною культурою українців, а саме: виготовлення декоративно ужиткових і ремісничих виробів, що були характерними для побуту українців.

Також це можуть бути вироби військово-патріотичного призначення (різноманітні за конструкцією та складністю виготовлення «пічки», «якорі» для пошуку розтяжок, маскувальні сітки, сумки для аптечок, рукавиці, сувеніри з патріотичною символікою тощо).

У журналі обліку навчальних занять фіксується тільки тема уроку відповідно до програми предмету Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак не виключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього модуля або його окремої частини. Проте бажано, щоб такі уроки в навчальному процесі були поодинокими.

Резерв часу, передбачений програмою, учитель може використати на підсилення окремих складових навчальної програми на свій вибір.

Завдяки своїй спрямованості на реалізацію принципу варіативності програма дозволяє навчальному закладу планувати навчальний матеріал відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей учнів та їхніх інтересів. Вона містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну складову.

Обов’язкова для вивчення складова обирається вчителем із запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, матеріально-технічного забезпечення та інтересів учнів.

Для 5-7 класів пропонується на вибір два блоки:

5 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП.Блок 2. Технологія виготовлення текстильних виробів з аплікацією.

6 клас


Блок 1.Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту.

Блок 2. Технологія виготовлення вишитих виробів.

7 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із деревини.Блок 2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком.

Кожен блок складається з чотирьох розділів: • Основи матеріалознавства.

 • Технологія виготовлення виробів.

 • Основи техніки, технологій і проектування.

 • Технологія побутової діяльності.

Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні ознайомляться з тими матеріалами та їх властивостями, які будуть використовувати в роботі під час освоєння обраного блоку.

Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час його вивчення учні ознайомлюються з послідовністю виготовлення виробу, операціями, інструментами, пристосуваннями, які при цьому застосовуються, виготовляють виріб.

Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайомлює учнів із технікою, механізмами, машинами, сучасними технологіями та процесами. У цьому розділі також передбачено вивчення основ проектної діяльності, яка буде впроваджуватися при вивченні варіативних модулів. Тему «Основи проектної діяльності» доцільно вивчати за двома варіантами:

1) останньою темою обов’язкової для вивчення складової, після якої відразу планується вивчення варіативних модулів;

2) під час освоєння варіативних модулів.

Для набуття учнями корисних навичок програмою передбачено розділ «Технологія побутової діяльності». Особливість цього розділу полягає у тому, що його можна вивчати в будь-який час (на початку вивчення курсу, після вивчення базового блоку, у кінці вивчення курсу), не порушуючи при цьому календарний план. Але слід зазначити, що розділи «Основи матеріалознавства», «Технологія виготовлення виробів» та «Основи техніки, технологій і проектування» викладаються в послідовності, зазначеній у програмі.

Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено навчальною програмою.

Розподіл годин у програмі на вивчення тем у модулі орієнтовний. Вчитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчення питань у межах окремої теми. Розподіл навчальних годин у межах теми здійснюється безпосередньо вчителем.5 клас

Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (26 год.)

1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП (26 год.)

2. Технологія виготовлення текстильних виробів з аплікацією (26 год.)

Варіативна складова. Два модулі (40 год.)

Варіативний модуль 1 (20 год.)

Варіативний модуль 2 (20 год.)

Резерв часу (4 год.)


Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВПз/п

Розділи і теми

Кількість

годин
Обов’язкова для вивчення складова
1

Вступ

(1)

2

Розділ 1. Основи матеріалознавства

(3)
Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Фанера, ДВП.

1
Тема 1.2. Властивості фанери та ДВП.

2

3

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП

(14)
Тема 2.1. Розмічання заготовок.

1
Тема 2.2. Пиляння фанери та ДВП.

7
Тема 2.3. Прийоми свердління фанери та ДВП.

1
Тема 2.4. Підготовки деталей виробу до оздоблення.

2
Тема 2.5. Способи з’єднання деталей із фанери та ДВП.

1
Тема 2.6. Оздоблення виробів із фанери та ДВП. Ознайомлення з професіями деревообробної промисловості.

2

4

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

(4)
Тема 3.1. Знаряддя праці, які використовують у побуті.

1
Тема 3.2. Поняття про деталь. Способи отримання деталей.

1
Тема 3.3. Основи проектної діяльності.

2

5

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

(4)
Тема 4.1. Технологія безпечного користування побутовими електроприладами.

1
Тема 4.2. Культура споживання їжі. Етикет за столом.

2
Тема 4.3. Елементи грамоти споживача.

1
Варіативна складова

40

6

Варіативний модуль.

20

7

Варіативний модуль.

20

8

Резерв часу.

4
Разом:

70


Блок 2. Технологія виготовлення текстильних виробів з аплікацієюз/п

Розділ і тема

Кількість

годин
Обов’язкова для вивчення складова
1

Вступ

(1)

2

Розділ 1. Основи матеріалознавства

(3)
Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Матеріали для виготовлення аплікацій.

1
Тема 1.2. Короткі відомості про текстильні волокна.

2

3

Розділ 2. Оздоблення виробів аплікацією

(14)
Тема 2.1. Аплікація як вид художнього оздоблення виробів.

2
Тема 2.2. Виготовлення виробу з аплікацією.

8
Тема 2.3. Технологія оздоблення виробу з аплікацією.

4

4

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

(4)
Тема 3.1. Знаряддя праці, які використовують у побуті.

1
Тема 3.2. Поняття про деталь. Способи отримання деталей.

1
Тема 3.3. Основи проектної діяльності.

2

5

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

(4)
Тема 4.1. Технологія безпечного користування побутовими електроприладами.

1
Тема 4.2. Культура споживання їжі. Етикет за столом.

2
Тема 4.3. Елементи грамоти споживача.

1
Варіативна складова

40

6

Варіативний модуль.

20

7

Варіативний модуль.

20

8

Резерв часу.

4
Разом:

70
6 клас

Обов’язкова для вивчення складова.

Обирається один блок (26 год)1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту (26 год)

2. Технологія виготовлення вишитих виробів (26 год)

Варіативна складова. Два модулі (40 год)

Варіативний модуль 1 (20 год)

Варіативний модуль 2 (20 год)

Резерв часу (4 год)


Блок 1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту

з/п

Розділ і тема

Кількість годин
Обов’язкова для вивчення складова

26

1

Розділ 1. Основи матеріалознавства

(2)
Тема 1.1. Види та притзначення конструкційних матеріалів. Тонколистовий метал та дріт

2

2

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту

(16)
Тема 2.1. Розмічання заготовок на листовому металі

4
Тема 2.2. Різання та обпилювання деталей із тонколистового металу

2
Тема 2.3. Способи з’єднання деталей із тонколистового металу

2
Тема 2.4. Вирівнювання, розмічання, різання та виготовлення виробів із дроту

4
Тема 2.5. Оздоблення виробів із тонколистового металу та дроту

4

3

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

(4)
Тема 3.1. Механізми і машини, Свердлильний апарат

2
Тема 3.2. Основи проектної діяльності

2

4

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

(4)
Тема 4.1. Технологія збереження поживних речовин у продуктах харчування під час приготування їжі

1
Тема 4.2. Технологія догляду за житлом

2
Тема 4.3. Технологія догляду за волоссям

1
Варіативна складова

40

5

Варіативний модуль

20

6

Варіативний модуль

20

7

Резерв часу

4
Разом:

70


Блок 2. Технологія виготовлення вишитих виробівз/п

Розділи і теми

Кількість

годин
Обов’язкова для вивчення складова

26

1

Розділ 1. Основи матеріалознавства

(4)
Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Текстильні матеріали рослинного походження

2
Тема 1.2. Властивості текстильних матеріалів

2

2

Розділ 2. Технологія виробів вишивкою

(14)
Тема 2.1. Вишивка як традиційний вид декоративно-ужиткового мистецтва

2
Тема 2.2. Основи побудови композиції у вишивці

2
Тема 2.3. Виготовлення вишитого виробу

10

3

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

(4)
Тема 3.1. Механізми і машини. Швейна машина

2
Тема 3.2. Основи проектної діяльності

2

4

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

(4)
Тема 4.1. Технологія збереження поживних речовин у продуктах харчування під час приготування їжі

1
Тема 4.2. Технологія догляду за житлом

2
Тема 4.3. Технологія догляду за волоссям

1
Варіативна складова

40

5

Варіативний модуль

20

6

Варіативний модуль

20

7

Резерв часу

4
Разом:

70
7 клас

Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (16 год)

1. Технологія виготовлення виробів із деревини (16 год)

2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком (16 год)

Варіативна складова. Один модуль (16 год)

Варіативний модуль (16 год)

Резерв часу (3 год)


Блок 1. Технологія виготовлення виробів із деревиниПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал