Методичні рекомендації щодо виконання завдань професійно-психологічної практики в середніх загальноосвітніх закладахСторінка2/15
Дата конвертації08.01.2017
Розмір1.82 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Продовження таблиці 1.11

2

3

4

3. Психодіагностична діяльність

Виробнича установа (організація)

 • Діагностика загальних властивостей особистості працівника (за картою Платонова або 16-PF або FPI)

 • Діагностика професійно-важливих якостей працівника (професійна мотивація, професійні здібності, професійно-важливі психодинамічні властивості, професійна самосвідомість, професійно-важливі характерологічні особливості) – за методиками Є.Клімова, Є.Ільїна,

 • Діагностика професійної діяльності працівника (за схемою аналітичної психограми);

 • Діагностика психологічних станів працівника (професійна адаптація, професійний стрес, професійне вигоряння);

 • Діагностика психологічного клімату колективу (за методиками Лірі, соціометрією Морено, дослідженнями ЦОЄ, дослідження конфліктності) та стилю керівництва (за методиками О.Журавльова, Є.Ільїна).
Список методик, що проведені при діагностуванні (за сферами – когнітивна, мотиваційно-особистісна, соціально-психологічна)

Протоколи діагностування за всіма методиками з обробкою результатів за ключами

4. Корекційно-розвиваюча та реабілітаційно-профілактична діяльність

Дошкільні заклади

 1. Корекційно-розвиваюча діяльність щодо вдосконалення когнітивної сфери дошкільників (за наслідками психодіагностики та в напрямку підвищення готовності до школи);

 2. Корекційно-розвиваюча діяльність щодо вдосконалення мотиваційно-особистісної сфери дошкільників (за наслідками психодіагностики та в напрямку підвищення готовності до школи);

 3. Корекційно-розвиваюча діяльність щодо вдосконалення соціально-психологічної сфери дошкільників (за наслідками психодіагностики);

Корекційно-розвиваюча програма «….» (або Програма корекційно-розвивальних ігор та вправ)

Продовження таблиці 1.11

2

3

4

4. Корекційно-розвиваюча та реабілітаційно-профілактична діяльність

Середня ЗОШ

 1. Корекційно-розвиваюча діяльність щодо вдосконалення когнітивної сфери учнів (за наслідками психодіагностики);

 2. Корекційно-розвиваюча діяльність щодо вдосконалення мотиваційно-особистісної сфери учнів (за наслідками психодіагностики);

 3. Корекційно-розвиваюча діяльність щодо вдосконалення соціально-психологічної сфери учнів (за наслідками психодіагностики);

Корекційна програма (програма тренінгу) «……..»

Вища школа

 1. Корекційно-розвиваюча діяльність щодо вдосконалення когнітивної сфери студентів (за наслідками психодіагностики);

 2. Корекційно-розвиваюча діяльність щодо вдосконалення мотиваційно-особистісної сфери студентів (за наслідками психодіагностики);

 3. Корекційно-розвиваюча діяльність щодо вдосконалення соціально-психологічної сфери студентів (за наслідками психодіагностики);

Корекційна програма (програма тренінгу) «……..»

Медичний заклад

 1. Корекційно-реабілітаційна та профілактично-розвиваюча діяльність щодо розвитку компенсаторних та відновлювальних особистісних механізмів
Корекційно-реабілітаційна програма «….»

Виробнича установа (організація)

 1. Соціально-психологічні тренінги та ділові (рольові) ігри щодо вдосконалення сумісної діяльності

Програма соціально-психологічного тренінгу (ділової гри) «….»

Продовження таблиці 1.11

2

3

4

5. Консультативна та просвітницька діяльність

Всі сфери

 1. Консультативно-просвітницька діяльність за запитами

Щоденник (журнал) консультацій

Розробка психолого-просвітницького заходу

Дошкільні заклади

 1. Консультативна діяльність за запитами батьків;

 2. Консультативна діяльність за запитами вихователів та адміністрації закладу;

 3. Проведення просвітницького заходу щодо обраної стажером теми, актуальної для колективу закладу (на нараді, методичних зборах, батьківських зборах тощо);

Щоденник (журнал) консультацій

Розробка психолого-просвітницького заходу

Середня ЗОШ

 1. Консультативна діяльність за запитами учнів;

 2. Консультативна діяльність за запитами батьків;

 3. Консультативна діяльність за запитами вчителів та адміністрації закладу;

 4. Проведення просвітницького заходу щодо обраної стажером теми, актуальної для колективу закладу (на нараді, методичних зборах, батьківських зборах, виховному заході для учнів тощо);

Щоденник (журнал) консультацій

Розробка психолого-просвітницького заходу

Вища школа

 1. Консультативна діяльність за запитами студентів;

 2. Консультативна діяльність за запитами викладачів та адміністрації закладу;

 3. Проведення просвітницького заходу щодо обраної стажером теми, актуальної для колективу закладу (на нараді, методичних зборах, студентських зборах тощо);

Щоденник (журнал) консультацій

Розробка психолого-просвітницького заходу

Медичний заклад

 1. Консультативна діяльність за запитами хворих та медичного персоналу

Щоденник (журнал) консультацій

Розробка психолого-просвітницького заходу

Продовження таблиці 1.11

2

3

4
Виробнича установа

 1. Консультативна діяльність за запитами працівників та адміністрації

Щоденник (журнал) консультацій

Розробка психолого-просвітницького заходу

6 Аналітична діяльність

Всі сфери

 1. Аналіз діяльності практичного психолога закладу за факторно-критеріальною моделлю;

Оцінна частина факторно-критеріальної моделі (спеціально не вирізняється)


 1. Аналіз діагностичних матеріалів;


Зведені таблиці результатів діагностування

Діагностичні висновки за результатами дослідження окремої сфери людини (за обраними завданнями психодіагностики)

 1. Аналіз ефективності корекційно-розвиваючих заходів;Аналітичні висновки за результатами спостережень за учасниками корекційно-розвивальних програм щодо змін в їхній поведінці та діяльності

 1. Аналіз ефективності консультативної діяльності;

Аналіз причин повторних звернень


 1. Рефлексія власної практичної діяльності (в межах підготовки до презентації результатів стажування)

Самооцінка діяльності за факторно-критеріальною моделлю

 1. Аналіз ефективності консультативної діяльності;

Аналіз причин повторних звернень


 1. Рефлексія власної практичної діяльності (в межах підготовки до презентації результатів стажування)

Самооцінка діяльності за факторно-критеріальною моделлю

Продовження таблиці 1.11

2

3

4

6 Аналітична діяльність

Дошкільні заклади

 1. Складання психологічної характеристики вихованця (або дитячої групи)

Психологічна характеристика вихованця (або соціально-психологічна характеристика дитячої групи)

Середня ЗОШ

 • Складання психологічної характеристики учня (або класу)

Психологічна характеристика учня (або соціально-психологічна характеристика класу)

Вища школа

 1. Складання психологічної характеристики студента (або студентської групи)

Психологічна характеристика студента (або соціально-психологічна характеристика студентської групи)

Медичний заклад

 1. Складання психологічної характеристики хворого

Психологічна характеристика хворого (у вигляді психологічного висновку)

Виробнича установа (організація)

 1. Складання психологічної характеристики працівника (або виробничого колективу)

Психологічна характеристика працівника (або соціально-психологічна характеристика трудового колективу)

7. Дослідницька діяльність

Всі сфери

 1. Проведення емпіричного дослідження (або його частини) щодо виконання завдань дипломної роботи (за вимогою закладу або організації)

Результати проведення емпіричного дослідження (подаються керівникові дипломної роботи)

8. Презентація результатів стажерської діяльності

Всі сфери

 1. Підготовка матеріалів та виступ перед колективом школи / адміністрацією (на нараді, семінарі, методичних зборах тощо) за результатами власної професійно-психологічної діяльності;

 2. Підготовка матеріалів стажування та доповідь результатів на підсумковій конференції з стажування

Оформлена папка з матеріалами проходження професійно-психологічної практики (стажування)
Звіт про проходження професійно-психологічної практики (стажування)


1.2.1. Програма професійно-психологічної практики в загальноосвітньому навчальному закладі (за напрямками діяльності) та загальні вимоги й рекомендації щодо її виконання1

1.2.1. Програма професійно-психологічної практики диференціює зміст кваліфікаційної діяльності стажера, що має бути виконаним за час стажування. Стажер має виконати завдання в межах кожного напрямку діяльності практичного психолога. Окремі види в межах кожного з напрямків мають бути узгоджені з планами діяльності психолога установи та керівником стажування.

Складові програми мають наступний зміст (див.табл.1.2.)

Таблиця 1.2.Основні компоненти професійно-практичної діяльності стажера навчального закладу

Напрямки (1)

Зміст діяльності (2)

1. Організаційна діяльність

 1. Складання плану діяльності стажера

 2. Організація виконання практичних завдань стажування

 3. Добір груп досліджуваних щодо дослідницької роботи

 4. Коригування стажером власної діяльності з планами діяльності закладу (з планом роботи практичного психолога, завданнями адміністрації, розкладом занять та інших заходів)

2. Навчально-професійна діяльність

 1. Вивчення планів, напрямків, способів роботи, нормативної бази, звітної документації конкретної психологічної служби

3. Психодіагностична діяльність

 1. Діагностика когнітивної, мотиваційно-особистісної та соціально-психологічної сфер учнів;

4. Корекційно-розвиваюча діяльність

 1. Корекційно-розвиваюча діяльність щодо вдосконалення когнітивної сфери учнів (за наслідками психодіагностики);

 2. Корекційно-розвиваюча діяльність щодо вдосконалення мотиваційно-особистісної сфери учнів (за наслідками психодіагностики);

 3. Корекційно-розвиваюча діяльність щодо вдосконалення соціально-психологічної сфери учнів (за наслідками психодіагностики);

Продовження табл.1.2

(1)

(2)

5. Консультативна та просвітницька діяльність

 1. Консультативна діяльність за запитами учнів;

 2. Консультативна діяльність за запитами батьків;

 3. Консультативна діяльність за запитами вчителів та адміністрації закладу;

 4. Проведення просвітницького заходу щодо обраної стажером теми, актуальної для колективу закладу (на нараді, методичних зборах, батьківських зборах, виховному заході для учнів тощо);

6. Аналітична діяльність

 1. Аналіз діяльності практичного психолога закладу (за факторно-критеріальною моделлю);

 2. Аналіз діагностичних матеріалів;

 3. Аналіз ефективності корекційно-розвиваючих заходів;

 4. Аналіз ефективності консультативної діяльності;

 5. Складання психологічної характеристики учня (або класу)

 6. Рефлексія власної практичної діяльності (в межах підготовки до презентації результатів стажування)

7. Дослідницька

діяльність

 1. Проведення емпіричного дослідження (або його частини) щодо виконання завдань дипломної роботи

8. Презентація результатів стажерської діяльності

 1. Підготовка матеріалів та виступ перед колективом школи / адміністрацією (на нараді, семінарі, методичних зборах тощо) за результатами власної професійно-психологічної діяльності;

 2. Підготовка матеріалів стажування та доповідь результатів на підсумковій конференції з стажування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал