Методичні рекомендації щодо виконання завдань професійно-психологічної практики в середніх загальноосвітніх закладахСторінка13/15
Дата конвертації08.01.2017
Розмір1.82 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Профіль особистості

Номер

шкали


Початкова

оцінка


Стандартна оцінка, бали

9

8

7

6

5

4

3

2

1

І

ІІ

ІІІІV

V

VIVII

VIII


ІХ

Х

ХІХІІ
.

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

.Друга процедура пов‘язана з переведенням початкових оцінок у стандартні оцінки 9-бальної шкали за допомогою таблиці. Одержані значення стандартних оцінок відмічають у відповідному стовпчику протоколу нанесення умовного позначення (коло, хрестик тощо) у точці відповідної величини стандартної оцінки за кожною шкалою. З‘єднуючи прямими лініями відзначені точки, отримують графічне зображення особистості.

Аналіз результатів слід починати з перегляду своїх листків з відповідями досліджуваних, уточнюючи, яка відповідь дана на перше запитання. У разі негативної відповіді, яка визначає небажання досліджуваного відповідати відверто на поставлені запитання, слід вважати, що дослідження не відбулося. У разі позитивної відповіді на перше запитання, після обробки результатів дослідження, уважно вивчається графічне зображення профілю особистості, виявляються усі високі та низькі оцінки. До низьких відносяться оцінки у діапазоні 1—3 бала, до середніх – 4—6 балів, до високих – 7—9 балів. Слід звернути особливу увагу на оцінку за шкалою ІХ, яка має важливе значення для загальної характеристики вірогідності відповідей.


Дешифратор

Номер

шкали


Назва шкали та кількість питань

Відповіді за номерами питаньТак

Ні

І

Невротичність

17

4, 5, 12, 15, 22, 26, 31, 41, 42, 57, 66,

72, 85, 86, 89, 10549ІІ

Спонтанна

агресивність

13

32, 35, 45, 50, 64, 73, 77, 93, 97, 99,

103, 112, 114


99


ІІІ

Депресивність

14


16, 24, 27, 28, 30, 40, 48, 56, 61, 74,

84, 87, 88, 100IV

Роздратованість

11


6, 10, 58, 69, 76, 80, 82, 102, 104,

107, 110


V

Спілкування

15

2, 19, 46, 52, 55, 94, 106

3, 8, 23,

53, 67, 71,

79, 113


VI

Врівноваженість

10

14, 21, 29, 37, 38, 59, 91, 95, 108, 111
VII

Реактивна агресивність

10

13, 17, 18, 36, 39, 43, 65, 75, 90, 98VIII

Сором‘язливість

10

9, 11, 20, 47, 60, 70, 81, 83, 109

33

ІХ

Відвертість

13

7, 25, 34,. 44, 51, 54, 62, 63, 68, 78,

92, 96, 101Х

Екстраверсія-

інтроверсія

12

2, 29, 46, 51, 55, 76, 93, 95, 106,

110


20, 87Номер

шкали

Назва шкали та кількість

питань

Відповіді за номерами питаньТак

Ні

ХІ

Емоційна

лабільність

14

24, 25, 40, 48, 80, 83, 84, 85, 87, 88,

102, 112, 11359


ХІІ

Мужність-жіночість

15

18, 29, 33, 50, 52, 58, 59, 65, 91, 104

16, 20, 31,

47, 84


Методика 2.

Определение индивидуальных личностных особенностей с помощью методики «Понимание пословиц»

Как и в предыдущей методике, данное задание определяет понимание переносного смысла, не прямо отраженного в словесном виде. Пословицы, как и загадки, относятся к сфере народного творчества. Они во многом отражают этнические особенности, что особенно заметно при сравнении пословиц разных народов. Сравните содержание двух пословиц: туркменской — «Поселился у горы, так гора обвалилась. Поселился у реки, так река высохла» и русской — «Пришла беда — отворяй ворота» или «На бедного Ванюшку все шишки валятся». Пословицы содержат в себе указания на способы поведения в различных ситуациях, причем это могут быть совершенно различные способы, иногда даже диаметрально противоположные. Сравните русские пословицы: «Яблоко от яблони недалеко падает» и «Даже на одной ветке могут быть разные яблоки» или «Тише едешь, дальше будешь» и «Куй железо, пока горячо».

В классической методике, широко применяемой в клинике, используется только способность испытуемых отличить пословицы от похожих на них обычных предложений (методика «Соотношение пословиц, метафор и фраз»). Ошибкой испытуемых является объединение в одном классе внешне похожих высказываний типа «Цыплят по осени считают» и «Цыплята вырастают к осени», тогда как фраза «О деле судят по результатам» оказывается неподходящей.

Точно так же метафора «Золотая голова» должна попасть в одну группу с фразой «Умная голова», но не с фразой «Художник сделал статуэтку с позолоченной головой».В предлагаемой методике оценивается не только понимание переносного смысла пословиц, но и соотнесение их с предпочитаемым стилем собственной жизнедеятельности. Как уже указывалось, пословицы могут закреплять противоположные способы поведения, и предпочитание тех или иных пословиц позволит испытуемым отнести себя к разным типам поведения.

Бланк регистрации бальных оценок


Материал и инструкция для проведения методики. Испытуемым предъявляется набор из 35 пословиц, преимущественно русских, ориентированных на определение двух основных свойств человека: быть, .т.е. отказаться от своего эгоцентризма и вещизма, проявлять внутреннюю активность, и иметь, т. е. жить во имя собственных интересов, особенно материальных. Эрих Фромм говорил, что большинство людей относятся ко второму типу, так как отказаться от своей ориентации на обладание слишком трудно. Испытуемые после прочтения каждой пословицы в специальном бланке (рис. 7.12.1) по 5-балльной шкале определяют свое личное отношение к пословице и ее использование в своем обычном поведении: 5 баллов — типично для поведения, 4 — часто, 3 — иногда, 2 — редко, 1 — совсем нетипично, 0 — не понял смысла пословицы вообще. Затем полученные оценки суммируются по столбцам, и наибольшая сумма (иногда две наибольших) указывает на индивидуальные особенности поведения. Значительное количество нулевых показателей оценивается, как снижение способности испытуемого понимать переносный смысл.
Интерпретация значений. По Фромму, у каждого человека жизненная стратегия сосредоточена на решении двух основных вопросов: достижения своих личных целей — материальных, духовных, престижных и пр. и создания хороших взаимоотношений с другими людьми. Между этими полюсами возможны разные сочетания с преимущественной ориентацией в ту или иную сторону. Они и составляют предлагаемую ниже типологию.

Тип 1 — «черепаха» — уход под панцирь, отказ от достижения целей и от участия во взаимоотношений с другими участниками, один из вариантов самодостаточности. Тип 2 — «акула» — силовая стратегий цели, конфликт решается выигрышем только для себя. Тип 3 — «медвежонок» — сглаживание углов, любят, чтобы их понимали и ценили, ради чего жертвуют успехом. Тип 4 — «лиса» — стратегия хитроумного компромисса, при хороших взаимоотношениях добивается осуществления своих целей. Тип 5 — «сова» — мудрая птица, ценит и цели, и взаимоотношения, открыто определяет позиции и пути выхода в совместной работе по достижению целей, стремится найти решения, удовлетворяющие всех участников.Список пословиц

 1. Худой мир лучше доброй ссоры.

 2. Если вы можете заставить другого думать так, как вы хотите, заставьте его делать так, как вы думаете.

 3. Мягко стелет, да жестко спать.

 4. Рука руку моет.

 5. Ум хорошо, а два лучше.

 6. Из двух спорщиков умнее тот, кто первым замолчит.

 7. Кто сильнее, тот и правее.

 8. Не подмажешь, не поедешь.

 9. С паршивой овцы — хоть шерсти клок.

 10. Правда то, что мудрый знает, а не то, о чем все болтают.

 11. Кто ударит и убежит, тот может драться и на следующий день.

 12. Слово «победа» четко написано только на спинах врагов.

 13. Убивай врагов своих добротой.

 14. Честная сделка не вызывает ссоры.

 15. Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть что добавить.

 16. Держись подальше от людей, которые не согласны с тобой.

 17. Сражение проигрывает тот, кто верит в победу.

 18. Доброе слово не требует затрат, а ценится дорого.

 19. Ты мне — я тебе.

 20. Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, сможет извлечь пользу из истин, которыми обладают другие.

 21. Кто спорит — гроша не стоит.

 22. Кто не отступает, тот обращает в бегство.

 23. Ласковый теленок двух маток сосет, а упрямый — ни одной.

 24. Кто дарит, друзей наживает.

 25. Выноси заботы на совет и держи с другими совет.

 26. Лучший способ решать конфликты — избегать их.

 27. Семь раз отмерь, один раз отрежь.

 28. Кротость торжествует над гневом.

 29. Лучше синица в руках, чем журавль в облаках.

 30. Чистосердечие, честность и доверие сдвигают горы.

 31. На свете нет ничего, что заслуживало бы спора.

 32. В этом мире есть две породы людей: победители и побежденные.

 33. Если в тебя швырнули камень — брось в ответ кусок ваты.

 34. Взаимные поступки прекрасно решают дела.

 35. Копай и копай без устали: докопаешь до истины.


Методика 3.

Тест Д. Кейрси для определения социального типа личности

Назначение методики

Методика предназначена для определения особенностей темперамента и характера, которые проявляются во взаимодействии с другими людьми, как типичные свойства человека [1; 2; 3].

Методика включает в себя опросник, регистрационный бланк и две инструкции: по оформлению ответов в регистрационном бланке, обработке и анализу результатов.

Инструкция.

Каждое предложение имеет два варианта продолжения, обозначенные буквами а и б.Отметьте в бланке ответов тот вариант предложения, с которым вы согласны. Если вы сомневаетесь, какой ответ выбрать, постарайтесь сделать выбор, вспомните наиболее характерное для вас поведение в подобных ситуациях. Подолгу не задумываясь над ответом, не пропуская предложений.

1. В компании (на вечеринке) вы:

а) общаетесь со многими, включая и незнакомцев;

б) общаетесь с немногими — вашими знакомыми.

2. Вы человек скорее:

а) реалистичный, чем склонный теоретизировать;

б) склонный теоретизировать, чем реалистичный.

3. Как, по-вашему, что хуже:

а) «витать в облаках»;

б) придерживаться проторенной дорожки.

4. Вы более подвержены влиянию:

а) законов, принципов;

б) эмоций, чувств.

5. Вы более склонны:

а) убеждать;

б) затрагивать чувства.

6. Вы предпочитаете работать:

а) выполняя все точно в срок;

б) не связывая себя определенными сроками.

7. Вы склонны делать выбор:

а) довольно осторожно;

б) внезапно, импульсивно.

8. В компании (на вечеринке) вы:

а) остаетесь допоздна, не чувствуя усталости;

б) быстро утомляетесь и предпочитаете пораньше уйти.

9. Вас более привлекают:

а) здравомыслящие люди;

б) люди с богатым воображением.

10.Вам интереснее:

а) то, что происходит в действительности;

б) те события, которые могут произойти.

11.Оценивая поступки людей, вы больше учитываете:

а) требования закона, чем обстоятельства;

б) обстоятельства, чем требования закона.

12.Обращаясь к другим, вы склонны:

а) соблюдать формальности, этикет;

б) проявлять свои личные, индивидуальные качества.

13.Вы человек скорее:

а) точный, пунктуальный;

б) неторопливый, медлительный.

14.Вас больше беспокоит необходимость:

а) оставлять дела незаконченными;

б) непременно доводить дела до конца.

15.В кругу знакомых, вы, как правило:

а) в курсе происходящих там событий;

б) узнаете о новостях с опозданием.

16.Повседневные дела вам правится делать:

а) общепринятым способом;

б) своим оригинальным способом.

17.Предпочитаете таких приятелей, которые:

а) выражаются буквально, напрямую;

б) пользуются аналогиями, иносказаниями.

18.Что вас больше привлекает:

а) стройность мысли;

б) гармония человеческих отношений.

19.Вы чувствуете себя увереннее:

а) в логических умозаключениях;

б) в практических оценках ситуаций.

20.Вы предпочитаете, когда дела:
а) решены и устроены;

а) не решены и пока не улажены.

21.Как , по-вашему, вы человек скорее:

а) серьезный, определенный;

б) беззаботный, беспечный.

22.При телефонных разговорах вы:

а) заранее не продумываете все, что нужно сказать;

б) мысленно «репетируете» то, что будет сказано.

23.Как вы считаете, факты:

а) важны сами по себе;

б) есть проявления общих закономерностей.

24.Фразеры, мечтатели обычно:

а) раздражают вас;

б) довольно симпатичны вам.

25.Вы чаще действуете, как человек:

а) хладнокровный;

б) вспыльчивый, горячий.

26.Как, по-вашему, хуже быть:

а) несправедливым;

б) беспощадным.

27.Обычно вы предпочитаете действовать:

а) тщательно, оценив все возможности;

б) полагаясь на волю случая.

28.Вам приятнее:

а) покупать что-либо;

б) иметь возможность купить.

29.В компании вы, как правило:

а) первым заводите беседу;

б) ждете, когда с вами заговорят.

30.Здравый смысл:

а) редко ошибается;

б) часто попадает впросак.

31.Детям часто не хватает:

а) практичности;

б) воображения.

32.В принятии решений вы руководствуетесь скорее;

а) принятыми нормами;

б) своими чувствами, ощущениями.

33.Вы человек скорее:

а) твердый, чем мягкий;

б) мягкий, чем твердый.

34.Что, по-вашему, больше впечатляет:

а) умение методично организовывать;

б) умение приспособиться и довольствоваться достигнутым.

35.Вы больше всего цените:

а) определенность, законченность;

б) открытость, многовариантность.

36.Новые и нестандартные отношения с людьми:

а) стимулируют, придают вам энергии;

б) утомляют вас.

37.Вы чаще действуете, как:

а) человек практического склада;

б) человек оригинальный, необычный.

38.Вы более склонны:

а) находить пользу в отношениях с людьми;

б) понимать мысли и чувства других.

39.Что приносит вам больше удовольствия:

а) тщательное и всестороннее обсуждение спорного вопроса;

б) достижение соглашения по поводу спорного вопроса.

40.Вы руководствуетесь более:

а) рассудком;

б) велениями сердца.

41.Вам удобнее выполнять работу:

а) по предварительной договоренности;

б) которая подвернулась случайно.

42.Вы обычно полагаетесь:

а) на организованность, порядок;

б) случайность, неожиданность.

43.Вы предпочитаете иметь:

а) много друзей на непродолжительный срок;

б) нескольких старых друзей.

44.Вы руководствуетесь в большей степени:

а) фактами, обстоятельствами;

б) общими положениями, принципами.

45.Вас больше интересуют:

а) производство и сбыт продукции;

б) проектирование и исследования.

46.Что вы скорее сочтете за комплимент:

а) «Вот очень логичный человек»;

б) «Вот тонко чувствующий человек».

47.Вы более цените в себе:

а) невозмутимость;

б) увлеченность.

48.Вы предпочитаете высказывать:

а) окончательные и определенные утверждения;

б) предварительные и неопределенные утверждения.

49.Вы лучше чувствуете себя:

а) после принятия решения;

б) до принятия решения.

50.Общаясь с незнакомым, вы:

а) легко завязываете продолжительные беседы;

б) не всегда находите общие темы в беседе.

51.Вы больше доверяете:

а) своему опыту;

б) своим предчувствиям.

52.Вы чувствуете себя человеком:

а) более практичным, чем изобретательным;

б) более изобретательным, чем практичным.

53.Кто заслуживает больше одобрения:

а) рассудительный, здравомыслящий человек;

б) человек сильно переживающий.

54.Вы более склонны:

а) быть прямым и беспристрастным;

б) сочувствовать людям.

55.Что, по-вашему, предпочтительней:

а) удостовериться, что все подготовлено и улажено;

б) предоставить событиям идти своим чередом.

56.Отношения между людьми должны строиться:

а) на предварительной договоренности;

б) в зависимости от обстоятельств.

57.Когда звонит телефон, вы:

а) торопитесь подойти первым;

б) надеетесь, что подойдет кто-либо другой.

58. Что вы цените в себе больше:

а) развитое чувство реальности;

б) пылкое воображение.

59. Вы больше придаете значение:

а) тому, что сказано;

б) тому, как сказано.

60. Что выглядит большим заблуждением:

а) излишняя пылкость, горячность;

б) чрезмерная объективность, беспристрастность.

61. Вы в основном считаете себя:

а) трезвым и практичным;

б) сердечным и отзывчивым.

62. Какие ситуации привлекают вас больше:

а) регламентированные и упорядоченные;

б) неупорядоченные и нерегламентированные.

63. Вы человек скорее:

а) педантичный, чем капризный;

б) капризный, чем педантичный.

64. Вы чаще склонны:

а) быть открытым, доступным людям;

б) быть сдержанным, скрытным.

65. В литературных произведениях вы предпочитает:

а) буквальность, конкретность;

б) образность, переносной смысл.

66. Что для вас труднее:

а) находить общий язык с другими;

б) использовать других в своих интересах.

67. Чего бы вы себе больше пожелали:

а) ясности размышлений;

б) умения сочувствовать.

68. Что хуже:

а) быть неразборчивым, неприхотливым;

б) быть излишне привередливым.

69. Вы предпочитаете:

а) запланированные события;

б) незапланированные события.

70. Вы склонны поступать скорее:

а) обдуманно, чем импульсивно;

б) импульсивно, чем обдуманно.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал