Методичні рекомендації щодо виконання завдань професійно-психологічної практики в середніх загальноосвітніх закладахСторінка12/15
Дата конвертації08.01.2017
Розмір1.82 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Обработка результатов

 1. Оценить в баллах время и точность выполнения каждой серии задания по специальной таблице (табл. А9). Таблица А.9.

Балльные оценки времени и точности выполнения задания

Серия

Номер

картинки


Точность,

баллы


Время, с.

Поправка на

время, баллыI

1

1

менее 6

+ 1

2

9

6-60

0

3

1

60-120

-1

4

5

более 120

-2

1

1

менее 3

+1

II

2

1

3-40

0

3

5

40-60

-1

4

9

более 60

-2

1

1

менее 3

+ 1

III

2

9

3-40

0

3

1

40-60

-1

4

1

более 60

-2

1

1

менее 3

+ 1

IV

2

9

3-40

0

3

1

40-60

-1

4

5

более 60

-2

V

1

1

менее 3

+ 1

2

9

3-40

0

3

1

40-60

-1

4

-

более 60

-2

 1. Вычислить интегральный показатель образного мышления (А) по каждой серии задания, объединяющий точность (В) и время выполнения теста с учетом поправки (Т) по формуле А = В + Т.

3. Получить общий показатель образного мышления (Аз.) по данной методике как сумму пяти серий. Расчетная формула имеет вид:

На основе индивидуальных данных по показателю образного мышления подсчитывается средняя арифметическая величина по группе в целом. Для получения групповых (возрастных) различий необходимо сопоставить рассчитанные показатели между собой. В случае необходимости, для сопоставления данных, полученных при изучении образного мышления с другими характеристиками мышления, а также для интериндивидуального сопоставления, можно осуществить перевод абсолютных значений образного мышления в сопоставимые шкальные оценки.

При анализе результатов необходимо иметь в виду, что нормативных данных для этой методики нет. В результате сопоставления экспериментальных данных представляется возможным сделать вывод о наличии или отсутствии межгрупповых различий, о том, в какой мере отличаются данные, полученные на одном испытуемом, от среднегрупповых данных, о степени выраженности индивидуальных различий как одномодальных, так и разномодальных показателей.
Додаток А3.

Матеріали до діагностики мотиваційно-особистісної сфери підлітків, юнаків та дорослих

Методика 1.

ОПИТУВАЛЬНИК FPI

Вступні зауваження Особистісний опитувальник, призначений, головним чином, для прикладних випробувань, побудований за принципом таких широко відомих опитувальників, як 16 PF, MMPI, FPI та ін. Шкали опитувальника сформовані на основі результатів факторного аналізу та відображають сукупність взаємопов’язаних факторів. Опитувальник застосовують для діагностування психічних станів та можливостей особистості, які мають суттєве значення для процесу соціальної адаптації та регуляції її поведінки.

Опитувальник FPI має 12 шкал. Загальна кількість питань в опитувальнику 114. Перше питання ні в одну із шкал не входить, бо має перевірочний характер. Шкали опитувальника І–ІХ головні, або базові, а Х-ХІІ — похідні, інтегруючи. Похідні шкали складені з питань основних шкал.

Шкала І (невротичність) характеризує рівень невротизації особистості. Високі оцінки відповідають вираженому невротичному синдрому астенічного типу із значними психосоматичними пошкодженнями.

Шкала ІІ (спонтанна агресивність) дозволяє виявити і оцінити психопатизацію інтротенсівного типу. Високі оцінки свідчать про підвищений рівень психопатизації, що є передумовою для імпульсивної поведінки.

Шкала ІІІ (депресивність) дає можливість діагностувати ознаки, які характерні для психопатологічного депресивного синдрому. Високі оцінки за шкалою відповідають наявності цих ознак у емоційному стані, у поведінці, у відношенні до себе та до соціального середовища.

Шкала IV (роздратованість) дозволяє аналізувати емоційну стійкість. Високі оцінки свідчать про нестійкий емоційний стан, про схильність до ефективного реагування.

Шкала V (спілкування) характеризує як потенційні можливості, так і реальні прояви соціальної активності особистості. Високі оцінки дозволяють говорити про наявність чітко вираженої потреби у спілкуванні та постійної готовності до задоволення цієї потреби.

Шкала VI (врівноваженість) відображає стійкість особистості до стресу. Високі оцінки свідчать про надійну захищеність особистості від впливу стресфакторів звичайних життєвих ситуацій, які базуються на впевненості в собі, оптимістичності та активності.

Шкала VII (реактивна агресивність) має виявити наявність ознак психопатизації екстратенсивного типу. Високі оцінки свідчать про високий рівень психопатизації, який характеризується агресивним відношенням до соціального оточення та вираженим прагненням до домінування.

Шкала VIII (соромливість) відображає схильність психіки до стресового реагування на звичайні життєві ситуації, які протікають за пасивно-захисним типом. Високі оцінки за шкалою відображають наявність стурбованості, наслідком чого є труднощі в соціальних стосунках.

Шкала ІХ (відвертість) дозволяє характеризувати відношення до соціального оточення і рівень самокритичності. Високі оцінки свідчать про прагнення до довірчо-відвертої взаємодії з оточуючими при високому рівні самокритичності. Оцінка за цією шкалою може тією чи іншою мірою сприяти аналізу відвертостей відповідей досліджуваного при роботі з даним опитувальником, що відповідає шкалам брехні інших опитувальників.

Шкала Х (екстраверсія-інтроверсія). Високі оцінки за шкалою відповідають вираженій екстравертивності особистості, низькі – інтровертивності.

Шкала ХІ (емоційна лабільність). Високі оцінки вказують на нестійкість емоційного стану, що характеризується частою зміною настрою, підвищеною збудженістю, роздратованістю, недостатньою саморегуляцією. Низькі оцінки можуть характеризувати не тільки високу стійкість емоційного стану, але і добре уміння володіти собою.

Школа ХІІ (мужність-жіночість). Високі оцінки свідчать про протікання психічної діяльності переважно за чоловічим типом, низькі – за жіночим.Порядок роботи

Дослідження може проводитися індивідуально або з групою досліджуваних. В останньому випадку необхідно, щоб кожний з них мав не тільки особистий бланк для відповідей, але й окремий опитувальник з інструкцією. Розміщуються досліджувані так, щоб не заважали один одному в процесі роботи. Дослідник коротко вказує мету дослідження, та правила роботи з опитувальником. Важливо при цьому досягти позитивного, зацікавленого відношення досліджуваних до виконання завдання. Їх увага звертається на недопустимість взаємних консультацій щодо відповідей у процесі роботи та будь-яких обговорень між собою. Після цих роз‘яснень дослідник пропонує уважно прочитати інструкцію, відповідає на запитання, якщо вони з‘явилися після її перегляду, і пропонує почати роботу з опитувальником.Інструкція досліджуваному. Далі за текстом є низка тверджень про те, відповідає чи не відповідає дане твердження будь-яким особистостям Вашої поведінки, окремим вчинкам, ставленню до людей, поглядам на життя тощо. Якщо Ви вважаєте, що таке співвідношення має місце, то дайте відповідь “Так”, а в протилежному випадку – відповідь “Ні”. Свою відповідь зафіксуйте на відповідному аркуші знаком плюс. Слідкуйте, щоб номери запитання та клітинки, де Ви записуєте свої відповідь, співпадали. Не слід намагатися своїми відповідями викликати краще враження, бо жодна відповідь не оцінюється як добра чи погана. Ви неповинні довго міркувати над кожним запитанням, намагайтеся швидше вирішити, яка з двох відповідей, хоча б відносно, але все ж таки швидше до істини. Вас не повинно бентежити, якщо деякі запитання будуть дуже особисті, оскільки дослідження не передбачають аналізу кожного запитання та відповіді, а опираються лише на кількість відповідей одного або іншого виду. Крім того, Ви повинні знати, що результати індивідуально-психологічних досліджень, як і медичних, не підлягають широкому обговоренню. Успішної Вам роботи!

 1. Я уважно прочитав інструкцію і готовий відверто відповідати на всі питання анкети.

 2. Вечорами віддаю перевагу розвагам у веселій компанії (гості, дискотека, кафе тощо).

 3. Моєму бажанню познайомитися з ким-небудь завжди заважає те, що мені важко знайти відповідну тему для розмови.

 4. У мене часто болить голова.

 5. Іноді я відчуваю стукіт у скронях і пульсацію у ділянці шиї.

 6. Я швидко втрачаю самовладання, проте також швидко беру себе в руки.

 7. Буває, що я сміюся над непристойним анекдотом.

 8. Я остерігаюсь про щось розпитувати і дізнаюся про те, що мені потрібно, іншим шляхом.

 9. Я намагаюся не заходити до кімнати, якщо не впевнений, що моя поява пройде не поміченою.

 10. Можу так скипіти, що готовий розбити все, що попаде під руку.

 11. Почуваю себе незручно, якщо оточуючі чомусь починають звертати на мене увагу.

 12. Я іноді відчуваю, що серце починає працювати з перебоями або починає битися так, що, здається, може вистрибнути із грудей.

 13. Не вважаю, що можна було б пробачити образу.

 14. Не вважаю, що на зло слід відповідати злом, завжди дотримуюсь цього.

 15. Якщо я сидів, а потім різко встав, то у мене темніє в очах і паморочиться голова.

 16. Я майже щодня міркую над тим, наскільки краще було б моє життя, якби мене не переслідували невдачі.

 17. У своїх вчинках я іноді виходжу з того, що людям можна повністю довіряти.

 18. Можна використати фізичну силу, якщо потрібно відстояти свої інтереси.

 19. Легко можу розвеселити найнуднішу компанію.

 20. Я легко засмучуюся.

 21. Мене нітрохи не ображає те, що роблять зауваження відносно моєї роботи чи мене особисто.

 22. Нерідко відчуваю, як у мене німіють або холодіють руки або ноги.

 23. Буваю неспритним у спілкуванні з іншими людьми.

 24. Іноді без вагомої причини почуваю себе пригніченим, нещасним.

 25. Іноді немає ніякого бажання чим-небудь зайнятися.

 26. Часом я відчуваю, що мені не вистачає повітря, наче я виконував уже важку роботу.

 27. Мені здається, що в своєму житті я дуже багато чого робив неправильно.

 28. Мені здається, що інші нерідко сміються з мене.

 29. Люблю такі завдання, коли можна діяти без довгих роздумів.

 30. Я вважаю, що у мене достатньо підстав бути не дуже задоволеним своєю долею.

 31. Часто у мене немає апетиту.

 32. У дитинстві я радів, коли батьки або вчителі карали інших дітей.

 33. Як правило, я рішучий і дію швидко.

 34. Я не завжди говорю правду.

 35. З інтересом спостерігаю, коли хтось намагається виплутатись з неприємної історії.

 36. Я вважаю, що всі засоби хороші, коли потрібно наполягти на своєму.

 37. Те, що пройшло, мене мало хвилює.

 38. Не можу нічого такого, що треба було б доводити кулаками.

 39. Я не остерігаюся зустрічей з людьми, які, як мені здається, хочуть посваритися зі мною.

 40. Іноді здається, що я взагалі ні на що не здатній.

 41. Мені постійно здається, що я перебуваю в якомусь напружені і мені, важко розслабитися.

 42. Нерідко у мене виникають біль “під груддями” та різні неприємні відчуття у животі.

 43. Якщо образять мого друга, я намагаюся помститися образнику.

 44. Бувало, я спізнювався до призначеного часу.

 45. У моєму житті було таке, що я дозволив мучити тварину.

 46. Зустрівши старого знайомого, від радості я готовий кинутися йому на шию.

 47. Коли чогось боюся, у мене пересихає в роті, тремтять руки і ноги.

 48. Часто у мене буває такий настрій, що я з задоволенням нічого б не бачив, і не чув би.

 49. Коли я лягаю спати, то завжди засинаю вже через декілька хвилин.

 50. Я дістаю задоволення від того, щоб, як кажуть, тикнути носом інших у їх помилки.

 51. Іноді можу похвалитися.

 52. Активно беру участь в організації громадських заходів.

 53. Нерідко буває так, що доводиться в іншу сторону, щоб уникнути небажаної зустрічі.

 54. Для свого виправдання я іноді дещо вигадував.

 55. Я майже завжди рухливий та активний.

 56. Нерідко сумніваюся, чи дійсно цікаво моїм співрозмовникам те, що я говорю.

 57. Іноді раптом відчуваю, що увесь вкриваюся потом.

 58. Якщо дуже розізлюся на когось, то можу його і вдарити.

 59. Мене мало хвилює, що хтось погано до мене ставиться.

 60. Як правило, мені важко заперечувати моїм знайомим.

 61. Я хвилююся і переживаю навіть при думці про можливість невдачі.

 62. Я люблю не всіх своїх знайомих.

 63. У мене бувають думки, яких слід було б соромитися.

 64. Не знаю чому, але іноді з’являється бажання зіпсувати те, чим усі пишаються.

 65. Я краще примушу будь-яку людину зробити те, що мені потрібно, ніж буду просити її про це.

 66. Я нерідко неспокійно рухаю ногою або рукою.

 67. Вважаю за краще провести вільний час (вечір), займаючись улюбленою справою, а не розважаючись у веселій компанії.

 68. У компанії я поводжу себе не так, як вдома.

 69. Іноді, не замислюючись, кажу таке, про що краще було б промовчати.

 70. Боюся стати центром уваги навіть у знайомій компанії.

 71. Добрих знайомих у мене не дуже багато.

 72. Іноді бувають такі періоди, коли яскраве світло, яскраві фарби, сильний шум викликають у мене хворобливі неприємні відчуття, хоча я бачу, що на інших це так не діє.

 73. У компанії у мене не рідко виникає бажання кого-небудь образити або роздратувати.

 74. Іноді думаю, що краще було б не народжуватися на світ, коли тільки уявляю собі, скільки всіляких неприємностей, можливо, доведеться спіткати ужитті.

 75. Якщо хтось мене серйозно образить, то отримає своє сповна.

 76. Я не соромлюся у висловлюваннях, коли мене виведуть із себе.

 77. Мені подобається так поставити питання або так відповісти, щоб співрозмовник розгубився.

 78. Бувало, відкладав те, що треба було зробити негайно.

 79. Не люблю розповідати анекдоти або цікаві історії.

 80. Повсякденні труднощі та клопоти часто мене виводять з рівноваги.

 81. Не знаю, куди дітися при зустрічі з людиною, яка була у компанії, де я поводився незручно.

 82. На жаль, належу до людей, які бурхливо реагують навіть на життєві дрібниці.

 83. Я хвилююся під час виступу перед великою аудиторією.

 84. У мене досить часто змінюється настрій.

 85. Я втомлююся швидше, ніж більшість оточуючих мене людей.

 86. Якщо я чимось дуже схвильований або роздратований, то відчуваю це, начебто, всім тілом.

 87. Мені набридають неприємні думки, які уперто лізуть у голову.

 88. На жаль, мене не розуміють ні в сім‘ї, ні у колі моїх знайомих.

 89. Якщо я сьогодні просплю менше, ніж звичайно, то завтра не буду почивати себе добре.

 90. Намагаюся поводитися так, щоб оточуючі остерігалися викликати моє незадоволення.

 91. Я впевнений у своєму майбутньому.

 92. Іноді я був причиною поганого настрою будь-кого з оточуючих.

 93. Я не проти посміятися над іншими.

 94. Я належу до людей, які “за словом у кишеню не лізуть”.

 95. Я належу до людей, які до всього ставляться дуже легко.

 96. Підлітком я виявляв інтерес до заборонених тем.

 97. Чомусь іноді причиняв біль людям, яких любив.

 98. У мене нерідко трапляються конфлікти з оточуючими через їх упертість.

 99. Часто відчуваю докори совісті у зв‘язку із своїми вчинками.

 100. Я нерідко буваю неуважним.

 101. Не пам‘ятаю, щоб мене особливо засмучували невдачі людини, яку я не можу терпіти.

 102. Часто я дуже швидко починаю досадувати на інших.

 103. Іноді, зненацька для себе, починаю впевнено говорити про такі речі, в яких насправді не розуміюсь.

 104. Часто в мене такий настрій, що я готовий вибухнути з будь-якого приводу.

 105. Нерідко почуваю себе млявим і втомленим.

 106. Я люблю розмовляти з людьми і завжди і завжди готовий поговорити і з знайомими із незнайомими.

 107. На жаль, я часто дуже поспішно оцінюю інших людей.

 108. Вранці я завжди піднімаюся у доброму настрої і нерідко починаю насвистувати або наспівувати.

 109. Не почуваю себе впевнено відносно важливих питань, навіть після довгих роздумів.

 110. Виходить так, що під час суперечок я, чомусь, намагаюсь говорити голосніше, ніж опонент.

 111. Розчарування не викликають у мене занадто сильних і довгих хвилювань.

 112. Буває, що я раптом почуваю кусати губи або гризти нігті.

 113. Щасливішим я почуваю себе тоді, коли буваю один.

 114. Іноді охоплює така нудьга, що хочеться, щоб усі пересварилися один з одним.

Прошу Вас перевірити, чи на усі питання дано відповіді. Дякую Вам. Усього найкращого!

Бланк відповідей

Прізвище, ім‘я, по батькові

Вік ДатаТак

НіТак

НіТак

НіТак

НіТак

НіТак

Ні

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

181920

21

2223

24

2526

27

2829

30

3132

33

3435

36

373839

40

4142

43

4445

46

4748

49

5051

52

5354

55

565758

59

6061

62

6364

65

6667

68

6970

71

7273

74

757677

78

7980

81

8283

84

8586

87

8889

90

9192

93

949596

97

9899

100


101

102


103

104


105

106


107

108


109

110


111

112


113

114
Протокол дослідження

Прізвище, ім‘я, по батькові

Вік ДатаПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал