Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»Скачати 452.94 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір452.94 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

8. Стан та напрями удосконалення обліку формування доходів від реалізації продукції на підприємстві.
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

3.1. Визначення та оцінка дебіторської заборгованості.

3.2. Економічний зміст розрахункових операцій та завдання їх обліку.

3.3. Форми розрахункових взаємовідносин, що використовуються в сільськогосподарських підприємствах та їх характеристика.

3.4. Первинний облік розрахункових операцій з покупцями і замовниками.

3.5. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.


9.Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік розрахунків з оплати праці.

3.1. Економічний зміст і завдання обліку затрат праці та її оплати в умовах ринку.

3.2. Облік особового складу працівників підприємства.

3.3. Форми і види оплати праці.

3.4. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці.

3.5. Види і порядок утримання із заробітної плати.

3.6. Облік нарахувань на оплату праці.

3.7. Контроль за використанням фонду оплати праці.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.


10. Фінансові результати, порядок їх формування та облік на підприємстві
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік доходів і фінансових результатів.

3.1. Визнання, склад та оцінка доходів.

3.2. Класифікація доходів за видами діяльності.

3.3. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування.

3.4. Бухгалтерський облік формування фінансових результатів.

3.5. Облік використання прибутку підприємства.

3.6. Порядок відображення прибутків та збитків у звітності.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

11. Порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань підприємства та оформлення їх результатів
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства.

3.1. Економічний зміст та необхідність інвентаризації активів і зобов’язань підприємства.

3.2. Порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань підприємства.

3.2.1. Готівка в касі.

3.2.2. Виробничі запаси.

3.2.3. Необоротні активи.

3.2.4. Зобов’язання.

3.3. Оформлення результатів інвентаризації.

3.4. Відображення в обліку результатів інвентаризації.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

12. Облік витрат з організації виробництва і управління та порядок їх розподілу
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік витрат на організацію виробництва і управління.

3.1. Економічний зміст витрат на організацію виробництва і управління.

3.2. Класифікація витрат підприємства.

3.3. Облік та розподіл загальновиробничих витрат.

3.4. Облік адміністративних витрат та їх списання.

3.5. Систематизація обліку витрат на організацію виробництва і управління.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.13. Облік витрат, на біологічні перетворення та виходу продукції тваринництва на підприємстві.
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік витрат, на біологічні перетворення та виходу продукції тваринництва на підприємстві.

3.1. Зміст і завдання обліку витрат на виробництво.

3.2. Об’єкти обліку.

3.3. Первинний облік витрат на біологічні перетворення в тваринництві.

3.4. Первинний облік виходу продукції тваринництва.

3.5. Синтетичний і аналітичний облік витрат на біологічні перетворення та виходу продукції тваринництва.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.


14. Облік витрат, на біологічні перетворення та виходу продукції рослинництва на підприємстві.
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік витрат, на біологічні перетворення та виходу продукції рослинництва на підприємстві.

3.1. Зміст і завдання обліку витрат на виробництво.

3.2. Об’єкти обліку.

3.3. Первинний облік витрат на біологічні перетворення в рослинництві.

3.4. Первинний облік виходу продукції рослинництва.

3.5. Синтетичний і аналітичний облік витрат на біологічні перетворення та виходу продукції рослинництва.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.


15. Стан та напрямки удосконалення обліку капітальних інвестицій на підприємстві
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік капітальних інвестицій та напрямки його удосконалення.3.1. Економічний зміст інвестицій, види та завдання обліку.

3.2. Будівництво підрядним способі його проведення.

3.3. Будівництво господарським способі його проведення.

3.4. Закладка і вирощування багаторічних насаджень.

3.4. Придбання і виготовлення основних засобів.

3.5. Формування основного стада.

3.6. Систематизація обліку капітальних інвестицій.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.


16. Стан та напрямки удосконалення грошових коштів на рахунках банку
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік грошових коштів.

3.1. Економічний зміст кругообігу грошових коштів на рахунках у банку, значення і завдання їх обліку.

3.2. Форми безготівкових розрахунків.

3.3. Порядок відкриття, переоформлення та закриття рахунків у

банку.


3.4. Облік грошових коштів на поточному рахунку у банку.

3.5. Облік грошових коштів на інших рахунках у банку.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.


17.Стан та напрямки удосконалення касових операцій
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік касових операцій.

3.1. Економічний зміст кругообігу грошових коштів, значення і завдання їх обліку.

3.2. Порядок одержання готівки в касу і оформлення касових документів.

3.3. Порядок видачі готівки з каси і оформлення касових документів.

3.4. Порядок ведення касової книги і зберігання документів.

3.5. Синтетичний і аналітичний облік грошових коштів у касі.

3.6. Інвентаризація грошових коштів у касі.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.


18. Стан та напрямки удосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками.

Вступ.


1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

3.1. Визначення та оцінка дебіторської заборгованості.

3.2. Економічний зміст розрахункових операцій та завдання їх обліку.

3.3. Форми розрахункових взаємовідносин, що використовуються в сільськогосподарських підприємствах та їх характеристика.

3.4. Первинний облік розрахункових операцій з покупцями і замовниками.

3.5. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

19. Стан та напрямки удосконалення обліку поточних біологічних активів тваринництва
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік поточних біологічних активів тваринництва.

3.1. Економічний зміст і завдання обліку поточних біологічних активів тваринництва.

3.2. Первинний облік руху поголів’я поточних біологічних активів тваринництва на фермі.

3.3. Облік поточних біологічних активів тваринництва на фермі.

3.4. Методи оцінки поточних біологічних активів тваринництва відповідно до П(С)БО ЗО “Біологічні активи”.

3.5. Синтетичний та аналітичний облік поточних біологічних активів тваринництва.

3.6. Інвентаризація поточних біологічних активів тваринництва.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

20. Бухгалтерська фінансова звітність на підприємстві
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Бухгалтерська фінансова звітність і вимоги до неї.

3.1. Звітність її значення і вимоги до неї.

3.2. Склад та призначення фінансової звітності.

3.3. Принципи та якісні характеристики звітності.

3.4. Підготовчі роботи перед складанням фінансової річної звітності.

3.5. Порядок складання, розгляду і затвердження річного звіту.

3.6. Річна фінансова звітність.

3.6.1. Форма № 1 “Баланс”.

3.6.2. Форма № 2 “Звіт про фінансові результати”.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

21. Стан та напрямки удосконалення обліку поточних зобов’язань за податками та платежами
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік поточних зобов’язань за податками та платежами.

3.1. Поняття про податки і збори у системі оподаткування.

3.2. Облік фіксованого с.-г. податку.

3.3. Облік податку на додану вартість.

3.4. Облік податку на доходи фізичних осіб.

3.5. Облік податку на прибуток.

4. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків за податками і платежами.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

22. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань перед постачальниками і підрядниками
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.

3.1. Визначення, оцінка і класифікація зобов’язань.

3.2. Форми розрахункових відносин, що використовуються в с.-г. підприємствах та їх характеристика.

3.3. Первинний облік поточних зобов’язань перед постачальниками.

3.4. Первинний облік поточних зобов’язань перед підрядниками.

4. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків із постачальниками і підрядниками.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.


23. Облік наявності і руху запасних частин
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік запасних частин.

3.1. Економічний зміст запасних частин і завдання їх обліку.

3.2. Організація складського господарства.

3.3. Первинний облік руху запасних частин.

4. Синтетичний та аналітичний облік запасних частин.

5.Інвентаризаціязапасних частин.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
24. Облік наявності і руху будівельних матеріалів
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік виробничих запасів.

3.1. Економічний зміст виробничих запасів і завдання їх обліку.

3.2. Організація складського господарства.

3.3. Первинний облік руху будівельних матеріалів (руху, надходження і витрачання).

4. Синтетичний та аналітичний облік будівельних матеріалів.

5. Інвентаризація будівельних матеріалів.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.


25. Облік наявності і руху матеріалів сільськогосподарського призначення
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік виробничих запасів.

3.1. Економічний зміст виробничих запасів і завдання їх обліку.

3.2. Організація складського господарства.

3.3. Первинний облік руху матеріалів с.-г. призначення.

3.3.1. Насіння.

3.3.2. Корми.

3.3.3. Добрива і засоби захисту рослин.

3.3.4. Медикаментів.

4. Синтетичний та аналітичний облік матеріалів с.-г. призначення.

5. Інвентаризація матеріалів с-г призначення.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.26. Облік наявності і руху палива та паливно-мастильних матеріалів
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік виробничих запасів.

3.1. Економічний зміст виробничих запасів і завдання їх обліку.

3.2. Організація складського господарства.

3.3. Первинний облік руху палива (руху, надходження і витрачання).

4. Синтетичний та аналітичний облік палива.

5. Інвентаризація палива.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
27. Завдання та принципи організації фінансового обліку у сільськогосподарських підприємствах

Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.2. Теоретичні основи.

3. Завдання та принципи організації фінансового обліку у підприємствах сільського господарства.

3.1. Передумови переходу на міжнародні стандарти і основні напрями щодо реформування національної системи бухгалтерського обліку.

3.2. Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

3.3. Система документації.

3.4. План документообігу та контроль за його виконанням.

3.5. Форма бухгалтерського обліку.

3.6. Розподіл обов’язків між обліковими працівниками.

3.7. Організація інформаційної служби.

3.8.Організація зберігання документів.

4. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
28. Облік витрат і калькуляція собівартості робіт вантажного автотранспорту


Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік витрат і калькуляція собівартості робіт вантажного автотранспорту.

3.1. Витрати та їх визнання.

3.2. Класифікація витрат підприємства.

3.3. Економічний зміст облік витрат і обчислення собівартості виконаних робіт вантажним автотранспортом.

3.4. Первинний і зведений облік витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом.

3.5. Синтетичний і аналітичний облік витрат і послуг вантажного автотранспорту.

3.6. Калькуляція собівартості виконаних робіт вантажного автотранспорту.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
29. Облік витрат і калькуляція собівартості робіт у ремонтній майстерні на сільськогосподарських підприємствах
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретичні основи.

3. Основи обліку витрат і обчислення собівартості виконаних робіт у ремонтній майстерні.

3.1. Економічний зміст обліку витрат і обчислення собівартості виконаних робіт у ремонтній майстерні.

3.2. Первинні документи з обліку витрат і виконаних робіт у ремонтній майстерні.

3.3. Облік витрат в ремонтній майстерні.

3.4. Синтетичний і аналітичний облік витрат ремонтної майстерні.

3.5. Обчислення вартості виконаних робіт.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
30. Облік витрат і калькуляція собівартості робіт машинно-тракторним парком

Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.2. Теоретичні основи.

3. Основи обліку витрат і обчислення собівартості виконаних робіт машинно-тракторним парком.

3.1. Економічний зміст обліку витрат і обчислення собівартості виконаних робіт.

3.2. Склад витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт і послуг.

3.3. Первинний і зведений облік витрат і виконаних робіт МТП.

3.4. Синтетичний і аналітичний облік витрат, робіт та послуг МТП.

3.5. Калькуляція собівартості робіт та послуг.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.Фома № Н – 6.01

БОРЗНЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

ЦІКЛОВА КОМІСІЯ ОБЛІКОВО - ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

КУРСОВА РОБОТА

З ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ

на тему:

Студента (ки)____курсу_____групи

напрям підготовки «Облік і аудит»

спеціальності «Бухгалтерський облік»

_________________________________

(прізвище ім’я по батькові)Керівник: викладач Ступаченко О.М.

Оцінка: __________________________
Члени комісії:

________________ _________________

(підпис) (прізвище та ініціали)_______________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)________________ _________________

(підпис) (прізвище та ініціали)БОРЗНА – 2014 рік

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

БОРЗНЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

ЦІКЛОВА КОМІСІЯ ОБЛІКОВО - ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач відділення

___________________

«___» ________2014р.

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу

з дисципліни “Фінансовий облік ”

студента (ки) курсу____групи

________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Тема роботи _____________________

____________________________________________________

_______________________________________________________________

План__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Термін здачі роботи 20 р.

Завдання дав 20 р.

Керівник курсової роботи_______________(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 1

Таблиця 1

Об’єм і структура товарної продукції.


Найменування галузі, види продукції

200 рік

200 рік

200 рік

В середньому за 200 – 200 роки

Виручка, тис. грн.

Питома вага, %

Виручка, тис. грн.

Питома вага, %

Виручка, тис. грн.

Питома вага, %

Виручка, тис. грн.

Питома вага, %

Рослинництво всього

У т.ч. зернові та зернобобові

З них пшениця

Жито

Гречка

Кукурудза на зерно

Ячмінь

Горох

Овес

Інші зернові

Соняшник

Ріпак

Цукрові буряки

Тваринництво всього

Утому числі вирощування ВРХ

Птиця

Інша продукція тваринництва

Всього
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал