Методичні рекомендації щодо проведення психологічної підготовки особового складу збройних сил україниPdf просмотр
Сторінка12/34
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.59 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   34
Тема 11. ВИКОНАННЯ МИРОТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ. ПРИКЛАДИ
МУЖНОСТІ ТА САМОВІДДАНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.
Питання, що розглядаються.
1. Миротворча діяльність Збройних Сил України.
2. Приклади мужності та самовідданості військовослужбовців.
_______________________________________________________________________________________________________
_____________


65

Вступ.
На сучасному етапі розвитку суспільства визначилась тенденція розповсюдження конфліктів не міждержавного характеру. Найбільшими особливостями таких конфліктів є висока швидкоплинність розвитку латентної фази та вихід на озброєний рівень розвитку. Вони створюють велику потенціальну небезпеку для існування миру у сучасному світі.
Одним з факторів урегулювання збройних конфліктів є застосування військової сили, яка повинна використовуватись лише, відповідно до міжнародного права, у виняткових випадках та як крайня міра при ретельному врахуванні всіх обставин.
Також необхідно зауважити, що застосування сили у міжнародному праві можливе і за відсутності самого збройного конфлікту як такого, у випадках грубого порушення прав людини, наводячи приклад подій у Сомалі 1992 року . Право застосовувати силу в міжнародному праві за умов відсутності збройної фази конфлікту при загрозі миру підтверджено також положеннями статті 39 Статуту Організації Об’єднаних Націй(ООН), де сказано, що Рада Безпеки визначає існування будь-якої загрози миру, будь-якого порушення миру або акту агресії та вирішує, які міри потрібно прийняти відповідно до ст. 41 та 42 для підтримки або відновлення міжнародного миру та безпеки .
Україна, усвідомлюючи свою відповідальність за підтримку стабільності у світі, бере участь у нейтралізації цих конфліктів шляхом відрядження миротворчих контингентів та спостерігачів до зон конфліктів.
Участь у заходах з підтримання міжнародного миру і безпеки є одним з пріоритетних напрямів зовнішньої політики України з моменту набуття нею незалежності. Це було ще раз підтверджено у квітні 2012 року у виступі
Президента України Віктора Януковича на засіданні РНБО, присвяченої обговоренню створення дієвої системи національної безпеки та перспектив розвитку Збройних Сил України.
Зокрема, було зазначено, що Україна “…є і залишатиметься активним учасником миротворчої діяльності під егідою ООН. Це одна з тих реальних і конкретних справ, якими Україна підтверджує свою відповідальність за виконання функцій члена Ради Безпеки”.
1. Миротворча діяльність Збройних Сил України.
Характер, умови та форми участі України в міжнародній миротворчій діяльності визначаються Конституцією та законодавством України, її міжнародними зобов’язаннями та угодами, а також рішеннями Ради Безпеки ООН, керівними документами ОБСЄ та загальноприйнятими нормами міжнародного права.
Напрями миротворчої політики України, визначені у Воєнній доктрині нашої держави, Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України, затвердженій Указом Президента України № 435/2009 від 15 червня 2009 року “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 квітня 2009 року “Про Стратегію міжнародної миротворчої діяльності України”.
Позиція нашої держави щодо миротворчої діяльності як на європейському, так і на інших континентах базується на відповідних документах ООН та ОБСЄ, а також Хартії про особливе партнерство між Україною та
Організацією Північноатлантичного договору.
Наприкінці 1994 року Україна приєдналася до Програми “Партнерство заради миру”. Одним із найважливіших напрямів військового співробітництва в рамках цієї Програми є участь підрозділів Збройних Сил
України в операціях з підтримання миру.
Для реалізації завдань миротворчої діяльності Збройних Сил України сформовано відповідну законодавчу і нормативно-правову базу. Її основу становлять Закони України “Про оборону України”, “Про Збройні Сили України”,
“Про участь України в міжнародних миротворчих операціях”, “Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил
України до інших держав”, “Про ратифікацію Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного договору та
іншими державами, які беруть участь у програмі “Партнерство заради миру”, щодо статусу їхніх збройних сил та
Додаткового протоколу до цієї Угоди” “Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Польща у справі створення спільної військової частини для участі в міжнародних миротворчих і гуманітарних операціях під егідою міжнародних організацій” та інші.
У Законах України “Про оборону України” та “Про Збройні Сили України” для Міністерства оборони України завдання щодо забезпечення виконання рішень про участь підрозділів Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях віднесено до його функцій, участь у міжнародному військовому співробітництві та міжнародних миротворчих операціях визначена як функція Збройних Сил України.
Загалом миротворча діяльність в Україні здійснюється відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 квітня 2009 року “Про Стратегію міжнародної миротворчої діяльності України”.

Відповідно до чинного законодавства, Україна бере участь у міжнародних миротворчих операціях:
Організації Об`єднаних Націй, рішення на проведення яких прийнято Радою Безпеки ООН;
Організації з безпеки і співробітництва в Європі чи інших регіональних організацій, які несуть відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки згідно з положеннями глави VIII Статуту ООН; багатонаціональних сил, що створюються за згодою Ради Безпеки ООН, дії та заходи яких здійснюються під загальним контролем Ради Безпеки ООН.
Участь України в міжнародних миротворчих операціях здійснюється шляхом надання миротворчого контингенту, миротворчого персоналу, а також матеріально-технічних ресурсів та послуг у розпорядження відповідних органів, які визначаються рішенням про проведення такої операції.
Наказом Міністра оборони України від 28.06.2001 № 224 затверджено Концепцію організації міжнародного співробітництва в Збройних Силах України, яка стосується, зокрема, участі контингентів Збройних Сил України в міжнародних миротворчих, гуманітарних та пошуково-рятувальних операціях.
Існує також низка інших нормативних актів як державних, так і Міністерства оборони України, які тією чи
іншою мірою стосуються участі Збройних Сил України в миротворчій діяльності. Зазначені законодавчі та інші нормативно-правові акти встановлюють правові, організаційні й фінансові засади участі України в міжнародній миротворчій діяльності, загальні принципи та порядок формування військового й цивільного миротворчого персоналу, організацію їх підготовки та забезпечення для участі в операціях з підтримання чи відновлення миру.
Правова й організаційна процедури підготовки контингентів Збройних Сил України до участі в міжнародних миротворчих операціях передбачають тісну координацію діяльності центральних органів виконавчої влади України та органів військового управління, їх взаємодію з органами управління ООН, НАТО, ОБСЄ та інших міжнародних


66 організацій і чітко визначений порядок комплектування миротворчих контингентів, їх всебічної підготовки й організації відправлення до місця проведення міжнародних миротворчих операцій.
Підготовку миротворчих контингентів Збройних Сил України координує Генеральний штаб Збройних Сил
України.
Форми та способи застосування контингентів Збройних Сил України в складі міжнародних миротворчих сил відповідають основним положенням оперативного мистецтва і тактики Збройних Сил України. Водночас вони враховують специфіку міжнародних миротворчих операцій та умови їх проведення, питання взаємодії з підрозділами збройних сил інших держав. Багатонаціональний характер міжнародних миротворчих операцій, особливості їх проведення, а також складність комплектування і підготовки відповідних військових контингентів, управління ними та забезпечення їх під час виконання завдань сприяють утворенню фактично нового напряму військового мистецтва
До керівних документів з підготовки та проведення Збройними Силами України операцій (бойових дій) введено спеціальний розділ “Миротворчі операції”, в якому визначено такі основні форми застосування військ (сил): операції по сприянню миру (Peace Support Operations) здійснюються на основі глави VI Статуту ООН при обов’язковій згоді конфліктуючих сторін. Їх основним змістом є вирішення конфліктів, головним чином, шляхом мирного врегулювання (посередництво, переговори, надання різноманітних видів допомоги) або превентивного розгортання військ для недопущення конфлікту; операції з підтримання миру (Peacekeeping Operations) мають ту ж правову основу, що і попередні. Цей тип операції передбачає роз’єднання ворогуючих сторін, контроль за дотриманням перемир’я або припинення вогню. Це найбільш поширений тип міжнародних миротворчих операцій; операції по встановленню миру (Peace Enforcement Operations) проводяться на підставі глави VII Статуту ООН
і не передбачають обов’язкової згоди всіх конфліктуючих сторін. Під час їх проведення можуть вживатися примусові заходи з використанням військової сили. Подібні операції частіше проводяться для припинення конфліктів, що відбуваються переважно у вигляді громадянських та міжетнічних війн; операції по відбудові миру (Peace Building Operations) включають заходи із використанням як військових, так і невійськових засобів і спрямовані на відновлення життєдіяльності найважливіших елементів інфраструктури та цивільних інститутів країни у післяконфліктний період; пошуково-рятувальні операції (Search and Rescue Operations) проводяться з метою пошуку і порятунку людей, що потерпають на суші та на воді. Здійснення пошуково-рятувальних операцій не потребує спеціального мандату.
Керівництво пошуково-рятувальними операціями може здійснювати як військова, так і цивільна особа; гуманітарні операції (Humanitarian Operations) проводяться з метою захисту та рятування життя жертв конфлікту або стихійного лиха, надання їм допомоги, полегшення страждань населення, особливо за умов, коли місцева влада не в змозі або не намагається налагодити нормальне забезпечення населення. Гуманітарні операції не потребують спеціального мандату. Керівництво гуманітарними операціями, як правило, здійснюють цивільні особи.
Весь миротворчий військовий персонал умовно можливо розділити на чотири категорії, які використовувалися
ООН окремо або сумісно: військові спостерігачі; офіцери багатонаціональних штабів; військові поліцейські; національні підрозділи.
Після оголошення незалежності Україна вважає участь у міжнародних миротворчих операціях важливою складовою своєї зовнішньої політики та згідно з відповідними Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України та керуючись статтею 2 Закону України “Про Збройні Сили України”, з 3 липня 1992 року бере участь у миротворчій діяльності силами військових підрозділів.
Участь України у миротворчих операціях розпочалась із затвердженням Верховною Радою України
Постанови від 3 липня 1992 року № 2538-ХІІ “Про участь батальйонів Збройних Сил України в Миротворчих Силах
Організації Об’єднаних Націй у зонах конфліктів на території колишньої Югославії”.
У період з 1992 по 1995 рік у миротворчих операціях на Балканах брали участь майже 6,5 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України. Український національний контингент забезпечував проведення конвоїв з вантажами гуманітарної допомоги місцевому населенню, сприяв припиненню бойових дій та нормалізації ситуації, здійснював патрулювання в зонах відповідальності.
З 1995 по 1999 рік 2800 військовослужбовців Збройних Сил України пройшли службу у складі 240-го окремого спеціального батальйону, який виконував завдання на території Боснії та Герцеговини під егідою НАТО. Під час перебування в Боснії і Герцеговині українські миротворці, окрім виконання безпосередніх завдань, брали участь у відбудові, реконструкції та відновленні лікарень та шкіл, ремонті доріг, ліній електромереж, роздачі їжі сиротам та дітям, наданні медичної допомоги місцевому населенню тощо.
“Африканську сторінку” в миротворчий біографії України у січні 1996 року відкрили військовослужбовці 901-ї окремої понтонно-мостової роти, група штабних офіцерів, військові спостерігачі, які увійшли до складу Місії ООН в
Анголі. Під час перебування в Анголі українські військові відновлювали інженерну інфраструктуру країни, зокрема, будували шляхи, наводили мости та переправи.
Особовий склад 8-ї та 17-ї окремих вертолітних ескадрилій, 64-ї окремої спеціальної механізованої та 70-ї окремої танкової рот з квітня 1996 року до січня 1998 року виконували обов’язки у складі Місії ООН у Східній Славонії.
З вересня 1999 року по липень 2000 року Україна надавала до складу Сил НАТО з підтримання миру в Косово
14-й вертолітний загін та окрему роту забезпечення. Українські військові авіатори перевозили представників сил КФОР, косовської влади, а також гуманітарні вантажі у віддалені райони.
Окремим напрямком реалізації миротворчих місій світового рівня стало виконання завдань у якості спостерігачів. З грудня 1998 року по березень 1999 року українські військові спостерігачі виконували завдання у складі
Місії ОБСЄ з верифікації у Косово і здійснювали нагляд та контроль за проведенням виборів.
Протягом п’яти місяців 1997 року українські військові спостерігачі Місії ООН у Гватемалі інформували ООН щодо стану справ у цій центральноамериканській країні, яка впродовж багатьох років була розколота громадянським протистоянням.
Крім того, 17 офіцерів Збройних Сил України з грудня 1994 по березень 2000 року виконували завдання Місії
ООН у Таджикистані. Ще 4 офіцери були у складі Місії ООН превентивного розгортання в Македонії з червня 1995 по березень 1999 року.


67
На сьогоднішній день у миротворчих операціях ООН беруть участь 624 українських військовослужбовці у 3 країнах. Загалом українські миротворці гідно представляють нашу державу в 11 міжнародних миротворчих операціях
ООН, НАТО та ЄС у 8 країнах світу.
З 16 березня 2012 року особовий склад 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в
Демократичній Республіці Конго
В 1997-1999 роках в Конго точилась запекла громадянська війна. Відтоді в країні час від часу виникають міжплеменні криваві сутички. Завдання українського миротворчого контингенту у Конго полягатимуть у веденні повітряної розвідки, спостереження, проведенні заходів стримування та вогневої підтримки наземних сил, забезпеченні дій військ Місії ООН, у тому числі пошуково-рятувальних операцій та супроводженні доставки гуманітарних вантажів.
Слід зауважити, що і в цій, і інших місіях головним завданням Уряду України є збереження життя і здоров’я українських миротворців. “Безпека українських миротворців – головне питання для Міністерства оборони України” - наголосив Міністр Оборони України Дмитро Саламатін під час інспектування українського миротворчого контингенту у
Косово в березні 2012 року.
2. Приклади мужності та самовідданості військовослужбовців.
Починаючи з 1992 року більше 37 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України взяли участь у міжнародних миротворчих операціях.
З цього часу 51 військовослужбовців Збройних Сил України загинули і понад 100 зазнали поранень під час міжнародних миротворчих операцій.
Військовослужбовці нашої держави брали участь у операціях з підтримання миру в Ліберії, Сьєрра-Леоне,
Демократичній Республіці Конго, Кот-д’Ивуарі, Ефіопії, Еритреї, Анголі, Східному Тиморі, колишній Югославії, Лівані,
Таджикистані, Грузії, Афганістані, Молдові та Іраку.
За час миротворчої діяльності наші військовослужбовці набули високих професійних та морально-бойових якостей, бойового та практичного досвіду у здійсненні переміщень залізничним, морським, повітряним транспортом, проведенні маршів по незнайомій території іноземних держав у складних географічних та кліматичних умовах, виконанні миротворчих завдань спільно з військовослужбовцями інших країн.
Вони виконують завдання з контролю за дотриманням сторонами конфлікту умов ООН, супроводження біженців, колон з гуманітарною допомогою, охорони об’єктів, евакуації поранених, розмінування місцевості, навчання фахівців інших контингентів і здійснення перевезень вантажів та особового складу контингентів.
Зразкове виконання українськими миротворцями найвідповідальніших завдань у багатьох “гарячих точках” земної кулі у багатьох випадках сприяло не тільки обмеженню, а й повному припиненню бойових дій.
Так, особовий склад 20 овз зразково виконував патрулювання кордону Сьєрра-Леоне з Ліберією та інші планові польоти з перевезення осіб Місії ООН і вантажів.
Високу оцінку дала міжнародна спільнота діям українських миротворців з надання гуманітарної допомоги населенню Іраку.
За допомогою українських миротворців в Республіці Ірак було електрифіковано селище Уму-Аль-Хула та відремонтовано початкову школу.
Військові медики українського миротворчого контингенту в Іраку надавали висококваліфіковану медичну допомогу.
Керівництво миротворчих місій задоволене тим, як військовослужбовці Збройних Сил України виконують завдання, що на них покладаються. Про це свідчать численні високі оцінки їхньої діяльності з боку керівного складу місій ООН, сил КФОР та коаліційних військ.
Зокрема, керівництвом Місії ООН у Сьєрра-Леоне 4 орвб було відзначено як кращий підрозділ миротворчого контингенту та висловлено подяку Президентові України і Міністру оборони України за відмінне виконання завдань особовим складом.
Командиром багатонаціональної бригади "Схід" сил КФОР у Косово, Сербії і Чорногорії було дано високу оцінку діям особового складу українського національного контингенту УКРПОЛБАТу, висловлено слова високої поваги та щирої подяки за їхній професіоналізм, вишкіл і дисципліну.
Командуванням Тимчасових сил ООН у Лівані відзначено високий професіоналізм та бездоганне ставлення військовослужбовців 3 оіб до виконання своїх службових обов’язків, що наочно демонструє великий обсяг та високу якість проведених ними інженерних робіт. За час перебування у Місії батальйоном знешкоджено близько 10 тисяч вибухонебезпечних предметів та боєприпасів.
Багатьох миротворців Збройних Сил України за зразкове виконання завдань було нагороджено урядовими нагородами іноземних держав, Організації Об’єднаних Націй та НАТО (медалями “За виконання завдань з підтримання миру”, “За участь у миротворчій операції в регіоні конфлікту”, “За службу у Боснії та Герцеговині”, “За службу у
Косово”).
З початку участі Збройних Сил України в миротворчих операціях за зразкове виконання миротворчих завдань мужність та героїзм тисячі українських військових були нагороджені медалями ООН та НАТО. Понад 200 військовослужбовців, що проходили службу у миротворчих підрозділах ЗС України, нагороджено державними нагородами, понад 10 тисяч – відзнаками Міністерства оборони України.
За вагомий внесок у справу підтримання миру в республіці Ірак Президентом України відзначено високими державними нагородами українських військовослужбовців.
Ураховуючи вагомий внесок миротворців у підтримання стабільності у різних регіонах планети та підтримуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН Указом Президента України “Про Міжнародний день миротворців” від 30 квітня 2003 р. № 374/2003 в Україні відзначається Міжнародний день миротворців.

Приклади мужності та самовідданості воїнів-миротворців.

КУЛИКОВ Михайло Михайлович, командир спеціального взводу спеціальної роти 240-го окремого спеціального батальйону, сектор Сараєвоє. Виконувати важливе державне завдання з надання допомоги народам Республіки Югославія в складі миротворчих сил ООН старшому лейтенанту Михайлу Куликову довелося у складних умовах соціально-політичного і воєнного протистояння в Боснії та Герцеговині.


68
Між мусульманським і православним населенням цієї країни йшла справжня війна, заручниками якої стали й українські миротворці. Адже щоденно виконувати завдання з надання гуманітарної допомоги доводилося зазвичай під щільним вогнем ворогуючих сторін.
Двадцять разів в умовах тяжкого гірського клімату та складної місцевості командир спеціального взводу старший лейтенант Михайло Куликов супроводжував гуманітарні вантажі до населеного пункту Жепа. Декілька разів потрапляв при цьому під перехресний вогонь протиборчих сторін. Як відомо, саме в таких непередбачуваних і життєво небезпечних за наслідками ситуаціях найбільш яскраво проявляються як людські, так і військово-професійні якості людини, а особливо командирські.
Український офіцер, потрапляючи в такі ситуації, діяв безстрашно та вміло. Впевненість у правильності прийнятих рішень щодо припинення вогню, врівноваженість і доброзичливість при перемовинах з представниками місцевого населення не один раз дозволяли зберегти від можливих втрат особовий склад, доставити необхідне продовольство покинутим напризволяще мешканцям найвіддаленіших населених пунктів у зоні відповідальності українського окремого спеціального батальйону миротворчих сил ООН.
За мужність і відвагу, проявлені під час виконання службових обов'язків у складі 240-го окремого спеціального батальйону миротворчих сил ООН у секторі Сараєво командир спеціального взводу спеціальної роти 240-го окремого спеціального батальйону старший лейтенант Куликов Михайло Михайлович нагороджений Почесною відзнакою
Президента України.
ПІНЧУК Олександр Михайлович, заступник командира 91-ї інженерно-саперної бригади. Волею долі сталося так, що полковник Олександр Пінчук став першим офіційним представником України в державі, з якою наша країна ще не встановила дипломатичних відносин.
Цією країною була Ангола, куди був направлений для проходження служби на посаді командира 901 -ї окремої понтонно-мостової роти українського контингенту миротворчих сил ООН в Анголі полковник Олександр
Пінчук.
У надзвичайно важких умовах африканського клімату під його командуванням українські миротворці щоденно вирішували складні завдання зі спорудження мостів, автошляхів та інших інженерних споруд, надавали гуманітарну допомогу місцевому населенню. Завдяки багатому командирському досвіду Олександру Пінчуку вдалося налагодити побут і організувати службу так, що через короткий проміжок часу Контрольна комісія місії
ООН визнала рівень професійної й спеціальної підготовки особового складу українського миротворчого підрозділу кращим серед інших військових миротворчих контингентів.
Такому успіху сприяло й те, що в далекій африканській країні полковник Олександр Пінчук по стійно вміло проводив роботу з виховання у підлеглих почуття відданості своєму народові та гордості в належності до Збройних сил України.
За досягнення у виконанні державного завдання з миротворчої діяльності військ та вміле керівництво підпорядкованим підрозділом українського контингенту миротворчих сил ООН в Анголі заступник командира 91 -ї
інженерно-саперної бригади полковник Пінчук Олександр Михайлович нагороджений відзнакою Президента
України - орденом “За заслуги” III ступеня.
СТРЕЛЕНКО Олександр Валентинович, командир окремого батальйону українського миротворчого контингенту місії ООН в Республіці Ірак.
За вагомий особистий внесок у піднесення міжнародного авторитету Збройних сил України, мужність і самовідданість при виконанні військового обов’язку в Республіці Ірак, пов’язаного з захистом місцевого населення, перевезенням вантажів з гуманітарною допомогою командир окремого батальйону українського контингенту миротворчої місії ООН полковник Стреленко Олександр Валентинович нагороджений відзнакою Президента України – “Орденом Богдана Хмельницького” III ступеня.

КОВАЛЬЧУК В'ячеслав Миколайович, начальник інженерної служби 6-ї окремої механізованої бригади українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак.
У період з 10 січня по 9 листопада 2004 року полковник В’ячеслав Ковальчук брав участь у міжнародній миротворчій операції в Республіці Ірак у складі 6-ї окремої механізованої бригади на посаді начальника інженерної служби.
Під час виконання завдань із розмінування проявив мужність, самовідданість та високий рівень професіоналізму. Очолюючи групи розмінування, забезпечив виявлення та знищення вибухонебезпечних предметів, при цьому головним завданням вважав безпечне виконання завдань та збереження здоров'я і життя особового складу.
За проявлену мужність, високі професійні якості та вміння в критичних ситуаціях швидко прий няти правильне рішення та забезпечити виконання завдання в бойовій обстановці начальник інженерної служби
6-ї окремої механізованої бригади українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак полковник Ковальчук
В'ячеслав Миколайович нагороджений відзнакою Президента України – “Орденом Богдана Хмельницького” III ступеня.
ПОЛТАВА Олександр Адамович, заступник командира взводу – командир відділення
інженерно-саперної роти 60-го окремого спеціального батальйону.
Серед своїх товаришів старший сержант Олександр Полтава вважався чи не одним з найдосвідченіших саперів. Свій високий професійний вишкіл і мужність молодший командир у повній мірі проявив і під час виконання бойових завдань у складі миротворчого контингенту Збройних сил України в колишній Республіці Югославія. На час отримання чергового бойового завдання група розмінуванн я, до якої входив
і Олександр Полтава, уже мала на своєму рахунку понад 300 знешкоджених мін та підступних саморобних вибухових пристроїв при розмінуванні спостережних пунктів, заблокованих ворогуючими сторонами, та інших цивільних об’єктів.
Вісімнадцятого серпня 1995 року до командування українського підрозділу звернулось керівництво місцевої влади з проханням перевірити на предмет мінування території біля водонасосної станції та навколо неї, а також водоканалу міста Глина.


69
Виконати завдання було доручено старшому сержанту Олександру Полтаві та саперу рядовому Анатолію
Стовбуну. Робота ускладнювалася тим, що при обстеженні залізобетонних колодязів замість міношукачів доводилося використовувати щупальці й кішки. Чотириста метрів водоводу і перші колодязі ви явилися чистими.
Рушили далі. Олександр Полтава йшов першим, Анатолій Стовбун – за 10 метрів позаду, адже як більш досвідчений
Олександр основну частину перевірки взяв на себе.
Незабаром сапери підійшли до наступного колодязя. Для перевірки треба було відкрити важку чавунну покришку. Олександр, прикриваючи собою Анатолія, поволі потягнув її за ручку. За мить ранкову тишу розірвав вибух...
Старший сержант Олександр Полтава не помилився та, навіть маючи за плечима чималий до свід, не врахував підступності того, хто встановлював цю стрибаючу міну. Передбачити таке встановлення майже неможливо.
За особисту мужність і героїзм, виявлені під час виконання військових і службових обов’язків в умовах, пов’язаних із ризиком для життя, заступник командира взводу - командир відділення інженерно-саперної роти 60-го окремого спеціального батальйону старший сержант Полтава Олександр Адамович нагороджений відзнакою
Президента України – “Орденом Богдана Хмельницького” III ступеня (посмертно).

ДАНИЛЮК Микола Миколайович, командир роти розгороджень інженерного батальйону розгороджень 91-ї інженерно-саперної бригади.
З грудня 1995 р. проходив службу на посаді командира взводу інженерної розвідки 901-ї окремої понтонно-мостової роти українських миротворчих сил ООН в Анголі.
У важких кліматичних умовах на складній місцевості неодноразово організовував виконання завдань із розмінування районів розташування особового складу роти, маршрутів пересування військової техніки, супроводження гуманітарних колон. За період перебування на ангельській землі не сталося жодного випадку підриву особового складу роти.
Досвідчений офіцер не тільки вміло організовував дії щодо виконання підлеглими миротворчих завдань.
Капітан Микола Данилюк безпосередньо брав участь у всіх роботах, пов'язаних із виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Особисто виявив і знешкодив 33 міни.
За зразкове виконання обов'язків військової служби у складі 901-ї окремої понтонно-мостової роти контингенту миротворчих сил ООН в Анголі командир роти розгороджень інженерного батальйону розгороджень
91-ї інженерно-саперної бригади капітан Данилюк Микола Миколайович нагороджений відзнакою Президента
України – медаллю “За військову службу Україні”.
ЖАЛОВАГА Валерій Іванович, начальник штабу – перший заступник командира батальйону миротворчого контингенту місії ООН у Лівані.
Завдяки особистому професіоналізму Валерія Жаловаги та вмілим діям особового складу 3 -го окремого інженерного батальйону миротворчого контингенту місії ООН у Лівані було знешко - джено велику кількість вибухонебезпечних предметів.
За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлений під час розмінувань та налагодження цивільної інфраструктури під час миротворчої місії у Лівані, начальник шта бу – перший заступник командира батальйону миротворчого контингенту місії ООН у Лівані полковник Жаловага Валерій
Іванович нагороджений відзнакою Президента України - медаллю “За військову службу Україні”.
КОВАЛЬСЬКИЙ Володимир Васильович.
За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час миротворчої місії в
Лівані, та за охорону блок постів та вантажів із гуманітарною допомогою полковник Ковальский
Володимир Васильович нагороджений відзнакою Президента України – медаллю “За військову службу
Україні”.
БРАЖЕВСЬКИЙ Валерій Вікторович.
За мужність та відвагу, проявлені під час виявлення та знешкодження боєприпасів при вико нанні миротворчих завдань у складі українського контингенту місії ООН у Республіці Ірак капітан Бражевський
Валерій Вікторович нагороджений відзнакою Президента України - орденом “За мужність” І ступеня
(посмертно).

СЕДОЙ Володимир Миколайович.
За мужність та відвагу, проявлені під час виявлення та ліквідації боєприпасів при виконанні ми ротворчих завдань у Республіці Ірак старший прапорщик Седой Володимир Миколайович нагороджений відзнакою
Президента України – орденом “За мужність” І ступеня (посмертно).
КАЦАРСЬКИЙ Олександр Іванович.
За мужність та відвагу, проявлені під час виявлення та ліквідації боєприпасів при виконанні ми ротворчих завдань у Республіці Ірак прапорщик Кацарський Олександр Іванович нагороджений відзнакою Президента
України – орденом “За мужність” І ступеня (посмертно).

МАТІЖЕВ Олег Вікторович.
За мужність та відвагу при виконанні миротворчого завдання у Республіці Ірак підполковник
Матіжев Олег Вікторович нагороджений відзнакою Президента України – орденом “За мужність” І ступеня
(посмертно).
ПЕТРИК Віра Іванівна, санітарний інструктор 3-ї аеромобільної роти 72-го окремого механізованого батальйону 7-ї окремої механізованої бригади українського миротворчого контингенту
Багатонаціональних сил в Республіці Ірак.


70
З жовтня 2004 року по січень 2005 року старший сержант Віра Петрик проходила службу в скла ді українського миротворчого контингенту Багатонаціональних сил в Республіці Ірак в м. Ес-Сувейра провінції Вассіт.
Під час знешкодження групою саперів вибухонебезпечних предметів стався несанкціонований підрив, внаслідок якого старший сержант Віра Петрик отримала важкі поранення, несумісні з життям.
За мужність та відвагу при виконанні миротворчих завдань у Республіці Ірак санітарний інструк тор 3-ї аеромобільної роти 72-го окремого механізованого батальйону 7-ї окремої механізованої бригади українського миротворчого контингенту Багатонаціональних сил у Республіці Ірак старший сержант Петрик Віра Іванівна нагороджена відзнакою Президента України – орденом “За мужність” І ступеня (посмертно).

СИТНИКОВ Андрій Анатолійович, командир відділення інженерно-саперного взводу 72-го окремого механізованого батальйону 7-ї окремої механізованої бригади.
За мужність та відвагу, проявлені під час виявлення та ліквідації боєприпасів при виконан ні миротворчих завдань у Республіці Ірак командир відділення інженерно-саперного взводу 72-го окремого механізованого батальйону 7-ї окремої механізованої бригади старший сержант Ситников Андрій
Анатолійович нагороджений відзнакою Президента України – орденом “За мужність” І ступеня (посмертно).
КОЗЛОВ Ігор Миколайович.
За мужність і відвагу, виявлені при відбитті нападу незаконних військових формувань на колону з гуманітарною допомогою при виконанні миротворчих завдань у Республіці Ірак майор Козлов Ігор
Миколайович нагороджений відзнакою Президента України – орденом “За мужність” III ступеня.
ЛЯШЕНКО Володимир Алімович, старший офіцер відділення оперативного планування
(підготовки військ) управління інженерних військ Північного оперативного командування.
У травні 2005 року Володимир Ляшенко як найкращий фахівець був відряджений для виконан ня миротворчої місії у Південний Ліван у складі 3-го окремого інженерно-саперного батальйону українського миротворчого контингенту. При виконанні бойових завдань, таких як розмінування місцевості, прокладання проходів у мінних полях, проявив розумну ініціативу, мужність та витримку. За період проходження служби в Південному Лівані здійснив понад 150 виходів на мінні поля.
За особисту мужність та відвагу, проявлені при виконанні миротворчої місії у Південному Лівані, старший офіцер відділення оперативного планування (підготовки військ) управління інженерних військ Північного оперативного командування підполковник Ляшенко Володимир Алімович нагороджений відзнакою Президента
України – орденом “За мужність” III ступеня.
СКОПОВСЬКИЙ Володимир Пилипович, командир 1-ї механізованої роти українського миротворчого контингенту місії ООН в Республіці Ірак
Для майора Володимира Скоповського служба на території Іраку одразу розпочалась по- бойовому.
Під час першого ж виїзду в м. Ес-Сувейру, коли він тільки знайомився з особливостями проходження служби як дублер начальника патруля, була підірвана місцева поліцейська дільниця.
Бойовики не знали, що українські миротворці на якісь хвилини затримались у дорозі і на момент вибуху
їх там не було.
Утім, випадок став і уроком для офіцера. Володимир Скоповський дуже швидко зрозумів, що від його командирського досвіду повністю залежить життя його підлеглих, 90 % яких призивались із цивільного життя через військкомати. Високий професіоналізм, відмінна підготовка офіцера стали запорукою умілих дій особ ового складу роти в найнебезпечніших випадках.
За вміння вірно оцінити ситуацію і, головне, швидко прийняти правильне рішення майор Воло димир
Скоповський користується серед особового складу справжнім, підтвердженим бойовою практикою, авторитетом.
Знаючи, що деякі його підлеглі мають небагато досвіду, він в екстремальних випадках сам вів вогонь зі спостережних постів і гранатомета АГС-17, неодноразово виводив з-під обстрілу бойовиків колони українських
БТРів.
За вагомий особистий внесок у піднесення міжнародного авторитету Збройних сил України, мужність і самовідданість при виконанні військового обов'язку командир 1 -ї механізованої роти українського миротворчого контингенту місії ООН в Республіці Ірак майор Скоповський Володимир Пилипович нагороджений відзн акою
Президента України – орденом “За мужність” III ступеня.

БУРЛАКОВ Володимир Михайлович, заступник командира окремого механізованого батальйону у складі українського миротворчого контингенту місії ООН у Республіці Ірак.
З лютого по жовтень 2004 року підполковник Володимир Бурлаков виконував обов’язки у складі миротворчого контингенту в Республіці Ірак. Під час бойового чергування на Ірано-Іракському кордоні здійснив понад 100 нічних патрулювань, під час яких було вилучено більше 100 одиниць вогнепально ї зброї, затримано 67 нелегалів, які перетинали кордон, також виявлено підготовлену вогневу точку, з якої обстрілювалась колона українського миротворчого контингенту.
За мужність при виконанні службових обов’язків у Республіці Ірак заступник командира окремого механізованого батальйону підполковник Бурлаков Володимир Михайлович нагороджений відзнакою Президента
України – орденом “За мужність” III ступеня.
СТОЙКОВ Степан Анатолійович.
Завдяки особистому професіоналізму підполковника Степана Стойкова на території Лівану було знешкоджено велику кількість вибухонебезпечних предметів.
За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час розмінувань та налагодження цивільної інфраструктури при виконанні військового обов'язку в складі українського контингенту миротворчої місії ООН у Лівані підполковник Стойков Степан Анатолійович нагороджений відзнакою Президента України - орденом “За мужність” III ступеня.


71
АНДРОЩУК Руслан Андрійович, кулеметник відділення спеціального призначення взводу розвідувальної роти управління 6-ї окремої механізованої бригади Багатонаціональних сил зі створення умов стабільності та безпеки в Республіці Ірак.
6 квітня 2004 року під час масових заворушень і озброєних виступів терористичних угруповань в м. Ель-Кут та їх спробі захопити міст через річку Тигр кулеметник рядовий Руслан Андрощук, уміло зайнявши бойову позицію, вступив у нерівний бій з переважаючими силами терористів. Ціною власного життя Руслан Андрощук не допустив захоплення важливого стратегічного об'єкта. Здолавши кількісну перевагу ворога, особовий склад відділення з гідністю виконав бойове завдання.
За особисту мужність і героїзм, самовіддані дії при виконанні миротворчих завдань у Республіці Ірак, пов'язаних із ризиком для життя, кулеметник відділення спеціального призначення взводу спеціального призначення розвідувальної роти управління 6-ї окремої механізованої бригади Багатонаціональних сил зі створення умов стабільності та безпеки в Республіці Ірак рядовий Андрощук Руслан Андрійович нагороджений відзнакою Президента України – орденом “За мужність” III ступеня (посмертно).
ЗЛОЧЕВСЬКИЙ Ярослав Ярославович, кулеметник механізованої роти 62-го окремого механізованого батальйону 6-ї окремої механізованої бригади Багатонаціональних сил зі створення умов стабільності та безпеки в Республіці Ірак.
28 квітня 2004 року при виході з населеного пункту Аз-Зубайдія (Республіка Ірак) відбувся напад на патруль 62-го окремого механізованого батальйону 6-ї окремої механізованої бригади: підірвано фугас та обстріляно крайнього в колоні БТР.
Начальник патруля віддав команду особовому складу відкрити зворотній вогонь. Рядовий Ярослав
Злочевський вів прицільний вогонь зі свого кулемета, даючи можливість своїм товаришам зайняти оборону.
Розлючені вмілими діями українського миротворця терористи виконали по БТР два постріли з РПГ, які пробили броню з лівого борту. Отримавши тяжкі поранення, рядовий Ярослав Злочевський до останнього продовжував вести прицільний вогонь, захищаючи життя своїх товаришів.
За особисту мужність і героїзм, самовіддані дії, виявлені при виконанні військового обов'язку, пов'язаного з ризиком для життя, при виконанні миротворчої місії в Республіці Ірак кулеметник механізованої роти 62 -го окремого механізованого батальйону 6-ї окремої механізованої бригади Багатонаціональних сил зі створення умов стабільності та безпеки в Республіці Ірак рядовий Злочевський Ярослав Ярославович нагороджений відзнакою
Президента України – орденом “За мужність” III ступеня (посмертно).
ГОРА Павло Юрійович, командир 1-го механізованого взводу 1-ї спеціальної роти в складі українсько-польського батальйону багатонаціональної бригади “Схід” у Республіці Косово.
У період з 1 серпня 2003 року по 2 серпня 2004 року виконував миротворчу місію в Республіці
Косово. У складних умовах міжетнічного протистояння між сербами та косовськими албанцями взвод під командуванням старшого лейтенанта Павла Гори ніс службу в населеному пункті Брезовіца.
За час перебування на території Косово особовий склад взводу постійно залучався до несення служби на блокпостах, спостережних постах, здійснював патрулювання та супроводження конвоїв. Висока вимогливість офіцера до себе і своїх підлеглих стала запорукою успішного виконання поставлених перед взводом завдань. За підсумками перебування в Республіці Косово взвод старшого лейтенанта Павла Гори був визнаний кращим серед підрозділів батальйону.
За сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків та проявлені при цьому високі командирські якості командир 1-го механізованого взводу 1-ї спеціальної роти в складі українсько-польського батальйону багатонаціональної бригади “Схід” у Республіці Косово старший лейтенант Гора Павло Юрійович нагороджений відзнакою Міністерства оборони України “Доблесть і честь”.
БРЮХІН Павло Вікторович, перекладач спеціальної роти, старший помічник начальника штабу з оперативної роботи національного контингенту “УкрПолбат” в Косово.
Із серпня 2000 року по серпень 2001 року та з серпня 2003 року по серпень 2004 року майор
Павло Брюхін проходив службу в складі українського миротворчого контингенту “УкрПолбат” в Косово, гідно та на найвищому професійному рівні представляючи високе звання офіцера Збройних Сил Укра їни при виконанні спільних завдань з військовослужбовцями НАТО, ЄС та представниками ООН у зоні конфлікту.
За значний внесок, високий професіоналізм та відданість справі захисту миру, проявлені при виконанні завдань з підтримки миру в складі багатонаціонального підрозділу в Косово перекладач спеціальної роти, старший помічник начальника штабу з оперативної роботи національного контингенту “УкрПолбат” в Косово майор Брюхін
Павло Вікторович нагороджений відзнакою Міністерства оборони України “Доблесть і честь”.
ЗАТОЛОКА Ігор Іванович, командир аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади 8-го армійського корпусу.
Складом групи патрулювання, яку очолював підполковник Ігор Затолока, були затриманні озброєні громадяни Албанії, що перетинали кордон колишньої Республіки Югославія.
За зразкове виконання бойового завдання в складі миротворчого контингенту в Косово коман- дир аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади 8-го армійського корпусу підполковник
Затолока Ігор Іванович нагороджений відзнакою Міністерства оборони України “Доблесть і честь”.
ЖИТНИК Олександр Васильович, заступник командира 2-ї бригади армійської авіації
Південного оперативного командування.
Із серпня 1996 року по лютий 1997 року підполковник Олександр Житник проходив службу в складі багатонаціональних сил ООН із підтримки миру в колишній Республіці Югославія в 17-й вертольотній ескадрильї (транспортно-бойова). За цей час виконав 120 бойових вильотів, налітав 80 годин.


72
Усі бойові вильоти та завдання підполковник Олександр Житник та льотний склад ланки, якою він керував, здійснювали на високому рівні. Неодноразово виконував відповідальні завдання з повітряної розвідки місцевості на території Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговини.
З 12 по 16 вересня 1996 року екіпажем під командуванням Олександра Житника було забезпечене якісне виконання польотного завдання в містах Бані Луна та Тузла з патрулювання автомобільних доріг та місцевості при проведенні виборів до керівних державних посад у Боснії та Герцеговині.
За період перебування в Східній Словенії екіпаж підполковника Олександра Житника та екіпажі його ланки перевезли понад 250 пасажирів і 10 тонн вантажу, виконали 80 повітряних розвідок місцевості, 15 польотів з метою фотографування об’єктів стратегічного значення.
За вагомі особисті заслуги при виконанні миротворчої місії, мужність та відвагу, високу професійну т а льотну майстерність заступник командира 2-ї бригади армійської авіації Південного оперативного командування підполковник Житник Олександр Васильович нагороджений відзнакою Міністерства оборони України “Доблесть і честь”.
ТИМОЩУК Олександр Васильович, командир 2-ї спеціальної роти національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” багатонаціональної тактичної групи сил КФОР у Косово.
Українських миротворців, які в складі спільного українсько-польського батальйону несуть службу в Косовому на пунктах спостереження, здійснюють контроль за пересуванням місцевого населення, запобігають незаконному перевезенню зброї та вибухонебезпечних пристроїв, уже протягом багатьох років відзначають як надійних, високопрофесійно підготовлених військовиків. І цілком закономірно. У напруженій обстановці міжнаціональних суперечок серед місцевого населення українські миротворці завжди діють виважено й доброзичливо.
Прикладом може слугувати командир 2-ї спеціальної роти національної складової спільного українсько- польського батальйону капітан Олександр Тимощук. Завдяки наполегливій праці офіцера налагоджено тісну та плідну співпрацю з керівництвом муніципалітетів у зоні відповідальності, покладеній на підлеглу йому спеціальну роту українського контингенту в Косово, систематично проводиться надання різного виду допомоги українською стороною місцевому населенню. Командування багатонаціональної тактичної групи ЕАЗТ неодноразово як приклад відзначало роботу офіцера на цій ділянці відповідальності, взірцеву співпрацю з місцевим населенням щодо випередження терористичних актів, акцій непокори та зривів проведення міжнародних гуманітарних акцій на території, за яку відповідає рота на чолі з капітаном Олександром Тимощуком.
За бездоганну службу, зразкове виконання службових обов’язків під час виконання миротворчої місії в
Косово, значний особистий внесок у підтримання миру та стабільності на ввіреній йому ділянці відповідальності командир 2-ї спеціальної роти національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону
“УкрПолбат” у Косово капітан Тимощук Олександр Васильович нагороджений відзнакою Міністерства оборони
України “Доблесть і честь”.
ТУРТАЄВ Юрій Володимирович. Під час проходження військової служби полковник Юрій
Туртаєв зарекомендував себе професійно грамотним, дисциплінованим, працелюбним офіцером.
До виконання службових обов’язків завжди ставиться сумлінно, з почуттям високої відповідальності. Відмінне знання функціональних обов’язків та керівних документів дозволяє йому вміло застосовувати свій командирський досвід, організаторські здібності у повсякденній службовій діяльності. Відзначаючись високою особистою відповідальністю за доручену ділянку роботи, Юрій
Володимирович завжди є прикладом для своїх підлеглих.
Усі ці якості полковника Юрія Туртаєва у повному обсязі проявилися під час виконання ним миротворчої місії ООН у складі українського миротворчого контингенту. Завдяки його високому професіоналізму не було допущено загибелі як особового складу українського миротворчого контингенту, так і мирного населення.
За вагомі особисті заслуги при виконанні миротворчої місії ООН, недопущення міжрасових сутичок місцевого населення і проявлені при цьому особисту мужність і відвагу полковник Тур таєв Юрій Володимирович нагороджений відзнакою Міністерства оборони України “Доблесть і честь”.
АНДРУЩЕНКО Сергій Миколайович, старший офіцер відділення взаємодії управління 72-го окремого механізованого батальйону 7-ї окремої механізованої бригади українського миротворчого контингенту Багатонаціональних сил в Республіці Ірак.
За час проходження служби в складі українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак капітан Сергій Андрущенко неодноразово особисто брав участь у патрулюванні та супроводженні конвоїв з гуманітарною допомогою у віддалені райони в зоні відповідальності українського миротворчого контингенту. І в більшості випадків їх успішному виконанню сприяли особисті якості офіцера - доброзичливість у спілкуванні з місцевим населенням і хороший рівень командирської підготовки.
Інформація, яку отримував капітан Сергій Андрущенко, не раз рятувала життя українським миротворцям.
Підрозділами 72-го омб у бойовиків були вилучені 60-мм міномети, ручні протитанкові гранатомети РПГ-7, автомати Калашникова АК-47.
Встановивши партнерські стосунки з начальником поліції м. Ес-Сувейри, капітан Сергій Андрущенко організував отримання від нього інформації на випередження, за результатами якої командування українського миротворчого контингенту та іракської поліції провели спільну операцію зі знешкодження групи бойовиків, які діяли в оточенні табору “Зулу” і тримали його під обстрілом.
За самовіддані дії, ініціативність та зразкове виконання військового обов’язку з управління підрозділом у
Республіці Ірак старший офіцер відділення взаємодії управління 72-го окремого механізованого батальйону 7-ї окремої механізованої бригади українського миротворчого контингенту багатонаціональних сил у Республіці Ірак капітан Андрущенко Сергій Миколайович нагороджений відзнакою Міністерства оборони України “Доблесть і честь” (посмертно).


73
ЗАГРАЙ Юрій Михайлович, командир інженерно-саперного взводу 72-го окремого механізованого батальйону 7-ї окремої механізованої бригади українського миротворчого контингенту Багатонаціональних сил зі створення умов стабільності та безпеки в Республіці Ірак.
Щоденно перед виходом особового складу на патрулювання капітан Юрій Заграй особисто пере віряв маршрут руху транспортних засобів із особовим складом батальйону, конвоїв із доставки гуманітарної допомоги на наявність вибухонебезпечних предметів. У складних умовах бойового протистояння міжетнічних груп місцевого населення та багатонаціональних миротворчих сил офіцер особисто виявив і знешкодив понад 30 фугасів і більше
120 вибухонебезпечних предметів. Силами та засобами очолюваного капітаном Юрієм Заграєм взводу були посилені інженерні загородження на блокпостах Хільського та Багдадських мостів.
За мужність і відвагу, самовідданість і стійкість, виявлені під час виконання бойових завдань при проведенні розмінувань, зразкове виконання військового обов'язку в Республіці Ірак командир інженерно-саперного взводу 72-го окремого механізованого батальйону 7-ї окремої механізованої бригади українського миротворчого контингенту Багатонаціональних сил зі створення умов стабільності та безпеки в Республіці Ірак капітан Заграй
Юрій Михайлович нагороджений відзнакою Міністерства оборони України “Доблесть і честь” (посмертно).

ТОВКАН Любомир Васильович, командир відділення взводу десантного забезпечення роти десантного забезпечення 95-ї окремої аеромобільної бригади.
З 1998 по 1999 рік молодший сержант Любомир Товкан проходив службу в складі українського миротворчого контингенту багатонаціональної бригади “Схід” у м. Косово (Республіка Югосла вія) на посаді водія БТР. Під час виконання чергового завдання з патрулювання в зоні відповідальності в складній дорожній ситуації ціною власного життя врятував екіпаж БТРа.
За особисту мужність та героїзм, виявлені під час виконання службових обов'язків, командир відділення взводу десантного забезпечення роти десантного забезпечення 95-ї окремої аеромобільної бригади молодший сержант Товкан Любомир Васильович нагороджений відзнакою Міністерства оброни України “Доблесть і честь”
(посмертно).
ДМИТРАШ Володимир Степанович.
За зразкове виконання військового обов'язку, самовіддані дії та високий професіоналізм при виконанні бойових завдань у складі 81-ї тактичної групи українського миротворчого контингенту багатонаціональних сил зі створення умов стабільності та безпеки в Республіці Ірак майор Дмитраш Володимир Степанович нагороджений відзнакою Міністерства оборони України “Знак пошани”.
БУДЗАР Анатолій Михайлови, командир роти в складі 81-ї тактичної групи українського миротворчого контингенту багатонаціональних сил у Республіці Ірак.
З квітня по грудень 2005 року капітан Анатолій Будзар проходив службу на території Республіки
Ірак. Неодноразово в критичних ситуаціях проявляв особисту мужність і відвагу, забезпечуючи виконання складних завдань в умовах бойових дій.
За зразкове виконання завдання з охорони базового табору українського миротворчого контингенту “Дельта” командир роти в складі 81-ї тактичної групи українського миротворчого контингенту багатонаціональних сил у Республіці Ірак капітан Будзар Анатолій Михайлович нагородже ний відзнакою Міністерства оборони України “Знак пошани”.
ЗВІР Тарас Степанович, командир взводу спеціального призначення розвідувальної роти в складі українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак.
Відповідно до рішення міністра оборони України, в період з 1 квітня 2005 року по 7 лютого 2006 року капітан Тарас Звір проходив службу в складі 81-ї тактичної групи українського миротворчого контингенту багатонаціональних сил у Республіці Ірак, де з високою відповідальністю виконував покладені на нього завдання в умовах бойових дій.
Під час супроводження румунських інженерів була підірвана фугасом машина, де перебував старший колони капітан Тарас Звір. Завдяки вмілим та рішучим діям старшого колони було здійснено прикриття виходу з місця засади, що дало змогу без втрат вийти з-під обстрілу. Це лише один із багатьох епізодів, у яких український офіцер проявив високу професійну підготовку, мужність і вміння правильно приймати рішення в критичній обстановці.
За зразкове виконання службового обов’язку, підтримання високої бойової готовності військ, самовідданість і стійкість, проявлені під час проходження служби у складі українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак, та з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН командир взводу спеціального призначення розвідувальної роти капітан Звір Тарас Степанович нагороджений відзнакою Міністерства оборони України – медаллю “За зразкову службу в Збройних Силах України” III ступеня.

Висновки.
Керівництво держави розглядає участь українських миротворців в операціях ООН з підтримання миру як важливий зовнішньополітичний пріоритет нашої держави, що має велике значення для підвищення авторитету країни у світі. Миротворча діяльність, зокрема, зміцнює імідж України на міжнародній арені, створює сприятливі передумови для інтересів нашої держави у різних регіонах світу, налагодження та розвитку військово-технічного співробітництва зі збройними силами інших держав, а також сприяє набуттю українськими військовослужбовцями цінного професійного досвіду.
Потреба у миротворчості ООН все більше зростає, а покладені на миротворців завдання стають дедалі складнішими і багатоплановими. Нині військові в “блакитних шоломах” та їх цивільні колеги не лише роблять якісний внесок у розв`язання конфліктів, але й все активніше долучаються до стабілізаційних і політичних перехідних процесів у країнах на пост-конфліктних етапах. У цьому зв’язку слід відзначити триваючий процес реформ в ООН, який підтримується Україною, з метою підвищення ефективності та вдосконалення механізмів проведення миротворчих операцій та запобігання конфліктам.


74
На нинішньому етапі з підтримання миру беруть участь близько ста тисяч миротворців зі складу військового, поліцейського та цивільного персоналу 115 країн-членів ООН, в тому числі і національні контингенти Збройних сил України , які під жовто-блакитними знаменами демонструють світовій спільноті свою здатність професійно та вчасно реагувати на кризові ситуації в світі.
Послідовно нарощуючи свій внесок у превентивну миротворчу діяльність, Україна також сприяє створенню навколо своїх кордонів стабільної, сприятливої обстановки, зміцнює авторитет і підвищує свою роль не лише на
Європейському континенті.
Участь військових контингентів України у миротворчих операціях у рамках ООН, НАТО, ОБСЄ підвищує рівень бойової готовності Збройних сил держави, зокрема, сприяє підтриманню на високому рівні професіоналізму, зміцненню взаємин між військовослужбовцями різних армій, створенню клімату взаємодовіри та взаємодопомоги.
Отже, для України її миротворча діяльність має ключове значення, оскільки вона розглядається як засіб зміцнення її національної безпеки через створення стабільного зовнішньополітичного середовища і, водночас, як її внесок у побудову нового стабільного і безпечного світу.
Завдяки миротворчій діяльності Україна стверджує себе як повноправний суб’єкт міжнародних відносин, підвищує свій міжнародний авторитет та демонструє миролюбну політику.

Матеріали підготовлено в управлінні пропаганди Головного управління по роботі з особовим складом Збройних
Сил України. Виконавці – полковник КОВТУН В.А., полковник ЛАТУТІН О.В..

Література.
1.
Конституція України.
2.
Закон України “Про участь в міжнародних миротворчих операціях” // Відомості Верховної Ради України. -
№22 – 23. - 11.06. 99. - С. 468 – 471.
3.
Закон України “Про порядок направлення підрозділів Збройних Сип України до інших держав”, ( Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2000.-№19.-ст.144 {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 686-IV ( 686-15 ) від
03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.215 № 3381-IV ( 3381-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.189 № 3025-VI ( 3025-17 )
від 15.02.2011, ВВР, 2011, N 36, ст.363
4.
Закон України “Про Збройні сили України” Урядовий курєр.-2000.-№37.
5.
Указ Президента України № 435/2009 від 15 червня 2009 року Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 квітня 2009 року “Про Стратегію міжнародної миротворчої діяльності України” .
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   34


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал