Методичні рекомендації щодо організації та проведення І (районного) туру та участі у ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2016»Скачати 377.14 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір377.14 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

«Самоаналіз уроку» (25 балів)

Регламент: підготовка - 10 хв., усний аналіз та відповіді на запитання – 10 хв.

Оцінюється здатність учителя до рефлексії, уміння побачити помилки й недоліки, проаналізувати їх причини та шляхи подолання, визначити рівень власної успішності. Педагогові важливо з точки зору психології мати «внутрішній фокус контролю», тобто шукати причини ефективності або неефективності своєї діяльності у своїх професійних діях.


Орієнтовна структура самоаналізу:

 • Виконання мети і завдань уроку.

 • Доцільність обраної структури уроку (актуалізація знань, засвоєння нового навчального матеріалу, закріплення нових знань, подання домашнього завдання).

 • Ефективність форм, методів та прийомів роботи для реалізації завдань уроку.

 • Формування пізнавальної мотивації та активності учнів.

 • Професійність дій учителя в нестандартних ситуаціях.

 • Психологічна атмосфера уроку.

 • Доцільність використання технічних засобів та наочності.

 • Формування різних видів компетентності на уроці.


Критерії оцінювання конкурсного випробування «Самоаналіз уроку»

Критерії оцінювання

Показники

Здатність до аналізу власної діяльності

Встановлення відповідності між темою, метою, завданнями уроку – та його змістом, використаними технологіями та результатом

Аналіз ефективності форм, методів і прийомів роботи для результативності урокуКритичність мислення та глибина самоаналізу

Адекватність, повнота та глибина самооцінки

Повне володіння навчальним матеріалом і понятійним апаратом уроку

Розуміння сутності технологій, які використовуються в практичній діяльності, вміння оперувати поняттями


«Робота з Інтернет-ресурсом» (володіння ІКТ) (25 балів)

Учасники створюють інформацію на запропоновану тему, добирають ілюстративний матеріал та протягом 10 хвилин у присутності членів журі розміщують інформацію на власному Інтернет-ресурсі.


Критерії оцінювання конкурсного випробування

«Робота з Інтернет-ресурсом» (володіння ІКТ)

Змістовність текстової інформації, стилістична й орфографічна грамотність, дотримання єдиного стилю викладення

Креативність подання інформації

Дизайн, естетика та власна творчість оформлення

Різноманітність типів розміщеної інформації (текстові документи, фотоматеріали, відео, мультимедійність тощо)ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ

Члени фахових журі на кожному етапі І районного туру Конкурсу оцінюють роботу конкурсантів за визначеною бальною системою з урахуванням специфіки навчального предмета. Бали, набрані на відбірковому етапі Конкурсу, додаються.

Результати проведення обох етапів І туру Конкурсу оформлюються протоколами засідань журі та підписуються головою, відповідальним секретарем та всіма членами журі.

Переможцем стає учасник, який набрав найбільшу кількість балів у заключному етапі І туру Конкурсу.

При однаковій сумі балів переможець визначається за більшою кількістю балів, набраних за проведення уроку.

Підсумок відбіркового та фінального етапів І туру Конкурсу є колегіальним рішенням фахових журі, тому перегляду не підлягає. У разі виникнення конфліктних та суперечливих питань щодо результатів оцінювання конкурсних змагань, роз’яснення учасникам надає голова журі кожної номінації.

Оголошення переможця та лауреатів проводиться урочисто, за участю педагогічної громадськості та висвітлюється в засобах масової інформації.

Матеріали, подані на конкурс, можуть бути, за згодою авторів, використані для тиражування, публікації в педагогічних виданнях, поширення досвіду учасників Конкурсу.

Переможець І туру стає учасниками другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» у 2015-2016 н. р.


Додаток 1

до методичних рекомендацій

ПОРТФОЛІО

Портфоліо – це комплект матеріалів, які розкривають професійну діяльність учителя за темою самоосвіти, характер його діяльності, творче і професійне становлення вчителя, сприяння формуванню навичок рефлексії (самооцінки). Найважливіше, ˗˗ щоб учитель проаналізував свою роботу, власні успіхи, узагальнив і систематизував педагогічні досягнення, об'єктивно оцінив свої можливості і побачив способи подолання труднощів і досягнення більш високих результатів.

Коментар до портфоліо має бути вдумливим, відображати власні думки вчителя щодо його діяльності, надавати повну картину творчого зростання педагога. Коментар може бути представлений у вигляді окремого листа читачеві, виступу, короткого параграфа з висловленням своїх думок, есе, пояснювальної записки і т. д.

Розмістити портфоліо бажано на Інтернет-ресурсі навчального закладу або власному.

Вимоги до оформлення портфоліо


 1. Логічність структуризації матеріалів, лаконічність усіх письмових пояснень.

 2. Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів.

 3. Технологічність.

 4. Наочність результатів роботи.

 5. Достовірність поданої інформації.

 6. Націленість автора на самовдосконалення.

 7. Охайність та естетичність оформлення.


Портфоліо може містити наступні розділи

(кожен лишає за собою право оформлення портфоліо за власним бажанням)
Розділ 1. «Загальні відомості»

У цьому розділі розміщується фото, зазначаються ПІБ, посада та назва навчального закладу, у якому працює вчитель, педагогічні звання та нагороди.Розділ 2. «Мої досягнення»

2.1. «Офіційні документи» (копії документів про закінчення школи, сертифікатів офіційно визнаних міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міських, міжвузівських та внутрішньовузівських олімпіад, турнірів, конкурсів, фестивалів, інших заходів, документи про участь у грантах, закінчення музичної, художньої, спортивної або іншої школи, сертифікатів про проходження практик, стажувань, тестування, участь у проектах і програмах, журнальні, газетні та фотодокументи; копії інших документів, що свідчать про успіхи вчителя).

2.2.«Життєвий досвід» (автобіографія, відгуки з тих місць роботи, де працював автор і т.п.)

2.3. «Навчання у вузі» (назва вузу, улюблені предмети, викладачі, мотиви навчання, зміни поглядів на свою майбутню професію, список курсових і дипломних робіт, відгуки викладачів і наукових керівників, керівників навчальних, переддипломних і дипломних практик, список місць проходження практики та виконаних робіт).

2.4. «Науково-практична діяльність»:


 • список науково-практичних або наукових статей, монографій, підручників, навчальних посібників з анотаціями на них, рецензіями, відгуками;

 • участь у роботі експериментальних майданчиків, шкіл-лабораторій тощо;

 • «Мій досвід».

2.5. «Курси за вибором і творчі роботи» (список пройдених додаткових курсів або семінарів, тренінгів; сертифікати, коментарі, набуті компетенції; список своїх творчих робіт, відгуки на них, у тому числі в ЗМІ тощо). Цей розділ дозволяє відстежити процес індивідуального становлення педагога.

Розділ 3. «Я у світі людей»

3.1. «Участь у суспільному житті» (характер громадської активності педагога, займані громадські посади, проекти і програми, у яких брав участь, їх результативність).

3.2. «Хобі, інтереси» (сфера особистих інтересів, занять, хобі; їх приклади, ілюстрації, значення в житті взагалі і в професійному, зокрема).

Розділ 4. «Погляд на себе і в майбутнє»

4.1. «Мої цінності й ідеали» (те, що автор цінує, що вважає важливим, поважає).

4.2. «Мої життєві плани» (бачення власної місії, життєвої та професійної мети, а також стратегії, планів, способів та часу їх досягнення тощо)

4.3. «Мій девіз» (девіз, кредо на новому етапі життя).

Розділ 5. Результати педагогічної діяльності

Матеріали даного розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності вчителя за період роботи в загальноосвітньому навчальному закладі (власні досягнення, список учнів - переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інтелектуальних змагань тощо).Розділ 6. Науково-методична діяльність

У цьому розділі розміщуються методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога: • обґрунтування вибору освітньої програми і комплекту навчально-методичної літератури, за якою працює;

 • обґрунтування вибору навчальних і виховних педагогічних технологій;

 • обґрунтування застосування у своїй практиці тих або інших засобів педагогічної діагностики, зокрема, для оцінки власної професійної діяльності;

 • використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, технологій навчання дітей з проблемами розвитку і т. п.;

 • робота в методичному об'єднанні загальноосвітнього навчального закладу;

 • результативність участі у професійних і творчих педагогічних конкурсах;

 • участь у методичних і предметних тижнях, семінарах, конференціях;

 • підготовлені для виступів творчі звіти, реферати, доповіді, статті, інші документи.

Розділ 7. Позаурочна професійна діяльність

Розділ може містити матеріали: • програми роботи гуртків та факультативів;

 • сценарії позакласних заходів, фотографії й відеозаписи проведених заходів (виставки, предметні екскурсії, КВК, брейн-ринги тощо);

 • список творчих робіт, рефератів, навчально-дослідних робіт, проектів, виконаних учнями з предмета у позаурочній діяльності;

 • інші інформаційно-аналітичні матеріали.

Розділ 8. Навчально-матеріальна база

У цьому розділі розміщується виписка з паспорту навчального кабінету (за його наявності): • список словників та іншої довідникової літератури з предмета;

 • список наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети та ін.);

 • наявність технічних засобів навчання (телевізор, відеомагнітофон, музичний центр та ін.);

 • наявність комп'ютера та комп'ютерних засобів навчання (програми віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійні підручники і т. п.);

 • аудіо - та відеопосібники;

 • наявність дидактичного матеріалу, збірок завдань, вправ, прикладів рефератів і творів тощо;

 • інші матеріали за бажанням учителя.

До зазначених документів можуть додаватися також матеріали, що регламентують роботу педагога (положення про єдиний орфографічний режим, ведення і перевірку зошитів, норми оцінки та ін.). 

У творчому досьє можуть бути представлені збірки різних творчих, проектних, дослідницьких робіт учителя, опис його авторських методик, розробок, програм; а також дані про основні напрямки його творчої активності, участі в наукових конференціях, конкурсах, педагогічних читаннях, проходження курсів підвищення кваліфікації; карта творчого зростання та ін.

У діагностиці успішності вчителя містяться результати оцінки й самооцінки педагога: особистості вчителя, педагогічної діяльності, професійного спілкування, якості освітнього процесу (аналіз роботи за 3 роки: зрізи знань, підсумки успішності, навчальне навантаження вчителя, програмний банк, використання сучасних технологій, результати олімпіад, план розвитку кабінету).

Відгуки містять характеристики ставлення педагога до різних видів діяльності, представлені адміністрацією, колегами, батьками, а також самоаналіз діяльності педагога: відгук про творчу роботу, виступ на НПК, педагогічних читаннях, педрадах та ін., рецензії на статті, методичний бюлетень про проведені відкриті уроки, висновок про якість виконаної роботи (творчої, дослідницької), резюме, підготовлене педагогом, з оцінкою власних професійних досягнень.


Додаток 2

до методичних рекомендацій

МІЙ ДОСВІД

Авторське узагальнення досвіду має бути розміщене на Інтернет-ресурсі у формі тексту (статті, доповіді тощо).

Орієнтовна структура опису перспективного досвіду є такою:

1. Тема досвіду

Тема має бути чітко й лаконічно сформульована, з відображенням ідеї досвіду, області використання та характеру управлінської, методичної або навчально-виховної проблеми, яку він вирішує. Тему слід визначати конкретно.2. Стислі відомості про носія досвіду, період роботи над темою досвіду

3. Обґрунтування актуальності досвіду, значення його для вдосконалення та підвищення якості навчально-виховного процесу.

Дане обґрунтування має виходити з двох основних позицій:

Практична значущість досвіду (наскільки даний досвід сприяє вирішенню завдань державної політики в освіті та регіональних освітніх завдань, яка його соціальна значущість (у тому числі, й для викладачів інших предметів);

які типові загальні недоліки (протиріччя), що існують сьогодні в педагогічній діяльності, допомагає ліквідувати (розв’язати) даний досвід.4. Формулювання авторського підходу має базуватися на науковій основі: які теорії, положення, розробки науковців використовує автор для вдосконалення навчально-виховного процесу, на яких сучасних наукових ідеях, положеннях формувався передовий педагогічний досвід.

Особливо важливо виокремити властиві лише автору досвіду підходи до раціоналізації існуючих ідей, авторське застосування модифікованих форм і методів педагогічної чи управлінської діяльності, що дають високий результат (інноваційна значущість).5. Провідна ідея досвіду - визначення головного, найбільш суттєвого в досвіді, виходячи з прогнозованого результату його впровадження, а саме: яких позитивних змін в удосконаленні навчально-виховного (управлінського) процесу очікує автор.

Для цього бажано виділити у проблемі складові частини (фактори успіху), розмістити їх у відповідній послідовності. Факторами успіху можуть бути: визначення змісту навчально-виховної роботи (Що?), мети і завдань педагогічної діяльності (Для чого?), форм і методів навчально-виховної роботи, їх оптимального вибору, технології їх використання, способів діяльності педагога і дітей (Як?).

Сформулювати ідею досвіду допоможе конструктор-відповіді на питання: Що робить автор? Для чого він це робить? або Який одержав результат? Як він це робить?

6. Технологія досвіду: як поетапно, за допомогою яких форм, методів, прийомів, способів діяльності автор досягає реалізації провідної ідеї досвіду.

Необхідно визначити особливості педагогічної системи носія досвіду, педагогічні закономірності, на які спирається досліджуваний досвід, конкретні зразки педагогічних напрацювань, описати постановку педагогічного експерименту та його результати, обґрунтувати ефективність нових прийомів та засобів навчання. Для того, щоб правильно визначити ефективність навчальної, виховної роботи педагога, важливо з’ясувати, які завдання він ставить, обираючи ті чи інші методи, прийоми, форми. Необхідно звернути увагу на зміст навчальної і виховної роботи (характер доказів, фактів, прикладів, що сприяють глибокому засвоєнню учнями тих чи інших світоглядних і наукових ідей), відповідність змісту поставленій меті і завданням; форми і методи навчальної і виховної роботи - їх оптимальний вибір у зв’язку з поставленою метою і завданнями; технологію їх застосування, способи діяльності вчителів і учнів; організацію навчально-виховного процесу, способи включення у навчальну, трудову діяльність, відповідність організації поставленим меті і завданням.

7. Урахування в досвіді роботи психологічних особливостей учнів.

8. Які труднощі долав носій досвіду в процесі роботи.

9. Результативність досвіду на основі аналізу показників: особистісного розвитку учнів, сформованості в них громадянських, полікультурних, мовних та інших компетенцій; навчальних досягнень та наявності навичок пошукової діяльності. Необхідно зазначити відмінність одержаних результатів у навчально-виховному процесі від попередніх в тих же умовах, зробивши акцент на порівняльному аналізі результативності роботи.

10. Загальний висновок, що підтверджує значущість досвіду, можливості та умови використання даного досвіду в масовій педагогічній практиці.

11. Додатки (у разі потреби), необхідні для повноти досвіду: ілюстрації, таблиці, діаграми, матеріали довідникового характеру, авторські програми, модифіковані програми, проекти, цикли уроків, сценарії, тематичні та поурочні плани та ін.., які не повинні повторювати текст роботи, а тільки доповнювати її.

Перелік можливих матеріалів додатків до опису досвіду роботи:

• Авторські програми, модифіковані програми, проекти.

• Перевірка ефективності досвіду.

• Послідовники.

• Фотографії вчителя, кабінету, стендів.

• Тематичне планування.

• Поурочні плани.

• Система уроків, занять з теми досвіду.

• План самоосвітньої роботи.

• План роботи факультативів.

• План гурткової роботи.

• Комп'ютерне забезпечення занять.

• Сценарії вечорів, свят і т.п.

• Тексти лекцій, виступів, доповідей, рефератів та ін.

• Творчі роботи учнів.

• Дані про успішність учнів.

• Участь учнів у суспільному житті громади.

Дані про випускників та колишніх учнів (успіхи, що мають відношення до системи роботи вчителя).


Додаток 2

до листа МК


Статистичний звіт

щодо учасників шкільного туру Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року - 2016»


Назва навчального закладу

Усього взяли участь - ___ педагогів

із них:

Кількість осіб

 • учителів із сільських спеціалізованих шкіл
 • учителів із НВК І-ІІ ст..
 • учителів із НВК І-ІІІ ст..
 • учителів із ЗОШ І-ІІІст
 • учителів із ЗОШ І-ІІст
 • учителів із НВК Іст
Якісний склад конкурсантів:

 • учителі вищої кваліфікаційної категорії
 • учителі першої кваліфікаційної категорії
 • учителі ІІ кваліфікаційної категорії та категорії «Спеціаліст»
Мають звання:

 • «Заслужений учитель України»
 • «Учитель-методист»
 • «Старший учитель»
Педагогічний стаж конкурсантів:

 • до 10 років
 • від 10 до 20 років
 • понад 20 років
_________________ /_________________/

( Підпис особи, відповідальної за проведення Конкурсу в навчальному закладі)


Додаток 3

Районному оргкомітету

Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року - 2016»____________________________

(ПІБ – повністю)____________________________

(посада, місце роботи)____________________________

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі у І (районному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016» з номінації «____________________________».


З умовами Конкурсу ознайомлен(а/ий) і погоджуюсь.
__________________ _________________(підпис)

(дата)

Додаток 4
ВИСНОВОК

про педагогічну та методичну діяльність учасника Конкурсу
До районного оргкомітету

Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року - 2016»
_______________________________________________________________________

(повне найменування навчального закладу)

представляє_____________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові учасника Конкурсу)

_______________________________________________________________________

(посада і місце роботи учасника Конкурсу)

для участі у І (районному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» з номінації «_______________________________».

(зазначити номінацію)

_____________________________________________________________________________ (висновок про педагогічну та методичну діяльність учасника Конкурсу) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Керівник _____________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)

М.П.

Додаток 5
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал