Методичні рекомендації працівникам соціально-психологічної служби щодо складання та ведення обов'язкової документаціїСторінка4/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.54 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5Додаток 2

до листа Міністерства

освіти і науки України

від _ 2008р. №

НОРМАТИВИ ЧАСУ НА ОСНОВНІ ВИДИ РОБОТИ

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Найменування видів робіт

Одиниця виміру обсягу роботи

Нормативи часу

1

Організаційно-методична робота


Складання плану роботи:

ПланНа місяць
2,5
Нарік
6,0
Складання звіту про виконану роботу:

ЗвітЗа місяць (чверть)
4,0
За півріччя (рік)
8,0
Підготовка до проведення тренінгів, інтерактивних занять, ділових ігор тощо з учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками

1 захід

7,0
Підготовка до педагогічних консиліумів

1 захід

5,0
Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів

1 захід

3,0
Робота в бібліотеці, самопідготовка

місяць

8,0
Консультації навчально-методичних та наукових центрах (закладах)

1 захід

5,0
Участь в навчально-методичних семінарах (нарадах) соціальних педагогів

місяць

8,0
Складання та корекція банку даних (списків учнів, сімей різних соціальних категорій) тощо

1 список

фактично
Робота з документами: опрацювання нормативно-правових актів, написання листів, позовів, та

інше


1 документ

фактично
Проведення/участь у благодійних акціях

1 захід

фактично

2

Соціально-педагогічні дослідження (обстеження)


Індивідуальна діагностика (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)

1 учень

(дитина, пед-працІвник, батько)3,0
Групова діагностика

(обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій): спостереження, анкетування; соціометричне дослідження; референтометрія; експертне опитування1 клас

(група дітей, група педпрацівників, батьків)6,0

3

Консультативна робота


Індивідуальне консультування (консультативна бесіда):

1 бесідаа) учнів (дітей) всього:


початкових класів;
1,0
середніх класів;
13
старших класів.
1,5
б) педпрацівників;
1,5
в) батьків/опікунів.
2,0
Проведено групових консультацій

1 групаа) учнів (дітей) всього:


початкових класів;
1,0
середніх класів;
1,0
старших класів.
1,0
б) педпрацівників;
1,5
в) батьків/опікунів.
2,0

4

Профілактична та розвивальна робота


Соціально-реабілітаційна та розвивальна робота з учнями (дітьми) у т. ч.


а) індивідуальна;

1 учень (дитина)

12,0
б)групова

1 клас (група)

18,0
Проведення ділових ігор, тренінгів для учнів, педпрацівників, батьків/опікунів

1 група

20,0
Психологічна просвіта:


Виступи перед учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками/опікунами в установах та організаціях тощо

1 виступ

фактично використаний час
Навчальна діяльність:


Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків.

1 заняття

1,0
Зв'язки з громадськістю:


Відвідування учнів (дітей) вдома, бесіди з батьками

1 захід

2,0
Відвідування батьків за місцем роботи

1 захід

3,0
Участь у судових засіданнях щодо розгляду справ стосовно неповнолітніх

1 захід

фактично
Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського сам овряду ван н я

1 захід

2,5

5

Соціальне інспектування


Обстеження житлово-побутових умов дітей сиріт, багатодітних сімей, сімей, які перебувають в кризовій ситуації, та ін. категорії (та/або за запитом)

1 обстеження

3,0
Складання акту обстеження житлово-побутових умов (іншого документу)

1 документ

1,0
Оформлення документацій на оздоровлення дітей

1 документ

1,0
Оформлення інших документів

1 документ

фактичноОбліково-статистична документація соціальних педагогів


 1. Графік роботи (додаток 8 до наказу МОН № 864 від 28.12.2006 р.)

 2. Нормативи часу на основні види роботи (додаток 2 до листа МОН України від 05.03.2008 р. № 1/9-128)

 3. Річний план роботи.

 4. План роботи на місяць (додаток 5 до наказу МОН № 864 від 28.12.2006 р.)

 5. Статистичний звіт (додаток 1 до листа МОН України від 05.03.2008 р. №1/9-128).

 6. Соціальні паспорти класів (додаток 10 до наказ МОН № 864 від 28.12.2006 р.)

 7. Соціальний паспорт школи (зведені дані).

 8. Акти обстеження житлово-побутових умов. 

 9. Журнал щоденного обліку роботи соціального педагога (наказ МОН № 864 від 28.12.2006 р. додаток 9)Матеріали для службового використання соціальних педагогів


 1. Журнал реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів (додаток 7 до наказу МОН України від 28.12.2006 р. № 864)

 2. Журнал обліку сімей дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (див. спільний наказ Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006 р.). 

 3. Журнал діагностичної роботи.

 4. Банк даних категорійних учнів та сімей (за результатами соціальної паспортизації класів та школи).

 5. Облікові картки категорійних учнів та сімей.

 6. Індивідуальні картки обліку роботи з дітьми з поведінковими відхиленнями.

 7. Облікова картка сім’ї дитини, щодо якої здійснюється соціальний супровід (додаток 11, наказ МОН № 864 від 28.12.2006 р.)

 8. Акт відвідування сім’ї малолітньої (неповнолітньої) дитини.

 9. Первинний акт обстеження умов проживання та виховання малолітньої (неповнолітньої) дитини в сім’ї.

 10. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання і моральних умов проживання та виховання малолітньої (неповнолітньої) дитини в сім’ї (для подання в державні служби у справах дітей та соціальні служби)

 11. Індивідуальні картки соціально-педагогічного (психолого-педагогічного) діагностування (додаток 9 до листа МОН № 1/9-352 від 27.08.2000).

 12. Документально оформлені аналітичні матеріали (довідки, висновки, рекомендації тощо) для педагогічних працівників, батьків, дітей.

 13. Діагностичний інструментарій (тексти (ключі) тестових методик опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо).

 14. Матеріали психолого – педагогічних консиліумів.

 15. Банк даних діагностичних методик та корекційно-розвивальних програм.

 16. Протоколи (журнал) корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи

 17. Протоколи (журнал) індивідуальних консультацій (додаток 10 до листа МОН № 1/9-352 від 27.08.2000).


Інформаційний куточок психологічної служби

• список телефонів (адреси) державних установ, що є суб'єктами соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні навчального закладу (додаток 13 до наказу МОН України від 28.12.2006 р. № 864);• інформація в Інформаційних куточках повинна мати чітке адресне (для учнів, для батьків) та функціональне (інформативно-просвітницька, профілактична, розвивальна тощо) призначення. Різноманітні інформаційні матеріали, оголошення, буклети, соціальна реклама, наочність тощо.

Діяльність працівника психологічної служби здійснюється відповідно до річного планування. Структура річного плану включає такі розділи: 1. Вступну частину, де зазначається проблема школи, проблема, над якою працює соціальний педагог або практичний психолог у навчальному закладі, напрямки роботи фахівця протягом минулого навчального року та мету, завдання і головні пріоритети діяльності в новому навчальному році. Варто зазначити тематику звернень (їх кількість) від учнів, педагогічних працівників, батьків до психологічної служби, назви факультативних курсів, гуртків (кількість годин, вік учнів), загальну кількість школярів, котрі навчаються в освітньому закладі, скільки з них дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування, дітей із багатодітних, малозабезпечених родин, дітей-інвалідів, важковиховуваних учнів та інших пільгових категорій, нормативні документи згідно яких здійснюється діяльність психологічної служби.

 2. Функції працівника психологічної служби по роботі з учнями (дітьми), педагогічними і медичними працівниками, батьками, органами державної адміністрації та місцевого самоврядування.

 3. Додатки до плану. Це можуть бути програми, плани чи проекти психолого-педагогічного характеру, спрямовану на індивідуальну або групову роботу з учасниками навчально-виховного процесу для вирішення освітніх завдань або профілактику типових для учнів проблем.


При складанні річного плану необхідно враховувати: участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти і науки, управління освіти, молоді та спорту; пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу; заходи, сплановані в загальному плані установи; специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі їх розвитку; свою спеціалізацію і рівень кваліфікації (особисті ресурси). На початок навчального року в працівника психологічної служби вже має бути затверджений та погоджений план роботи на рік.

Зміст діяльності працівників психологічної служби у початковій школі

У 2012/2013 н.р. поступово вступає в дію новий Державний стандарт початкової загальної освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462). У загальних положеннях зазначено, що Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти. Відповідно формується вихідна передумова і мета діяльності працівників психологічної служби щодо розвитку школяра у процесі його навчання в початковій школі:

- психологічний супровід має бути орієнтований на оптимістичну перспективу кожного учня;

- дитина має право на прояв і повноцінний розвиток свого потенціалу не залежно від індивідуально-психологічних особливостей, інтересів та схильностей, рівня розвитку в цілому;

- допомога кожному учневі у соціалізації й адаптації до соціального середовища шляхом оптимального розвитку його потенційних можливостей.

Найважливіше завдання діяльності працівників психологічної служби у початковій школі – збереження психологічного здоров’я дітей.

Головна ідеологія діяльності психологічної служби у початковій школі – це супровід  дитини по її життєвому шляху. Це рух разом з нею, поруч із нею, іноді – трохи попереду, якщо треба пояснити можливі шляхи.  Педагогічні працівники не можуть змінити внутрішній світ дитини без її власної волі, власного бажання, але можуть взаємодіяти, пропонуючи різні шляхи вирішення тих або інших завдань чи проблем, можуть організовувати співробітництво, спрямоване на самопізнання та самовдосконалення.

Діалектика процесу супроводу полягає в тому, щоб допомогти дитині максимально використати надані соціально-педагогічним середовищем можливості для освіти й розвитку й одночасного адаптувати її індивідуальні особливості до умов шкільної і сімейної життєдіяльності.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал