Методичні рекомендації до вивчення дисципліни в умовах дистанційного навчання доц. Ставицька О. ГСкачати 479.48 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації05.04.2017
Розмір479.48 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
Схема аналізу типових труднощів у навчанні
молодших школярів

43
Феноменологія
труднощів
Можливі психологічні причини
Психодіагностичні методики
1.У письмових роботах пропускає літери.
1.Низький рівень розвитку фонематичного слуху.
2. Слабка концентрація уваги.
3. Несформованість прийомів самоконтролю.
4.
Індивідуально-типологічні особливості особистості.
5. Інші психологічні причини.
1.Тест розрізнення та вибору фонем.
2. Методика «Коректурні проби»
3. Методика «Візерунок».
4. Методика Рене Жиля.
2.Нерозвиненість орфографічної зіркості.
1.Низький рівень розвитку довільності.
2. Несформованість прийомів навчальної діяльності (самоконтролю, уміння діяти за правилами).
3. Низький рівень обсягу та розподілу уваги.
4. Низький рівень розвитку короткочасної пам'яті.
5. Слабкий розвиток фонематичного слуху.
6. Інші психологічні причини.
1. Методика «Графічний диктант».
2. Методика «Візерунок».
3. Методика Р.Нємова.
4. Методика «Оперативна пам'ять».
5. Тест розрізнення та вибору фонем.
3. Неуважність.
1.Низький рівень розвитку довільності.
2. Низький рівень обсягу уваги.
3. Низький рівень концентрації та стійкості уваги.
4. Домінуюча мотивація навчання — ігрова.
5. Інші психологічні причини.
1.Методика «Графічний диктант».
2. Методика «Таблиці Щульте».
3. Методика «Коректурні проби».
4. Методика вивчення мотивації (за
Белопольською).
4.
Труднощі у виконанні математичних завдань.
1. Низький рівень загального розвитку.
2. Слабке розуміння граматичних конструкцій.
3. Несформованість уміння орієнтуватися на систему ознак.
4. Низький рівень розвитку образного мислення.
5. Інші психологічні проблеми.
1. Методика Векслера.
2. Методика вивчення розуміння на основі сприймання на слух.
3.
Методика
«Малювання за крапками».
4. Методика «Лабіринт».
5.
Труднощі при переказуванні тексту.
1.Несформованість уміння планувати свої дії.
2.Слабкий розвиток логічного запам'ятовування.
3. Низький рівень мовного розвитку.
4. Низький рівень розвитку образного мислення.
5. Низький рівень розвитку логічних операцій
(аналізу, узагальнення, систематизації).
6.Занижена самооцінка.
7.Інші психологічні проблеми.
1. Методика «Візерунок».
2. Методика «Запам'ятай пару».
3. Методика Еббінгауза.
4. Методика «Лабіринт».
5. Методики «Чобітки», «Заповни порожню клітинку».
6.Школа самооцінювання
( Спілбергера та Ханіна ).
6. Непосидючість.
1.Низький рівень розвитку довільності.
2.
Індивідуально-типологічні особливості особистості.
3. Низький рівень розвитку вольової сфери.
4. Інші психологічні проблеми.
1.Методика «Графічний диктант».
2. Методика «Коло» Г.Айзенка.
3. Методика «Будинок», «Графічний диктант».
7.
Важко розуміє пояснення з першого разу.
1.Несформованість прийомів навчальної діяльності.
2. Слабка концентрація уваги.
3. Низький рівень розвитку сприймання
4. Низький рівень розвитку довільності.
5. Низький рівень загального розвитку.
6. Інші психологічні причини.
1.Методика «Візерунок».
2. Модифікація методу Пьєрона —
Рузера.
2.
Методика вивчення сприймання.
4. Методики «Будинок», «Графічний диктант».
5.Методика Д. Векслера.

44 8.
Постійна неохайність у веденні зошита.
1 . Слабкий розвиток тонкої моторики пальців рук.
2. Несформованість прийомів навчальної діяльності.
3. Недостатній обсяг уваги.
4. Низький рівень розвитку короткочасної пам'яті.
5. Інші психологічні причини.
1.Методика «Змійка».
2. Методика «Візерунок».
3. Методика «Таблиці Шульте».
4. Методика «Оперативна пам'ять».
9.
Погане знання таблиці множення.
1. Низький рівень розвитку механічної пам'яті.
2. Низький рівень розвитку довготривалої пам'яті.
3. Розвиток загального інтелекту нижчий за вікову норму.
4.Низький рівень розвитку довільності.
5.Слабка концентрація уваги.
6.Несформованість прийомів навчальної діяльності.
7.Інші психологічні проблеми.
1.
Методика
«Механічне запам'ятовування 10 слів».
2. Методика «Піктограми».
3. Методика Д. Векслера.
10.
Не виконує завдання для самостійної роботи.
1. Несформованість прийомів навчальної діяльності.
2. Низький рівень довільності.
3.Інші психологічні проблеми.
1. Методика «Візерунок».
2. Методика «Графічний диктант».
11. Постійно забуває вдома навчальне приладдя.
1. Висока емоційна нестабільність, підвищена
імпульсивність.
2.Низький рівень розвитку довільності.
3.Низький рівень розвитку концентрації і стійкості уваги.
4.Інші психологічні проблеми.
1.Опитувальник темпераменту
Г.Айзенка.
2. Методика «Коректурні проби».
3. Методика «Графічний диктант».
12.Погано списує з дошки.
1.Несформованість прийомів навчальної діяльності.
2. Низький рівень розвитку довільності.
3. Низький рівень переключення уваги.
4. Недостатній рівень обсягу уваги.
5.Низький рівень короткочасної пам'яті.
6.Інші психологічні проблеми.
1.Методика «Візерунок».
.2. Методика «Графічний диктант».
3. Методика Р.Нємова.
4. Методика «Таблиці Шульте».
5. Методика «Оперативна пам'ять».
13. Домашню роботу виконує добре, а класну – недбало.
1.Слабка швидкість проходження психічних процесів.
2.Несформованість прийомів навчальної діяльності.
3.Низький рівень розвитку довільності.
4.Інші психологічні проблеми.
1. Опитувальник Г. Айзенка.
2.Методика «Візерунок».
3. Методика «Графічний диктант».
14. Кожне завдання потрібно повторити декілька разів перед тим, як учень починає працювати.
1. Низький рівень концентрації та стійкості уваги.
2. Низький рівень розвитку довільності.
3.
Несформованість уміння виконувати завдання за усною інструкцією.
4. Несформованість передумов навчальної діяльності.
5. Інші психологічні проблеми.
1. Методика «Коректурні проби».
2. Методика «Графічний диктант».
3. Методика «Візерунок».
15.
Постійно перепитує вчителя.
1. Низький рівень обсягу уваги.
2. Слабка концентрація та стійкість уваги.
3. Низький рівень розвитку переключення уваги.
4. Низький рівень розвитку короткочасної пам'яті.
5. Низький рівень розвитку довільності.
6. Несформованість уміння сприймати навчальну задачу.
7. Інші психологічні проблеми.
1. Методика Р.Нємова.
2. Методика «Коректурні проби».
3. Методика Р.Нємова.
4. Методика «Оперативна пам'ять».
5. Методика «Графічний диктант».
6. Методика «Візерунок».

45 16.
Погано орієнтується в зошиті.
1. Низький рівень сприймання й орієнтації у просторі.
2. Низький рівень розвитку довільності.
3. Слабкий розвиток дрібних м'язів рук.
4. Інші психологічні проблеми.
1. Тест Керна-Иєрасика (субтести
2, 3).
2. Методика «Графічний диктант».
3. Методика «Змійка»
17. Піднімає руку, але потім мовчить.
1. Несформованість ставлення до себе як до школяра.
2. Занижена самооцінка.
3. Низький рівень розвитку довільності.
4. Інші психологічні проблеми.
1. Анкета для визначення шкільної мотивації.
2. Методика «Сходинки».
3. Методика «Графічний диктант».
18. Запізнюється на уроки.
1. Несформованість прийомів самоконтролю.
2. Низький рівень концентрації та стійкості уваги.
3. Низький рівень розвитку довільності.
4. Можливі сімейні труднощі.
5. Вимоги другорядної вигоди.
6. Інші психологічні проблеми.
19. Постійно відволікається на уроках, грається, лізе під парту, їсть.
1. Несформованість ставлення до себе як до школяра.
2. Переважає ігрова мотивація навчання.
3. Індивідуально-типологічні властивості особистості.
4. Низький рівень розвитку концентрації і стійкості уваги.
5. Низький рівень розвитку довільності.
6. Несформованість прийомів навчальної діяльності.
7. Інші психологічні проблеми.
1. Методика «Візерунок».
2 Методика «Коректурні проби».
3. Методики «Графічний диктант»,
«Будинок».
4.
Методика
«Кінестетичний малюнок сім’ї».
5.
Методика
«Незакінчені речення».
20. Відчуває страх перед опитуванням на уроці.
1. Занижена самооцінка .
2. Можливі сімейні труднощі.
3. Внутрішній стресовий стан.
4.
Індивідуально-типологічні властивості особистості.
5. Інші психологічні проблеми.
1. Анкета для визначення шкільної мотивації.
2. Методика вивчення мотивації
Белопольської.
3. Методика Рене Жиля.
4. Методика «Коректурні проби».
5. Методики «Графічний диктант»,
«Будинок».
6. Методика «Візерунок».
21. При перевірці зошита після уроку зрозуміло, що письмова робота не виконана.
1. Несформованість ставлення до себе як до школяра.
2. Переважає ігрова мотивація навчання.
3. Низький рівень розвитку довільності.
4. Несформованість прийомів навчальної діяльності.
5. Інші психологічні проблеми.
1. Методика «Сходинки».
2.
Методика
«Кінестетичний малюнок сім'ї».
3. Методика М.Люшера.
4. Методики Рене Жиля і «Коло»
Г.Айзенка.
22. Під час уроку виходить і буває відсутній довгий час.
1. Відсутня навчальна мотивація.
2. Несформованість ставлення до себе як до школяра.
3. Занижена самооцінка.
4. Внутрішній стресовий стан.
5. Труднощі засвоєння матеріалу, пов'язані з
ЗПР.
6. Інші психологічні проблеми.
1. Анкета для визначення шкільної мотивації.
2. Методика вивчення мотивації
Белопольської.
3. Методика «Графічний диктант».
4. Методика «Візерунок».
23. Коментує оцінки вчителя
і його поведінку, дає зауваження.
1. Можливі сімейні труднощі.
2. Особливості розвитку «Я — концепції».
3.Інші психічні проблеми.
1.
Методика
«Кінестетичний малюнок сім'ї».
2. Методика «Неіснуюча тварина».
24. Довгий час не може знайти своє місце у класі за партою
1.Слабкий розвиток орієнтації у просторі.
2.Низький рівень розвитку образного мислення.
3.Низький рівень розвитку сприймання.
4.Низький рівень сформованості
1. Таблиці Шульте.
2. Методика «Лабіринт».
3. Методики вивчення сприймання.
4. Методики «Графічний диктант»,
«Будинок».

46 довільності.
5. Низький рівень розвитку самоконтролю.
6.Низький рівень розвитку довготривалої пам'яті.
7. Інші психологічні проблеми.
5. Методика «Візерунок».
6. Методика «Піктограми».
15. Інформаційні ресурси http://psylib.kiev.ua http://flogiston.ru/library http://www.psychology.ru/Library http://psychology.net.ru/articles http://psyberia.ru http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm http://www.humanities.edu.ru http://www.portalus.ru http://azps.ru http://www.psyche.ru http://www.psycho.ru http://www.voppsy.ru http://psyjournal.ru/


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал