Методичні рекомендації до вивчення дисципліни в умовах дистанційного навчання доц. Ставицька О. ГСкачати 479.48 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації05.04.2017
Розмір479.48 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
Висновок ПМПК є документом подвійного значення, який
• З’ясовує рівень розвитку дитини;
• Слугує підставою для направлення дитини в спеціальний загальноосвітній навчальний ( дошкільний чи шкільний) заклад системи освіти;
• При встановленні інвалідності – заклад соціального закладу ( будинки
– інтернати відповідного профілю, реабілітаційні центри), що законодавчо закріплено в законах України „ Про загальну та середню освіту” (ст..18, п.6.),
„ Про дошкільну освіту” ( ст.32, п 4.)

ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ
ЗАВДАНЬ


35
Література до завдань модулів див. у списках джерел до лекцій та семінарських занять
Завдання №1. Підготувати пакет документів:
1.
Психолого-педагогічний статус учня.
2.
Перелік патопсихологічних методик оцінки.
3.
Перелік захворювань, з приводу яких діти потребують на індивідуальні заняття вдома та звільняються від відвідування масової школи.
4.
Діагностика дітей раннього віку від- 0 до 4х років.
5.
Міжнародна класифікація хвороб, що розглядає ПМПК.
Завдання №2 . Опрацювати матеріали подані нижче (схеми вивчення учня) у письмовій
формі оформити та подати звіти
Схеми психолого - педагогічного вивчення учнів
Робота психолога в системі освіти переважно складається із діагностичних, корекційних процедур та розробки рекомендацій і методичного матеріалу для вчителів та адміністрації навчально-виховних закладів, тому важливо визначати всі аспекти психологічного життя дитини, її відносини в родині, ставлення до дитини вчителя, стосунки з однолітками та однокласниками, збір повного анамнестичного матеріалу, який повністю відображає процеси становлення дитини протягом життя.
В даному практичному посібнику ми намагались відобразити переважно в схематичній формі матеріали, які допоможуть психологу сформулювати висновки діагностичних досліджень учнів. Психодіагностика в школі орієнтується на різні запити суспільної практики – на завдання формування всебічно і повноцінного розвиненої особистості .
Підбір методик та форм оформлення діагностичних процедур враховує: по-перше, контроль динаміки нервово - психічного розвитку дитини, що навчається та виховується в дитячих закладах, корекцію розвитку з метою створення оптимальних можливостей і умов розвитку слабких та сильних учнів, підняття їх на більш високий психологічний та навчальний рівень, встановлення правильного напрямку роботи із різними типологічними особливостями, та особливими здібностями. Перед практичним психологом стоїть завдання вивчення того, як конкретно розвиваються психо-пізнавальні процеси у дітей, сприйняття, соціальна компетентність, комунікативні функції, як відбувається становлення індивідуальних якостей дитини. Схеми посібника поділені за віковими особливостями та із урахування психологічних компонентів розвитку дитини, тому вони зручні у практичному використанні при роботі з дітьми.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
Показники психологічного дослідження
Прізвище_____________________________________Вік____________________________клас_____________
1. Мислення “вербальне”. а) знаходження різних та спільних ознак в операціях порівняння; б) класифікація по величині, кольору, родової категорії (виділення четвертого “зайвого” предмета та п'ятого зайвого слова); в) розуміння смислу сюжетної картинки, розповіді; г) визначення послідовності сюжетних малюнків; д) підбір простих та складних аналогій; е) розуміння метафор і змісту приказок.
1.1.
Виділення суттєвих ознак (А зад. А ,б ).
1.2.
Стійкість вибору суттєвих ознак для встановлення аналогій.
(Завдання д.)__________________________________________________________________
1.3.
Рівень узагальнення – конкретний, функціональний, концептуальний.
(Завдання б ,д.)________________________________________________________________
1.4.
Характер вибору зв'язків між поняттям конкретні, логічні, асоціації.
(Завдання а,б,д,е.)______________________________________________________________
1.5.
Пояснення змісту сюжету, картинки, розповіді, окремих висловлювань, метафор.
(Завдання а,в.)_________________________________________________________________
1.6.
Уміння зберігати послідовність суджень, можливість вербалізації.
_____________________________________________________________________________
2. Мислення “невербальне”.
Основні завдання.

36 а) рішення логічних завдань на пошук фігур, яких не вистачає (на зразок прогресивних матриць Равена); б) співвідношення предметів по формі (Коробка фігур “поштовий ящик”, дошки Сечена різних варіантів складності); в) побудова різних малюнків; г) розташування геометричних фігур за розміром, кольором та формою; д) конструювання за наданим зразком (Кубики Коосо, мозаїка).
2.1. Відповідність відтвореного образу заданій просторовій схемі.
2.2. Здатність рішення найпростіших конструктивних задач на основі диференціації форми, кольору, величини
_____________________________________________________________________________
2.3. Уміння співставити отримані особисті результати за заданим зразком на основі зорового просторового аналізу____________________________________________________________________
3. УВАГА.
Перелік основних завдань а) знаходження недостатньої деталі; б) виконування корекційних проб (Тести Поерона-Рузера, Бурдона); в) прямий та зворотний рахунок мимовільно розташованих цифр (Табл. Шульте); г) знаходження відмінностей в картинах з зображенням; д) знаходження неправильних зображень; е) лабіринт.
3.1. Об'єм_____________________________________________________________________
3.2. Стійкість__________________________________________________________________
3.3. Розподіл ______________________________________________________________
3.4. Переключення_____________________________________________________________
4. Пам'ять.
Перелік основних завдань. а) запам'ятовування цифр в прямому та зворотному напрямку; б) запам'ятовування предметів геометричних фігур; в) запам'ятовування та відтворення окремих слів, речень, розповідей; г) запам'ятовування 10 слів; д) опосередковане запам'ятовування слів з опором на предметні малюнки (методика А.М.Леонт'єва); е) знаходження недостатньої деталі (із тесту Веслера); ж) впізнавання предметів; з) піктограма (методика А.Р. Лурія).
4.1. Морально-специфічні види пам'яті (наочно-образна, слухова, зорова, рухова, словесно- абстрактна)___________________________________________________________________________________
4.2. Об'єм памяті______________________________________________________________________________
4.3. Способи запам’ятовування: логічний, механічний_______________________________________________
4.4. Опосередковане запам’ятовування____________________________________________________________
4.5.
Відстрочене відтворення
(роль
інтегруючих впливів, явища ретроактивного гальмування__________________________________________________________________________________
4.6. Особливості мімічної діяльності
(мимовільна, крива запам'ятовування, виснажливість)________________________________________________________________________________
5. ДІЯЛЬНІСТЬ.
5.1. Мотивація________________________________________________________________________________
5.2. Цілеспрямованість_________________________________________________________________________
5.3. Самоконтроль_____________________________________________________________________________
5.4. Мовленнєва регуляція______________________________________________________________________
5.5. Працездатність (продуктивність, виснажливість)________________________________________________
5.6. Види та ефективність допомоги______________________________________________________________
6. ЕМОЦІЙНІ ТА ОСОБИСТІ ОСОБЛИВОСТІ.
6.1. Комунікативність___________________________________________________________
6.2. Домінуючий фон настрою_________________________________________________
6.3. Здібність до вольового зусилля
(адекватність в появі негативізму)___________________
_____________________________________________________________________________
6.4. Реакції на успіх, невдачі, похвалу_____________________________________________
(адекватність, неадекватність, вмотивованість, очікування, бажання бути оціненим, продуктивність)_______________________________________
6.5. Критичність (вміння оцінювати ситуацію, адекватність поведінки)_________________
_____________________________________________________________________________

37 6.6.
Характер
інтересів
(інфантильний, пізнавальний, шкільний, позашкільний, специфічний)_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6.7. Яскраві особливості особистості________________________________________________ самодіяльний рівень самооцінки, міжособисті відносини з однолітками та дорослими
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ВИРАЖЕНІ ПОРУШЕННЯ______________________________________________________
ДІАГНОЗ ПСИХОЛОГА________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕННЯ_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
РЕКОМЕНДАЦІЇ______________________________________________________________ дата_______________________ підпис_____________________________
ІНДИВІДУАЛЬНА ПСИХОЛОГІЧНА КАРТА УЧНЯ

П.І.П.____________________________________Вік__________________________________ школа_______________________________________клас_____________________________
1. Відомості про батьків_________________________________________________________
2. Або інших родичів___________________________________________________________
3. Індивідуальний розвиток дитини (анамнез): як розвивався фізично__________________________________________________________ які хвороби переніс_____________________________________________________________ в якому віці почав ходити __________________________ говорити______________________ в яких закладах виховувався раніше_______________________________________________
При відсутності даних зазначають “Відомостей немає”
4. Соматичний стан (на момент дослідження)_______________________________________
______________________________________________________________________________ зріст_____________________________________вага_________________________________ фіз. розвиток ______________________________інші особливості______________________
5. Неврологічні особливості_____________________________________________________
6. Розвиток мови_______________________________________________________________
7. Навчання (улюблені та неулюблені предмети, причини неуспішності, відношення з вчителями, участь в суспільній діяльності, причини порушення дисципліни).
8. Перспективи (плани на майбутнє по продовженню навчання, професійна визначеність, здібність враховувати можливі труднощі).
9. Дослідження уваги: а) коректурна проба____________________________________________________________ б) знаходження чисел за таблицею Шульте __________________________________________
10. Дослідження пам'яті: а) проба 10 чисел_______________________________________________________________ б) методика піктограм__________________________________________________________ в) вивчення оперативної пам'яті__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Дослідження рівня та діяльності процесів мислення: а) класифікація________________________________________________________________ б) виділення суттєвих ознак_____________________________________________________ в) розуміння переносного змісту прислів'я_________________________________________
12. Дослідження інтелектуальної сфери: а) шифровка цифр (7-й субтест. Векслера або весь тест)______________________________ б) шкала інтелекту із опитування Кеттела__________________________________________ в) тест Равена__________________________________________________________________
13. Дослідження особливостей особистості: а) СМИЛ_____________________________________________________________________ б) ПДО (Патохарактерологічно-діагностичне опитування)___________________________ в) тест Люшера________________________________________________________________ г) проективні методики_________________________________________________________
14. Висновки__________________________________________________________________

ОРІЄНТОВНА СХЕМА
психолого-педагогічного аналізу особистості учня

38 1. Стан здоров'я (діагноз).
2. Матеріальні умови сім'ї (хороші, задовільні, незадовільні).
3. Сімейний "клімат" (хороший, задовільний, незадовільний).
4. Ставлення до навчання (позитивне, задовільне, незадовільне, індиферентне).
5. Психічні якості учня: а) увага - довільна, мимовільна; властивості уваги - зосередженість (спостережливість як якість), стійкість, обсяг, розподілення, переключення; б) пам'ять (образна, словесно-логічна, рухова, емоційна, короткочасна та довготривала); в) мислення (наочно-дійове, наочно-образне, абстрактне). Властивості розуму ( самостійність, широта, глибина, гнучкість, швидкість, критичність).
6. Інтереси, нахили (пізнавальні, професійні) до розумової, практичної, художньої, діяльності, спілкування з людьми.
7. Спеціальні здібності: математичні, технічні, музичні, лінгвістичні, спортивні та ін.
8. Індивідуально-психологічні особливості особистості школяра:
- тип темпераменту (холеричний, сангвінічний, флегматичний, меланхолічний);
- характер (цілісний, суперечливий);
- темп роботи
- реакція на зовнішні подразники (хороша, задовільна, незадовільна);
- поведінка (збуджена, урівноважена, повільна);
- включення у роботу та перехід до іншого виду діяльності (швидкий, повільний); риси характеру:
- ставлення до речей
(бережливий – не бережливий, охайний - неохайний)
- ставлення до людей (альтруїст – егоїст, принциповий – без принципова, доброта – жадібність, стриманий - нестриманий та ін.)
- ставлення до праці (навчання)
(відповідальний – безвідповідальний, працелюбний - лінивий та ін.)
9. Емоційно-вольова сфера: наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, нерішучість.
10. Позиція в колективі класу: формальний лідер, неформальний лідер, пасивний, ізольований, аутсайдер.
11. Спецпідготовка:
(відвідує гурток, спортсекцію, спецшколу та ін.)_________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Громадська активність (висока, середня, низька).
Виконує доручення_________________________________________________________
Психодіагностичні обстеження практичним психологом системи освіти залежать від проблем, із якими звертаються до психолога учні, вчителі, батьки, адміністрація закладу. Найчастіше, це такі проблеми: порушення поведінки, труднощі у навчанні, асоціальні прояви, комунікативні проблеми. Невротичні та психопатичні порушення можуть бути діагностовані психологом школи без оголошення діагнозу та прогнозування подальшої діяльності. Така опосередкованість дає можливість рекомендувати батькам дитини обстеження у психіатра чи невропатолога. Порушення дитиною стереотипів поведінки відбувається переважно, як реакція на певну стресову атмосферу в навколишньому середовищі (дома, школі). У даному випадку необхідно і рейтингове опитування батьків, вчителів, однолітків, інших значущих дорослих.
Найчастіше до психолога звертаються із запитом про неуспішність дитини у навчанні. У таких випадках структура психологічного обстеження має такий вигляд ( див. Схеми типових труднощів).


Основні психологічні компоненти експертного вивчення
(Прояви особистісних характеристик в процесі навчальної діяльності )
Експертна характеристика проявів особистісних характеристик в процесі навчальної діяльності насамперед характеризується регуляторною зрілістю дитини. Розкривається ставлення учнів до відповідей товаришів і оцінок учителя. З’ясування ситуацій: чи спостерігається у школярів (відповідно до рівня їхніх запитів) задоволення внаслідок виконання завдань; чи показував учитель справжній приклад для наслідування учнями свого ставлення до навчального предмета і чи сприяв тим самим виявленню в учнів нових мотивів

39 навчання і поведінки; як під час навчальної діяльності формувалися інтелектуальні, вольові та інші якості особистості.
Експертний аналіз характеристик регуляторної зрілості в процесі навчання
№ Характеристика регуляторної зрілості в процесі навчання
Стійкий прояв
(3 бали)
Спостерігається
інколи (1,5 бала)
Не спостерігається
(0 балів )
1
Спрямований на результат
2
Адекватно оцінює власні можливості при виконанні завдання
3
Проявляє самоконтроль за виконанням
4
Зібраність при виконанні завдання на уроці
5
Уточнення смислового значення завдання
6
Прояви ініціативності при дискусії за темою уроку
7
Навчальна дія супроводжується підвищеним інтересом
8
Запитання конструктивного змісту
9
Інтенсивно включається на уроці в обговорення
10 Послідовно виконує вправи
11 Складає та занотовує опорну інформацію
12 Коригує відповіді або враховує зауваження
При інтерпретації результатів вираховується середній показник «Характеристики регуляторної
зрілості в процесі навчання»
1. Стійкий прояв – оцінюється в 3 бали.
2. Прояв спостерігається інколи – 1,5 бала.
3. Прояв не спостерігається – 0 балів.
Високий рівень регуляторної зрілості 36-24 бали.
Середній рівень регуляторної зрілості 23- 16 балів.
Низький рівень регуляторної зрілості 15-0 балів.
Для додаткового вивчення регуляторної зрілості дітей в процесі навчання як особистісних характеристик пізнавальної діяльності Н. Семаго пропонує «Карту регуляторної активності»
№ П.І. дитини
№ парти
Імпульсивні прояви
Труднощі програмування
Рівень відволікань
Наявність
імпульсивних реакції
Рухова
і мовленнєва разгальмованість
Низька мотиваційна діяльність
Труднощі в триманні алгоритму
Виражена потреба у зовнішньому контакті
і програмуванні
Всі отримані результати порівнюються при безпосередньому спостереженні явища та порівнюються з результатами вчителя, який працює з дитиною.
Приклад оформлення протоколу «Пізнавальна діяльність учня на уроці»
ПІП. учня ____________________________________________клас _____________________
Мета експертного вивчення _____________________________________________________
Замовник на експертне оцінювання _______________________________________________

40
Урок на якому проводилось спостереження ________________________________________
Місце уроку в програмі вивчення дисципліни______________________________________ а. оглядовий б. тематичний в. контроль теми
Карта спостереження психолога «Пізнавальна діяльність учня »
№ Прояв пізнавальної активності
Примітка
Задає уточнюючі запитання
Бере участь в обговоренні завдання і відповідей
Коригує відповіді або враховує зауваження
Формулює попередні висновки
Виділяє головне у матеріалі, що вивчається.
Складає та занотовує опорну інформацію
Послідовно виконує вправи
Самостійно розмірковує
Розв’язує проблемні ситуації адекватно
Розв’язує проблемні ситуації раціонально
Порівнює
Інтенсивно включається на уроці в обговорення
Запитання конструктивного змісту
Навчальна дія супроводжується підвищеним інтересом
Асоціює отриману інформацію з опорними знаннями
Використовує наявні знання
Впроваджує самоперевірку результатів завдання
Частота відволікань від навчального завдання невелика
Формує аналогії чи алгоритми при виконанні завдань
Динамічно включається в самостійну діяльність
З гнучкістю сприймає новий матеріал
Проявляє ініціативність при дискусії за темою уроку
Спостерігається варіативність при вирішенні завдань
Зосереджує довільну увагу
Проявляє внутрішню готовність до навчальних дії
Проводить співставлення навчальних завдань
Конкретизує навчальні завдання

41
Наміри сформувати логічні зв'язки, пов’язані із завданнями
Усвідомлення важливості виучуваних фактів
Опір на конкретні факти
Осмисленість завдання, яке необхідно виконати
Аргументоване доведення доцільності пояснень і запитань
Сприймає інформацію швидко
Сприймає інформацію в повному обсязі
Зосереджується на інструкції вчителя
Уточнення смислового значення завдання
Зібраність при виконанні завдання на уроці
Обдумує способи розв'язання завдання
Проявляє самоконтроль за виконанням дій
Здійснює перевірку результатів виконання
Розподіляє увагу на весь урок
Підпорядкованість дії навантаженням на уроці
Автоматично виконує знайомі та прості дії
Стійкість уваги учня під час пояснення нового матеріалу стала
Швидке переключення уваги при зміни видів діяльності
Підсумовує попередній вид роботи
Чітко виділити нову задачу
У випадку відволікання пояснює його причини
Цілісне уявлення про завдання
Відтворення опорних знань в процесі виконання навчальної дії
Впроваджує смислове групування
Пригадує релевантну інформацію
Чітка диференціація навчального матеріалу
Чітко обмежує те, що вже відомо
Скорочє число одиниць запам'ятовуваного матеріалу на уроці (наприклад, при конспектуванні)
Утворює більш крупні логічні частини нового матеріалу
Узагальнює образи нової інформації
Оформлює новий матеріал в зручній для запам'ятовування формі
Логічно структурує навчальний матеріал при конспектуванні
Враховує інваріантні (постійні) особливості навчального завдання

42
Раціонально використовує навчальний час
Враховує чуттєво-практичного досвід
Конкретизує завдання за допомогою уточнюючих прикладів і співставлень
У разі потреби проводить переорієнтацію навчання з емпіричного шляху на шлях теоретичний
Розуміння можливих труднощів при реалізації конкретних дій
Використання логічних форм суджень, умовивід
Здатність до мобілізації
Чітко визначає невідомі складові в завданні
Враховує можливі зв'язки і наслідки
Адекватно оцінює власні можливості при виконанні завдання
Спрямований на результат
Примітка:
При проведенні експертного аналізу важливою умовою врахування певних правил її проведення.
1. Психолог самостійно спостерігає прояви пізнавальної діяльності на різних уроках в різних умовах.
2. Додатково вивчає продукти психічної діяльності учнів (зошити, конспекти, доповіді і ін.).
3. Проводиться бесіда із учнем «Як я вчуся »
4. Психолог пропонує заповнити карту пізнавальної активності.
5. Отриманий сумарний показник є матеріалом для створення висновку експертного оцінювання пізнавальної діяльності учня.
6. Результатом експертного оцінювання є розробка психологічних рекомендацій спрямованих на оптимізацію навчального процесу для конкретного учня чи класу, залежно від запиту на експертизу .

Приклад експертної бесіди з учнем «Як я вчуся »
1.Як тобі вчитися в школі?
2. Які виникають труднощі ?
3. Що дається легко в навчанні?
4. З якими формами навчання виникають труднощі ?
5. На вашу думку, в чому причина труднощів ?
6. Де вам легше робити домашні завдання дома чи в класі ?
7. Які форми навчальних занять вам подобається ?
8. Як ви вивчаєте нову тему ?
9.Скільки часу вам потрібно дома для повного вивчення домашніх завдань ?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал