Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів 3 курсуСторінка1/3
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.78 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів 3 курсу відділення «Сестринська справа»

Мета вивчення курсу « Основи правознавства»

Головним завданням викладання курсу «Основи правознавства» в медичному училищі є формування правової свідомості студентів.

Результатом вивчення основ правознавства повинно стати :


 • Поважне ставлення до основного закон - Конституції України, законів України;

 • Засвоєння основних положень виникнення, розвитку, устрою держави і права, положень галузей права ;

 • Уміння студентів орієнтуватися в системі права, а також в юридичних актах,що мають безпосереднє відношення до його майбутньої професії;

 • Уміння користуватися певною юридичною термінологією;

 • Уміння застосувати правові знання при оцінці фактів реального життя;

 • Набуття навиків підготовки рефератів,повідомлень, ведення дискусій з актуальних питань права.

Програма курсу розрахована на 54 години, з них : 18 – годин лекцій, 18 – годин семінарських занять, 18 – годин самостійної роботи студентів.

Форми навчального процесу :

 • Лекції.

 • Семінарські заняття.

 • Організація самостійної роботи.

 • Захист повідомлень, рефератів.

 • Ситуативні завдання.

 • Тестовий контроль знань студентів.

 • Диференційований залік.

Пам»ятки студентам

Як слухати і записувати лекцію

Лекція - основна форма проведення занять. ЇЇ мета – передача викладачем теоретичного матеріалу і засвоєння його студентами. В процесі прослуховування лекції треба виділити і записати головне. Для цього необхідно пам»ятати назву теми і слідкувати за викладенням матеріалу викладачем. Викладач робить логічні наголоси на найбільш важливих місцях, повторює їх декілька разів,наголошує на тому, що слід відмітити та запам»ятати. В кінці лекції викладач робить висновки , які слід особливо уважно слухати та запам»ятати.При конспектуванні

 • Залишайте в зошиті поле з лівої сторони ( для поміток, уточнень)

 • Не намагайтеся записати все дослівно.

 • Записуйте лише найбільш суттєве.

 • Користуйтесь загальновідомими скореннями ( Україна – У; управління- упр.; адміністративне право – адмін. право; місцеве самоврядування – м\с; народні депутати – н\д )Придумайте свої скорочення.

 • Бажано мати різнокольорові ручки для того, щоб виділити, підкреслити найбільш важливе.

Після закінчення лекції слід уточнити у лектора погано зрозумілі положення лекції.

Підготовка повідомлення, виступу

При підготовці повідомлення, виступу обов»язкове дотримання декількох умов : • Вибір теми, її уточнення;

 • Визначення основної ідеї,мети і цілі виступу;

 • Вибрати стиль (що і в якій послідовності буде говоритися)

 • Оформлення матеріалу у вигляді плану, тезисів або повного викладу тексту.

Структура виступу така :

 • Оголошення теми;

 • Обумовленість її актуальності;

 • Викладання основних положень,фактів;

 • Підсумки.

Стиль викладання залежить від теми, цілі виступу, місця виступу ( на семінарі, на практичному занятті,на урочистих зборах). Він може бути урочистим, пояснювальним,діловим, просвітницьким.

Як готуватися до семінарських занять

В процесі підготовки до семінарського заняття студент повинен: • Познайомитися з планом заняття;

 • Вивчити відповідний лекційний матеріал по темі;

 • Познайомитися з відповідними нормативними актами ( до даного заняття)

 • Продумати відповіді на запропоновані питання на обдумування;

 • Вивчити і знати основні поняття теми, а для цього користуйтесь словником юридичних термінів;

 • Намагайтесь застосувати свої знання в конкретних ситуаціях, які виникають у вашій сім»ї, родині;

 • Підготуйте свій варіант життєвої ситуації по даній темі для розгляду на занятті.

Відповіді на питання повинні бути обґрунтовані.
Теми лекційних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин


4 семестр


1

Основи теорії держави і права України. Право, мораль, медична етика та деонтологія

2

2

Основи конституційного права України. Права та обов’язки медичних працівників. Захист прав пацієнта

2

3

Основи адміністративного права України. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я

2

4

Основи цивільного права і цивільного процесу. Цивільно-правовий статус медичного працівника

2

5

Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників


2

6

Основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров’я

2

7

Основи сімейного права. Медико-правові проблеми штучного запліднення

Основи права соціального захисту. Медичне обслуговування — одна з форм соціального забезпечення2


8

Основи фінансового права України. Державна система медичної допомоги, її фінансування

2

9

Основи господарського права України. Приватна медична практика як вид спеціальної підприємницької діяльності

2
Усього

18

Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин


4 семестр


1

Основи теорії держави і права України. Право, мораль, медична етика та деонтологія

2

2

Основи конституційного права України. Права та обов’язки медичних працівників. Захист прав пацієнта

2

3

Основи адміністративного права України. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я

2

4

Основи цивільного права і цивільного процесу. Цивільно-правовий статус медичного працівника

2

5

Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників


2

6

Основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров’я

2

7

Основи права соціального захисту. Медичне обслуговування — одна з форм соціального забезпечення

2

8

Основи господарського права України. Приватна медична практика як вид спеціальної підприємницької діяльності

2

9

Основи екологічного права та завдання санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі охорони навколишнього середовища

Диференційований залік

2
Усього

18Самостійна робота


з/п

Назва тем

К-ть годин

1.


Основи теорії держави і права України. Право, мораль, медична етика та деонтологія

Основи конституційного права України. Права та обов’язки медичних працівників. Захист прав пацієнта1

12.

Основи адміністративного права України. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я

2

3.


Основи цивільного права і цивільного процесу. Цивільно-правовий статус медичного працівника

Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників1

1


4.

Основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров’я

2

5

Основи сімейного права. Медико-правові проблеми штучного запліднення

2

6.

Основи права соціального захисту. Медичне обслуговування — одна з форм соціального забезпечення

2

7.

Основи фінансового права України. Державна система медичної допомоги, її фінансування

2

8.

Основи господарського права України. Приватна медична практика як вид спеціальної підприємницької діяльності

2

9.

Основи екологічного права та завдання санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі охорони навколишнього середовища

2
Усього

18


Методичні вказівки № 1

до виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 3 курсу

Тема: Основи теорії держави і права України. Право , мораль, медична етика та деонтологія. Зв»язок лікарської етики та медичної деонтології з правовою культурою. Правова культура медичного працівника.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Медицина у сучасному світі відіграє особливу роль у житті людини і суспільства. Відносини між лікарем і пацієнтом вимагають від медичних працівників професійних знань, належної правової бази у сфері охорони здоров»я, а також дотримання морально етичних норм. Охорона здоров»я медицина тісно пов»язані з моральністю, професійною етикою. В Україні, де охорона здоров»я і медична допомога визнані за Закон, не може бути недовіри і протиріч між пацієнтом і лікарем .У теорії розрізняють два поняття- медична етика і лікарська етика. Перше поняття є ширшим, оскільки розкриває принципи і правила поведінки не лише лікаря, а й медичних сестер, лаборантів, фельдшерів, молодшого медичного персоналу та інших медичних працівників. Складовою частиною медичної етики є медична деонтологія, тобто наука про належне виконання професійних обов»язків медичними працівниками. Існує чимало документів щодо лікарської етики та деонтології. Упродовж тривалого часу етичні положення не кодифікували, вони існували або у вигляді окремих положень і висловів, або у вигляді перекладених адаптованих праць Гіппократа ( 460- 370 рр. до н.е.) У сучасній медицині великого значення набула його етика, основними положеннями якої є :

1. Повага до життя;

2.Заборона на заподіяння шкоди хворому;

3. Повага до особистості хворого.

Навчальна мета :

Студенти повинні знати :

1. Зв»язок лікарської етики та медичної деонтології з правовою культурою.

2.Правова культура медичного працівника.

3.Правове виховання : поняття, ознаки, функції.

Студенти повинні вміти :

1.Правильно вибирати та аналізувати правові норми в процесі їх практичного застосування.

2. Приймати законні,обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, які виникають у повсякденному реальному житті.

3. Набути твердих навичок використання отриманих знань у стандартних ситуаціях - під час виконання практичних вправ, розв»язання задач, аналізу навчальних тестів, що дасть змогу орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях і приймати правильне рішення.

Зміст теми, план
1.Зв»язок лікарської етики та медичної деонтології з правовою культурою.

2.Правова культура медичного працівника.

3.Правове виховання : поняття, ознаки, функції.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми «Основи теорії держави і права України»

Основні завдання

Вказівки

Вивчити:

1.основні поняття та терміни з теми:2.Скласти :

тезисний конспект за планом.Держава, право, правова держава, механізм держави, апарат держави,правові норми, функції держави, джерела права, система права, правопорушення, юридична відповідальність,медичне право, медична діяльність, деонтологія, правова культура, лікарська етика, мораль.

1.Правопорушення та юридична відповідальність.

2.Зв»язок лікарської етики та медичної деонтології з правовою культурою.

3.Правова культура медичного працівника.

4.Правове виховання: поняття, ознаки, функції.

Матеріали для самоконтролю:

Рекомендована література

Нормативна:

Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України -1996.- №30.-141 с.

Закон України від 18 вересня 2001 року « Про громадянство» України» /Відомості Верховної Ради України -2001.- № 13.- 65 с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 63 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 99 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та н..2005 Алерта 347 с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000 Знання 397 с.

Методичні вказівки № 2

до виконання самостійної позааудиторної роботи студентів

Тема :Основи конституційного права України. Права та обов»язки медичних працівників.

Актуальність теми :

Охорона здоров»я медицина тісно пов»язані з моральністю, професійною етикою. Медицина та охорона здоров»я – це система державних та суспільних заходів запобігання хворобам, лікування їх забезпечення гігієнічних умов праці ,побуту, максимальної працездатності і довголіття населення. На лікарів та медичних працівників поширюються всі громадянські права. На них покладені загальногромадянські обов»язки та відповідальність за суворе дотримання вимог чинних законів. Держава визначає для медичних працівників їхні професійні права, встановлює норми, закони, межі лікарських прав та вимагає відповідальності за їх порушення. Початки медичної правової культури медпрацівника закладаються ще під час навчання у ВНЗ. Правова культура медпрацівника – це вміння розрізняти законність і незаконність, розуміти вимоги законів та оперувати ними в службових та інших ситуаціях і, нарешті, розуміння того,що право і медицина співіснують і тісно пов»язані не лише історично ,а й предметом своєї діяльності,а саме – вони мають справу із найдорожчим, що є в людини – її життям, здоров»ям, честю і гідністю.

Навчальна мета :

Студенти повинні знати:

1. Поняття, предмет конституційного права.

2.Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні.

3.Права та обов»язки медичних працівників.

4.Визначення поняття « пацієнт».

5.Права пацієнта.

Студенти повинні вміти :

1.Правильно вибирати та аналізувати правові норми в процесі їх практичного застосування.

2. Приймати законні,обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, які виникають у повсякденному реальному житті.

3. Набути твердих навичок використання отриманих знань у стандартних ситуаціях – під час виконання практичних вправ, розв»язання задач, аналізу навчальних тестів, що дасть змогу орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях і приймати правильне рішення.

Зміст теми план

1. Конституційно - правовий статус людини і громадянина в Україні.

2.Громадянство України як постійний зв»язок особи та держави.

3.Права та обов»язки медичних працівників.

4.Визначення поняття « пацієнт».

5. Права пацієнта.
Рекомендована література

Нормативна:

Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України -1996.- №30.-141 с.

Закон України від 18 вересня 2001 року « Про громадянство» України» /Відомості Верховної Ради України -2001.- № 13.- 65 с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 63 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 99 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та н..2005 Алерта 347 с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000 Знання 397 с.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми «Основи конституційного права України»

Вивчити:

1.основні поняття та терміни з теми:2.Скласти тезисний конспект за планом.

Конституція; предмет конституційного права, громадянство України, гарантії прав і свобод, громадянин, громадянство, правовий статус особи, правові гарантії,права медичних працівників, пацієнт.

1. Поняття та предмет конституційного права.

2.Громадянство України як постійний зв»язок особи і держави.

3.Права та обов»язки медичних працівників.

4.Визначення поняття пацієнт.

5.Права пацієнта.


Матеріали для самоконтролю:

Теми рефератів, повідомлень :

1.Зв»язок лікарської етики та медичної деонтології з правовою культурою.

Правова культура медичного працівника. Правове виховання : поняття, ознаки, функції.

2.Права та обов»язки медичних працівників. Визначення поняття «пацієнт». Права пацієнтів.

Література для рефератів, повідомлень:

Нормативна:

Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України -1996.- №30.-141 с.

Закон України від 18 вересня 2001 року « Про громадянство» України» /Відомості Верховної Ради України -2001.- № 13.- 65 с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 63 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 99 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та н..2005 Алерта 347 с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000 Знання 397 с.

Методичні вказівки № 3

до виконання самостійної позааудиторної роботи

Тема: Основи адміністративного права України. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров»я.Актуальність теми :Охорона здоров»я – система заходів, спрямованих на забезпечення, збереження, та розвиток фізіологічних та психічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини. Правове регулювання в системі охорони здоров»я здійснюється на основі Конституції України. Відповідно до статті 49 Конституції України охорона здоров»я забезпечується шляхом державного фінансування відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного, доступного,для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних медичних закладах допомога надається безкоштовно.

Навчальна мета

Студент повинен знати:

1.Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров»я;

а) у сфері послуг (адміністративні правопорушення,що посягають на права споживачів медичних послуг)

б) у галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації;

в) що посягають на встановлений порядок управління.

2.Адміністративна відповідальність медичних працівників:

а) принципи адміністративної відповідальності;

б) види адміністративних стягнень.

3. Дисциплінарна відповідальність медичних працівника.

а) Принципи накладання дисциплінарного стягнення у сфері медичної діяльності.

4. Загальна характеристика управління санітарно-епідемічним наглядом.

5. Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення санітарного законодавства

Студент повинен вміти:

1.Орієнтуватися в законах: «Кодекс про адміністративні правопорушення»

Закон України «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення»

«Кодекс законів про працю»

2.Правильно вибирати та оцінювати правові норми в процесі їх фактичного застосування.

Зміст теми, план:

Адміністративне правопорушення,поняття,ознаки,склад.

Види адміністративних стягнень.

Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров»я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.

Дисциплінарна відповідальність медичних працівників.

Основні принципи накладання дисциплінарного стягнення у сфері медичної діяльності. Загальна характеристика управління санітарно-епідемічним наглядом.

Адміністративна відповідальність . Фінансові санкції за порушення санітарного законодавства

Рекомендована література

Нормативна:

Кодекс України про адміністративні правопорушення.- К.: Атіка 2004. 600с.

Закон України « Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення» 1999р.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 96 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 99 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та н..2005 Алерта 347 с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000 Знання 397 с.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми «Основи адміністративного права України»

Вивчити:

1.основні поняття та терміни з теми:2.Скласти:

тезисний конспект за планом:
Адміністративне право,

Адміністративна відповідальність,

Адміністративне правопорушення,

Адміністративне стягнення, адміністративний примус, адміністративно-правові відносини, принципи адміністративної відповідальності,адміністративне затримання,,адміністративний арешт,санітарно-епідемічний нагляд,санітарне законодавство

Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров»я;

а) у галузі охорони здоров»я населення,

б) у сфері послуг (адміністративні правопорушення,що посягають на права споживачів медичних послуг)

в) у галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації;

г) що посягають на встановлений порядок управління.

2.Адміністративна відповідальність медичних працівників;

а) принципи адміністративної відповідальності;

б) види адміністративних стягнень.

3Дисциплінарна відповідальність медичних працівника.

а) Принципи накладання дисциплінарного стягнення у сфері медичної діяльності.

4. Загальна характеристика управління санітарно-епідемічним наглядом.

5.Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення санітарного законодавства.

Матеріали для самоконтролю:

Питання для самоконтролю

1.Дайте визначення терміна «Адміністративне правопорушення».

2. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності.

3. Які органи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

4. Які існують види відповідальності медичних працівників за вчинені правопорушення.

5. Охарактеризуйте управління санітарно-епідеміологічного нагляду.Завдання 1.
2. Розв»яжіть ситуацію.

Іноземець Владайтіс П. ухилився від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування. Чи є це діяння правопорушенням ? Чи буде Владайтіс П. відповідати за дане правопорушення ? Який вид відповідальності за даний проступок передбачено українським законодавством?

Як зміниться ситуація, якщо стане відомо, що його наміром було набути статусу біженця і він перебував на території України протягом часу необхідного для звернення до відповідного органу міграційної служби із заявою про надання йому статусу біженця ?

Для розв»язання ситуації скористайтесь Кодексом про адміністративні правопорушення або документами, розміщеними на сайті Державного департаменту з питань громадянства. http: WWW.ddgirfo.org.uaТеми рефератів, повідомлень:
1.Загальна характеристика управління санітарно-епідемічним наглядом.
2.Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення санітарного законодавства.
Література для рефератів та повідомлень:

Нормативна:

Кодекс України про адміністративні правопорушення.- К.: Атіка 2004. 600с.

Закон України « Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення» 1999р.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 96 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 99 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та н..2005 Алерта 347 с.Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000 Знання 397 с.

Методичні вказівки № 4

до виконання самостійної позааудиторної роботи студентів
Тема: Основи цивільного права і цивільного процесу .Цивільно-правовий статус медичного працівника. Відповідальність у цивільному праві та її підстави.

Актуальність теми :Медичні працівники- звичайні люди які мають згідно з Конституцією України такі самі права , як і решта громадян країни . Кожний медпрацівник має такі права:право на життя, охорону здоров»я, на безпечне для життя та здоров»я навколишнє природне середовище, на освіту і можливості заробляти на життя працею. яку він вільно обирає або на яку погоджується, на відпочинок,повагу честі та гідності,ділової репутації. Ці права закріплені у Конституції України, ширше будуть представлені в даній темі.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

Студенти повинні знати :

1. Відповідальність у цивільному праві та її підстави.

2. Цивільно-правова відповідальність медичних працівників.
3. Мораль та шкода.

4. Принципи компенсації моральної шкоди у сфері медичної діяльності.

Студенти повинні вміти :

Набути твердих навичок з використання отриманих знань у стандартних ситуаціях – під час розв»язання ситуаційних задач, аналізу навчальних тестів,що дасть змогу орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях і приймати правильне рішення.
Зміст теми. План вивчення теми:

1.Відповідальність ц цивільному праві та її підстави.

2. Цивільно-правова відповідальність медичних працівників.

3. Мораль та шкода.

4.Принципи компенсації моральної шкоди в сфері медичної діяльності.

Рекомендована література:

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.; Офіційний текст,-К.;Юрінком Інтер,2003 – 464 с.

3. «Основи законодавства України про охорону здоров»я» від 19 листопада 1992 р.

4. Закон України «Про захист прав споживачів» ві12 травня 19991 р. (нова редакція від 1 грудня 2005 р.)

5.Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 р.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 96 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 99 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та н..2005 Алерта 347 с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000 Знання 397 с.

Карта для самостійної роботи з літературою з теми «Відповідальність у цивільному праві»Основні завдання

Вказівки

Вивчити:

Основні поняття та терміни:Скласти ;

тезисний конспект за планомЦивільне право; спадкове право,цивільна дієздатність,цивільна правоздатність,юридична особа,право на здоров»я,спадкування,фізична особа, заповіт, цивільна відповідальність, зобов»язання, конфіскація,об»єкти цивільних правовідносин,право власності,право інтелектуальної власності,фізична шкода здоров»ю, медичне страхування.

1.Відповідальність у цивільному праві.

2.Підстави цивільної відповідальності.

3.Які можуть бути збитки?

4. Які є різновиди цивільно-правової відповідальності?

5.В яких випадках цивільно -правова відповідальність наступає без провини?

6.Як пов»язане цивільне право з трудовим?

7.В яких випадках наступає договірна відповідальність?

8.В яких випадках настає деліктна відповідальність?

9. Що таке мораль і як вона пов»язана з цивільним правом?

10. Що таке шкода та які види шкоди існують в цивільному праві?

11.Що таке моральна шкода її суть .

12.Принципи компенсації моральної шкоди в сфері медичної діяльності.

Матеріали для самоконтролю:

Продовжіть думку

Моральна шкода полягає у …..

Моральна оцінка – це ……….

Шкода буває :….Теми рефератів, повідомлень:
1. Відповідальність у цивільному праві, її підстави.
2.Цивільно-правова відповідальність медичних працівників. Мораль та шкода. Принципи компенсації моральної щкоди у сфері медичної діяльності.
Література для рефератів, повідомлень.

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.; Офіційний текст,-К.;Юрінком Інтер,2003 – 464 с.

3. «Основи законодавства України про охорону здоров»я» від 19 листопада 1992 р.

4. Закон України «Про захист прав споживачів» ві12 травня 19991 р. (нова редакція від 1 грудня 2005 р.)

5.Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 р.Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 96 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 99 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та н..2005 Алерта 347 сМетодичні вказівки № 5

до виконання самостійної позааудиторної роботи студентів

Тема: Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Праця людини, її результати завжди цінувалися суспільством,визначали в ньому становище людини Тому такі важливі права,як право на працю та інші тісно пов»язані з ним права ( на підприємницьку діяльність,відпочинок, страйк, соціальний захист) закріплено в Конституції України.

Кожна людина має право на вільний вибір професії та на добровільне погодження на неї. Це означає,що тільки конкретній людині належить виключне право розпоряджатися своїми здібностями до праці. На медичних працівників поширюються всі громадянські права. На них покладені загально громадські обов»язки та відповідальність за суворе дотримання вимог чинних законів. Держава визначає для лікарів та медичних працівників їхні професійні права,встановлює норми, закони,межі лікарських прав та вимагає відповідальності з їх порушення.
Навчальна мета:

Студенти повинні знати :

1.Систему оплати працівників охорони здоров»я у разі відхилення від нормальних умов праці.

2.Матеріальна відповідальність у закладах охорони здоров»я.

3.Охорона праці в закладах охорони здоров»я.

4.Юридична відповідальність медичних працівників за порушення законодавства про охорону здоров»я.

Студенти повинні вміти:

1. Приймати законні, обґрунтовані та доцільні рішення з трудових питань, які виникають у повсякденному реальному житті.

2. Набути твердих навичок з використання отриманих знань у стандартних ситуаціях – під час виконання вправ,аналізу навчальних тестів,юридичних задач.


Зміст теми:

1. Оплата праці працівників охорони здоров»я у раз відхилення від нормальних умов праці.

2. Поняття основної та додаткової заробітної плати.

3. Система оплати праці.

4. Матеріальна відповідальність у закладах охорони здоров»я.
Рекомендована література

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Кодекс законів про працю України; /Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами/ Відп.ред. В.М.Вакуленко,О.П.Товстенко,- К.;Юрінком Інтер,2005, - 1040 с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 205 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 163 с.

Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах-безпека життєдіяльності –навчальний посібник В.Тарасюк 2010 Медицина 5с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 293 с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000,- Знання 228 с.

Охорона праці у медицині та фармакології / В.М.Мороз,І.В.Сергета, Н.М. Фещук,- Вінниця;Нова книга, 2005,- 544с.

Карта для самостійної роботи з літературою з теми « Основи трудового права»Основні завдання

Вказівки

Вивчити:

Основні поняття та терміни теми:

Дати відповіді на питання:


Трудове право,предмет трудового права, трудові правовідносини,колективний договір,трудовий договір,контракт,робочий час, час відпочинку, відпустки, заробітна плата, охорона праці, матеріальна відповідальність.

1.Що таке заробітна плата?

2.Що означає тарифна система оплати праці? З чого вона в себе включає?

3.Які є види заробітної плати?

4.Що означає погодинна форма оплати праці? Які існують її різновиди.

5.Схарактеризуйте Наказ Міністерства охорони здоров»я та праці і соціальної політики України № 308/519 від 5 жовтня2005 р.

6.Ознайомтесь із змістом спільного листа Міністерства охорони здоров»я України №10.03.67/112 від 22.01 2007р.та Міністерства праці та соціальної політики України №322/0/14-17/13-15 від 18.01.2007р. Визначте основні положення його.

7.Яким документом встановлюється доплата медичним працівникам за використання в роботі дезінфекційних засобів?

Яким категоріям.

8.Ознайомтесь із змістом Наказу Міністерства праці та соціальної політики і охорони здоров»я України № 308 /519 від 5 жовтня 2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров»я та установ соціального захисту населення»

9.Які доплати та надбавки медичним працівникам додають за відпрацьовану місячну норму робочого часу.

10.Що означає індивідуальна матеріальна відповідальність та який порядок її накладення.

11.Що означає колективна матеріальна відповідальність.

12.В яких випадках наступає обмежена матеріальна відповідальність.

13.Що означає повна матеріальна відповідальність.

14.Що включає в себе поняття охорони праці в медицині.

15.Охарактеризуйте систему управління охороною праці в медицині.

16.Якими документами регламентується робота комісії з охорони праці,де із якою метою вона створюється.

17.Яка наступає юридична відповідальність за порушення нормативних документів про охорону праці.

Питання для самоконтролю

1. Які категорії працівників несуть спеціальну дисциплінарну відповідальність?

2. Порівняйте матеріальну відповідальність за трудовим правом і майнову відповідальність за цивільним правом.

3. Визначте сторони колективних трудових спорів ( конфліктів)

4. Яка наступає юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров»я. Назвіть види юридичної відповідальності.

5. Як здійснюється охорона праці в закладах охорони здоров»я.Ситуаційні задачі

Задача 1.

12 березня 2011 року директор автотранспортного підприємства видав наказ,яким заборонив бухгалтерії виплачувати слюсарю в. належну йому заробітну плату, і дав розпорядження видавати зарплату його дружині. Такі заходи були вмотивовані тим, що В зловживаючи спиртними напоями, поставив себе і свою сім»ю у скрутне матеріальне становище.

Чи правомірний наказ директора?

Задача 2.

Лаборант В. під час лабораторного дослідження підключив прилад до мережі високої напруги, у результаті прилад став непридатним для подальшого використання. Наказом по лікарні В. було оголошено сувору догану і покладено обов»язок відшкодувати заподіяну шкоду в повному розмірі.

В.заперечував, вказуючи на те,що прилад він зіпсував ненавмисно,крім того,йому за це вже оголошено догану, а застосовування двох стягнень за один проступок - незаконне. На цій підставі В., минаючи КТС, звернувся до суду.

Яке рішення слід прийняти стосовно цієї справи.Задача 3.

Студент 4 курсу медичного університету Д. Звернувся до провідного юриста за місцем проживання для роз»яснення питання про правову оцінку відносин між ним і торговельною фірмою, куди він влаштувався працювати працівником торгівлі. Д. також попросив роз»яснити, чи має право директор фірми встановити йому почасову оплату,оскільки основну частину роботи він виконує вдома,а на фірмі працює лише декілька годин. Директор фірми наполягає на тому, що Д. працює за сумісництвом, тому не має права на почасову оплату і повинен перебувати на роботі повний робочий день.

Дайте правовий аналіз ситуації.

Теми рефератів, повідомлень:
1.Оплата праці працівників охорони здоров»я у разі відхилення від нормальних умов праці.
2.Матеріальна відповідальність у закладах охорони здоров»я.
3.Охорона праці в закладах охорони здоров»я. Юридична відповідальність медичних працівників за порушення законодавства про охорону праці.
Література для рефератів, повідомлень:

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Кодекс законів про працю України; /Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами/ Відп.ред. В.М.Вакуленко,О.П.Товстенко,- К.;Юрінком Інтер,2005, - 1040 с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 205 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 163 с.

Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах-безпека життєдіяльності –навчальний посібник В.Тарасюк 2010 Медицина 5с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 293 с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000,- Знання 228 с.

Охорона праці у медицині та фармакології / В.М.Мороз,І.В.Сергета, Н.М. Фещук,- Вінниця;Нова книга, 2005,- 544с.

Методичні вказівки № 6

до виконання самостійної позааудиторної роботи студентів

Тема:_Основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров»я. Злочини проти життя і здоров»я населення :поняття та види.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Основним об»єктом злочинів в системі охорони здоров»я є життя і здоров»я людини,додатковим – встановлений законодавством порядок надання громадянам медичної допомоги. Згідно із законодавством кримінальна відповідальність і покарання настають лише за скоєні злочини. Основними засадами застосування кримінальної відповідальності є: законність,справедливість,доцільність, швидкість та невідворотність. Для вирішення питань про кримінальну відповідальність медичних працівників за професійні злочини слідчим органам та органам правосуддя необхідно з»ясувати,чи мали місце такі обставини:

  • Неправильність або несвоєчасність надання медичної допомоги, а у випадках її ненадання – наявність чи відсутність на те поважних причин і небезпечного для життя стану хворого під час ненадання допомоги;

  • Настання смерті або завдання серйозної шкоди здоров»ю потерпілого;

  • Причинний зв»язок між перерахованими діями (бездіяльністю)медичних працівників і зазначеними несприятливими наслідками;

  • Наявність вини медичного працівника;

  • Причини та умови,що сприяли скоєнню злочину.

Відповідно законодавства України медичні працівники підлягають кримінальній відповідальності за професійні злочини,їх більше 30.
Навчальна мета:

Студенти повинні знати :

1. Кримінально правові наслідки евтаназії.

2. Злочини проти життя та здоров»я особи.

3. Злочини проти здоров»я особи : поняття та наслідки.Студенти повинні вміти :

1.Своєчасно та правильно виявляти, перевіряти та оцінювати злочини в галузі охорони здоров»я, фактичні обставини,які виникають у процесі практичної діяльності та життя;

2. Приймати законні,обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, які виникають повсякденно в реальному житті.

Зміст теми:

1. Кримінально- правові наслідки евтаназії.

- поняття евтаназії;

- види евтаназії;

2. Злочини проти життя і здоров»я особи.

- різні види вбивств – ст..115,116,117,118;-

- умисні тілесні ушкодження – ст.. 121,122,125,128;

- різновиди зараження небезпечними хворобами – ст..130,131,133;

- незаконні аборти чи примушення до аборту - ст.134,

- незаконна лікувальна діяльність - ст.. 138;

- ненадання допомоги хворому медичним працівником – ст..139;

- захоплення заручника – ст..147 ;

- торгівля людьми – ст.149 ;

- зґвалтування –ст.152; та ін..

3. Злочини медичних працівників ( професійні злочини )

Ст. 131- неналежне виконання професійних обов»язків,що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою;

Ст.132 – розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою;

Ст.134 – Незаконне проведення аборту ;

Ст. 138 –Незаконну лікувальну діяльність ;

Ст. 139 –Ненадання допомоги хворому медичним працівником;

Ст.140 -Неналежне виконання професійних обов»язків медичним чи фарм. працівником;

Ст.141- Порушення прав пацієнта;

Ст.142- Незаконне проведення дослідів над людиною;

Ст.143- Порушення встановленого порядку трансплантації органів або тканин людини;

Ст.144- Насильницьке донорство;

Ст.145- Незаконне розголошення лікарської таємниці;

Ст.151- Незаконне вміщення до психіатричного закладу;

Ст.184- Порушення прав на безоплатну медичну допомогу;

Ст.236- Порушення прав екологічної безпеки;

Ст.237- Невжиття заходів щодо ліквідації екологічного забруднення;

Ст.238- Приховування або перекручування відомостей про екологічний стан або захворюваність населення;

Ст.308-309;311-314; 318-321- злочини у сфері обігу наркотичних засобів,психотропних речовин,їхніх аналогів,або прекурсорів та інші злочини проти здоров»я населення;

Ст. 366- Службове підроблення;

Ст.367- Службова недбалість;Ст.325- Порушення правил боротьби з епідеміями.

3.3. Рекомендована література

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р../Відомості Верховна Рада України-2001,- № 25-26 -131с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 244 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 245 с

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с..

Карта для самостійної роботи з літературою з теми «Основи кримінального права».


Основні завдання

Вказівки

Вивчити основні терміни та поняття:

Скласти тезисний конспект за планом:

Кримінальне право,кримінальне законодавство,злочин,протиправність діяння, об»єкт злочину ,суб»єкт злочину,кримінальна відповідальність,злочинне діяння,покарання,закінчений замах,примусове лікування, співучасть у злочині,евтаназія, крайня необхідність,обмеження волі.

1.Кримінально- правові наслідки евтаназії.

- поняття евтаназії;

- види евтаназії;

2. Злочини проти життя і здоров»я особи.

- різні види вбивств – ст..115,116,117,118;-

- умисні тілесні ушкодження – ст.. 121,122,125,128;

- різновиди зараження небезпечними хворобами – ст..130,131,133;

- незаконні аборти чи примушення до аборту - ст.134,

- незаконна лікувальна діяльність - ст.. 138;

- ненадання допомоги хворому медичним працівником – ст..139;

- захоплення заручника – ст..147 ;

- торгівля людьми – ст.149 ;

- зґвалтування –ст.152; та ін..

3. Злочини медичних працівників (професійні злочини )

Ст. 131- неналежне виконання професійних обов»язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою;

Ст.132 – розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою;

Ст.134 – Незаконне проведення аборту

Ст. 138 –Незаконна лікувальна діяльність ;

Ст. 139 –Ненадання допомоги хворому медичним працівником;

Ст.140 -Неналежне виконання професійних обов»язків медичним чи фарм. працівником;

Ст.141- Порушення прав пацієнта;

Ст.142- Незаконне проведення дослідів над людиною;

Ст.143- Порушення встановленого порядку трансплантації органів або тканин людини;

Ст.144- Насильницьке донорство;

Ст.145- Незаконне розголошення лікарської таємниці;

Ст.151- Незаконне вміщення до психіатричного закладу;

Ст.184- Порушення прав на безоплатну медичну допомогу;

Ст.236- Порушення прав екологічної безпеки;

Ст.237- Невжиття заходів щодо ліквідації екологічного забруднення;

Ст.238- Приховування або перекручування відомостей про екологічний стан або захворюваність населення;

Ст.308-309;311-314; 318-321- злочини у сфері обігу наркотичних засобів,психотропних речовин,їхніх аналогів,або прекурсорів та інші злочини проти здоров»я населення;

Ст. 366- Службове підроблення;

Ст.367- Службова недбалість;

Ст.325- Порушення правил боротьби з епідеміями.
Теми рефератів та повідомлень:

1.Кримінально-правові наслідки евтаназії.

2.Злочини проти життя та здоров»я особи.

3.Злочини проти здоров»я населення: поняття ознаки.


Література для рефератів та повідомлень:

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р../Відомості Верховна Рада України-2001,- № 25-26 -131с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 244 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 245 с

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с..

Методичні вказівки №7

до виконання самостійної позааудиторної роботи студентівПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал