Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2013-2014 навчальному роціСторінка15/26
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.97 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26

МАТЕМАТИКИ


У 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Шкільний курс математики у 2013-2014 навчальному році в 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами, надрукованими у навчально-методичному посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання: у 2-х ч.). Ч.ІІ. Профільне навчання» (упор.: Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна; видавництво «Ранок»: Харків, 2011 р.), та розміщеними на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Навчання математики у 6-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи» (видавництво «Перун»: Київ, 2005 р.), та в науково-методичному журналі «Математика в школі» (№2, 2006 р.).

Програми для 8-9 класів із поглибленим вивченням математики, видрукувані в Інформаційному збірнику МОН України (№16, 2008 р.), науково-методичному журналі «Математика в школі», «Математичній газеті» (№6, 2008 р.) та розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1392 від 23.11.2011 р. «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2013-2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів перейдуть на навчання за новими програмами для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, з якими можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua).

Звертаємо увагу керівників загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів-предметників, що при розробленні робочих навчальних планів розподіл навчального часу між навчальними предметами здійснюється для кожного класу, а не паралелі, окремо.

При цьому години варіативної складової Типових навчальних планів можуть відводитися на: збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової; упровадження курсів за вибором; факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, то зазначені години заносяться до класного журналу на сторінку відповідного предмета інваріантної складової.

Слід зазначити, що, розробляючи календарне планування, вчитель самостійно вирішує питання щодо збільшення кількості годин на вивчення тих чи інших тем у порівнянні з передбаченими навчальною програмою.

У випадку, коли години варіативної складової відводяться на курси за вибором за рішенням навчального закладу, облік занять з курсів за вибором здійснюється на окремих сторінках класного журналу або в окремому журналі.

Курси за вибором у старших класах мають забезпечити індивідуальні інтереси кожного учня: поглиблене та розширене вивчення профільних предметів, формування індивідуальної освітньої траєкторії школярів, орієнтацію на усвідомлений та відповідальний вибір майбутньої професії. Водночас, вони можуть сприяти вивченню непрофільних предметів і бути зорієнтовані на певний вид діяльності поза профілем навчання.

Програми факультативних курсів, гуртків, курсів за вибором розміщені в навчально-методичному посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання: у 2-х ч.» (упор.: Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна). Даний збірник схвалений до використання у загальноосвітніх навчальних закладах МОН України.

Ураховуючи, що організація профільного навчання на етапі допрофільної (8-9 класи) та профільної (10-11 класи) освіти має свої особливості, що спричинені об’єктивними і суб’єктивними причинами, можливим є узгодження обраної програми з реальною ситуацією. Так, обравши курс за вибором на 35 годин на рік, учитель має право скоригувати кількість годин і ущільнити матеріал, якщо згідно з реальними обставинами може викладати лише факультативний курс на 17 годин на рік. Можливим є й зворотний процес, коли факультативний курс може бути використаний як курс за вибором. Кількість годин на вивчення кожної теми, збільшення навчального матеріалу має бути скоригованим у календарно-тематичному плануванні до програми курсу за вибором.

У такому випадку скоригована програма має бути погоджена на засіданні методичного об’єднання загальноосвітнього навчального закладу і затверджена керівником цього навчального закладу. У пояснювальній записці до програми обов’язково необхідно зазначити, на основі якої програми курсу за вибором або факультативу (за чиїм авторством), відповідно до якого посібника, схваленого Міністерством, розроблено скоригований варіант.

Програми з математики для 5-11 класів розраховані на 35-тижневе вивчення предмета, що підтверджується структурою навчального року, проте кількість годин у календарних планах учителів не відповідатиме кількості годин, зазначеній у програмах, оскільки з цієї кількості виключаються години, що «випадають» на державні свята. Наголошуємо, що додаткові записи у журналах для співпадання кількості годин робити не потрібно. Програма у такому випадку виконується шляхом ущільнення вивчення навчального матеріалу.

У 2013-2014 навчальному році розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.

Згідно з Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення математики у 5 класі відводиться 4 години на тиждень.

В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики в 5 класі покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності учнів. Їх сутнісний опис подано в програмі у розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».

Вивчення математики у 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством: «Математика. 5 клас» (автори Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.); «Математика. 5 клас» (автори Тарасенкова Н.А., Богатирьова І. М., Бочко О. П., Коломієць О. М., Сердюк З. О.); «Математика. 5 клас» (автор Істер О.С.). Із детальнішою інформацією про кожен із них можна ознайомитися в листі МОН України №1/9-368 від 24.05.13 р. «Про організацію навчально-виховного процесу в 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі».

Для учнів 6-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01.06.2012 року «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.).

У методичних рекомендаціях кабінету математики Рівненського ОІППО попередніх років щодо організації навчально-виховного процесу з предмета наведено посилання на фахові видання, де видрукувано авторське тематичне планування з математики для 6-9 класів.

Розподіл годин на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт з математики в 6-9 та 10-11 (рівень стандарту) класах можуть бути такими:

6 клас

(4 год на тиждень у І семестрі – 64 год,

4 год на тиждень у ІІ семестрі – 76 год; усього 140 – год)

п/пНазва темиКількість годин

Кількість тематичних оцінювань

I

Подільність чисел

10

1+вхідне

II

Звичайні дроби

30

3

III

Відношення і пропорції

24

2

ІV

Раціональні числа та дії над ними

64

5

V

Повторення і систематизація навчального матеріалу

12

1

7 клас

Алгебра

(3 год на тиждень у І семестрі – 48 год,

2 год на тиждень у ІІ семестрі – 38 год; усього 86 год)

п/п

Назва темиКількість годин

Кількість тематичних оцінювань

I

Лінійні рівняння з однією змінною

9

1+діагностичне

II

Цілі вирази

47

4

III

Функції

10

1

ІV

Системи лінійних рівнянь із двома змінними

14

1

V

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

1

7 клас

Геометрія

(1 год на тиждень у І семестрі – 16 год,

2 год на тиждень у ІІ семестрі – 38 год; усього 54 год)

п/п

Назва темиКількість годин

Кількість тематичних оцінювань

I

Найпростіші геометричні фігури та їх властивості

4

діагоностичне

II

Взаємне розташування прямих на площині

12

1-2

III

Трикутники

18

1-2

ІV

Коло і круг. Геометричні побудови

14

1

V

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

1


8 клас

Алгебра

(2 год на тиждень у І семестрі – 32 год,

2 год на тиждень у ІІ семестрі – 38 год; усього 70 год)

п/п

Назва темиКількість годин

Кількість контрольних робіт

I

Раціональні вирази

32

Діагностична +

2


II

Квадратні корені. Дійсні числа

14

1

III

Квадратні рівняння

18

1

ІV

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

1


8 клас

Геометрія

(2 год на тиждень у І семестрі – 32 год,

2 год на тиждень у ІІ семестрі – 38 год; усього 70 год)

п/п

Назва темиКількість годин

Кількість контрольних робіт

I

Чотирикутники

24

Діагностична+

2


II

Подібність трикутників

14

2

III

Многокутники. Площі многокутників

10

1

ІV

Розв’язування прямокутних трикутників

14

1

V

Повторення і систематизація навчального матеріалу

8

1


8 клас

Поглиблене вивчення

Алгебра

(5 год на тиждень у І семестрі – 80 год,

5 год на тиждень у ІІ семестрі – 95 год; усього 175 год)

п/п


Назва теми


Кількість годин

Кількість контрольних робіт

І

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

діагностична

ІІ

Множини і операції над ними

10

1

IІІ

Раціональні вирази

40

2

ІV

Нерівності

20

1

V

Квадратні корені. Дійсні числа

20

1Квадратні рівняння

33

2

VІІ

Подільність чисел

28

1

VІІІ

Повторення і систематизація навчального матеріалу

14

1


8 клас

Поглиблене вивчення

Геометрія

(3 год на тиждень у І семестрі – 48 год,

3 год на тиждень у ІІ семестрі – 57 год; усього 105 год)

п/п


Назва теми


Кількість годин

кількість контрольних робіт

І

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

діагностичнаМногокутники

17

1

ІІІ

Вписані та описані чотирикутники

16

1

ІV

Подібність трикутників

25

1

V

Розв’язування прямокутних трикутників

15

1Многокутники. Площі многокутників

16

1

VІІ

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

1


9 клас

Алгебра

(2 год на тиждень у І семестрі – 32 год,

2 год на тиждень у ІІ семестрі – 38 год; усього 70 год)

п/п

Назва темиКількість годин

Кількість контрольних робіт

I

Нерівності

16

Діагностична +

2


II

Квадратична функція

22

2

III

Елементи прикладної математики

10

1

ІV

Числові послідовності

12

1

V

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

1


9 клас

Геометрія

(2 год на тиждень у І семестрі – 32 год,

2 год на тиждень у ІІ семестрі – 38 год; усього 70 год)

п/п

Назва темиКількість годин

Кількість контрольних робіт

I

Розв’язування трикутників16

Діагностична+

2


II

Правильні многокутники

6

1

III

Декартові координати на площині

10

1

ІV

Геометричні перетворення

10

1

V

Вектори на площині

10

1Початкові відомості з стереометрії

8

1

VІІ

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

1


9 клас

Поглиблене вивчення

Алгебра

(5 год на тиждень у І семестрі – 80 год,

5 год на тиждень у ІІ семестрі – 95 год; усього 175 год)

п/п


Назва теми


Кількість годин

Кількість контрольних робіт

І

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

Діагностична

ІІ

Доведення нерівностей

15

1

ІІІ

Квадратична функція

45

3

ІV

Системи рівнянь і нерівностей

33

2

V

Елементи прикладної математики

25

2Послідовності

32

2

VІІ

Повторення і систематизація навчального матеріалу

15

1

9 клас

Поглиблене вивчення

Геометрія

(3 год на тиждень у І семестрі – 48 год,

3 год на тиждень у ІІ семестрі – 57 год; усього 105 год)

п/п


Назва теми


Кількість годин

кількість контрольних робіт

І

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

Діагностична
Розв’язування трикутників

16

2

ІІІ

Правильні многокутники

8

1

ІІІ

Декартові координати на площині

18

2

ІV

Вектори на площині

19

2

V

Геометричні перетворення

20

2Початкові відомості із стереометрії

8

1

VІІ

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

1

У разі сумісного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 10-му класі розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:Математикатеми

Назва теми


Кількість

годин

Орієнтовна

кількість контроль-них робіт

I

Вступ

2

Діагностична

II

Функції, їхні властивості і графіки

22

1

III

Паралельність прямих і площин у просторі

22

1

IV

Тригонометричні функції

26

1

V

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

22

1

VI

Резерв часу і повторення

11

1

У разі роздільного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 10-му класі доцільно розглядати теми у тому самому обсязі.

Орієнтовний тематичний план роздільного вивчення алгебри і початків аналізу і геометрії може бути таким:

Алгебра та початки аналізу

(1 год на тиждень у I семестрі – 16 год,

2 год на тиждень у II семестрі – 38 год; усього 54 год; резервний час – 5 год)
теми

Назва теми

Кількість

годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

I

Вступ

1

Діагностична

II

Функції, їхні властивості і графіки

22

1

ІІІ

Тригонометричні функції

26

1

ІV

Резерв часу і повторення

5

1

Геометрія

(2 год на тиждень у I семестрі – 32 год,

1 год на тиждень у II семестру – 19 год; усього – 51 год; резервний час – 6 год)
теми

Назва теми

Кількість

годин

Орієнтовна

кількість контрольних робіт

I

Вступ

1
II

Паралельність прямих і площин у просторі

22

1

ІІІ

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

22

1

ІV

Резерв часу і повторення

6

1

У разі сумісного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії в 11-му класі розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:Математикатеми

Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

I

Повторення курсу математики 10 класу

2

-

II

Показникова та логарифмічна функції

12

1

III

Координати і вектори

10

1

IV

Похідна та її застосування

14

1


V

Інтеграл та його застосування

10

1

VI

Геометричні тіла. Об’єми та площі

поверхонь геометричних тіл37

2


VIІ

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

10

1

VIІІ

Резервний час і повторення

10

1
Разом

105
У разі роздільного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії в 11-му класі орієнтовний тематичний план роздільного вивчення алгебри і початків аналізу і геометрії може бути таким:
Алгебра та початки аналізу

(1 год на тиждень у I семестрі – 16 год,

2 год на тиждень у II семестрі – 38 год; усього – 54 год)теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

I

Вступ

1

-

II

Показникова та логарифмічна функції

12

1

III

Похідна та її застосування

14

1

IV

Інтеграл та його застосування

10

1

V

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

10

1

VI

Резервний час і повторення

7

1
Разом

54
Геометрія

(2 год на тиждень у I семестрі – 32 год,

1 год на тиждень у II семестрі – 19 год: усього – 51 год)теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

I

Вступ

1

-

II

Координати і вектори

10

1

III

Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл

37

2

IV

Резервний час і повторення

3

-
Разом

51Розподіл годин на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт із математики в 10-11 класах (академічний, профільний рівні та поглиблене вивчення предмета) наведені у навчально-методичному посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання: у 2-х ч.). Ч.ІІ. Профільне навчання» (упор.: Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна).

Звертаємо увагу вчителів на те, що при проведенні тематичного оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень з математики учнів ЗНЗ слід дотримуватися рекомендацій Міністерства освіти і науки України та Рівненського ОІППО.

Ураховуючи, що оцінка за тему виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, самостійних, творчих, контрольних) та навчальної активності школярів і той факт, що перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять), кількістю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення, умовами оцінювання. Учням, які були відсутні на контрольній роботі, бал за роботу, виконану пізніше, ставиться в клітинці, яка відповідає даті проведення запланованої контрольної роботи після позначки н через скісну риску (наприклад, н/9).

У випадку відсутності учня наприкінці семестру оцінка за останню тему виставляється на підставі поточних оцінок без написання контрольної роботи.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках упродовж вивчення теми, не виконував(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н/а (не атестований(а)).

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому слід ураховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів з предмета, важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу тощо), але завжди на користь учня.

Наприклад, за відсутності однієї тематичної оцінки (учень не був атестований (н/а) з поважної причини) семестровий бал має виставлятися на підставі наявних тематичних оцінок на користь дитини, з урахуванням самостійного засвоєння нею матеріалу попередньої теми, за яку виставлено «н/а».

При заповненні класного журналу в графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної тощо.

У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери задач, вправ тощо.

Додатковий запис щодо назви теми над датами в журналі не робиться.

При організації методичної роботи на 2013-2014 навчальний рік рекомендуємо активізувати роботу з вивчення передового педагогічного досвіду вчителів як на рівні загальноосвітніх навчальних закладів, так і районних (міських) методичних кабінетів (центрів).

Сучасні педагогічні ідеї, результати наукових досліджень з педагогіки і психології для учителів, керівників закладів освіти часто залишаються невідомими у зв’язку з відсутністю своєчасної інформації.

Комп’ютерні технології видозмінюють традиційні форми подачі інформації, в тому числі і в галузі освіти. Опис передового педагогічного досвіду (ППД) в електронному вигляді дає можливість у повному об’ємі подати всі його складові, не виключаючи, а доповнюючи традиційні форми можливостями інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Оформлення ППД в електронному вигляді дозволяє включати в інформаційний пакет такі матеріали, які неможливо розмістити в методичному виданні на паперовому носії, наприклад, засоби мультимедіа: презентації, аудіо- та відеоінформація. При такому підході значно знижуються економічні затрати на публікації текстових матеріалів великих обсягів, кольорових ілюстрацій та фотографій.

Окрім перерахованих переваг подання ППД в електронному вигляді дозволяє підвищити ефективність сприйняття матеріалу за рахунок максимальної наочності. При оформленні матеріалів досвіду педагогічний працівник майже не обмежений в об’ємі матеріалу, а отже, має можливість детально та яскраво проілюструвати процес практичного використання свого досвіду та його результати.

Скомпонований таким чином матеріал учитель та працівники методичних служб з успіхом можуть використовувати для педагогічного спілкування з колегами з метою поширення та впровадження досвіду.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал