Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для студентів денної та заочної форми навчанняСкачати 376.02 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації11.01.2017
Розмір376.02 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

Орієнтовні теми дипломних робіт

Для студентів спеціальності «053 Психологія»


 1. Активізація психологічної готовності у пацієнтів хірургічного відділення до операції

 2. Вплив психологічних якостей керівника на стиль вибору управлінської взаємодії компанії

 3. Вплив психологічного фактору на спортивну діяльність особистості

 4. Вплив психосексуальної культури молодої сім’ї на розвиток її психологічного благополуччя.

 5. Гендерні особливості стресостійкості менеджерів з просування товару на ринок

 6. Діагностика тривожності у дітей молодшого шкільного віку

 7. Особливості профорієнтаційної діяльності шкільного психолога

 8. Подолання агресивних проявів у дітей з творчими здібностями.

 9. Подолання міжособистісних конфліктів в умовах нововведень в організаціях системи «людина-людина»

 10. Подолання посттравматичного синдрому в учасників бойових дій

 11. Подолання потстабортного синдрому у жінок репродуктивного віку

 12. Подолання синдрому емоційного вигорання серед педагогічних працівників

 13. Подолання синдрому емоційного вигорання у медичного персоналу

 14. Подолання страху у дітей дошкільного віку

 15. Профілактика та подолання синдрому емоційного вигорання у психологів

 16. Психологічна профілактика професійного стресу

 17. Психологічна адаптація військово службовців-контрактників до виконання професійних обов’язків в лавах Збройних Сил України

 18. Психологічна адаптація особистості до життєдіяльності в умовах розвитку невиліковних захворювань

 19. Психологічна допомога дітям з агресивною поведінкою

 20. Психологічна допомога родинам в яких виховуються діти з агресивною поведінкою

 21. Психологічна допомога родинам з неповносправними дітьми

 22. Психологічна допомога хворим кардіологічного відділення

 23. Психологічна корекція агресивної поведінки у підлітків

 24. Психологічна підготовка молоді до шлюбу

 25. Психологічна підготовка молодої сім’ї до народження дитини

 26. Психологічна реабілітація дітей з аутизмом

 27. Психологічне подолання наслідків професійного стресу

 28. Психологічний розвиток учнів молодшого шкільного віку

 29. Психологічний супровід дітей з ДЦП

 30. Психологічні детермінанти активізації бізнес-проектування в умовах ринкової економіки

 31. Психологічні засади конструктивного розвитку підприємства готельного бізнесу

 32. Психологічні засади оптимізації діяльності приватного підприємства

 33. Психологічні засади розвитку екологічної культури у молоді 17-19 років

 34. Психологічні особливості розвитку креативних здібностей у менеджерів з просування товару на ринок

 35. Психологічні труднощі родини з неповносправними дітьми

 36. Розвиток емпатійних здібностей в професіях системи «людина-людина»

 37. Розвиток комунікативних навичок у менеджерів з просуванні товару на ринок

 38. Розвиток креативності у дітей молодшого шкільного віку

 39. Розвиток креативності у менеджерів з реклами

 40. Розвиток синдрому емоційного вигорання у працівників педагогічної галузі

 41. Розвиток синдрому емоційного вигорання у працівників фінансової сфери

 42. Розвиток творчих здібностей у дітей до трьохрічного віку

 43. Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку

 44. Фактори особистісної передумови до розвитку посттравматичного розладу у особистості

 45. Формування емпатійних якостей у психолога-початківця

Для студентів спеціальності «071 Облік і оподаткування»


 1. Аудит в умовах ринку, його особливості розвитку в Україні і шляхи поліпшення застосування.

 2. Аудит фінансово-господарської діяльності підприємств.

 3. Аудиторський контроль і проблеми його вдосконалення.

 4. Використання даних бухгалтерського обліку та контролю для прийняття управлінських рішень.

 5. Витрати підприємства за економічними елементами, їх склад, аналіз та аудит.

 6. Інформаційні системи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах комп'ютеризації.

 7. Концептуальні напрями вдосконалення обліку, аналізу та контролю в Україні.

 8. Критична оцінка стану обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій в Україні.

 9. Методика обліку і аудит касових операцій та операцій за поточними рахунками.

 10. Методика обліку, аналізу та аудиту витрат звичайної діяльності на підприємстві.

 11. Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства.

 12. Методика складання консолідованої фінансової звітності, аналіз її показників.

 13. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту наявності руху основних засобів з використанням ПЕОМ.

 14. Методологічні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності про рух грошових коштів.

 15. Накладні витрати (удосконалення обліку, аналізу та аудит).

 16. Національні і міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (порівняний аналіз).

 17. Облік і аналіз собівартості продукції за неповними витратами для прогнозування та прийняття управлінських рішень.

 18. Облік і аудит наявності, руху основних засобів та аналіз їх технічного стану.

 19. Облік та аудит виробничих запасів, аналіз їх використання в умовах АРМ - бухгалтера.

 20. Облік та аудит капітальних інвестицій, аналіз їх ефективності.

 21. Облік та аудит розрахунків з оплати праці та використання трудових ресурсів.

 22. Облік, аналіз та аудит бартерних операцій.

 23. Облік, аналіз та аудит валютних коштів та валютних операцій.

 24. Облік, аналіз та аудит додаткового капіталу.

 25. Облік, аналіз та аудит експортних операцій.

 26. Облік, аналіз та аудит імпортно-експортних операцій.

 27. Облік, аналіз та аудит імпорту та реекспорту товарів (робіт, послуг).

 28. Облік, аналіз та аудит кредитних операцій в Україні.

 29. Облік, аналіз та аудит матеріальних запасів.

 30. Облік, аналіз та аудит наявності і руху товарів в умовах використання ЕОМ.

 31. Облік, аналіз та аудит нематеріальних активів.

 32. Облік, аналіз та аудит операції по оперативній та фінансовій оренді (лізингу) майна підприємства.

 33. Облік, аналіз та аудит операцій з вибуття основних засобів.

 34. Облік, аналіз та аудит операцій з цінними паперами.

 35. Облік, аналіз та аудит процесів ліквідації та банкрутства підприємств.

 36. Облік, аналіз та аудит прямих витрат на оплату праці.

 37. Облік, аналіз та аудит прямих матеріальних витрат.

 38. Облік, аналіз та аудит ф'ючерсних операцій.

 39. Облік, аналіз та аудит фінансових інвестицій.

 40. Облік, аналіз та аудит фінансових інвестицій.

 41. Облік, аналіз та аудит фонду оплати праці.

 42. Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах.

 43. Облік, аналіз та аудит цільового фінансування та цільових надходжень.

 44. Облік, аудит грошових коштів та їх еквівалентів, аналіз грошових потоків.

 45. Облік, аудит та аналіз орендованих основних засобів (лізингових операцій).

 46. Організаційні аспекти обліку, аналізу та аудиту за центрами витрат і центрами відповідальності.

 47. Організаційно-методологічні аспекти обліку, контролю та аналізу в умовах переходу України до ринкової економіки.

 48. Організація обліку, аналізу та контролю в товариствах з обмеженою відповідальністю.

 49. Організація обліку, аналізу та аудиту діяльності товариств з обмеженою відповідальністю.

 50. Організація обліку, аналізу та аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

 51. Організація внутрівиробничого обліку, аналізу та контролю.

 52. Організація обліку власного капіталу та аналізу ефективності його використання з господарській діяльності підприємства.

 53. Організація обліку власного капіталу, аналізу ефективності його використання в господарській діяльності підприємства.

 54. Організація обліку і аудиту з необоротними активами.

 55. Організація обліку і аудиту інвестицій та операцій з цінними паперами.

 56. Організація обліку, аналізу та аудиту акціонерних товариств.

 57. Організація обліку, аналізу та аудиту готової продукції (виконання робіт та послуг) на підприємстві з використанням ПЕОМ.

 58. Організація обліку, аналізу та аудиту діяльності приватних підприємств.

 59. Організація обліку, аналізу та аудиту статутного капіталу за умов різних форм власності та господарювання.

 60. Організація обліку, аналізу та контролю в холдінгових компаніях.

 61. Організація обліку, аналізу та контролю на малих підприємствах.

 62. Організація та методика обліку і аудиту розрахунків з оплати праці, аналіз ефективності використання трудових ресурсів.

 63. Організація та методика обліку, контролю та аудиту грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків.

 64. Особливості застосування методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

 65. Сучасні інформаційні системи бухгалтерського обліку в Україні, їх ефективність і застосування.

 66. Теоретичні та практичні особливості обліку, аналізу та аудиту розрахунків з дочірніми підприємствами в Україні.

 67. Теоретичні та практичні особливості обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами в Україні.

 68. Удосконалення інформаційних систем обліку та аналізу.

 69. Удосконалення обліку, аналізу та аудиту амортизаційних відрахувань.

 70. Удосконалення обліку, аналізу та аудиту діяльності допоміжних виробництв.

 71. Форми (системи) бухгалтерського обліку та їх вплив на формування управлінських рішень на підприємстві.

Для студентів спеціальності «072 Фінанси, банківська справа та страхування»


 1. Амортизаційна політика та напрями відтворення основних фондів підприємства (на прикладі).

 2. Вдосконалення вхідними і вихідними грошовими потоками підприємства (на прикладі).

 3. Вдосконалення механізмів кредитування малого і середнього бізнесу в Україні.

 4. Вдосконалення механізму державного і міжнародного фінансового контролю в контексті боротьби з «відмиванням» капіталу.

 5. Вдосконалення системи міжнародних банківських розрахунків в Україні.

 6. Вдосконалення системи управління собівартістю продукції та шляхи її зниження (на прикладі).

 7. Вибір способу нарахування амортизації основних фондів (на прикладі).

 8. Вибір стратегії формування інвестиційного портфелю компанії (на прикладі).

 9. Впровадження системи бюджетування ТИК на українських підприємствах.

 10. Впровадження Multi Level Marketing (MLM) в установах, що надають фінансові послуги.

 11. Інвестиційна діяльність недержавного пенсійного фонду (на прикладі НПФ)

 12. Методологія оцінки можливості банкрутства підприємства та шляхи його фінансової санації, (на прикладі).

 13. Напрями збільшення капіталізації підприємства (на прикладі).

 14. Операційний аналіз фінансового стану підприємства і його використання з плануванні зростання прибутку (на прикладі).

 15. Оптимізація вибору джерел фінансування компаній в умовах глобалізації.

 16. Оптимізація доходів транснаціональної компанії через механізм трансфертного ціноутворення.

 17. Оптимізація структури капітану підприємства (на прикладі).

 18. Основні підходи до управління дебіторською та кредиторською заборгованістю - розв'язання проблем неплатежів (на прикладі).

 19. Оцінка фінансової стійкості підприємства і заходи щодо її поліпшення (на прикладі).

 20. Оцінка вартості капіталу підприємства (на прикладі).

 21. Оцінка фінансового стану підприємства і заходи щодо його поліпшення (на прикладі).

 22. Перспективи розвитку електронної комерції в банківських установах в Україні (на прикладі).

 23. Підвищення ефективності організації управління ліквідністю комерційних банків.

 24. Підвищення ефективності регулювання активів і зобов'язань комерційних банків, (на прикладі).

 25. Поліпшенням системи формування і використання прибутку комерційних банків (на прикладі).

 26. Політика ціноутворення і її вплив на фінансові результати діяльності підприємства (на прикладі).

 27. Принципи та методи формування інвестиційного портфелю із цінних паперів та управління ним на підприємстві (на прикладі).

 28. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства та розробка програми запобіжних заходів (на прикладі).

 29. Розробка плану фінансування підприємства на основі випуску боргових зобов'язань (на прикладі).

 30. Розробка фінансової стратегії підприємства (на прикладі).

 31. Стан та перспективи розвитку добровільного медичного страхування

 32. Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні.

 33. Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування (на прикладі)

 34. Стратегія виходу українських компаній на міжнародні фондові ринки.

 35. Трансфертне ціноутворення транснаціональних корпорацій та роль уряду країни-реципієнта у регулюванні цих процесів.

 36. Управління фінансовими ризиками в фінансово-господарській діяльності підприємства (на прикладі).

 37. Управління платоспроможністю та кредитоспроможністю підприємства (на прикладі)

 38. Управління формуванням і розподілом прибутку відкритого акціонерного товариства з метою забезпечення інтересів акціонерів та потреб розвитку компанії (на прикладі).

 39. Управління формуванням прибутку і інструменти підвищення прибутковості підприємств (на прикладі).

 40. Управління процесом формування витрат на виробництво і реалізацію продукції (на прикладі).

 41. Фінансова оцінка ефективності функціонування підприємства як необхідна умова залучення позикових коштів (на прикладі).

 42. Фондовий ринок України: його сучасний стан, основні тенденції і перспективи розвитку.

 43. Формування альтернативних стратегій антикризового фінансового управління підприємством.

 44. Формування методики оцінки доцільності капітальних вкладень (на прикладі).

 45. Формування методики фінансового аналізу діяльності підприємства в умовах інфляції (на прикладі).

 46. Формування системи планування фінансів на підприємстві (на прикладі).

 47. Формування системи прогнозування фінансового стану підприємства (на прикладі).

 48. Формування та впровадження факторної моделі аналізу та оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства (на прикладі).

 49. Шляхи вирішення комерційним банком проблеми безнадійних кредитів (на прикладі).

 50. Шляхи вдосконалення державної фіскальної політики в Україні в контексті забезпечення загальноринкової рівноваги.

 51. Шляхи вдосконалення бюджету капіталовкладень підприємства (на прикладі).

 52. Шляхи вдосконалення системи фінансової звітності на підприємстві.

 53. Шляхи зниження витрат виробництва в умовах зростання цін ка традиційні енергопаливні ресурси (на прикладі).

 54. Шляхи подолання фінансових ризиків підприємства (на прикладі).

Для студентів спеціальності «073 Менеджмент»


 1. Аналіз основних напрямків управління якістю обслуговування туристів

 2. Вдосконалення процесу адаптації працівників на підприємстві

 3. Визначення конкурентних переваг компанії та побудова стратегії розвитку

 4. Маркетингова стратегія діяльності підприємства на зовнішньому ринку

 5. Методичні засади оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства

 6. Планування рекламно-інформаційної діяльності туристичного підприємства

 7. Розробка бізнес-плану. Впровадження нових видів послуг

 8. Розробка цінової політики підприємства

 9. Роль реклами в системі маркетингових комунікацій

 10. Система управління персоналом

 11. Створення сучасної системи оцінки персоналу на підприємстві

 12. Стратегія набору та відбору персоналу на прикладі підприємства

 13. Стратегія розвитку підприємства

 14. Технологія прийняття та реалізації управлінських рішень

 15. Удосконалення системи інформаційного менеджменту компаній

 16. Управління асортиментною політикою туристичного підприємства на прикладі

 17. Управління конкурентоспроможністю підприємства

 18. Управління маркетинговими комунікаціями

 19. Управління обслуговування споживачів на підприємствах ресторанного господарства готельного комплексу

 20. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

 21. Управління процесом маркетингових досліджень на підприємстві

 22. Управління рекламою на рівні підприємства

 23. Формування конкурентної стратегії підприємства

 24. Формування ефективної системи стратегічного управління

 25. Формування концепції управління персоналом в системі менеджменту

 26. Формування корпоративного іміджу

 27. Формування корпоративної культури організації (на прикладі)

 28. Формування маркетингової товарної політики підприємства на прикладі

 29. Формування моделі сучасного менеджера

 30. Формування товарної політики підприємства за матеріалами цеху

 31. Шляхи удосконалення надання туристичних послуг на туристичному підприємстві

Для студентів спеціальності «074 Публічне управління та адміністрування»


 1. Підвищення ефективності впровадження міжнародних проектів технічної допомоги з розвитку сільських територій (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади).

 2. Удосконалення інституту лідерства у системі державного управління (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної служби).

 3. Удосконалення механізму взаємодії органу місцевого самоврядування з неурядовими організаціями (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування).

 4. Удосконалення механізму співробітництва територіальної громади з представництвами міжнародних структур та організацій (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади або району).

 5. Удосконалення організації волонтерського руху як форми самоорганізації населення у вирішенні нагальних проблем громади (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади або району).

 6. Удосконалення оцінювання результативності та ефективності діяльності суб’єкта державного управління (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної служби).

 7. Удосконалення політики залучення прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної служби).

 8. Удосконалення системи оцінки діяльності керівників і спеціалістів (на прикладі конкретного органу державної фіскальної служби).

 9. Удосконалення системи управління якістю надання медичних послуг населенню (на прикладі конкретної установи охорони здоров’я).

 10. Формування іміджу керівника як чинника легітимізації державної влади (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної служби).

 11. Формування системи надання якісних послуг у сфері культури (на прикладі конкретної установи культури територіальної громади).

 12. Формування системи реалізації принципу прозорості та відкритості у діяльності місцевої влади (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної служби).


macintosh hd:users:olgaromanenko:desktop:логокібіт:book_kibit.png


macintosh hd:users:olgaromanenko:desktop:логокібіт:logoins.pngПитання з приводу написання дипломної роботі надсилайте на адресу dekan@kibit.edu.ua

Або звертайтеся за телефоном (044) 430-15-77
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал