Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для студентів денної та заочної форми навчанняСкачати 376.02 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації11.01.2017
Розмір376.02 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙmacintosh hd:users:olgaromanenko:desktop:логокібіт:logoins.pngМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до оформлення дипломних робіт

для студентів денної та заочної форми навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр»

за спеціальностями:

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

074 Публічне управління та адмініструванняКИЇВ 2016

Затверджено вченою радою КІБіТ Протокол № 1 від 25.08.2016

 

Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для студентів денної та заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» / Уклад.: О.Я. Романенко, О.В. Яковлева.  – Київ: КІБіТ, 2016. – 34с.


Методичні рекомендації розроблені на основі “Державного стандарту України” (Київ, ДСТУ 3008 – 95) і змін до Державного стандарту від 7.1-84, що були прийняті міждержавною Радою зі стандартизації метрології та сертифікації (пр. № 15 від 28.05.99).
Методичні рекомендації містять правила оформлення дипломних робіт (рівень спеціаліста й магістра) і призначені для студентів. Крім того дається характеристика тих положень, які повинні бути у розділах, а також вимоги до об’єму дипломних робіт.

 

Рецензент: доц. Гаркуша В.В.Відповідальний за випуск: проф. Загарницька І.І.ВСТУП 4

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 6

ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 7

СТРУКТУРА МАТЕРІАЛУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 8

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ ТА ПОРЯДОК МАТЕРІАЛУ В СТРУКТУРНИХ ЧАСТИНАХ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 9

Підготовка ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ 14

захист ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ В ДЕК 16

Додатки з зразками необхідних документів 17

ДОДАТОК А Заява щодо самостійності виконання письмової роботи 18

ДОДАТОК Б Зразок оформлення титульного листа 19

ДОДАТОК В Зразок завдання на дипломну роботу 20

ДОДАТОК Д Зразок анотації 22

ДОДАТОК Ж Зразок відгука наукового керівника 23

ДОДАТОК З Зразок зовнішньої рецензії 24

ДОДАТОК И Зразок змісту 25

ДОДАТОК К Зразок оформлення списку використаних джерел 27

Орієнтовні теми дипломних робіт 29

Для студентів спеціальності «053 Психологія» 29

Для студентів спеціальності «071 Облік і оподаткування» 30

Для студентів спеціальності «072 Фінанси, банківська справа та страхування» 33

Для студентів спеціальності «073 Менеджмент» 35

Для студентів спеціальності «074 Публічне управління та адміністрування» 36

ВСТУП


Написання дипломної роботи є заключним та найважливішим етапом навчальної підготовки студента в інституті. Дипломна робота має бути самостійним науковим дослідженням перевіреним на плагіат. На підставі її захисту Державна екзаменаційна комісія вирішує питання про присвоєння студенту кваліфікації і видачу диплома спеціаліста або магістра. Вона підводить підсумки набутих знань, умінь та навичок з основних дисциплін, передбачених навчальним планом.

Необхідною умовою успішного виконання дипломної роботи є ґрунтовне оволодіння циклом нормативних, професійно-орієнтовних дисциплін за фаховим спрямуванням в обраній галузі та матеріалом спецкурсів, набуття навичок самостійної науково-дослідної роботи в процесі підготовки реферативних доповідей, виконання курсових робіт, участі в наукових та проблемних групах.

Метою виконання дипломної роботи є: по-перше, систематизація, закріплення, розширення і перевірка теоретичних знань студентів з обраної спеціальності; по-друге, поглиблене вивчення студентом однієї з конкретних проблем в галузі менеджменту і більш ґрунтовне оволодіння навичками самостійної науково-дослідної роботи; по-третє, дослідження та узагальнення практики соціально-економічних відносин; по-четверте, одержання нових результатів у вигляді наукових узагальнень, висновків, формування конкретних пропозицій і рекомендацій щодо їх вирішення; по-п’яте, підтвердження кваліфікаційного рівня випускника, спектру та глибини його знань, умінь і навичок з різних сфер функціонування господарюючих суб’єктів.
Студент-дипломник повинен продемонструвати здатність проводити діагностику, визначити проблеми та встановлювати причини їх виникнення, генерувати пропозиції щодо альтернативних шляхів їх вирішення, аргументовано та переконливо захищати свої розробки.

Для успішної підготовки і захисту дипломної роботи студенту необхідно:  • обґрунтувати актуальність і значимість теми роботи в теорії і стосовно до практичних умов функціонування об'єкта дослідження;

  • провести огляд джерел з предмету дослідження й узагальнити вивчені підходи;

  • дати організаційно-економічну характеристику об'єкта дослідження;

  • проаналізувати соціально-економічний аспект діяльності об’єкта дослідження;

  • проаналізувати особливості функціонування об’єкта дослідження, встановити закономірності;

  • обґрунтувати принципово нові чи прив'язати існуючі рішення в сфері менеджменту, проблем, які розв’язуються на прикладі об'єкта дослідження;

  • здійснити логічно-системне обґрунтування запропонованих рішень;

  • виконати розрахунки очікуваних переваг та ефективності від впровадження запропонованих рішень у практику об'єкта дослідження;

  • системно викласти результати самостійних досліджень по обраній темі, навести необхідні ілюстративні і пояснювальні матеріали.

Мова написання – державна.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал