Методичні рекомендації до курсу «ekoномічна психологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"Скачати 316.35 Kb.

Сторінка3/3
Дата конвертації26.12.2016
Розмір316.35 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
Ефект доступності - залежність оцінки ймовірності подій від того, наскільки легко ці події або подібні до них приходять на думку, представляються або спливають у пам'яті.
Ефект егоцентризму - недостатній облік об'єктивної інформації та використання переважно власного досвіду.
Ефект ілюзії контролю - залежність суб'єктивної оцінки ймовірності випадкової події від того, наскільки сама людина вірить, що своїми діями вна може вплинути на результат даної події, тбто від віри в контрольованість цієї події.
Ефект інерційний - переоцінка значущості тієї альтернативи або ідеї, яка першою прийшла в голову при вирішенні проблеми та оцінювання нових ідей з точки зору переваг першої альтернативи.
Ефект Ірвіна - переоцінка ймовірності бажаного події і недооцінка ймовірність небажаного
Ефект консерватизму - зайва прихильність до історично підтверджених даних: не знаходячи в попередній історії підтвердження того, що відбувається, люди його просто ігнорують
Ефект краю - недооцінка ймовірності виникнення події, яка не виникало тривалий час і переоцінка виникнення маловірогідної події, яке було зовсім недавно.
Ефект Монте-Карло - прагнення встановлювати зв'язок між двома послідовними незалежними подіями при оцінці їх ймовірностей.
Ефект наочності - переоцінка ймовірностей яскравих, подій, що запам’ятовуються.
Ефект не реалістичного оптимізму - в середньому люди оцінюють себе трохи вище середнього рівня

34
Ефект підвищеного ризику на прибуток - прийняття набагато більшого ризику, при грі на виграні гроші.
Ефект поляризації - прийняте групою рішення виявляється більш-менш ризикованим залежно від того, яке в середньому ставлення до ризику було у групи до обговорення проблеми - думка групи «зсувається» у бік крайнього ризику або крайньої обережності
Ефект приєднання ("бендвегон") - купівля товара не в силу необхідності, а в силу бажання не відстати від інших.
Ефект реактивного опору - сильна відповідна реакція здійснити саме ту дію і прийняти саме те рішення, на які накладаються обмеження або заборону.
Будь-яке зовнішнє тиск, який виражається в обмеженні свободи дій чи вибору, породжує сильну реакцію здійснити саме ту дію і прийняти саме те рішення, на які накладаються обмеження або заборона
Ефект репрезентативності - завищення оцінки результатів або ймовірності випадкових подій, які більшою мірою відповідають особистого досвіду і сформованим уявленням і перенесення їх властивостей на генеральну спільність
Ефект сприйняття ризику (феномен М. Старра) - збільшення схильності до ризику при добровільності постановки цілей та прийнятті рішення для їх досягнення та зменшення схильності до ризику в ситуаціях
«примусового» ризику, в які людина потрапляє не по своїй волі.
Ефект Стоунер - позитивне зрушення ризику в групових рішеннях по відношенню до індивідуальних
Ефект страху жалю щодо помилкових рішень - затягування виходу з збиткових вкладень в силу боязні визнати свої помилки і спроби уникнути зізнань, що ущемляють гордість.
Ефект якоря - мимовільна «прив'язка» в процесі оцінювання тієї чи
іншої події до деяких вихідних оцінок, які були дані кимось раніше або взагалі отримані випадковим чином.
Заздрісник - в класифікації «грошових» типів особистості, людина, яка

35 заздрісна і неприязнена до процвітаючих людей, не здатна взяти на себе відповідальність за свої невдачі.
Каннеман Д. – у 2002 році отримав Нобелівську премію з економіки за психолого-економічні дослідження.
Катона Дж. - представник маркетингової гілки економічної психології.
Колекціонер - в класифікації «грошових» типів особистості, людина, для якої гроші представляють цінність як предмет мистецтва, нерідко колекціонування стає основним заняттям.
Комунікативні емоції - базуються на бажанні спілкуватися, ділитися своїми думками та переживаннями, знаходити їм відгук.
Конкретик - в класифікації «грошових» типів особистості, людина, для якої гроші являють цілком усвідомлену і певну цінність. Недолік грошей сприймає трагічно. Дотримується етики вещизма і накопичення.
Маркс Карл - представник класичної політичної економії.
Маршалл Альфред - творець мікроекономічної теорії.
Моргенштейн О. - заклав основи імовірнісного економічної поведінки.
Мюнстерберг Г. - представник виробничої гілки економічної психології.
Нейман Д. - запропонував аксіоми імовірнісного економічної поведінки.
Паразит - в класифікації «грошових» типів особистості, людина, яка готова жити на подачки, не несе відповідальності ні за кого і ні за що.
Праксичні емоції - виникають, коли є бажання добитися успіху в роботі, коли захоплений справою, відчуваєш втому разом з почуттям задоволення і милуєшся результатом.
Пугнічні емоції - базуються на потребі в боротьбі, бажанні подолати небезпеку, випробувати азарт, ризик. Їх супроводжує почуття емоційного і вольового напруження, граничної мобілізації своїх фізичних і розумових здібностей.
Рекламна модель (формула) - «Схвалення - Усвідомлення потреби покупця-Інтерес-Оцінка- Перевірка - Схвалення»
Рекламна модель (формула) «Сильної реклами» - «Усвідомлення-

36
Обмислювання- Емоційна оцінка -Дія»
Рекламна модель (формула) «Слабкою реклами» - «Усвідомлення - експеримент-Переконання»
Рекламна модель (формула) AIDA - «Увага-Інтерес-Бажання-Дія»
Рекламна модель (формула) DAGMAR- «Отримання інформації про марку - Асиміляція (усвідомлення якості товару) - Переконання (формування психологічної схильності до покупки) - Дія»
Рекламна модель (формула) DIBABA - «Визначення потреб і желаній-
Ототожнення споживчих потреб з пропозицією реклами-бажання-
Підштовхування покупця до необхідних висновків про покупку»
Рекламна модель (формула) АССА - «Увага-Сприйняття аргументів - бажання-Дія»
Розтринькувачів - в класифікації «грошових» типів особистості, людина, яка безконтрольно витрачає гроші, особливо в періоди депресії. Гроші мають терапевтичний сенс, є символом захисту, безпеки.
Романтичні емоції - викликає очікування незвичайного, чуда, що вабить, почуття далини, прагнення до незвіданого і таємничого. Це тяжіння зловісного
і магічного.
Скнара - в класифікації «грошових» типів особистості, людина, яку захоплює саме по собі накопичення грошей. За допомогою грошей знаходиться відчуття захищеності, безпеки.
Сміт Адам - засновник економіки як самостійної науки.
Тард Г. - вперше застосував термін «економічна психологія».
Торгаш - в класифікації «грошових» типів особистості, людина, яка відчуває відчуття переваги над іншими, коли вдається купити речі за менші суми і дратується, якщо доводиться платити запитувану ціну.
Фальшивомонетник - в класифікації «грошових» типів особистості, людина, у якої яскраво виражена схильність отримання вигоди шляхом обману.

37
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова література:
1.
Алешина Н.В. Поведение потребителей: Учеб.пособие. – М.: ФАИР–
ПРЕСС, 1999. – 384 с.
2.
Белкин А. Запах денег. - М.: Терра, 2000. - 400 с.
3.
Дейнека О.С. Экономическая психология. - СПб: Изд-во СпбГУ, 1999.
– 200 с.
4.
Евсеев М.П. Экономическая психология: Учеб. пособие / М. П.
Евсеев; Том. гос. ун-т. Экон. фак. Каф. полит. экономии. - Томск: Томский гос. ун-т, 2001.
5.
Залесская С. Н. Экономическая психология: учеб. пособие / С. Н.
Залесская, Е. К. Короткина; Твер. гос. ун-т. - Тверь: Тверской государственный университет, 2007.
6.
Ильин В.И. Поведение потребителей. – СПб..: Питер, 2000. – 224 с.
7.
Китов А.И. Экономическая психология. - М., 1987.
8.
Левеменко Р.Н. Анализ эффективности рекламы. – Киев: BIPA–P,
1999. – 112 с.
9.
Малахов С.В. Основы экономической психологии. Уч.пособие. - М..
1992.
10.
Машков В.Н. Психология экономики / В. Н. Машков. - СПб.:
Михайлов В. А., 2001.
11.
Психология: Учебник / Под ред. А.А. Крылова. - М., 1998.
12.
Скотт П. Психология оценки и принятия решений. - М.. 1998.
13.
Соколинский В.М. Психологические основы экономики. - М.. 1999.
14.
Социальная психология экономического поведения/ Отв. ред.А.Л.
Журавлев, Е.В. Шорохова. - М. Наука, 1999.
15.
Спасенников В.В. Экономическая психология: Учебное пособие. - М.:
ПЕР СЭ, 2003. - 448с.

38 16.
Старобинский Э.Е. Самоучитель по рекламе. – М.: Бизнес–школа,
1998. – 320 с.
17.
Фенько А.Б. Дети и деньги: особенности экономической социализации//Вопросы психологии. - 2000. - №2. - С.94-101.
18.
Фенько А.Б. Проблема денег в зарубежных психологических исследованиях//Психологический журнал. – 2000. – Т. 21. - №1. С.50-62..
19.
Филиппов А.В., Ковалев С.В. Психология и экономика//
Психолог.журнал. - 1989. - Т.10. - №1.
20.
Экономическая психология / Психология: Учеб.для экономических вузов / Под ред. В.Н.Дружинина. – СПб.: Питер, 2000.–578 с.
21.
Экономическая психология. Под ред. И.В. Андреевой. - Питер, 2000.
22.
Экономическая психология: социокультурный подход. - СПб.: Питер,
2000. - 512 с.
Додаткова література
1.
Аргайл М. Психология счастья. - М.: Прогресс, 1990. - 332 с.
2.
Бодрийяр Ж. Система вещей. - М..1995.– С.460–469.
3.
Гаптер Б., Ферихам А. Типы потребителей: введение в психографику.
– СПб..: Питер, 2001. – 304 с.
4.
Зелизер В. Создание множественных денег // Экономическая социология: электронный журнал - Том 3. - No4. - 2002. - С. 58-72.
5.
Лунт П. Психологические подходы к потреблению: вчера, сегодня, завтра// Иностранная психология. - 1997.- №9 - С.8-16.
6.
Малахов С.В. “Экономический человек” и рациональность экономической деятельности // Психол. журнал. - 1990. - Т.11. - No6. - С.38 - 46.
7.
Прикладная социальная психология: Учеб.пособие. – М.: Воронеж,
1998. – 392 с.
8.
Семенов Б.Д. Рекламный менеджмент. – Минск: Экоперспектива,
1999.–270 с.
9.
Сэндидж Ч. и др. Реклама: теория и практика. – М.: Прогресс, 1989. –
629 с.

39 10.
Фенько А.Б. Дети и деньги: особенности экономической социализации // Вопросы психологи. – 2000. - No2. – С. 112 -134.
11.
Фенько А.В. Проблема денег в зарубежных психологических исследованиях. // Психологический журнал. – 2000. – No1. – С. 82 -94.
12.
Энджер Д. Ф., Блэкуэлл Р. Д., Миниард П.У. Поведение потребителей.
- СПб.: Питер, 1999. - 768 с.
Інформаційні ресурси http://socnet.narod.ru/library/authors/Ilyin/consumption/content.htm

40
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1.
Засновник економіки як самостійної науки.
2.
Творець мікроекономічної теорії.
3.
Автор теорії макроекономіки.
4.
Представники класичної політичної економії.
5.
Представники маркетингової гілки економічної психології.
6.
Представники виробничої гілки економічної психології.
7.
Вивчення імовірнісного економічної поведінки.
8.
Аксіоми імовірнісної економічної поведінки.
9.
Пізнавальні компоненти економічної поведінки.
10.
Емоціі і почуття при впливі реклами та їх включеність в алгоритми продажу.
11.
Дія або, навпаки, його стримування економічних вчинків.
12.
Нобелевска премія з економічної психології.
13.
Пізнавальні компоненти і фактори економічної поведінки.
14.
Емоційні чинники економної поведінки .
15.
Мотиваційні механізми економічної поведінки.
16.
Детермінованість економіченої поведінки.
17.
Аксіома "жадібності".
18.
Аксіома транзитивності (сталості)
19.
Аксіома повної (досконалої) упорядкованості.
20.
Аксіома про ненасиченість потреб.
21.
Аксіома заміщення.
22.
ефект репрезентативності.
23.
Ефект наочності.
24.
Ефект егоцентризму.
25.
Ефект консерватизму.
26.
Ефект Ірвіна.
27.
Ефект якоря.
28.
Ефект краю.

41 29.
Ефект Стоунер.
30.
Ефект Монте-Карло.
31.
Ефект доступності.
32.
Ілюзія контролю.
33.
Ефект приєднання ("бендвегон").
34.
Ефект сприйняття ризику (феномен М. Старра).
35.
Інерційний ефект.
36.
Ефект реактивного опору.
37.
Ефект поляризації.
38.
Феномен «group-think».
39.
Ефект «соціальної фасилітації».
40.
Нереалістичні оптимізм.
41.
Ефект "сноба".
42.
Ефект диверсифікації (разноріднсті).
43.
Ефект володіння.
44.
Ефект страху жалю щодо помилкових рішень.
45.
Ефекти оцінки ймовірностей випадкових подій.
46.
Феномени колективних рішень.
47.
Ефекти оцінки та вибору альтернатив.
48.
Класифікація «грошових» типів особистості.
49.
Рекламні моделі (формули).
50.
Модель AIDA.
51.
Модель АССА.
52.
Модель DIBABA.
53.
Модель DAGMAR.
54.
Модель «Сильної реклами».
55.
Модель «Слабкою реклами».
56.
Емоції по Дадонову.
57.
Акізітівні емоції.
58.
Праксичні емоції.

42 59.
Гностичні емоції.
60.
Глорічні емоції.
61.
Пугнічні емоції.
62.
Естетичні емоції.
63.
Гедоністичні емоції.
64.
Комунікативні емоції.
65.
Романтичні емоції.
66.
Атрибуція у економічній психології.
67.
"Економічна людина".
68.
Різновид економічних взаємин: альтруїзм.
69.
Різновид економічних взаємин: мучеництво.
70.
Різновид економічних взаємин: співпраця.
71.
Різновид економічних взаємин: мазохізм.
72.
Різновид економічних взаємин: егоїзм.
73.
Різновид економічних взаємин: змагальність.
74.
Різновид економічних взаємин: садомазохізм.
75.
Різновид економічних взаємин: садизм.
76.
Економічні мотиви -

43
Розподіл балів, які отримують студенти
Денна форма навчання
Види навчальної роботи
Поточне тестування та самостійна робота
Відвідування
Додаткові переваги
Підсумкове тестування
Загальна кількість балів
Бали
35 10 5
50 100
Відсоток у підсумковій оцінці
50 50
Додаткові переваги - участь у конференціях, участь в олімпіадах, участь в інших конкурсах, отримання грантів тощо.
Відвідування: 1 бал за 1 пару;
Поточне тестування: усне опитування до 15 балів;
Самостійна робота: реферат до 20 балів.
Заочна форма навчання
Види навчальної роботи
Аудиторна робота
Контрольна робота або реферат
Додаткові переваги
Підсумкове тестування
Загальна кількість балів
Бали
35 10 5
50 100
Відсоток у підсумковій оцінці
50 50
Додаткові переваги - участь у конференціях, участь в олімпіадах, участь в інших конкурсах, отримання грантів тощо.
Робота в аудиторії: до 15 балів;
ЗАГАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ БАЛІВ
Оцінка за національною шкалою
Поточне оцінювання
(залікові модулі)
(бали)
Сума балів за усі види навчально
ї діяльності
(бали)
Оцінк а
ЕСТS для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
40-50 90-100 50 90
А відмінно
35-39 45-49 85-89
В
Дуже добре
25-34 35-44 45-50 75-84
С
Добре
20-24 30-34 40-44 70-74
D
Задовільно
Зараховано

44 10-19 20-29 30-39 60-69
E
Допустимо
0-9 0-19 5-19 35-59
FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-5 30-35
F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал