Методичні рекомендації до курсу «ekoномічна психологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"Скачати 316.35 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації26.12.2016
Розмір316.35 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

17
Першим розробив найпростішу грошову типологію особистості Н.
Форман (1987). Він розглянув деякі види неврозів, пов'язаних з такими формами поведінки, як оплата податків, складання заповіту, накопичення, використання кредитних карт, а також розробив класифікацію грошових комплексів і виділив такі "грошові" типи особистості: скнара, розтринькувач, грошовий мішок, торгаш, гравець , колекціонер, абстракціоніст, конкретик, заздрісник, паразит, фальшивомонетник.
Сьогодні споживач сприймає властивості та переваги, якість продукту і позитивний імідж бренду як само собою зрозуміле. Чого він дійсно чекає, так це щоб продукт, комунікації та маркетингові кампанії «збуджували його почуття, хвилювали душу і розбурхували розум» (Бернд Шмітт).
Модель комунікацій передбачає активну роль реклами, яка надає початкову інформацію про товар. За цим слідує запам'ятовування товару, формування психологічної установки на покупку і намір придбати товар.
Процес закінчується актом покупки.
Таблиця 1.
Основні характеристики рекламних моделей (формул)
Спрямованість впливу/Модель
Когнітивне
Афективне
Сугестивне
Конативне
AIDA
Увага
Інтерес
Бажання
Дія
АССА
Увага
Сприйняття аргументів
Бажання
Дія
DIBABA
Визначення потреб та бажань
Ототжність споживчих потреб
їз пропозицією реклами
Бажання
Підштовхува ння покупця до необхідних висновків щодо купівлі
DAGMAR
Отримання
Асиміляція
Переконання
Дія

18
інформації про марку
(усвідомлення якості товарів)
(формування психологічної схильності до покупки)
«Схвалення»
Усвідомлення потреб покупців
Інтерес
Після покупки —
Схвалення
Оцінка
Перевірка
«Сильна реклама»
Обізнанність Обмислювання
Эмоційна оцінка Дія
«Слабка реклама»
Обізнанність Після покупки —
Переконання

Эксперимент
Найстарішою і найвідомішою рекламної моделлю є AIDA (attention - interest - desire - action, тобто увага - інтерес - бажання - дія). Вона запропонована американським рекламістом Елмер Левіс ще в 1896 році. Суть її полягає в тому, що ідеальне рекламне звернення, в першу чергу, має привертати мимовільну увагу. Після того, як увага аудиторії залучено, звернення має утримати її інтерес. Для цього воно може містити обіцянку задоволення потреб адресата, яке повинно також порушити бажання адресата випробувати рекламований товар, стати його власником. Нарешті, у зверненні має бути «підказка» одержувачу, що він повинен зробити. Наприклад:
«Зателефонуйте сьогодні ж», «Вимагайте в аптеках вашого міста», «Приходьте
і переконайтеся самі» і т.п. Один з найбільш вдалих прикладів - політична реклама девізом: «Так. Так. Ні. Так ».
На думку більшості сучасних фахівців з реклами, вона недостатньо враховує складність процесу прийняття рішення про покупку сучасним споживачем.
АССА як рекламна формула характеризується тим, що зводить результати рекламного впливу до визначення аудиторії, що пройшла через один

19 з чотирьох етапів споживчої поведінки - увага (attention), сприйняття аргументів (comprehension), переконання (conviction) і дія (action).
Формула DIBABA запропонована Г. Гольдманом в 1953 році. Назва моделі також є абревіатурою німецьких визначень шести фаз процесу продажу:
1. Визначення потреб і бажань потенційних покупців;
2. Ототожнення споживчих потреб з пропозицією реклами;
3. «Підштовхування» покупця до необхідних висновків щодо купівлі, які асоціюються з його потребами;
4. Облік передбачуваної реакції покупця:
5. Виклик у покупця бажання придбати товар;
6. Створення сприятливої для купівлі обстановки.
Етапною в процесі розвитку підходів до формування рекламних звернень стала модель DAGMAR, викладена американським рекламістом Расселом Коллі в 1961 році. Назва формули включає початкові літери англійського визначення
«Defining advertising goals - measuring advertising results» (визначення рекламних цілей - вимірювання рекламних результатів).
Згідно моделі DAGMAR, акт купівлі проходить такі фази:
1. Впізнавання марки (бренду) товару;
2. Асиміляція - освідомлення адресата про якість товару:
3. Переконання - психологічне схилення до покупки;
4. Дія здійснення покупки адресатом реклами.
З більш пізніх рекламних формул можна відзначити модель «Схвалення», яка передбачає проходження потенційним покупцем наступних фаз:
1. Усвідомлення необхідності покупки;
2. Виникнення інтересу до рекламованого товару;
3. Оцінка його основних якостей;
4. Перевірка, випробування якості;
5. Схвалення.
Використовувані моделі «сильної реклами» і «слабкою реклами» є реалізацією концепції ієрархії впливів, яка пов'язана безпосередньо з теорією

20 психології. Так, модель «сильної реклами», більш поширена в Північній
Америці, виходить з такого. Після того, як у мозок людини надходить
інформація, тут же виникає емоційна реакція, стимулююча придбання товару.
Дана схема має певну схожість з класичною теорією умовного рефлексу І.П.
Павлoвa.
Модель «слабкою реклами», більше прихильників має у Європі, передбачає наступну схему впливу. Споживач, отримуючи обізнаність про товар з реклами, йде на «експеримент» - він випробує товар. І тільки після того, як товар йому поправився, купуватиме його надалі. Схема схожа з психологічної теорією «базового рефлексу» Скіннера. При цьому реклама має тільки слабким дією, спрямованою на зміцнення звички або на зменшення невідповідності між очікуваннями і реальністю.

21
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
Тема 1. Психологічні аспекти економічних явищ і процесів.
Людина в світі речей. Еволюція «людського фактора» в економічній науці. Психологічні детермінанти економічної поведінки людини. Психологічні якості людини як критерій економічного життя.
План практичного заняття
1.Поняття «людина» в економіці та психології.
2.Місце соціально-психологічних і культурних змінних в економічному житті.
3.Псіхологічні проблеми взаємозв'язку людини зі світом речей (У.Джемс,
Е.Фромм, Б.Г.Ананьєв, А.И.Кітов).
Список літератури
1.
Бункина М.К., Семенов В.А. Экономика и психология: На перекрестке наук. - М., 1998. (Гл.1.)
2.
Дейнека О.С. Экономическая психология. - СПб., 1999. - С.5-32.
3.
Экономическая психология. Под ред. И.В. Андреевой. - Питер, 2000.
(гл.2.)
Тема 2. Економічна психологія як наукова дисципліна
Економічна психологія в пошуках свого місця. Дискусійний характер предмета економічної психології. Економічна психологія в системі наук.
Найважливіші напрями досліджень та основні проблеми вивчення економічної психології. Методи досліджень в економічній психології.
План практичного заняття
1.Своєрідність економічного і психологічного підходів у визначенні предмета і завдань економічної психології.
2.Междісціплінарні зв'язки економічної психології з іншими науками.
3.Основні напрямки сучасних вітчизняних і зарубіжних досліджень з економічної психології.

22 4.Важнейшіе проблеми досліджень в американській і європейській наукових школах економічної психології.
Список літератури
1.
Дейнека О.С. Экономическая психология. - СПб.,1999. - С. 22-33.
2.
Малахов С.В. Основы экономической психологии. - М.,1982. (Гл.1.)
3.
Соколинский В.М. Психологические основы экономики. - М.,1999.
(Гл.1.)
Тема 3. Моделі економічної поведінки
Концепція формальної раціональності "економічної людини" та її критика. Моделі колективної дії при прийнятті економічних рішень.
Психологічні чинники неефективності "економічного егоїзму ". Суб'єктивне сприйняття корисності економічної поведінки. Когнітивні, афективні і мотиваційно-вольові фактори економічного поведінки.
План практичного заняття
1. "Економічна людина" і раціональність економічної діяльності.
2.Модель колективної взаємодії в економічній психології.
3.Теорія вибору економічного рішення в умовах ризику.
4. Когнітивні компоненти і фактори економічної поведінки.
5.Емоціональние фактори економічної поведінки.
6.Мотіваціонние механізми економічної поведінки
Список літератури
1.
Малахов С.В. Экономический человек и рациональность экономической деятельности// Психол. журнал.- 1990. - №6. - С.38-46.
2.
Малахов С.В. Основы экономической психологии. - М., 1992.- С.13-
28.
3.
Малахов С.В. Интраэкономическая модель экономического поведения и иллюзия прибыльности//Психол. журнал. – 1991. - №4. - С.50-60.
4.
Майерс Д. Социальная психология. - СПб., Питер. - 1997. - С.632-651.
5.
Скотт П. Психология оценки и принятия решений. М., 1998.гл.7,8,9.

23
Тема 4. Психологія грошей
Гроші як об'єкт психологічних досліджень. Сакральний і профанський сенс грошей. Сприйняття цінності грошей. Дослідження феномена грошей в різних класичних напрямках психології. Психологічна складова грошей.
Зарубіжні дослідження в області настановок по відношенню до грошей.
Культурні, етичні та релігійні аспекти ставлення до грошей. Психологія витрат
і заощаджень. Психічні розлади, пов'язані з грошима. Психологія багатства.
Діти і гроші: проблеми економічної соціалізації. Ставлення до грошей як важливий компонент економічної свідомості соціальних груп і конкретних людей.
План практичного заняття
1. Сучасні зарубіжні дослідження в галузі психології грошей.
2. Вивчення установок по відношенню до грошей в класичних напрямках психології
3. Гроші і душевне здоров'я.
4. Типологія грошового поведінки
5. Психологія фінансової поведінки.
6. Вплив грошей на формування особистості
7. Проблема багатства і бідності.
Список літератури
1.
Емельянов Е.Н., Поварницына С.Н. Психология бизнеса: Учеб. пособие. - М., 1998. (Гл.18.)
2.
Дейнека О.С. Экономическая психология. - СПб.,1999. (Глава 3.)
3.
Маданес К., Маданес К. Тайное значение денег. - М., 1998.
4.
Соколинский В.М. Психологические основы экономики. - М.,1999.
(Гл. 3,4.)
5.
Фенько А.Б. Проблема денег в зарубежных психологических исследованиях//Психологический журнал. – 2000. Том 21. - №1. - С.50-62.
6.
Фенько А.Б. Дети и деньги: особенности экономической социализации//Вопросы психологии. - 2000. - №2. - C.94-101.

24
Тема 5. Психологія споживчої поведінки
Моделі поведінки споживачів. формування купівельних уподобань.
Особливості особистості і процес покупки. Психологія попиту і накопичення.
Психологічні закономірності в розподілі доходу на споживання і накопичення.
Психологія податків.
План практичного заняття
1. Фактори споживчого вибору.
2. Типові ефекти споживчої поведінки.
3. Моделі виборчого поведінки споживача. 14 4. Особа і споживчий вибір.
5. Психологія інвестиційного поведінки.
Список літератури
1.
Дейнека О.С. Экономическая психология. - СПб., 1999. (Гл.4.)
2.
Соколинский В.М. Психологические основы экономики. - М., 1999.
(Гл.5-6.)
3.
Емельянов Е.Н., Поварницына С.Е. Психология бизнеса: Учеб. пособие. - М., 1998. (Ч.6.)
4.
Психология: Учебник / Под ред. А.А. Крылова. - М., 1998. (Гл.33.)
5.
Практическая психология: Учебник/Под ред. М.К. Тутушкиной. -
СПб.,1997.(Ч.3. Гл.4.)
6.
Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С. Психология потребителя в маркетинге. - Питер.2001.- С.77-231.

25
Теми для самостійного вивчення
Тема 1. Прийняття економічних рішень.
Когнітивні, афективні і вольові фактори економічної поведінки. Моделі економічної поведінки: модель раціонального дії, модель двоїстої мотивації.
Когнітивний конфлікт у прийнятті економічних рішень. Нейропсихологічні основи процесу прийняття рішення.
1.
Психология: Учебник / Под ред. А.А. Крылова. - М., 1998. (Гл.33.)
2.
Скотт П. Психология оценки и принятия решений. - М., 1998.
3.
Социальная психология экономического поведения/ Отв. ред.А.Л.
Журавлев, Е.В. Шорохова. - М. Наука, 1999.
4.
Экономическая психология: социокультурный подход. - СПб.:
Питер, 2000. - 512 с.
Тема 2. Макроекономіка та грошовий обіг.
Біхевіоризм, психоаналіз і когнітивна психологія про психологію грошового обігу. «Психологічні типи» грошового поведінки. Макроекономічні дослідження ставлення до грошей. Відношення до грошей у різних соціальних груп (гендерні, вікові, професійні, і ін відмінності у ставленні до грошей).
Ощадна поведінку: мотиви, детермінанти. Інвестиційне поведінку. Проблема відносини до боргів.
1.
Белкин А. Запах денег. - М.: Терра, 2000. - 400 с.
2.
Дейнека О.С. Экономическая психология. - СПб: Изд-во СпбГУ, 1999.
– 200 с.
3.
Ильин В.И. Поведение потребителей. – СПб..: Питер, 2000. – 224 с.
4.
Фенько А.Б. Дети и деньги: особенности экономической социализации//Вопросы психологии. – 2000. - №2. - С.94-101.
5.
Бодрийяр Ж. Система вещей. - М..1995. - – С.460–469.

26
Тема 3. Психологія оподаткування.
Психологія оподаткування, психологічні причини ухилення від сплати податків. Уявлення про соціоекономічної справедливості. Ставлення до безробіття.
1.
Машков В.Н. Психология экономики / В. Н. Машков. - СПб.:
Михайлов В. А., 2001.
2.
Психология: Учебник / Под ред. А.А. Крылова М., 1998. Гл.33.
3.
Социальная психология экономического поведения/ Отв. ред.А.Л.
Журавлев, Е.В. Шорохова. М. Наука, 1999 4.
Малахов С.В. “Экономический человек” и рациональность экономической деятельности // Психол. журнал. - 1990. - Т.11. - No6. - С.38 - 46.
5.
Прикладная социальная психология: Учеб.пособие. – М.: Воронеж,
1998. – 392 с.
Тема 4. Суб'єктивне економічне благополуччя.
Етапи та механізми економічної соціалізації. Вплив соціального статусу батьків, національності на процес економічної соціалізації. Гендерні відмінності. Поняття «якість життя» (ЯЖ), економічне благополуччя як підструктура суб'єктивного якості життя. Компоненти суб'єктивного економічного благополуччя. Економічний розвиток і оцінка ЯЖ. Вплив ВНП на суб'єктивну якість життя. Вплив доходу на суб'єктивне якість життя. «Парадокс задоволеності». Особливості ставлення особистості до грошей і суб'єктивне благополуччя.
1.
Аргайл М. Психология счастья. - М.: Прогресс, 1990. - 332 с.
2.
Бодрийяр Ж. Система вещей. - М..1995. - – С.460–469.
3.
Машков В.Н. Психология экономики / В. Н. Машков. - СПб.:
Михайлов В. А., 2001.
4.
Экономическая психология: социокультурный подход. СПб.: Питер,
2000. 512 с.

27
Тема 5. Споживчі вибори: раціональність та ірраціональність.
Споживання як фундаментальна характеристика сучасного суспільства.
Теоретичні підходи до споживання (М. Дуглас, Т. Веблен, П. Бурдьє, пост- марксизм). Проблема типологізації споживачів. Моделі споживчого вибору.
Вплив особистісних характеристик на процес споживчого вибору.
Ірраціональне споживання. Показне споживання.
1.
Алешина Н.В. Поведение потребителей: Учеб.пособие. – М.: ФАИР–
ПРЕСС, 1999. – 384 с.
2.
Гаптер Б., Ферихам А. Типы потребителей: введение в психографику.
– СПб..: Питер, 2001. – 304 с.
3.
Ильин В.И. Поведение потребителей. – СПб..: Питер, 2000. – 224 с.
4.
Энджер Д. Ф., Блэкуэлл Р. Д., Миниард П.У. Поведение потребителей.
- СПб.: Питер, 1999. - 768 с.
ПИТАННЯ
ДЛЯ
САМОКОНТРОЛЮ
СТУДЕНТІВ
ТА
СИСТЕМАТИЧНОГО
КОНТРОЛЮ
ВИКЛАДАЧЕМ
ПОТОЧНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
1. Складіть пам'ятку людині, яка втратила роботу.
2. Підготуйте рекомендації про те, як підготуватися до співбесіди з роботодавцем.
3. Складіть практичні рекомендації про те, як підготувати персональне резюме
4. Наведіть приклади нераціонального з економічної точки зору вибору, спростовує аксіому «жадібності». Проаналізуйте ситуації і поясніть причини нераціонального поведінки.
5. На основі обраного вами історичного документа або літературного тексту підготуйте реферат на тему: «Характеристика економічного мислення в
.... (Напр. «Економічне мислення та уявлення персонажів поеми Н.В. Гоголя
«Мертві душі»).
6. Встановіть і опишіть ефект «спеціальних грошей» на рівні:

28 а) окремої держави; б) домашнього господарства; в) фірми або організації;
7. Опишіть явище «невидимих» витрат, суб'єктивного сприйняття витрат та результатів господарської діяльності залежно від сприйняття грошей.
8. Опишіть експеримент, що підтверджує (спростовує) різне сприйняття різних грошових форм.
9. Проведіть експеримент, що дозволяє визначити місце грошей в системі
індивідуальних і соціальних цінностей.
10.Опишите модель споживчої поведінки в умовах дефіциту. Складіть опис ваших покупок за певний період часу і встановіть їх причини.
11.Опішіте види емоцій за класифікацією Б.І. Додонова. До яких видів емоцій, в даний час, найчастіше звучить звернення в рекламних роликах.
12. Назвіть і охарактеризуйте причини альтруїстичних мотивацій в економічній поведінці.
13.Всегда чи людина поступає раціонально? Різниться чи раціональність з економічної та психологічної точки зору
14.Пріведіте приклади ситуацій, в яких економічний егоїзм неефективний.
15.Назовите психологічні передумови розвитку підприємництва.
16.Пріведіте приклади про те, які прийоми використовуються у Вашій організації для скорочення дистанції між роботодавцем і працівником
17.Пріведіте приклади, які доводять, що гроші необхідно розглядати з психологічної точки зору. Як психологи спростовують вислів «гроші не пахнуть»?
18.Пріведіте приклади виконаних психологами макроекономічних досліджень відношення до грошей. Які їх результати?
19.Проведіте опитування на виявлення форм і мотивів накопичення.
20.Опішіте експеримент, що виявляє співвідношення переваг теперішніх та майбутніх доходів.

29 21.Назовите психологічні наслідки мінімізації в грошах продуктивної праці.
22.Назовите фактори, вплив яких на ставлення до грошей експериментально підтверджено
23.В чому полягають статеві відмінності грошових аттітюдов
24.Какие особливості «грошового» поведінки частіше проявляються у людей з заниженою самооцінкою?
25.Об'ясніте, залучаючи свій життєвий досвід, феномен, що виявляється в тому, що зі збільшенням кількості джерел доходів в сім'ї посилюються розбіжності з приводу витрат і вкладів? Чи можна говорити про подібну закономірності на рівні колективу працівників фірми?
26.Вліяет чи власність і дохід людини на його сприйняття іншими юдьми?
27.Какови особливості ставлення до грошей у підприємців?
28.Какие з факторів більшою мірою впливає на грошові аттітюди - рівень доходу або приналежність до соціального прошарку і чому?
29.Преобразуйте матрицю «дилеми двох ув'язнених» для: а) взаємодії продавець - покупець; б) фірма - податкова інспекція; в) партнери по спільному підприємству.

30
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1.
Мотиваційні теорії споживання.
2.
Самооцінка і споживча поведінка.
3.
Типологія споживачів: соціально-психологічні критерії.
4.
Соціальні цінності групи та їх впливу на поведінку споживача.
5.
Ірраціональні аспекти в поведінці споживача.
6.
Ставлення до ціни товару як фактор споживчої поведінки.
7.
Психологічний портрет підприємця.
8.
Соціально-психологічні особливості підприємців та підприємництва в конкретних видах бізнесу (сфера послуг, туризм, будівництво тощо).
9.
Психологічні аспекти реклами в сучасному бізнесі.
10.
Соціально-психологічні критерії ефективності реклами.
11.
Реклама як метод управління людьми: психологічний аспект.
12.
Психологічне забезпечення використання конкретних засобів реклами (статті та їх заголовки, ілюстрації та фотографії, фільми і заставки і т.д.
і т.п.).
13.
Роль психологічних особливостей людини (мотиви, здібності, творче мислення тощо) у формуванні рекламних звернень (можна конкретно по окремих особливостям).

31
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
Абстракціоніст -в класифікації «грошових» типів особистості, людина, яка байдужа до грошей, накопичення, покупок. Охоче доручає розпоряджатися заробленими грішмі близьким людям, вивільняючи час для роботи.
Акізітівні емоції - пов'язані зі сферами споживання і накопичення, які забарвлюють процес придбання, колекціонування, і т.д.
Альтруїстичні емоції - безкорисливе бажання приносити іншим радість і щастя, почуття занепокоєння і турботи про когось, співпереживання, ніжність, вірність.
Гедоністичні емоції - виражають потребу в тілесному і душевному комфорті. Їх приносить насолода від смачної їжі, сонця, тепла, приємної обстановки та інше.
Глорічні емоції - пов'язані з бажанням самоствердження, визнання і пошани.
Гностичні емоції - пов'язані з бажанням проникнути в суть явища, радість відкриття істини, прагнення подолати протиріччя, розкласти все по поличках.
Гравець -- в класифікації «грошових» типів особистості, людина, яка бадьора і оптимістична, коли приймає виклик, отримує виграш чи програш від гри.
Грошовий мішок - в класифікації «грошових» типів особистості, людина, яка захоплена грошима, і розглядає їх як кращий спосіб домогтися високого статусу і визнання оточуючих.
Джон Кейнс - автор теорії макроекономіки.
Економічний мотив альтруїзм - прагнення до благополуччя інших за відсутності вигоди для себе, схильність безоплатно жертвувати собою заради групи.
Економічний мотив егоїзм - прагнення тільки до своєї вигоди.
Економічний мотив змагальність - прагнення до свого добробуту на

32 шкоду іншим.
Економічний мотив мазохізм - нанесення збитку собі незалежно від результату для іншого.
Економічний мотив мучеництво означає прагнення до вигоди для іншого на шкоду собі.
Економічний мотив садизм - нанесення шкоди іншим незалежно від результату для себе.
Економічний мотив садомазохізм - прагнення до нанесення збитків собі та іншим.
Економічний мотив співробітництво - прагнення до вигоди для себе при збереженні вигоди для інших.
Економічні мотиви - це мотиви, що відносяться до накопичення багатства, конкуренції, егоїзму і альтруїзму, погоні за прибутками, схильності до ризику і операціях, мають економічну спрямованість.
Естетичні емоції - обслуговують потреба в прекрасному, від насолоди красою, гармонією.
Ефект "сноба" - відмова від придбання необхідного товару, коли його набувають інші в силу прагнення відрізнятися від інших, виокремитися з "натовпу"
Ефект «group-think» - прийняття явно збиткових, а іноді абсурдних і катастрофічних рішень ізольованими від зовнішнього впливу і згуртованими групами, навіть якщо кожен з учасників групи є людиною розумною, досвідченю і освіченою.
Ефект «соціальної фасилітації» - присутність або участь у вирішенні завдання інших людей (групи) полегшує правильне рішення простих
індивідуальних рішень і утрудняє правильне рішення складних завдань.
Ефект Веблена - з підвищенням ціни збільшується попит на товар і, навпаки, зниження ціни знижує кількість покупок в силу показовому споживання (з опорою на думку інших людей).
Ефект володіння - тенденція запитувати більш високу ціну за те, чим

33 уже володієш, ніж пропонувати заплатити за те, що не є власністю.
Ефект диверсифікації (різноманітності) - вибір тих чи інших елементів при пред'явленні всіх альтернатив одночасно, і концентрація вибору на чомусь одному при послідовному (один за іншим) наданні всіх альтернатив.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал