Методичні рекомендації для тренерів-методистівСкачати 314.13 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка7/10
Дата конвертації23.12.2016
Розмір314.13 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
84
Вправа 2: Перегляд Плану навчального проекту (15 хв.) Поясніть вчителям, навівши приклади, що саме слід записати до розділів Діяльність учнів та Навчальні цілі, враховуючи зміст та призначення розроблених кожним з них дидактичних матеріалів. Протягом наступних 15 хв. вчителі повинні внести відповідні зміни до цих розділів Плану. Крім того, вчителі вже можуть самостійно заповнити такі розділи, як Приблизний час, Вхідні навички, Матеріали, Ключові слова. Якщо залишається вільний часто можна запропонувати вчителям зайнятися доопрацюванням раніше створених матеріалів Портфоліо. На цьому та наступному занятті під час створення учасниками дидактичних матеріалів тренер може попрацювати індивідуально з кожним над остаточним формулюванням Ключових і Тематичних питань. Ця робота потребує від тренера певних навичок роботи з Основними питаннями, вміння їх створювати, переформульовувати у кількох варіантах. Можна попросити учасника стисло розказати тренеру, що саме йдеться у його проекті, повернутися до його останнього варіанту Ключового та Тематичних питань, запитати, чи задовольняють його вони тепер. Можна запропонувати учаснику самому переформулювати зазначені питання, а тренеру спробувати запропонувати учаснику кілька своїх формулювань. Учасник має обрати ті запитання, які йому здаються найбільш точними і відповідають змісту його проекту. Кожен учасник має записати ці Ключові і Тематичні питання до відповідного розділу Плану навчального проекту. Наприкінці дня можна виконати таку вправу тренер має записати Ключові і Тематичні питання всіх учасників на своєму комп’ютері у таку таблицю Ключові питання Тематичні питання

Після цього їх потрібно роздрукувати (приблизно й шрифт, розрізати так, щоб Ключові і Тематичні питання кожного учасника були на одному аркуші, і розмістити на дошці. На аркушах мають бути лише запитання, без імен учасників. Кожному учаснику роздати по два клейких папірці двох різних кольорів і запропонувати оцінити вивішені на дошці питання за таким правилом
• перший папірець (одного певного кольору) необхідно приклеїти до тих питань, на які йому було б цікаво відповідати, проводячі дослідження, якби він був учнем
• другий папірець (іншого кольору) потрібно приклеїти до тих запитань, які він як вчитель вважає найбільш вдалими Ключовими і Тематичними питаннями.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

85
Кожен учасник має підійти до дошки і оцінити запитання у такий спосіб. Запитання можуть оцінити разом з учасниками і тренери. Після цього визначаються переможці, які отримали найбільшу кількість відзнак. Можна нагородити їх оплесками або невеличкими призами. Це, з одного боку, демонструє, що всі завдання, які пропонуються вчителям, обов’язково аналізуються (за допомогою тренерів) та оцінюються прямо або опосередковано згідно з відповідними вимогами, аз іншого – дозволяє кожному вчителеві ознайомитися з результатами напрацювання вчителів всієї групи, а не лише одним тренером, та оцінити самостійно (рефлексія) результати своєї діяльності. Огляд домашнього завдання Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою табличного процесора Microsoft Excel (5 хв.)
Рефлексія (5 хв.)


I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

86
Модуль 8: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою табличного процесора Структуру проведення цього модуля подано у таблиці.
План проведення навчання за модулем

Тема
Вид діяльності
Час
1. Психологічна вправа
• групова робота
5 хв.
2.
Педрада: Правила безпеки в Інтернеті
• мозкова атака
• обговорення у групі
20 хв.
3.
Вправа 1: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою
табличного процесора (3 год. 20 хв.)
4.
Крок 1.1: Аналіз прикладів дидактичних матеріалів для учнів, створених за допомогою табличного процесора
• робота з компакт- диском
• обговорення у парах
20 хв.
5.
Крок 1.2: Використання табличного процесора для створення дидактичних матеріалів для учнів
• міні-лекція тренера індивідуальна робота за комп’ютером
1 год.
6.
Крок 1.3: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою табличного процесора
• самостійна робота за комп’ютером
2 год.
7.
Вправа 2: Перегляд Плану навчального проекту індивідуальна робота з папками Портфоліо
15 хв.
8.
Огляд домашнього завдання: Створення методичних матеріалів для Портфоліо проекту
• міні-лекція тренера 5 хв.
9. Рефлексія
• групова робота
5 хв. Психологічна вправа (5 хв.) Педрада : Правила безпеки в Інтернеті (20 хв.) Матеріали педради, присвяченої правилам безпечної роботи в Інтернеті, особливо будуть корисними вчителям, що мають у школі постійний доступ до Інтернету або
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

87
Інтернет-клуби у приміщенні школи. Крім того, питання, які обговорюватимуться, будуть корисними для проведення батьківських зборів, зокрема для сповіщення батьків про деякі небезпечні наслідки та шляхи їх попередження при використанні Інтернету учнями. Ризики використання Інтернету можна поділити на групи, пов’язані з життям та здоров’ям учнів фізичне та психологічне здоров’я, небезпечна інформація про родину та її матеріальне становище тощо. Слід обговорити шляхи їх попередження, вони можуть бути такими інформування учнів, батьків, вчителів школи про можливі ризики, що можуть виникати при роботів Інтернеті
• контроль за роботою учнів в Інтернеті
• складення графіків роботи учнів вдома та у школі
• організація бесід учнів з психологами та фахівцями
• встановлення спеціальних програм-фільтрів для обмеження доступу учнів до небезпечної та небажаної інформації
• підготовка учнями спеціальних проектів та повідомлень про можливі ризики при роботів Інтернеті
• заборона на публікування в Інтернеті та на відправлення власних електронних адрес учнів, вказування на шкільних сайтах тільки електронної адреси школи
• спонукання учнів не давати власної електронної адреси, не повідомляти своїх даних ні в Інтернеті, ні при роботі на форумах і чатах. Після проведення цієї Педради слід запитати в учасників Чи потрібно розповідати учням, вчителям та батькам про ризики під час роботи в Інтернеті З якого віку учням потрібно надавати таку інформацію Хто має інформувати їх про ці проблеми та шляхи їх вирішення Далі не забудьте оголосити тему, завдання, основні питання та очікувані результати від виконання завдань модуля. Вправа 1: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Excel (3 год. 20 хв.) Мета цієї вправи – ознайомити вчителів з особливостями табличного процесора MS
Excel та деякими шляхами його використання при створенні дидактичних матеріалів. Практика засвідчує, що якщо слухачі незнайомі з електронними таблицями, то слід сформувати у них мінімальні навички, до яких ми відносимо введення з клавіатури до комірок даних різного типу, виконання зданими елементарних операцій – додавання, віднімання, множення, копіювання застосування функції автосумування для знаходження суми значень, побудова графіків функцій і діаграм. Головне, щоб вчителі побачили можливості цієї програми та шляхи її використання у навчальному процесі.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

88
Як доводить практика, при формуванні елементарних навичок використання цієї програми та розумінні її можливостей далі можна легко опанувати іншими можливостями опрацювання даних за її допомогою. Для цього в посібнику подається чимало алгоритмів розв’язування різних завдань за допомогою табличного процесора. Зауважимо, що вчителі за допомогою табличного процесора повинні обов’язково розробити хоча б один приклад дидактичних матеріалів до навчального проекту.
Крок 1.1. Аналіз дидактичних матеріалів, створених за допомогою табличного
процесора (20 хв.). Перш ніж перейти до вивчення можливості програми, доцільно разом з вчителями проаналізувати приклади дидактичних матеріалів різного типу, створених за її допомогою. Коли вчителі ознайомилися з деякими прикладами використання MS Excel для створення дидактичних матеріалів, можна починати вивчати правила роботи з програмою.
Крок 1.2. Розгляд пропозицій по використанню табличного процесора MS Excel.
Крок 1.3: Створення дидактичних матеріалів за допомогою табличного процесора
(2 год.). Знайомство початківців з табличним процесором можна будувати за схемою
• завантаження програми
• налагодження панелей інструментів і меню
• введення текстових та числових даних до електронної таблиці
• копіювання та переміщення даних, використання функції автозаповнення
• форматування таблиці та її елементів, утому числі округлення даних
• видалення та добавлення рядків або стовпців
• виконання обчислень у таблицях додавання, віднімання, множення, ділення
• додавання чисел за допомогою функції автосумування;
• використання вбудованих функцій
• побудова діаграм та графіків
• копіювання діаграм та графіків у середовище текстового редактора, програми підготовки презентацій тощо. Інші можливості табличного процесора можуть бути опановані вчителями самостійно за допомогою посібника. Пізніше доцільно разом зі всією групою під керівництвом тренера для прикладу розібрати та створити історичну шкалу часу. Далі за прописаною раніше методикою можна продемонструвати вчителям принцип використання табличного процесора для створення тестових завдань за допомогою команди Дані\Перевірка даних. Для цього слід створити тест та надати вчителям можливість самостійно попрацювати з ним, звертаючи увагу на деякі особливості, наприклад на наявність підказок двох рівнів та появу інформаційних попереджувальних вікон при введенні неправильних даних до відповідних вікон.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
89
Зрозуміло, що матеріали для навчання вчителів можна далі ускладнювати, але це потрібно робити лише за умови, що на тренінг прийшла однорідна група, тобто кожний вчитель має достатньо глибокі знання та навички з використання табличного процесора. Це може бути такий матеріал
• використання логічних функцій
• визначення абсолютних координат клітини таблиці
• впорядкування даних
• фільтрування даних
• застосування зведених таблиць
• побудова лінії тренду в діаграмах
• консолідація даних
• розв’язування задач на оптимізацію та аналіз даних. Далі можна запропонувати вчителям створити в середовищі табличного процесора свій приклад дидактичних матеріалів для навчального проекту. Вправа 2: Перегляд плану навчального проекту (15 хв.) Після створення дидактичних матеріалів за допомогою табличного процесора вчителі мають заповнити розділи Діяльність учнів і Навчальні цілі та очікувані результати навчання, уточнивши в Плані навчального проекту, що саме робитимуть учні зі створеними дидактичними матеріалами і для чого вони це робитимуть. Вони також можуть закінчити заповнення інших розділів (Матеріали та ресурси. На цьому занятті доцільно знову повернутися до аналізу та формулювання Основних питань навчального проекту та запропонувати вчителям доопрацювати їх вдома, для того щоб при роботі з наступним модулем ще раз обговорити їх. Огляд домашнього завдання (5 хв.) Коментуючи домашнє завдання, слід наголосити на тому, що учасники мають точно визначити, який саме методичний матеріал (учительську презентацію, публікацію чи веб-сайт) вони розроблятимуть. Вдома вони мають створити план та сценарій цієї учительської методичної розробки, для того щоб на наступному занятті відразу приступити до роботи, оскільки на неї відводиться небагато часу.
Рефлексія (5 хв.)
. Що мене підштовхнуло до потреби пізнати нове Що хотів би вивчити самостійно чи за допомогою
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

90
Модуль 9: Створення методичних матеріалів для вчителя Структуру проведення цього модуля подано нижче у таблиці.
План проведення навчання за модулем

Тема
Вид діяльності
Час
1. Психологічна вправа
• групова робота
5 хв.
2.
Обговорення в парах: Дидактичні матеріали для учнів
• робота у парах
20 хв.
3.
Вправа 1: Створення методичних матеріалів для вчителя (2 год. 10 хв.)
4.
Крок 1.1: Планування змісту методичних матеріалів для вчителя
• робота з компакт- диском
• робота з посібником
15 хв.
5. Створення методичних матеріалів для вчителя індивідуальна робота за комп’ютером
• робота з папками Портфоліо
1 год.
20 хв.
6.
Крок 1.2: Використання гіперпосилань на файли та вбудовані об’єкти
• міні-лекція тренера 20 хв.
7.
Вправа 2: Використання табличного процесора для створення методичних
матеріалів (1 год. 10 хв.)
8.
Крок 2.1: Аналіз прикладів методичних матеріалів для вчителя
• робота з компакт- диском
20 хв.
9.
Крок 2.2: Створення методичних матеріалів для вчителя за допомогою табличного процесора

індивідуальна робота за комп’ютером
• робота з папками Портфоліо
50 хв.
10.
Вправа 3: Перегляд Плану навчального проекту індивідуальна робота з папками Портфоліо
15 хв.
11.
Огляд домашнього завдання: Перегляд розроблених учнівських презентацій, публікацій та веб-сайтів, а також дидактичних матеріалів для учнів та
• міні-лекція тренера 5 хв.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
91
методичних матеріалів для вчителя
12. Рефлексія
• групова робота
5 хв. Психологічна вправа (5 хв.) Обговорення в парах Дидактичні матеріали для учнів (20 хв.) Практика свідчить, що обговорення створених дидактичних матеріалів для учнів доцільно проводити в парах. Вправа 1: Створення методичних матеріалів для вчителя (2 год. 10 хв.) Вчителям пропонується проаналізувати готові методичні матеріали для вчителя та розробити сценарій своїх методичних матеріалів для навчального проекту. Не слід вказувати план такої роботи. Вчитель повинен самостійно визначити зміст своєї методичної розробки та форму її подання – презентація, публікація чи веб-сайт. І головне, вміти визначити її місце у реалізації навчального проекту. Оскільки більшість вчителів створюють презентацію як методичний матеріал, то слід пояснити призначення вбудованих файлів та необхідність налагодження дій для них. Вчителі під керівництвом тренера вбудовують План навчального проекту у вчительську презентацію. Робити це потрібно не на початку даної вправи, а наприкінці, коли більшість вчителів вже виконали 80% методичної роботи. Перед початком такої роботи своєї методичної розробки можна ще раз обговорити з учасниками місце учительської презентації, чи публікації, чи веб-сайту у навчальному проекті, зважаючи на дидактичні особливості кожної з них. Потім впродовж 1 год. учасники створюють на комп’ютері свої методичні розробки. Вправа 2: Використання Microsoft Excel для створення Методичних матеріалів для вчителя (1 год. 10 хв.) Спочатку слід продемонструвати за допомогою мультимедійного проектора можливості використання табличного процесора для створення методичних матеріалів, наприклад, оцінити діяльність учнів щодо виконання завдань навчального проекту. А потім запропонувати вчителям зробити це самостійно. Звичайно, рівень використання можливостей табличного процесора залежатиме від сформованих навичок вчителів у роботі з табличним процесором. Доцільно запропонувати вчителям розробити підхід та таблицю для оцінювання участі у проекті кожного учня, враховуючи всі виконані ним роботи – презентації, публікації, веб-сайт. Такі таблиці містяться в прикладах Портфоліо українських вчителів, що зберігаються на програмному компакт-диску. При цьому слід врахувати, що шкали оцінювання кожної учнівської роботи можуть бути різними. Можна запропонувати учасникам ввести до такої таблиці оцінювання традиційних форм роботи (наприклад, усні відповіді, письмові роботи тощо. Таблиця, неповинна містити більше як 10 прізвищ учнів. По закінченні вчителю слід розрахувати підсумкову (тематичну) оцінку.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

92
Крім того, вчителям необхідно запропонувати продумати, як перевести бали, одержані учнями при оцінюванні їх веб-сайту, до існуючої в Україні системи оцінювання навчальних досягнень учнів. Це, безумовно, залежить від шкали, яку вибрав кожний вчитель для оцінювання. Але алгоритм переведення може бути однаковим. Наприклад, якщо веб-сайт оцінюється за бальною шкалою, а учень набрав 67 бали, то можна використати звичайне пропорційне відношення

80 балів – оцінка

67 бал – х. Тоді 67 * 12/80 = 10 балів, які вчитель може поставити учневі в журнал за підготовку веб-сайту. Після цього необхідно після цього показати вчителям, як округлити результат таких дій, щоб отримати ціле число. Вправа 3: Перегляд плану навчального проекту (15 хв.) Після закінчення роботи з модулем вчителям слід знову доповнити розділи Діяльність учнів і Навчальні цілі та очікувані результати навчання, уточнивши у Плані навчального проекту, що саме робитимуть учні з методичними матеріалами вчителя (презентацією, публікацією чи веб-сайтом), для чого вони це робитимуть і в якому місці навчального проекту передбачається ознайомлення учнів з розробленими матеріалами. Огляд домашнього завдання (5 хв.): Перегляд розроблених учнівських презентацій, публікацій та веб-сайтів, а також дидактичних матеріалів для учнів та методичних матеріалів для вчителя.
Рефлексія (5 хв.) .
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
93
Модуль 10: Розроблення плану реалізації проекту Структуру проведення цього модуля подано нижче у таблиці
План проведення навчання за модулем

Тема
Вид діяльності
Час
1. Психологічна вправа
• групова робота
5 хв.
2.
Педрада: Використання в проектній діяльності засобів Інтернету
• мозкова атака
• обговорення в групі
20 хв.
3. Телекомунікаційні проекти
• міні-лекція тренера 20 хв.
4. Використання електронної пошти та форумів у проектній діяльності
• міні-лекція тренера 20 хв.
5.
Вправа 1: Створення Плану реалізації проекту (1 год.)
6.
Вправа 2: Розробка інструктивних матеріалів для організації роботи за
Проектом (1 год. 15 хв.)
7.
Крок 2.1: Аналіз прикладів інструктивних матеріалів
• робота з компакт- диском
15 хв.
8.
Крок 2.2: Створення інструктивних матеріалів за допомогою комп’ютера індивідуальна робота за комп’ютером
1 год.
9.
Вправа 3: Перегляд Плану навчального проекту індивідуальна робота з папками Портфоліо
30 хв.
10.
Огляд домашнього завдання: Завершення Плану навчального проекту
• міні-лекція тренера 5 хв.
11. Рефлексія
• групова робота
5 хв. Педрада : Використання в проектній діяльності засобів Інтернету (20 хв.) Вправа 1: Створення Плану реалізації проекту (1 год.) Як свідчіть практика, на створення плану реалізації проекту вчителями витрачається менше 1 год. 40 хв., оскільки його розробка на основі шаблону, що зберігається на програмному компакт-диску, не викликає у вчителів запитань – ці речі добре знайомі їм і за змістом і за формою. Доцільно лише пояснити, як заповнювати дві останні
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

94
колонки плану, що стосуються термінів виконання його складових та відповідальних за їх виконання. На початку роботи слід звернути увагу вчителів нате, що план реалізації складається з трьох частин. У колонці Коли це слід зробити можна запропонувати записати, наприклад, так За тиждень (два дні тощо) до початку проекту. Вправа 2: Розробка інструктивних матеріалів для організації роботи за Проектом (1 год.) Деякі тренери не вважають за потрібне вимагати від вчителів створення інструктивних та різного роду організаційних матеріалів. І це також є помилкою. Вчителям дуже корисно познайомитися з додатковими можливостями деяких прикладних програм, особливо програми MS Publisher. Завдання тренера – продемонструвати якомого більше різних прикладів таких матеріалів, зокрема тих, що розроблюються на базі шаблонів та макетів. Вправа 3: Перегляд плану навчального проекту (30 хв.) Вчителі записують про роль і місце інструктивних матеріалів до відповідних розділів Плану. Тільки тепер вони складають і заповнюють розділ Стислий опису Плані навчального проекту. Ця робота є важливою, учасники мають стисло записати головну суть навчального проекту і основну діяльність учнів. Можна запросити учасників переглянути описи в Планах прикладів, що зберігаються на програмному компакт- диску, проаналізувати їх, обговорити, а потім скласти і записати опис свого навчального проекту. Слід організувати роботу так, щоб наприкінці цього модуля вчителі закінчили План навчального проекту, роздрукували принаймні по два примірники для білого і чорного опонентів, які заздалегідь мають ознайомитися з ними для того, щоб мати змогу проаналізувати і оцінити їх згідно з Вимогами як домашнє завдання. Огляд домашнього завдання (5 хв.)
Рефлексія (5 хв.)
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
95
Модуль 11: Компонування Портфоліо навчального проекту Структуру проведення цього модуля подано нижче у таблиці
План проведення навчання за модулем

Тема
Вид діяльності
Час
1. Психологічна вправа
• групова робота
5 хв.
2.
Обговорення у парах: Вдосконалення Портфоліо навчального проекту
• обговорення у парах
20 хв.
3.
Педрада: Пошук додаткових ресурсів для підтримки проекту
• мозкова атака
• обговорення у групі
20 хв.
4.
Вправа 1: Впорядкування вмісту Портфоліо індивідуальна робота за комп’ютером
30 хв.
5.
Вправа 2: Завершення Портфоліо проекту індивідуальна робота за комп’ютером
2 год.
20 хв.
6. Підготовка до захисту Портфоліо навчального проекту індивідуальна робота за комп’ютером
25 хв.
7.
Огляд домашнього завдання: Підготовка до демонстрації Портфоліо навчального проекту
• міні-лекція тренера 5 хв.
8. Рефлексія
• групова робота
5 хв. Обговорення в парах : Вдосконалення Портфоліо навчального проекту (20 хв.) Необхідно доцільно обговорити методичні матеріали. Педрада : Пошук додаткових ресурсів для підтримки проекту (20 хв.) Обговорення питань, пов’язаних з пошуком додаткових ресурсів для реалізації навчального проекту, можна поділити на дві частини. У першій частині слід разом з учасниками за допомогою мозкової атаки з’ясувати, які саме додаткові ресурси потрібні для здійснення проекту. Перелік таких ресурсів можна
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

96
записати на дошці (наприклад, канцтовари, доступ до Інтернету, транспортні витрати, папір для публікацій, оплата веб-хостінгу, призи та сувеніри, книжки, цифровий фотоапарат, мультимедійний проектор для презентації результатів, гонорари виконавцям тощо. Після цього, у другій частині обговорення, можна запропонувати учасникам визначити можливі джерела потрібних для навчального проекту додаткових ресурсів. З цією метою можна звернутися до адміністрації школи, батьків, випускників, шефів, представників малого бізнесу, місцевих соціальних служб, ЗМІ, бібліотеки, в центри відкритого доступу до Інтернету, можна написати грантову пропозицію до благодійних фондів тощо. Важливо, щоб учасники зрозуміли, що це можливо, реально і цікаво. Вправа 1: Впорядкування вмісту Порфоліо (30 хв.) У роботі з підготовки Портфоліо до захисту слід звернути увагу кожного вчителя на необхідність
• остаточного заповнення таблиці про результати створення всіх складових Портфоліо (тренерові потрібно їх перевірити у кожного вчителя
• перегляду папки з допоміжними матеріалами
• наявності перевірки всіх матеріалів у відповідних папках;
• правильної назви всіх створених файлів, відсутність у назвах файлів українських символів
• збереження веб-сайтів у форматі. Крім того, доцільно запропонувати вчителям створити спеціальний файл для захисту, який містив би гіперпосилання на всі розроблені матеріали проекту. Такий файл забезпечує захист матеріалів Портфоліо. Наприкінці виконання робіт за модулем доцільно роздрукувати плани навчального проекту кожного вчителя втрьох примірниках (для автора, білого та чорного опонентів, визначити для кожного слухача опонентів та віддати їм плани навчальних проектів для аналізу. Необхідно роздрукувати всі створені учнівські та учительські публікації та зробити виставку цих робіт, щоб кожний зміг з ними ознайомитися.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал