Методичні рекомендації для тренерів-методистівСкачати 314.13 Kb.

Сторінка6/10
Дата конвертації23.12.2016
Розмір314.13 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Кроки 1.3, 1.4. Планування змісту та розробка сценарію учнівської публікації
власного навчального проекту (30 хв.). Для швидкого та якісного виконання кроків 3 та 4, тобто планування та створення сценарію публікації, доцільно заздалегідь роздрукувати приклади потрібних шаблонів, що є у програмі MS Publisher, та роздати їх кожному вчителю. Шаблони можуть стати для вчителів орієнтирами при створенні публікації. Ім. Лише необхідно пам’ятати, що публікація створюється від імені учня.
Крок 1.5. Створення публікації за допомогою програми MS Publisher (30 хв.). Останнім етапом цієї вправи передбачено безпосереднє створення публікації за допомогою програми MS Publisher. Знайомство з нею доцільно провадити аналогічно до того, як створювалась учнівська презентація спочатку всім продемонструвати особливості роботи у програмі, паралельно запропонувати кожному вчителеві створити окремі фрагменти публікації, які пов’язані з особливостями цієї програми, потім надати вчителям час для створення своєї учнівської публікації для навчального проекту. Звернемо увагу на особливості навчання вчителів створенню публікації. Ознайомлення може відбуватися за таким планом Завантаження програми MS Publisher. Вибір типу публікації та відповідного макету. Переміщення по сторінках, додавання та видалення сторінок. Збереження публікації у звичайному форматі. Введення тексту до текстових полів з клавіатури. Вибір текстових полів, зміна їх місця розташування та розмірів, видалення текстових полів. Додавання нових текстових полів. Вставляння графічних об’єктів.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

72

Групування та розгруповування об’єктів.

З’єднування та роз’єднання зв’язаних текстових полів. Збереження публікації за допомогою пакувальника. Вправа 2: Оцінювання учнівської публікації (10 хв.) Практика свідчить, що вчителі не завжди відносяться до цього завдання з достатнім розумінням, тому важливо побудувати вправу так, щоб вчителі навчалися та звикли до рефлексії й оцінювання своєї власної роботи з точки зору конкретних вимог, навчилися вносити відповідні зміни до результатів власної роботи. Після оцінювання за критеріями власної публікації доцільно в парах обговорити результати такої діяльності. Можна запропонувати кожному вчителю у парах оцінити публікацію, створену колегою, спираючись на єдині вимоги. Автор публікації вислуховує свого опонента та порівнює результати власного оцінювання публікації згідно з вимогами щодо оцінювання роботи колеги. В кінці слід надати вчителям час на запису посібнику власних думок та пропозицій. Вправа 3: Перегляд Плану навчального проекту (15 хв.) При повторному звертанні до Плану навчального проекту вжене слід витрачати багато часу на пояснення того, що потрібно зробити вчителям і як записати ту діяльність, яку виконують учні перед створенням публікації. Цього разу достатньо запропонувати переглянути плани проектів, що містяться на програмному компакт-диску, таза аналогією прописати власні ідеї до розділів плану Діяльність учнів та Навчальні цілі. Огляд домашньої роботи Розробка Форми і критеріїв оцінювання діяльності учнів по створенню публікації (5 хв.)
Рефлексія (5 хв.)
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

73
Модуль 6: Створення учнівського веб-сайту Структуру проведення цього модуля подано у таблиці.
План проведення навчання за модулем

Тема
Вид діяльності
Час
1. Психологічна вправа
• групова робота
5 хв.
2. Педрада: Організація роботи учнів на комп’ютерах за умови їх обмеженої кількості у школі
• мозкова атака
• обговорення у групі
20 хв.
3. Вправа 1: Створення учнівського веб-сайту (40 хв.)
4. Крок 1.1: Аналіз прикладів учнівських веб- сайтів
• робота з компакт- диском
• обговорення у парах
15 хв.
5. Крок 1.2: Шляхи використання веб-сайтів у навчальному проекті
• мозкова атака
• обговорення у парах
5 хв.
6. Крок 1.3: Планування змісту учнівського веб-сайту власного навчального проекту
• робота з компакт- диском
• робота з посібником
15 хв.
7. Крок 1.4: Розробка сценарію учнівського веб-сайту власного навчального проекту
• робота з компакт- диском
• обговорення у парах
15 хв.
8. Вправа 2: Використання програми MS Publisher для створення веб-сайту
(2 год. 20 хв.)
9. Крок 2.1: Створення веб-сайту за допомогою програми MS Publisher (пояснення правил роботи)
• міні-лекція тренера індивідуальна робота за комп’ютером
30 хв.
10.
Крок 2.2: Створення учнівської веб-сайту за допомогою програми MS Publisher індивідуальна робота за комп’ютером
1 год.
40 хв.
11. Збереження веб-сайтів у середовищі програми MS Publisher у різних форматах
• міні-лекція тренера 10 хв.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

74

індивідуальна робота за комп’ютером
12.
Вправа 3: Оцінювання учнівського веб-сайту за спеціальними критеріями та вимогами до складових Портфоліо індивідуальна робота
• робота у парах
10 хв.
13.
Вправа 4: Перегляд Плану навчального проекту індивідуальна робота з папками Портфоліо
15 хв.
14.
Огляд домашнього завдання: Розробка Форми і критеріїв оцінювання діяльності учнів по створенню веб-сайту
• міні-лекція тренера 5 хв.
15. Рефлексія
• групова робота
5 хв. Психологічна вправа. Педрада : Організація роботи учнів на комп’ютерах за умови їх обмеженої кількості у школі (20 хв.) Питання педради, що пропонуються для обговорення, суттєві, особливо для сільських шкіл. Важливо надати можливість вчителям поділитися думками проте, які існують шляхи організації роботи учнів на комп’ютерах за умови обмеженої їх кількості у школі. Можна побудувати мозкову атаку таким чином спочатку сформулювати проблеми, пов’язані із зазначеною темою, а потім визначити шляхи вирішення виділених проблем. Результати такого обговорення доцільно подати на дошці у вигляді двох колонок Проблеми та Шляхи їх вирішення. На нашу думку, це можуть бути
• робота учнів за спеціальним графіком у комп’ютерному класі школи
• робота в Інтернет-кафе, комп’ютерному клубі
• на роботі у батьків
• використання мультимедійного візка
• робота в позаурочний час (вихідні дні, практика, канікули
• використання домашніх комп’ютерів;
• бібліотеки, центри відкритого доступу
• сусідні школи
• тощо.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

75
Обов’язково записуйте пропозиції учасників на дошці чи аркуші паперу , можна також звернутися за допомогою до вчителів для точного і швидкого формулювання та запису ідей, що висловлюються вчителями у мозковій атаці. Справа втім, що записані ідеї, не лише концентрують увагу вчителів та допомагають міркувати над шляхами вирішення зазначених проблем. Їх письмове оформлення дозволяє вчителям після обговорення протягом наступних 2–3 хв. записати зазначене у своєму посібнику та, крім того, занотувати свої думки, що виникли у процесі такого обговорення. Якщо видавали домашнє завдання розробити форми оцінювання діяльності учнів по створенню учнівської публікації, то слід дати вчителям 20 хв. для створення цієї форми на комп’ютері, зберегти її у відповідній папці і доповнити в Плані проекту розділи Діяльність учнів та Навчальні цілі міркуваннями щодо роботи учнів з цією формою та розвитку відповідних навичок. Як завжди, навчання вчителів за новим модулем слід розпочати з оголошення теми, основних питань, завдань та очікуваних результатів. Вправа 1: Створення учнівського веб-сайту (40 хв.)
Крок 1.1. Аналіз прикладів учнівських веб-сайтів (15 хв.). На аналіз прикладів веб- сайтів, що зберігаються на програмному компакт-диску, та розробку сценарію учнівського веб-сайту відводиться 40 хв. Запропонуйте вчителям при перегляді прикладів веб-сайтів звернути увагу на такі питання Мета створення веб-сайту; Кількість сторінок на веб-сайті; Вміст першої – домашньої – сторінки Вміст та особливості останньої сторінки Наявність зовнішніх посилань на інші веб-сторінки, електронну пошту тощо Яку роль відіграє веб-сайт у навчальному проекті Чи дозволяє вміст веб-сайту стверджувати, що під час реалізації навчального проекту вчитель намагався вирішувати питання формування в учнів навичок мислення високого рівня Після аналізу розроблених веб-сайтів доцільно обов’язково організувати обговорення особливостей веб-сайтів та тієї методичної ролі, яку вони можуть відігравати у навчальному проекті. Вчителям можна запропонувати порівняти учнівську презентацію та учнівський веб-сайт у прикладах. Це потрібно для того, щоб вчителі не припускалися типової помилки, яка полягає у дублюванні майже всіх матеріалів презентації та веб-сайту.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

76
Для такого порівняння можна запропонувати їм заповнити таблицю.
Питання
Презентація
Веб-сайт
Призначення
Чи відрізняються за змістом подання конкретних матеріалів)
Що конкретно робили діти, їх самостійна дослідницька діяльність
Чи доповнює ця учнівська робота навчальний проект Як
Чи можна обійтися в проекті без цієї учнівської роботи
Вчителям можна запропонувати заповнити таблицю при розгляді веб-сайтів, що зберігаються на програмному компакт-диску. Результати аналізу обговоріть у групі. Можна розбити вчителів на дві або три групи, а обговорення побудувати за такою схемою
• одна група стисло доповідає про свої результати аналізу
• друга група доповнює першу
• третя група виступає опонентами, білими і чорними. Крім того, вчителі мають визначити основне призначення учнівських веб-сайтів: відображення поточної інформації або результатів досліджень, спілкування з аудиторією з інших шкіл країни та усього світу, збір інформації.
Крок 1.2. Шляхи використання веб-сайтів у навчальному проекті (5 хв.). Практика засвідчує, що недоцільно обмежитися лише ознайомленням з текстом посібника, в якому зазначено основні напрями використання учнівських веб-сайтів. Їх обов’язково слід обговорити і, якщо достатньо часу, продемонструвати тренеру приклади веб- сайтів, які мають різні призначення. Основні напрями доцільно записати на дошці.
Крок 1.3: Планування змісту учнівського веб-сайту (15 хв.). При виконанні цього кроку слід звернути увагу на питання технічної підтримки сайту, які можуть суттєво впливати на його зміст та оформлення. Також слід пояснити призначення першої сторінки веб-сайту та певні правила щодо її оформлення можна розповісти учасникам про правило три потри, згідно з яким на першій сторінці має бути не більше трьох відокремлених абзаців і у кожному з них не більш як три простих речення.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
77
Ці абзаци присвячені, як правило, такій інформації
• призначення сторінки
• ким та як вона створена та підтримується
• для кого вона буде цікавою і яку інформацію на ній можна знайти.
Крок 1.4. Розробка сценарію учнівського веб-сайту (15 хв.). При розробці сценарію наполягайте, щоб вчителі планували веб-сайти розміром не більше за чотири сторінки. Практика засвідчує, що такої кількості сторінок вистачає для того, щоб, з одного боку, опанувати початковими знаннями та вміннями необхідним для створення веб-сайтів навчального характеру, з іншого – відобразити результати самостійного дослідження учня (одного чи групи, що виконувалось у навчальному проекті.
Крок 1.5. Обговорення плану та сценарію власного учнівського веб-сайту. Таке доцільно провести в парах. Один партнер пари у ролі учня розповідає протягом 3 хв. про свій майбутній сайт починаючи зі слів На відміну від моєї презентації, й на моєму майбутньому сайті буде розміщено. Другий, також у ролі учня, після уважного вислуховування розповіді, висловлює (2 хв.) свої враження, починаючи з фрази Я обов’язково ще не один раз звернувся б до твого веб-сайту, якщо в ньому було б …». Потім вчителі у парах міняються ролями. Наприкінці роботи слід надати вчителям час для нотування своїх думок та пропозицій колег. Вправа 2: Використання програми Microsoft Publisher для створення веб-сайту (2 год. 20 хв.) Методика ознайомлення вчителів з особливостями використання програми Microsoft
Publisher для створення веб-сайтів може будуватися аналогічно до методики ознайомлення з процесом створення презентації чи публікації спочатку разом з усією групою вчителів за принципом Роби як я доцільно створити пробний, спрощенний за змыстом, навчальний веб-сайт, розкриваючи при цьому особливості та основні правила робота в середовищі цієї програми при побудові веб-сайтів, а потім надати можливість вчителям самостійно створити власний учнівський веб-сайт за розробленим планом і сценарієм. Тренер при цьому повинен допомагати вчителям, які потребують методичної чи технічної допомоги. Цю справу можна також виконати за принципом Робимо після тренера, коли тренер спочатку показує невеликими блоками, як слід робити веб-сторінку, а потім учасники відтворюють його дії на своїх комп’ютерах. При першому поясненні правил створення веб-сайту доцільно зупинитися на таких основних операціях
• вибір макетів для побудови веб-сайту;
• робота із текстовими полями, графічними об’єктами тощо (повторення
• добір зі списку потрібних для сайту сторінок
• додавання та видалення сторінок веб-сайту;
• збереження веб-сайту у звичайному форматі
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

78
• зміна заголовків веб-сторінок;
• ознайомлення із внутрішніми гіперпосиланнями
• перегляд зовнішнього вигляду веб-сайту;
• створення гіперпосилань на іншу сторінку веб-сайту, об’єкт, що знаходиться в Інтернеті гіперпосилання області графічного об’єкта;
• використання засобів перевірки макета веб-сайту;
• збереження веб-сайту у форматі веб-сторінки. Після ознайомлення з основними правилами створення веб-сайту вчителям необхідно надати час для створення свого власного прикладу. Вправа 3: Оцінювання учнівського веб-сайту за спеціальними критеріями та вимогами до складових Портфоліо (10 хв.) Цією вправою передбачається оцінювання вчителями своїх власних учнівських веб- сайтів за зазначеними у посібнику Вимогами до Портфоліо. Можна запропонувати після запису в посібник кожним вчителем коментарів щодо свого учнівського веб- сайту обговорити результати роботи двох-трьох волонтерів з кожної групи один вчитель демонструє розроблений веб-сайт, а два інших, що вибрані ним як опоненти чорний і білий, оцінюють згідно з вимогами його роботу. Вправа 4: Перегляд плану навчального проекту (15 хв.)
Для того щоб виконання даної вправи не було формальним, слід запропонувати на цей разу групі проговорити, що кожний вчитель записує до розділу Діяльність учнів та Навчальні цілі, і разом з усіма обговорити, наскільки правильно (згідно з вимогами про необхідність формування при реалізації проекту в учнів навичок мислення високого рівня) вчитель виділив відповідну до завдань проекту їх самостійну дослідницьку діяльність та визначив навички, які мають отримати учні. Огляд домашнього завдання Розробка Форми і критеріїв оцінювання діяльності учнів по створенню веб-сайту (5 хв.)
Рефлексія (5 хв.)
. Практика засвідчує, що після виконання всіх завдань перших шести модулів у деяких учасників створюється певна психологічна напруженість, оскільки багато робіт вже розпочато (і презентація, і публікація, і веб-сайт, і форми оцінювання кожного учнівського прикладу, але не все закінчено. Вчителі вже зрозуміли, що у кожному модулі розпочинається нова серйозна робота. Їх діяльність постійно змінюється, напруженість зростає, кількість нової інформації збільшується. На нашу думку, саме наприкінці навчання за модулем 6 починається так званий пік навчання, коли вчителі переповнені інформацією різного типу із галузі дидактики, і із методики, і із галузі ІКТ. Саме у цей час тренерам слід знаходити можливість для підтримки вчителів, що у різних випадках може вимагати різних дій кого слід просто заспокоїти, похвалити, нагородити маленьким призом, кому розповісти, як навчалися на курсах ви самі і що відчували поруч з вами ваші колеги тощо.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
79
Слід пояснити, що всі вчителі проходили через такі випробування, що вже починаючи з модуля 7 учасники відчуватимуть перші успіхи та усвідомлення, що вони все роблять як слід. Зрозуміло, що успішне навчання – це найкраща мотивація для його продовження. Успіх приходить тоді, коли вчитель задоволений результатами своєї роботи за тиждень, коли йому є чим похвалитися не лише перед колегами, ай перед своїми учнями та колегами у школі і навіть перед родиною. Слід нагадати вчителям про необхідність відзначити у таблиці виконання складових Портфоліо те, що кожним з них вже зроблено, і вирішити, чи потрібно деякі матеріали доопрацьовувати або переробляти. Враховуючи високий емоційний стан учнів наприкінці навчання за цим модулем, слід побудувати рефлексію за такою формою Я хочу похвалити себе за ….» Спонукайте вчителів до такого оцінювання своєї власної роботи, якщо вони не звикли себе хвалити. У більшості випадків вони намагаються себе покритикувати.


I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

80
Модуль 7: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою текстового редактора
MS Word Структуру проведення цього модуля подано у таблиці.
План проведення навчання за модулем

Тема
Вид діяльності
Час
1. Психологічна вправа
• групова робота
5 хв.
2. Обговорення в парах прикладів учнівських веб-сайтів та Форм оцінювання діяльності учнів по їх створенню
• обговорення у парах
20 хв.
3. Самостійна робота Створення форми оцінювання учнівського веб-сайту (30
хв.)
4. Крок 1: Розробка Форми оцінювання діяльності учнів по створенню учнівського веб-сайту
• самостійна робота за комп’ютером
20 хв.
5. Крок 2: Перегляд власного учнівського веб- сайту и Форми оцінювання діяльності учнів по його створенню
• самостійна робота за комп’ютером
10 хв.
6. Вправа 1: Створення дидактичних матеріалів для учнів (3 год.)
7. Крок 1.1: Аналіз прикладів дидактичних матеріалів для учнів
• робота з компакт- диском
• обговорення у парах
15 хв.
8. Крок 1.2: Використання текстового редактора для створення дидактичних матеріалів для учнів
• міні-лекція тренера індивідуальна робота за комп’ютером
45 хв.
9. Крок 1.3: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою текстового редактора
• самостійна робота за комп’ютером
2 год.
10.
Вправа 2: Перегляд Плану навчального проекту індивідуальна робота з папками Портфоліо
15 хв.
11.
Огляд домашнього завдання: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою табличного процесора Microsoft
• міні-лекція тренера 5 хв.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Рефлексія
• групова робота
5 хв. Привітання та психологічна вправа (5 хв.)
Обговорення в парах: Приклади учнівських веб-сайтів та Форм оцінювання
діяльності учнів по їх створенню (20 хв.). Обговорення створених вчителями учнівських веб-сайтів та форм їх оцінювання можна провести у формі вправи Гостьова книга. Вчителів слід об’єднати в групи потри особи, запропонувати кожному по два невеликих аркуші паперу. Кожен з учасників послідовно демонструє на комп’ютері своїм колегам створений веб-сайт та розроблену вдома форму для його оцінювання. Всі останні члени групи уважно переглядають його демонстрацію та задають уточнюючі питання. Свої зауваження та пропозиції про кожний сайт вчителі записують на аркушах паперу, до так званої гостьової книги кожного сайту. При цьому від вчителів не вимагається підписуватися під своїми думками. Всі вчителі при перегляді та аналізі учнівських веб-сайтів повинні дати відповіді на такі два запитання Що на продемонстрованому сайті вам дуже сподобалось та Що, на вашу думку, можна було б покращити у цьому веб-сайті для підвищення мотивації учнів до навчання. Послідовно учасники переходять до кожного з трьох комп’ютерів членів малої групи і залишають на кожному робочому місці свої аркуші з коментарями. Після цього всі повертаються на свої місця і знайомляться з записами у гостьових книгах. Практика засвідчує, що така форма обговорення веб-сайтів є дуже дієвою і корисною. Потім слід обов’язково надати час для нотування вчителями ідей та пропозицій щодо внесення змін до свого учнівського веб-сайту та форми його оцінювання, які запропоновані у гостьовій книзі.
Самостійна робота, на яку слід надати вчителям близько 30 хв., присвячена створенню на комп’ютерах форми оцінювання веб-сайту та внесенню відповідних змін до власної учнівської роботи. Якщо видавали перед цим модулем домашнє завдання розробити форми оцінювання діяльності учнів по створенню учнівської публікації, то слід надати вчителям 20 хв. для створення цієї форми на комп’ютері, зберегти її у відповідній папці і доповнити в Плані проекту розділи Діяльність учнів та Навчальні цілі своїми пропозиціями та висновками щодо роботи учнів з цією формою та розвитку відповідних навичок. Вправа 1: Створення дидактичних матеріалів для учнів (3 год.) Обговорити з учасниками, які саме розробки відносяться до дидактичних матеріалів і чим вони відрізняються від методичних матеріалів. Пропонується їх продумати та створити за допомогою текстового редактора. Всі завдання, що пропонувалися при створенні учнівських робіт, вимагали від учителів зусиль двох типів змістових і технічних. Текстовий редактор має бути знайомим для більшості учасників тренінгу. Ця вправа дозволяє вчителеві зосередитися на вивченні нового матеріалу, тому доцільно так будувати навчання на тренінгу та підбирати приклади й завдання, щоб вчителі мали змогу ознайомитися з новими для них можливостями текстового редактора. А це для кожної групи вчителів може бути різним.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

82
Крок 1.1. Аналіз прикладів дидактичних матеріалів (15 хв.). Роботу доцільно організувати всіма вчителями разом. Для цього можна за допомогою мультимедійного проектора продемонструвати окремі приклади, звернувши увагу на їх методичне призначення і роль, особливості їх створення за допомогою прикладних програм загального призначення.
Крок 1.2. Використання текстового редактора для створення дидактичних
матеріалів для учнів (45 хв.). Зверніть увагу насамперед на використання шаблонів текстових документів та поясніть їх дидактичне значення у навчальному процесі. Далі слід продемонструвати, як створюється шаблоні чим він відрізняється від звичайного документа. Додатково можна розкрити можливості додатку WordArt та особливості його використання для оздоблення документа. Цікавим для вчителів є створення та використання друкованих підкладок. І всі ці речі можна з успіхом застосовувати у шаблонах, які у разі використання у навчальному процесі повинні бути яскраво оформленими – у цьому випадку учням ними просто приємніше користуватися. Далі можна запропонувати вчителям створити для навчального проекту шаблон із дидактичним вмістом та зберегти його у відповідній папці Портфоліо. Потім вчителям потрібно продемонструвати можливості форм для створення тестів у середовищі текстового редактора. Методика ознайомлення може бути такою спочатку доцільно підготувати та роздрукувати для кожного вчителя форму, яка міститиме тестові завдання (з відкритим питанням на вибір правильних відповідей, якщо їх кілька на вибір потрібної відповіді із списку. Наприклад, можна розглянути такий тест.
1. Вказати, які навички мислення за таксономією Блума відносяться до високого рівня
• оцінювання
• знання
• синтез
• розуміння
• використання
• аналіз.
2. Вказати, який рівень навичок мислення відповідає зазначеним конкретним навичкам
• переказування чи розпізнавання інформації оцінювання
• розуміння або інтерпретація значення інформаційного матеріалу аналіз
• застосування знань за нових умов синтез
• знаходження складових та відношень між ними знання
• поєднання частин до одного цілого використання
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО встановлення значення чи корисності за певними критеріями розуміння.
3. Яка діяльність учнів лежить в основі використання методу проектів (введіть відповідну назву до текстового поля не знаю
Аналогічну форму слід не лише продемонструвати вчителям у роздрукованому вигляді, вони повинні попрацювати з нею на своїх комп’ютерах, для того щоб побачити, як використовувати різні елементи управління форми та й вводити підкази обох рівнів. Крім того, доцільно продемонструвати, як можна використовувати організаційну діаграму при створенні дидактичних матеріалів. Для цього тренерові достатньо заздалегідь підготувати конкретні приклади із діаграмами такого виду. Залежно від аудиторії вчителів, їх початкових комп’ютерних знань та вмінь можна розкритий інші можливості текстового редактора, основні з яких описано в посібнику. Важливими з точки зору створення дидактичних матеріалів, на нашу думку, є шаблони, розроблені за допомогою програм MS PowerPoint, MS Publisher, тому слід обов’язково продемонструвати вчителям, як такі шаблони можна використовувати у навчальному процесі. Після пояснення особливостей використання текстового редактора для створення дидактичних матеріалів слід надати вчителям час на розробку власних матеріалів для навчального проекту.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал