Методичні рекомендації для тренерів-методистівСкачати 314.13 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка5/10
Дата конвертації23.12.2016
Розмір314.13 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
між нашою рослиною
та їхньою їх рослина була
освітлена 24 години на добу.
І ми , і вони поливали
рослину тільки тоді
, коли вона ставала суха.
І ми, і вони мали ґрунт,
що складався з глини,
піску та гумусу.
Рослина заввишки 19 дюймів
росла при освітленні
24 години на добу.
А наша рослина мала
тільки 12 годин світла.
Клас з Вашингтону
виростив найвищу рослин
у, її висота 19 дюймів.
Ми виростили рослину
тільки 12 дюймів висотою.
Результати експерименту
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищеній слайд Заголовок, графічний малюнок, текст
Висновки
• Ми з'ясували, що чим більше рослини мають світла для фотосинтезу, як це зробили учні з
Вашингтону, тим вище вона росте. Ми ще думаємо, що бобові рослини виросли вищі у
Вашингтоні тому, що їх клімат не такий сухий, як нашу Аризоні 2001 Mary Kreul, Richards Elementary й слайд Заголовок, текст із списком ресурсів
Сайти
Richards Elementary School: New Plants
http://www.geocities.com/marykreul/2Kschool/Beans/beans
.html
Discovery School: Clip Art Gallery (animated bean)
http://school.discovery.com/clipart/category/anmt01.html
Kinder Garden
http://aggie-horticulture.tamu.edu/kindergarden/kinder.htm
Створену презентацію слід зберегти на робочому столі, здійснити її перегляд, а потім змінити шаблон слайдів та знову зберегти. Далі доцільно надати вчителям можливість закріпити одержані знання та вміння та створити заплановану власну учнівську презентацію за підготовленим сценарієм. На таку роботу можна відвести вчителям від 1 год. 30 хв. до 1 год. 40 хв. При цьому тренер допомагає окремим вчителям, які потребують як технічної такі методичної допомоги. Нагадайте вчителям, що учнівська презентація неповинна бути великою і нагадувати інформаційний довідник з деякої теми, хоча може із дуже цікавим матеріалом, що інформація на слайдах подається здебільшого у вигляді теза неповних речень, текст із слайду повинен читатися на відстані 6–8 м від екрану. Через деякий час роботу вчителів можна перервати на 15 хв. та у режимі роботи за принципом Роби, як я пояснити правила додавання ефектів анімацій. Вчителі повинні повторити на своїх комп’ютерах продемонстровані тренером на мультимедійному проекторі дії додавання ефектів анімації для власної роботи.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

63
Час, що залишився, доцільно витратити на пояснення вчителям принцип вставляння до презентації гіперпосилань, налагодження ефектів анімації при зміні слайдів, збереження презентації у різних форматах та закріплення одержаних знань при виконанні самостійної роботи. Зверніть увагу вчителів нате, що велика кількість анімаційних ефектів дратує. Анімації використовуються для того, щоб зробити наголос, виділити деякі ключові слова, назви, відділити один абзац від іншого тощо. Колір шрифту і фону мають узгоджуватися, легко читатися та відповідати змісту проекту. На загальному прикладі розробленої презентації доцільно запропонувати кожному вчителю зберегти її втрьох різних форматах – презентації, демонстрації та веб- сторінки, та самостійно знайти різницю між цими форматами. Вчителі після проведення невеличкого самостійного експерименту повинні висловити гіпотези щодо відмінностей між форматами. Тренерові залишається узагальнити результати проведення експерименту та пояснити їх.
HBM Практика свідчить, що тренерові не сліду своїй роботі орієнтуватися на
вчителів, що вже мають знання та вміння по створенню мультимедійних
презентацій, якщо їх менше за половину групи. Отже, не слід пропускати
процес навчання та пояснення роботи у середовищі Microsoft PowerPoint.
Якщо деякі вчителі і мають знання та вміння щодо створення презентацій, їм
ніколи не завадить систематизувати їх та одержати методичний досвід
щодо організації навчання та засвоїти нові прийоми роботи. При цьому
намагайтеся побудувати роботу на цьому кроці так, щоб вчителі, які мають
навички роботи, допомагали тим, що вперше знайомиться з процесом
створення презентацій. Спонукайте їх до цього різними методами.
HBM Зрозуміло, що більшість вчителів за відведений час не встигнуть довести
до кінця свої учнівські презентації, і це природно. В них ще буде час для
завершення своїх робіт. Головне, щоб в презентаціях відображалася
дослідницька діяльність учнів у навчальному проекті, та вони відповідали
принципам створення та використання презентацій.
На вправу 1 за планом тренінгу відводиться 3 год. 10 хв. – не збільшуйте час для неї. Як свідчить практика, вчителі потребують більше часу на сценарну та змістовну роботу з презентацією як на технічне її виконання. Вони ще не один раз протягом тренінгу звертатимуться до її доопрацювання та вдосконалення, це даї змогу глибше засвоїти правила роботи в середовищі Microsoft PowerPoint. Застосування таких методичних прийомів формує у вчителя вміння та навички по створенню презентацій, а саме головне – у результаті вони починають розуміти, чим відрізняється презентація від великого твору, методичних розробок, як вона може доповнювати доповідь учня чи вчителя та які дидактичні та методичні функції вона може виконувати, які навички формуються у дитини при створенні та використанні презентації. Важливо, щоб вчитель у подальшому намагався наполягати, щоб презентацію учень використовував для наочного подання результатів своєї самостійної дослідницької діяльності індивідуальної чи групової.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

64
Вправа 2: Оцінювання учнівської презентації за спеціальними критеріями та вимогами до складових Портфоліо (10 хв.) Це дуже важлива методична вправа для вчителя – навчитися самостійно критично оцінювати свою власну діяльність на основі Вимог до Портфоліо. Доцільно, щоб учителі звернути більше уваги на критерії, які стосуються навчання та розвитку учнів.
Обов’язково перегляньте коментарі вчителів зроблені у посібнику. Після занотування вчителями коментарів при оцінюванні власних презентацій доцільно разом обговорити, яким чином можна після аналізу презентацій аргументовано стверджувати про наявність у навчальному проекті самостійної дослідницької діяльності учнів, спрямованої на формування у них навичок мислення високого рівня, та спробувати конкретно довести позитивні відповіді на такі запитання Презентація демонструє формування в процесі проектної діяльності розвитку в учнів навичок мислення високого рівня (доведіть, використовуючи вміст таблиць, що інтерпретують піраміду Б. Блума)? Учнівська презентація демонструє уміння учнів інтерпретувати, оцінювати, узагальнювати та аналізувати дані, явища, процеси, події тощо У презентації відображається результат впливу використання ІКТ на розвиток та навчання учнів Презентація відображає диференційований підхід у навчанні та врахування персональних особливостей учнів Вправа не вимагає від вчителів більше ніж 10–15 хв. Вона важлива і не слід нею нехтувати. Вправа 3: Перегляд Плану навчального проекту (15 хв.) Слід відзначити, що аналогічна вправа повторюватиметься впродовж кількох модулів. Її мета полягає у заповненні розділів плану навчального проекту Діяльність учнів та Очікувані результати/Навчання та розвиток учнів. Досвід показує, що тренеру не слід формально відноситися до виконання вчителями цієї вправи. Річ утому, що коли вчитель має чітку картину впровадження методу проектів при навчанні, він правильно описує діяльність учнів, яка передує у цьому випадку створенню учнівської презентації (якщо презентація використовується учнями для подання результатів своєї дослідницької діяльності. Це означає, що така робота по визначенню діяльності учнів не є формальною і повинна бути глибоко проаналізована. Тому перед тим, як прописувати цей пункт, необхідно обговорити його з вчителями та роз’яснити його призначення.
HBM При обговоренні звертайте увагу слухачів на такі питання Що робили учні
перед створенням презентації Що досліджували Що аналізували Таке
запитання може бути актуальним при повторному аналізі кожної з
учнівських презентацій, які як приклади зберігаються на програмному
компакт-диску.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

65
Не можна погодитися з тим, що в цьому розділі вчителі планують лише діяльність щодо створення презентації. Це помилка Зрозуміло, що учні повинні щось дослідити перед презентацією роботи. Така постановка задачі вимагає їх пізнавальної діяльності. Знову допомогу може надати піраміда Б. Блума та відповідні до неї таблиці. Нагадайте вчителям про них, а ще краще тримати їх перед очима, щоб вони допомагали проектуванню діяльності учнів на всіх етапах створення навчально-методичних матеріалів проекту. Можна запропонувати вчителям при аналізі прикладів звернути увагу на результати заповнення цього розділу іншими вчителями. Можна під час створення презентації проговорити з учасниками і разом заповнити розділ плану Діяльність учнів. Перевіряйте, як працюють вчителі, надавайте їм поради, цікавтесь, що вони запланували розмістити у цьому розділі. Це дасть можливість вам, з одного боку, знати, як планується навчальний проект та вчасно допомогти вчителеві, підказати, виправити або, навпаки, поставити вчителя в приклад та дати можливість йому поділитися досвідом зі своїми колегами. Після заповнення розділу Діяльність учнів слід запитати учасників Для чого це робили учні Які навички вони отримали внаслідок такої діяльності Відповіді наці запитання учасники мають записати в розділ Плану Навчальні цілі. Для відповіді наці питання вони мають користуватися таблицями з дієсловами щодо розвитку навичок мислення високого рівня. (Наприклад Для чого учні досліджують, порівнюють, планують, створюють презентації, ілюструють, порівнюють Щоб здобути знання та вміння і вдосконалити навички аналізувати, синтезувати, оцінювати, тощо. Також вони можуть використовувати таблицю, яка розроблена при проведенні педради другого модуля. Оскільки учасники виконуватимуть подібну роботу по заповненню цих двох дуже важливих розділів Плану навчального проекту кілька разів, можна записати запитання
«Що роблять учні?» (для розділу Діяльність учнів) і «Для чого вони це роблять?» для розділу Навчальні цілі) на великому аркуші паперу і звертатися до нього щоразу після створення учасниками учнівських робіт, форм їх оцінювання, дидактичних та методичних матеріалів.
HBM Це ваш час, коли із-за куліс можна зробити більше як на сцені. При
цьому ваші підказки неповинні мати командний тон –, це лише поради. І
головне, перед їх використанням слід проводити глибокий аналіз результатів
своєї діяльності. Не пропонуйте у порадах одного варіанту розв’язання
проблеми, вголос проговорюйте кілька – тоді вчитель, вибираючи
зрозуміліший йому варіанти та вносячи при цьому до нього свої деталі та
свої міркування, вважатиме таке рішення своїм.
Пропонована організація тренінгової роботи сприяє не лише забезпеченню створення складових Портфоліо на якісному рівні, ай формує у вчителя звичку слухати та аналізувати, обґрунтовано вибирати, приймати аргументовані рішення, прислуховуватися до думки колег, радитися, шукати нові підходи, тобто професійно розвиватися.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

66
Огляд домашнього завдання Розробка Форми і критеріїв оцінювання діяльності учнів по створенню мультимедійної презентації (5 хв.) При огляді домашнього завдання ретельно поясніть, як вчителі повинні проаналізувати запропоновані форми оцінювання учнівських презентацій, що підготовлені іншими вчителями. Запропонуйте після аналізу форм об’єднати їх у групи за деякими критеріями, причому критерії вчитель повинен виділити сам. Застосування таких форм оцінювання не є традиційним для нашої школи, тому слід спочатку знайти методичні особливості щодо їх використання у навчальному процесі. Часто на тренінгу вчителі при створенні власних форм оцінювання використовують або беруть за основу ті, що пропонуються їм для аналізу та створювались іншими вчителями. Тому деякі методисті не рекомендують демонструвати вчителям приклади форм оцінювання. На нашу думку, здебільшого початківці у різних сферах, а не лише вчителі, починають впровадження чогось нового за алгоритмами, що розроблені іншими, а згодом розробляють свої. Саме такий погляд дозволяє нам стверджувати, що завжди слід знайомити вчителів зі існуючими цікавими та оригінальними здобутками та передовим досвідом в освіті. Практика показує, що вчитель завжди може самостійно вирішити, що брати за основу будь-якої своєї роботи і коли створювати своє.
HBM При створенні форм оцінювання учнівської презентації основну увагу
приділіть не формі та шкалі, що вибрана для оцінювання, а критеріям, на які
звертають увагу учні – головним чином не на зовнішні риси презентації, а на її
зміст, грамотність, подання результатів самостійного дослідження учнів
тощо. Доцільно роздрукувати всі запропоновані на компакт-диску форми
оцінювання презентації і роздати їх учасникам для виконання домашньої
роботи.
Обов’язково проведіть рефлексію (Див. Додаток 8 ).
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
67
Модуль 5: Створення учнівської публікації Структуру проведення цього модуля подано у таблиці.
План проведення навчання за модулем

Тема
Вид діяльності
Час
1. Психологічна вправа
• групова робота
5 хв.
2. Обговорення в парах прикладів учнівських презентацій та Форм оцінювання діяльності учнів по їх створенню
• обговорення у парах
20 хв.
3.
Самостійна робота Створення Форми оцінювання і перегляд власної
учнівської мультимедійної презентації (20 хв.)
4.
Крок 1: Створення Форми оцінювання діяльності учнів по створенню учнівської презентації
• самостійна робота за комп’ютером
10 хв.
5.
Крок 2: Перегляд власної учнівської мультимедійної презентації
• самостійна робота за комп’ютером
10 хв.
6.
Вправа 1: Створення учнівської публікації (2 год. 50 хв.)
7.
Крок 1.1: Аналіз прикладів учнівських публікацій
• робота з компакт- диском
• обговорення у парах
15 хв.
8.
Крок 1.2: Шляхи використання публікацій у навчальному проекті
• мозкова атака
• обговорення у парах
5 хв.
9.
Крок 1.3: Планування змісту учнівської публікації власного навчального проекту
• робота з компакт- диском
• робота з посібником
15 хв.
10.
Крок 1.4: Розробка сценарію учнівської публікації власного навчального проекту
• робота з компакт- диском
• робота з посібником
• обговорення у парах
15 хв.
11.
Крок 1.5: Створення публікації за допомогою програми MS Publisher пояснення правил роботи)
• міні-лекція тренера індивідуальна робота за
30 хв.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

68
комп’ютером
12.
Крок 1.6: Створення учнівської публікації за допомогою програми MS Publisher індивідуальна робота за комп’ютером
1 год.
30 хв.
13.
Вправа 2: Оцінювання учнівської публікації за спеціальними критеріями та вимогами до складових Портфоліо індивідуальна робота
• робота у парах
10 хв.
14.
Вправа 3: Перегляд Плану навчального проекту індивідуальна робота з папками Портфоліо
15 хв.
15.
Огляд домашнього завдання: Розробка Форми і критеріїв оцінювання діяльності учнів по створенню публікацій
• міні-лекція тренера 5 хв.
16. Рефлексія
• групова робота
5 хв. Цей модуль можна почати з психологічної вправи . Вона повинна допомогти вчителеві вдало виконувати роль учня. Робота в парах Приклади учнівських презентацій та Форм оцінювання діяльності учнів по їх створенню (20 хв.) Спочатку запитайте у вчителів, яка кількість форм оцінювання пропонувалась їм для аналізу в домашній роботі, а далі – на яку кількість груп можна розбити їх таза якими ознаками. Обговоріть ознаки. Вони можуть бути такими
• за віком учнів
• за формою представлення
• затим, що оцінюється – групова чи індивідуальна робота
• затим, хто оцінює (вчитель, учні, самооцінювання, комбінована оцінка
• за шкалою оцінювання (піктограми, фіксовані бали, шкала балів
• оцінюється зміст чи тільки оформлення
• чи оцінюється участь учня в роботі групи
• чи це форми для певного конкретного проекту, чи загальні форми для будь-якого проекту
• чи передбачено диференційоване оцінювання
• що прописано – критерії, чи тільки бали

інши ознаки.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
69
Обговоріть ці ознаки. Можна відзначити найактивніших вчителів маленькими призами. Далі об’єднайте вчителів у пари так, щоб пари не повторювались і вчителі працювали з новими партнерами. Протягом 15 хв. запропонуйте продемонструвати один одному створену учнівську презентацію та розповісти про виділені ними критерії для її оцінювання. Це можна зробити так вчителі обмінюються формами оцінювання та намагаються за створеними автором критеріями оцінити його ж учнівську презентацію. Спочатку один партнер пари на своєму комп’ютері демонструє протягом 3 хвилин колезі свою учнівську презентацію, починаючи її в ролі учня зі слів А ти знаєш, яке цікаве дослідженнями проводимо на уроках. Ми виконували. Після такої роботи зроблено презентацію При цьому другий партнер парив ролі товариша учня з іншої школи, уважно слухає та відповідає А цікавіше було, якщо б ….!» Потім вони обмінюються ролями та переходять до іншого комп’ютера, на якому зберігається приклад учнівської презентації другого партнера. Важливими при обговоренні презентацій у парах є такі питання Що робили учні у проекті Які слайди підтверджують висновок про реальне самостійне дослідження учнів у проекті Як відображається в презентації намагання вчителя сформувати в учнів навички мислення високого рівня Робота в парах закінчується спільним обговоренням. Надайте вчителям кілька хвилин для нотування думок та пропозицій, що виникли в процесі обговорення.
HBM Часто вчителі помилково вважають, що створені презентації і є
діяльність учнів у проекті. Ні Презентація – це форма подачі висновків учнів,
які вони зробили, працюючи над своїм дослідженням. Що вони досліджували
Що порівнювали Що оцінювали Мається на увазі розумова діяльність. Це
має бути відображено і в плані навчального проекту.
Самостійна робота Створення Форми оцінювання і перегляд власної учнівської мультимедійної презентації (20 хв.) Наступних 20 хв. повинні бути надані вчителям для самостійної роботи, присвяченої створенню у середовищі текстового редактора розроблених вдома Форм оцінювання діяльності учнів по створенню презентацій. Спочатку слід переглянути існуючі приклади форм оцінювання, що пропонувалися вчителям для аналізу, та разом обговорити, які об’єкти використовувалися для створення кожної з них і які особливі елементи форматування та оформлення має кожна. У процесі такої бесіди ви зможете з’ясувати, що слід пояснити вчителям властивості текстового редактора, які є важливими для створення ними власних Форм оцінювання.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

70
Якщо більшість вчителів немає навичок роботи з таблицями у середовищі текстового редактора, то доцільно продемонструвати їм алгоритм створення та форматування таблиць за допомогою виконання однакового для всіх завдання, тобто слід роздрукувати одну з форм оцінювання та запропонувати саме її створити під керівництвом тренера. При цьому сам текст, який використовуватиметься в формі у вигляді таблиці, може зберігатися в окремому файлі. Вчителям це дасть можливість не витрачати зайвого часу на введення тексту з клавіатури, а за допомогою буферу обміну перенести текст до відповідних частин побудованої таблиці. Коли форма оцінювання буде готова, запропонуйте вчителям оцінити власну учнівську презентацію за допомогою створеної ними форми. Доцільно, щоб вчителі у цій вправі обов’язково прописали відповідні коментарі, які стосуються питання відповідності діяльності учнів, передбаченої у проекті, навчальним цілям, відображеним у презентації. Можна одразу після створення учасниками форми оцінювання відкрити Плани навчального проекту і доповнити розділ Діяльність учнів, запитавши що саме робили учні з цими формами оцінювання, на якому етапі проекту. Після цього слід записати до розділу Навчальні цілі, для чого учні працювали з формами оцінювання. Вправа 1: Створення учнівської публікації (2 год. 50 хв.) Перед початком виконання вчителями цієї вправи слід оголосити тему, основні питання та завдання модуля, проговорити очікувані результати. З вчителями слід пригадати, які кроки передбачалися в їх діяльності при створенні учнівської презентації. Вони повинні їх проговорити та тим самим вказати майбутні кроки по створенню учнівської публікації.
Крок 1.1: Аналіз прикладів учнівських публікацій (15 хв.). Спочатку вчителям слід продемонструвати не електронні варіанти прикладів учнівських публікацій, а друковані, запропонувати проаналізувати їх та відповісти на запитання, що подані у посібнику. Причому важливо окремо звернути увагу вчителів на відмінності між інформаційним бюлетенем та буклетом, оскільки їм надається можливість вибору типу публікації, що буде створена. Вчителям необхідно зрозуміти призначення публікації та її місце у навчальному проекті Для чого учні повинні її створювати Чи можна обійтися без неї у навчальному проекті Що такою публікацією намагалися продемонструвати учні Як можна дійти висновку, що в учнів при реалізації проекту формувалися навички мислення високого рівня Чому щез різних навчальних предметів навчилися учні при підготовці змістового матеріалу до публікації крім вмінню працювати у програмі для створення публікацій Зверніть увагу вчителів на помилки, що припускаються найчастіше при створенні учнівських публікацій у статтях публікації відсутні їх автори та посилання на використані інформаційні джерела. Зрозуміло, якщо вчителі самі не дотримуються правил цитування та оформлення власних думок, то учні також цього не робитимуть. Нагадайте вчителям про необхідність правильно і коректно цитувати інформаційні джерела, утому числі Інтернет-джерела. У публікаціях це слід робити після кожної статті, а не наприкінці роботи, як це можна робити у презентаціях. При цьому потрібно
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
71
вказувати і джерело, і ім.’я того, хто саме знайшов та підготував інформацію для публікації.
Крок 1.2: Шляхи використання публікацій у навчальному проекті (5 хв.). За допомогою мозкової атаки слід обговорити можливі напрями використання публікацій у навчальному проекті та перелічити основні вміння та навички, які розвиваються в учнів при створенні публікацій, крім тих, що відносяться до інформаційної культури. Важливо, щоб при обговоренні були визначені такі особливості розвитку учнів під час створення публікацій
• використання при описуванні процесу, явища чи об’єкту своїх думок та повних речень, розрахованих на читання однією людиною,
• комбінування тексту і зображень, можливо, схем, графіків і діаграм,
• добір стилю тощо. Дуже важливим є питання місця та ролі публікації у реалізації навчального проекту. Вчителі повинні зрозуміти мету створення учнем чи групою учнів публікації.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал