Методичні рекомендації для тренерів-методистівСкачати 314.13 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/10
Дата конвертації23.12.2016
Розмір314.13 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тематичне питання – це широке питання, на яке теж немає конкретної відповіді, воно може охоплювати окрему тему або розділ програми.
Змістові питання – це базові, репродуктивні питання, відповіді на які є конкретними, і їх достатньо легко знайти у шкільному підручнику. Відповіді наці питання показують знання учнів. Вони відносяться до конкретного уроку. Оскільки поняття про Змістові питання не ввійшли до посібника та до презентації про Ключове і Тематичні питання, слід розповісти вчителям про Змістові питання, і звернути увагу нате, чим вони відрізняються від Ключових та Тематичних. А саме, вказати нате, що вони є питаннями типу Що, Де, Коли Як називається, мають конкретні точні відповіді, та є основними, базовими для формування знань з цієї теми.
Крок 1.2. Аналіз прикладів Ключового та Тематичних питань проекту (20 хв.) У цій вправі вчителі переглядають Ключові і Тематичні питання, що зберігаються на компакт-диску (Модуль 2, Вправа 1, Приклади Ключових та Тематичних питань. Вчителі повинні виділити основні ознаки Ключового, Тематичного та Змістового питань та оформити їх у вигляді таблиці. Результатом обговорення ознак Ключового, Тематичних та Змістових питань може стати табл. 2.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

39
Таблиця 2. Порівняння Ключових, Тематичних та Змістових питань
Основні питання
Основні ознаки
Ключові питання = Глобальні питання = Великі ідеї
Широкоосяжні, найбільш абстрактні, які не мають остаточної конкретної відповіді Слугують для охоплення концептуальної структури групи навчальних тем, навчального предмета, кількох предметів Забезпечують основну мету навчання вони дозволяють сконцентрувати роботу з учнями на значному, глобальному контексті при навчанні Спонукають учнів до реальної роботи, до роздумів, пошуку відповідей на них Тематичні питання = Великі питання Не мають конкретної відповіді, але пов'язані з конкретною навчальною темою Підтримують та продовжують вивчення Ключового питання, але більш конкретно Змістові питання = Базові питання Напрями пов’язані зі змістом теми, що вивчається, з освітніми державними стандартами та навчальними програмами Мають спеціальні правильні, конкретні відповіді, які можна знайти у шкільному підручнику

Крок 1.2. Аналіз прикладів Ключового та Тематичних питань проекту (20 хв.). Наступний крок доцільно організувати за допомогою роботи вчителів у парах їм можна запропонувати на швидкість виділити (за номером) із запропонованого на компакт-диску списку (Модуль 2, Вправа 1, Список запитань) ті питання, що не відносяться ні до Ключового, ні до Тематичних питань проекту. Переможців можна нагородити. Пари організуються знову випадковим чином дуже важливо, щоб вчителі кожного разу при організації роботи в парах працювали з різними партнерами. Кожна пара повинна дійти між собою згоди, знайти спільне рішення. Результати роботи вчителів в парах слід обов’язково обговорити в групі. Спірні питання, які можуть виникнути у вчителів, також доцільно обговорити разом.
Крок 1.3. Визначення Ключового та Тематичних питань до майбутнього
навчального проекту (20 хв.). На останньому кроці вчителям пропонується сформулювати один із варіантів Основних питань до свого навчального проекту. При цьому тренеру слід зауважити, що це неостаточне формулювання Основних питань навчального проекту. Вчителі матимуть змогу ще не один раз змінити їх. Як засвідчує практика, більшість вчителів зможуть знайти найкраще формулювання лишена модулі 8, тобто, коли дуже глибоко зануряться у свій навчальний проект та розроблять приклади учнівських робіт.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

40
Інколи доцільно пропонувати спочатку формулювати Змістові питання, оскільки вони пов’язані з програмним матеріалом, потім Тематичні, і в останню чергу Ключові. На цьому етапі не слід допомагати вчителям та підказувати найбільш вдале формулювання Основних питань. Слід надати можливість вчителям самостійно поміркувати над ними. Важливо, щоб вони глибоко зрозуміли їх сутність, чого можна досягти лише при достатній практиці.
HBM Можна працювати над формулюванням питань як знизу догори, такі
навпаки згори донизу. Обидва підходи вірні. Це залежить від
індивідуальних особливостей вчителя. Як кому зручніше.
HBM Якщо Ви, як тренер бачите, що тема, обрана учасником тренінгу невдала і
не приведе до дослідницько-пошукової діяльності та розвитку учнів, треба
підвести його до думки, як її краще змінити чи перефразувати. Невірно буде,
якщо Видасте можливість вчителю 6 днів працювати над темою, яка
свідомо не підходе до навчального проекту.
Вправа 2: Розробка Плану навчального проекту (1 год. 50 хв.) Вправа складається з чотирьох кроків. Спочатку сформулюйте завдання для вчителів, поясніть, у чому полягатиме вправа і яких результатів слід очікувати. При виконанні цієї вправи доцільно послідовно пропонувати вчителям виконувати всі прописані у посібнику завдання.
Крок 2.1. Ознайомлення з Шаблоном плану навчального проекту (10 хв.). Слід разом із вчителями проаналізувати структуру та зміст шаблону Плану навчального проекту.
Крок 2.3. Створення Плану навчального проекту на комп’ютері (20 хв.). При створенні Плану навчального проекту на комп’ютері зверніть увагу на такі особливості
1.
Обов’язково поясніть процес налагодження панелей інструментів і меню для кожного додатку програм Microsoft Office. Це важливо для майбутнього навчання учнів роботі з середовищем текстового редактора та інших програм. Деякі вчителі не вважають за потрібне виконувати таке налагодження, припускаючись методичної помилки. Починайте роботу в середовищах програм
Microsoft Office саме з налагодження. Це повинно стати звичкою для вчителя, оскільки однакове налагодження панелей інструментів та меню полегшують роботу вчителя при поясненні учням алгоритмів виконання конкретних завдань.
2. Нагадайте вчителям про необхідність видалення слова Шаблон із заголовка плану.
Крок 2.4. Аналіз планів навчальних проектів з точки зору критеріїв оцінювання
Портфоліо проектів (20 хв.). Дуже важливим є останній крок, присвячений аналізу планів навчальних проектів щодо розв’язування завдань навчання та розвитку учнів, які відображено у Вимогах до Портфоліо. Нагадайте вчителям, що саме розділ плану Діяльність учнів повинен відображати те, як вчитель збирається формувати в учнів навички мислення високого рівня.
HBM Доцільно, щоб вчителі при аналізі планів відповідали на питання Що
роблять у навчальному проекті учні. При цьому важливо наголосити, що
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

41
діяльність учнів – це не створення презентації, публікації, веб-сайту, оскільки
така діяльність передбачена всіма проектами. Важливо, щоб відображалися
дослідницькі дії, які виконуватимуться учнями і які розвиватимуть їх.
Нагадайте, щоб вчителі звернулися до піраміди Блума та відповідних орієнтирів з дієсловами, що вказують нате, навички якого рівня формуються вчителем. Якщо вчителі правильно зрозуміють, які що слід записати у цьому розділі, то ними відповідно будуть правильно створені приклади учнівських робіт. Можна порадити вчителям по групах розглянути вміст розділів Діяльність учнів та Навчальні цілі/Очікувані результати кількох планів, що зберігаються на компакт- диску, та проаналізувати всією групою, акцентуючи увагу на необхідності розвитку дітей при реалізації навчального проекту. Допомогу може надати табл. 3 (її можна продовжити)


I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

42
Таблиця 3
Тема, назва
проекту
Клас
Ключове
питання
Тематичні
питання
Діяльність учнів
Навчальні цілі/Очікувані
результати
Дроби стають зрозумілими, математика
3–5 Як математика пов’язана з нашим життям Що таке дроби Як знання дробів може допомогти тобі вжитті Впродовж першого тижня учні матимуть змогу зустрітися ( на уроках і в позашкільній діяльності, організованій вчителем) з різними життєвим проблемами, пов’язаними з дробами. Вони будуть працювати з тортом, який треба поділити на частинки, аналізувати, де зустрічаються дробив житті, створювати свої власні моделі для розуміння дробів. Після кожної такої діяльності учні будуть робити цифрові фотографії частинок (дробів) з реального життя в лабораторії комп’ютерного класу. В кінці тижня ці цифрові фотографії будуть збиратися в спеціальну папку, доступну на локальному сервері для використання учнями у їх презентаціях PowerPoint. Після роботи (тренування) в PowerPoint у малих групах, кожен учень створюватиме свою власну презентацію, яка буде вирішувати проблему реального життя з дробами. Діяльність учнів, пов’язана з публікаціями Впродовж другого тижня в класі буде проводитись серія навчальних ігор та вправ, які надаватимуть учням досвіду роботі з дробами, їх записом і рівняннями. До кінця Учні будуть вирішувати проблеми реального життя за допомогою дробів та відповідаючи на питання Як дроби допоможуть тобі ужитті. Вони демонструватимуть свої завдання про дроби всьому класу, створюючи власні комп’ютерні мультимедійні презентації. Учні писатимуть короткі звіти про роботу , яку проводять в класі. Потім вони будуть опрацьовувати свою роботу в малих групах і разом створюватимуть групові інформаційні листки, форматуючи текст, додаючи цифрові фотографії, графіки, звуки та списки використаних інформаційних джерел. Учні будуть працювати в малих групах поп ять школярів в кожній, створюючи цікаві задачі-загадки на основі одного з прикладів, які ми розв’яжемо в класі. Після цього їх задачі-загадки будуть вміщені на веб- сторінці (розробленій разом з вчителем, яку зможуть в Інтернеті подивитись батьки, учні інших класів, Інтернет-партнери з інших
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
43
дробами, їх записом і рівняннями. До кінця тижня учні самі обирають ту задачку, про яку вони писатимуть звіт та робитимуть групою малу публікацію. міст, які будуть їх розв’язувати і надсилати свої відповіді.
Ставкоманія: Учні досліджують життєздатність водоймища Природничі науки, математика, мова
6–8 Чому вода така важлива Чиє здоровими водоймища світу Що робить водоймище здоровим
Уроки з природничих наук
РЕАЛЬНЕ ВОДОЙМИЩЕ Учні проводитимуть різноманітні тести води вимірювання температури, рН, зв’язаного кисню, нітратів, замуленість, наявність живих організмів, рослин (мікро- та макроорганізмів. Опис таких лабораторних робіт можна знайти у будь-якому посібнику з тестування води. У цьому проекті ми використовуємо Тест Water Quality Tests
Manual, розроблений Massachusetts Water
Resources Authority (MWRA). Ідеальне (штучне)ВОДОЙМИЩЕ: Після конструювання штучного водоймища учні проводитимуть деякі тести, такі ж які для РЕАЛЬНОГО водоймища. Конструювання
1. Індивідуально чи в малих групах розроблятиметься і створюватиметься в масштабі модель штучного водоймища.
2. Буде відібраний кращий проекті Учні проводять декілька тестів на природному водоймищі та на створеному ними штучному водоймищі для того, щоб Оцінити фізичний, хімічний та біологічний стан води Порівняти дані з двох об’єктів та зробити висновки на основі цього порівняння Визначити мікро та макроорганізми у воді обох водоймищ Оцінити (за допомогою певних критеріїв, чи можна використовувати цю воду з природного водоймища для життя водних організмів, плавання, катання на човнах, рибалки, сільського господарства. Очікувані результати включають Вміння використовувати наукові
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

44
розпочнеться його будівництво. Уході створення ставка вноситимуться відповідні корективи. Ми будемо використовувати як основу дитячий басейн, проте будь- який магазин чи центр підтримки садівництва та малих садових форм має відповідні штучні водоймища та інструкції їх встановлення.
3. Тестування води обох водоймищ проводитиметься раз натри тижні. Місяці для тестування осінь – вересень, жовтень, листопад, весна – кінець березня, квітень, травень. Дослідження тваринного та рослинного царства учні робитимуть дослідження з ідентифікації організмів в обох водоймах впродовж навчального року (найпростіші одноклітинні, гриби, рослини.
Уроки з математики: Електронні таблиці та графіки учні навчатимуться основам роботи в Excel. Розробка штучного водоймища учні працюватимуть з масштабними малюнками. Графіки та діаграми вивчати використання діаграм для пояснення і представлення результатів. Які типи графіків та діаграм методи дослідження для вирішення проблем. Вміння використовувати такі інструменти як мікроскопи та препарати. Демонструвати можливості використання математики для оцінки достовірності одержаних результатів. Використовувати електронні таблиці для організації та аналізу даних та створення графіків та діаграм, які наочно демонструють співвідношення між даними. Готувати масштабовані малюнки. Визначати периметр, площу та об’єм, використовуючи метричну систему. Досліджувати приклади та співвідношення між даними, представляти ці дані в різних форматах. Робити висновки, які підтримуються математичними і науковими підтвердженнями.

© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
45
краще використовувати для представлення результатів. Вимірювання Периметр, площа і об’єм викладатимуться за навчальним планом. Тригонометрія
Математика
9–12 Які переваги та обмеження математичного опису реальних життєвих ситуацій?
Чи можна математично описати коливні процеси
1. Визначити разом з учнями Ключове питання чи всі коливні процеси можна описати за допомогою математики
2. Застосовуючи мозкову атаку назвати приклади коливних процесів і обговорити
- Як учні думають, чи всі ці процеси можна описати математично, чині- Яка інформація потрібна для того, щоб коливний (циклічний) процес описати математично.
3. Зробити дослідження веб-сайтів про коливний рух.
4. Вивчити основні характеристики функцій синуса та косинуса, включаючи параметри
- Амплітуда
- Період
- Частота
- Горизонтальний зсув
- Вертикальний зсув
5. Виконати лабораторну роботу по вивченню коливання пружини (коливання Визначити які типи коливань можуть бути описані математично (наприклад, коливання маятника висота відбивача світла, закріпленого на спицях велосипедного колеса під час його руху в певний момент часу (t) координата тіла в будь який момент часу об’єм легенів людини в будь-який момент часу) ; прибуток у бізнесів будь-який час (t) впродовж року висота води на пірсі під час приливу вчас, і т. ін. Визначати математично рух тіла під дією сили пружності рух пружини. Вивчити основні закони зміни синусоідальної/косинусоідальн ої функції. Вивчити, що таке параметри, і як їх можна визначити, підрахувати.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

46
тіла під дією сили пружності) Учні використовують комп’ютерні технології для збору даних
- Прилад CBL’s
- Прилад Ti-graph Link
- Комп’ютер
- Електронні таблиці MS Excel;
MS Publisher; MS PowerPoint Учні застосовують цифровий фотоапарат для зйомок коливних рухів та всього ходу виконання проекту. Учні визначають функцію, яка є моделлю отриманих даних реального коливного процесу. Кожна група планує і описує приклад з реального життя, щоб використати одержані знання. Дослідити приклади коливних рухів в Інтернеті. Застосувати отримані знання до двох ситуацій з реального життя. Лабораторна робота з вивчення коливання тіл під дією сили пружності Провести експеримент та зібрати дані. Знайти затухання функції, моделюючи коливний процес. Викласти реальне запитання, відповідь на яке можна дати за допомогою функцій. Підготувати веб-сторінку чи брошуру/інформаційний бюлетень. Дослідити інші реальні ситуації, що можна описати функціями синуса (sin) чи косинуса (cos). Підготувати презентацію
PowerPoint про ситуацію з реального життя.

© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
47
Вправа 3: Ознайомлення із Законом про авторське право (40 хв.) Вправою передбачається два кроки виконання вчителями тесту, який має не контролюючий, а навчальний характер, оскільки кожне тестове завдання містить відповідь та пояснення до неї.
Крок 3.1. Перевірка вашого знання Закону про авторське право (10 хв.). Запропонуйте вчителям протягом 10 хв. дати відповіді на запитання тесту. З’ясуйте, чи сподобався їм такий прийом ознайомлення з новим матеріалом Які позитивні риси він має Які негативні риси він має Обговоріть протягом 2 хв. питання застосування у навчальному процесі тестування. Потім запитайте, що нового вони дізналися при ознайомленні з тестом.
Крок 3.2. Перегляд презентації тренера (30 хв.). Далі ознайомте вчителів з презентацією про дотримання закону про авторське право, а потім обговоріть питання, що виникають у вчителів. Огляд домашнього завдання Перегляд Ключового і тематичних та Змістових питань навчального проекту (5 хв.) Наприкінці навчання за модулем обов’язково проведіть рефлексію та огляд домашнього завдання вчителі повинні переглянути Основні питання до свого навчального проекту, його тему. Пропонується підібрати додаткові інформаційні матеріали для створення матеріалів Портфоліо.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

48
Модуль 3: Пошук ресурсів для Портфоліо проекту Структуру проведення цього модуля подано у таблиці
План проведення навчання за модулем

Тема
Вид діяльності
Час
1. Психологічна вправа
• групова робота
5 хв.
2. Обговорення власного Навчального проекту
• робота в парах
20 хв.
3. Вправа 1: Створення Списку інформаційних джерел (15 хв.)
4. Крок 1.1: Правила бібліографічного опису при цитуванні друкованих джерел. Правила опису електронних джерел
• робота з посібником
5 хв.
5. Крок 1.2: Ознайомлення з правилами опису електронних публікацій
• робота з посібником
5 хв.
6. Крок 1.3: Створення за допомогою шаблону Списку використаних веб-сайтів для
Проекту
• робота на комп’ютері
5 хв.
7. Вправа 2: Використання тематичних пошукових каталогів та пошукових
машин (45 хв.)
8. Крок 2.1: Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими машинами
• міні-лекція тренера 15 хв.
9. Крок 2.2: Пошук інформації у тематичних каталогах та пошукових машинах за допомогою ключових слів
• робота на комп’ютері
• робота в Інтернеті
15 хв.
10.
Крок 2.3: Удосконалення процедури пошуку
Крок 2.4: Розширений пошук інформації нарізних пошукових машинах
• міні-лекція тренера індивідуальна робота в Інтернеті
• робота з папками Портфоліо
10 хв.
11. Збереження на диск потрібних ресурсів з Інтернету
• міні-лекція тренера 5 хв.
12.
Вправа 3: Пошук інформаційних ресурсів у Інтернеті (1 год. 20 хв.)
13.
Крок 3.1: Пошук інформаційних ресурсів для Портфоліо навчального проекту
• робота з компакт- диском
1 год.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
49

індивідуальна робота в Інтернеті
14. Ознайомлення з веб-сайтами освітніх програми Intel в Україні, Росії, у світі www.iteach.com.ua;www.iteach.ru; www.intel.ru/education ; www.intel.com/education Обговорення проблему форумі індивідуальна робота в Інтернеті
10 хв.
15.
Вправа 4: Використання електронної пошти (40 хв.)
16.
Крок 4.1: Реєстрація на поштовому сервері індивідуальна робота в Інтернеті
25 хв.
17.
Крок 4.2: Шляхи використання електронної пошти в навчальному Проекті
• обговорення в групі
15 хв.
18.
Самостійна робота Оцінювання ресурсів Інтернету (35 хв.)
19.
Крок 1: Аналіз та оцінювання веб-сайтів
• робота з компакт диском
• робота в парах
25 хв.
20.
Крок 2: Робота в парах
• робота в парах
10 хв.
21.
Огляд домашнього завдання: Пошук ресурсів для Портфоліо проекту
• міні-лекція тренера
5 хв.
22. Рефлексія
• групова робота
5 хв. Почніть з психологічної вправи з вчителями , але витратьте на неї не більше 5 хв. Такі вправи для розминки мають відповідати змістові наступного модуля, приклади таких вправ ви можете знайти у Додатку 5. Робота в парах . Обговорення власного навчального Проекту (20 хв.) Обговорення домашнього завдання та власного навчального проекту пропонується провести в парах. Зробіть за допомогою карток так, щоб вчителі на червоному модулі працювали з іншими партнерами. Потрібно, щоб пропозиції щодо вдосконалення теми та Основних питань проекту вчителі почули від своїх колега невід тренера. Тренер не повинен “нав’язувати” свою думку. На такому тренінгу всі повинні бути рівними –, всі вчаться і кожний допомагає один одному.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

50
Обговорення можна провести за таким сценарієм Один вчитель з пари розповідає (3 хв.) своєму партеру про (питання доцільно записати заздалегідь на дошці або на папері
• назву проекту
• тему навчального проекту Ключове, Тематичні та Змістові питання
• у чому полягає дослідницька діяльність учнів у проекті. Другий, уважно слухаючи, дає відповіді на запитання (2 хв.): Чи хочеться мені як учневі, брати участь у такому проекті Що зацікавило в проекті ? Чи міг би я як допитливий учень задати такі Ключове та Тематичні питання Як можна вдосконалити навчальний проект Потім вчителі, що працюють в парах, міняються ролями. За одну хвилину до кінця роботи кожного в парі нагадайте, скільки їм лишилося працювати. Тренерам доцільно протягом цієї вправи послідовно підходити до парта спрямовувати обговорення в русло запропонованого сценарію. Починати слід не з активних пара із скептиків, які за деяких умовне проводять процес обговорення – їм потрібна допомога. Роль тренера – допомогти вчителям у парі почати бесіду, витримавши паузу і чекаючи, доки учасник почне говорити, а наприкінці можна переглянути, які пропозиції та думки кожен з них записав до свого посібника. Роль тренера здебільшого є організаційною, а не змістовою – пам’ятайте про це. При роботів парах вчителі також активно навчаються та удосконалюють свою професійну майстерність коли розповідають вголос про свій навчальний проект, коли слухають ідеї колег і в ролі учнів дають коментарі та пропозиції. Крім того, вчителі навчаються організовувати парну учнівську роботу, і, як свідчить досвід, потім у навчальному процесі починають все частіше застосовувати групову та парну форми роботи учнів на уроках. Не слід відмовлятися від цього виду діяльності. На думку самих вчителів, робота в парах є дуже корисною для них. Після цієї вправи більшість з вчителів вирішує внести зміни до своїх навчальних проектів. Надайте можливість їм занотувати думки, що виникли в процесі обговорення. Вправа 1: Створення Списку інформаційних джерел (15 хв.) Оголосіть тему. Основні питання і завдання поточного модуля навчання.
Крок 1.1. Правила бібліографічного опису при цитуванні друкованих джерел.
Правила опису електронних джерел (15 хв.). Зверніть увагу вчителів спочатку нате, що на компакт-диску зберігаються приклади бібліографічного опису друкованих
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал