Методичні рекомендації для тренерів-методистівСкачати 314.13 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/10
Дата конвертації23.12.2016
Розмір314.13 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Відсутність проектора в комп’ютерному класі, де Випроводите тренінг,
не має бути на перешкоді. За відсутності проектора можливо
використовувати комп’ютер тренера, на якому тренер показує, які що
треба робити, поки слухачі стоять позаду нього і спостерігають.


Так само вони переходять від одного комп’ютера до іншого, знайомлячись із
працями своїх колег і оцінюючи та обговорюючи ці праці. Можливе також
використання екрану телевізора для демонстрації прикладів частин
Портфоліо.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

11
Учасники тренінгу
Тренінг для вчителів
Вважливо, щоб учасники тренінгу були не одного фаху. Це надасть їм можливості більш вдало інтегрувати предмети, обговорювати проблеми з різних боків, шукати нові ідеї та рішення.
Якщо у групі є вчителі з різним рівнем підготовки, шукайте індивідуальний підхід до кожного. Тим, хто знається на комп’ютері краще, можна запропонувати допомогти іншим або дати більш складне завдання.
Тренінг для тренерів
Інколи так трапляється, що майбутні тренери не мають достатньо інформації щодо особливостей Програми, часу та умов, за якими їм доведеться потім працювати. Інколи адміністратори надсилають на такий тренінг не тих, хто дійсно має хист до тренерства, а тих, хто просто опинився вільним на час проведення тренінгу або хоче навчитись користуватись комп’ютером і навіть не збирається бути тренером. Мотивація таких учасників тренінгу низька, і Ви тільки марно витрачатиме час.
( Див. Додаток № 4).
HBM Важливо відбирати кандидатури майбутніх тренерів за спеціальними
критеріями, але, як свідчить досвід, кращі тренери – ті, у кого очі горять,
бо сповнені ентузіазмом, і є бажання, тобто внутрішня мотивація, стати
тренером, а також ті, що мають здібності до інтерактивного навчання
дорослих.


Можна ознайомити майбутніх тренерів з Програмою до початку тренінгу,
запросивши їх на захист проектів вчителів попередньої групи, чина окремий
ознайомчий семінар, або запропонувати ознайомитись з особливостями
Програми на сайті www.iteach.com.ua, на російськомовних сайтах
www.iteach.ru
та www.intel.com/education,
на
англомовному
сайті
www.intel.com/education. Можливо також організувати ознайомлення слухачів
з посібником та компакт-диском вдома, до початку тренінгу.
Особливості проведення тренінгу за програмою Тренінг розраховано на 48 годин аудиторних занять та 20 годин самостійної роботи вчителів. 12 модулів по 4 години. Тренінг можна проводити за різними схемами

6 днів поспіль по два модулі кожного дня – кращий варіант, який забезпечує
занурення у проблему

2 дні на тиждень (2д+2д+2д);

3 дні на тиждень (3д+3д);
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

12

4дні + 2 дні або 2 дні + 4 дні наступного тижня

12 днів по модулю (
з 14:00 до 16:00).

HBM Слід пам’ятати, що який би варіант розкладу для проведення тренінгу з
вище запропонованих Ви не обрали, заняття недоцільно проводити протягом
більше ніж трьох тижнів.
Навчання за кожним модулем має схожу структуру

Обговорення в парах чи у малих групах завдань для домашнього виконання та внесення до складових Портфоліо відповідних змін. Педради
з метою обговорення актуальних проблем, пов’язаних з ефективним використанням інформаційно-комунікаційних та інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі. Розроблення складових Портфоліо навчального проекту з використанням ІКТ при вивченні кожного модуля окремої складової аналіз Портфоліо, розроблених іншими вчителями за допомогою спеціальних завдань практичного характеру висування власних ідей та їх обговорення в парах проектування вмісту відповідної складової Портфоліо шляхом заповнення спеціального шаблону (орієнтованої основи дій створення на комп’ютері спроектованої складової Портфоліо при самостійній роботі обговорення створеної складової в парах з колегами. Розроблення критеріїв та форм оцінювання навчальної діяльності учнів щодо створення ними окремих складових Портфоліо – презентацій, публікацій, веб- сайтів. Оцінювання в групах розроблених складових Портфоліо за спеціальними критеріями та вимогами до них, що включають чотири основних групи вимог
1. Ефективне застосування комп’ютерних технологій.
2. Навчання і розвиток учнів (розвиток навичок мислення високого рівня) завдяки їх самостійній дослідницькій діяльності із застосуванням знань з різних галузей наук, спрямованих на вирішення вагомої для них проблеми.
3. Можливість впровадження навчального проекту у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів.
4. Комплексне застосування засобів оцінювання всіх видів діяльності учнів. Внесення змін до плану навчального проекту. Виконання домашнього завдання.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

13
Для навчання за тренінгом розроблено спеціальний посібник , який має потрійне призначення
• бути робочим зошитом при навчанні
• слугувати довідником у подальшій роботів школі при застосуванні проектної методики та використанні ІКТ для реалізації методичних та навчальних цілей та завдань
• бути планом проведення майбутніх тренінгів за програмою. Посібник супроводжується спеціально розробленим компакт-диском та має такі особливості
• модульний принцип побудови
• використання спеціально створеного компакт-диску, що доповнює вміст посібника та містить достатню кількість прикладів складових Портфоліо, розроблених іншими вчителями, та додаткові інформаційній методичні інформаційні джерела для вчителя
• систематичне використання Інтернет-ресурсів;
• можливість використання посібника як зошита для нотування власних думок та пропозицій колег
• передбачення в кожному модулі різних форм діяльності вчителів самостійна робота за комп’ютером, робота в парах, малих групах на основі інтерактивних методик, колективне обговорення питань
• регламентування часу на виконання кожного окремого завдання
• чітке формулювання завдань для всіх форм діяльності, що досягається за рахунок наявності спеціальних запитань та сформульованих конкретних завдань
• використання шаблонів для розроблення сценаріїв презентацій, публікацій та веб-сайтів; застосування форм оцінювання плану навчального проекту та плану його реалізації
• наявність завдань для самостійної роботи з комп’ютером, які супроводжуються чіткими алгоритмами до їх виконання. Як ефективно проводити тренінги за Програмою
Поради тренерові
Уважно прочитайте весь посібник «Intel
®
Навчання для майбутнього. Важливо зробити це разом із переглядом відповідних розділів та файлів на програмному компакт-диску. Відмітьте, чим відрізняється пропонована програма від традиційних курсів підвищення кваліфікації для вчителів загальноосвітніх шкіл, що в них є спільного.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

14
Ролі ведучого і учасників тренінгу аналогічні функціям тренера і спортсменів.
Ведучий-тренер спрямовує, контролює, коригує самостійну діяльність слухачів, які
докладають активних зусиль і засвоюють інформацію, приймають власні рішення,
займають позиції, з’ясовують цінності, набувають певних вмінь. Вам слід не лише добре усвідомлювати свою роль, ай пояснити учасникам, що успіх тренінгу в цілому й особистий успіх кожного залежить від них самих. Це сприятиме усвідомленню особистої відповідальності учасників за результати навчання - однієї зумов успішної реалізації програми. Як ведучий Ви маєте створити й підтримувати протягом тренінгу атмосферу невимушеності, аби кожен почувався комфортно й вільно висловлювався з того чи іншого приводу. У цьому Вам також допоможуть матеріали посібника, психологічні вправи, педради, мозкові атаки, інші форми роботи, описані у посібнику ( Див.
Додатки № 6,7,8).
Автори адаптації, експерти Програми Н. Морзе та Н. Дементієвська Як навчати дорослих Дорослі вчитимуться, якщо відчуватимуть у цьому потребу. Дорослі мають відчувати привітність навчального середовища. Дорослі вчаться краще, якщо вони самі того хочуть і відчувають певну відповідальність за процес навчання.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
15

Дорослих краще навчати через діяльність. Дорослі вчаться шляхом вирішення реальних проблем, які їх стосуються. Дорослі навчаються краще, якщо матеріал пов’язаний з їх досвідом. Дорослі навчаються краще у неформальній атмосфері. Дорослі добре реагують на різноманітність методів навчання, особливо якщо вони збуджують їх інтерес, торкаються почуттів і стимулюють мислення. Дорослі надають перевагу практично зорієнтованим програмам, що демонструють, яким чином досягти певної мети. Дорослі теж люди, і їм теж подобається похвала та гумор. Підготовка до тренінгу
( Див. Додатки 2,3) Напередодні тренінгу проведіть зустріч з працівником, який відповідає за технічну підтримку комп’ютерного класу та мультимедійного обладнання, з керівником організації, в якій проводитиметься тренінг. Обговоріть план проведення занять, призначте відповідальних за кожен вид діяльності та свої функції. Визначте, хто підготує необхідні матеріали й комп’ютерне та мультимедійне обладнання. Складіть список і підготуйте, необхідні матеріали Переконайтесь, що всіх учителів запрошено на тренінг і їм відомі тема, час, місце його проведення. Ознайомтесь зі списком учасників, зверніть увагу на їх фах, стаж роботи.
HBM Слід мати 2–3 запасних кандидати у списку, які будуть готові зайняти
місце тих вчителів, що з певних причинне приїхали на тренінг, або
пропустили більше 1 год. на початку тренінгу. Логіка Програми не припускає
пропуску занять, особливо першого модулю. Кожен учитель має бути
попереджений, що в разі запізнення його місце буде зайнято іншим учителем.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

16
(Зразок)
Список учасників тренінгів за програмою
"Intel
®
Навчання для майбутнього"
Місце проведення тренінгу ________________ обл.,
м._________________________________________
Дата проведення тренінгу «___» _________ р. – «___» _________ 2005 р.
Тренер/и : _________________________________________

з/п
П.І.Б.
№ виданого
сертифіката
Місце
роботи,
посада
Контактний
тел./e-mail
Місце
проведення
тренінгу
(адреса)
Дата
проведенн
я тренінгу
Тре-
нер/и
1.


2.HBM

Списки складаються тренером разом із адміністрацією установи,
подаються в електронному вигляді координатору програми в області для
звітування та для обліку виданих сертифікатів. Форма списків єдина. З
метою економії часу бажано надавати їх в електронному вигляді.

Огляньте приміщення, адже це перше, що впадатиме в око вчителів. Переконайтесь, що воно досить просторе, робочі місця учасників розташовані півколом і кожен може бачити усіх, є місце для відпочинку, туалет та гардероб працюють, забезпечено харчування учасників, а також необхідне для кожного комп’ютерне обладнання. Удень проведення тренінгу прийдіть на годину раніше, ще раз ретельно все перевірте . Будьте готові до приходу першого учасника і чекайте на нього. Пам’ятайте, що тренінг розпочинається саме з цієї хвилини. Привітайтесь, запросіть учасників вибрати зручне для них місце, почуватися комфортно, вільно. Запропонуйте їм записати своє ім’я на картці, яку можна поставити на комп’ютер. Розпочніть роботу вчасно. Віддайте належне, подякуйте тим, хто не запізнився. Якщо ви вважаєте за потрібне зачекати кілька хвилин, поясніть учителям, які прибули заздалегідь, з яких причин ви це робите.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
17

Розпочніть з привітання, представтесь. Намагайтесь одразу встановити необхідну атмосферу приязності та співробітництва. Ви прагнете досягти мети і спрямовуєте роботу нате, щоб задовольнити інтереси учасників тренінгу. Не приховуйте цього. Протягом тренінгу залучайте вчителів до активної участі у навчальному процесі. Якщо в них виникають запитання, відповідайте якомога повніше. Якщо не знаєте відповіді, підкажіть де, в кого її шукати, або знайдіть відповідь і поверніться до питання пізніше.
HBM Якщо тренер-ведучий не знає відповіді на поставлене вчителями
запитання, він може звернутись по допомогу до своїх колег-тренерів, до
учасників тренінгу, до старших тренерів, до авторів адаптації програми
(див. контакти на сайті Програми www.iteach.com.ua). Не соромно чогось не
знати. Головне згодом знайти відповідь і дізнатися те, чого не знав☺.

Тренери працюють як одне ціле, демонструючи єдність і спільність. Вони є моделлю, зразком для вчителів. Коли працює один з тренерів, інший спостерігає. Це не час для відпочинку або вивчення інших матеріалів. Другий тренер також уважно слухає матеріалі якщо якусь частину пропущено, можна буде повернутись до неї згодом. У разі потреби тренери допомагають один одному, застосовують апаратуру й обладнання, забезпечують освітлення тощо. Багато завдань на тренінгу виконуватимуться у малих групах або у парах. Намагайтесь, аби форми поділу на малі групи були різноманітними, а до їх складу не потрапляли одній ті самі вчителі. Використовуйте картки для розподілу на пари або групи.
( Див. Додаток № 8)

Допомагайте групам у роботі підходьте, надавайте консультації, навіть підказуйте, якщо необхідно, вчасно реагуйте на потреби у тих чи інших матеріалах, засобах тощо. Під час презентацій від груп намагайтесь не бути у центрі уваги. Нехай учасники звертаються до аудиторії, а не до вас.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

18
Методичні рекомендації з організації навчання за модулями програми тренінгу Модуль 1: Портфоліо проекту Структуру проведення цього модуля подано у наведеній нижче таблиці.
План проведення навчання за модулем

Тема
Вид діяльності
Час
1. Психологічна вправа Групова робота 5 хв.
2.
Вправа 1: Програма «Intel
®
Навчання для майбутнього, її мета, завдання та перспективи розвитку
• презентація тренера
25 хв.
3.
Вправа 2: Знайомство вчителів між собою
• гра
15 хв.
4.
Вправа 3: Метод проектів, його особливості та характерні ознаки
5.
Крок 3.1: Обговорення ефективності традиційного навчання
• мозкова атака
15 хв.
6. Навички мислення високого рівня (за Б. Блумом) та їх розвиток при використанні проектної методики
• презентація тренера
10 хв.
7.
Крок 3.2: Ознайомлення з прикладами описів планів навчальних проектів
• робота з компакт- диском
• робота у парах
15 хв.
8.
Крок 3.3: Створення ярлика для змісту програмного компакт-диску
• робота за комп’ютером
5 хв.
9.
Крок 3.4: Ознайомлення з навігацією по програмному компакт-диску
• робота за комп’ютером
5 хв.
10.
Вправа 4: Портфоліо навчального проекту та його структура
11.
Крок 4.1: Портфоліо навчального проекту та його структура
• презентація тренера
10 хв.
12.
Крок 4.2: Ознайомлення з прикладами Портфоліо навчальних проектів
• робота з компакт- диском
15 хв.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО.
Крок 4.3: Створення папок для збереження складових Портфоліо власного навчального проекту індивідуальна робота за комп’ютером
20 хв.
14.
Крок 4.4: Аналіз структури Портфоліо навчального проекту індивідуальна робота
5 хв.
15.
Крок 4.5: Ознайомлення з таблицею підготовки основних складових Портфоліо навчального проекту індивідуальна робота
5 хв.
16.
Вправа 5: Вимоги до Портфоліо навчального проекту
17.
Крок 5.1: Аналіз прикладу Портфоліо згідно з вимогами
• робота з компакт- диском
• обговорення аналізу (в парах чи у малих групах)
15 хв.
18.
Вправа 6: Вибір теми навчального проекту
19.
Крок 6.1: Ознайомлення з прикладами тем навчальних проектів
• робота з компакт- диском індивідуальна робота
5 хв.
20.
Крок 6.2: Аналіз державних навчальних програм з предмета
• робота з компакт- диском індивідуальна робота
• робота у групах
30 хв.
21.
Крок 6.3: Добір теми майбутнього навчального Проекту
• обговорення в групах
15 хв.
22.
Огляд домашнього завдання: Метод проектів
• міні-лекція тренера 5 хв.
23.
Рефлексія
• групова робота
5 хв. Вправа 1: Мета, завдання та перспективи програми «Intel
®
Навчання для майбутнього (25 хв.) Привітайтесь з учасниками тренінгу й поздоровте їх з початком роботи. Намагайтесь уникнути формальності при цьому. Розпочніть цю вправу з розповіді про себе, де відобразіть не свої посади та регалії, а поясніть, чому Ви вирішили працювати у програмі, що Вас приваблює уній, чи дозволяє вона Вам рости професійно, наскільки Вибачите її перспективність для себе та своєї школи.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

20
Розкажіть усе, що стосується організації тренінгу
• тривалість (дні
• режим занять
• перерви (перервана каву, одногодинна перервана обіді відпочинок
• використання обладнання, матеріалів
• розташування гардеробу, туалетів, їдальні. Запропонуйте учасникам тренінгу написати на бейджиках або аркушах паперу своє
ім’я. Поясніть, що необов’язково повністю вказувати своє прізвище, ім’я та по батькові. За бажанням можна обмежитись лише ім’ям. Запропонуйте вчителям заповнити Анкету учасника на сайті програми www.iteach.com.ua в режимі онлайн. Пароль ITEACH (великими літерами) (5хв.).
HBM Якщо Випрацюєте у комп’ютерному класі без доступу до мережі
Інтернет, Вам треба роздрукувати анкети учасників заздалегідь з веб-сайту
або з додатку до цих матеріалів (Див. Додаток 9).


Зверніть увагу слухачів на обов’язковість заповнення всіх пунктів. Попросіть
відповісти на питання якомога докладніше. Анкети заповнюються анонімно,
обов’язково ручкою, а не олівцем. Зберіть анкети учасників.
Не формалізуйте цю першу зустріч з вчителями, намагайтеся бути відкритими та щирими. Пам’ятайте, що на вчителів чекає важка робота. Пригадайте, як непросто було Вам при навчанні на такому тренінгу. Розкажіть про себе або про своїх знайомих вчителів, що брали участь у такому навчанні, пригадайте цікавий випадок або цитату про почуття учасника програми на початку тренінгу та наприкінці. Недоцільно розповідати дуже ретельно про всі деталі навчання на тренінгу, тобто проте, що конкретно очікує кожного слухача щоденно. Слід звернути увагу на такі важливі моменти
1. Для тренінгу розроблено спеціальний посібник його треба читати вдома, готуючись до наступного аудиторного заняття, користуватися ним слід також на самих заняттях. План, основні питання, задачі, програмні засоби, що використовуватимуться, та структура кожного модуля містяться на початку кожного з 12 модулів. Проте, що передбачатиметься при роботі з наступним модулем, кожному слухачеві слід знати наприкінці попереднього. Це важливо зауважити вчителям, які не звикли, що навчальна діяльність на тренінгу може організовуватися точно за конкретним часом (незалежно від того, чи доведена до досконалого закінчення робота кожного слухача) таз постійною зміною їх діяльності.
2. Відвідування та активна участь у всіх заняттях тренінгу є обов’язковими для кожного слухача.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Незалежно від початкового рівня знань та вмінь вчителів (особливо, які стосуються комп’ютерних технологій) кожен повинен виконувати всі запропоновані на тренінгу завдання та вправи.
4. Кожний учасник тренінгу створює свою власну практичну роботу за вимогами державних освітніх стандартів та державних програм – навчально-методичний комплекс (Портфоліо) для учнів, який вчитель використовуватиме у конкретному навчальному закладі. Така робота захищається перед колегами при публічному захисті, який проводиться в останній день тренінгу.
5. Основна мета тренінгу – комплексне навчання інноваційним педагогічним та
інформаційно-комунікаційним технологіям. Можете навести приклад, який доводить, що почуття щастя, задоволення життям часто залежить невід зовнішніх обставина від ставлення до цих обставин.
„.....В одному місті живуть двоє хлопчиків. Перший – песиміст, капризун, завжди
всім незадоволений, другий – оптиміст, життєрадісний, усміхнений, задоволений.
Психологи вирішили створити такі умови, щоб хлопчики виявили себе протилежно.
Для цього першого хлопчика посадили в кімнату з найрізноманітнішими іграшками, а
другого – до кімнати, в якій було повно кінського гною.
Через годину діти вийшли.
Перший хлопчик кричав і сварився, через те, що іграшки погані, швидко ламаються…
Другий був весь забруднений, але усміхнений і щасливий. Він сказав “ Я цілу годину
шукав! Ну, десь же тут має бути кінь !”
Отже, програма виховує гуманні відношення між людьми, прагнення бути щасливими, задоволеними своїм життям за будь-яких обставин. Далі доцільно чітко пояснити вчителям, що програма «Intel
®
Навчання для майбутнього складається з п’яти основних етапів
1. Навчання на тренінгу та виконання завдань і вимог такого навчання, що закінчується захистом перед колегами розробленого Портфоліо навчального проекту.
2. Після завершення тренінгу-семінару реалізація у навчальному процесі навчального проекту, план впровадження та план реалізації якого було розроблено вчителем на тренінгу.
3. Навчання вчителів свого навчального закладу за програмою тренінгу Навчання для майбутнього.
4. Участь у семінарах для вчителів та у майстер-класах для тренерів.
5. Участь у конкурсах, присвячених реалізації навчального проекту, участь учнів у проектній діяльності, підготовка учнів до самостійної дослідницької діяльності, участь в інших програмах, що оголошуються корпорацією Intel. Особливу увагу слід приділити результатам навчання за програмою та обов’язковій підготовці всіх складових Портфоліо. Помилки припускаються тренери, які не наголошують на обов’язковість виконання кожним учасником тренінгу завдань та
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

22
постійний контроль збоку тренера за виконанням кожним вчителем передбачених програмою методичних та дидактичних матеріалів Портфоліо, що розробляється. Наприкінці цієї вправи не забудьте запитати кожного вчителя про згоду щодо виконання вимог навчання на тренінгу. Можна вчителям дати час для прийняття остаточного рішення – до закінчення роботи за цим модулем. Якщо вчитель відмовляється від навчання на тренінгу, то необхідно його відразу замінити іншим. А це означає, що при проведенні таких тренінгів завжди повинен існувати резерв вчителів для навчання. Не можна допускати
• відсутності слухача на деяких етапах тренінгу (незалежно від причини
• виконання вчителем завдань у власній інтерпретації, наприклад ігнорування роботи в парах, участі в обговоренні у педрадах, демонстрації результатів своєї діяльності колегам
• застосування непередбачених програмою засобів для розробки складових Портфоліо тощо. Важливо пояснити вчителям, чим відрізняється ця програма від інших. Разом з тим не слід на початку тренінгу розповідати про всі деталі та особливості навчання за цією програмою. Недоцільно витрачати на цю вправу більше як 20–25 хв.
HBM Слід зазначити, що вчителі краще зрозуміють свої завдання щодо
створення Портфоліо, коли вони будуть запрошені на захист Портфоліо у
попередніх групах слухачів, що навчались на тренінгу.
HBM Бажано, щоб тренер продивлявся складові Портфоліо учасників тренінгу
створені після кожного дня занять, це дозволить йому вчасно відвернути
можливі помилки або нерозуміння учасниками принципових засад програми,
вірно спрямовувати педради кожного наступного модуля. Це можна робити
зранку, до початку занять, або ввечері, після занять.
Вправа 2: Знайомство вчителів між собою (15 хв.) Ця важлива для тренінгу вправа є обов’язковою і не слід скорочувати час при її проведенні. Може статися, що, навпаки, доведеться витратити більше часу – і це нормально. Основна її мета – познайомитися з вчителями та забезпечити перше знайомство їх між собою, створити атмосферу розкутості, невимушеності та приязні активізувати учасників. Важливо привернути увагу слухачів один до одного, зняти схвильованість вчителів, дати можливість розкритися кожному слухачеві. Слід зробити таке знайомство неформальним. Одним із завдань тренера – з’ясувати рівень підготовленості та освіченості кожного вчителя.
Пам’ятайте, що Випрацюєте в команді, а всі її члени завжди повинні не лише знати імена, ай особливості професійних та персональних рис кожного та умов їх роботи у навчальному закладі. Знайомство можна провести за допомогою різних вправ, крім описаної у посібнику. Такі вправи наведені у Додатку 4.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
23
Запропонуйте заповнити анкету Будьмо знайомі – 8хв. Кожен учасник, активно рухаючись по класу має поставити запитання до якомога більшої кількості вчителів та записати їх імена у відповідні клітини. Попросіть учасників змінювати пари якомога швидше. Поставте вчителям запитання Хто заповнив всі клітини таблиці У кого незаповнені клітини ? Про кого з учасників тренінгу Ви дізналися щось цікаве Допоможіть учасникам, якщо будуть труднощі. Вправа 3: Метод проектів, його особливості та характерні ознаки (25хв.) Це ключова вправа данного модуля. Оголосіть вчителям мету вправи, її обсяг за часом, розкажіть про результати навчальної діяльності та різні форми діяльності вчителів, що їх очікують, але дуже стисло і конкретно. Важливо надавати вчителям приклад проведення будь-яких занять спочатку оголошення теми та мети, результатів, яких слід досягти та очікувати, потім хід виконання та обов’язки кожного, та по закінченні
– рефлексія (оцінювання власної діяльності, власних досягнень.
Крок 3.1. Вступом до методу навчальних проектів може стати проведення мозкової атаки Що мене не влаштовує в традиційному навчанні – першої на цьому тренінгу для вчителів. Важливо провести її за правилами, наведеними у Додатку 8. Основна мета проведення цієї мозкової атаки – підвести вчителів до думки та впевненості, що із зміною суспільства повинна змінюватися і школа, методи, форми та засоби, які використовує вчитель. Тобто існує необхідність застосовувати інноваційні педагогічні технології, мета яких навчити учнів самостійно добувати знання та критично оцінювати явища, процеси, факти, з якими зустрічається в інформаційному суспільстві звичайна людина, яка об’єктивно не в змозі все запам’ятати, все прочитати, все знати – тобто опрацьовувати величезний потік інформації. Не слід глибоко та детально критикувати традиційне навчання. Мета цієї вправи полягає у підготовці вчителів до наступного кроку, де йтиметься про необхідність цілеспрямованого розвитку в учнів навичок мислення високого рівня та добору для цього відповідних методів, таких, як метод навчальних проектів, що базується на організації самостійної індивідуальної чи групової) дослідницької діяльності учнів. Другим завданням мозкової атаки є активізація вчителів, підвищення їх професійної та персональної активності, формування у них бажання діяти. Важливо, щоб при обговоренні серед інших причин, які не влаштовують вчителів у традиційному навчанні, вони назвали
• орієнтування при навчанні на знання, а не на методи та способи їх одержання і застосування
• відірваність знань, що надаються учням у школі, від реального життя
• невміння учнів аналізувати явища та процеси, що відбуваються, узагальнювати та оцінювати результати як своєї діяльності, такі діяльності інших
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

24
• відсутність внутрішньої мотивації учнів у навчанні та нецікавість навчання в школі
• перевантаженість навчальних програм, що спричиняє обмеженість розвитку розумової діяльності дітей.
Навички мислення високого рівня та їх розвиток при використанні проектної
методики (10 хв.). Розкажіть проте, що вчені багатьох країн світу теж намагаються вирішити подібні проблеми, і поясніть про таксономію за Б. Блумом, використовуючи презентацію, що зберігається на програмному компакт-диску, але дуже стисло, оскільки майже у всіх модулях необхідно обов’язково звертати увагу на процес формування в учнів навичок мислення високого рівня, постійно звертаючись до піраміди та таблиць, які містять відповідні дієслова, що допоможуть вчителеві правильно сформулювати завдання для учнів при формуванні у них навичок мислення високого рівня. Піраміду Блума можна розглядати ще як структуру, яка допоможе вчителю класифікувати, а потім навчитися розробляти запитання різного рівня – на знання, розуміння, використання, аналіз, синтез та оцінювання, кожен з яких будується від простого до складного. Спробуйте на конкретному прикладі з матеріалу, що добре знайомий більшості вчителів, продемонструвати, як ставляться запитання та формуються завдання.
Крок 3.2. Ознайомлення з прикладами навчальних проектів (15 хв.). Далі доцільно ознайомити вчителів з прикладами двох чи трьох навчальних проектів. Можна самостійно підібрати такі приклади або звернутися до програмного компакт-диску модуль 1, вправа 3, приклади українських національних проектів. Тренер за допомогою презентації розповідає про виконані проекти, а учасники відмічають у відповідних клітинках таблиці наявність певних ознак навчального проекту. Приклади повинні відноситись дошкільного навчального предмету, та його реалізація потребує знань та вмінь учнів з інших навчальних предметів. Не слід на цьому етапі знайомити учнів з навчальними проектами для позакласної діяльності. При доборі таких прикладів необхідно знати фах вчителів, що навчаються на тренінгу. Добре, якщо приклади відображатимуть близьку для них предметну наукову галузь. Перед демонстрацією поясніть мету та завдання вчителів проаналізувати та оцінити приклади за тими ознаками, що відображені у таблиці. Завдання тренера при ілюструванні навчальних проектів – звернути увагу на наступне
• вид дослідницької діяльності учнів
• обов’язковість значущості для учнів проблеми, що розв’язується;
• наявність конкретного (теоретичного чи практичного) результату. При аналізі прикладів навчальних проектів намагайтеся робити акцентна особливості організації самостійної діяльності учнів, використовуючи для пояснення відповідні дієслова, що наводяться в таблицях до піраміди Блума. Крім того, зверніть увагу на формулювання у навчальних проектах проблеми, яка може формулюватися у вигляді Ключового чи Тематичних питань.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
25
Після розгляду прикладів навчальних проектів, основною метою ознайомлення з якими було підвести вчителів до узагальнення поняття методу навчальних проектів, дослідницької діяльності учнів та виділення суттєвих ознак, за якими можна відрізнити навчальні проекти від виконання простого завдання, спробуйте разом, всією групою дати описове означення методу проектів. Запропонуйте вчителям проаналізувати, порівняти їх та оцінити.
HBM Намагайтеся вже з перших кроків привчити вчителів використовувати
навички високого мислення порівнювати, проводити аналіз, синтез та
оцінювання. Весь час намагайтеся одержувати від вчителів чіткі конкретні
пояснення.
Іншим варіантом може стати презентація тренера про метод проектів – вона повинна бути стислою, ємкою і яскравою, з ілюстраціями та таблицями порівняння. Не зловживайте увагою вчителів тане пропонуйте їм для ознайомлення великі презентації. Не намагайтеся пояснити вчителям про метод навчальних проектів
(МНП*) все, що знаєте. На цьому етапі їм важливо знати основні вимоги до використання методу проектів та його суттєві ознаки. Таку презентацію Ви маєте створити самі. Закінчити знайомство вчителів з основними ознаками методу навчальних проектів доцільно повідомленням проте, що на програмному компакт-диску містяться додаткові статті про МНП.
Крок 3.3. Створення ярлика для змісту програмного компакт-диску (5 хв.). Третій вид діяльності при виконанні цієї вправи – робота на комп’ютері зі створення ярлика для швидкого виклику вмісту програмного компакт-диску. Не дозволяйте нікому виконувати вправу в своєму темпі. Намагайтесь робити все разом, посилаючись нате, що кожному слухачеві потрібно буде у майбутньому вчити своїх колег, тому важливо навчитися методиці пояснення – з одного боку, аз іншого – вмінню працювати групою під керівництвом тренера. Для ефективної роботи важливо, щоб всі працювали покроково, разом. З перших кроків намагайтеся дотримуватися самі та вимагати від вчителів чіткої організації при виконанні завдань та дисципліни. Після стислого пояснення призначення ярлика, демонструючи на одному комп’ютері та відображаючи на екрані за допомогою мультимедійного проектора чіткий алгоритм його створення для компакт-диску, разом із аудиторією виконайте завдання. І відразу ж запропонуйте під вашим керівництвом за допомогою створеного ярлика здійснити перехід до таких розділів програмного компакт-диску: Як користуватися компакт-диском Приклади Портфоліо проектів Скарбничка Модуль 1 Модуль 5 чи будь-який інший.
Крок 3.4. Навігація на програмному компакт-диску (5 хв.). При поясненні правил навігації з програмного компакт-диску зверніть увагу вчителів на кнопки Назад та
Вперед, закриття лівого вікна із змістом компакт-диску та кнопку Зміст. Доцільно надати вчителям 2–3 хв. для самостійного ознайомлення з правилами навігації по
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

26
змісту програмного компакт-диску, вказавши для цього конкретні завдання, наприклад знайти на компакт-диску статтю про метод навчальних проектів Е. С. Полат, ознайомитися із домашнім завданням цього модуля.
Крок 3.5. Приклади планів навчальних проектів (15 хв.). Останнім кроком цієї вправи передбачається інший вид діяльності вчителів – робота в парах, обговорення прикладів стислого опису навчальних проектів, що зберігаються на програмному компакт-диску. Побудувати цей крок можна так протягом 10–12 хв. вчителям пропонується на комп’ютерах самостійно переглянути плани навчальних проектів, які зберігаються на програмному компакт-диску, зосередивши увагу на питаннях, що подаються у посібнику. Особливу увагу доцільно звернути на такі питання
1. Чи можливо було реалізувати запропоновані проекти без використання ІКТ?
2. Яка проблема і яким чином ставиться перед учнями
3. Які методи дослідницької роботи учнів передбачені у навчальному проекті для вирішення зазначеної проблеми
4. Уявіть себе учнем і дайте відповідь на запитання Про щоб я дізнався і чому б навчився у процесі роботи у такому навчальному проекті
5. Чи пов’язана зазначена проблема зі шкільною програмою, вимогами державних освітніх стандартів
6. Чи цікаво було учням працювати над цим проектом
7. Чому Ви так вважаєте Обґрунтуйте. Для об’єднання вчителів у пари для обговорення проаналізованих планів навчальних проектів доцільно скористатися розрізними картинками, що додаються до кожного посібника. Кожний слухач знаходить свою пару в аудиторії, і сформовані пари збираються біля одного з комп’ютерів та обговорюють зазначені питання, витрачаючи на кожне з них 3 хв. Тренери при цьому переходять від пари до пари та звертають увагу на обов’язковість аргументації при обговоренні. Мета цієї вправи повинна бути добре зрозумілою тренеру проведення актуалізації знань вчителів щодо постановки проблеми, використання різних методів організації учнівської самостійної дослідницької роботи та особливостей використання ІКТ для проведення такої роботи, відображення зазначеної проблеми у шкільній програмі та освітніх державних стандартах доцільність використання запитань для формулювання проблеми та ознайомлення з нею учнів.
HBM Важливо навчитися не лише переглядати, ай аналізувати дидактичні та
методичні матеріали, підготовлені за допомогою ІКТ, та обговорювати їх у
парах протягом зазначеного тренером часу.
Вправа 4: Портфоліо навчального проекту та його структура (1 год.) На початку виконання вправи необхідно повідомити вчителям мету її проведення та форми діяльності, що очікують вчителів.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
27
Крок 4.1. (10 хв.). Перед демонстрацією презентації Портфоліо поясніть учителям, наскільки широко останнім часом використовується цей терміну житті творчих людей, до яких не можна не віднести вчителя. Дайте відповіді на запитання
1. Чи створює в процесі роботи кожний учитель своє Портфоліо З чого воно складається
2. Чи можна замінити цей термін іншим Чому доцільніше лишити термін Портфоліо Презентацію тренера слід закінчити поясненням зв’язку між Портфоліо, навчальним проектом, що створюються вчителем, та завданнями тренінгу.
Крок 4.2. Наступним кроком передбачається ознайомлення вчителів з прикладами Портфоліо навчальних проектів (не менш 15 хв.), що зберігаються на програмному компакт-диску. Немає необхідності переглядати всі подані на диску приклади, слід порекомендувати вчителям для перегляду ті, що найтісніше пов’язані з предметом, якому вони навчають учнів у школі. Ознайомлення вчителів з прикладами Портфоліо слід завершити обговоренням питання у чому полягає методична мета включення до Портфоліо проекту прикладів учнівських робіт На нашу думку, до таких методичних завдань можна віднести
1. Вчитель у ролі учня повинен відчути на собі інтерес до завдань, що пропонуються для виконання, доречність використання ІКТ, посильність самостійних завдань учням відповідного віку, правильність визначення часу для їх виконання, інтерес матеріалу та форм його подання, які використовує вчитель, бажання інших “учнів-колег” брати участь у навчальному проекті, що пропонується.
2. Вчитель розробляє їх для демонстрації учням, як відповідний зразок того, що він очікує від учнів.
3. Важливо, щоб вчитель сам міг уявити, як можна подати результати учнівської самостійної дослідницької діяльності й у чому вона полягає, як учні проводитимуть аналіз, синтез та оцінювання при виконанні завдань дослідження.
HBM Основними питаннями в проектній діяльності, що організується вчителем,
повинні бути такі

« Що роблять учні

« Для чого вони це роблять

« У чому полягає самостійність їх дослідження
4. Можна виділити ще один методичний аспект. Вчитель з огляду на психологічні особливості своєї професії при виконанні будь-якої роботи намагається зробити її дуже глибоко і ретельно. Він повинен враховувати те, що для створення учнівських робіт використовуються нові для вчителя засоби ІКТ, і після першого знайомства з комп’ютерною програмою не кожен у новому середовищі зможе
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

28
зробити відповідну роботу професійно, використовуючи всі передбачені можливості такого середовища. Учнівська ж робота може не відповідати вимогам, які висуваються та ставляться до робіт учителів. Тобто саме такий підхід дозволяє вчителю-початківцю у використанні
ІКТ не хвилюватися засвою професійну гідність і відчувати себе спокійніше, впевненіше, оскільки він працює не за себе, а за учня. Не слід ставити вчителя в некомфортну для нього ситуацію, коли він об’єктивно не може відразу все зробити, як відмінник. Крім того, слід враховувати, що будь-яка навчальна діяльність, побудована на використанні системи вправ та завдань і формується за принципом від простого до складного, утому числі й діяльність щодо опанування ІКТ. Після виконання простого завдання щодо створення презентації учня, що містить 3–5 слайдів, за принципами спірального циклічного навчання вчителю буде з часом пропонуватися створення вчительської презентації, при розробці якої повторюються дії з опанування середовища, що особливо важливо для одержання навичок роботи з ІКТ, та додаються нові дії (як методичні такі комп’ютерні), оскільки вчительська робота повинна відрізнятися від учнівської за оздобленням та призначенням. Враховуючи те, що виконання навчальних робіт у ролі учня є важливим моментом під час проведення тренінгу, тренерові доведеться повертатися кілька разів до пояснення його важливості, кожного разу роз’яснюючи зазначені методичні ідеї, покладені в основу побудови навчання на тренінгу.
HBM Слід зробити наголос на необхідності запису вчителями у посібнику своїх
ідей та пропозицій, які виникли при аналізі та обговоренні прикладів
Портфоліо. Краще записи робити олівцями – завжди можна виправити чи
змінити свої думки.
Можна фронтально перевірити результати виконання цієї вправи. Вчителі повинні зрозуміти призначення таких завдань – це є рефлексія ( Див. Додаток №8), якій слід вчити як вчителів, такі учнів, оскільки вони не використовують цих прийомів при традиційному навчанні. Згідно ж з ідеями конструктивізму та теорії діяльності вміння рефлектувати має особливе значення для результативності навчання, оскільки при рефлексії в учнів з’являються нові знання на основі аналізу своєї власної діяльності або діяльності інших людей. Тренерові слід бути готовим до того, що деякі вчителі можуть скептично ставитися до пропозиції записувати свої або чужі думки, але тренерові необхідно дуже коректно і наполегливо пропонувати виконувати завдання, які передбачаються програмою, звертаючи увагу нате, як цьому слід навчати учнів. Відзначимо, що вміння виділити нове в обговоренні, сформувати пропозиції та побачити перспективи до покращення роботи та стисло оформити їх письмово є дуже важливим насамперед для вчителя.
Крок 4.3. Створення папок для збереження складових Портфоліо (20 хв.). Наступний крок щодо створення папок для збереження складових Портфоліо не викликає у вчителів труднощів. Тренерові слід звернути їх увагу на необхідність використання латиниці для назви папок. Поясніть вчителям, що це потрібно, оскільки в майбутньому при перенесенні розроблених ними матеріалів по комп’ютерній мережі на інший комп’ютер не дозволяється використовувати символи кирилиці, зокрема українські літери, що може призвести до технічних помилок.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
29
Коли деякі вчителі не встигають за виділений час створити всі папки, то доцільно запропонувати їм лишити завдання неповністю виконаним, а потім повернутися до його закінчення наприкінці дня на етапі організації самостійної роботи.
Крок 4.4. Структура Портфоліо навчального проекту (5 хв.) та Крок 4.5. Таблиця підготовки основних складових Портфоліо навчального проекту. Досвід проведення тренінгів за програмою “Intel
®
Навчання для майбутнього дозволяє стверджувати, що не слід пропускати ці кроки, особливо це стосується таблиці підготовки основних складових Портфоліо. Тренерові важливо нагадувати вчителям наприкінці вивчення кожного модуля про заповнення цієї таблиці та періодично перевіряти її заповнення кожним вчителем – це дає можливість мати повну інформацію про виконання кожним вчителем всіх завдань тренінгу. Вправа 5: Вимоги до Портфоліо навчального проекту (20 хв.) Цю вправу можна поділити на дві частини. Спочатку тренерові доцільно пояснити призначення таблиці з вимогами до Портфоліо навчального проекту, звернути увагу нате, що при виконанні завдань кожного модуля при створенні кожної окремої складової Портфоліо вчителю постійно слід звертатися до тих вимог, які в ній відображено, та зрештою навчитися оцінювати Портфоліо за зазначеними єдиними критеріями.
Крок 5.1. (5 хв.). Спочатку зверніть увагу нате, чому для оцінювання Портфоліо вибрані саме такі критерії, які фактично є основними і для впровадження програми
«Intel
®
Навчання для майбутнього, та в яких випадках за виділеними ознаками ставляться оцінки відмінно, добре та посередньо. Причому ознайомлення з критеріями повинно бути не поверховим. У програмі закладено яскравий методичний прийом
HBM Перед тим як створювати Портфоліо потрібно чітко уявляти вимоги до
його оцінювання. Такий прийом повинен стати робочим і для кожного
вчителя: необхідно не тільки чітко ставити завдання учням, ай пояснити, як
це завдання оцінюватиметься. Такої методики слід дотримуватися протягом
всього навчання на тренінгу.
Важливо зазначити, що саме цими критеріями будуть користуватися опоненти при оцінюванні розроблених вчителями Портфоліо навчальних проектів наприкінці навчання, коли вони презентуватимуть свої розробки перед всіма учасниками. Підкресліть, що вчителям оцінки виставлятися не будуть. Оцінки відмінно, задовільно, посередньо у Вимогах для Портфоліо носять орієнтовний характер.
Крок 5.2. Аналіз прикладу Портфоліо згідно з вимогами (15 хв.). Другим кроком передбачається самостійний аналіз кожним вчителем прикладу одного Портфоліо з точки зору ефективності використання комп’ютерних технологій, а потім обговорення результатів проведеного аналізу. Обговорення можна провести, об’єднавши всіх вчителів у дві групи, які висловлюватимуть свої думки по черзі, як групове рішення щодо виконання кожного критерію. У цей час інша група та її представники можуть виступати в ролі опонентів.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

30
Вправа 6: Вибір теми навчального Проекту (50 хв.) При виконанні цієї вправи вчитель повинен обрати тему свого майбутнього навчального проекту, який відповідатиме вимогам державних освітніх стандартів та змісту державних навчальних програм, тобто відноситиметься до навчального процесу в школі, і над яким він буде працювати протягом всього тренінгу, а потім впроваджуватиме цей проекту класі з дітьми.
HBM Бажано запропонувати вчителям обрати одну з темі він буде розглядати
з учнями протягом найближчого часу ( за 2–4 тижні. У цьому випадку
вчитель буде мати більшу мотивацію і більш ймовірно, що він цей проект
запровадить у практику. Слід пам’ятати, що через 6 місяців після закінчення
тренінгу учаснику Пргорамми буде запропоновано заповнити анкету
впровадження наздобутих на тренінгу навичок і того проекту, над яким він
працював.
Крок 6.1. Перегляд прикладів тем створених навчальних проектів (5 хв.). Саме для цього вчителям спочатку пропонується переглянути приклади тем створених навчальних проектів на програмному компакт-диску або на програмному веб-сайті www.iteach.com.ua. Вчитель не повинен вибирати тему свого проекту із запропонованих, він має обрати її самостійно. Крім того, дуже важливо, щоб вчителі зрозуміли, що тему проекту ще можна буде уточнювати або змінювати протягом наступних двох модулів і це нормально, оскільки інколи хороша ідея не народжується відразу. Вона може прийти з часом при ознайомленні з ідеями інших – це залежить від вчителя, його досвіду та типу сприйняття матеріалу. Вчителю пропонується заповнити таблицю на стор. модуль 6.1. і записати туди принаймні три можливих теми для розробки навчальних проектів. Важливо, щоб вчитель записав ці кілька тем для того, щоб потім можна було змінити одну тему на іншу, у випадку, коли попрацювавши деякий час над нею, він усвідомлює, що вона невдала для створення Портфоліо. Ця вправа обов’язково повинна закінчуватися обговоренням у загальному колі
, коли кожний вчитель розповідає про одну або кілька тем навчальних проектів, які він обрав для роботи над Портфоліо. Всі теми вчитель може проговорити вголос. Це вимоги, які відносяться до теорії діяльності, на основі застосування якої будується навчання на тренінгу. Схема ознайомлення з ідеями майбутніх навчальних проектів може бути такою
• обрати тему
• назвати навчальний предмет
• визначити основну ідею змісту навчального проекту
• вказати, що роблять учні – визначити вид їх дослідницької діяльності.
HBM Зверніть увагу, інколи вчителі помилково вважають, що діяльність учнів
полягає у створенні мультимедійних публікацій, презентацій та веб-сайтів.
Це не так Головне, що діти досліджують Що порівнюють Що
аналізують?
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
31
Після загального обговорення всіх тем навчальних проектів слід обов’язково надати вчителям до 5 хвилин часу для письмового оформлення думок, що виникли в них. Ви повинні заохочувати вчителів до такої діяльності. Не поспішайте, оскільки вчитель після прослуховування тем своїх колег повинен узагальнити власні думки, що для нього є дуже важливим. Огляд домашнього завдання Метод проектів
Протягом 5 хв. поясніть сутність домашнього завдання для вчителів, зверніть увагу на питання для повторення, поясніть їх призначення – повторення основних, базових понять модуля. Деякі з цих питань можуть стати темою окремого обговорення та наводять вчителя на міркування щодо організації навчального процесу на основі застосування інноваційних педагогічних технологій. Домашнє завдання у подальшому обов’язково слід перевіряти, інакше вчителі не звертатимуть увагу на їх виконання. Закінчувати навчання за кожним модулем слід вправою на отримання зворотного зв’язку від учасників – рефлексією . Форми її проведення можуть бути різними, їх слід змінювати кожного разу ( Див. Додаток 7). Але мета рефлексії однакова – пригадати та оцінити всі види діяльності, яким навчилися вчителі, та виділити для кожного особливо корисне і спробувати оцінити чому. Важливо, щоб кожний вчитель навчився оцінювати свою власну діяльність, новий для себе матеріал та навички, причому не лише виділяти його, ай глибоко аналізувати, оцінювати та виголошувати перед своїми колегами. Спочатку на запрошення тренера учасники мають пригадати і назвати все, що відбувалося в цей день на тренінгу. Вперше доцільно розпочати рефлексію з учасника, який бажає висловитися. А потім всі по черзі висловлюють свої враження. Вчителі повинні усвідомити, що в партнерстві при правильній організації навчаються всі. Не забувайте відзначати вчителів, які роблять успіхи. Підведіть підсумок навчання за модулем, згадайте основні питання цього модуля та задачі, прописані на початку посібнику. Зверніть увагу на основні питання та завдання наступного модуля, запропонуйте вчителям самостійно ознайомитися зі змістом цього модуля за посібником.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

32
Модуль 2: План навчального проекту Структуру проведення цього модуля подано у таблиці.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
План проведення навчання за модулем

Тема
Вид діяльності
Час
1. Психологічна вправа
• групова робота
5 хв.
2.
Педрада: Використання комп’ютерних технологій у навчальному проекті
• мозкова атака
20 хв.
3.
Вправа 1 : Основні питання проекту (1 год.)
4.
Крок 1.1: Постановка основних питань проекту
• презентація тренера
20 хв.
5.
Крок 1.2: Аналіз прикладів Ключового та Тематичних питань проекту
• робота з компакт- диском
• робота в парах
20 хв.
6.
Крок 1.3: Визначення Ключового та Тематичних питань до майбутнього навчального проекту індивідуальна робота
• робота в парах
20 хв.
7.
Вправа 2: Розробка Плану навчального проекту (1год. 50 хв.)
8.
Крок 2.1: Ознайомлення з Шаблоном плану навчального проекту
• робота з компакт- диском
• робота з посібником
10 хв.
9. Збереження на диску шаблону плану навчального проекту для створення власного плану
• робота з папками Портфоліо
5 хв.
10. Аналіз державних освітніх стандартів з потрібної галузі
• робота з компакт- диском
20 хв.
11. Збереження вимог державних освітніх стандартів з потрібної галузі у спеціальній папці
• робота з папками Портфоліо
10 хв.
12.
Крок 2.2: Планування навчального проекту індивідуальна робота
15 хв.
13. Аналіз назв навчальних проектів
• робота з компакт- диском
10 хв.
14.
Крок 2.3: Створення Плану навчального і робота з папками
20 хв.


33
проекту на комп’ютері Портфоліо
15.
Крок 2.4: Аналіз планів навчальних проектів з точки зору критеріїв оцінювання Портфоліо проектів
• робота з компакт- диском індивідуальна робота
20 хв.
16. Виконання тесту на перевірку знання Закону про авторське право індивідуальна робота з компакт- диском
10 хв.
17.
Вправа 3: Ознайомлення із Законом про авторське право (40 хв.)
18.
Крок 3.1: Перевірка вашого знання Закону про авторське право (10 хв.) індивідуальна робота на комп’ютері
10 хв.
19.
Крок 3.2: Перегляд презентації тренера
• презентація тренера
30 хв.
20.
Огляд домашнього завдання: Перегляд Ключового і Тематичних питань навчального проекту
• міні-лекція тренера 5 хв.
21. Рефлексія
• групова робота
5 хв. Почніть навчання за цим модулем з психологічної вправи, яка займе 5–7 хв. ( Див.
Додаток 7). Основна мета вправи – формування у вчителів налаштованості на нове завдання, створення атмосфери невимушеності.
Оголосіть тему модуля, основні питання та завдання, результати яких повинні досягти вчителі при навчанні за ним. Перевірте виконання домашнього завдання вчителями, з’ясуйте, чи правильно їм вдалося дати відповіді на запитання для повторення, запропонуйте назвати основні ідеї та приклади, наведені у додатковій статті з методу навчальних проектів, тощо.
HBM Дотримуйтесь принципу кожне запропоноване для виконання завдання
повинно бути перевірене, незалежно від обсягу, мети, форми тощо, та
привчайте вчителів до роботи за цим принципом. Для виконання основних
завдань тренінгу та досягнення мети слід намагатися, щоб домашні завдання
посібника виконувались кожним вчителем. Без закріплення та осмислення
вчителем матеріалу, який передбачено програмою навчання, можна не
досягти успіху.
Педрада: Використання комп’ютерних технологій у навчальному проекті (20 хв.) Недоцільно у тренінгу пропускати проведення педрад, хоча часто можна почути думку, що обговорення в групах педагогічних аспектів використання ІКТ у
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

34
навчальному процесі відволікають вчителів від самих ІКТ і вирішення основних завдань курсу та забирають багато часу. Мета проведення педрад полягає в організації групової дискусії, вона передбачае уміння кожного вчителя висловити свою особисту думку, тобто проявити себе та почути думку та аргументи колеги. На кожній педраді завжди повинні обговорюватися два аспекти питання – наявні проблеми та шляхи вирішення кожної окремо. При проведенні педради тренер може на допомогу викликати одного з вчителів. Він повинен стисло записувати (на дошці, фліпчарті, комп’ютері, екран якого відображається за допомогою мультимедійного проектора) ідеї, що пропонуються для обговорення. Всі повинні йому допомогти. Записи слід оформляти у дві колонки проблеми та шляхи їх вирішення. Можна писати на двох окремих аркушах.
Проблеми
Шляхи їх вирішення


Крім організаційних можливостей педради несуть змістове навантаження, яке є суттєвим для досягнення основних цілей навчання щодо створення Портфоліо навчального проекту. Результатом обговорення питання розвитку учнів при використання ІКТ може стати табл. 1.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
35
Таблиця 1. Ідеї щодо використання учнівських презентацій, веб-сайтів та публікацій


Презентація
Веб-сайт
Публікація
Призначення
Презентація мети та головних ідей майбутнього проекту на його початку Демонстрація результатів групових проектів Демонстрація графіків, схем, таблиць Демонстрація даних, що зберігаються у табличних процесорах, графічних редакторах Демонстрація результатів досліджень Встановлення зв’язку з іншими учнями у світі Як інформаційні ресурси для інших учнів Як засіб пошуку партнерів для здійснення завдань проекту Публікація результатів оглядів та анкетних опитувань Подання прикладів учнівських творів, віршів, оповідань, наукових праць Використання як результату проекту Для розміщення інтерактивної газети чи журналу, що відображає події з життя школи Для створення веб-сайтів школи чи класу, на якому розміщуються матеріали краєзнавчих експедицій, фотографії з останньої екскурсії класу тощо Створення інформаційного бюлетеня на будь-якому етапі проекту Рекламні матеріали Видання календаря Розповідь прохід реалізації проекту Шкільна інформаційна газета Публікація про історичну особу, відомого письменника, вченого, цікаве місце або подію Запрошення Реклама
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

2005 Intel Що може містити
Опис проекту (завдання, матеріали, дії, результати) Гіпотеза План дослідження Інтерпретація
Обґрунтування (висновків, пропозицій, рекомендацій) Порівняння Оцінювання Аналіз Діаграми, графіки Гіперпосилання та веб-ресурси Гіперпосилання назв язані веб-сайти Форма для відповідей або опитування Компіляція спільних даних Електронна кореспонденція Діаграми і графіки Скановані учнівські малюнки або зроблена комп’ютерна графіка Список інформаційних джерел Вступна стаття Суспільна думка як результат опитування Огляд Винаходи, відкриття або теорії
інтерв’ю Ребуси або головоломки Хроніка місцевих подій Реклама та оголошення Рубрика розваг Рубрика про спорт Рубрика про бізнес Інформація про погоду Повідомлення про подорожі Сторінка порад Сторінка гумору і сатири Скановані учнівські малюнки, комп’ютерна графіка Діаграми та графіки Списки інформаційних джерел Призначення, які
н ит вміння мер ав ич к
а ож оз ви вати Усний виступ перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості зображення, звукозаписи, відеофільми, гіперпосилання на інші веб-сайти або файли) Публікація поточної інформації або результатів досліджень, вміння ефективно спілкуватися (ставити певну мету і добиватись її) з аудиторією з усього світу, збір інформації за допомогою форм, баз даних Використання повних речень, розрахованих на читання однією людиною, комбінування тексту і зображень, можливо схем, графіків і діаграм orporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
Презентація
Веб-сайт
Публікація
©


37
Доцільно таку таблицю роздрукувати та роздати кожному вчителеві як результат обговорення зазначеного питання на педраді, вона буде корисною при створенні учнівських робіт – публікацій, презентацій та веб-сторінок. Обговорення слід закінчити стислими висновками щодо того, на якому етапі реалізації навчального проекту використання ІКТ (презентації, публікації, веб-сайту) буде ефективним та сприятиме розвитку в учнів відповідних вмінь та навичок. Не забудьте надати вчителям час для запису їх власних думок до посібника. Вправа 1: Постановка Основних питань проекту (1 год.) Ключова вправа модуля присвячена ознайомленню вчителів з новими поняттями – Основними Ключовим та Тематичними питаннями, а також зі Змістовими питаннями навчального проекту. Вправа складається з трьох кроків ознайомлення з поняттями, аналіз розроблених іншими вчителями Основних питань та виконання першої спроби сформулювати Основні питання до свого проекту.
Крок 1.1 (20 хв.) На першому кроці важливо, щоб вчителі зрозуміли роль та мету формулювання Основних питань навчального проекту.
По-перше, слід пояснити вчителям, чому проблема майбутнього навчального проекту повинна формулюватися у вигляді запитання, яке називається Ключовим. Для цього можна нагадати про роль запитань у процесі пізнання дитиною світу Молодші діти переповнені запитаннями, які є сутнісними для них. Вони постійно задають дорослим запитання, на які важко, а інколи неможливо, відразу дати відповідь. Ці запитання іноді пов’язані з глобальними філософськими ідеями та власним дитячим досвідом пізнання світу. Учні середнього віку вжене так часто задають такі глобальні запитання, вони частіше висловлюють свої судження та думки та говорять про їх значення. Дорослі задають менше сутнісних запитань та більше організаційних запитань, відповіді на які їм доводиться шукати у реальному житті. Виходячи з цих положень вчителю доцільно починати навчальну діяльність з учнями з того, до чого вони здебільшого прагнуть самі поставити їм запитання, які б були сутнісними, для них, для їх вікової групи. Крім того, запитання відіграють особливу роль у процесі навчання Різні типи запитань приводять до різних завдань. Задавання запитань має результати
• забезпечує практико-орієнтоване навчання, яке стимулює учнів задавати більше запитань
• учні самі себе спрямовують у навчанні, оскільки вони цікавляться відповідями
• учні бачать зв’язки між предметами, яких вони навчаються, та їх світом – це може змінити їх погляд на освіту та навчання.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

38
Тренер повинен навчитися не лише розрізняти запитання між собою, ай допомагати вчителеві самому вносити зміни до перших спроб формулювань таких запитань. Для цього потрібна практика. Далі слід пояснити сутність трьох видів запитань. У посібнику відсутня інформація про Змістові питання, тому розглянемо їх місце у навчальному проекті. Це можна відобразити за допомогою схеми.
18
Базове
Велике
Найбільше
Ключове
Тематичне
Змістове
Важливим є
підхід
Назви не грають ролі

Ключове питання – це філософське питання, найбільш широкоосяжне з питань. Воно охоплює кілька різних наукових напрямів, розділів, навчальних предметів, на нього немає конкретної відповіді.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал