Методичні рекомендації для тренерів-методистівСкачати 314.13 Kb.

Сторінка1/10
Дата конвертації23.12.2016
Розмір314.13 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Методичні рекомендації для тренерів-методистів
Н. Морзе, доктор педагогічних наук, Професор, експерт Програми
Н. Дементієвська, науковий співробітник Інституту засобів навчання АПН України, старший тренер Програми
INTEL
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО © 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.

2
Зміст Програма «Intel
®
Навчання для майбутнього Методичні рекомендації для тренерів-методистів..........................................................................................................1 Зміст Методичні рекомендації, створені на допомогу тренерам-методистам програми
«Intel
®
Навчання для майбутнього Особливості програми «Intel
®
Навчання для майбутнього ...........................................7 Обладнання комп’ютерного класу для проведення тренінгу .........................................9 Учасники тренінгу Особливості проведення тренінгу за програмою ...........................................................11 Як ефективно проводити тренінги за Програмою .........................................................13 Як навчати дорослих .........................................................................................................14 Підготовка до тренінгу .....................................................................................................15 Методичні рекомендації з організації навчання за модулями програми тренінгу .........18 Модуль 1: Портфоліо проекту Вправа 1: Мета, завдання та перспективи програми «Intel
®
Навчання для майбутнього (25 хв.).............................................................................................19 Вправа 2: Знайомство вчителів між собою (15 хв.) ..............................................22 Вправа 3: Метод проектів, його особливості та характерні ознаки (25хв.).............23 Вправа 4: Портфоліо навчального проекту та його структура (1 год.)....................26 Вправа 5: Вимоги до Портфоліо навчального проекту (20 хв.)................................29 Вправа 6: Вибір теми навчального Проекту (50 хв.) .................................................30 Огляд домашнього завдання Метод проектів Модуль 2: План навчального проекту .............................................................................32 Педрада Використання комп’ютерних технологій у навчальному проекті (20 хв.)...............................................................................................................33 Вправа 1: Постановка Основних питань проекту (1 год.) .........................................37 Вправа 2: Розробка Плану навчального проекту (1 год. 50 хв.) ...............................40 Вправа 3: Ознайомлення із Законом про авторське право (40 хв.) ..........................47 Огляд домашнього завдання Перегляд Ключового і тематичних та Змістових питань навчального проекту (5 хв.) .............................................................................47 Модуль 3: Пошук ресурсів для Портфоліо проекту
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

3
Робота в парах . Обговорення власного навчального Проекту (20 хв.) ................49 Вправа 1: Створення Списку інформаційних джерел (15 хв.)...................................50 Вправа 2: Використання тематичних пошукових каталогів та пошукових машин (45 хв.)........................................................................................51 Вправа 3: Пошук інформаційних ресурсів у Інтернеті (1 год. 20 хв.) ......................53 Вправа 4: Використання електронної пошти (40 хв.).................................................53 Самостійна робота Оцінювання ресурсів Інтернету (35 хв.)....................................53 Модуль 4: Створення учнівської мультимедійної презентації Педрада Організація доступу учнів до Інтернету (20 хв.) ........................................56 Вправа 1: Створення учнівської мультимедійної презентації (3 год. 10 хв.). Вправа має ключове значення ......................................................................................57 Вправа 2: Оцінювання учнівської презентації за спеціальними критеріями та вимогами до складових Портфоліо (10 хв.)............................................................64 Вправа 3: Перегляд Плану навчального проекту (15 хв.) ..........................................64 Огляд домашнього завдання Розробка Форми і критеріїв оцінювання діяльності учнів по створенню мультимедійної презентації (5 хв.) .........................66 Модуль 5: Створення учнівської публікації Робота в парах Приклади учнівських презентацій та Форм оцінювання діяльності учнів по їх створенню (20 хв.)....................................................................68 Самостійна робота Створення Форми оцінювання і перегляд власної учнівської мультимедійної презентації (20 хв.) ............................................69 Вправа 1: Створення учнівської публікації (2 год. 50 хв.).........................................70 Вправа 2: Оцінювання учнівської публікації (10 хв.) ................................................72 Вправа 3: Перегляд Плану навчального проекту (15 хв.) ..........................................72 Огляд домашньої роботи Розробка Форми і критеріїв оцінювання діяльності учнів по створенню публікації (5 хв.)..........................................................................72 Модуль 6: Створення учнівського веб-сайту ..................................................................73 Педрада : Організація роботи учнів на комп’ютерах за умови їх обмеженої кількості у школі (20 хв.) ..............................................................................................74 Вправа 1: Створення учнівського веб-сайту (40 хв.)..................................................75 Вправа 2: Використання програми Microsoft Publisher для створення веб-сайту (2 год. 20 хв.).................................................................................................77 Вправа 3: Оцінювання учнівського веб-сайту за спеціальними критеріями та вимогами до складових Портфоліо (10 хв.)............................................................78 Вправа 4: Перегляд плану навчального проекту (15 хв.)...........................................78
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

4
Огляд домашнього завдання Розробка Форми і критеріїв оцінювання діяльності учнів по створенню веб-сайту (5 хв.)........................................................78 Модуль 7: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою текстового редактора MS Word........................................................................................80 Привітання та психологічна вправа (5 хв.)
............................................................81 Вправа 1: Створення дидактичних матеріалів для учнів (3 год.) .............................81 Вправа 2: Перегляд Плану навчального проекту (15 хв.)..........................................84 Огляд домашнього завдання Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою табличного процесора Microsoft Excel (5 хв.)....................................85 Модуль 8: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою табличного процесора .......................................................................................................86 Психологічна вправа (5 хв.)
....................................................................................86 Педрада : Правила безпеки в Інтернеті (20 хв.) ......................................................86 Вправа 1: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою
Microsoft Excel (3 год. 20 хв.) .......................................................................................87 Вправа 2: Перегляд плану навчального проекту (15 хв.) ..........................................89 Огляд домашнього завдання (5 хв.).............................................................................89 Модуль 9: Створення методичних матеріалів для вчителя Психологічна вправа (5 хв.)
....................................................................................91 Обговорення в парах Дидактичні матеріали для учнів (20 хв.)...............................91 Вправа 1: Створення методичних матеріалів для вчителя (2 год. 10 хв.)................91 Вправа 2: Використання Microsoft Excel для створення Методичних матеріалів для вчителя (1 год. 10 хв.) ...................................................91 Вправа 3: Перегляд плану навчального проекту (15 хв.) ..........................................92 Огляд домашнього завдання (5 хв.): Перегляд розроблених учнівських презентацій, публікацій та веб-сайтів, а також дидактичних матеріалів для учнів та методичних матеріалів для вчителя. ......................................................92 Модуль 10: Розроблення плану реалізації проекту Педрада : Використання в проектній діяльності засобів Інтернету (20 хв.) ........93 Вправа 1: Створення Плану реалізації проекту (1 год.) ............................................93 Вправа 2: Розробка інструктивних матеріалів для організації роботи за Проектом (1 год.) ......................................................................................................94 Вправа 3: Перегляд плану навчального проекту (30 хв.) ..........................................94 Огляд домашнього завдання (5 хв.).............................................................................94 Модуль 11: Компонування Портфоліо навчального проекту .......................................95
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

5
Обговорення в парах : Вдосконалення Портфоліо навчального проекту (20 хв.) ..............................................................................................................95 Педрада : Пошук додаткових ресурсів для підтримки проекту (20 хв.) ...............95 Вправа 1: Впорядкування вмісту Порфоліо (30 хв.)...................................................96 Модуль 12: Демонстрація Портфоліо проекту ...............................................................97 Вправа 2: Демонстрація Портфоліо проектів (2 год. 30 хв.) .....................................97 Вправа 3: Оцінювання курсу (40 хв.)...........................................................................98 Вправа 4: Закінчення курсу (30 хв.) .............................................................................98 Додаток 1: Вимоги до комп’ютерного класу для проведення тренінгів за програмою ......................................................................................................................99 Додаток 2: Перевірка готовності до проведення тренінгу (1) .....................................100 Додаток 3: Робочі зошити ...............................................................................................103 Додаток 4: Вимоги до тренерів-методистів ..................................................................104 Додаток 5: Основні положення ефективного проведення тренінгу Додаток 6: Вправи для проведення знайомства учасників Додаток 7: Психологічні вправи Додаток 8: Форми роботи на тренінгу ...........................................................................111 Додаток 9: Початкова анкета учасника Програми .......................................................120 Додаток 10: Основні відмінності програми «Intel
®
Навчання для майбутнього Додаток 11: Картки для роботи в парах

I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

6
Методичні рекомендації, створені на допомогу тренерам-методистам програми
«Intel
®
Навчання для майбутнього До участі у тренінгах за Програмою залучаються вчителі середніх загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі та студенти вищих педагогічних навчальних закладів, а також методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти, інші освітяни, які прагнуть навчитись ефективному використанню новітніх педагогічних та ІКТ технологій.
Мета навчання за Програмою сформувати у вчителів навички ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні різних
навчальних предметів учнів різних вікових категорій за допомогою ефективних інноваційних педагогічних технологій, якими передбачається самостійна індивідуальна чи групова) дослідницька діяльність учнів, використання методу навчальних проектів тощо.
Результатами ефективного навчання на тренінгу програми є розроблення та захист перед колегами кожним учасником власного Портфоліо навчального проекту з використанням ІКТ, що відповідає спеціальним вимогам до його вмісту та подальше впровадження цього та інших навчальних проектів при навчанні учнів свого предмету.
Концептуальні засади Програми

ефективне використання ІКТ у навчальному процесі

проектна методика на основі самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницько-пошукової діяльності учнів

розвиток учня – формування навичок мислення високого рівня та навичок критичного мислення за допомогою формулювання ключових та тематичних питань для учнів формування в учнів цілісної картини світу;

практична спрямованість знань та навичок учнів

розвиток навичок, які сприяють підвищенню конкурентноздатності учнів на ринку праці в умовах економіки, яка ґрунтується на новітніх технологіях та знаннях;
• орієнтування при плануванні навчального проекту на вимоги державних
загальноосвітніх стандартів та зміст державних навчальних програм з різних навчальних предметів

циклічна побудова навчання вчителів на тренінгу щодо використання
інформаційно-комунікаційних технологій врахування досягнень сучасної психології

альтернативна система оцінювання та самооцінювання всіх видів діяльності учнів, на базі розробки власних критеріїв та форм оцінювання навчальних досягнень
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО можливість застосування Програми для навчання вчителів будь-якого фаху та віку учнів

система післядипломній педагогічної підготовки щодо надання вчителям
навичок ефективного впровадження ИКТ; система, яка передбачає годинні інтерактивні тренінги за принципом навчи вчителя майстер-класи для тренерів, семінари для вчителів та адміністраторів шкіл та інших освітніх установ, форуми та обговорення в режимі онлайн, обмін досвідом, конкурси для учасників Програми, а також експертну оцінку ефективності впровадження Програми.
Достатніми умовами успішного навчання за Програмою є висока мотивація вчителів, що навчатимуться, та висока кваліфікація викладачів-тренерів, що проводитимуть навчання. Обов’язкове закінчення тренерами аналогічного навчання за цією Програмою із процедурою захисту власного Портфоліо навчального проекту та впровадження розробленого навчального проекту в класі. Після тренінгів передбачається участь тренерів у майстер-класах, семінарах, форумах, конкурсах на кшталт Історії успіху. Особливості програми «Intel
®
Навчання для майбутнього Основна, принципова відмінність між програмою «Intel
®
Навчання для майбутнього та іншими програмами перепідготовки вчителів полягає втому, що, навчаючись заданою програмою, вчителі не лише оволодівають знаннями і вміннями в галузі ІКТ, ай навчаються, як використовувати ці технології у шкільному кабінеті, включати їх до загального педагогічного процесу, якнайкращим чином передати учням власні знання, використовуючи інноваційні педагогічні технології. Тобто вчителі навчаються
комплексно
інноваційним
педагогічним
та
інформаційно-комунікаційним
технологіям ( Див. Додаток 10).
При навчанні за іншими програмами вчителі одержують лише знання з галузі самих
інформаційно-комунікаційних технологій, навички роботи з комп’ютером і програмним забезпеченням, а пізніше вже самі вирішують, як можна використати на випадок необхідності набуття знання і вміння. І часто потрібно багато часу, щоб зрозуміти, як можна використовувати ці вміння в своїй практичній педагогічній діяльності. За програмою «Intel
®
Навчання для майбутнього» вчителі не лише оволодівають технічними навичками, ай одержують інформацію про принципи застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі навчання, що дозволить їм використовувати одержані знання відразу ж по закінченні тренінгу, що і передбачено програмою – вчитель після закінчення навчання повинен у своєму навчальному закладі реалізувати разом з учнями навчальний проект, ідею та план якого разом з навчально-методичним забезпеченням ним було розроблено на тренінгу. Проведення такого кроку мотивується участю не лише вчителів, алей учнів у різних конкурсах.
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

8
Конкурси для вчителів

Конкурс на кращий створений на курсах Портфоліо – комплекс навчально- методичних матеріалів до навчального проекту Конкурсна кращий реалізований навчальний проект разом з учнями – «Історії
успіху» (див. умови на сайті www.iteach.com/ua).
Конкурси для учнів

Конкурс на кращий опис своєї власної самостійної дослідницької роботи при реалізації проекту з використанням ІКТ тощо Конкурс Intel ISEF з науково-дослідницький діяльності учнів з природно- математичних та технічних дисциплін (див. www.intel.com/education/isef ). Практикою доведено, що інформаційні технології – це такий інструмент, ефективність застосування якого стає зрозумілою не відразу, а лише через деякий час, інколи достатньо довгий. Враховуючи ці особливості, корпорація Intel бере довготермінові зобов’язання перед вчителями, не лише навчаючи їх на тренінгу, ай забезпечуючи підтримку та допомогу протягом довгого часу в рамках різних програму тому числі мережеву кооперацію вчителів, співробітництво з урядовими установами тощо. Все робиться задля того, щоб забезпечити дійсно ефективні зміни у школі з використанням інноваційних технологій. Intel навчає вчителів – як сьогоднішніх, такі майбутніх (у педагогічних університетах) – протягом довгого часу. І у цьому полягає одна з основних відмінностей програми «Intel
®
Навчання для майбутнього від програм, що проводяться іншими компаніями, організаціями чи установами, які лише навчають вчителів на курсах протягом, наприклад, місяцю або року, а потім забувають про них.
Intel же разом з МОН України відслідковує та підтримує діяльність випускників курсів за Програмою протягом кількох років, оскільки потрібен час для того, щоб оцінити внесок нових технологій ужиття школи, відчути результативність їх впровадження. Програмою передбачається зовнішня та внутрішня експертиза якості проведення тренінгів (до та після, а також ефективності впровадження вчителями навичок використання ІКТ через півроку після закінчення тренінгу. Моніторинг проводиться у формі анкетування в режимі онлайн на сайті www.iteach.com.ua (пароль для учасників ITEACH), а також застосовання інших сучасних форм, методів та підходів. Програма має вдале психологічне підґрунтя, яке є основою взаємодії вчителів та учнів. Одним із положень програми є твердження щоб змінити світна краще, треба в
першу чергу змінити себе і своє ставлення досвіту. Ця програма вчить бути позитивними за будь-яких зовнішніх обставин, які часто не залежать від нас. Це досягається завдяки вихованню оптимістичного ставлення до життєвих проблем та створення комфортних умов для сприйняття великої кількості нового матеріалу і надбання різноманітних навичок вчителями задосить короткий час проведення тренінгу.
© 2005 Intel Corporation. Усі права захищені.
IN T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
9
Початкові вміння вчителів. Для досягнення мети та виконання завдань курсу вчитель повинен мати початкові вміння роботи з комп’ютером:
• включати комп’ютер;
• знати призначення основних пристроїв комп’ютера;
• запускати комп’ютерну програму на виконання
• знаходити на комп’ютері та завантажувати потрібну інформацію до відповідної комп’ютерної програми загального призначення для наступного її опрацювання
• зберігати опрацьовану інформацію нарізних носіях
• набирати текст з клавіатури
• виконувати елементарні операції з текстом у середовищі текстового редактора зберігати текст на диску, редагувати та форматувати його, вставляти до текстового документа таблиці та малюнки
• мати уявлення про можливості глобальної мережі Інтернет та її сервіси тощо. Найкращі Відомі Методи (НВМ) з досвіду проведення тренінгів за Програмою в Україні та в інших країнах світу:
HBM До початку тренінгу за програмою «Intel
®
Навчання для майбутнього
бажано проводити нульовий модуль (Модуль 0) з тими вчителями, хто
планує пройти навчання, але ще зовсім не вміє користуватись комп’ютером.
Вчителі до початку тренінгу вчаться тому, що вказано вище. Такий модуль
може провести вчитель інформатики, або досвідчений колега, або
старшокласники школи, де викладає вчитель. Без цього модуля теж можливо
проводити тренінг, але досвід свідчить, які ті, вчителі, що зовсім незнайомі з
комп’ютером, по-перше, недуже впевнено почувають себе поруч із
досвідченішими колегами, по-друге, витрачають більше часу на технічні, а не
на методичні питання і, по-третє, не використовують повний потенціал
інноваційних педагогічних ідей, які закладені у Програмі.
Обладнання комп’ютерного класу для проведення тренінгу
( Див. Додаток №1)
Необхідними умовами для організації та проведення навчання за цією програмою є сучасна комп’ютерна техніка та можливості самостійно працювати за комп’ютером кожному вчителю, наявність в аудиторії для тренінгу постійного Інтернет - зв’язку з каналом для одночасної роботи в Мережі всіх учасників сучасне програмне забезпечення
• операційна система Microsoft Windows 98, 2000, ME, NT або XP;
• мінімум 64 Мбайт RAM;
I N T E L
®
НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Усі права захищені.

10

Internet Explorer 5.0 або будь-який інший браузер

Microsoft Word 2000 та вище

Microsoft PowerPoint 2000 та вище

Microsoft Publisher 2000 та вище

Microsoft Excel 2000 та вище
• мультимедійний проектор
• принтер
• сканер, цифрова фотокамера або відеокамера
• гучномовці, навушники та мікрофон
HBM Відсутність доступу до мережі Інтернет не має стати у вас на заваді.
Можливо також проводити тренінг без доступу до мережі Інтернет. В
такому випадку
1.
Для пошуку інформації, ілюстрацій, графіків, анімацій, різних прикладів
тощо для свого навчального проекту можливо використовувати
емуляційні диски, електронні підручники, які зараз є у школах для
апробації, або електронні енциклопедії на кшталт Енциклопедія
Кирила та Мефодія, або інші інтерактивні електронні енциклопедії,
що містяться в навчальних програмах з різних предметів в жанрі квест
„Математикус”, „Хімикус”, „Біотопія”, які видаються МедиаХаус, та
розповсюджуються
в
Україні
компаніями
МультиТрейд
www.multitrade.com.ua (e-mail:sale@multitrade.com.ua)
або
ОКС
www.jrcmarket.com.ua (e-mail: jrcmarket@nbl.com.ua )
2.
Можливо також проводити Модуль 3 в іншому приміщенні, де є доступ
до мережі Інтернет (це може бути інша школа чи комп’ютерний клуб
тощо), та зберегти знайдену в Інтернеті інформацію для проекту на
диску, дискеті або іншому носії.
HBM


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал