Методичні рекомендації для студентів, заочної форми навчання навчальної дисципліни «Винний та г астрономічний туризм»Скачати 68.66 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір68.66 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Навчальної дисципліни «Винний та гастрономічний туризм»
Напрям підготовки 6.140103 «Туризм»
Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

Розподіл балів за видами робіт для студентів заочної форми навчання

з дисципліни «Винний та гастрономічний туризм»Вид та форма контролю

Кількість балів

Кількість відповідних форм контролю

Максимальна кількість балів

1

Контрольна індивідуальна робота

1-20

1

20

2

Творча робота

1-20

1

20

3

Захист конспекту

1-15

1

15

4

Модульна контрольна робота

1-15

1

15

5

Екзамен

1-30

1

30

Разом

100


Контрольна індивідуальна робота для студентів заочної форми навчання представлена написанням реферату.

Реферат — це стислий виклад змісту кількох наукових робіт, що стосуються певної проблеми.

Основна мета реферату — передача цілісної інформації, одержаної з різних джерел. На основі кількох текстів потрібно створити один відповідно до теми реферату.

У тексті реферату можна цитувати думки з опрацьованих джерел, а можна переказувати їх, обов'язково посилаючись на джерела.

Загальні вимоги:


 • чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу;

 • переконливість аргументації;

 • стислість і точність формулювань, які виключають можливість неоднозначного тлумачення;

 • конкретність викладення результатів дослідження;

 • обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.

Творча робота – це виконання творчого завдання студентом, яке передбачає складання таблиць, графіків, ілюстрацій, роботу з пошуковими системами Інтернет, використання теоретичного та практичного матеріалу. Творча робота дозволяє проявити студенту свої знання по темі, креативність та самостійність. Творча робота полягає у складанні маршруту для гастрономічного туру.

Гастрономічний маршрут складається для громадян України, котрі хочуть виїхати на кількаденний тур в одну з європейських країн. Студент складає і описує програму маршруту, стисло формулює структуру маршруту, складає технологічну карту і схему маршруту. Також студент повинен вказати, що входить у вартість туру, а що ні.

Програма маршруту розписується на кожний день туру із зазначенням відвідуваних місць, пересування, харчування та проживання. Після складання програми туру формується стисла структура туру і заноситься в таблицю.

Таблиця

Структура туруДень (№)

Турпакет

Комплекс послуг

Самостійна програма
В стовпчику «День» записується порядковий день туру. В стовпчику «Турпакет» зазначаються транспортні перевезення туристів, харчування та розміщення. В стовпчику «Комплекс послуг» вказуються основні послуги, представлені тур-фірмою: екскурсії, дегустації, відвідування і т.д. В стовпчику «Самостійна програма» вказуються додаткові послуги, що пропонуються туристам і не входять у пакет послуг тур-фірми, наприклад: відвідування гастрономічних та винних фестивалів, фольклорних вечорів, дегустації, відвідування виноградників, льохів, спеціалізованих крамниць, заводів, господарств, купівля сувенірної продукції тощо.

Технологічна карта складається з восьми пунктів:


 1. Назва маршруту

 2. Вид транспорту

 3. Основні пункти маршруту

 4. Вид маршруту

 5. Кілометраж

 6. Тривалість в днях

 7. Кількість туристичних груп (одна за замовчуванням)

 8. Кількість туристів по маршруту (30 за замовчуванням)

Карта маршруту малюється схематично в графічних редакторах або за основу береться географічна карта (наприклад, Google Maps), на якій зображується маршрут гастрономічного туру.

Захист конспекту передбачає самостійне опрацювання студентами питань лекцій з їх подальшим захистом.
Перелік питань для самостійного опрацювання:

 1. Історія виникнення гастрономічного туризму.

 2. Характеристика течій гастрономічного туризму.

 3. Вплив процесів глобалізації на розвиток гастрономічного туризму.

 4. Виноробні регіони світу.

 5. Функції партнерів та постачальників послуг туроператорів.

 6. Використання реклами в туризмі.

 7. Особливості складання туру.

 8. Міжнародні ено-гастрономічні фестивалі.

 9. Спільні та відмінні риси кухні Балканського регіону.

 10. Спільні та відмінні риси кухні Середземноморського регіону.

 11. Спільні та відмінні риси кухні Скандинавського регіону.

 12. Аналіз кухні країни, яку відносять до двох суміжних регіонів: Польщі, Греції, Туреччини, Хорватії та ін..

 13. Особливості кухні Мексики.

 14. Роль спецій в кухні країн Латинської Америки.

 15. Спільні та відмінні риси кухні країн Закавказзя.

 16. Класифікація індійської кухні.

 17. Спільні та відмінні риси кухні В’єтнаму та Камбоджі.

 18. Феномен Сінгапуру та Гонконгу.

 19. Кухня Кореї та Тайваню.

 20. Перспективи виноробних регіонів України.


Підсумкова модульна контрольна робота складається із:

 • теоретичного питання;

 • тестових завдань.

Екзамен

Екзамен складається з теоретичної частини – 3 питання.

Екзаменаційна робота з дисципліни “Винний та гастрономічний туризм” оцінюється за 30 бальною системою.

При відповіді на теоретичне питання студент повинен володіти категоріальним апаратом навчальної дисципліни, розкрити накопичені знання та інтегрувати їх із завданням. Кожне теоретичне питання оцінюється максимально у 10 балів.

Відповіді студентів на теоретичні запитання оцінюються за такими складовими:


 1. точність визначення категорій і понять,;

 2. повнота викладення змісту запитання;

 3. наявність висновків щодо сфери практичного застосування теоретичного запитання.

Відображення зазначених складових у відповіді студента на теоретичне запитання оцінюється за такими критеріями:

 • 10 балів - правильні і повні відповіді за всіма зазначеними складовими;

 • 5 балів - правильні і повні відповіді за складовими 1 та 2;

 • 0 балів – не повні і з помилками відповіді за складовими 1 та 2.

Визначення максимально оцінюється у 10 балів. При оцінюванні враховується: правильність та обґрунтованість поняття.

Приклад білету
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Напрям підготовки «Туризм»

Семестр 2

Навчальна дисципліна Винний та гастрономічний туризм

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
 1. Нерекламні методи просування туристичного продукту.

 2. Кухня Індії та її вплив у країнах Південної Азії.

 3. Історія виникнення гастрономічного туризму.


Список рекомендованої літератури:

Законодавчі та нормативно-правові документи

1. Закон України «Про туризм»: (офіц. текст: за станом на 06 жовтня 2011 р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 32 с.

2. Закон України «Про курорти»: (офіц. текст: за станом на 15 вересня 2006 р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 18 с.

Базова

1. Іванов С.В. Винний туризм : підручник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Іванов, В. О. Домарецький, Д. І. Басюк, та ін. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2012. – 472 с.

2. Здобнов О.І. Страви народів світу / О.І. Здобнов. – К.: Вища школа, 2001. – 311 с.

3. Anne-Mette Hjalager, Greg Richards (2011), Tourism and gastronomy, Routledge, London, 256 p.Допоміжна

1. Lucy M. Long (2011), Culinary tourism, Material Worlds, 320 p.2. Collin M. Hall (200), Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets, Butterworth-Heinemann, 373 p.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал