Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання контрольних робіт для студентів усіх спеціальностей заочної формиPdf просмотр
Сторінка4/6
Дата конвертації11.01.2017
Розмір0.98 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6
Задача 3
Розрахувати площу світлових отворів, які забезпечують нормоване значення коефіцієнта природного освітлення в цеху депо з боковим природним освітленням.
Вихідні дані для розрахунку прийняти з табл. 3.1 за варіантом, номер якого співпадає з передостанньою цифрою навчального шифру.
Таблиця 3.1. Варіанти вихідних даних для розрахунку
Вихідні дані
Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Розміри приміщення, м: довжина стіни з вікнами, ширина (відстань від світових отворів до протилежної стіни)
8 4,4 10 4,8 12 5,0 16 5,2 18 5,4 22 5,6 24 5,8 26 4,6 28 4,8 30 5,0
Розряд зорової роботи
ІV III V V IV III III IV V III
Коефіцієнт запасу, К
з
2,0 1,4 1,6 1,7 1,5 1,3 1,6 1,8 1,7 1,5
Світлова характеристика вікна h
в
9,5 9 8,5 6,5 7,5 8,5 9,5 9,0 8,5 7,5
Коефіцієнт затінення будинками, які знаходяться проти вікон К
б
1,7 1,1 1,0 1,2 1,1 1,0 1,7 1,1 1,4 1,1
Загальний коефіцієнт світлопропускання τ
0,49 0,5 0,47 0,49 0,48 0,51 0,5 0,49 0,48 0,47
Вказівки до рішення задачі
1.
Прийняти:

площу одного вікна S
1
= 8 м
2
,

коефіцієнт, який враховує підвищення КПО через відбиття світла, прийняти r
1
= 1.
2.
Визначити:

КПО е
н
(згідно з ДБН В.2.5-28-2006);

площу приміщення, S
n
;

загальну площу світлових отворів, м
2
:
,
100 1
б
п
в
з
н
в
K
S
r
h
k
е
S(3.1) де
в
S
площа світлових прорізів відповідно при бічному або верхньому освітленні, м
2
; е
н
– нормоване значення КПО, %;
К
з
коефіцієнт запасу;
h
в
– світлова характеристика вікон;

34
h
л
– світлова характеристика ліхтаря або світлового прорізу в площині покриття;
S
п
– площа підлоги приміщення, м
2
;
К
б
коефіцієнт затінення вікон будівлями, що стоять напроти;
τ загальний коефіцієнт світлопропускання:
5 4
3 2
1де
1

– коефіцієнт світлопропускання матеріалу (для одинарного листового скла – 0,9, подвійного – 0,8; потрійного – 0,75);
2

– коефіцієнт, який ураховує втрати світла в рамі світлопрорізу (для одинарних дерев’яних рам вікон і ліхтарів виробничих приміщень – 0,75; сталевих – 0,9);
3

– коефіцієнт, який враховує втрати світла в несучих конструкціях покриття (для стальних ферм –
0,9; залізобетонних і дерев’яних – 0,8, при бічному освітленні – 1);
4


коефіцієнт, який враховує втрати світла в сонцезахисних пристроях (для штор і жалюзі, які прибираються і регулюються – 1; стаціонарних – 0,65...0,75; для горизонтальних козирків – 0,6...0,9);
5

– коефіцієнт, який враховує витрати світла в захисній сітці, яка встановлюється під ліхтарями (приймається рівним
0,9);
r
1
– коефіцієнт, що враховує підвищення КПО при бічному освітленні за рахунок світла, відбитого від поверхонь приміщення та підстильного шару, прилеглого до будівлі;

кількість вікон:
1
S
S
п
в

(3.2)

накреслити план цеху з віконними отворами.

Література [ 2, 3, 10].

35
Задача 4
Визначити площу фрамуг для природної вентиляції виробничого приміщення. В приміщенні використовують технологічний процес, за якого в повітря викидаються пари ацетону.
Вихідні дані для розрахунку прийняти з табл. 4.1 за варіантом, номер якого співпадає з передостанньою цифрою навчального шифру.
Таблиця 4.1. Варіанти вихідних даних для розрахунку
Вихідні дані
Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Кількість парів ацетону, які надходять у повітря, w·10 6
, мг/год
12 14 15 16 15 14 13 12 11 10
Відстань між осями нижніх
(припливних) і верхніх
(витяжних) вентиляційних отворів, h, м
3 4 5 3 4 5 4 3 4 5
Температура повітря, яке припливає, t пр
, º С
19 20 17 19 18 16 19 18 17 16
Температура повітря, яке залишає приміщення, t уд
,
º С
25 26 23 25 24 22 25 24 23 22
Вказівки до рішення задачі
1.
Прийняти:

Згідно із санітарними нормами проектування промислових підприємств прийняти гранично допустиму концентрацію ацетону в повітрі робочої зони, ГДК = 200 мг/м
3

Прийняти, що концентрація ацетону в повітрі К, яке надходить, дорівнює нулю.

Різницю тиску прийняти рівною половині теплового напору, кг/м
2
:
Н = Н/2. (4.1)
2.
Визначити:

необхідний повітрообмін для очищення від шкідливих виділень, м
3
/год:
L = W /(ГДК – К ) (4.2)

36

густину повітря, яке припливає, і повітря, яке залишає приміщення, кг/м
2
:

тепловий напір, кг/м
2
:
Н = h(γ
пр
– γ
уд
) (4.3)

швидкість руху повітря в припливних і витяжних вентиляційних отворах, м/с:

H
g
V


2
(4.4) де g – прискорення вільного падіння, м/с
2
( g = 9,8 м/с
2
).

площу припливних і витяжних вентиляційних отворів F, м
2
:
V
L
F
3600

(4.5)

зробити висновки про розміри вентиляційних отворів.
Література [3, 6, 7].

37
Задача 5
Розрахувати захисне заземлення електричних установок, які живляться від трифазної мережі з ізольованою нейтраллю. Робоча напруга 380 В, 50 Гц,
Потужність джерела живлення перевищує 100 кВА.
Вихідні дані для розрахунку прийняти з табл. 5.1 за варіантом, номер якого співпадає з передостанньою цифрою навчального шифру.
Таблиця 5.1. Варіанти вихідних даних для розрахунку
Вихідні дані
Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Види ґрунтів
1 2 2 3 4 2 2 3 1 4
Значення питомих опорів
ґрунтів ρ, Ом · м
400 150 50 10 20 400 100 40 700 40
Довжина вертикального електрода l
в
, м
2,50 2,75 3,00 3,25 3,5 3,75 4,0 3,75 3,50 3,00
Діаметр вертикального електрода d, м
0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,05
Ширина з’єднувальної стрічки b
с
, м
0,05 0,06 0,07 0,05 0,06 0,07 0,05 0,06 0,07 0,05
Відстань від верху вертикального електрода до поверхні землі, заглиблення h, м
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Коефіцієнт сезонності, ψ 1,4 1,6 2,0 2,0 1,6 1,4 1,4 1,6 2,0 1,6
Відношення відстані між вертикальними електродами L до їх довжини l
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3
Примітка: 1 – пісок; 2 – суглинок; 3 – глина; 4 – чорнозем.
Вказівки до рішення задачі
Визначити:

Визначити розрахунковий питомий опір ґрунту ρ
в
, Ом · м:

в
, (5.1) де ρ – значення питомих опорів ґрунтів, Ом · м;
ψ – коефіцієнт сезонності.

Знайти відстань від поверхні землі до середини вертикального заземлювача t, м:
,
2
l
h
t


(5.2) де h – відстань від верху вертикального електрода до поверхні землі;
l
в
– довжина вертикального електрода.

38

Визначити опір струму розтікання в одному вертикальному заземлювачі
R
р
, Ом:
),
4 4
lg
5
,
0 2
(lg
366
,
0
l
t
l
t
d
l
l
R
в
p(5.3) де d – відстань від верхнього краю вертикального електрода до поверхні землі.

Знайти орієнтовну кількість вертикальних заземлювачів n:
,
R
R
n
р

(5.4) де R – допустимий опір пристрою, що заземлює, Ом. Відповідно до Правил пристрою електроустановок (ПУЕ) на електричних установках, напряженим до 1000 В припустимий опір пристрою, що заземлює, дорівнює не більше 4 Ом.

Визначити необхідну кількість вертикальних заземлювачів n’:
,
.В
В
р
R
R
n
(5.5)
де η
в.в.
– коефіцієнт вертикальних заземлювачів (див. табл. 5.2).
Таблиця 5.2. Коефіцієнт η
в.в. використання вертикальних електродів
Кількість заземлювачів
Відношення відстаней між електродами до їх довжини L/l в ряд по контуру
1 2 3 1 2 3 2
3 4
10 20 40 60 0,85 0,73 0,65 0,59 0,48
-
-
0,95 0,83 0,77 0,74 0,67
-
-
0,94 0,89 0,85 0,81 0,76
-
-
-
0,69 0,61 0,57 0,47 0,41 0,39
-
0,78 0,73 0,68 0,63 0,58 0,55
-
0,85 0,80 0,76 0,71 0,66 0,64

Знайти розрахунковий опір розтіканню струму у вертикальних електродах без врахування впливу з’єднувальної стрічки R

, Ом:
2
В
В
p
p
n
R
R(5.6)

Знайти довжину з’єднувальної стрічки L, м:
),
1
(
05
,
1n
L
L
c
(5.7) де L – це добуток відношення відстані між вертикальними електродами до
їхньої довжини та довжини вертикального електрода.

39

Опір розтіканню струму в горизонтальному заземлювачі (з’єднувальній стрічці) R
г
, Ом:
,
2
lg
0366






c
c
c
в
Г
b
h
L
L
R

(5.8) де b
c
– ширина з’єднувальної стрічки, м.

Знайти розрахунковий опір розтікання струму в горизонтальному заземлювачі (з’єднувальній стрічці) R
рг
, Ом:
.С
Г
Г
рг
R
R


, (5.9) де η
г.с.
– коефіцієнт використання горизонтального стрічкового електрода, що з’єднує вертикальні електроди групового заземлювача (див. табл. 5.3).
Таблиця 5.3. Коефіцієнт
η
г.с. використання горизонтального стрічкового електрода, що з’єднує вертикальні електроди групового заземлювача
Відношення відстаней між вертикальними електродами до
їх довжини
Кількість вертикальних електродів
2 4 6 10 20 40 60 100
в ряд
1 2
3 0,85 0,94 0,96 0,77 0,80 0,92 0,72 0,84 0,88 0,62 0,75 0,82 0,42 0,56 0,68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
по контуру
1 2
3
-
-
-
0,45 0,55 0,70 0,40 0,48 0,64 0,34 0,40 0,56 0,27 0,32 0,45 0,22 0,29 0,39 0,20 0,27 0,36 0,19 0,23 0,33

Визначити розрахунковий опір розтіканню струму у вертикальних та горизонтальних заземлювачах R
вг
, Ом:
2 2
R
R
R
R
R
R
РГ
р
РГ
p
ВГ
(5.10)
Отриманий розрахунковий опір розтікання струму всього пристрою, що заземлює, порівнюють із допустимим, якщо R
вг
≤ R, тоді умова виконується.
На плані цеху необхідно розмістити вертикальні заземлювачі й сполучну смугу.
Література [1, 3, 6, 8].

40
Задача 6
Визначити ефективність звукопоглинання стін і стелі приміщення станції. Стіни приміщення цегляні, відштукатурені, пофарбовані олійною фарбою, стеля бетонна, підлога паркетна.
Вихідні дані для розрахунку прийняти з табл. 6.1 за варіантом, номер якого співпадає з передостанньою цифрою навчального шифру.
Таблиця 6.1. Варіанти вихідних даних для розрахунку
Вихідні дані
Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Розміри приміщення, м: довжина ширина висота
12 12 3,0 14 10 3,2 16 8
3,4 18 6
4,0 16 8
3,8 14 12 3,6 12 12 3,4 10 10 3,5 14 9
3,7 16 8
3,9
Рівні звукового тиску, дБ, для середньогеометричних частот октавних смуг, Гц (L
1
)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 59 60 61 66 70 62 64 61 47 65 67 63 69 71 65 60 66 50 69 70 72 70 72 67 60 51 47 67 65 60 51 50 49 47 45 45 65 63 57 55 50 47 45 43 40 66 65 63 58 52 51 47 45 43 61 62 63 57 53 49 49 45 41 70 71 69 59 51 47 45 47 42 69 70 68 58 50 45 42 43 41 62 63 63 50 53 47 50 41 45
Звукопоглинаючий матеріал*
ДП
ПА/Д
Ф
АФ
ДП ПА/Д
Ф
АФ
ДП
Ф
Примітка: ДП – деревоволокнисті плити товщиною 12 мм, встановлені із зазором 50 мм від огородження;
ПА/Д – плити ПА/Д товщиною 20 мм, встановлені із зазором 100 мм від огородження;
Ф – фанера, товщиною 6 мм із заповнювачем із плит ПП-80, товщина шару заповнювача
100 мм;
АФ – акустичний фіброліт, товщиною 35 мм, встановлений із зазором 150 мм від огородження.
Коефіцієнти звукопоглинання прийняти згідно з табл. 6.2.
Таблиця 6.2. Коефіцієнти звукопоглинання матеріалів, які використовуються для облицювання
Вихідні дані
Коефіцієнт звукопоглинання α для середньогеометричних частот, Гц
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Бетон
0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05
Стіна цегляна, відштукатурена, пофарбована олійною фарбою
0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04
Паркет на дерев’яній основі
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,06 0,06 0,05
Деревоволокнисті плити товщиною 12 мм, встановлені із зазором 50 мм
0,20 0,20 0,22 0,30 0,34 0,32 0,41 0,42 0,42
Плити ПА/Д товщиною 20 мм, встановлені із зазором 100 мм
0,32 0,32 0,34 0,62 0,52 0,52 0,26 0,15 0,14 акустичний фіброліт, товщиною
35 мм, і з зазором 150 мм
0,10 0,10 0,13 0,42 0,53 0,53 0,53 0,63 0,56
Фанера, товщиною 6 мм із заповнювачем, товщиною
100 мм
0,44 0,44 0,53 0,35 0,21 0,12 0,06 0,12 0,12

41
Допустимі рівні звукового тиску на робочих місцях прийняти згідно з табл. 6.3.
Таблиця 6.3. Допустимі рівні звукового тиску на робочих місцях
Рівні звукового тиску L
N
, дБ, для середньогеометричних частот, Гц
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 86 71 61 54 49 45 42 40 38
Вказівки до рішення задачі
Визначити:

Сумарне звукопоглинання до і після облицювання приміщення для кожної октавної смуги частот A
1
і A
2
, де A
1
= ∑α
i
S
i
, A
2
= α∑S
i
:
1 3
3 2
2 1
1 1
)
(
2
S
S
S
S
А
і


(6.1)
1 3
1 3
2 4
2
)
2 2
(
S
S
S
S
А
і


(6.2)

Розрахувати величину зниження шуму в приміщенні, дБ:
∆L = 10 lg(A
2
/A
1
) (6.3)

Необхідне зниження рівнів звукового тиску для кожної октавної смуги частот, дБ:
L
c
= L
1
– L
N
, (6.4) де L
1
– звуковий тиск, наведений в табл. 6.1.

Порівняти величини ∆L та L
c
(
L
c
≤ ∆L «+») і зробити висновки про відповідність чи невідповідність нормам
L
N.

Усі дані звести в таблицю.

Дати висновок про достатність чи недостатність оздоблення приміщення для звукопоглинання та, за необхідності, запропонувати додаткові заходи для зниження шуму.
Література [1–3, 6]. f
α
1
α
2
α
3
α
4
A
1
A
2
ΔL L
1
L
N
L
c
Відповідність нормам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

42
Задача 7

Провести розрахунок системи загального рівномірного освітлення приміщення чергового по станції.
Вихідні дані для розрахунку прийняти за варіантом, номер якого співпадає з передостанньою цифрою навчального шифру згідно з табл. 7.1.
Таблиця 7.1. Варіанти вихідних даних для розрахунку
Вихідні дані
Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Розряд і підрозряд зорової роботи
Va
IVa IIIб Vб IVб ІІІа Vв IVв IIIг Vг
Розмір приміщення, м: довжина а ширина в висота h
18 8
4,0 17 9
3,8 16 10 3,6 15 9
3,4 14 8
3,2 12 6
3,4 12 6
3,4 14 9
3,5 16 10 3,6 18 8
3,7
Коефіцієнт відбиття: стелі стін підлоги
70 10 10 50 30 30 30 50 10 50 10 30 70 30 10 30 50 30 50 10 10 70 30 30 30 50 10 50 10 30
Примітка:

розрахунок виконувати методом коефіцієнта використання світового потоку.

для освітлення використовувати люмінесцентні лампи загального призначення.
Вказівки до рішення задачі
1. Прийняти:
Висота звису світильників h
зв.св
= 0,2 м.
Висота робочої поверхні h
роб.пов
= 0,8 м.
Коефіцієнт нерівномірності освітлення Z = 1,2.
Kоефіцієнт запасу К
з
= 1,4.
Число ламп у світильнику n = 2.
2. Визначити:

За ДБН В.2.5-28-2006 встановити нормовану освітленість на робочій поверхні Е.

Висоту підвісу світильників над робочою поверхнею, м:
h
підв.
= H(h
зв.св
+h
роб.пов.
) (7.1)

Визначити рекомендовану відстань між світильниками для забезпечення рівномірного освітлення, виходячи із того, що відношення відстані між світильниками L і висоти їх підвісу над робочою поверхнею h
п
, мають бути в проміжку 0,4 ÷ 0,7;
L= h
підв.
(0,4÷0,7) (7.2)

43

Розрахувати необхідну кількість світильників:
N = ав/L
2
(7.3)


Індекс приміщення:
,
)
(
b
a
h
b
a
i
підв(7.4) де а – довжина приміщення;
b – ширина приміщення;
h
п
– розрахункова висота.

За табл. 7.2 визначити коефіцієнт використання світлового потоку μ.
Таблиця 7.2. Коефіцієнти використання світлового потоку світильників з люмінесцентними лампами і лампами ДРЛ, μ %
Тип світильника
ЩОД
ПВЛ-1
ВОД, ВЛВ, ВЛН
ВЛО
ρ
стелі
%
ρ
стін
%
70 50 50 50 50 30 70 50 50 50 50 30 70 50 50 50 50 30 70 50 30 50 50 10
і – індекс приміщення
Коефіцієнт використання
μ
, %
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 22 16 14 28 21 18 32 24 21 35 27 24 38 30 27 41 32 29 43 34 31 46 37 34 50 49 37 53 43 40 55 45 42 57 47 44 59 48 45 61 50 48 63 52 50 65 54 51 67 56 53 17 13 10 22 17 13 25 20 16 28 22 18 30 24 20 32 26 22 34 28 24 36 30 26 39 33 29 42 36 31 44 38 33 45 40 35 47 41 37 49 43 39 51 45 41 52 47 43 54 49 45 18 17 14 22 20 17 25 24 20 27 26 22 30 28 25 32 30 27 33 31 28 35 33 30 38 36 33 40 38 35 42 40 37 43 41 39 44 42 40 46 44 42 48 46 44 49 47 45 50 48 47 21 18 15 26 22 19 29 25 22 32 28 25 34 30 28 36 32 30 38 34 32 40 36 34 42 38 36 44 40 38 46 42 40 47 44 41 48 45 42 50 47 45 51 48 46 52 49 48 54 51 49

Розрахувати світловий потік однієї лампи, лм:
,
n
N
Z
S
K
E
F
З(7.5)
де Е – нормативна величина освітленості, лк;
К – коефіцієнт запасу вводять для компенсації зниження освітленості від старіння ламп.
S – площа поверхні, що освітлюється, м
2
;

44
Z – відношення середньої освітленості до мінімальної. Цей коефіцієнт вводять у зв’язку з тим, що нормується не середня, а мінімальна освітленість. Для ламп розжарення Z = 1 – 1,5, для люмінесцентних і ДРЛ – 1,1;
N – число світильників;
п – число ламп у світильнику;
μ – коефіцієнт використання світлового потоку в частках одиниці, тобто відношення світлового потоку, що падає на розрахункову поверхню, до сумарного потоку.
Для визначення коефіцієнта використання μ знаходять індекс приміщення i та оцінюють – коефіцієнтні відбиття поверхні приміщення: стелі – r
c
; стін – r
ст
; підлоги – r
п
Виходячи з розрахункового світлового потоку, обираємо тип лампи та її потужність за табл. 7.3.
Таблиця 7.3. Люмінесцентні лампи загального призначення
Потужність, Вт
Тип лампи
Світловий потік, лм
Довжина лампи, м
20 20 20 30 30 30 40 40 40 80 80 80
ЛДЦ
ЛД
ЛБ
ЛДЦ
ЛД
ЛБ
ЛДЦ
ЛД
ЛБ
ЛДЦ
ЛД
ЛБ
850 1000 1200 1500 1800 2180 2200 2500 3200 3800 4300 5400 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5

Розрахувати сумарну потужність освітлювальної установки:
Р=Р’Nn. (7.6)
Навести схему розміщення світильників з урахуванням забезпечення найбільш рівномірного освітлення.

Література [1, 3, 7, 10].

45
Задача 8
Визначити очікуваний рівень шуму, який створюється в розрахунковій точці місця відпочинку пасажирів пересувною компресорною станцією (ПКС).
Вихідні дані для розрахунку прийняти за варіантом, номер якого співпадає з передостанньою цифрою навчального шифру згідно з табл. 8.1.
Таблиця 8.1. Варіанти вихідних даних для розрахунку
Вихідні дані
Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Відстань від джерела
шуму в точці А r, м
51

53 55 57 59 56 58 80 62 64
Характеристика шуму ПКС на середньогеометричних частотах
L
1
, дБ
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 95 91 92 91 97 94 98 91 73 75 82 88 88 88 83 76 104 98 92 92 91 90 87 84 102 94 87 84 85 84 84 84 100 87 81 76 77 75 73 68 95 91 92 94 97 94 98 91 73 75 82 88 88 88 83 76 104 98 82 92 91 90 87 84 102 94 87 84 85 84 84 84 100 87 81 76 77 75 73 68
Ширина зелених насаджень l, м
1,1 1,15 1,20 1,25 1,3 1,1 1,15 1,20 1,25 1,30
Вказівки до рішення задачі
1. Прийняти:
– фактор спрямованості шуму Ф = 2.
– зниження рівня звукового тиску α за рахунок густої зеленої огорожі на середньогеометричних частотах: 63 Гц α = 0; 125 Гц α = 0; 250 Гц α =
0,14; 500 Гц α = 0,2; 1000 Гц α = 0,28; 2000 Гц α = 0,32; 4000 Гц α =
0,35; 8000 Гц α = 0,45.
2. Визначити:

підвищення шуму за рахунок фактора спрямованості:
4
lg
Ф
L
c
(8.1)

зниження шуму для октавних смуг за рахунок відстані:
L
в
= 20 lg r, (8.2) де r – відстань від джерела шуму в точці А, м.

зниження шуму за рахунок затухання в атмосфері:
L
а
= 6·10
-6
· f · r (8.3)

зниження шуму зеленими насадженнями:

46
L
з
= l · α (8.4) де l – ширина зелених насаджень, м.

очікувані рівні шуму в розрахункових точках, дБ:
L
заг
=
L
1
- L
в
+ L
с
- L
а
- L
з
(8.5)

порівняти величини L
N
та L
1
(
L
N
≤ L
1
«+») і зробити висновки про відповідність чи невідповідність нормам.

усі дані звести в таблицю. f L
1
L
c
L
в
L
a
α
L
з
L
заг
L
N
Відповідність нормам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Література [1–3, 6].

47


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал