Методична розробкаСкачати 162.93 Kb.
Дата конвертації08.01.2017
Розмір162.93 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АРТЕМІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ»

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

З теми: Організація психолого-педагогічного супроводу адаптації студентів - першокурсників в умовах коледжу

для класних керівників та викладачів вищих навчальних закладів

1-2 рівнів акредитації

2013


Методичну розробку підготував Забара С.М., викладач вищої категорії Державного вищого навчального закладу «Артемівський коледж транспортної інфраструктури».

Для класних керівників та викладачів вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.

Рецензент:

Степанова С.С.- практичний психолог Державного вищого навчального закладу «Артемівський коледж транспортної інфраструктури».

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії «Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства» Державного вищого навчального закладу «Артемівський коледж транспортної інфраструктури»

Протокол № від “____”________________2013 року

Голова циклової комісії О.В.Вільчик

Зміст   1. Вступ с.5

   2. Актуальність проблеми с8.

   3. Інформативна частина 9с.

3.1. Теоретичні основи процесу адаптації с9.

3.2. Форми адаптації до навчання с.11

3.3 Роль педагога у процесі адаптації студентів 1 курсу.с11.

4. Психолого – педагогічні аспекти супроводу процесу адаптації студентів – першокурсників коледжу. 13с.

5. Очікуванні результати організації психолого – педагогічного процесу адаптації першокурсників в умовах коледжу с.15

Список літератури с.17

6.Додаток с.18

«Організація психолого-педагогічного супроводу адаптації студентів - першокурсників в умовах колледжу»    1. Вступ.

          Ця методична розробка про важливість та досвід адаптації студентів нового набору до навчання в коледжі , педагогічних і психологічних умовах активізації даного процесу . Ключові слова: адаптація першокурсників , кураторство , виховна робота. Формування конкурентоспроможного молодого фахівця , різнобічно освіченого, нестандартно мислячої , що володіє широким кругозором професіонала , громадянськи активного , духовно , морально і професійно підготовленого до роботи за обраною спеціальністю є найважливішим завданням , яке стоїть перед освітніми закладами середньої професійної освіти в структурі вуза. С моменту зарахування студентів до коледжу починається робота по їх адаптації до нового студентського життя.

Індивідуальний підхід до особистості в системі освіти сьогодні диктує необхідність пошуку оптимальних шляхів адаптації людини до мінливих умов соціальної дійсності. Для навчання нового покоління фахівців потрібні дієві форми і методи організації навчально-виховного процесу , здатні розкривати потенційні можливості студентів.

Прискорення процесу адаптації першокурсників до нового для них способу життя і діяльності , дослідження психологічних особливостей , психічних станів, що виникають у навчальній діяльності на початковому етапі навчання , а також виявлення педагогічних і психологічних умов активізації даного процесу є надзвичайно важливими завданнями .

У педагогіці середньої освіти недостатньо розкриті причини психолого - педагогічного характеру , що викликають труднощі оволодіння студентами специфічної навчальної діяльністю , а також , що забезпечують соціально -психологічну адаптацію студентів до навчальної діяльності . Таким чином , стає очевидною необхідність пошуку шляхів активізації педагогічних умов , здатних забезпечити процес адаптації студентів - першокурсників.

Першокурсники отримують інформацію про традиції коледжу , про педагогічний колектив , про внутрішній розпорядок , про права та обов'язки студентів , про систему навчально -виховної роботи і т.п. Одним словом , робота спрямована на згуртування груп , виховання дисциплінованості та відповідальності. Основними завданнями колективу коледжу є виховання у студентів громадянських, патріотичних якостей , розвиток національної культури , культури спілкування та толерантності.

Студенти, які вступили на перший курс , нелегко сприймають зміст і організацію навчального процесу в коледжі. Це пов'язано також і з тим , що в школі і вдома діти знаходяться під постійним контролем батьків , вчителів . Студенти не звикли до самоконтролю . Основний контингент студентів коледжу надходить з районів . Приїхавши в місто , вони йдуть з-під опіки батьків і починають своє самостійне життя . Тому постійний контроль з боку батьків неможливий. Студенту необхідно працювати не тільки на заняттях в коледжі , але й самостійно вивчати матеріал , користуючись бібліотеками , Інтернет -ресурсами іншими засобами. У навчальному процесі значна роль відводиться самостійній роботі студента . Специфіка процесу навчання в коледжі визначається різницею в методах навчання і в його організації , яка породжує негативний ефект , званий бар'єром між викладачем і студентом.

Нова дидактична обстановка багато в чому знецінює придбані в школі способи засвоєння матеріалу. Проходить чимало часу , перш ніж студент пристосується до вимог навчання в коледжі. Багато тих хто цього досягають дуже великою ціною . Звідси часто виникають істотні відмінності у діяльності , а особливо її результати , при навчанні одного і того ж людини в школі і в коледжі . Звідси і більш низька успішність на першому курсі і " відсів " за результатами сесій порівняно зі старшими курсами. Важливу роль відіграє психологічна підтримка. Доброзичливість, увага сприяють скороченню термінів адаптації до змісту та організації навчального процесу в коледжі. Класний керівник групи контролює успішність і відвідуваність занять, інформує батьків. Індивідуальний підхід до кожного - це основний принцип роботи класних керівників : виявити проблеми, дати пораду, надати допомогу в самостійному роботі, навчити об'єктивно оцінювати свої знання і можливості. У нашому коледжі з перших днів навчання в кожній групі проводиться психодіагностичне обстеження студентів, де вивчаються психологічні особливості студентів, психологічний клімат у групах, особливості психоемоційного стану студентів. З приводу соціального статусу, про склад і матеріальне становище сім'ї проводиться усне опитування та анкетування студентів.

У кожній групі проводиться анкетування студентів для визначення спрямованості особистості ( групи) з питань ставлення до батьків і друзів , до освітнього процесу , спрямованості інтересів , моральних принципів і т.д. . Індивідуальна робота зі студентами планується залежно від рівня соціально -психологічної адаптації . З метою формування здорового способу життя та згуртування колективу в коледжі щорічно проводиться такі заходи «День міста», «День визволення Донбасу», «Рідне місто –наш спільний дім», «День залізничника», спортивні заходи « А нумо хлопці ! » , « А ну дівчата ! » . Наші студенти беруть активну участь у всіх громадських заходах, що проводяться в коледжі: науково -практичні конференції , конкурси стінгазет , відкриті заходи і т.д. Для створення у студентів адекватного уявлення про обрану професію та формування позитивного ставлення до неї проводяться ознайомчі екскурсії на базові підприємства Донецької залізниці. Все вище перераховане сприяє тому , що поведінка студентів , можливо , стане більш природним , впевненим , менш агресивним , вони стануть більш відкритими , впевненими в собі , можуть оволодіти навичками позитивної комунікації , знизиться рівень тривожності . Виявлення труднощів , які виступають перед студентами на першому курсі і визначення шляхів їх подолання , дозволить підвищити академічну активність студентів , успішність і якість знань .

2.Актуальність проблеми

       Здійснювана нині реформа освіти вимагає нових підходів до навчання студентів в умовах роботи коледжу . Оптимальна організація навчальної роботи студентів , пробудження інтересу до навчальної діяльності , спонукання до активності , успішність професійної діяльності після закінчення коледжу в чому залежить від рівня їх адаптації до нової освітньої середовищі . Під адаптацією ми розуміємо процес звикання пристосування особистості до нових умов середовища .

Колишні школярі , що надходять до коледжу , - тільки на шляху до самовизначення . Багато усвідомлено вибрали спеціальність , за якою хотіли б отримати освіту і трудитися в майбутньому , але є й такі , у яких життєві плани не визначені. Від того , як відбудеться прилучення особистості до нових умов входження в соціальне середовище , наскільки будуть подолані труднощі з придбанням професійних навичок ( за відсутності навичок самостійної роботи) , залежить , як сформується у студентів вміння знайти способи самореалізації не тільки в рамках професії , а й поза її . На " базі" цих умінь надалі будуватиметься особистісний та професійний ріст , відбуватиметься формування життєвих планів .

       Адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі має свої особливості. Входження молодих людей у ​​вузівську систему навчання , набуття ними нового соціального статусу студента вимагає від них вироблення нових способів поведінки , що дозволяють їм найбільшою мірою відповідати своєму новому статусу .

 Такий процес пристосування може проходити досить тривалий час , що може викликати у людини перенапруження як на психологічному , так і на фізіологічному рівнях , внаслідок чого у студента знижується активність , і він не може не тільки виробити нові способи поведінки , але і виконати звичні для нього види діяльності .

3.Інформативна частина .

Початок навчання у вищому навчальному закладі , прийняття нової соціальної ролі - ролі студента - найбільш значущий період , що істотно впливає на можливості особистої самореалізації , професійного самовизначення і побудови кар'єри. Саме в цей період відбувається перша зустріч студента з тієї психологічної середовищем , яка створена в навчальному закладі , і з якою йому належить в різних формах і з різних приводів взаємодіяти всі роки навчання. Чи буде закладений в період адаптації студента фундамент його подальшого успішного навчання , професійного становлення , або з приходом до навчального закладу випускник школи потрапить в чужій , незрозумілий , а , отже , і ворожий світ ?

3.1. Теоретичні основи процесу адаптації

   Адаптація - це передумова активної діяльності і необхідна умова її діяльності . У цьому полягає позитивне значення адаптації для успішного функціонування індивіда в тій чи іншій соціальній ролі. Під адаптаційної здатністю розуміють здатність людини пристосовуватися до різних вимог (соціальним і фізичним ) середовища без відчуття внутрішнього дискомфорту і без конфлікту з середовищем.

Здійснювана нині реформа освіти вимагає нових підходів до навчання студентів в умовах роботи коледжу . Оптимальна організація навчальної роботи студентів , пробудження інтересу до навчальної діяльності , спонукання до активності , успішність професійної діяльності після закінчення коледжу в чому залежить від рівня їх адаптації до нової освітньої середовищі.

Під адаптацією ми розуміємо процес звикання пристосування особистості до нових умов середовища . Очевидно , що розгляд процесу адаптації студентів до навчання в коледжі має включати ряд аспектів:

психолого - педагогічний (пов'язаний з пристосуванням студентів до нової дидактичної системи , що принципово відрізняється від форм і методів школи);

соціально - психологічний (що має зв'язок із засвоєнням учнями соціальних норм , встановленням і підтримкою соціального статусу в новому колективі)

мотиваційно - особистісний ( визначає формування позитивних навчальних мотивів і особистісних якостей) ;

психофізичний (що передбачає, пристосування функцій і реакцій організму до вимог нового середовища ) .

Процес адаптації тривалий і не завжди успішний , і у значної частини студентів першого року навчання виникають проблеми з адаптацією , що пов'язано з особистісними якостями самих студентів , відсутністю навичок до самостійної навчальної діяльності , несформованістю професійного самовизначення . У поняття адаптації входить мотивація навчання і професійного самовизначення , самостійність розумової праці , ціннісні переваги , відносини з викладачами та одногрупниками .Успішну адаптацію студентів можна розглядати як їх включеність :

• в нову соціальну середу ;

у навчально - пізнавальний процес ;

• в нову систему відносин.

Специфіка процесу адаптації у вузах визначається різницею в методах навчання і в його організації в середній школі і коледжі , що породжує своєрідний негативний ефект - дидактичний бар'єр. Першокурсникам не дістає різних навичок і вмінь , які необхідні у вузі для успішного оволодіння програмою. Спроби компенсувати це посидючістю не завжди приводять до успіху . Проходить чи мало часу , перш ніж студент пристосується до умов навчання в коледжі. Багатьма це досягається дуже великою ціною . Звідси і низька успішність на першому курсі і великий відсів за результатами сесії. Пристосування до нових умов вимагає багато сил , через що виникають істотні відмінності у діяльності та результати навчання в школі і коледжі .

Однією з причин низьких темпів адаптації студентів є неузгодженість у педагогічній взаємодії між викладачем і студентом при організації способів вчення. Труднощі адаптації - це не що інше , як труднощі суміщення зусиль викладача і студента при організації способів вчення.


3.2. Форми адаптації до навчання

Розрізняють три форми адаптації студентів - першокурсників до умов навчання в коледжі:

Адаптація формальна , що стосується пізнавально - інформаційного пристосування студентів до нового оточення , до структури середнього спеціального навчального закладу , до змісту навчання в ній , її вимогам до своїх обов'язків ;

Адаптація громадська , тобто процес внутрішньої інтеграції (об'єднання) груп студентів - першокурсників і інтеграція цих же груп зі студентським оточенням в цілому;

Адаптація дидактична , стосується підготовки студентів до нових форм і методів навчальної роботи у коледжі.
  1. Роль педагога у процесі адаптації студентів 1 курсу.

Для успішної адаптації необхідним є прояв активної позиції , яка повинна бути не тільки у викладача , а й у студента , тобто повинна бути спільна діяльність . Студент повинен сам знаходити і вибирати для себе способи і шляхи досягнення тієї чи іншої освітньої мети , викладач - створювати для цього умови.

Головне завдання педагога, особливо в адаптаційний період , розкрити перед студентами широке поле вибору , яке часто не відкривається перед людьми юнацького віку через їх обмеженого життєвого досвіду , брак знань і неосвоенности всього багатства культури . Розкриваючи таке поле виборів , викладач не повинен , та й не може приховати свого оцінного ставлення до того чи іншого вибору . Слід тільки уникати занадто однозначних і директивних способів вираження цих оцінок , завжди зберігаючи за студентом право на самостійне прийняття рішення. В іншому випадку відповідальність за будь-які наслідки прийнятих рішень він з себе зніме і перекладе на викладача чи класного керівника .

          Саме на першому курсі формується ставлення молодої людини до навчання , до майбутньої професійної діяльності, триває " активний пошук себе " . Навіть відмінно закінчили школу , на першому курсі не відразу набувають впевненості у своїх силах. Перша невдача часом призводить до розчарування , втрати перспективи , відчуженню , пасивності. У зв'язку з такими причинами адаптація першокурсників може викликати безліч трудностей.Тривалисть пристосування до нових соціальних умов становить 5-6 тижнів . Найбільш складними виявляються перші два тижні , коли фіксується бурхлива реакція на комплекс нових впливів . Особливо важливий кожен день першого тижня адаптації . Тому в ці дні проводяться класні години , присвячені одній з наступних проблем : "Я і мій коледж" , "Я і моя професія " , "Я і моя група " , "Я - студент " та ін Першокурсники отримують можливість знайомитися з історією та традиціями коледжу , викладачами , студентами , зі своєю групою і класним керівником .

У процесі адаптації може виникнути стадія утрудненою адаптації . Вона характеризується поєднанням зовнішніх і внутрішніх труднощів , які можуть придбати стійкий характер , перейти в дезадаптированности . На стадії утрудненою адаптації виникає протиріччя між вимогами зміненої соціальної ситуації і потребами , прагненнями , ціннісними орієнтаціями студента ; між зовнішнім станом середовища і внутрішнім станом студента , між об'єктивно виникаючими труднощами і недостатніми суб'єктивними можливостями їх подолання.
 1. Психолого – педагогічні аспекти супроводу процесу адаптації студентів – першокурсників коледжу.

       Очевидно , що розгляд процесу адаптації студентів до навчання в коледжі має включати ряд аспектів:

психолого - педагогічний (пов'язаний з пристосуванням студентів до нової дидактичної системи , що принципово відрізняється від форм і методів школи);

соціально - психологічний (що має зв'язок із засвоєнням учнями соціальних норм , встановленням і підтримкою соціального статусу в новому колективі)

мотиваційно - особистісний ( визначає формування позитивних навчальних мотивів і особистісних якостей) ;

психофізичний (що передбачає , пристосування функцій і реакцій організму до вимог нового середовища ) .

Процес адаптації тривалий і не завжди успішний , і у значної частини студентів першого року навчання виникають проблеми з адаптацією , що пов'язано з особистісними якостями самих студентів , відсутністю навичок до самостійної навчальної діяльності , несформованістю професійного самовизначення . У поняття адаптації входить мотивація навчання і професійного самовизначення , самостійність розумової праці , ціннісні переваги , відносини з викладачами та одногрупниками .

Основними завданнями щодо сприяння адаптації першокурсників до професійної освітньої середовищі коледжу служить:

1 . Підготовка першокурсників до нових умов навчання .

2 . Встановлення і підтримка соціального статусу першокурсників в новому колективі .

3 . Попередження і зняття у першокурсників психологічного і фізичного дискомфорту, пов'язаного з нової освітньої середовищем.

Робота розрахована на перший рік навчання і пропонує проведення заходів , які умовно можна розділити на 3 етапи.

• Перший етап (вересень , жовтень) - припускає оцінку соматичного і психологічного статусу першокурсників , їх інформування про умови , організації та змісту навчальної діяльності в коледжі ; діагностику комунікативних і організаторських здібностей , соціально -психологічну підтримку входження колишніх абітурієнтів у нову освітню середу .

• Другий етап (листопад , грудень) - полягає в комплексному індивідуально - психологічному обстеженні студентів , вироблення рекомендацій і розробці індивідуальних програм для адекватного засвоєння навчального матеріалу і адаптації першокурсників в новому освітньому середовищу .

• Третій етап (другий семестр) - передбачає використання отриманої інформації для проведення семінарів , індивідуальних і групових консультацій педагогів для запобігання виникнення проблемних ситуацій у навчальному процесі ; корекційно - просвітницьку роботу із студентами для формування згуртованих студентських колективів і допомоги студентам зазнають високий або дуже високий рівні навчальної тривожності .
 1. Очікуванні результати організації психолого – педагогічного процесу адаптації першокурсників в умовах коледжу.

Показниками адаптації першокурсників до нового середовища є їх пристосованість до різних вимог навчального процесу без відчуття внутрішнього дискомфорту , низький рівень навчальної тривожності і безконфліктне співіснування з данним освітнім середовищем.

Така комплексна робота протягом першого року навчання дає наступні результати : кількість студентів, які мають високий або дуже високий рівні навчальної тривожності в новому освітньому середовищі на початок року становить 20% - 23 % і до кінця року ці показники звичайно знижуються до 10% - 13% .(Додаток 1.1.)

За результатами багаторічного діагностичного дослідження проведеного нами студенти на базі основної школи обирають навчання в коледжі , тому що хочуть самостійності - 23% , були неуспішні в школі - 30% , боятьсяі того , що їх атестати після одинадцятого класу будуть значно гірше - 20% , не хочуть втрачати час у школі - 17%.

Студенти на базі 11 класів вступають до коледжу в основному тому , що не надійшли до ВУЗу , або мають слабкі знання , і до ВУЗу вступати було марно -75%, і лише 25 % хотіли вчинити саме в даний коледж .

Аналіз цих даних привів нас до необхідності створення програми психолого -педагогічного супроводу студентів першого року навчання , яка носить назву "Адаптація студентів до навчання у коледжі" .
В якості результатів реалізації адаптуючих засобів на даному етапі адаптаційного процесу виступають :

• визначення групи "ризику" студентів першого року навчання , в адаптації яких можливі глибокі та тривалі кризи ;

• усвідомлення першокурсниками сутності проблем адаптаційного періоду , зміна характеру їх сприйняття;

• освоєння адекватних способів подолання та попередження проблем;

• розвиток мотивів навчальної діяльності;

• усвідомлення правильності зробленого професійного вибору ;

• розробка програм досягнення успіху.

На основі результатів анкетування , експрес - діагностики , соціометрії визначені наступні труднощі в адаптації студентів першого курсу :

• негативні переживання, пов'язані з доглядом колишніх учнів зі шкільного колективу з його взаємною і моральною підтримкою ;

• невизначеність мотивації вибору професії , недостатня психологічна підготовка до неї ;

• невміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки і діяльності , на які згубно відсутністю повсякденного контролю педагогів ;

• пошук оптимального режиму праці і відпочинку в нових умовах;

• налагодження побуту і самообслуговування , особливо при переході з домашніх умов в гуртожиток ;

• відсутність навичок самостійної роботи , невміння конспектувати , працювати з першоджерелами , словниками , довідниками та ін.

       Хороша адаптація студентів нового набору - це сприятлива основа для формування професіоналізму і розвитку загальних компетенцій виховання загальної культури майбутніх фахівців. Проблема адаптації студентів - першокурсників до умов коледжу являє собою одну з важливих загальнотеоретичних проблем і до теперішнього часу є традиційним предметом дискусій , оскільки відомо , що адаптація молоді до студентського життя - складний і багатогранний процес, що вимагає залучення соціальних і біологічних резервів ще не до кінця сформованого організму. Актуальність проблеми визначається завданнями оптимізації процесу « входження» вчорашнього школяра в систему вузивських відносин.
Додаток 1.1.

Список літератури 1. Бибрих Р.Р. Мотивационные аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе// Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе: Сб. научи, трудов. - Кишинев: изд-во Кишинев, госуд. ун-та, 1990

 2. Войтович Н. Відмінності шкільного та студентського колективів як аспект проблеми адаптації першокурсників до умов ВЗО// Психологічна адаптація студентів першого курсу до умов навчання у ВЗО: 36. наук. ст. - Луцьк: держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1999.

 3. Гришанов Л.К., Цуркан В.Д. Социологические проблемы адаптации студентов младших курсов// Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе: Сб. научи, трудов. -Кишинев: изд-во Кишин. госуд. ун-та, 1990 .

 4. Панькович О. Проблеми адаптації у вищому закладі освіти: методики індивідуально-психологічного консультування// Психологічна адаптація студентів першого курсу до умов навчання у вищому закладі освіти: 36. наук. ст. - Луцьк: держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1999.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал