Мета вивчення дисципліни Ремонт машин і обладнанняСторінка1/2
Дата конвертації27.03.2017
Розмір0.53 Mb.
  1   2


Мета вивчення дисципліни «Ремонт машин і обладнання» - оволодіння студентами необхідними знаннями з основ ремонту машин у період становлення ринкової економіки України.

Програмою дисципліни передбачено вивчення прогресивних технологій ремонту тракторів, автомобілів, комбайнів, обладнання тваринницьких ферм.

Вивчення даної дисципліни базується на знаннях, отриманих у результаті вивчення дисциплін: «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів», «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання», «Трактори і автомобілі», «Сільськогосподарські машини», «Механізація тваринництва», «Економіка сільського господарства»

Досконалому вивченню дисципліни сприяє використання основної та додаткової літератури, технічних умов і настанов на проведення ремонтів, автомобілів, технологічних карт.

Практичні та лабораторні заняття, допомагають студентам закріпити набуті теоретичні знання та професійні навики з усіх розділів програми. Базою для проведення практичних занять є лабораторія «Ремонт машин і обладнання», виробничі цехи навчально – виробничої майстерні, станції технічного обслуговування і ремонту автотракторної техніки, сільськогосподарські підприємства.

1. Матеріали рекомендаційного характеру.


2. Технічні умови на проведення основних регламентованих робіт ремонтного виробництва.
3. Елементи організації і технології ремонту сільськогосподарської техніки.
4. Обладнання тваринницьких ферм з урахуванням досягнень науки і техніки.

1. Організовувати місця проведення ремонту машин, агрегатів, вузлів, систем і механізмів у майстернях сільськогосподарських підприємств.


2. Виконувати операції ремонту машин з виконанням основних конструктивних і технологічних регулювань.
3. Працювати на випробуваних стендах.
4. Користуватись контрольно – вимірювальними приладами та інструментами.
5. Організовувати виробничий процес.
6. Використовувати прогресивні технології ремонту машин.

Тематичний план
Назва розділу, теми

Обсяг годин

за навчальною програмою

за робочою навчальною програмоювсього

З них
З них


ауди –

торних


само –

стійних
всьогоауди –

торнихсамо –

стійних1

2

3

4

5

6

7

8
Вступ.

1

1
1

1
1

Виробничий процес ремонту машин і обладнання

1.1

Загальні положення виробничого процесу ремонту

3

3
3

3
1.2

Підготовка до ремонту, розбирання і миття

3

2

1

3

2

1

1.3

Дефектування і комплектування

(ЛР1)


4

4
4

4
1.4

Складання, регулювання, балансування, фарбування, обкатка і випробування

3

2

1

3

2

1
Всього

13

11

2

13

12

2

2

Способи ремонту і відновлення деталей та спряжень

2.1

Поняття і способи ремонту деталей та спряжень

4

2

2

4

2

2

2.2

Відновлення деталей зварюванням,

наплавленням і паянням (ПР1)6

4

2

6

6
2.3

Прогресивні способи відновлення деталей(ПР2)

6

4

2

6

6
2.4

Слюсарно – механічні способи обробки деталей(ПР3)

6

4

2

6

6Всього

22

14

8

22

20

2
1

2

3

4

5

6

7

8

3. Технологія ремонту автотракторних двигунів

3.1

Ремонт блок - картерів і гільз(ЛР2)

5

4

1

5

4

1

3.2

Ремонт кривошипно – шатунного механізму(ЛР3)

5

4

1

5

4

1

3.3

Ремонт механізму газорозподілу(ЛР4)

5

4

1

5

4

1

3.4

Ремонт системи мащення і охолодження(ЛР5)

5

4

1

5

4

1

3.5

Ремонт системи живлення(ЛР6,7)

8

6

2

8

6

2

3.6

Ремонт електрообладнання (ЛР8)

5

4

1

5

4

1

3.7

Складання обкатка, випробування і контрольний огляд двигунів(ЛР9)

6

4

2

6

4

2
Всього

39

30

9

39

30

9

4.Технологія ремонту трансмісії, ходової частини, органів керування і робочого обладнання тракторів, автомобілів і комбайнів

4.1

Ремонт рам, корпусних деталей, кабін, кузовів і баків

2

2
2

2
4.2

Ремонт складальних одиниць трансмісії і ходової частини(ПР4)

6

4

2

6

4

2

4.3

Ремонт рульового керування і гальм

3

2

1

3

2

1

4.4

Ремонт гідросистем(ЛР10)

5

4

1

5

4

1
Всього

16

12

4

16

12

4

5. Технологія ремонту сільськогосподарських машин, обладнання тваринницьких ферм та ремонтних підприємств

5.1

Ремонт передавальних, транспортувальних і запобіжних механізмів(ЛР11)

6

4

2

6

4

2

5.2

Ремонт ґрунтообробних машин(ЛР12)

6

4

2

6

4

2

5.3

Ремонт посівних і садильних машин

4

2

2

4

2

2


5.4

Ремонт різальних, подрібнюючих і молотильних апаратів

4

2

2

4

2

2

5.5

Ремонт обладнання для водопостачання, роздавання кормів і видалення гною

4

2

2

4

2

2

5.6

Ремонт обладнання для доїння корів і первинної обробки молока

4

2

2

4

2

2

5.7

Ремонт обладнання ремонтних підприємств

2
2

2

2Всього

30

16

14

30

18

12

6.Організація і планування ремонтного виробництва

6.1

Планування робіт ремонтних підприємств

4

2

2

4

2

2

6.2

Матеріальна база ремонтного виробництва

3

1

2

3

1

2

6.3

Організація ремонту машин і обладнання на ремонтних підприємствах

3

1

2

3

1

2
1

2

3

4

5

6

7

8

6.4

Технічний контроль на ремонтних підприємствах

3

1

2

3

1

2
Всього

13

5

8

13

5

8
Контрольна робота

1

1
1

1Разом з дисципліни

135

90

45

135

98

37

Тести модуль №1

1.Серед перерахованих показників надійності вказати зайвий.

1.1. Безвідмовність 1.2. Довговічність

1.3. Ремонтопридатність 1.4. Естетичність


2. Назвати основний показник якості машин.

2.1. Надійність 2.2. Технологічність

2.3. Ергономічність 2.4. Естетичність
3. Вказати існуючі види ремонту

3.1. Поточний 3.2. Ресурсний

3.3. Капітальний 3.4. Сезонний
4. Де застосовують бригадну форму організації праці?

4.1 Під час ремонту машин у великих центральних майстернях

4.2. У майстернях тракторних бригад і малопотужних центральних майстернях

4.3. На ремонтних підприємствах із значною річною програмою


5. Розмістити в порядку чергування складові частини виробничого процесу ремонту:

Виробничий процес

Операції

Переходи


Технологічні процеси

6. Вказати правильну схему послідовності розбирання і миття машини

6.1. Під розбирання машини – зовнішнє очищення і миття – розбирання на агрегати і вузли – миття агрегатів і вузлів - розбирання на деталі – миття деталей

6.2. Під розбирання машини – розбирання на агрегати і вузли – миття агрегатів і вузлів – розбирання на деталі – миття деталей

6.3. Під розбирання машини – розбирання на деталі – миття деталей

6.4. Під розбирання машини – миття агрегатів і вузлів – розбирання на деталі – миття деталей


7. Вказати, які із перерахованих видів забруднень, зустрічаються на зовнішніх поверхнях машин

7.1. Пил, грунтові відкладання і рослинні рештки

7.2. Накип

7.3. Маслянисто-брудові відкладання

7.4. Залишки старих лакофарбових покриттів

7.5. Вуглецеві відкладання ( асфальто- смолисті речовини, лакові плівки, нагар, осади)

7.6. Технологічні забруднення (пил, стружка, пасти, емульсії, тощо)

7.7. Залишки паливно - мастильних матеріалів

7.8. Продукти корозії

8. Вказати вид та умову балансування молотильного барабана зернозбирального комбайна

8.1. Статичне

8.2. Динамічне

8.3. Центр маси повинен бути на осі обертання

8.4. Вісь обертання повинна бути головною віссю інерції


9. Яким кольором позначають деталі непридатні для подальшої експлуатації?

9.1. Зеленим 9.2.Жовтим

9.3. Білим 9.4.Червоним
10. Вказати основне завдання дефектування

10.1. Не пропустити на складання деталі, ресурс яких вичерпаний або менший за плановий міжремонтний

10.2. Не вибракувати придатні без ремонту деталі

10.3. Названі в попередніх двох пунктах


11. Де застосовують постову форму організації праці ?

11.1. Під час ремонту машин у великих центральних майстернях

11.2. У майстернях тракторних бригад і малопотужних центральних майстернях

11.3. На ремонтних підприємствах із значною річною програмою


12. Вказати основне призначення комплектування

12.1. Підбирання деталей для зручності подальшого регулювання

12.2. Підбирання деталей для складання вузлів і агрегатів за номенклатурою, розмірами та масою

12.3. Підбирання деталей за масою


13. Яким кольором позначають деталі, які підлягають ремонту на даному підприємстві ?

13.1. Білим 13.2. Синім.

13.3. Зеленим 13.4. Жовтим
14.Вказати вид та умову балансування шківів

14.1. Статичне

14.2. Динамічне

14.3. Центр маси повинен бути на осі обертання

14.4. Вісь обертання повинна бути головною віссю інерції
15. Де застосовують бригадно - постову форму організації праці?

15.1. Під час ремонту машин у великих центральних майстернях

15.2. У майстернях тракторних бригад і малопотужних центральних майстернях

15.3. На ремонтних підприємствах із значною річною програмою

16. Визначити спрацювання гільзи циліндра двигуна Д-240, якщо номінальний розмір внутрішнього діаметра гільзи циліндрів розмірної групи Б дорівнює 110+0,04+0,06мм, а дійсний розмір, визначений при безпосередньому вимірюванні склав 110,07мм.

16.1 0,01мм 16.2 0,02мм 16.3 0,03мм 16.4 0,04мм


17. Визначити спрацювання корінної шийки колінчастого вала двигуна Д-240 номінального розміру 1Н, якщо діаметр шийки колінвала 75,25-0,095-0,080мм, а дійсний розмір, визначений при безпосередньому вимірюванні склав 75,15мм.

17.1 0,0122мм 17.2 0,0123мм 17.3 0,0124мм 17.4 0,0125мм


18. Розмістити в порядку чергування складові частини технологічного процесу ремонту.

18.1 Видача відремонтованої машини

18.2 Приймання машини в ремонт, очищення і миття її зовні

18.3 Миття вузлів і деталей

18.4 Загальне складання, фарбування та обкатка машини

18.5 Складання, регулювання, припрацювання і випробування вузлів і агрегатів

18.6 Розбирання машини на агрегати, вузли і деталі

18.7 Комплектування вузлів і агрегатів

18.8 Ремонт і відновлення деталей і спряжень

18.9 Контроль, дефектація і сортування деталей і спряжень


19. Трактори, автомобілі, комбайни, двигуни та інші агрегати машин слід здавати в ремонт комплектно на…

19.1 50% 19.2 75% 19.3 95% 19.4 100%


20. Під час здавання (приймання)машини або агрегату в ремонт оформляється …

20.1 технічний паспорт в двох примірниках

20.2 технологічна карта в двох примірниках

20.3 приймально-здавальний акт в двох примірниках

20.4 приймально- здавальний акт в одному примірнику
21. Яку посадку в корпусі, що обертається на валу ступиці колеса, крильчатки вентилятора повинні мати зовнішнє та внутрішнє кільця підшипника кочення?

21.1 Зовнішнє кільце – нерухому посадку, а внутрішнє-рухому

21.2 Зовнішнє кільце-рухому посадку, а внутрішнє-нерухому

21.3 Зовнішнє та внутрішнє кільця- рухому посадку

21.4 Зовнішнє та внутрішнє кільця нерухому посадку
22. Вказати які з перерахованих пунктів входять до складу технологічних карт на розбирання машин

22.1 Обладнання

22.2 Вартість деталей

22.3 Ресурс та строк служби деталі

22.4 Пристрої та інструмент

22.5 Основні технічні умови

22.6 Зміст і порядок виконання операцій

23. Вказати, які із перерахованих методів дефектування відносяться до органолептичних

23.1 Простукування 23.2 Ручне випробування

23.3 Пневматичний 23.4 Гідравлічний

23.5. Магнітний 23.6 Капілярний

23.7 Ультразвуковий 23.8 Огляд

23.9 Прослуховування 23.10 На дотик
24. Вказати, який з перерахованих методів контролю дефектів застосовують для виявлення пошкоджень у радіаторах, паливних баках, камерах шин

24.1 Гідравлічний 24.2 Пневматичний

24.3 Капілярний 24.4 Ультразвуковий
25. Яка глибина h вкручування болтів і шпильок по відношенню до їх діаметру у чавунних деталях?

25.1 0,8d 25.2 0,9d 25.3 1.0d 25.4 1.1d


26.Вказати, який з перерахованих методів контролю дефектів застосовують для виявлення тріщин у головках і блоках циліндрів, у випускних і впускних трубах

26.1 Гідравлічний 26.2 Пневматичний

26.3 Капілярний 26.4 Ультразвуковий
27. Кінці болтів і шпильок мають виступати з гайок на …

27.1 0-1нитки різі 27.2 1-3 нитки різі

27.3 3-5 ниток різі 27.4 5-10 ниток різі
28. Яку посадку на рухомому валу та в корпусі редуктора моста повинні мати внутрішнє та зовнішнє кільця підшипника кочення?

28.1 Внутрішнє кільце – нерухому посадку, а зовнішнє- рухому.

28.2 Внутрішнє кільце – рухому посадку, а зовнішнє – нерухому

28.3 Внутрішнє та зовнішнє кільця – рухому посадку посадку.

28.4 Внутрішнє та зовнішнє кільця – нерухому посадку
29. Собівартість відновлення деталей менша від вартості нових запасних частин на:

1.1. 1 – 8% 1.2. 8 – 15%

1.3. 35 – 70% 1.4. 70 – 85%
30. До чого необхідно під'єднати деталь під час зварювання на постійному струмі при прямій полярності ?

2.1. До аноду (+) 2.2. До катоду(-)


31. Вказати до якої групи по зварюваності відносяться маловуглецеві сталі ?

3.1. Добра 3.2. Задовільна

3.3. Обмежена 3.4. Погана

32. До чого необхідно під'єднати деталь під час зварювання на постійному струмі при зворотній полярності ?

4.1. До аноду (+) 4.2. До катоду (-)
33. Вказати до якої групи по зварюваності відносяться високовуглецеві і високолеговані сталі ?

5.1. Добра 5.2. Задовільна

5.3. Обмежена 5.4. Погана
34. При гарячому способі зварювання чавунну деталь необхідно нагріти до температури

6.1 100-150 С 6.2.200-300 С

6.3. 300-400 С 6.4. 600- 650 С
35. Який присадний матеріал використовують при газовому зварюванні чавунних деталей ?

7.1. Стальний дріт 7.2. Бронзовий дріт

7.3. Стальний дріт, чавунні дротики, латунні дротики

7.4. Алюмінієвий дріт і прутки


36. Відновлення деталей дає можливість…

8.1 знизити собівартість ремонту

8.2. подовжити строк служби деталей

8.3. зекономити значну кількість дефіцитних матеріалів

8.4. змінити структуру виробу
37. Обробкою до ремонтних розмірів відновлюють посадки…

9.1. конічних підшипників

9.2. валів, осей

9.3. циліндрів, гільз, колінчастих валів

9.4. ведучих зірочок ходових систем
38. Діаметр електрода розраховують по формулі, якщо товщина деталі S >20мм

10.1. d e =0,5S+1 10.2. de =(1,2-1,5)t

10.3. Iзв=(30-40) de 10.4. I зв=(20+6de)de
39. При лівому способі газового зварювання ( при S< 3мм) діаметр дроту розраховують за формулою

11.1. d=0,5S+1 11.2. d=0,5S+2

11.3. d=0,5S+3 11.4. d=0,5S+4
40. Відновлення посадок способом регулювання спряжень здійснюють у …

12.1. валів та осей

12.2. ведучих зірочок ходових систем

12.3. циліндрів, гільз, колінчастих валів

12.4. конічних підшипників

41. При правому способу газового зварювання (при S>3мм) діаметр дроту розраховують за формулою

13.1. d=0,5S+1 13.2. d=0,5S+2

13.3. d=0,5S+3 13.4. d=0,5S+4


42. Механізована подача електродного дроту, а переміщення дроту відносно деталі – ручне. Назвіть спосіб механізованого зварювання і наплавлення .

14.1. Напівавтоматичний 14.2. Автоматичний


43. Товщина покриття, що наноситься на зовнішні циліндричні поверхні способом наплавлення визначається за формулою

15.1. S= (1,2-2,2)de 15.2.h= (D-d)/2+Z

15.3. I= (100-110)de 15.4. de= (1,2-1,5)t
44. Газополуменеве напилювання полягає в тому, що…

16.1. метал, розплавлений плазмовим струменем, розпилюється та наноситься на відновлювану поверхню тими ж газами, які застосовуються для плазмоутворення і захисту

16.2. метал розплавляється полум'ям суміші газу та кисню і розпилюється стиснутим повітрям або інертним газом

16.3. метал наноситься на поверхню деталі за допомогою ливарного наплавлення


45. Азотування - це насичення нагрітої до температури 500- 650 С деталі…

17.1. метаном (СН4 ) 17.2 дерев'яним вугіллям з домішками (Na2CO3)

17.3. аміаком (NH3) 17.4. пропаном або бутаном
46. Суть лазерної технології відновлення деталей полягає в тому, що лазерний промінь створює дуже високі щільності світлової потужності – порядку

18.1. 103Вт/см2 18.2. 106 Вт/см218.3. 109Вт/см2 18.4 1012Вт/см2

47.Вказати операції підготовки деталей до зварювання і наплавлення

(дати письмову відповідь).
48. При виборі електрода для зварювання беруть до уваги…

20.1. матеріал деталі 20.2. розміри деталі

20.3. ціну деталі 20.4 тип шва і його розміщення у просторі
49. Вказати величину напруги при використанні постійного струму для збудження дуги та в момент зварювання

21.1. 10…12В; 6…8В 21.2. 16…24В; 10…12В

21.3 24…28В; 14…18В 21.4. 30…36В; 20…24В
50. Назвати температуру , тип електрода при напівгарячому способі зварювання чавунних деталей

22.1. 200…300 С , стальні низько-вуглецеві

22.2 100…200 С, стальні високо-вуглецеві

22.3. 300…400 С , стальні низько-вуглецеві

22.4. 400…500 С, стальні високо-вуглецеві
51. Вказати найбільш поширений горючий газ, який використовують при газовому зварюванні та максимальну температуру його полум'я

23.1 водень 23.2. ацетилен 23.3 пропан-бутан

23.4 4200 С 23.5 3150 С 23.6 2400 С
52. Якими параметрами визначається режим газового зварювання (наплавлення) ?

24.1 Напрямком переміщення пальника

23.2 Кутом нахилу пальника

24.3 Потужністю і характером полум'я

24.4 Діаметром присадного дроту

24.5 Всі попередні відповіді правильні


53. Яку кількість наконечників пальників за витратою ацетилену використовують при газовому зварюванні?

25.1. 4 25.2. 5 25.3. 6 25.4. 8


54. Вказати режими наплавлення

26.1 Сила струму

26.2 Ціна деталі

26.3 Швидкість подачі електродного проводу

26.4 Швидкість наплавлення

26.5 Напруга

26.6 Температура наплавлення

26.7 Товщина наплавленого шару

26.8 Частота обертання деталі

26.9 Маса деталі

Тести модуль №2

1. Дати класифікацію полімерних матеріалів, коли при переробці вони плавляться, при охолодженні твердіють, при повторному нагріванні знову набувають пластичності

1 Реактопласти (термореактивні)

2 Термопласти (термопластичні)


2. Розмістити в порядку чергування складові частини підготовки епоксидних композицій і поверхні деталей до нанесення композицій

1 Додати наповнювач

2 Нагріти епоксидну смолу

3 Додати пластифікатор

4.Безпосередньо перед нанесенням додати затвердник і перемішати
3. Дати класифікацію полімерних матеріалів, коли при переробці вони спочатку частково плавляться , а потім твердіють , для повторного використання вони не придатні

1 Реактопласти(термореактивні) 2 Термопласти (термопластичні)


4. Вказати послідовність підготовки тріщини до заклеювання

1 Зняти фаску під кутом 60…70 на глибину 2…3мм

2 Засвердлити кінці тріщини діаметром 2,5…3мм

3 Зачисти поверхню навколо тріщини

4 Знежирити поверхню навколо тріщини ацетоном і висушити
5. Вказати правильну характеристику відновлення деталей у холодному стані

1 Використовують середньо-і високовуглецеві та леговані сталі.

Нагрівають до 0,7…0,9% від температури плавлення

Змінюється структура і механічні властивості металу .

2 Використовують низько-вуглецеві сталі та кольорові метали.

Структура металу не змінюється ,але підвищується твердість і

зменшується в'язкість

6. З якою метою виконують роздавання ?

1. Для відновлення пустотілих циліндричних деталей (поршневих пальців)

2. Для відновлення втулок, спрацьованих по внутрішньому (робочому)

отвору

3. Для збільшення зовнішнього діаметру суцільних деталей, а такожзменшують внутрішній або збільшують зовнішній діаметр пустотілих

деталей за рахунок зменшення їхньої довжини

4. Для подовження важелів, тяг , стержнів за рахунок місцевого

звужування поперечного перерізу на неробочих ділянках деталі

7. Найбільший знос у гільзи циліндрів завжди розміщується…

1. навпроти верхнього компресійного кільця при положенні поршня у Н.М.Т.

2. навпроти верхнього компресійного кільця при положенні поршня у В.М.Т.

3. навпроти нижнього поршневого кільця при положенні поршня у Н.М.Т.

4.навпроти нижнього поршневого кільця при положенні поршня у В.М.Т.
8.Найпоширеніший метод обробки дзеркала гільз циліндрів на ремонтний розмір виконується …

1. розточуванням з подальшим хонінгуванням

2. електроалмазним хонінгуванням

3. розточуванням із поверхневим пластичним деформуванням за один

прохід
9. Для циліндрів і гільз циліндрів більшості автомобільних двигунів передбачено три збільшених ремонтних розміри з інтервалом

1. 0,1 мм

2. 0,3 мм

3. 0,4 мм

4. 0,5мм
10. Яку суміш використовують для охолодження при хонінгуванні гільз циліндрів ?

1. Вода з 2…3% розчином кальцинованої соди

2. Індустріальне масло

3. Гас
11.Шліфування шийок колінвала частіше всього виконують за…

1. одну операцію

2. дві операції

3. три операції

4. чотири операції


12. Міжремонтний інтервал шийок колінвалів двигунів більшості марок тракторів, автомобілів і комбайнів становить

1. 0,25 мм

2. 0, 30 мм

3. 0,40 мм

4. 0, 50 мм
13. Яку суміш використовують для охолодження при шліфуванні шийок колінчастого вала ?

1. Вода


2. Вода з 2…3% розчином кальцинованої соди

3. Індустріальне масло

4. Гас
14. Овальність і конусність шийок колінвала після шліфування не повинна перевищувати

1. 0,06…0,08мм

2. 0,08…0,10 мм

3. 0,10…0,105 мм

4. 0,01…0,02 мм
15.Допустимий зазор між циліндром (гільзою) і юбкою поршня , при положенні поршня у В.М.Т., для різних двигунів становить

1. 0,04…0,25мм 2. 0,25…0,50мм

3. 0,50…0,75мм 4. 0,75…1,0мм
16. Площинне шліфування, притирання пастою на плиті виконують при жолобленні привалкової до площини блока циліндрів понад

1. 0,20 мм

2. 0,25мм

3. 0,15мм

4. 0,05мм
17. Що необхідно зробити, коли виявили тріщини та зломи розподільного кулачкового валу механізму газорозподілу ?

1 Правити

2. Бракувати

3. Заварити та шліфувати

4.Вібродугове наплавлення
18.Вказати правильну послідовність ремонту шийок колінвалу

1. Виправлення пошкоджених центрових фасок – шліфування шатунних шийок – чорнове шліфування середньої корінної шийки – шліфування інших корінних шийок –чистове шліфування середньої корінної шийки- полірування

2. Шліфування шатунних шийок – полірування

3. Шліфування шатунних шийок – чорнове шліфування – середньої корінної шийки – чистове шліфування середньої корінної шийки – полірування


19. Що необхідно робити, коли виявили тріщини та зломи шатуна двигуна ?

1 Правити.

2. Бракувати

3. Заварити та шліфувати

4.Вібродугове наплавлення
20. Тепловий зазор між бияком коромисла та торцем стержня клапана механізму газорозподілу на двигуні ЗМЗ – 53 становить

1. 0,30…0,45мм

2.0,45…0,52мм

3. 0,01…0,1мм

4. 0,25…0,30 мм
21.Для кращого прилягання до гнізд клапани механізму газорозподілу …

1. наплавляють головки клапанів в середовищі інертних газів

2. притирають абразивними пастами на стендах

3. проточують фаски клапанів

22. Дати правильний перелік способів ремонту тріщин та пробоїн чугунних головок блоку циліндрів

1. Гаряче і холодне зварювання 2. Аргонно- дугове зварювання

3. Заклеювання 4. Фігурними вставками

Тести модуль 3


1.Вказати необхідний спосіб ремонту при торцевому зносі кришок масляних насосів

1.1. Шліфування

1.2.Паяння припоєм ПОС

1.3. Хромування , осталювання; шліфування

1.4.Термодифузійне цинкування
2. Вказати, якому типу випробування піддають радіатори до і після ремонту, та час протягом якого відбувається це випробування

2.1. Пневматичному

2.2. Гідравлічному

2.3. 3…5 хв.

2.4. 15…17 хв.
3. Результати випробування магнето на стенді КИ- 968 повинні бути слідуючими

3.1. Кількість переривань за один оберт – 6.

3.2. Безперебійність іскроутворення і яскравість іскри – стабільна голуба іскра при 250 …4500 об/хв

3.3. Величина споживаного струму – 2А

3.4. Чергування іскроутворення - 60 + 1
4. Під час випробування акумуляторної батареї одержали слідуючі результати: напруга під навантаженням – 1,8 В, густина електроліту - 1,27 г/см3.Вказати ступінь її розрядженності

4.1. Заряджена повністю 4.2. Розряджена на 25 %

4.3. Розряджена на 50% 4.4. Розряджена повністю
5. При якому об'ємному ККД насос гідравлічної системи потрібно ремонтувати ?

5.1. 0,65 5.2. 0,79 5.3. 0,75 5.4. 0,80


6. Після ремонту стартер необхідно випробувати…

6.1. У режимі холостого ходу і повного гальмування

6.2. На наявність безперебійного іскроутворення

6.3. На нагрів струмоведучих частин

6.4. На величину зарядного струму
7.Вказати необхідний спосіб ремонту при зношенні втулок

вісі ротора центрифуги

7.1. Паяння припоєм ПОС

7.2. Зенкування гнізда і осадження кульки в гнізді

7.3. Заміна втулок; розвертання до розміру шийок

7.4. Хромування , осталювання ; шліфування


8. Частіше всього в генераторах змінного струму зустрічаються такі несправності, як…

8.1. Розмагнічування ротора, пошкодження обмоток трансформатора , пробій конденсатора, спрацювння контактів переривника

8.2. Зменшення зазора між якорем і осердям, перегоряння варіатора, електроерозійне і хімічне спрацювання електродів

8.3. Обрив, міжвиткове замикання і замикання на корпус фазної обмотки статора і обмотки збудження ротора, порушення контакту в щітковому вузлі, пробій діодів

8.4. Незначна сульфатація пластин, прискорене розрядження. руйнування пластин

9.Вказати необхідний спосіб ремонту при зношенні шийок валика рідинного насоса системи охолодження двигуна

9.1. Хромування; наплавлення в середовищі СО2

9.2. Заварювання, заклеювання

9.3. Місцеве осталювання; постановки стальної стрічки; епоксидними сумішами

9.4. Правка за шаблоном
10. Вказати необхідний спосіб ремонту при пошкодженні трубок радіатора системи охолодження

10.1. Правка за шаблоном

10.2. Правка гребінкою

10.3. Осталювання

10.4. Паяння припоєм ПОС- 30; глушіння ; заміна ; гільзування ; заклеювання
11. Вентилятори в зборі з шківами системи охолодження піддають балансуванню…

11.1. статичному 11.2. динамічному


12. Чи може здійснюватися ремонт приладів системи запалювання : регуляторів напруги ІРН, конденсаторів, котушок запалювання, свічок при виході їх з ладу ?

12.1. Ні, не може

12.2. Конденсатори, свічки запалювання – можна ремонтувати, інші прилади – ні

12.3. Можна ремонтувати всі вище перераховані прилади системи запалювання


13. Вказати необхідний спосіб ремонту прецизійних пар паливних насосів високого тиску

13.1. Осталювання; напікання порошків; приварювання стрічки

13.2. Шліфування за контуром з наступним поліруванням

13.3. Перекомплектування з притиранням

13.4. Хромування і шліфування
14. Вказати дефекти підкачувальних насосів системи живлення дизельного двигуна

14.1. Втрата гідравлічної щільності

14.2. Зношення поршнів і отворів ; спрацювання клапанів і гнізд

14.3.ня шийок; кулачків і ексцентриків

14.4.Тріщини; зношення отворів; зношення шийок
15. Вказати допустиму висоту спрацювання щітки стартера, а також силу тиску пружини на щітку в момент відриву її від колектора, при якій допускається експлуатація стартера

15.1 До 1/3 її початкової висоти 15.5. 10…15 Н

15.2. До ¼ її початкової висоти 15.6. 15…20 Н

15.3. До 1/5 її початкової висоти 15.7. 20…25Н

15.4. До 1/6 її початкової висоти 15.8. 25…30Н
16. Вказати необхідний спосіб ремонту при виході з ладу електричного бензонасоса

16.1. Очищення (ультразвукове, кавітаційне, під тиском)

16.2. Бракування

16.3. Заміна пружин

16.3. Заміна діафрагми
17. Вказати дефекти інжекторних форсунок

17.1. Забруднення, тріщини, вм'ятини

17.2. Смолисті відкладання, знос клапана

17.3. Усадка пружин, тріщини корпуса

17.4. Негерметичність клапанів
18.Справний переривник – розподільник Р-13-Д повинен відповідати слідуючим технічним параметрам, по порядку розташування і тривалості замкненого стану контактів на приладі ИУК, періодичності іскроутворення, куту випередження запалювання при роботі відцентрового і вакуумного регуляторів переривника

18.1. 28…32 ; 45 + 1; 0…15,5; 0…10

18.2. 32…42; 90 + 1; 0…5; 0…7

18.3. 36…42; 60 + 1; 0…20; 0…15

19. Назвати вузол бензинових систем живлення, який може мати такі дефекти, як : забруднення деталей, тріщини корпуса, тріщини поплавка, спрацювання отворів жиклерів, негерметичність клапана з гніздом

19.1. Карбюратор

19.2. Діафрагмовий бензонасос

19.3. Інжекторні форсунки

19.4. Електричний бензонасос
20. Густина електроліту, приведена до 15 С склала 1,27 г/см3.

Чому буде дорівнювати ЕРС кожної банки акумулятора?

20.1. 2,10 В 20.2. 2,11 В

20.3. 2,12 В 20.4. 2,13 В

21. Яким чином можна усунути неглибоку сульфатацію пластин акумуляторної батареї ?

21.1. Тривале заряджання малою силою струму, яка не перевищує 0,05% ємності батареї

21.2. Тривале заряджання силою струму 0,1 % ємності батареї з послідуючим її розряджанням

21.3. Заливають в акумулятор содовий розчин, який через 24 години необхідно злити

21.4. Здійснити швидке заряджання акумуляторної батареї на підвищеному 50% зарядному струмі

Тести модуль 4


1. Яка допускається різниця мас нижніх і верхніх головок шатунів в одному
комплекті в г?

1.1. ±10

1.2. ± 3

1.3. ± 12

1.4. ±7

2. Яка допускається різниця в масі поршневих пальців, які встановлюються на


один двигун?

2.1.6...10г.

2.2. 10...17г.

2.3. 2...5г.

2.4. 17...21г.

3. Вказати порядок затягування кришок корінних підшипників для


п 'ятиопорного блоку

3.1. 2-4-1-5-3

3.2. 3-2-4-1-5

3.3. 1-2-3-4-5

3.4. 4-3-2-1-5

4. Продовжіть речення

Якщо вали і вісі мають тріщини, їх необхідно...

5. Вказати технологію ремонту гальмових барабанів при зносах і задирках

внутрішньої поверхні.

5.1. Наплавлення 5.2. Фрезерування

5.3. Розточування до ремонтного розміру 5.4. Роздавання

6. Вказати спосіб ремонту при зносі сферичної поверхні у кульових пальців

рульового керування


 1. Розточування до ремонтного розміру

 2. Фрезерування

 3. Шліфування і встановлення упорної шайби

 4. Наплавлення «сормайтом» ; гаряче осадження

7. На скільки груп поділяються шини під час ремонту в залежності від характеру

пошкоджень?

7.1. 1 7.2. 2 7.3. З 7.4. 4

8. Вказати оптимальну температуру вулканізації

8.1. 143...145°С 8.2 150...155 °С 8.3 160...170°С 8.4. 180...200°С

9. Вказати величину перекривання латкою пошкодження по його периметру при

ремонті камери

9.1. 5...10мм 9.2. 10..15мм 9.3. 15...20мм 9.4. 20...30мм


10. Вказати формулу по якій визначають орієнтовний час вулканізації покришок
при температурі 140 °С

10.1. Т=6h,хв. 10.2. Т=7h,хв. 10.3. Т=8h,хв. 10.4. Т=9h,хв.

11. Об'ємний ККД гідронасоса повинен бути не менше
11.1. 0,65 11.2. 0,68 11.3. 0,71 11.4. 0,54

12. Вказати робочу рідину, яка використовується при випробуванні вузлів


гідросистеми

12.1. Гас 12.2. Дизельне паливо

12.3.Масло М-10Г 12.4. Суміш дизельного палива та гасу

13. Вказати значення температури робочої рідини при якому виконується робота


по перевірці вузлів гідросистеми

13.1. 50 ± 5°С 13.2 . 55 ±5°С 13.3. 60 ±5 °С 13.4. 65 ±5°С

14. Назвати величину тиску в магістралі стенда, при якій виконується перевірка
гідронасоса на герметичність

14.1. 14...16МПа 14.2. 10...12МПа 14.3. 12...14МПа 14.4. 16...18МПа

15. Вказати спосіб ремонту при зносі штока гідроциліндра
15.1. Металізація 15.2.Осталювання

15.3. Цинкування 15.4. Хромування з наступним шліфуванням 1. Вказати спосіб ремонту при торцевому зносі шестерні гідронасоса типу НШ
  16.1 Площинне шліфування 16.2. Шліфування до ремонтного розміру
  16.3. Роздавання 16.4. Обтискання з гартуванням

 1. Вибрати правильні способи сушіння

17.1. Терморадіаційне 17.2. Термосифонне

17.3. Конвекційне 17.4. Терморадіаційно-конвекційне

18. Продовжіть речення

Фарбування машин, а також агрегатів і деяких деталей виконується з метою...


Тести модуль 5
1. Відтягування з гартуванням і заточуванням лемешів плугів виконують не
більше

1.1. 2 рази 1.2. 3 рази 1.3. 4 рази 1.4. 5 раз


2. Вказати температуру гартування лемешів плуга
2.1. 900...1200 °С 2.2. 1200...1400°С

2.3. 1400... 1600 °С 2.4. 1600...1800 °С


3. Коли необхідно вводити пруток «сормайта» в полум 'я при наплавці леза
лемеша?

3.1. 1000... 1300 °С, бура 3.2. 1300... 1500°С, бура

3.3. 800...1000°С, бура 3.4. 600...800°С , бура
4. Що необхідно зробити , коли самозагострювальні леза лап культиваторів
затупилися?

4.1. Бракувати

4.2. Встановити змінні леза

4.3. Приварити носок з бракованого сегмента ножа.

4.4 Наплавити прутком «сормайта»
5. Вказати товщину та кут при заточуванні, а також частоту обертання дисків
борін і лущильників при затупленні лез

5.1 0,7...0,9мм ; 45° ; 40...50 хв -1 5.2. 0,5...0,7мм; 33 ° ;30...45 хв -1

5.3 1,2... 1,4мм; 55°; 90...120 хв -1 5.4.1,6...1,8мм; 65 °; 120…160 хв-1
6. Вказати спосіб ремонту зубів борін при їх зношенні

6.1 Бракування

6.2. Наплавлення сплавом «сормайт»

6.3. Приварювання полоски металу

6.4. Відтягування з гартуванням і заточуванням
7. Вказати кількість ремонтних розмірів, при заточуванні на верстаті дискових
сошників, сівалок

7.1. 1 7.2. 2 7.3. 3 7.4. 4


8. Вказати спосіб ремонту шийок колінвалів очистки зернозбирального комбайна
при їх зносі

 1. Точіння і шліфування до ремонтного розміру

 2. Гаряча правка з термофіксацією

 3. Холодна правка,

8.4. Осталювання
9. При якому зносі бокових поверхонь очисників сівалок відбувається їх заміна
9.1. > 1мм 9.2. >5мм 9.3. >10мм 9.4.>15мм
10. Вказати спосіб ремонту планок підбарабання зернозбирального комбайна при їх
зношенні

 1. Статичне і динамічне балансування

 2. Холодна правка
 1. Рихтування

 1. Поворот підбарабання на 180° ; наплавлення і розточування

11.1.Вказати спосіб ремонту водяного насоса при виникненні тріщини в корпусі
11.1. Заварювання або заклеювання 11.2. Гаряча правка

11.3. Осталювання 11.4. Бракування

12.Скільки положень переставляння має молоток дробарки ДКУ-2,0 при зношуванні його робочої грані більше 4мм

12.1. 1 12.2. 2 12.3. 3 12.4. 4

13.Назвати величину вакууму: у молокопроводі, вакуумпроводі і в машинному

відділенні корівника, кПа

13.1. 43; 38; 51 13.2. 45; 40; 40 13.3. 53; 48; 61 13.4. 20; 25; 35

14. При якому зниженні продуктивності вакуумнасос потрібно ремонтувати

14.1. на 20% 14.2.на 25% 14.3. на 30% 14.4. на 35%

15. Скільки передбачено ремонтних розмірів і з яким інтервалом при зносі пазів

під лопатки вакуумнасоса шліфуванням

15.1. 3 ремонтних розміра через 0,3мм 15.2. 3 ремонтних розміра через 0,1мм

15.3. 4 ремонтних розміра через 0,3мм 15.4. 4 ремонтних розміра через 0,1мм

16. Скільки передбачено ремонтних розмірів і з яким інтервалом, при розточуванні

і хонінгуванні внутрішньої поверхні корпуса вакуумнасоса

16.1. 4 ремонтних розміра через 0,1 мм 16.2. 4 ремонтних розміра через 0,5мм

16.3. 6 ремонтних розмірів через 0,1мм 16.4. 6 ремонтних розмірів через 0,5мм

17. Вказати довжину дійкової гуми при зусиллі 60Н

17.1. 155 ± 2мм 17.2. 165 ± Змм 17.3. 167 ± 1мм 17.4. 169 ± 2мм

18.Вказати спосіб ремонту парових котлів при виникненні деформації стінок камер

18.1. Заміна 18.2. Правка 18.3. Шліфування 18.4. Заварювання

19. Вказати спосіб ремонту електродвигунів при виникненні дефектів обмоток

статорів.

19.1. Зачищення 19.2. Сушіння

19.3. Заміна 19.4. Заміна обмоток з просочуванням і сушінням

20. Визначити кількість капітальних ремонтів тракторів К-701, якщо відомо :


Кількість тракторів 5 шт; річне напрацювання на трактор 37000л.; наробіток до

капітального ремонту 176640л


20.1. 1 20.2. 2 20.3. 3 20.4. 4
21. Визначити кількість ТО-1 тракторів К-701, якщо відомо: кількість тракторів

5шт; річне напрацювання на трактор 37000л.; наробіток до ТО-1: 1840л.


21.1. 75 21.2. 77 21.3. 80 21.4. 82

22. Визначити кількість поточних ремонтів комбайна РСМ-10 «Дон-1500» , якщо

відомо кількість комбайнів-1; коефіцієнт охоплення комбайна поточним
ремонтом -0,6
22.1. 1 22.2. 2 22.3. 3 22.4. 4

23. Визначити трудомісткість проведення ТО-1 тракторів К-701, якщо відомо:

кількість ТО-1 тракторів К-701 дорівнює -75; трудомісткість проведення одного ТО-1 трактора К-701 складає- 2,2 люд.год

23.1. 140 люд.год. 23.2. 165 люд.год. 23.3. 170 люд.год. 23.4. 175 люд.год.

24. Визначити річний дійсний фонд часу робітника, коли відомо, що кількість днів:

календарних -365 , вихідних-104; святкових- 8 , відпустки-24; тривалість зміни- 8год; коефіцієнт використання робочого часу - 0,95; кількість змін на добу- 1.

24.1. 1650,2 год 24.2. 1770,3 год 24.3. 1740,4 год 24.4. 1780,2 год

25. Визначити кількість виробничих робітників майстерні, коли відомо:


Загальна річна трудомісткість робіт в майстерні - 13856,3люд.год.; річний

дійсний фонд часу робітника- 1740,4год; коефіцієнт перевиконання норми -1,2


25.1. 4 25.2. 5 25.3. 6 25.4. 7

26. Визначити площу дільниці, якщо відомо: площа, що займає виробниче

обладнання складає - 7,29 м2 , а коефіцієнт, що враховує проходи, проїзди,
робочі зони дорівнює - 3,3.
26.1. 18м2 26.2. 24м2 26.3. 36м2 26.4. 72м2

27. Визначити кількість вікон для дільниці, якщо відомо площа дільниці - 24м2 ;

коефіцієнт природного освітлення - 0,28; площа одного вікна- 3,6м2
27.1. 1 27.2. 2 27.3. 3 27.4. 4

28. Визначити кількість електроламп для дільниці, якщо відомо: площа дільниці -


24 м2; питома потужність штучного освітлення - 7,5 Вт/м2; потужність
однієї лампи - 200Вт
28.1. 1 28.2. 2 28.3. 3 28.4. 4

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДО ЕКЗАМЕНУ


1.Як класифікуються показники якості машин

2.Назвати характерні дефекти радіатора та інструмент, прилади, матеріали, які потрібні для ремонту радіатора.

3.Визначити кількість капітальних ремонтів , трактора Т – 150 К, якщо планове річне навантаження = 29000, кількість тракторів n = 3шт, напрацювання до капітального ремонту, = 120000

4.Дати поняття надійності та визначення показників надійності

5. Відновлення фрикційних дисків (колодок).

6.Визначити кількість поточних ремонтів, трактора ЮМЗ - 6, якщо планове річне навантаження = 16000, кількість тракторів n = 6шт, напрацювання до поточного ремонту, = 16000, кількість капітальних ремонтів = 2.

7. Чим відрізняються справний, працездатний і граничний стан машини

8. Що таке ремонт машини.

9. Визначити кількість капітальних ремонтів , трактора МТЗ - 80, якщо планове річне навантаження = 16200, кількість тракторів n = 2шт, напрацювання до капітального ремонту, = 50400.

10.Дати поняття системи ТО і ремонту машин

11. Які роботи проводяться для виявлення, попередження й усунення несправностей

12. Визначити кількість поточних ремонтів, трактора ДТ - 75, якщо планове річне навантаження = 25000, кількість тракторів n = 2шт, напрацювання до поточного ремонту, = 40000, кількість капітальних ремонтів = 1.

13.Що таке дефектування та, яке його основне завдання.

14.Назвати і пояснити послідовність складання й обкатки машин.

15. Визначити кількість ТО – 3, , трактора Т – 150К, якщо планове річне навантаження = 29000, кількість тракторів n= 5шт, напрацювання до ТО – 3 = 20000, кількість капітальних ремонтів = 2, кількість поточних ремонтів = 6.

16.Назвати види ручного електродугового зварювання, галузь їх застосування та обладнання.

17. Способи газового зварювання.

18.Визначити кількість ТО – 2, , трактора ДТ – 75, якщо планове річне навантаження = 25000, кількість тракторів n= 3, кількість капітальних ремонтів = 1, кількість поточних ремонтів= 4, кількість ТО -3 = 2.

19.Ливарні способи наплавлення, їх суть та застосування.

20. Які існують способи газо термічного напилювання.
21.Визначити кількість ТО – 3, , трактора МТЗ - 80, якщо планове річне навантаження = 16200, кількість тракторів n= 7шт, напрацювання до ТО – 3 = 8400, кількість капітальних ремонтів = 3, кількість поточних ремонтів = 6

22.Для яких цілей при ремонті машин використовують полімери.

23.Для чого застосовують термічну та хіміко – термічну обробку.

24.Визначити кількість сезонного технічного обслуговування, , трактора Т – 150, якщо кількість ТО -3 = 2

25. Для чого при ремонті машин використовують лазерні технології.

26. Які способи гальванічних покриттів використовуються при ремонті машин.

27. Визначити кількість поточних ремонтів , плуга ПЛН – 3 – 35, якщо кількість плугів = 12шт, коефіцієнт охоплення = 0,8.

28. Назвати технічні вимоги на вибраковування блоків циліндрів.

29. Назвати можливі дефекти колінчастих валів і способи їх усунення.

30.Визначити трудомісткість в люд. – год , борони дискової БДН – 3, якщо кількість n= 2, трудомісткість проведення ремонту Т=29.

31.Назвати основні дефекти і способи ремонту головок циліндрів

32.Назвати основні дефекти і способи ремонту розподільних валів

33.Визначити трудомісткість по ремонту обладнання в процентному відношенні від основних ремонтних робіт, які виконують в майстерні, якщо загальна трудомісткість = 14844

34.Основні дефекти та способи ремонту масляних насосів.

35.Правила охорони праці при ремонті системи мащення.

36.Визначити трудомісткість по виготовленню запасних частин в процентному відношенні від основних ремонтних робіт, які виконують в майстерні, якщо загальна трудомісткість = 13755

37.Основні дефекти і способи ремонту рідинних насосів.

38. Основні дефекти і способи ремонту вентиляторів.

39. Визначити трудомісткість по ремонту пристроїв в процентному відношенні від основних ремонтних робіт, які виконують в майстерні, якщо загальна трудомісткість = 15762

40.Назвати основні дефекти деталей паливних насосів високого тиску та способи їх усунення.

42.Назвати основні дефекти бензонасосів і способи їх ремонту.

43. Визначити трудомісткість по виконанню замовлень бригади в процентному відношенні від основних ремонтних робіт, які виконують в майстерні, якщо загальна трудомісткість = 16891

44.Як провести приготування електроліту.

45.Основні дефекти і способи ремонту генератора, стартера, магнето.


46.Визначити фонд часу робітника за рік, , якщо кількість календарних днів за рік = 365, кількість вихідних днів= 48, кількість святкових днів = 12, кількість днів відпустки = 24, кількість змін n=1, тривалість зміни = 8,0 год., коефіцієнт який враховує пропуски робочого часу з поважних причин

47.Як і на яких режимах проводиться холодна обкатка двигуна.

48.Дати поняття прискореної обкатки двигуна.

49.Визначити кількість робітників по ремонту гідросистеми , якщо річна сумарна трудомісткість по даному виду роботи = 19441, фонд часу робітника = 2158 год, коефіцієнт враховуючий перевиконання плану .

50. Назвати дефекти і способи ремонту рам та корпусних деталей.

51. Основні дефекти і способи ремонту валів і осей.

52. Визначити кількість робітників п’ятого розряду, , якщо загальна кількість виробничих робітників = 6, відсоткова кількість робітників п’ятого розряду n= 6,5.

53.Назвати дефекти і способи ремонту тонкостінних деталей кабін і кузовів.

54.Назвати основні дефекти і способи ремонту деталей ходової частини колісних машин.

55.Визначити кількість інженерно – технічного персоналу , якщо загальна кількість робітників = 7, допоміжних робітників= 1, відсоткова кількість інженерно – технічного персоналу n= 10.

56.Основні дефекти і способи ремонту деталей зчеплення.

57. Основні дефекти і способи ремонту деталей гальма.

58. Визначити продуктивність припливно – витяжного вентилятора в ремонтному відділенні де проводять зварювальні роботи. Кубатура відділення = 1000 м. Кратність обігу повітря необхідно взяти з додаткової літератури.

59. Які основні дефекти шин коліс.

60. Назвати основні дефекти і способи ремонту силових циліндрів і рукавів високого тиску.

61. Визначити необхідну кількість робітників в ковальському відділенні , якщо = 480 люд.-год., кількість змін n= 1, коефіцієнт використання обладнання = 0,95, фонд часу обладнання за рік = 2318год.

62. Як проводиться підготовка машин до обкатки.

63. Яка послідовність технологічного процесу фарбування.

64. Визначити площу ковальського відділення , якщо кількість робітників Р=1, питома площа на одного робітника , коефіцієнт запасу для визначення площі відділення, к= 5 – 5,5-

65.Назвати дефекти і способи ремонту деталей плуга.

66.Назвати основні дефекти і способи ремонту борін.

67. Визначити кубатуру зварювального відділення , якщо висота відділення Н= 4,2 м, площа = 108м.

68. Назвати основні дефекти і способи ремонту сівалок.

69.Правила охорони праці при ремонті посівних і садильних машин.

70.Визначити площу вікон для ковальського відділення, якщо площа підлоги = 100м., коефіцієнт природного освітлення к= 0,20 – 0,25.

71.Назвати основні дефекти і способи ремонту різальних апаратів косарок і зернозбиральних комбайнів.

72.Як проводиться контроль якості ремонту молотильних апаратів.

73.Визначити кількість вікон для відділення , коли площа загальна площа вікон для відділення = 21,6, площа одного вікна = 3,6.

74.Назвати можливі дефекти і способи ремонту запобіжних муфт.

75.Назвати дефекти і способи ремонту ланцюгових передач.

76.Визначити світловий потів для ковальського відділення , коли коефіцієнт запасу , площа підлоги = 110м., норма штучного освітлення , ККД джерела освітлення , ККД світлового потоку = 0,45.

77.Назвати дефекти і способи і способи ремонту різальних апаратів спеціальних комбайнів.

78.Назвати дефекти і способи ремонту водяних насосів.

79.Визначити кількість ламп для розбирально – мийного відділення, коли

світловий потік = 23450лм, світловий потів однієї лампи = 5760.

80.Назвати характерні дефекти і способи ремонту робочих органів обладнання для приготування кормів.

81. Назвати дефекти і способи ремонту обладнання птахоферм і інкубаторів.

82. Визначити необхідну кількість робітників в ковальському відділенні , якщо = 480 люд.-год., кількість змін n= 1, коефіцієнт використання обладнання = 0,95, фонд часу обладнання за рік = 2318год.

83.Можливі дефекти і способи ремонту верстатів.

84. Які існують методи розрахунку кількості ремонтів і ТО.

85. Визначити кількість робітників п’ятого розряду, , якщо загальна кількість виробничих робітників = 6, відсоткова кількість робітників п’ятого розряду n= 6,5.

86.Що таке такт ремонту, фронт ремонту, тривалість виробничого процесу.

87. Витрати, які входять у собівартість ремонту.

88. Визначити трудомісткість по виготовленню запасних частин в процентному відношенні від основних ремонтних робіт, які виконують в майстерні, якщо загальна трудомісткість = 13755

89.Дати поняття техніко – економічних показників.

90.Які бувають види технічного контролю.91.Визначити кількість поточних ремонтів , плуга ПЛН – 3 – 35, якщо кількість плугів = 12шт, коефіцієнт охоплення = 0,8.

Література


 1. Лудченко О.А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: підручник. – Вища школа, 2007.

 2. Волошин Б.Б. та ін. Ремонт сільськогосподарської техніки: навчальний посібник. – Немішаєве: НМЦ, 2005.

 3. Власенко М.В., Надольний Г.Ю. Технологія ремонту сільськогосподарської техніки. – К.: Вища школа, 1992.

 4. Ульман И.Е., Тонн Г.А., Герштейн И.М. Ремонт машин: навчальний посібник. – Колос, 1992.

 5. Положення про технічне обслуговування і ремонт автотракторної техніки. – К., 1998.

 6. Вознюк Л.Ф. Технічне обслуговування і діагностування сільськогосподарських машин. – К.,1994.

 7. Баженов С.П. Основи експлуатації і ремонту автомобілів і тракторів. – М., 2005.

 8. Карагодін В.І., Мітрохін Н.Н. Ремонт автомобілів і двигунів. –
  Академія. – 2003.

 9. Сідашенко О.І., Науменко О.А. Ремонт машин. – К.: Урожай, 1994.

 10. Тельнов Н.Ф. Ремонт машин. – М.: ВО “Агропромиздат”, 1992.

 11. Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: –
  Либідь. – 2002.

 12. Лауш П.В., Лауш Н.П., Лесюк Т.П. Ремонт сільськогосподарської техніки (курсове і дипломне проектування): навч. посібн. – Кіровоград: Полімед-Сервіс, 2005.


Перелік практичних занять з дисципліни «Ремонт машин і обладнання»
1. Заняття №10
Практична робота № 1Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал