Мета викладання дисципліниСкачати 97.37 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір97.37 Kb.

 1. Кафедра дошкільної і початкової освіти

 2. Дошкільна освіта.

 3. Методика проведення занять з народознавства в ДНЗ.

 4. Лаконічні відомості з робочої-навчальної програми дисципліни:

 • мета та завдання навчальної дисципліни;

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з теоретичними засадами та історією національної української педагогіки; ознайомити з українськими національними традиціями; збагатити словник майбутніх педагогів народознавчими термінами; прищепити практичні вміння й навички роботи з дітьми з народознавством; ознайомити з передовим педагогічним досвідом народознавчої практики в галузі дошкільного виховання

Завдання викладання дисципліни:

 • ознайомити майбутніх вихователів з культурою та побутом народу України;

 • прищепити навички та вміння працювати з історичним українським народознавством, творчо його застосовувати до дітей різних груп дошкільного віку;

 • оволодіти практичними уміннями і навичками роботи з дітьми з народознавства;

 • ознайомитись з передовим педагогічним досвідом народознавчої практики в галузі дошкільного виховання.

 • ознайомитись з українською національною культурою, літературою, символікою, оберегами, звичаями, традиціями;

 • формувати почуття національної гідності, любов до рідного народу, його історії, традицій, звичаїв та обрядів.
 • тематика та зміст семінарських занять (якщо є практичні або

лабораторні);

Практичне заняття №1

Тема 1.1. Методика ознайомлення з національною символікою та побутом.

Зміст практичного заняття

 1. Українська національна іграшка.

 2. Український національний одяг.

 3. Українська національна кухня.

 4. Інтер'єр українського житла.

 5. Ознайомлення дітей з державними символами України.

 6. Українські національні обереги.

 7. Хліб — усьому голова.

 8. Без верби та калини нема України...

Практичне заняття №2

Тема 1.2. Методика ознайомлення дітей з мистецтвом, традиціями та рідним краєм.

Зміст практичного заняття

 1. Жанри українського мистецтва.

 2. Станковий живопис в Україні.

 3. Творчість українських художників.

 4. Особливості ознайомлення дітей дошкільного віку з живописом.

 5. Краєзнавство та батьківщинознавство.

 6. Методика ознайомлення дітей молодшого та середнього дошкільного віку з рідним краєм.

 7. Ознайомлення дітей старшої групи з рідним краєм.

 8. Ознайомлення дітей з рідним краєм на сьомому році життя.

Практичне заняття №3

Тема 1.3. Ознайомлення дошкільників з усною народною творчістю.

Зміст практичного заняття

 1. Характеристика українського фольклору.

 2. Колисанки і забавлянки у роботі з дітьми.

 3. Скоромовки та лічилки у роботі з дітьми.

 4. Жанрові особливості українських народних казок.

 5. Види українських казок.

 6. Методика роботи з українською казкою в дошкільному закладі.

Практичне заняття №4

Тема 1.4. Українські обрядові свята та обряди. (2 год)

Зміст практичного заняття

 1. Характеристика народних традицій, свят та обрядів.

 2. Жанрова характеристика української народної пісні. Пісні-веснянки.

 3. Народні свята весняного циклу.

 4. Народні свята літнього циклу.

 5. Народні свята осінньо-зимового циклу.

 6. Методика проведення свят і дозвілля .

Практичне заняття №5

Тема 2.1. Українські народні пісні у роботі з дошкільниками. (2 год)

Зміст практичного заняття

 1. Жанрова характеристика української народної пісні.

 2. Пісні-веснянки у роботі з дошкільниками.

 3. Пісні зелених свят.

 4. Жниварські пісні.

 5. Колядки та щедрівки.

Практичне заняття №6

Тема 2.2. Українські народні ігри в дошкільному закладі

Зміст практичного заняття

 1. Характеристика народних ігор.

 2. Класифікація народних ігор.

 3. Специфіка народних ігор.

 4. Методика використання народних ігор у роботі з дітьми.


Лабораторне заняття № 1

Тема 1.1. Методика ознайомлення з національною символікою та побутом (2 год.)

Зміст лабораторного заняття

 1. Підготувати повідомлення про походження українського герба, прапора та гімну.

 2. Зробити опис народних традиційних символів.

 3. Складіть конспект-заняття на ознайомлення дітей з вінком. Включить до змісту заняття гру «Чий вінок кращий». Визначте матеріал до заняття.

 4. Назвати характерні особливості яворівської, косовської, опішнянської, старосільської та громівської іграшок.

 5. Складіть тлумачний словник регіональних назв головних уборів, національної одежі та прикрас.

 6. Розробіть 2 варіанти меню для сучасного дошкільного закладу на тиждень зі страв національної кухні.


Лабораторне заняття № 2

Тема 1.2. Ознайомлення дітей з рідним краєм (2 год.)

Зміст лабораторного заняття

 1. Розробити конспект заняття «Екскурсія по рідному місту».

 2. Підготувати матеріал до заняття «Річка, на березі якої ми живемо».

Лабораторне заняття № 3- 4

Тема 1.3. Ознайомлення дошкільників з усною народною творчістю. (4 год.)

Зміст лабораторного заняття

 1. Випишіть прислів'я та приказки до тем: «Ввічливість, чемність», «Праця — лінощі», «Правда — брехня», «Сміливість — боягузтво», які б за своїм змістом були доступні дітям дошкільного віку. Визначте місце, час і прийоми роботи з ними в дошкільному закладі.

 2. Розробіть конспект індивідуально-групових занять на заучування скоромовок. Поміркуйте, чи потрібно пояснювати дітям слова у тексті скоромовок.

 3. Вивчити напам’ять по 2 тексти кожного малого жанру українського фольклору. Випишіть та вивчіть напам’ять 5 зачинів та 5 кінцівок до українських народних казок.

 4. Поміркуйте, коли казковий твір доцільніше розповідати дітям, а коли читати? Наведіть конкретні приклади, доберіть відповідні тексти казок.

 5. Складіть конспект занять з теми « Дитяча вікторина за змістом народних казок» або « В гостях у казки».

 6. Розробити сценарій вечора розваг на одну з запропонованих тем. «Казка дідуся Панаса»; «Мандрівка у прекрасний світ казки»

 7. Опишіть якою ви уявляєте «кімнату казок» у дошкільному закладі.

Лабораторне заняття № 5 - 6

Тема 1.4. Українські народні свята та обряди (4 год.)

Зміст лабораторного заняття

 1. Методика ознайомлення дітей різних вікових груп зі звичаями й обрядами українського народу.

 2. Спільна робота д/закладу і сім’ї в ознайомленні дітей зі звичаями і традиціями України.

 3. Випишіть з тлумачних словників визначення понять: обрядовість, свято, обряд, звичай, традиція. Поясніть їх значення.

 4. Складіть сценарій свята « Спас яблучний прийшов».

 5. Підготуйте матеріал для ілюстрацій до заняття «Писаночка-паняночка».

 6. Розробити перспективний план підготовки до одному з обрядів (на вибір студентів).

 7. Зробити добірку народного дитячого фольклору обрядового змісту для дітей старшого дошкільного віку.

Лабораторне заняття № 7 - 8

Тема 2. 1. Українські народні пісні у роботі з дошкільниками (4 год.)

Зміст лабораторного заняття

 1. Доберіть дитячі пісні, в яких оспівуються персоніфіковані образи Сну та Дрімоти. Як називаються ці пісні? Спробуйте визначити серед них традиційні загальновживані українські тексти та регіональні (визначте регіон). За якими ознаками можна визначити, до якого регіону належить пісня?

 2. Визначте місце колискових пісень (колисанок) у системі роботи сучасного дошкільного закладу. Назвіть варіативні форми, методи і прийоми роботи з колисковими піснями в різних вікових групах дошкільного закладу.

 3. Випишіть визначення кожного виду обрядових пісень за класифікацією А. Іваницького.

 4. В українському фольклорі існує два види новорічних пісень. Як вони називаються? Дайте їх визначення.

 5. Поясність витоки походження назв новорічних пісень. У чому полягає специфіка використання і функціонування цих пісень у вашому регіоні?

 6. Вивчить напам’ять 1 текст кожного жанру обрядових пісень.

 7. Розробіть сценарій свята « Українська народна пісня в житті дитини».

 8. Пісенна творчість українського народу осінньо-зимового циклу.

 9. Пісенна творчість українського народу весняно-літнього циклу.

 10. Методичні прийоми, використовувані в різних вікових групах при ознайомленні з обрядовими піснями.

Тема 1.4. Українські народні ігри в дошкільному закладі (4 год.)

Зміст лабораторного заняття

 1. Розробити план проведення двох народних ігор на свіжому повітрі.

 2. Знайдіть у бібліотеці збірки українських ігор для дітей . Зробіть картотеку та стислі анотації.

 3. Народні ігри дидактичної спрямованості, їхнє місце в педагогічному процесі дошкільного закладу.

 4. У чому полягає особливість народних ігор?

 5. Види – групи народних ігор.

 6. Скласти перспективний тематичний план сезонного використання ігор в різних вікових груп.

 • самостійна робота;

 1. Теоретичні засади методики українського народознавства у дошкільному закладі. Витоки народної педагогіки.

 2. Образ рідного слова в народному вихованні.

 3. Принципи методики ознайомлення дітей з українським народознавством.

 4. Історія розвитку етнопедагогіки Народознавчі ідеї XIX ст. Ідеї народного виховання у творчості українських письменників.

 5. Етнопедагогіка XX ст.

 6. Завдання і зміст ознайомлення дітей з витоками народознавства.

 7. Завдання ознайомлення дітей з витоками народознавства. Зміст ознайомлення дітей з витоками народознавства.

 8. Українська казка у дошкільному закладі. Жанрові особливості українських народних казок. Види українських казок.

 9. Методика роботи з українською казкою в дошкільному закладі.

 10. Методика ознайомлення дітей з символами України. Ознайомлення дітей з державними символами України.

 11. Українські національні обереги.

 12. Методика ознайомлення дітей молодшого та середнього дошкільного віку з рідним краєм.

 13. Ознайомлення дітей старшої групи з рідним краєм.

 14. Ознайомлення дітей з рідним краєм на сьомому році життя.

 15. Елементи народної математики у дошкільному закладі. Народні засоби лічби. Засоби математичного письма та обчислення в Україні.

 16. Використання елементів народної математики в роботі з дошкільниками.
 • тематика рефератів;

 1. Сімейні свята і традиції української сім’ї.

 2. Народні промисли і ремесла українців. Методика ознайомлення з народними промислами і ремеслами.

 3. Ази народної метерології дітям.

 4. Види обрядових пісень. Пісенна творчість українського народу зимового і весняного циклів.

 5. Спостереження і аналіз заняття з ознайомлення дітей з сімейними святами і традиціями.

 6. Розробка перспективного плану ознайомлення дітей із народним родоводом.

 7. Аналіз роботи дошкільного закладу з теми «Ознайомлення з сім’єю і родом».

 8. Використання народної медицини в оздоровчій роботі з дітьми.

 9. Методика ознайомлення дітей з народною математикою.

базова література (5-10 джерел). 1. Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. І допов.- К., Вища шк., 2002.-407с.

 2. Дмитренко М., Іваннікова Л., Ложо Г. та ін. Українські символи. -К., 2004.

 3. Кравець М. Сімейний побут і звичаї українського народу. — К., 2006.

 4. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчук З.О. Основи національного виховання. — Умань, 2003.

 5. Яницька О. Ю. Українські народні рухливі ігри для дітей старшого дошкільного віку. — Рівне, 2002.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал