Мета викладання дисципліниСкачати 57.09 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір57.09 Kb.

 1. Кафедра дошкільної освіти

 2. Спеціальність: 012 «Дошкільна освіта»

 3. Основи валеології

 4. Лаконічні відомості робочої програми навчальної дисципліни:

Мета викладання дисципліни: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім педагогам необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я. Озброїти вихователів технологіями навчання здорового способу життя.

1.2. Завдання викладання дисципліни:

 • Методичні: Формування фундаментальних концептуальних основ валеології, на яких базується цілісна система організації оздоровчих педагогічних технологій, спрямованих на формування ціннісного ставлення до власного здоров’я , дієвого підходу до його збереження і зміцнення, оптимальної організації навчання і праці, поведінкової стратегії, етичного відношення до себе, інших, оточуючого світу. Озброїти вчителів початкових класів технологіями навчання здорового способу життя.

 • Пізнавальні: Засвоїти комплекс валеологічний знань, переосмислити і усвідомити їх з точки зору професійного і життєвого досвіду; дати майбутнім виховтелям необхідну теоретичну і практичну підготовку щодо методики ознайомлення учнів з основами формування мотивації здорового способу життя.

 • Практичні. Створення стійкої мотивації до ведення здорового способу життя майбутніх педагогів, що дозволить їм у своїй професійній діяльності разом з фахівцями - валеологами здійснювати скоординований вплив на формування поведінкової оздоровчої стратегії і тактики підростаючого покоління.

1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати складові здоров’я людини; вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на здоров’я, позитивні та негативні тенденції його формування; сучасні підходи до характеристики фізичного здоров’я; шляхи впливу на здоров’я правильного харчування; особливості світогляду людини як валеологічної проблеми, методику проведення роботи, щодо формування, зміцнення та збереження здоров’я;

уміти: діагностувати стан стомлення; запобігати настання перевтоми; проводити оздоровчу роботу, загартування; запроваджувати в життя основи раціонального харчування; сприяти підвищенню стійкості до стресів; проводити заходи, щодо формування, зміцнення та збереження здоров’я.

  1. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години/ 3 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Проблеми здоров’я в житті людини

Тема 1. Валеологія як наука і навчальний предмет

Визначення валеології, об’єкт і предмет валеології та її завдання.

Історія розвитку валеології.

Тема 2. Функції органів травлення. Принципи здорового харчування.

Процес травлення, обмін речовин. Білки, жири і вуглеводи як необхідна складова частина людського харчування та їх характеристика.Тема 3. Вітаміни і здоровя людини. Мінеральні елементи і та вода в харчуванні людини.

Біологічна роль вітамінів та їх джерела(їх перелік). Клінічні ознаки вітамінного дефіциту. Мінеральні речовини(макро і мікроелементи).Тема 4. Алергія її причини, клініка і профілактика.

Поняття про алергію і алергени. Історія вивчення алергічних хвороб. Алергени їх класифікація і роль у виникненні алергічних хвороб. Роль спадковості у вивченні алергії. Клінічні прояви алергічних захворювань. Поширення алергічних хвороб і їх профілактика.Тема 5. Оздоровче тренування дітей – як шлях формування і зміцнення фізичного здоровя .

Оздоровче тренування, його особливості і умови проведення. Фізичне виховання дітей дошкільного віку.Тема 6. Наслідки дитячих інфекційних захворювань та їх профілактика.

Характер інфекційних захворювань. Основні інфекційні хвороби якими хворіють діти : інфекції дихальних шляхів; інфекції, які впливають на центральну нервову систему; інфекції які впливають на слух і зір.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 1. Знайти прислів’я і приказки українського народу про здоров’я. -20 шт. (в дужках після кожного прислів’я пояснити його зміст) і зробити у вигляді брошури.

 2. Творчий проект «День здоров’я в дитячому навчальному закладі».

 3. Творчий проект «Здоров’я всьому голова».


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Апанасенко Г.Л. Здоров’я яке ми вибираємо. – К., 1989. – 48 с.

 2. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Валеологія як наука //Валеологія: науково-практичний журнал. – Київ-Тернопіль, 1996. – № 1. – С. 3- 9.

 3. Бойченко Т.Є. Валеологічна освіта в Україні: особливості і проблеми формування //Валеологія: науково-практичний журнал. – Київ-Тернопіль, 1996. – № 1. – С.25 – 27.

 4. Булич Е.Г., Муравйова І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. – К., 1997. – 224 с.

 5. Валеологія: Державний стандарт середньої освіти України //Освіта України. - № 26 – 27. – 27 липня. – 1997.

 6. Валеологія: Навч. Посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. /В.І.Бобрицька, М.В,Гриньова та ін.; за ред. В.І.Бобрицької. – Полтава: “Скайтек”, 2000. – Ч. 1. – 146 с.

 7. Валеологія: Навч. Посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. /В.І.Бобрицька, М.В,Гриньова та ін.; за ред. В.І.Бобрицької. – Полтава: “Скайтек”, 2000. – Ч. 2. – 160 с.

 8. Вашев, О. Є. Валеологія [Текст]: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління професійною працездатністю» (для студентів усіх спеціальностей Академії та НПП) О. Є. Вашев, В. М. Клочко; Харк. нац. акад. міськ. гос-ва. - Х.: ХНАМГ, 2010. –57 с.

 9. Вілков В.Ю. Людина і світ. – К., 1995. – 176 с.

 10. В. Г. Грибан Валеологія: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008.-214 с.

 11. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк; авт. кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко [та ін.] ; наук. ред.: Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець ; Мін. осв. і науки України, Київ.ун-т ім. Б. Грінченка. — К. : Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. — 304 с.

 12. Лохвицька Л. В. Дошкільникам про основи здоров’я; [навч. - метод. посібник] / Л.В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко.-2-ге вид., оновл.- Тернопіль: Мандрівець, 2008.-192 с.

 13. Мурза В. П. Фізичні вправи і здоров’я .- К.: Здоров’я, 1991.-352 с.

 14. Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. - К.: Професіонал, 2003.- 480 с.

 15. Мойсак О.Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я. Навчальний посібник. 5-е видання, виправлене та доповнене. - К., Арістей, 2008. - 616с.

 16. Самошкіна К.М. Основні напрямки валеології в системі шкільної освіти //Валеологія: методичний бюлетень. - № 10. – Харків, 1995. – С.5–9.

Допоміжна

 1. Хижняк М., Голубчиков М. Здоров’я дітей – критерій екологічної безпеки України //Український світ. – 1994. - № 5 – 12. – С.33.

 2. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К., 1995. – С. 8 – 16, 46 – 79.

 3. Шицкова А.П., Новиков Ю.В. Ключи к здоровью. М., 1984. – 96 с.

Інформаційні ресурси

 • mon.gov.uaсайт міністерства освіти

 • http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 - Закон України про дошкільну освіту

 • old.mon.gov.ua/img/zstored/files/ - Програма Українське дошкілля. Pdf

 • https://metodystrmk.jimdo.com – програмно – методичне забезпечення


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал