Мета виховної роботи нвкСкачати 69.94 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір69.94 Kb.
Мета виховної роботи НВК:

Виховання високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої особистості, яка наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними цінностями, сімейними і патріотичними почуттями, є носієм кращих досягнень національної та світової культури, здатним до самоосвіти і самовдосконалення.
Для реалізації цих завдань у НВК розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, громадське, трудове, художньо-естетичне, екологічне, формування здорового способу життя, родинно-сімейне виховання та включають у себе календарні, традиційні свята, заходи, конкурси.


Методична проблема Новоолександрівського НВК 

"Впровадження компетентнісного підходу до формування змісту і організації навчально-виховного процесу"

Завдання виховної роботи

1. Формування національної свідомості і людської гідності.
2. Формування політичної і правової культури.
3. Формування усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальними правами та свободами і громадською відповідальністю.
4. Виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування власної світоглядної позиції.
5. Утвердження принципів загальнолюдської моралі, виховання поваги до інших культур і традицій.
6. Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, формування соціальної активності і професійної компетенції.
7. Формування екологічної культури учнів, розуміння необхідності гармонійних відносин з природою.
8. Розвиток естетичних потреб і почуттів, охорона і зміцнення фізичного, психічного здоров'я учнів.
9. Формування загальношкільного колективу на засадах учнівського самоврядування.
Виховний процес в школі ґрунтується на відкритому діалозі педагога і дитини, що створює оптимальні умови для розвитку позитивної мотивації до навчання, формує якості особистої відповідальності, спрямовує до розвитку творчого потенціалу. Таким чином, педагоги разом з учнями реалізують технологію побудови збагаченого освітнього середовища. Для досягнення поставленої мети були виявлені чинники і створені сприятливі умови для самореалізації особистості в шкільному середовищі, відібрані ефективні методи та форми роботи як з колективом учнів, так і з кожною особистістю. Виховна діяльність у парадигмі особистісної орієнтованого гуманістичного виховання полягає в гармонійному розвитку людини, в її успішній соціалізації. Пріоритет – особистість дитини, її справжні переживання й почуття мають бути найважливішими для педагога. Основною функцією педагога як суб’єкта виховного процесу є забезпечення умов для самореалізації, самодіяльності, самоврядування й творчого розвитку особистості учня. Виховна робота у НВК проводиться за такими розділами:
1. Правове , моральне виховання.
2. Патріотичне виховання.
3. Здоровий спосіб життя; фізичне виховання, екологічне виховання.
4. Трудове виховання і профорієнтація.
5. Художньо – естетичне виховання.
6. Родинно – сімейне.
7. Учнівське самоврядування.


Правове виховання

Мета: виховання правової культури і громадянської відповідальності за власні вчинки, нестерпного відношення до порушників закону, формування правосвідомості, норм моралі.
Пам’ятка учневі: людина виховується для свободи.
Програмні тези: правова культура, правова свідомість, норми моралі, закони держави України.
Учасники: учні 1 – 9 класів.
Моральне виховання

Мета: надання допомоги в пошуках життєвих цінностей, сенсу життя. Опанування прийомів спілкування, самовиховання, самопізнання. Виховання доброго ставлення до однолітків, батьків, природи (1 – 4 класи). Виховання співчуття й милосердя, радості за усіх своїх друзів (5 – 8 класи). Виховання любові – найвищої цінності життя (9 –клас).

Пам’ятка учневі: пам’ятай, що в кожної людини є талант, здібності. Умій знайти їх у собі; знайдеш – розвивай. Тільки так ти можеш бути корисним для суспільства. Поважай себе, поважай інших людей. Люби свою Батьківщину, свій народ, свій рідний край.

Програмні тези: внутрішній світ людини, риси характеру, вольові якості, психологічні процеси, життєвий досвід, спрямованість особистості, психодіагностика як шлях до пізнання.

Учасники: учні 1 – 9 класів.


Патріотичне виховання

Мета: виховання любові до рідного краю, нашої Батьківщини (1-4 кл.). Вивчення обрядів і традицій українського народу, знання свого родоводу (5-8 кл.). Виховання почуття громадянина, активної життєвої позиції (9-кл.). 
Пам’ятка учневі: вивчай минуле свого народу; бережи та шануй свій дім, батьків, родину, народ, Батьківщину.
Програмні тези: моя країна – Україна, мій рідний край – моя історія жива.
Учасники: учні 1-9 кл.

Художньо-естетичне виховання

Мета: Пробудження фантазії, уяви дитини. Створення умов для творчості (1-4 клас), виявлення інтересів, захоплень (5-8 клас), розвиток здібностей до творчого мислення, зміни навколишнього світу, ставлення особистості (9-кл.).
Пам’ятка учневі: міркуйте разом, що можна змінити на краще в навколишньому світі.
Програмні тези: єдність колективу, утвердження ідеалів добра в колективній діяльності; традиції класу і школи.
Учасники: учні 1-9 кл.

Екологічне виховання.

Мета: підвищувати свідомість учнів, розуміння ними цінності навколишнього середовища; поглиблювати обізнаність учнів з проблемами промислового забруднення; представляти позитивні приклади здорового екологічно виваженого способу життя; розвивати почуття особистої відповідальності; надавати учням можливість вносити у своє життя позитивні зміни. 
Пам’ятка учневі: за чисте довкілля.
Програмні тези: екологія людини, життя в місті, внесок в охорону природи.

Формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ

Мета: зміцнення здоров’я та профілактика захворювань учнів; вдосконалення фізичних навичок, виховання потреби займання різними видами спорту, формування свідомого негативного ставлення до шкідливих звичок; виховання активної життєвої позиці щодо екологічної проблеми країни.
Пам’ятка учневі: здорові учні – здорове суспільство.
Програмні тези: здоров’я людини, спорт в житті людини, вчимося жити і відпочивати.
Учасники: учні 1 – 9 класів.

Трудове виховання і профорієнтація.

Мета: виховувати в учнів бережливе ставлення до суспільного майна, прививати любов до праці і повагу до людей.
Пам’ятка учневінаполеглива праця – запорука успіху.
Учасники: учні 1 – 9 класів.
Програмні тези: праця в житті людини, особистий внесок кожного у результати суспільної праці.
Родинно – сімейне виховання

Мета – сприяння особистісному розвитку школяра шляхом гармонійного поєднання та взаємодії шкільного та сімейного виховання.

Завдання:
1. Ознайомлення батьків із завданнями діяльності педагогічного колективу на новий навчальний рік.
2. Розробка і впровадження єдиних умов до учнів у школі та сім’ї.
3. Підвищення педагогічної культури і надання психолог-педагогічної допомоги батькам у вирішенні проблем сімейного виховання.
4. Залучення батьків до спільної діяльності з дітьми.
5. Надання батькам допомоги в користуванні виховання в сім’ях окремих учнів
6. Організація діяльності Ради школи, батьківських комітетів класу.

Принципи:
1. Принцип українознавства – відродження традиції української сім’ї на основі вивчення духовної спадщини нашого народу, історії й культури рідного краю та своєї сім’ї, відродження звичаїв та обрядів.
2. Принцип єдності сімейного і шкільного виховання – створення єдиних вимог, співдружність сім’ї та
НВК.
3. Принцип систематичності й послідовності – керівництво педагогічною самоосвітою батьків та активне залучення їх до діяльності з вихованням дітей.
4. Принцип диференційованого підходу – врахування вікових, індивідуальних особливостей батьків та рівня їхньої педагогічної підготовленості.
5. Принцип гуманізму – ставлення до дитини як до найвищої цінності.
6. Принцип правової інформованості – створення науково-правової бази з вивчення прав та обов’язків 
дитини і батьків.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал