Людмила пашинськаСкачати 45.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації27.03.2017
Розмір45.96 Kb.

ЛЮДМИЛА ПАШИНСЬКА
СПОРТИВНІ ФРАЗЕМИ-ІННОВАЦІЇ У МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ
Розвиток спортивної галузі в Україні кінця XX — поч. XXI ст. зумовив появу значної кількості спортивних організацій, клубів, оздоровчих комплексів, навчально-тренувальних баз, стадіонів. Стали популярними види змагань, ігор, які раніше не практикувалися в нашій країні. Всебічне висвітлення засобами масової інформації відповідних процесів зумовило виникнення нових фразеологічних одиниць. Здебільшого вони утворюються внаслідок модифікації, семантичного збагачення (метафоризації та метонімізації), а також детермінологізації — виходу складних термінів — професіоналізмів за межі первинних терміносистем. Скажімо, у мові сучасної української преси активно побутують стійкі мовні звороти, запозичені із спортивної метамови. До цієї семантичної групи належать інновації на зразок: правила гри, гра без правил, брати тайм-аут, зіграти внічию, грати на «нуль»,
виходити у фінал та інші.
Серед компонентів новотворів зі сфери спорту найбільш продуктивною є лексема гра.
У СУМІ слово гра має такі основні значення: 1) ‘підпорядковане сукупності правил, прийомів або основане на певних умовах заняття, що є розвагою або розвагою та спортом одночасно’; 2) ‘ряд дій, спрямованих до певної мети; інтрига, таємний задум’. Як складник стійких одиниць, що мають структуру підрядних словосполучень, цей компонент зазнає часткового або цілковитого переосмислення внутрішньої форми.
Інноваційний фразеологізм правила гри (із значенням ‘встановлення чітких норм поведінки, законів, регулювання певної діяльності’) на сторінках сучасної української преси вживається для позначення наявності чи відсутності законів у різних сферах діяльності — бізнесу, торгівлі, юриспруденції тощо. Наприклад: На з’їзді обговорювалася проблема
приватних охоронців: відсутність чітких «правил гри», тобто законів, які б регулювали
охоронну діяльність («День», 07. 10. 1998); Збути м’ясо самостійно абсолютно неможливо,
оскільки всі місця у м’ясних павільйонах викуплені. І ті, хто торгує, встановлюють вигідні
для себе правила гри («День», 11.07.2003).
Набув переносного значення і влився до фразеологічного фонду сучасної української мови також спортивний зворот гра без правил. Він побутує у мовних ситуаціях стосовно незаконної, злочинної діяльності й має значення ‘дії, які виходять за межі усталених норм, законів’. Пор.: Якщо ця «гра» без правил, то чому б і нам не провести на державному УТ-1
інтерактивне опитування для громадян України і Росії на тему: чи варто розпустити
Російську Федерацію, надавши незалежність усім її автономіям, найперше Чечні й
Татарстану? («Хрещатик», 30.11.2000).
Семантику звороту роль провідного гравця зумовлює прикметник провідний, ужитий у номінативному значенні ‘найважливіший, головний, основний; якому належить, відводиться головна роль у чому-небудь’. Фразеологізм роль провідного гравця з цим компонентом функціонує із значенням ‘виконувати роль лідера, керівника певного колективу’. Наприклад:
Москва не збирається відмовлятися від ролі провідного гравця і права на прийняття
остаточного рішення («День», 06.12.2000).
Фразема бути (перебувати) в гарній (чудовій) формі означає мати високий рівень професійної підготовки’: Найважливіше — всі гравці зараз у гарній формі, окрім Агахови,
який до цього матчу, напевно, ще не буде підготовлений («Україна молода», 30.07.2003);
Аргентинські власті повторювали мені, що я помиляюся і що Аргентина в чудовій
формі(«День», 06.12.2000). Функціонально-мовні синоніми гарний і чудовий, значення яких збігаються, є взаємозамінними.
У мові преси з метою стилістичного оновлення можуть використовуватися усічення або скорочення лексичних складників фразеологічних зворотів — такі стійкі одиниці називають еліпсованими. На думку О. Семенюк, найчастіше еліпсована друга частина фразеологізму, але скорочення можуть бути й частковими, стосуватися першої частини і т. ін. Унаслідок скорочення фразеологічна одиниця стає виразнішою і компактною з погляду мовного
використання. Наприклад, у контекстах Наші хокеїсти перебували тепер у хорошій
спортивній формі («Спортивна газета») і Не граючи, актор, як відомо, втрачає форму
(«Вечірній Київ») друга фразема із значенням ‘знижувати рівень професійної підготовки в будь-якій галузі’ є скороченим варіантом першої перебувати в хорошій формі. Аналізовані дієслівні фраземи вважаємо антонімічними, оскільки вони протиставляються за конкретними значеннями.
До другої семантичної групи належать стійкі одиниці, які походять від конкретних видів спорту — футболу, боксу, легкої атлетики (біг, стрибки, марафон) тощо.
Термінологічне значення втратили такі мовні звороти, якими часто послуговуються шанувальники ігрових видів спорту (футболу, волейболу, баскетболу та ін.): гра в одні
ворота — ‘надання переваги лише одній із сторін, якогось певного погляду, думки, твердження; постійне нав’язування чогось; постійне наголошування на тому самому’ (Не
стало «Післямови», «П’ятого кута», «Вечірньої казки» з двома ведучими. Крім спортивних
передач, решта суцільна сірість і гра в одні ворота («День», 06.01.1999); коротка лавка
запасних — ‘відсутність здібних виконавців, резервів, фондів, матеріального чи іншого забезпечення’ (У киян у самих коротка лавка запасних. Що вже казати про збірну, де
представники інших клубів у рідкісних випадках... спроможні підтримати динамівську
мелодію для флейти («Київські Відомості», 21.11.1997); тримати відкритими ворота —
‘безперешкодно пропускати що-небудь; створювати умови для вільного розвитку, поширення, використання чого-небудь’ (Одночасно цей «ефективний» гравець
продовольчого ринку вважає за необхідне тримати відкритими ворота країни для імпорту
продовольчого зерна не до 31 грудня, а аж до врожаю наступного року («День», 02.09.2003);
грати на відбій: Давно не доводилося бачити, як чемпіон Англії нервує й усією командою грає
«на відбій» («Україна молода», 30.04.2003). В останній ілюстрації фразема грати на відбій
вживається із значенням ‘бути розгубленим; грати невпевнено’.
У сучасних газетно-публіцистичних текстах активізувалося вживання складних номінацій із сфери боксу. Вийшовши за межі спортивної терміносистеми, вони набули нового значення шляхом переосмислення вільних словосполучень. Серед таких виділяємо
інновації на зразок:

отримати удар нижче пояса — ‘неприємна несподіванка; підступний вчинок стосовно інших осіб, груп і навіть країн’: Росія отримала удар нижче пояса від
найближчих сусідів («День», 02.09.2003);

тримати удар — ‘бути стійким; чинити опір; дбати про престиж, репутацію чого- небудь, не допускати перемоги над собою’: Динамівців підопічні Петра Слободяна змусили
включити концентрацію єврокубкового вміння «тримати удар» і вирівнювати гру («Україна молода», 30.04.2003);

покласти на лопатки — ‘здобути перемогу над кимось, показавши кращу спортивну підготовку’: Непогану технічну підготовку показав Андрій Куватов, інтерконтинентальний
чемпіон за версією ІВС 2001 року у середній ваговій категорії, «поклавши па лопатки»
технічним нокаутом угорця Пітера Сілака («Україна молода», 04.02.2004);

розім’яти м’язи — ‘спробувати свої сили, міць; потренуватися’: Зростаюче бажання
Японії розім’яти м’язи за межами своєї країни знаходить відображення і в самому вигляді
японських сил самооборони («День», 20.08.2003).
У газетних публікаціях про спортивні події спостерігаємо одночасне вживання і прямого (термінологічного) значення словосполучення. Наприклад: І Володимир Кличко
зробив усе красиво. Уже в першому раунді він відправив Джефферсона у нокдаун, вдало
підловивши на протиході в момент наскоку («Україна молода», .Ш. 2001); Діставши добру
практику, «Осієк» у розіграші Кубка УЄФА відправив у нокдаун авторитетний бельгійський
«Андерлехт» — 3:1 («Вечірній Київ», 14.08.1998). У першому контексті відправити в
нокдаун — фаховий термін боксерів, у другому — фразема, вжита в статті про футбольні досягнення.

Виникнення фразеологічних інновацій зумовлене потребою послуговуватися образними висловами, що надають мові виразності, емоційності. Хоч значення стійких словосполучень не виводиться з суми значень компонентів, проте їх єдність зумовлює взаємодію форми та змісту, створює образ і загальне фразеологічне значення. Складниками інноваційних фразем зі спортивної галузі, зокрема, бігових видів змагань, є слова старт, стартовий і дистанція.
У сучасній українській літературній мові лексема старт означає ‘початок спортивних змагань; початок чого-небудь’, а лексема дистанція вживається зі значенням ‘відстань, проміжок між чим-небудь (у просторі, часі та ін.); визначена ділянка для спортивних змагань, бою і т. ін.’. У складі стійких зворотів ці слова стають семантичною основою таких фразеологічних одиниць, як: рвонути з низького старту — ‘різко розпочати певну діяльність’ (значні витрати на утримання філіальної мережі... не дозволяють «рвонути з
низького старту» («День», 08.02.2002); дати добро на старт — ‘отримати дозвіл на початок якоїсь діяльності’ (Але присутність заступника міністра культури Василя
Романчишина заспокоїла голову Спілки фотохудожників, і він сам дав «добро» на «старт»
(«Україна молода», 12.09.2003); стартовий майданчик — ‘рубіж, із якого починається стрімкий рух уперед’ (Перші п’ять ділянок на Осокорках... послужили стартовим
майданчиком для майбутньої «зірки» житлового будівництва («Україна молода»,
30.04.2003); зняти з дистанції ‘усунути, відсторонити від якоїсь діяльності, роботи’ (Більш
того, в одному із змагань («грязьовому») ведучому довелося взагалі зняти майбутнього
«останнього героя» з «дистанції» за відверте шахрайство з банальним підтасовуванням
результатів («День», 15.02.2002).
Яскраве стилістичне забарвлення мають фразеологічні одиниці, які з метою оновлення
їх семантики і структури зазнали індивідуально-авторського переосмислення. Так, фразеологічний зворот задати мистецький тон на старті утворений за рахунок поширення
і контамінації. Внаслідок атрибутивної трансформації фразема задати тон експресивно підсилюється додатковим компонентом-означенням мистецький. Контамінаційне утворення зв’язує сталі словосполучення задати тон і взяти старт, уживається зі значенням ‘показати прикладу чому-небудь, вплинути певним чином на початок подій, розвиток чого-небудь’.
Пор.: На жаль, на фестивалі вдалося далеко не все — дехто з виконавців не зміг витримати
той високий мистецький тон, що задав Маестро буквально «на старті» («Вечірній Київ»,
31.10.2000).
У мові сучасної української преси — активно використовуються також фразеологічні антоніми. Пор.: Через ці приємні турботи кілька дизайнерів тимчасово зійшли з дистанції
українського тижня прет-а-порте, але дехто вже знову в шерензі («Україна молода»,
27.02.2004). У наведеному фрагменті фразема зійти з дистанції має значення ‘передчасно припинити певну діяльність, боротьбу; не доводити розпочату справу до кінця’, а знову в
шерензі — ‘повернутися до розпочатої роботи, діяльності’. Ці фразеологізми є контекстуальними антонімами, вони сприяють експресивізації публіцистичної мови.
Як бачимо, спортивні фраземи-інновації є важливим складником мови сучасної української преси. Такі фразеологічні одиниці забезпечують образність і експресивну виразність сучасного публіцистичного дискурсу.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал