Лекція Тема. Основи педагогічної діяльності. Мета. Розкрити значення понять "педагог", "учитель"; податиPdf просмотр
Сторінка7/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7
4. Самовиховання і професійний ріст учителя.
Професійне самовиховання спрямоване на більш повну реалізацію педагогом себе як особистості. Прагнення до самовдосконалення, самоосвіта
є важливим чинником професійного росту вчителя, один із шляхів розширення його творчих можливостей, пізнавальних інтересів та формування творчої індивідуальності.
Велике значення для професійного росту вчителя має оволодіння передовим педагогічним досвідом, пошуковою дослідницькою роботою. У результаті ознайомлення з досвідом кращих педагогів, аналізу їх діяльності учитель краще осмислює закономірності навчально-виховного процесу, вчиться педагогічно правильно сприймати кожен вчинок дитини, знаходити причини конфліктів і шукати способи їх розв’язання.
Важливим для педагога є систематичне вивчення філософської та психолого-педагогічної літератури, законодавчих актів держави про освіту, виховання та навчання, зустрічі з новаторами, участь у роботі методичних об’єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань і т.д.
Незамінними джерелами педагогічної
інформації залишається педагогічна преса, радіо, телебачення. Вчителеві необхідно оволодівати новими сучасними джерелами інформації, такими, наприклад, як Інтернет.
Усі ці джерела швидко реагують на всі зміни, що відбуваються у системі педагогічної освіти, у навчально-виховному процесі. Вони знайомлять з досвідом педагогів-новаторів, науково-педагогічними новинками, матеріалами різного роду зустрічей, конференцій, поміщають праці відомих вчених-педагогів, вітчизняну і зарубіжну літературу. Самовиховання і самоосвіта вчителя передбачають також ознайомлення з національною системою виховання, що втілює виховну мудрість нашого народу, його кращих вчених, прогресивні традиції українців у родинному вихованні, виховне значення українських народних звичаїв, традицій, свят, обрядів.

Варто додати, що у процесі професійного самовиховання учитель повинен відчути свободу самовираження. Учительську діяльність не можна регламентувати і втиснути у тверді рамки інструкцій. Лише за умови утвердження професійної свободи вчителя можлива ефективна організація процесу професійного самовиховання, професійний ріст учителя.
Професійний ріст педагога можна назвати пошуком свого шляху, набуття
“власного голосу”, “власного почерку”. Педагог, що володіє свободою самовираження, вміє керувати своїм власним розвитком, може спрямувати свої творчі сили на пошук нових шляхів навчання і виховання учнів.
Висновки.
Ефективна професійна підготовка майбутнього вчителя неможлива без самоосвіти, самовиховання та саморозвитку. Тобто навчання і самонавчання студента потребує не лише знання ним форм і методів аудиторної роботи та роботи з книгою, іншими сучасними джерелами інформації, але й застосування деяких вольових зусиль, розвитку певних особистісних якостей.
Чи стане студент справжнім педагогом? Це залежить від того , як він сам працює над своєю особистістю, які його установки, інтереси, потреби, яка його активність щодо оволодіння науковими знаннями і вміннями, наскільки цілеспрямовано, свідомо і наполегливо працює над розвитком у собі тих рис, які утворюють особистість сучасного спеціаліста.
Щоб досягнути хороших результатів у професійній діяльності, педагогу потрібно систематично вивчати себе, знати свої сильні і слабкі сторони, постійно формувати в собі той внутрішній стержень, на якому буде відбуватися не лише професійний, а й особистісний ріст. Саме у педагогічній діяльності особистісний ріст – неодмінна умова досягнення професіоналізму.

Література.
Власова О.І. Педагогічна психологія. - К.: Либідь, 2005.
Волкова Н.П. Педагогіка. -К.: Академія, 2001.
Державна програма «Вчитель» // Директор школи. - 2002. - № 23-24
(червень). - С. 3-23.
Елканов С.Б. Основи профессионального самовоспитания будущого учителя.- М: Просвещение, 1989.
Закон України «Про загальну середню освіту» // Освіта України. - 1999. - 12 серпня.
Закон України «Про освіту» // Голос України. - 1996. - 25 квітня.
Карпенкчук С.Г. Самовиховання особистості. - К.: ІЗІМН, 1998.
Кіліченко О.І. Організація професійного самовиховання майбутніх вчителів початкових класів // Українська система виховання: проблеми, перспективи.-
Івано-Франківськ: Серія «Педагогіка, етнопедагогіка», 1999. – С. 159-162.
Кіліченко О.І. Професійне самовиховання майбутніх учителів початкових класів як педагогічна проблема II Вісник Прикарпатського університету.
Серія педагогічних наук. Вип. 2. - Івано-Франківськ: Плай, 1999. - С. 43-51.
Концепція педагогічної освіти України. - К.: Либідь, 1991.
Мазоха Д.С На шляху до педагогічної професії. Вступ до спеціальності. - К.:
Центр навчальної літератури, 2005.
Оржеховська В.М., Хітько Т.В., Кириленко С.В. Посібник з самовиховання. –
К., 1996.
Педагогічна майстерність / За ред. І.А.Зязюна. - К.: Вища школа, 2004.
Сухомлинський В.О. Виховання і самовиховання // Вибрані твори: У 5 т. - К.:
Радянська школа, 1977. -Т.5. - С.229-239.
Сухомлинський В.О. Сто порад учителю // Вибрані твори: У 5 т. – К.,
Радянська школа, 1976. - Т.2. - С. 419-656.

Томан І. Як удосконалювати самого себе (Пер. з чес.). – К.: Політвидав
України, 1984.
Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії. - Тернопіль: Навчальна книга-
Богдан, 2005.
Фіцула. М.М. Педагогіка вищої школи. - К.: Акдемвидав, 2006.
Запитання.
В чому полягає роль самовиховання у підготовці майбутнього педагога?
Назвіть етапи процесу самовиховання майбутніх педагогів.
Що спонукає вас вдосконалювати власні позитивні якості та усувати негативні?
Охарактеризуйте прийоми та засоби самовиховання.
Укажіть, які методи з перерахованих нижче є методами самовиховання: а) бесіда; б) самопізнання; в) самооцінка; г) диспут; д) самостимулювання: є) розповідь; ж) самопрограмування; з) самонаказ.
Яка сукупність якостей сучасного вчителя створює, на Ваш погляд, його авторитет? Розмістіть їх за ступенем значущості.
У чому полягає роль самовиховання у підготовці майбутнього педагога?
Охарактеризуйте етапи процесу самовиховання.
Розкрийте зміст основних прийомів самовиховання.
Яку роль відіграє педагогічна практика у формувані умінь самостійної навчальної діяльності студента?
Складіть коротку програму самовиховання на семестр.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал