Лекція Організація грошових розрахунків підприємствСторінка2/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.5 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5
4. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття.З якою метою підприємства відкривають рахунки в банківських установах?

Суб’єкти підприємницької діяльності ( юридичні та фізичні особи) для зберігання грошових коштів та організації безготівкових розрахунків відкриваються рахунки у банківських установах на власний вибір і за згодою цих банків.

Який документ регулює порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах суб’єктам господарської діяльності в Україні?

Основним документом який регулює порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах суб’єктам господарської діяльності в Україні є ІНСТРУКЦІЯ про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Національного банку України 12.11.2003 № 492.


Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах підприємствам, їх відокремленим підрозділам та іншим клієнтам.

Скільки рахунків може відкрити підприємство?

Кожне підприємство може відкрити два і більше поточних рахунків у національній валюті та рахунки в іноземній валюті. Для формування статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду, підприємства можуть відкривати лише один поточний рахунок (у національній або іноземній валюті).

Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом.

Які види рахунків може відкрити підприємство в банківських установах?

Підприємство може відкрити в банківській установі за договором банківського рахунку — поточні рахунки, за договором банківського вкладу — вкладні (депозитні) рахунки.

Поточний рахунок — рахунок, що відкривається на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Вкладний (депозитний) рахунок — рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.


Банк надсилає повідомлення до відповідного органу державної податкової інспекції про відкриття або закриття поточного/вкладного (депозитного) рахунку підприємства .
Документи, подані підприємством для відкриття рахунків, мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх подання до банку, з них банк формує справу з юридичного оформлення рахунку.

В чому суть індентифікації підприємства при відкритті рахунка?

Підприємство яке відкриває рахунок обов’язково проходить процедуру ідентифікації банком. Банк з метою ідентифікації підприємств встановлює: повне найменування, місцезнаходження; відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи; код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку.

Які документи подаються в банківську установу для відкриття рахунку?

Для відкриття поточних рахунків ( у національній або іноземній валюті) підприємства подають установі банку такі документи:

- заяву про відкриття поточного рахунку. Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;

-копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статут/засновницький договір/установчий акт/положення);

- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що містить відомості про юридичну особу;

- картку із зразками підписів і відбитком печатки .

Орендне підприємство, яке не має в цьому банку рахунків, для відкриття поточного рахунку подає до банку крім вище вказаних документів копію договору оренди, засвідчену нотаріально.

Якщо підприємство вже має в цьому банку поточний рахунок, та ідентифіковане банком і має сформовану справу з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку (зокрема, поточного рахунку за спеціальним режимом використання, поточного рахунку в іноземній валюті) здійснюється за умови подання підприємством заяви про відкриття поточного рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки. Додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається новий поточний рахунок відокремленого підрозділу.

З якою метою відкривається поточний рахунок в іноземній валюті?

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб’єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, для здійснення інвестицій за кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої державної позики України, для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України, а також для проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку на здійснення валютних операцій.

Чи має право підприємство здійснювати операції за поточним рахунком з використанням електронного платіжного засобу?

Підприємство - власник поточного рахунку має право здійснювати операції за цим рахунком з використанням електронного платіжного засобу після укладення договору, на підставі якого надається і використовується електронний платіжний засіб.
Кошти з поточного рахунку не можуть бути використані за допомогою електронного платіжного засобу для одержання заробітної плати, інших виплат соціального характеру, розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами), здійснення іноземних інвестицій в Україну та інвестицій резидентів за її межі.
Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті можуть бути використані підприємством за допомогою електронного платіжного засобу виключно для:

- одержання готівки за межами України для оплати витрат на відрядження;

- здійснення розрахунків у безготівковій формі за межами України, які пов’язані з витратами на відрядження та витратами представницького характеру та ін.

Який порядок закриття рахунків?

Поточні рахунки підприємства закриваються:

- на підставі заяви. Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи підписується керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою і засвідчується відбитком печатки юридичної особи.

Заява про закриття поточного рахунку може подаватися банку в електронній формі засобами програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк» тощо, якщо це передбачено договором банківського рахунку. У цьому випадку заява про закриття поточного рахунку має містити електронний цифровий підпис.

Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно з дорученням клієнта тощо].

- на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законом покладено функції щодо припинення юридичної особи (за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії, управителя майна тощо);

- на інших підставах, передбачених законодавством України або договором між банком і підприємством.

Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок підприємства, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років підряд і на цьому рахунку немає залишку коштів.

Банк не може закрити поточний рахунок підприємства, якщо за рахунком здійснювалися розрахунки за зовнішньоекономічним договором, зобов’язання за яким не виконані в повному обсязі. Банк, який здійснює контроль за своєчасністю розрахунків за зовнішньоекономічними операціями підприємства, закриває рахунок лише після зняття зовнішньоекономічних операцій з контролю.

У разі припинення юридичної особи (унаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення), зміни її найменування поточний рахунок закривається. Для відкриття нового поточного рахунку подається новий пакет документів.

Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком день. Якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття поточного рахунку є день отримання банком цієї заяви.

У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
У день закриття поточного рахунку банк видає підприємству довідку про закриття рахунПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал