Лабораторна робота №2 тема. Текстовий процесор Microsoft Word. Системи опрацювання текстівСкачати 99.02 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації19.06.2017
Розмір99.02 Kb.
ТипЛабораторна робота

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

ТЕМА. Текстовий процесор Microsoft Word. Системи опрацювання текстів.
Завантаження текстового процесора. Система вказівок Word. Редагування і
форматування тексту.
Мета. Набути практичні навички введення тексту, редагування та його форматування.
Обладнання та методичне забезпечення: персональні комп’ютери, програмне забезпечення, роздатковий дидактичний матеріал.
Література:
1.

Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. / За ред.
О.І.Пушкаря. – К., 2005. – 696 с.
2.

Стоцкий Ю. Office 2010. Самоучитель / Ю. Стоцкий, А. Васильев, И. Телина.
– СПб. : Питер, 2011. – 432 с.
3.

Наливайко Н. Я. Інформатика. Навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2011. – 576 с.
4.

Корнієнко М. М. Інформатика. Текстовий редактор Microsoft
Word: Теоретичні основи, приклади та завдання, практичні роботи / М. М.
Корнієнко, І. Д. Іванова.— Х.: Видавництво «Ранок», 2010.— 48 с.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
В даний час додаток Microsoft Word є одним з найбільш передових текстових процесорів, що використовуються при підготовці важливих документів – звітів, листів, бізнес планів і т.д. – для друку і публікації в веб-документів.
Текстовий процесор прискорює створення документа за рахунок скорочення кількості дій, що виконуються користувачем. Word автоматизує набір тексту, оформлення змісту, перевірку правопису. Він дозволяє включити в документ графічні зображення, таблиці, звуковий супровід, фрагменти відеофільмів.
Microsoft Word 2010 розширює вказані можливості, пропонуючи засоби, необхідні для оптимізації процесів підготовки сумісного використовування, перевірки і публікації документів. Word 2010 спрощує доступ до існуючих функціональних можливостей і пропонує нові, гнучкі засоби роботи з документами.
Системи опрацювання текстів
Системи опрацювання текстів – спеціальні програмні засоби. що використовуються для роботи з текстами на комп’ютері.
Класифікація систем опрацювання текстів:
Текстові редактори – прогрпми, призначені для опрацювання текстів, які не містять складного форматування (наприклад, NotePad, Emacs, McEdit).
Текстові процесори – програми, за допомогою яких у документі виконується складне форматування тексту, встановлення та редагування різних об’єктів
(Microsoft Word, Star-Writer).
Видавничі системи – потужні програми, що дозволяють об’єднати в документі текст, графіку й художнє оформлення такого рівня. який раніше забезпечувала тільки поліграфія (наприклад, Adobe Page Maker, Corel Venture, Adobe InDesign).
Основні функції систем опрацювання текстів
1.

Робота з файлами документів (створення. збереження, відкриття тощо).

2.

Введення тексту та редагування документів (вставлення та вилучення символів і рядків, контекстний пошук, перенесення слів, робота з фрагментами, орфографічний і синтаксичний контроль тощо).
3.

Форматування тексту (вирівнювання, змінення шрифтів тощо).
4.

Підготовка документа до друку (розбивання на сторінки, попередній перегляд тощо).
Системи вказівок Word
Дії над документами та його елементами можна виконувати за допомогою: вказівок головного меню, вказівок контекстного меню, кнопок панелей
інструментів, команд області завдань, сполучень клавіш.
Завантаження Word
Можна скористатися одним із названих способів:
 за допомогою ярлика на робочому столі;
 за допомогою ярлика на панелі швидкого запуску панелі задач;
 «Пуск» → «Програми» → «Microsoft Office» → «Microsoft Word»;
 за допомогою програми «Провідник», вказавши шлях розміщення програми
Word;
 використовуючи диск С, вказавши повний шлях розміщення Word (С/Microsoft
Office/OFFICE11/WINWORD);
 за допомогою раніше створеного документу
Редагування тексту
Вырезать,
– Копировать,
– Вставить.
Редагування тексту це читання, виправлення та доповнення тексту який уже існує. Цей процес пов’язаний з умінням набирати текст за допомогою клавіатури; шукати текст; виділяти текст, який треба замінити на новий або знищити, скопіювати, перенести, перевірити в ньому орфографію.
З
чого починати набір нового тексту Word ?
1.
Запускаємо Word.
2.
Створюємо документ способом меню-кнопка: меню: Файл/Создать
3.
Набираємо текст у режимі редагування (форматування тексту можна зробити після набору його в режимі чернетки – режимі редагування).
Клавіші, які допомагають рухатися текстом
PgUp – на екран вгору;
PgDn – на екран вниз;
End – вкінець рядка;
Home – на початок рядка;
Ctrl+End – вкінець документа;
Ctrl+Home – на початок документа.
Смуги прокрутки дозволяють також рухатися текстом. Якщо клацнути зверху від бігунка – опинимося на попередній сторінці, знизу — на наступній.
Якщо натиснути на бігунок, випливає підказка, яка повідомляє номер поточної сторінки.
Правка тексту пов’язана з поняттям блока тексту (фрагмента тексту). Блок тексту – будь-яка частина тексту: літера, слово, рядок, абзац, сторінка, розділи, просто фрагмент тексту.

Виділення фрагментів тексту
Блок
Миша: Натиснувши кнопку на початку блоку,
протягнути, не від- пускаючи, вказівник по тексту
Клавіатура: Текст виділиться від точки, де натиснути
F8, до точки, де поставлений курсор
Слово
Миша: Двічі клацнути кнопкою миші по слові
Рядок
Миша: Зліва від рядка, один раз натиснути на ліву кнопку
Абзац
Миша: Тричі клацнути кнопкою миші на Абзаці
Весь текст
Меню: Правка/ Выделить все.
Копіювати
(з метою вставити)
Меню: Главная / Копировать
Клавіші: Ctrl+C
Кнопка: Копировать
Вирізати
(з метою вставити)
Меню: Главная / Вырезать
Клавіші: Ctrl+X
Кнопка: Удалить або Вырезать
Вставити
Меню: Главная / Вставить
Клавіші: Ctrl+V
Кнопка: Вставить
Перевірити орфографію Меню: Рецензирование / Правописание
Кнопка: Правописание

Примітка:
Операції Вирізати, Копіювати, Вставити та Знищити можна виконати через контекстне меню, натискуючи праву кнопку миші.
Розглянемо окремо дії Знайти, Знайти та Замінити, Знайти та
Знищити.Знайти. Меню: Главная/Найти. У вузькому вікні Найти ввести текст для
його знаходження; Enter (або «Найти далее»). Текст, який знайшли, з’явиться на екрані у вигляді виділеного блока.
Знайти та замінити. Меню: Главная /Заменить. У вікні «Что» набрати текст, який хочемо замінити; у вікні «Заменить» – текст, яким хочемо замінити вже існуючий; кнопка «Заменить все» (або послідовно натискувати «Найти» і «Заменить»).
Знайти та знищити. Меню: Главная /Заменить. У вікні «Что» набрати текст, який хочемо замінити; у вікні «Заменить» не пишемо нічого (пусто); «Заменить все».

У всіх цих процедурах є можливість обрати напрямок пошуку і до курсору, і після курсору, скрізь; знайти текст за типом шрифту, його розміром, його зображенням.
Форматування тексту
Під форматуванням розуміють:
1)
зміну параметрів зображення тексту
– (напівжирний, курсив, підкреслений)
2)
задання розміру тексту
;
3)
набір тексту вище, нижче рівня рядка;
4)
вибір шрифта
;
5)
застосування рідко спеціальних символів.
Також під час роботи з абзацами та реченнями під форматуванням розуміють вирівнювання тексту по правому краю, по лівому краю, по центру
, зміну між абзацами, встановлення міжрядкової відстані.
При роботі з цілим документом або з його сторінками під форматуванням розуміють: розбивку на розділи; встановлення параметрів сторінки
– її розміру, ширини полів, формату; вставку жорсткого розділювача на сторінки, примусову розбивку на сторінки, вибір місця для номерів сторінок тощо.
При форматуванні тексту використовують панель форматування та розділи меню:
Формат або
Разметка страницы / Параметри страницы.
Форматування за допомогою лінійки
Лінійка – потужний інструмент форматування тексту. Вона дозволяє керувати бічними межами та позиціями табуляції:
Трикутний маркер зліва знизу (шпичаком догори) задає ліву границю для всіх рядків абзацу, крім першого.
Перевернутий трикутний маркер зліва зверху задає позицію початку першого рядка абзацу і дозволяє сформувати абзацний відступ.
Трикутний маркер, розташований в лінійці справа, задає праву межу цього абзацу.
Квадратний маркер під лінійкою – це елемент керування, завжди розташований безпосередньо під трикутним маркером лівої межі абзацу. При його перетягуванні обидва маркери лівої межі переміщуються разом із збереженням
їх взаємного розташування.
Лінійку також використовують для задання позиції табуляції. Символ, який вказує позицію табуляції ( , , ), міститься на перетині горизонтальної та вертикальної лінійок: – вирівнювання по лівій межі;
– вирівнювання по правій межі;
– по центру.
Положення символу табуляції можна змінити його перетягуванням.
Віддалюють його теж перетягуванням. Після установлення позиції табуляції ручним способом всі інші позиції табуляції, задані за домовленістю та розташовані перед нею, віддаляються.
Розрізняють 3 основні операції форматування: форматування символів;
форматування абзаців;
форматування сторінок.
Форматування символів
При форматуванні символів можна змінити шрифти, його розмір.
Форматування здійснюється командою Главная/Шрифт. При цьому на екрані з’явиться вікно діалогу Шрифт, в якому можна встановити такі параметри:
У меню Главная /Шрифт перераховані усі встановлені шрифти. Для того, щоб побачити зовнішній вигляд якогось шрифту, можна вибрати його в меню Главная
/Шрифт лівою клавішею миші.
Форматування абзаців (параграфів)
Під абзацом у Word розуміють частину документа, за якою розміщується маркер абзацу. При введені тексту абзац завжди закінчується при натисканні клавіші [Enter].
Для абзацу можна визначити такі параметри форматування, як: тип вирівнювання слів (по лівій або правій межі, центрівка, витяжка по лівій і правій межі);
відступи від лівої і правої межі листа, відступ першого рядка, відстань між рядками в параграфа; відступи знизу і зверху.
Можна зробити примусовий перехід на нову сторінку перед параграфом
(наприклад, якщо цей параграф – заголовок нового розділу в книзі).
Для форматування абзацу використовують команду Главная /Абзац, яка відкриває вікно діалогу Абзац зі вставкою Отступы и интервалы. За замовчуванням Word вирівнює абзаци ліворуч. За допомогою вкладки
Выравнивание можна встановити вирівнювання праворуч, центрування або блочне вирівнювання.

Опція Отступ дозволяє встановити відступи зліва і справа рядків виділеного абзаца, а також окремо лівий відступ першого рядка абзацу.
Для встановлення відступів можна використовувати і горизонтальну лінійку. На ній є маркери відступу ліворуч (нижній лівий), відступу праворуч
(нижній правий) і відступу першого рядка абзаца (верхній лівий). У випадку зміни положення цих маркерів за допомогою миші виділений абзац буде автоматично переформатовуватися.
Відстань між рядками встановлюється за допомогою вкладки
Междустрочный вікна діалогу Абзац, а між абзацами опція Интервал.
За допомогою останньої можна встановити параметри Перед (інтервал перед виділеним абзацом) і После (інтервал після виділеного абзацу).
При встановленні параметрів форматування абзацу зовнішній вигляд цього абзацу зображується в полі Образец вікна діалогу Абзац.
Обрамлення абзаців
Для надання тексту більшої виразності його окремі абзаци та заголовки
іноді вкладають у рамку з тінню і фоном за командою Дизайн — Границы
страниц, яка викликає на екран однойменне вікно з трьома вкладками:
«Граница», «Страница» та «Заливка».

Засобами вкладки «Граница» встановлюються варіант обрамлення, тип, колір
і ширина ліній. Результат цієї процедури відображається у вікні «Образец». У разі використання вкладки «Страница» характер дій залишається тим самим, але вони поширюються тепер на цілу сторінку. Засобами вкладки «Заливка» можна вибрати колір заливання та фону, тип візерунка.
Форматування сторінок
При введенні і друкуванні тексту Word використовує встановлені за замовчуванням розміри поля сторінки. Змінити ці параметри можна за допомогою команди Рецензирование /Параметры страницы. При цьому відкривається вікно діалогу Параметри страницы, яке має ряд вкладок.
Вкладка Поля дозволяє встановити розміри верхнього, нижнього і правого полів. Поле Образец цієї вкладинки показує, який вигляд матиме сторінка з встановленими параметрами поля при друкуванні.
Вкладка Размер бумаги дозволяє вибрати стандартні розміри із списку форматів, які підтримує Word. Якщо жоден із стандартних розмірів не підходить, то слід вибрати в списку форматів елемент Специальный i для нього вказати висоту і ширину. В полі Ориентация потрібно вказати орієнтацію документа Книжная або
Альбомная. На випадок зміни орієнтації документа з книжної на альбомну Word використовує розміри верхнього і нижнього полів для правого і лівого поля. При переході з альбомного на книжковий формат праве і ліве поле стають відповідно верхнім і нижнім.
У полі Образец зображується зразок, який відповідає вибраним параметрам.
ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ:
1.

Створити новий документ та зберегти у власній папці в «Моих документах» під довільним ім’ям.
2.

Встановити параметри сторінки: Формат паперу – A4. Поля: ліве – 3 см, верхнє, нижнє – 2 см, праве- 1 см. Орієнтація сторінки – книжкова.

Завдання 1.
1.

Введіть текст, не форматуючи його.
Міністерство освіти і науки України
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
(Назва спеціальності, кафедра)
Реферат на тему
«Текстові редактори. Введення та редагування тексту в документі» з предмету
«Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта»
Виконав: студент 1 курсу групи ____
(прізвище та ініціали)
Вінниця – 2016
2.

Відредагуйте текст таким чином, щоб він займав усю сторінку і відповідав зразку. УВАГА! Не користуйтесь клавішою пропуск .
Міністерство освіти і науки України
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
(Назва спеціальності, кафедра)
Реферат
на тему
«Текстові редактори. Введення та редагування тексту в документі» з предмету
«Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта»
Виконав: студент 1 курсу групи ____
(прізвище та ініціали)
Вінниця – 2016
3.

Перший рядок: всі букви великі з тінню, зеленого кольору.
Другий рядок: синій колір, анімація – неонова реклама.

Завдання 2. Набрати текст:
Якщо документ великий і має значну кількість різноманітних об’єктів, то форматування кожного окремого об’єкта може зайняти багато часу. Для прискорення оформлення документа і його об’єктів зручно використовувати стилі.
Стиль — це набір значень властивостей об’єктів певного типу, який має ім’я.
Стилі призначені для зовнішнього оформлення документа і його абзаців, тобто стилі використовуються для форматування документа. Стиль — це набір формату команд,
що зберігається під унікальним ім'ям для багаторазового використання.
Форматування тексту за допомогою стилю значно швидше, ніж форматувати вручну кожен елемент тексту, так як одна команда (стиль) автоматично форматує групу параметрів тексту.
Існує три основних типи стилів: стиль символу містить параметри форматування символів, включаючи шрифт, розмір, накреслення, положення та
інтервали; стиль абзацу містить параметри форматування абзаців, такі як міжрядкові
інтервали, відступи, вирівнювання і позиції табуляції; стиль таблиці містить параметри форматування таблиць (при вставці таблиці, їй за замовчуванням призначається стиль-сітка таблиці).
При створенні нового документа «Документ 1» на базі шаблону Звичайний, він отримує копію набору стилів з базового набору стилів загального призначення (з вбудованих стилів): Звичайний, Заголовки 1, 2, 3.
1.

Для тексту виконати пошук усіх слів «стиль». Усі знайдені слова замінити словом «вид» у відповідному відмінку.
2.

Для червоної стрічки встановити відступ 1,5 см.
3.

Скопіюйте 2 абзац і вставте його в кінці даного тексту. Поміняйте місцями речення даного абзацу.
4.

Застосуйте шрифт Monotype Corsiva для виділення понять
5.

Оформіть перший абзац великою буквою (буквиця) таким чином, щоб вона розміщувалась в тексті, висота букви в рядках становила 3 см, а відступ від тексту – 1 см (Вставка – Буквиця).
6.

Створіть автотекст: своє ПІП і вставте його 3 рази вкінці тексту, як різні абзаци
(Вставка – Экспресс блоки - Автотекст).
7.

Для 2-го абзацу: встановити 16 розмір шрифту, напівжирний курсив, без підкреслення, зеленого кольору, назва шрифту – Comic Sans MS, анімація – неонова реклама, міжсимвольний інтервал звичайний. Вирівнювання по центру.
8.

Для 3-го абзацу встановити відступ в 1 см від лівого поля. Візьміть в рамку, обравши стиль для лінії границі – потрійна лінія шириною 1,5 пт, і зафарбуйте жовтим кольором. Перед і після зробіть інтервали в 24 пт.
9.

4-ий абзац зробіть більш щільнішим, відформатуйте в дві колонки та встановіть розподілювач, а текст правої колонки виділіть курсивом.
10.

Виділіть текст і візьміть його у рамку з тіню, колір – блакитний, тип – пунктир, ширина – 3 пт, а текст всередині рамки зафарбуйте червоним кольором.
11.

Зазначте дату, час Вашої роботи.
12.

Зазначте кількість слів, сторінок та символів у вашому документі. (Вставка –
Экспресс блоки – Поле – NumWords (к-сть слів), NumPages (к-сть стр.),
NumChars (к-сть символів).
13.

Створіть елемент автозаміни тексту (Рецензирование – Языковые
параметры – Правописание – Параметры автозамены), наприклад
«Шановний» на «Шановний викладачу». Напишіть про ваші успіхи в текстовому редакторі (1 абзац), в якому тричі використаєте зазначене звертання. Перевірте чи відбулась заміна.

Контрольні питання:
1)

Що таке системи опрацювання текстів? Її класифікація?
2)

Які основні функції систем опрацювання текстів?
3)

Що таке редагування тексту?
4)

Як встановити параметри сторінки?
5)

Які Вам відомі способи копіювання, переміщення та вставки тексту?
6)

Що таке буфер обміну ?
7)

Як знищити фрагменти тексту?
8)

Як вибрати потрібний шрифт?
9)

Як встановити відступи та виступи?
10)

Як встановити міжрядковий інтервал ?
11)

Що називають форматуванням?
12)

Як можна виділити текст?
13)

Як виконують розбиття та з’єднання абзаців?
14)

Як можна здійснити автозаміну тексту?
15)

Як порахувати кількість сторінок, слів, рядків та абзаців в документі?


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал