Курс лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»Сторінка6/6
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0.95 Mb.
ТипКурс лекцій
1   2   3   4   5   6

Вимоги до системи попередження пожеж

До системи попередження пожеж ставиться вимога, що стосується контролю і нагляду за процесами, здатними спричинити загоряння. Загоряння - це початковий етап процесу горіння, а відтак система його попередження має включати контроль та нагляд за : • джерелами теплової енергії;

 • горючим середовищем;

 • взаємодією джерел теплової енергії і горючого середовища.

Запобігати пожежам та попереджати їх появу можливо шляхом затримання:

 • регламентації допустимих концентрацій горючих речовин у виробничому середовищі;

 • використання інгібуючих (хімічно активних) і флегматизуючих (інертних) добавок;

 • у справному стані ефективної робочої і аварійної вентиляції ні надійної герметизації технологічного обладнання;

 • добору швидкісних систем сигналізації у випадку виникнення позаштатних ситуацій та ін.

Система протипожежного захисту

До системи протипожежного захисту належить: • використання негорючих та важкогорючих речовин і матеріалів;

 • обмеження у використанні та відповідне зберігання горючих і а вибухонебезпечних речовин та матеріалів;

 • ізоляція горючого і вибухонебезпечного середовища;

 • засоби запобігання розповсюдженню вогню за межами осередку пожежі;

 • використання будівельних конструкцій з регламентованими межами вогнестійкості і відповідних засобів пожежогасіння;

 • засоби колективного та індивідуального захисту, які забезпечують безпеку працюючих протягом усього часу дії небезпечних чинників пожежі.


Засоби гасіння пожеж.

Основними вогнегасними речовинами та сполуками є : 1. Вода - має властивість гасити вогонь за рахунок:

 • зволоження матеріалу,

 • зниження температури горіння при поглинанні теплоти на пароутворення,

 • зменшення концентрації газоподібних горючих речовин;

 • зниження швидкості проникнення кисню повітря в зону горіння.

 1. Водяна пара;

 2. Хімічна і повітряно-механічна піна;

 3. Водні розчини солей;

 4. Інертні і негорючі гази;

 5. Сухі порошки і пісок.

Вода використовується для гасіння більшості горючих твердих речовин. Однак, воду не можна використовувати для гасіння електроустановок під напругою, а також речовин, що знаходяться поблизу від карбіду кальцію, негашеного вапна, металічного натрію, магнію тощо ( при дії води із них виділяються горючі чи вибухонебезпечні речовини.

Пінні суміші використовуються для гасіння пожеж на нафтобазах, нафтоскладах, для гасіння різних горючих речовин та матеріалів.

Інертні гази ( найчастіше вуглекислий газ) застосовують для гасіння у електроустановках, двигунах внутрішнього згоряння.

Порошкові суміші використовуть для гасіння розлитих нафтопродуктів, газових фонтанів, електроустановок із напругою до 1000 В.

Первинні засоби пожежогасіння застосовують для боротьби із початковими вогнищами пожежі. До них відносять пожежні крани, вогнегасники, ручні насоси, резервуари з водою, ящики із піском, пожежний інвентар ( пожежні відра, лопати, сокири ...).

Один із найбільш поширених і ефективних засобів первинного вогнегасіння - вогнегасники.

Найбільш часто використовуються вогнегасники слідуючих типів : • хімічно-пінні;

 • вуглекислотні;

 • порошкові.

Хімічно-пінні характеризуються слідуючими показниками :

кількість піни - 40-55 л, час дії - 50-70 с., стійкість піни - 40 хв., довжина струменя - 6-8 м.

Дані вогнегасники складаються із кислотної і лужної частини. Кислотна частина міститься у поліетиленовій ємкості. При повороті ручки вогнегасника поліетиленова ємкість пошкоджується, кислотна і лужна частина змішуються між собою з утворенням піни і вуглекислого газу.

Вуглекислотні вогнегасники обладнані спеціальними вентилями або пусковими пристроями і сифонною трубкою ( час дії-20-60 с,віддаль-1-2 м.).

Порошкові містять робочий газ ( повітря, вуглекислий газ або азот), за допомогою якого при проколі мембрани, що перекриває вихід газу порошок виводиться назовні ( місткість 1,2,5,10,100 л).
Автоматичні засоби гасіння пожеж.

Автоматичні засоби гасіння пожеж приводяться у дію у будь-який час виникнення пожежі. За характером дії розділяються на спринклерні і дренчерні.

Спринклерна установка - спеціальна водяна мережа, яка розміщується під стелею приміщення з розставленими на ній штуцерами для спринклерів ( на 1 штуцер 9-12 м2 підлоги). Вихідний отвір спринклерів закритий спеціальною легкоплавкою вставкою, яка при температурі 72 С розплавляється і вода, що виходить через відкритий отвір зрошує відповідну площу приміщення ( 0.1 л/с м2).

Дренчерні установки відрізняються від спринклерних тим, що дренчерні головки не закриваються клапанами. При виникненні пожежі від спеціального датчика подається сигнал, що відкриває клапан і вода подається у всю систему і розбризкується у всьому приміщенні.ЛІТЕРАТУРА

 1. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / за ред. Є. П. Желібо. 6-е вид. –К.: "Каравела", 2009. – 344 с.

 2. Желібо Є. П., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Підручник. – К.: "Каравела", 2008. – 280 с.

 3. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / за ред. Г.П. Демиденко. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 300 с.

 4. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 384 с.

 5. Воробієнко П. П., Захарченко М. В., Орел Л. В. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова – 2013. – с. 76.

 6. Зеркалов Д.В., Полукаров Ю. О. Організація та управління безпекою життєдіяльності. Навч. посіб. — К.: Основа, 2011. – 236 с.

 7. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.

 8. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. –Львів.: Афіша, 2000, – 348 с.

 9. Гогіташвілі Г.Г. Системи управління охороною праці. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.

 10. Пістун І.П. та ін. Практикум з охорони праці. Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2000. -207 с.

 11. Охорона праці. Навчальний посібник. За ред. Я.І.Бедрія – К.: ЦУЛ, 2002. – 322с.

 12. Основи охорони праці. Під ред. М.П.Купчика, М.П.Гандзюка – К.: Основа, 2000. – 416 с.

 13. Рожков А.П. Пожежна безпека. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К.: Пожінформтехніка, 1999. – 256 с.

 14. Трахтенберг І.М. та ін. Гігієна праці та виробнича санітарія. – К.: редакція журналу „Охорона праці”, 1997. – 464 с.

Охорона праці та безпека життєдіяльності [Текст] : курс лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання / уклад. Я.О. Мольчак, Л. Ф. Бондарчук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 52 с.

Комп’ютерний набір Л.Ф. Бондарчук

Редактор Л.Ф. Бондарчук

Підп. до друку 2016р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. 2,5.

Тираж ___ прим. Зам. 1.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75Друк – РВВ Луцького НТУ

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал