Кросворд №1 Люблiнська унiя. Початок польськоrо володарювання на українських земляхСкачати 128.8 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір128.8 Kb.
Кросворд №1
Люблiнська унiя. Початок польськоrо володарювання на українських землях.


отсканировано zzzzzzzzzzzzzzzz_000
1.З’їзд духівництва, який розв’язував усі най-важливіші справи церковного життя. 2.Право підпорядковуватись не своїм єпископам,а безпосередньо патріархові. 3. Місто на сході Польщі,адміністративний центр воєводства,де підписано польсько-литовську унію. 4.Місто,яке після Люблінської унії перейшло під владу Корони Польської. Центр Волинського воє-водства. 5.Організація міщан при православних церквах.які з посиленням ополячення ставали всестановими культурно-освітніми організаціями. 6. Назва земель Східного Поділля;після Люблінсь-кої унії перейшли до складу Корони Польської. 7.Одна з двох гілок християнства,державна релігія Польської держави. 8.Багатогалузеве господарство із використанням на панській землі примусової праці залежних селян. 9.Місто в Польщі,яке після Люблінської унії 1569р. стало столицею Речі Посполитої.

10.У Великому князівстві Литовському та Королів-стві Польському-особа,яка очолювала воєводство. Найвища урядова посада адміністративно-терито-ріальної одиниці воєводства,під керівництвом якої перебували адміністрація,суд,військо. 11.Привілейований стан,який виник внаслідок збли- ження князівської верстви з представниками інших привілейованих станів протягом ХV-ХVI ст. 12. Історико-етнографічний регіон України,який на-прикінці ХIV ст.захопила Польща,незабаром тут було створено Белзьке і Руське воєводства. 13.Члени католицького чернечого ордену «Това- листво Ісуса»,створеного для зміцнення влади Папи Римського. 14.У Речі Посполитій-станово-представницький орган,який мав законодавчі повноваження. 15.У Речі Посполитій-одна з двох палат сейму,в якій засідали призначені королем сановники. Висловлювали думку про закони. виголошені в посольській палаті,обговорювали закордонну полі-тику.

Кросворд №2

Завітаймо на Січ


отсканировано zzzzzzzzzzzzzzzz_000Заповнивши пропуски у твердженнях, ви розвяжете кросворд.

1._______ протягом XIV-XVI ст. з невеликого князівства перетворилася на потужну Османську імперію, володіння якої простяглися на трьох континентах (в Азії, Африці та Європі) від Атлантики до Індійського океану.

2. Особливо вабили козаків багаті на рибу й дичину місця понад Дніпровими порогами від гирла Самари,тобто від сучасного Дніпропетровська до о. _______ (у межах сучасного м.Запоріжжя) та Великого Лугу – низинних берегів Дніпра за порогами.

3.Навколо січової церкви стояли великі довгі будинки - ________,де жили січовики.

4.Лихої слави зажив поріг _______.З усіх Дніпрових порогів він був найбільшим і

найнебезпечнішим. Саме тут було найпідступніше місце на Дніпрі – Пекло.5.______ - давні запорізькі поселення, які виникли в першій половині XVI ст. Їх закладали козаки на околицях Великого Лугу, в безлюдних тоді українських степах, у небезпечному сусідстві з кочовиками.

6.Особливо суворих приписів дотримувалися ті козаки, які перебували на Січі. Від світанку до заходу сонця_____ дбали про фізичну загартованість та військову майстерність, щоранку купалися незалежно від пори року.

7.Першою відомою Січчю вважається фортеця, зведена 1556р. на о. Мала Хортиця українським православним князем Дмитром ____.Кросворд №3

Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі


отсканировано zzzzzzzzzzzzzzzz_000

1.Основний рід козацького війська. 2.Бойовий порядок українського козацького війська, застосовуючи який головні сили під час маршу чи стоянки оточували себе рядами возів для захисту від нападів ворога. 3.Важка вогнепальна зброя. 4.Холодна зброя. 5.Козацькі човни. 6.Військово-адміністративна одиниця Запорозької Січі. 7.Центральний орган управління Запорозької Січі. У його віданні перебували адміністрація, фінанси, суд. 8.Загальні козацькі збори, на яких вирішувалися адміністративні, судові, військові справи, обиралася козацька старшина; найвищий орган влади на Запорізькій Січі. 9.Козацький клейнод, яким стверджувалися всі офіційні документи, видані кошем: універсали, привілеї, дипломатичне листування. 10.Козацький військовий старшина, який чинив суд на Січі, був охоронцем закону і права.

11. Козацький військовий старшина, який очолював січову канцелярію, вів усю документацію та дипломатичне листування. 12. Козацький військовий старшина, помічник кошового у військових та адміністративних справах. 13.Козацький клейнод – держак завдовжки 2-2,5 м, вгорі із кулькою – маковицею, від якої донизу звисали пасма кінського волосу й червоні стрічки. 14.Українські козаки, які перебували на службі в польського уряду та були занесені до спеціального списку – реєстру. 15.Ударний музичний інструмент, належав до козацьких клейнодів. 16.Символи-відзнаки влади українського козацтва. 17.Козацький клейнод – найбільша святиня козацтва. 18.Козацький клейнод, символ найвищої влади кошового отамана – палиця з горіхового дерева завдовжки 50-70 см із срібною чи визолоченою кулею на кінці


Кросворд №4

Наростання національно-визвольної боротьби.

Повстання 90-х років ХVІ ст.


отсканировано zzzzzzzzzzzzzzz_0001. Документ, акт державної влади, яким доводиться до загалу певне рiшення, ухвала.

2. Урочище поблизу Лубен, де вiдбувся вирiшальний бiй пiд час козацького повстання С. Наливайка.

3. Титул володаря Молдови.

4. У Польщi та Литвi - командувач вiйськ, в Укpaїнi - воєначальник козацького вiйська, з середини XVII ст. - правитель Украiни та головнокомандувач українського вiйська .

5. Польськi вояки, які за службу отримували плату-жолд.

  1. Столиця Молдови в XVI ст.

  1. Бойовий порядок українського козацького вiйська, застосовуючи який, головнi сили пiд час маршу чи стоянки оточували себе рядами возiв для захисту вiд нападiв ворога.

8. Укpaїнськi козаки, якi перебували на вiйськовiй службi в польського уряду та були занесенi до списку - реестру.

9. Титул верховного правителя в багатьох мусульманських державах, зокрема в Османськiй iмперii.

10. Так в iсторичних джерелах нерiдко називали пiвденнi райони Киiвського та Брацлавського воеводств, що межували iз землями 3апорозькоi Сiчi.

11. Micто, яке на початку oceнi 1591 р. першим захопили повстанцi.

Кросворд №5

Національно-визвольні повстання українського

народу 20-30рр.ХVІІ ст.

отсканировано zzzzzzzzzzzzzzz_000

Іменам історичних постатей,характеристики яких наведено нижче,відповідають певні рядки кросворда.

1.Козацький гетьман,провідник першого козацького повстання 1591-1593рр. У січні 1593 р. очолюване цим діячем військо зазнало поразки під м. П’яткою. 2.Козацький гетьман,провідник повстання 1638р. Під Жовноном,втративши надію на успіх,відступив із частиною козаків на Слобідську Україну. 3.Гетьман нереєстрових козаків.Року 1629 водив запорожців у Крим.У березні 1630р. очолив антипольське повстання.У боях під Корсунем і Переяславом його загони розбили польське військо,змусивши поляків підписати угоду. 4.Гетьман запорозьких козаків.Учасник походів проти Криму,Туреччини,за що одержав золоту медаль від Папи Римського.Зруйнував тільки-но збудовану фортецю Кодак.

5.Козацький гетьман,керівник українсько-польського збройного конфлікту 1625р. Скинутий з гетьманства поміркованою старшиною,яка вступила в переговори з польським гетьманом С.Конєцпольським та уклала Куруківську угоду. 6.Учасник повстання І.Сулими. Уник страти. Згодом обраний гетьманом. У 1637р. очолив нове козацьке повстання. 7.Учасник повстання Павлюка. Під Кумейками вдалим маневром врятував козацький загін від розгрому.Влітку 1638р. обраний гетьманом.Від-биваючись від поляків.спорудив у гирлі річок Старець і Сула неприступний табір,який убез- печив повсталих козаків від цілковитої поразки. 8.Провідник козацького повстання 1594-1596рр У 1596р. об’єднав своє повстанське військо із загонами гетьмана Лободи. Після битви під Білою Церквою відвів військо до Лубен. На р. Солониця потрапив в полон і був страчений у Варшаві.

Кросворд № 6

Церковне життя в другій половині ХVI -

першій половині ХVII ст.

отсканировано zzzzzzzzzzzzzzz_000

1. Одна з найголовніших священних книг,яка складається з чотирьох книг Нового Завіту,написаних євангелістами Матвієм,Марком,Лукою,Іваном. У ній описується земне життя Ісуса Христа,його вчення,чудеса,хресні страждання,смерть,воскресіння й вознесіння на небо. 2. Промова релігійного змісту,яку виголошують під час богослужіння; жанр літератури повчального,урочистого змісту,пов’язаний з християнською релігією. 3. Головна відправа у православ’ї , під час якої здійснюється таїнство перетворення хліба й вина на тіло і кров Ісуса Христа. 4. Нижча церковна адміністративна одиниця, фактично територія, на якій живуть члени громади вірних одного храму. 5.Релігійна організація,до якої входять духівництво та вірні, а також споруда,призначена для християнських богослужінь і молитов. 6. Вищий титул священнослужителя у православних церквах.

Кросворд № 7

Культура України в другій половині ХVI - першій половині ХVII ст.


отсканировано zzzzzzzzzzzzzzz_000

1.Перша друкована книжка в Україні, видрукована у Львові у друкарні І.Федорова 1574р. 2.Архітектурно оформлений вхід у споруду. 3.Один із видів образотворчого мистецтва,близький до живопису.А втім,на від-міну від останнього,основним образотворчим засобом має однотоновий рисунок-лінію,риску, штрих,світлотінь. 4.Жанр ліро-епічної поезії фантастичного,історич-но-героїчного чи соціально-побутового змісту з драматичним сюжетом. 5.Уснопоетичні героїчні твори про важливі події та видатних діячів української історії,які напів-проспівували-напівпромовляли під музичний супровід на бандурі,кобзі чи лірі. 6.У мистецтві книжкового оформлення - багато-колірний малюнок,виконаний на сторінці рукописної книги з метою ілюстрування тексту.

7.Художник,який створює засобами гравірування оригінальні художні твори. 8.У графічному мистецтві – окремий вид творчості, яким називають відбиток на папері з дошки,на якій вигравірувано малюнок. 9.Драматична сценка,писана українською мовою на матеріалі народного побуту,яка ставилась в антрак-тах між діями шкільної вистави. 10.Стіна,перегородка,яка відокремлює вівтар – головне місце в храмі-від центральної частини приміщення,де перебувають віруючі. 11. Музичний інструмент,який поряд із кобзою та бандурою використовувався для виконання дум, кантів та інших пісень. 12.Народний мандрівний співець,який виконував народні пісні і грав на бандурі,кобзі чи лірі.Кросворд № 8

Утворення української козацької держави-Гетьманщини


отсканировано zzzzzzzzzzzzzzz_000
1.Старшинська посада. Урядовець,який її обіймав,здійснював адміністративну,судову та військову владу на території полку. 2.Адміністративно-територіальна та військова одиниця Гетьманщини,менша за полк. 3.Рід війська,створений Б.Хмельницьким на початку війни. 4.Правитель Гетьманщини,який здійснював найвищу виконавчу та судову владу. 5. Місто-столиця Гетьманщини за Б.Хмельницько-го.

6.Вищий законодавчий орган в Українській козацькій державі. 7. Найбільша адміністративно-територіальна та військова одиниця Гетьманщини. 8. Офіційні документи державної влади Гетьманщини,які зазвичай видавали від імені гетьмана. 9.Урядовець,який очолював сотенний уряд у сис- темі полкового устрою Гетьманщини,підпорядко-вувався полковникові та полковому уряду. 10.Рід війська,що становив основу козацької армії.


Кросворд №9.

Українсько-московський договiр 1654р.

Продовження Національно-визвольної війни у 1654-1657рр.
отсканировано zzzzzzzzzzzzzzz_0001.Історична область у Східних Карпатах; з ХІ ст

належала угорським королям. Після розгрому

угорських рицарів турецькою армією під Мога- чем і втрати Угорщиною незалежності з 1541 р. перебувала під владою турецького султана.

2.Форма залежності,за якою одна держава перебирає здійснення зовнішніх відносин іншої держави,захист її території та нерідко бере під свій контроль внутрішні справи.

3.Період в історії Польщі,протягом якого від літа 1655р. невпинно погіршувалося внутрішнє ста-новище держави,запанували безлад і колотнеча.

4.Союз самостійних держав,створений з певною метою,переважно зовнішньополітичною.Саме такий союз передбачали умови українсько-московського договору 1654р.

5.Протестантська держава, в якій Б.Хмельницький вважав можливого союзника в боротьбі проти Польщі.

6.Місто,в якому 1654р. було укладено договірні

статті між Військом Запорозьким і Московією.7.Місто, в якому відбулися переговори між Військом Запорозьким та великим посольством Московії на-передодні укладення українсько-московського дого-вору 1654р.

8.Припинення опору збройних сил або частини їх на умовах, запропонованих переможцем чи погоджених унаслідок переговорів.

9.Родовий хутір Б.Хмельницького.

Кросворд № 10
Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60-80 рр. ХVII ст.
отсканировано zzzzzzzzzzzzzzz_000

1.Особлива привілейована група козацької еліти,до складу якої входили сини старшини.Перебуваючи в гетьманському оточенні, з юнацьких років готувалися обійняти керівні військові та адміністративні посади.

2.Гетьманська столиця,проти якої турецькі та ординські війська в 1677-1678рр. здійснювали воєнні походи,прагнучи завоювати землі Правобережної України.

3. Наймані піхотні козацькі полки,утримувані гетьманським коштом.Створені гетьманом Дорошенком. Виконували функції особистої гвардії гетьмана,охорони його резиденції.

4.Наймані кіннотні козацькі полки,які виконували функції нагляду за порядком. Перший такий полк створив Многогрішний.

5.Самоврядування певної частини держави,що здійснюється на основі загальнодержавного закону.

6.Гетьман Правобережної Гетьманщини, один із найвидатніших постатей доби Руїни.

7.Столиця Кримського ханства.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал