«Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знаньСторінка10/20
Дата конвертації25.12.2016
Розмір4.39 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

Завдання 1.

Поясніть основні складові елементи предмету кримінологічної віктимології.

Завдання 2.

Охарактеризуйте структуру жертви злочину.

Завдання 3.

Перерахуйте ознаки віктимності.

Завдання 4.

Ознаки кримінологічної віктимізації.

Завдання 5.

Система віктимологічної профілактики.

Завдання 6.


Основні причини виникнення суїцидальних проявів.

Завдання 7.


Здійсніть профілактику суїциїдальної поведінки.
Тема 8. Кримінологічне прогнозування

та планування заходів боротьби

із злочинністю

Практичне заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: кримінологічне планування та прогнозування, поточне та перспективне планування, короткострокові та довгострокові прогнози, методи прогнозування, метод екстраполяції та інтерполяції, метод експертних оцінок, метод соціального експерименту, метод моделювання, порівняльний метод.

Практичне заняття з теми 8.

Завдання 1.

Групі вчених і практичних працівників було доручено підготувати довгостроковий прогноз про злочинність в області. У їх розпорядження надавалися такі дані: 1. статистичні дані та результати вибіркових досліджень не менш ніж за 5 попередніх років, що характеризують стан і тенденції соціальних процесів, які стали інтенсивно впливати на злочинність;

 2. статистичні дані і результати вибіркових досліджень, які характеризують рівень, структуру і динаміку злочинності не менш ніж за 5 попередніх років в цілому, а також за видами, за контингентами злочинців, за територіальним розподілом, за об’єктом посягання, за мотивацією і способами і т.д.;

 3. статистичні дані, які характеризують обсяг, структуру, тенденції практики застосування заходів профілактики і кримінально-правових заходів за той же період;

 4. проект даних про передбачувані на прогнозований період зміни, які відбулися за 5 попередніх років, у правовому регулюванні, організації і ресурсному забезпеченні боротьби зі злочинністю та їх впливом на стан злочинності;

 5. аналіз даних про нові види злочинів, нові форми та способи злочинних дій.

Яким методом прогнозування у даному випадку слід користуватися? Чи достатньо цих матеріалів для побудови кримінологічного прогнозу?
Завдання 2.

Індивідуальне прогнозування повинно виходити з психології особи та її минулої діяльності. Здійснювати індивідуальне прогнозування злочинної поведінки можна лише щодо осіб, які в минулому вже вчинили злочини або припускалися антигромадської поведінки. Роль індивідуального прогнозування полягає саме в тому, щоб із зазначеного контингенту осіб визначити тих, до яких необхідно вживати індивідуальні запобіжні заходи з метою недопущення вчинення ними злочинів у майбутньому.

Визначте, на основі яких даних можна здійснити індивідуальне прогнозування, які методи прогнозування при цьому слід застосовувати.
Завдання 3.

Планування є однією з форм координації запобіжної діяльності як в окремому регіоні, так і в державі загалом. Базою кримінологічного планування є прогноз, дані про злочинність, процеси, що впливають на неї і стан боротьби з нею. При цьому спеціалісти оцінюють існуючі можливості впливу на прогнозовані несприятливі тенденції злочинності і закладають у план (програму) відповідні заходи, прагнучи зруйнувати чи пом’якшити їх і, навпаки, стимулювати позитивні для суспільства тенденції.

Для правильного та ефективного складання плану профілактики злочинності, визначте основні етапи кримінологічного планування. Покажіть, на якому етапі планування використовується кримінологічний прогноз.
Завдання 3.

Яку роль і значення має кримінологічне планування у вивченні злочинності і практичній діяльності по її запобіганню. Яка різниця в строках між поточним плануванням і короткостроковим прогнозом?


Завдання 4.

Вкажіть, що є науковими та інформаційними основами кримінологічного прогнозування злочинності?


Завдання 5.

У місті А. планується провести в найближчі 2-3 року великий міжнародний спортивний захід. Визначите, які види кримінологічних прогнозів варто виконати, щоб бути готовим до можливих ускладнень криміногенної ситуації.


Завдання 6.

Дайте аргументовану відповідь на питання. Яких фахівців варто запросити як експертів для складання прогнозів злочинності неповнолітніх у масштабах країни, міста, району? Яку назву має цей метод прогнозування?


Завдання 7.

Визначте, яку інформацію необхідно зібрати для складання прогнозу поведінки осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі після відбування покарання за вбивства та зґвалтування.


Завдання 8.

Об’єктом кримінологічного дослідження обрано крупне промислове підприємство. До його проведення притягнуто представників правоохоронних органів, профспілковий актив, громадськість підприємства.

Складіть схему плану-програми наступного вивчення злочинності на окремому об’єкті.
Завдання 9.

На молокозаводі найбільш поширеними правопорушеннями були посягання на державну власність. З 520 членів колективу впродовж одного року до кримінальної відповідальності було притягнуто 12 осіб за розкрадання державного майна. На більшість же працівників, затриманих при огляді з .краденою продукцією, були накладені адміністративні, дисциплінарні та інші стягнення.

Було вирішено на даному підприємстві вивчити причини й умови розкрадань та інших правопорушень і розробити заходи щодо їх запобігання.

Які відомості потрібні для з’ясування причин та умов учинення злочинів?


Завдання 10.

Чи можливо стверджувати, що є метою кримінологічного дослідження на окремому об’єкті вивчення причин і умов учинення злочинів робітниками даного об’єкта; узагальнення найбільш ефективних форм і методів боротьби зі злочинами, які застосовуються адміністрацією; отримання відомостей про найбільш типові причини й умови учинення злочинів у місті; розроблення комплексної системи заходів, спрямованої на запобігання злочинності в районі; мобілізація громадськості міста, де знаходиться підприємство, на посилення боротьби зі злочинністю; організація перевірки ефективності роботи правоохоронних органів на окремому об’єкті; перевірка ефективності попереджувальної роботи адміністрації заводу.


Завдання 11.

З метою розробки кримінологічного прогнозу та планування заходів боротьби із злочинністю на 5 років, відзначені відносно до умов великого міста такі групи факторів, які впливають на злочинність: соціально-демографічні, соціально-економічні, соціально-культурні.

Чи можна вважати цей перелік достатньо повним, якщо ні, то чим він може бути доповнений?
Завдання 12.

З тією ж метою крім перерахованих факторів соціально-демографічного характеру були включені: міграція населення, урбанізація, зміни структури віку жителів міста.

Які фактори крім перерахованих повинні бути включені у дану групу?
Тема 9. Організація і методика кримінологічних досліджень

Практичне заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Кримінологічне дослідження, джерела кримінологічної інформації, суб’єкти та об’єкти кримінологічних досліджень, етапи кримінологічних досліджень, методика дослідження злочинності, кримінологічне прогнозування, кримінологічне планування, методи прогнозування, методи екстраполяції та експертних оцінок, метод моделювання.

Практичне заняття з теми 9.

План


  1. Поняття кримінологічного дослідження.

  2. Поняття кримінологічної інформації, її види.

  3. Програма кримінологічного дослідження.

  4. Соціологічні методи, які використовуються в кримінологічних дослідженнях.

  5. Метод експертних оцінок.

  6. Документальний метод в кримінології.Завдання 1.

За вказівкою викладача розробіть програму та організаційний план вивчення злочинності на території вашого міста (району) за такими видами злочинів:

- злочинність неповнолітніх;

- квартирні крадіжки;

- грабежі, розбої;

- злочини, пов’язані з наркотиками;

- хуліганство;

- порушення Правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів.

Програма повинна містити:

- обґрунтування вибору й опис об’єкта дослідження;

- визначення предмета, мети і завдань дослідження;

- формулювання основних гіпотез дослідження;

- перелік необхідної кримінологічної й іншої інформації і вказівка джерел її одержання;

- роз’яснення методів збору кожного виду інформації. Організаційний план повинний передбачати:

- матеріально-ресурсне забезпечення дослідження;

- послідовність проведення дослідницьких заходів;

- розміщення і розподіл ролей між учасниками дослідження;

- терміни здійснення основних етапів дослідження;

- розробку робочого інструментарію дослідження (анкети, опитувальні аркуші, бланки формалізованого вивчення документів, сценарії спостереження й експерименту і т.д.).
Завдання 2.

Складіть план-програму кримінологічного вивчення причин та умов вчинення господарських злочинів у районі.


Завдання 3.

Складіть план-програму кримінологічного вивчення причин та умов корисливих службових злочинів і заходів щодо їх профілактики в районі.


Завдання 4.

Об’єктом кримінологічного дослідження обране крупне промислове підприємство, на якому встановлено зростання злочинності.

Складіть схему плану-програми наступного вивчення злочинності на цьому об’єкті.
Завдання 5.

Розробіть проект анкети для вивчення громадської думки про причини та умови вчинення службових корисливих злочинів.


Завдання 6.

Вивчаючи особистість неповнолітніх правопорушників, дослідники встановили, що близько 20 % із них виховувались у неповних сім’ях (без одного чи двох батьків). Чи достатньо цих даних для висновку про те, що неповна сім’я є одним із криміногенних факторів формування особи злочинця? Що являє собою контрольна група і яким вимогам вона повинна відповідати за таких умов?


Завдання 7.

Для вивчення процесу соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, вибірково було вивчено 300 осіб.

Визначте можливу помилку репрезентативності такого обслідування, коли відомо, що протягом року після звільнення близько 20 % звільнених знову скоюють злочин.
Завдання 8.

Складіть анкету для стандартизованого інтерв’ю по вивченню громадської думки про заходи щодо боротьби з економічною злочинністю в державі.


Завдання 9.

Які відомості і з яких джерел потрібно отримати для вивчення рівня, динаміки. Структури, причин та умов злочинності на окремому об’єкті? Дайте обґрунтовану відповідь.


Завдання 10.

У яких випадках і при вивченні яких проблем можливе застосування методів спостереження та експерименту при проведенні кримінологічних досліджень?


3авдання 11.

Які дані і з яких джерел потрібно отримати, щоб зробити вірогідну оцінку збитків від господарських злочинів? Дайте обґрунтовану відповідь.


Завдання 12.

Складіть анкету для експертного опитування фахівців щодо оцінки рівня латентності господарських злочинів.


Завдання 13.

У НДІ КНУВС було проведено порівняльне обстеження 450 підлітків-рецидивістів і 450 законослухняних молодих людей, виявивши при цьому характерні риси злочинців в експериментальній деліквентній групі.

Який метод був використаний науково-дослідною установою? Що становить зміст цього методу?
Завдання 14.

Складіть опитувальник для стандартизованого інтерв’ю по вивченню громадської думки про заходи посилення боротьби з пияцтвом, алкоголізмом, наркоманією, проституцією.


Тема 10. Теорія протидії злочинності

Практичне заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: форми і методи профілактики злочинів, взаємодія у профілактиці правопорушень, спеціалізовані і неспеціалізовані суб’єкти профілактики, види і рівні профілактики, форми соціального контролю за злочинністю, правова основа профілактики, інформаційне забезпечення профілактичної діяльності.

Практичне заняття з теми 10.
Завдання 1.

Об’єкти та суб’єкти профілактичної діяльності.Завдання 2.

Здійсніть класифікацію:

- Загальних заходів профілактики злочинності.

- Спеціальних заходів профілактики злочинності.

- Індивідуальних заходів профілактики злочинності.

Завдання 3.

Напрацюйте заходи профілактики будь-якого виду злочинності.

Тема 11. Кримінологічна характеристика і профілактика негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

Практичне заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Негативні соціальні явища, „фонові” явища, наркоманія, наркотичні засоби, пияцтво, алкоголізм, проституція, ВІЛ-інфекція, СНІД, наркобізнес.

Практичне заняття з теми 11.

План


 1. Кримінологічна характеристика негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

 2. Поняття наркоманії та наркобізнесу.

 3. Поняття пияцтва та алкоголізму.

 4. Поняття проституції.

 5. Поняття СНІДу та ВІЛ-інфекції.

 6. Причини і умови існування негативних соціальних явищ.

 7. Основні заходи попередження негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

Завдання 1.

Розробіть план заходів (8-10 розділів) профілактики наркоманії та алкоголізму на території оперативного обслуговування територіального відділу ВС.


Завдання 2.

Від імені начальника служби організації діяльності дільничних інспекторів міліції складіть план заходів, спрямованих на виявлення та профілактики заняття проституцією та паразитичним способом життя (10-12 розділів).


Завдання 3.

Дайте обґрунтовану відповідь на такі запитання:

1. Назвіть правову основу профілактики алкоголізму, наркоманії, проституції та СНІДу.

2. Складіть типовий “портрет” злочинця наркомана із зазначенням його основних рис.

3. В чому полягає специфіка профілактики проституції та СНІДу?

4. В чому проявляється зв’язок наркоманії зі злочинністю?

5. Які наслідки наркоманії та алкоголізму для суспільства, сім’ї, особи?

6. Назвіть стадії алкоголізму та наркоманії.

7. В чому полягає відмінність алкоголізму від пияцтва?

8. Визначте чинники загального та спеціального характеру, які безпосередньо обумовлюють негативні соціальні явища?

9. Яку роль у формуванні девіантної поведінки і набутті негативних звичок відіграє мікросередовище в якому перебуває особа у різні періоди свого життя?
Завдання 4.

Працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків одного з районів м. Києва, під час проведення операції «Допінг», провели оперативну закупку щодо придбання наркотичних засобів у громадянина С.. Останній продав їм 20 грамів кокаїну на загальну суму 1500 доларів США. Громадянин С. був відразу затриманий працівниками міліції та порушили кримінальну справу за ст. 307 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Чи правильні дії працівників відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків? Яким основним нормативно-правовим актом дозволено проведення операції щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів – оперативної закупки?
Завдання 5.

60-ти річний громадянин Ж., на протязі останніх п’яти років, перебуває на обліку в органах МОЗ України з діагнозом «наркоманія». Від добровільного лікування Ж. відмовляється та постійно дебоширить вдома. Дружина громадянина Ж. неодноразово зверталась у міліцію зі скаргами на чоловіка.

Дільничний інспектор міліції, який обслуговує територію на якій проживає громадянин Ж., разом лікарем-наркологом зібрали відповідні документи та направили до суду щодо відправлення громадянина Ж. на примусове лікування від наркоманії до спеціалізованого лікувального закладу органів охорони здоров’я.

Суд виніс рішення про направлення громадянина Ж. на примусове лікування від наркоманії до спеціалізованого лікувального закладу органів охорони здоров’я терміном на 1 рік.Чи правомірне рішення суду? Яким законом передбачено направлення на примусове лікування хворих на наркоманію?

10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Характеристика кримінології як соціально-правової науки.

 2. Співвідношення кримінології та кримінального права.

 3. Взаємозв’язок науки кримінології з психологією та соціологією.

 4. Об’єкт кримінології.

 5. Функції науки кримінології.

 6. Історія розвитку науки кримінології.

 7. Зарубіжна кримінологічна думка.


Тема 2. Історія розвитку кримінології

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

       1. Основні періоди розвитку кримінології

       2. Кримінологічні думки Платона.

       3. Кримінологічні думки Аристотеля.

       4. Філософи стародавнього Рима про причини вчинення злочинів

 1. Кримінологічні погляди в епоху середньовіччя

 2. Кримінологічні погляди в епоху Відродження

 3. Виникнення кримінологічні ідеї класичної школи кримінального права

Тема 3. Злочинність та її основні характеристики.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Виникнення злочинності.

 2. Злочинність як історичне явище.

 3. Кримінально-правовий характер злочинності.

 4. Фактори, що обумовлюють латентну злочинність.

 5. Природна латентність.

 6. Погранична латентність.

Тема 4. Причини і умови злочинності.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Поняття криміногенної детермінації.

 2. Фактори злочинності.

 3. Типологія детермінації злочинності.

 4. Соціальні чинники злочинності.

Тема 5. Зарубіжні концепції причин злочинності

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

    1. Концепція стратифікації

    2. Інтеракціонізм (вчення про взаємодію).

    3. Теорія стигматизації (таврування)

    4. Теорія небезпечного стану

    5. Теорія соціальної дезорганізації

    6. Теорія диференціального зв'язку

    7. Психологічні підходи до причин злочинності

8.Теорія небезпечного стану.

 1. Теорія конфлікту культур,

Тема 6. Кримінологічне вчення про особу злочинця

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

    1. Межі визнання особи злочинця в кримінології

    2. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця

    3. Кримінально-правова характеристика особи злочинця

    4. Соціально-рольові характеристики особи злочинця

    5. Риси правової і моральної свідомості особи злочинця

    6. Соціально-психологічна характеристика особи злочинця

    7. Класифікація і типологія злочинців

    8. Практичне використання у статистичному аналізі злочинності за особою злочинця;

    9. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця при проведенні профілактичних заходів.Тема 7 . Проблеми криміналогічної віктимології

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

       1. Становлення віктимології як самостійного напрямку кримінологічних досліджень

       2. Зв’язок “злочинець-потерпілий”.

       3. Віктимність та її значення.

       4. Класифікація жертв злочинів

       5. Статус потерпілого.

       6. Позиція жертви.

       7. Віктимна поведінка жертви злочину.

       8. Кримінально-правовий підхід до класифікації жертв злочину.

9.Комплексний підхід до класифікації жертв злочину.

 1. Значення класифікації і типології жертв.

 2. Поняття віктимологічної профілактики.

 3. Віктимна поведінка жертви та її види.

 4. Віктимна ситуація та її роль у генезисі становлення жертви злочину.

 5. Поняття віктимізації.

 6. Віктимність окремої особи (індивідуальна віктимність).


Тема 8. Кримінологічне прогнозування та планування заходів боротьби із злочинністю

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

1.Вимоги до джерел прогнозування

2. Завдання кримінологічного прогнозування


 1. Види кримінологічного прогнозування

 2. Види прогнозування злочинності

 3. Індивідуальне прогнозування

 4. Значення кримінологічного прогнозуванні

 5. Кримінологічне планування

 6. Оперативні плани профілактики злочинності.

 7. Короткострокові плани профілактики злочинності.

 8. Середньострокові плани профілактики злочинності.

 9. Довгострокові плани профілактики злочинності.

 10. Принципи, які висуваються до кримінологічного планування

 11. Етапи кримінологічного планування

 12. Основні розділи плану боротьби зі злочинністю

Тема 9. Організація і методика кримінологічних досліджень
Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

    1. Поняття кримінологічного дослідження.

    2. Підготовка кримінологічного дослідження включає:

    3. Мета і завдання кримінологічного дослідження.

    4. Об’єкти та суб’єкти кримінологічного дослідження.

    5. Види кримінологічних досліджень

    6. Поняття кримінологічної інформації

    7. Види кримінологічної інформації

    8. Неофіційна інформація

    9. оперативної інформації

    10. Програма кримінологічного дослідження.

    11. Метод інтерв’ювання

    12. Метод анкетування

Тема 10. Теорія протидії злочинності

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Рівні профілактики злочинності.

 2. Об’єкт попередження злочинності.

 3. Організація і управління процесом попередження злочинності.

 4. Правоохоронні органи як суб’єкти попередження злочинів.

 5. Класифікація заходів профілактики злочинності за соціальним рівнем.

Тема 11. Кримінологічна характеристика і профілактика негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Кримінологічна характеристика осіб, які зловживають наркотичними засобами та алкоголем.

 2. Класифікація повій.

 3. Нормативно-правова база попередження „фонових” явищ.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал