Костянтинівське міське управління освіти Костянтинівська зш І-ІІІ ступенів №5Скачати 374.82 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/2
Дата конвертації29.12.2016
Розмір374.82 Kb.
1   2
Тематичні питання:
1. Біологічна сутність людини.
2. Людина і сучасність.
3. Сила особистості.
4. Її величність жінка.
Методичні рекомендації
Варто акцентувати увагу учнів на розумінні героями суті поняття «людина», особливо на трансформації їхнього ставлення до цього поняття:
- прощаючись із героїнею, Стефан припустив, що Олена може його забути, бо вона тільки людина;
- Олена відповіла, що цього не станеться, бо вона людина;
- у другій частині Олена доводила родині, що не зрадить собі, бо вона людина;
- у фіналі героїня пожертвувала собою, своїми поглядами й переконаннями заради родини, тому що була людиною.
Проект складний, поєднує в собі великий обсяг інформації для роздумів учнів. Тому доцільно завершити проектування складанням мікропроекту (див. розділ 3).
Рекомендована форма презентації (захисту) проекту: нестандартний урок.

Операційна карта з розробки тематичного питання

БІОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ( група філологів)
Рефлекс – ? (пригадайте матеріал з уроків біології)
Рефлекси безумовні (?) умовні (?)
Що єднає людину з тваринами з точки зору рефлексів? Що притаманне лише людині?
Інстинкт – ? основні інстинкти
харчовий, захисний, статевий
У чому відмінність людини від тварин з точки зору інстинктів? Наведіть приклади проявів інстинктів в Олени Ляуфлер.
Психіка – результат взаємодії організму з середовищем, психічні процеси, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення.
Як пов’язані психічні процеси між собою?
О. Ляуфлер жила ідеями дарвінізму, емансипації, фемінізму (пояснити терміни).
У чому зв’язок цих понять з біологічною сутністю людини?
Операційна карта з розробки тематичного питання

ЛЮДИНА І СУЧАСНІСТЬ(група соціологів)
(соціальний вимір)
Успішна людина. Думки героїв твору. Погляди сучасної молодої людини.
Протекція. Чому, на думку матері Олени, її синові протекція не потрібна?
Протекція сьогодні: допомога чи небезпека?
Людина та оточення
(факти з твору та сучасний погляд) вплив оточення вплив людини на людину на оточення
―Синдром білої ворони‖. Як жилося Олені Ляуфлер?
Як сьогодні живеться сучасним ―білим воронам‖?
О. Ляуфлер вважала моральну нужду абсолютною бідністю.
А як вважаєте ви?
Ідеї і людина
чи допомагають чи заважають чи потрібні
ідеї жити? ідеї жити? ідеї сьогодні?
Загальнолюдські цінності
чи заважають вони чи потрібні вони досягти успіху в житті? сучасній людині?
Операційна карта з розробки тематичного питання

СИЛА ОСОБИСТОСТІ (група істориків)
Особистість – стійка система суспільно значимих рис, які характеризують людину як члена суспільства.
Висловіть своє ставлення до визначення.
Людина – суспільна істота.
Чи може особистість, живучи в суспільстві, бути вільною від суспільства?
Що є свободою особистості?
Чи була вільною особистістю О. Ляуфлер?
Сильна особистість – ?
О. Ляуфлер
Чи була сильною особистістю? яку роль відігравала в соціальному оточенні?
Яка роль сильної особистості в суспільстві?

Думки (кому з героїв належить?)
Висловити власне бачення проблеми. Зробити висновок щодо сучасного життя.
Людина – творець Душа вимагає Треба жити Особистість повинна власної долі. тривалої праці. згідно з вимо- вміти захищати гами душі. себе.
Особистість і почуття.
Чи жила О. Ляуфлер почуттями?
Чи треба сьогодні керуватися почуттями? Чи не заважають почуття жити й
―виживати‖?
Операційна карта з розробки тематичного питання

ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ ЖІНКА (група аналітиків)
Роль жінки в сучасному суспільстві (думки з приводу).
Чи актуальні нині слова Стефана Лієвича, що українські жінки не освічені й не самостійні?
Чому мати Олени Ляуфлер була впевнена в майбутньому трьох своїх дочок?
А чи властива подібна впевненість сучасним пересічним батькам?
Шлюб за розрахунком. Думки з приводу.
Шлюб
духовне (?) фізичне (?)
О. Ляуфлер вважала, що жінка не повинна жертвувати духовним заради
фізичного. А як вважаєте ви?
Призначення жінки
кар’єра родинне вогнище
Як поєднати ці виміри? Чи треба це робити?
Друзі пана Ляуфлер вважали, що в його родині – бабське панування.
Чи мало це місце насправді? Чи ―загрожує‖ це сучасному суспільству? Добре це чи погано?

Додаток 7
Тема уроку: Другорядні члени речення. Додаток, означення, обставина

Мета:
- розширити знання учнів про другорядні члени речення;з’ясувати їх ознаки; закріпити набуті знання, формувати відповідні уміння;удосконалювати вміння знаходити та правильно використовувати другорядні члени речення в усному й писемному мовленні;
- збагачувати лексичний запас учнів, підвищувати мовленнєву культуру;
- розвивати логічне мислення;
- виховувати любов і пошану до літератури рідного краю, зокрема цінувати творчість Миколи Вінграновського.
Обладнання : таблиця «Другорядні члени речення», підручник А.Ворон
«Українська мова» 8 клас, система орієнтирів «Я вже знаю», ноутбук
Тип уроку: систематизація й узагальнення ( урок – пошук).
Хід уроку
I.
Організаційний момент. Мотивація учнів щодо вивчення теми.
II.
Актуалізація опорних знань та умінь.
Учням пропонується пригадати все, що їм відомо з даної теми ( робота із системою орієнтирів). Або випереджальне завдання отримала група учнів.
Усвідомлення опорних знань.
Група ділиться на 4 мікрогрупи : 1 група учнів з високим рівнем досягнень працює на комп’ютерах з автоматичною системою навчання і контролю .
Останні 3 групи працюють над створенням опорних схем «Додаток»,
«Означення», «Обставина», кожна мікрогрупа заповнює лише якусь частину схеми і передає для опрацювання в іншу мікрогрупу.
Групи захищають свої міні-проекти, наводять приклади.
Я вже знаю
Кількість та назви другорядних членів речення.
Способи їх вираження.
Синтаксичну роль другорядних членів речення.
Функції другорядних членів речення.
Відмінність другорядних членів від головних.

Зразки опорних схем:

Додаток
Другорядний член речення
Означає предмет, на який спрямована дія питання непрямих відмінків
іменник, числівник, інфінітив,
Означення
( різновид
-
прикладка)
Другорядний член речення
Вказує на ознаку предмета
Який? Чий? Котрий?
Прикметник, дієприкметник, займенник, порядковий числівник
Обставина

Другорядний член речення
Вказує на місце, час, причину, мету, умову, спосіб дії.
Як? Де? Коли? Чому?
Прислівник, дієприслівник,
іменник з прийменником
Проблемне питання. Чи можуть другорядні члени речення бути поширеними?
Обговорення. Результат обговорення заноситься до опорних схем:

Означення дієприкметниковий зворот.
Обставина дієприслівниковий зворот, порівняльний зворот.
На екран проектуються речення, портрет М.Вінграновського. Визначити у виділених словах другорядні члени та способи вираження.
Отож - земля Миколаївщина, південь України. Степова річка Кодима, маленька посестра Бугу і Дніпра. Народився Микола Вінграновський у місті
Первомайську в сім’ї селянина. Він ознаменував нову хвилю в українській
літературі, визначив обличчя молодого тоді літературного покоління.
III.
Сприймання і засвоєння нового матеріалу.
Робота з підручником – сторінки 80-81. У цей час сильний учень працює на дошці – складає опорний конспект.
Взаємоопитування « Що нового я дізнався?»
Дослідження – пошук.
Знайдіть речення , в яких синтаксичні питання не збігаються з морфологічними ( речення проектуються на екран).
Після закінчення середньої школи М.Вінграновський навчався у
Всесоюзному інституті кінематографії. Після закінчення інституту він працює на Київській кіностудії імені О.Довженка. У 1986 році у складі делегації України брав участь у роботі сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Вагомим актом поетичного самоствердження стала його перша збірка, яка розійшлася вмить, а в пресі викликала схвальні відгуки.[1]
Учні роблять висновок: як визначати другорядні члени речення, якщо синтаксичні питання не завжди збігаються з морфологічними, спираючись на опорний конспект учня, який працював біля дошки.
IV. Осмислення та усвідомлення взаємозв’язків у вивченому матеріалі.
Клас поділений на 3 міні-групи, сильні учні входять до їх складу як консультанти. Завдання кожній групі: визначити другорядні члени речення та способи їх вираження по черзі – 1 група – додатки, 2 група – означення, 3 група – обставина. Таким чином кожна група опрацьовує три типи карток.
1 міні – картка
Своїми творчими пошуками у змісті й формах поетичної творчості
М.Вінграновський вписується в поезію «шістдесятників», хоч виявляє
індивідуальний стиль, властиве тільки йому бачення світу. Вінграновський тяжіє до фольклорної образності, він ніби повертає читача до природи, до першооснов людського існування.
2 міні – картка
Збірка , яка в пресі викликала схвальні, а нерідко й захоплені відгуки, вразила і скорила багатьох своєю незвичайністю – масштабністю поетичної думки й бентежною силою уяви, діапазоном голосу, що вміщав у собі й громадянську патетику, і благородний сарказм, і щемливу ніжність. Космос, людство, земля, народ, проблеми доби, суперечності історії, України – ось який масштаб узяла поетична мова М.Вінграновського.
3 міні - картка
Писати прозу М.Вінграновський почав майже одночасно з поезією.
Прочитаймо оповідання «Гусенятко» - які по – людськи багаті вдачею його

«персонажі». У поезії М.Вінграновський розмовляє з вічністю, світом, долею
– віч-на-віч – наш із вами сучасник. Сформувавшись як письменник в умовах
«потепління» 60-х рр., з великим ентузіазмом зустрів відродження української культури. Його неологізми творяться за законами краси з розмовної стихії.
V. Узагальнення та систематизація вивченого.
Група слабких учнів працюють з опорними схемами, які складалися протягом уроку.
Останнім пропонується заповнити діаграму .
У фіолетовому секторі визначити відмінні риси другорядних членів речення, у зеленому – за певними ознаками, функціями можуть мати спільні риси, у місці перетину – зазначити спільні риси.(Кольори підібрані згідно з порадами психологів).
У кінці учні роблять висновки щодо диференційних ознак синтаксичних одиниць, добираючи приклади на підтвердження.
VI. Підсумки уроку проводяться у 2 етапи.
1 етап – до дошки викликаються по 3 учні відразу. На питання відповідає перший із них, другий – доповнює або виправляє
- Чи можна сплутати синтаксичну роль другорядних членів речення?
- Як треба визначати у реченні другорядні члени?
- Роль другорядних членів у реченні?
2 етап. Сильніші учні будують 12 тверджень, 6 з яких є помилковими.
Потрібно їх знайти. Озвучення речень і пояснення помилкових тверджень
( За браком часу можна використати одну із методик).
VII. Домашнє завдання. Для всіх: ст.80-81, вправа 161.
На вибір: - підготувати комп’ютерну презентацію «Другорядні члени речення», «Додаток» (для вдосконалення існуючого підручника);
- скласти тестові завдання творчого характеру на вивчену тему;
- написати невеликий твір – есе «М.Вінграновський та
«шістдесятництво».

Додаток 8
Яскравий світ художнього слова Л.В.Костенко
Мета уроку: акцентувати увагу учнів на славних сторінках життєвого подвигу Л.Костенко шляхом самостійного дослідження, учити розглядати громадянську позицію поетеси через особистісну призму взаємовідносин різних суб’єктів; формувати вміння встановлювати комунікативний контакт, продовжити формування громадянської позиції, соціальної, самоосвітньої та комунікативної компетентностей, відпрацювати вміння аналізу та оцінюванню явищ діяльності художніх героїв, аргументації власної точки зору; розвивати навички усного спілкування та креативного мислення; сприяти вихованню людської гідності і національної самосвідомості, прагненню до самовдосконалення
Випереджувальні завдання:

- підготовка до захисту проектів, індивідуальні завдання творчим групам.
Очікувані результати

Учні зможуть:
- аналізувати поетичні твори з урахуванням художньої, естетичної й авторської позиції;
- створювати усні відповіді проблемного характеру;
- зіставляти різні погляди в процесі полеміки;
- виявляти здатність аргументувати свої твердження, мати власну думку.
Обладнання: портрет Л.Костенко, проектор, мультимедійна дошка, слайди,
інструктивні листи для роботи в групах.
Тип уроку: урок-портрет
Епіграф:
Я вибрала Долю собі сама
І що зі мною не станеться
У мене жодних претензій нема
До Долі моєї обраниці
Л.Костенко
Хід уроку
І Мотивація навчальної діяльності
1. Вправа «Позитив» (звучить «Романс» у виконанні О. Пономарьова на слова Л.Костенко)
- Які емоції викликала у вас пісня? Чи впізнали ви виконавця?
2.Оголошення теми уроку.
3. Вправа «Очікування» (метод «Мікрофон»)
- Про що сьогодні ми будемо говорити на уроці , які результати очікуються?
Вступне слово вчителя
Зверніть увагу на епіграф уроку, як би ви пояснили значення слова «доля»
(за тлумачним словником «доля» - хід подій, збіг обставин, напрям життєвого шляху, що ніби не залежить від бажання, волі людини).
Яка ж доля була в письменниці, що було феноменом її таланту. Хочеться згадати слова її дочки Оксани Пахльовської «Мамина поезія з самого початку, від перших віршів була бунтом. Бунтом особистості. Повстанням духу. І слава, що до неї приходила, була не популярністю, не модою. Вона була вистражданою надією людей на своє відродження, на можливість відродження вже нібито виродженої і остаточно приборканої нації.»
Проблемне питання
- Ліна Костенко бунтар чи геніальна письменниця ?
ІІ Сприйняття й засвоєння учнями нового матеріалу
( Клас поділений на 5 груп: біографи, літературознавці, історики, філологи, аналітики)

Презентація групи біографів

« Над берегами вічної ріки» ( життєвий шлях Л.Костенко)
Після викладу матеріалу, спостерігаючи за фото, учні задають питання біографу
- Як відбувалися зміни в житті Л.Костенко і чи вдалось поетесі зберегти свою самосвідомість?

«Душа належить людству і епохам» (презентація проекту про
творчий шлях письменниці )
-
Які художні смаки виявила Л.Костенко у своїй творчості?
Група аналітиків підводить підсумки й дає оцінку біографам.
Слово вчителя
Здається, немає в літературі таких тем чи проблем, яких би не торкнулася прямо чи опосередковано письменниця. Поліфонічність звучання визначали теми історичної пам’яті й екології, осмислення героїчного минулого і призначення митця, кохання і зради.
-
«Презентації» віршів Л.Костенко, заготовлених удома.
Протягом «презентації» записуються асоціації та визначаються риси
індивідуального стилю поетеси на дошці.
До кожного вірша подається інструктивний лист із запитаннями для груп, складеним учителем.
«ПАСТОРАЛЬ ХХ СТОЛІТТЯ»
Варіанти асоціацій: війна, жінка, жах, шматки, кров…
Індивідуальний стиль - метафоричність, психологізм .
Питання групі філологів

Пастораль – у європейській літературі і мистецтві 14-18 ст.- жанр, який характеризується ідилічним зображенням пастухів і пастушок на лоні природи, а також твір такого жанру.
Аріадна - дочка критського царя Міноса, яка допомогла Тесею вийти з лабіринту з допомогою ниток після вбивства Мінотавра.
Аргонавти - у грецькій міфології - герої, які здійснили далекий морський похід на кораблі «Арго» в Колхіду за золотим руном.
Анциболи - діал.. Болотний чорт.
(група дає власні коментарі до значень окремих слів та їх вживаня)
Питання групі істориків
-
Який період історії наявний у вірші?
-
Чи типова ситуація у вірші?
Питання групі літературознавців
-
Чому вірш називається «Пастораль ХХ століття»?
-
Який художній прийом в основі вірша?
Питання групі біографів
-
В якому році написаний вірш?
-
Чому ця тема близька автору?
«ЖИТТЯ ІДЕ І ВСЕ БЕЗ КОРЕКТУР»
Варіанти асоціацій: історія, життя, час, природа…
Індивідуальний стиль - афористичність.
Питання групі філологів
Коректура - виправлення помилок у відбитках друкарського набору.
Галоп - 1.швидкий біг коня навскач; 2.Старовинний швидкий бальний танець і музика до нього.
Питання групі літературознавців
-
Що саме підкреслює авторка в поезії?

-
Чи може така думка бути певною пересторогою?
Питання групі біографів
-
В який час писалася ця поезія?
-
Чи можна 2 останні рядки поезії вважати уроком із власного життя поетеси або звичайним для неї крилатим висловом?
Питання групі істориків
-
Які історичні події згадуються?
-
Які висновки повинні зробити читачі після їх розшифровки?
«РОЗКАЖУ ТОБІ ДУМКУ ТАЄМНУ»
Варіанти асоціацій: серце, час, геометрія, ти, я…
Індивідуальний стиль - філософічність.
Питання групі філологів
Теорема - твердження, правильність якого встановлюється доведенням; висновок, який можна зробити з основних положень логіки.
Нанизати - проколюючи, протикаючи, насаджувати що-небудь на щось; поступово збирати щось однорідне.
Питання групі істориків
-
Чи можна визначити історичний період з тексту поезії?
-
В який період життя написана ця поезія?
Питання групі біографів
-
Можна визначити адресат, чи це узагальнений традиційний ліричний герой?
Питання групі літературознавців
-
Як зрозуміти перший рядок поезії? Чому поетеса хоче таємне зробити явним?
-
Яка філософська тема звучить у вірші?
Проблемне питання

-
Як ви особисто ставитеся до того, що багато посередніх людей самі себе називають геніями й вимагають слави та пошани? Чи є такою
Л.Костенко?
ІІІ Первинне осмислення поданого матеріалу
Протягом уроку заповнюється таблиця «Особливості індивідуального стилю Л. Костенко» та ланцюжок асоціацій.
Ланцюжок асоціацій

- Виберіть із асоціативного ланцюжка найважливіші слова, які визначають, на вашу думку, поезію Л. Костенко.
Діаграма
війна жінка жах кров
історія життя час природа серце час ти я

„ Особливості індивідуального стилю Ліни Костенко”
IV Рефлексія
Базуючись на знаннях про Л.Костенко, я пропоную дати відповідь на питання, поставлене на початку уроку «Л.Костенко бунтар чи геніальна письменниця»
(метод дискусії)
V Оцінювання (група аналітиків характеризує виступи своїх однокласників)
VI Домашнє завдання:
філософічність психологізм метафоричність чуттєвість шляхетність намагання вразити вразливість одухотвореність афористичність вимогливість притчевість оптимізм патріотизм

- проаналізувати один вірш Л.Костенко (на вибір);
- вивчити напам’ять «Життя іде і все без коректур»
- прочитати роман у віршах «Маруся Чурай»
Завдання групам:
історики : період визвольної війни українського народу
1648-1654 рр., облога Полтави ; літературознавці : історична постать - Маруся Чурай ; філологам : загадкова фраза пісні М.Чурай „Засвіт встали козаченьки...‖; біографи : період та історія написання роману „Маруся Чурай‖
Яскравий світ художнього слова
Л.В.КостенкоПоділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал