Короткі відповіді на питання підсумкової атестаціїСкачати 117.04 Kb.
Дата конвертації19.06.2017
Розмір117.04 Kb.

Короткі відповіді на питання підсумкової атестації


Текстові процесори

14.Текстові процесори: означення, інтерфейс, можливості, принципи роботи в програмі 2

15.Редагування і форматування тексту в в текстовому процесорі. 4

17.Списки в текстовому процесорі. 7

18.Основні можливості оформлення документа в сучасних текстових процесорах. Оформлення титульного листа реферату. Підготовка документа до друку. 7

20.Створення організаційних діаграм в середовищах текстового процесора і табличного процесора. 8

21.Створення і форматування таблиць в середовищі текстового процесора. 8

23.Створення комп’ютерних публікацій. Приклади. 9

26.Колонтитули, нумерація сторінок. 9

27.Робота з редактором формул. 10

28.Створення і виконання макросів в текстовому процесорі. 10


 1. Текстові процесори: означення, інтерфейс, можливості, принципи роботи в програмі


Текстові редактори – це програми для введення, редагування, форматування, друкування і збереження текстових файлів.

Введення тексту – це процес його набирання на клавіатурі комп’ютера.

Редагування тексту – це виправлення помилок та внесення змін.

Форматування тексту – це операції, пов’язані з оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду.

Запуск програми Word: Пуск/Программы/ Microsoft Office/MS Word. Які інші способи запуску Word ви знаєте?

Відкриється вікно текстового процесора, що міститиме вікно документа з назвою по-замовчуванню Документ1. Вікно текстового процесора складається з :

 1. рядка, в якому є назва програми і назва документу та 3 кнопки керування вікном програми;

 2. рядка меню з кнопками керування вікном документа;

 3. панелей інструментів. По замовчуванню Word виводить на екран панелі інструментів Стандартная і Форматирование. лінійки;

 4. робочого поля документа зі смугами прокручування і кнопками задання вигляду документові;

 5. рядка статусу (Стр. 3 –на якій сторінці знаходиться курсор.


Введення тексту.

Не прийнято робити більше одного пропуску між словами. Пропуск обов’язково має бути після коми, крапки тощо.

Для введення тексту треба клацнути в потрібному місці робочого поля. Отримаємо I-подібний миготливий курсор. Текст можна вводити у позицію, де є текстовий курсор, а не вказівник миші. Текст можна вводити в одному з двох режимів: вставки адо заміщення(Insert або в рядку статусу ЗАМ- ПОДВІЙНЕ КЛАЦАННЯ).

Введення символів, які не позначені на клавіатурі: Вставка/ Символ.

Редагування тексту.

А) переміщення за текстом;

PageUp? PageDown

Home, End

Ctrl+Home( End)

Б) виділення тексту;

1) встановити курсор на початок фрагменту, натиснути ліву кнопку і не відпускаючи її перемістити курсор в кінець фрагменту.

2) подвійне натискування мишею виділяє слово, на яке наведено курсор.

3) натискування лкм біля лівого краю рядка виділяє рядок, а подвійне натискування – весь абзац.

4) весь текст можна виділити Правка/Выделить все.

5) Shift + стрілкочки

6) Shift+Home(End)

7) Shift+PageUp(pageDown)
В) копіювання та перенесення фрагментів тексту;

Виділений фрагмент можна вилучити, скопіювати, перенести.(За допомогою пункту меню Правка і безпосередньо перетягуючи лкм)

Г) пошук і заміна вказаного фрагменту (Правка/Найти, Заменить)

Д) перевірка орфографії. Сервис/Правописание.Для вибору мови Сервис/Язык.
 1. Редагування і форматування тексту в в текстовому процесорі.


Редагування тексту – це виправлення помилок та внесення змін.

Форматування тексту – це операції, пов’язані з оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду.

Редагування тексту.

А) переміщення за текстом;

PageUp? PageDown

Home, End

Ctrl+Home( End)

Б) виділення тексту;

1) встановити курсор на початок фрагменту, натиснути ліву кнопку і не відпускаючи її перемістити курсор в кінець фрагменту.

2) подвійне натискування мишею виділяє слово, на яке наведено курсор.

3) натискування лкм біля лівого краю рядка виділяє рядок, а подвійне натискування – весь абзац.

4) весь текст можна виділити Правка/Выделить все.

5) Shift + стрілкочки

6) Shift+Home(End)

7) Shift+PageUp(pageDown)

В) копіювання та перенесення фрагментів тексту;

Виділений фрагмент можна вилучити, скопіювати, перенести.(За допомогою пункту меню Правка і безпосередньо перетягуючи лкм)

Г) пошук і заміна вказаного фрагменту (Правка/Найти, Заменить)

Д) перевірка орфографії. Сервис/Правописание.Для вибору мови Сервис/Язык.

Форматування символів.

Якість документа залежить від того, як він виглядає. Наприклад, чудово написаний діловий звіт може суттєво програти через неправильно вибраний стиль, гарнітуру, розмір шрифту.

Найменшим елементом документа є символ. При форматуванні символів їхні параметри стосуються всіх символів виділеної частини документа або тих символів, які будуть уведені після задання параметрів. Усі параметри символу можна змінити у вікні, що з’являється на екрані дисплея після активізації команд Формат, Шрифт.

 1. Форматування символів включає в себе: гарнітуру, накреслення, розмір, підкреслення, колір та ефекти (видозміни) шрифту, інтервал між символами, ефекти анімації.

2. Форматування абзаців.

Для Word абзац – це просто частина тексту, яка закінчується там, де натискується Enter. Щоб відформатувати абзац, досить помістити курсор у будь-яке місце абзацу і запустити команду форматування. Новий абзац успадковує установки попереднього абзацу.


За замовчуванням Word вирівнює абзаци ліворуч.

Табуляція дозволяє здійснювати горизонтальне вирівнювання тексту. При натисканні клавіші табуляції (Таb) курсор переміщується вправо до наступної позиції табуляції. Позиції табуляції - це фіксовані по горизонталі позиції в рядку. По замовчуванню позиції табуляції Word задані з інтервалом в 1,25 см. Одноразове натискання клавіші Таb переміщує курсор вправо на 1,25 см. Табулятори, що задані по замовчуванню, видно як маленькі вертикальні рисочки в нижній частині горизонтальної лінійки.

Форматування абзаців виконується командами Формат/Абзац.

Форматування абзаців включає в себе відступи справа, зліва, до і після абзацу, міжрядковий інтервал тощо.

Операції центрування та вирівнювання абзацу найпростіше виконувати за допомогою спеціальних кнопок на панелі задач.

3. Форматування сторінок.

Форматування сторінок виконується командою головного меню Разметка страницы. Най частіше змінюють такі опції: поля сторінки, розмір, орієнтація паперу.
 1. Списки в текстовому процесорі.


Списки у Word бувають:

 1. Маркіровані (крім стандартних маркерів можна використовувати символи, малюнки)

 2. Нумеровані (нумерувати можна арабськими, римськими числами, буквами алфавіту)

 3. Багаторівневі
 1. Основні можливості оформлення документа в сучасних текстових процесорах. Оформлення титульного листа реферату. Підготовка документа до друку.


За оформлення документу відповідає форматування (пит.15).

Скоритставшись вкладкою «Дизайн» головного меню, можна настроїти підложку, колір та рамку сторінки.

Корисною є також вкладка «Вставити». Вона дозволяє вставляти таблиці, малюнки, фігури, діаграми SmartArt, звичайні діаграми.
 1. Створення організаційних діаграм в середовищах текстового процесора і табличного процесора.


Організаційні діаграми призначені для наочного та яскравого подання інформації, її структуризації. Створення організаційних діаграм відбувається однаково в середовищах текстового і табличного процесорів: Вставка/SmartArt. Діаграми згруповані по категоріям: Список, Цикл, Ієрархія і т.ін. Вибравши тип діаграми, який вам найбільше підходить, ви ще можете модифікувати її: ПКМ по одній з фігур, Додати фігуру (Вирізати фігуру).

Створену діаграму корисно відформатувати:

 1. ПКМ по рамці діграми, Формат об’єкта;

 2. Виділити діаграму ЛКМ, Робота з малюнками SmartArt, Змінити кольори або Додаткові параметри.


 1. Створення і форматування таблиць в середовищі текстового процесора.


Створення таблиць відбувається командами: Вставка/Таблиця. Можна скористатись своєрідним шаблоном таблиці (див мал.), а можна намалювати таблицю самому, використовуючи команду Нарисовать таблицу.У створеній таблиці переміщатись між комірками можна клавішею Таб. Додати стовпчики чи рядки командами ПКМ/Вставити стовпці (рядки). Аналогічно знищити.

Форматування таблиць зручно виконувати командами ПКМ/ Свойства таблицы. Можна використовувати незвичайні та кольорові рамки (як внутрішні, так і зовнішні), заливати комірки таблиці фоном, в томучислі градієнтним, текстурою, малюнком. Змінювати розміри комірок зручніше безпосередньо мишкою в самій таблиці.

 1. Створення комп’ютерних публікацій. Приклади.


Для підготовки публікацій, виготовлення продукції рекламного характеру призначена програма Microsoft Publisher. Програма містить багато шаблонів ділового та некомерційного характеру: листівки, календарі, буклети, оголошення тощо. Якщо ви створили порожній файл Publisher, то можете застосувати до нього шаблон командами Макет страницы/ Шаблон. До створеної публікації можна застосувати кольорову, шрифтову схеми, поміняти колір фону.

Інтерфес програми дуже схожий на інтерфейс Word, але є свої особливості. Наприклад, у в кладці Вставка рядка меню є команда «Частини сторінки», де можна вибрати специфічні графічні та текстово-графічні об’єкти.

На відміну від документу програми Word, публікація складається лише з об’єктів. Текстовий блок – теж об’єкт. При необхідності його треба додати, наприклад, командами «Вставка/Добавление надписи».
 1. Колонтитули, нумерація сторінок.


Колонтитули – це текст, який автоматично повторюється на початку (в кінці) кожної сторінки. Таку можлвість текстового процесора часто використовують при видавництві навчальної, наукової та іншої літератури. Всі ви бачили колонтитули, наприклад, у ваших шкільних підручниках.

Колонтитули вставляються командами Вставка/Колонтитул. В колонтитул автоматично можна додавати дату і час створення файлу, інформацію про файл тощо.

Нумерація сторінок вставляється аналогічно до колонтитулів: Вставка/ Номер сторінки.
 1. Робота з редактором формул.


В текстовому процесорі Word є можливість вводити формули та складні математичні вирази. Для цього існує редактор формул. Він викликається командами Вставка/Уравнение/Вставить новое уравнение.

Відкриється панель інструментів «Формула», використовуючи яку можна швидко і легко вводити у Wordі звичайні дроби, використовувати знаки порівняння, яких немає наклавіатурі , а також інші математичні символи: .
 1. Створення і виконання макросів в текстовому процесорі.


Якщо під час роботи з Word багато разів виконуєте якусь послідовність завдань, то краще зробити це з допомогою макроса. Макрос – це послідовність інструкцій, спрямована на вирішення якогось завдання дня. Інакше кажучи, макрос – це ніби ще одна вбудована команда Word, але створена вами. Вони дозволяють набагато спростити і полегшити щоденну рутинну роботу . Макрос – це засіб зробити Word таким, який вам потрібен. Макрос – це послідовність дій, щл виконується автоматично.

Макроси найчастіше використовуються для таких цілей:

 • прискорення операцій редагування або форматування, які часто виконуються;

 • об’єднання складних команд;

 • спрощення доступу до параметрів у діалогових вікнах для автоматизації обробки складних послідовних дій у задачах.


Щоб скористатись макросом, спочатку його треба створити: клацніть по спеціальній кнопці в рядку статусу або Вид/Макроси/Запис макросу; на екрані з’являється діалогове вікно «Запись макросу»:Вводимо ім’я макроса (рекомендується вводити ім’я, яке б відображало функціональне призначення макроса).

Вводимо стислий опис дії макроса в поле «Описание».

Для того, щоб присвоїти макросу, який створюєте, [кнопку панелі інструментів,] гарячу клавішу [чи пункт меню], треба натиснути на відповідну кнопку діалогового вікна «Запись макросу».

Виконуємо дії, які бажаємо записати до макросу. При записуванні макросу, слід пам’ятати, що неможливо записати дії, які виконуються за допомогою миші, окрім дій вибору з меню, або опцій із діалогових вікон.

Для припинення запису натискаємо кнопку «Пауза» на панелі інструментів Запись макросу.
Якщо під час записування макросу ви зробили помилки, то слід припинити запис, а потім повторити дії спочатку і записати макрос під тим же іменем. Після закінчення запису натисніть кнопку припинення його.

Після присвоєння макросу комбінації клавіш для його виконання достатньо натиснути на відповідні кнопки клавіатури. Для запуску макросу можна використати також команду Макрос/Макросы з меню Сервіс, із списку макросів вибрати потрібний і натиснути кнопку «Виконати».

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал